REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Povolování staveb více o tématu

Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?

Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez některých obvodových stěn) je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny.
Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?

U zastřešených staveb nebo jejich částí bez obvodových svislých konstrukcí je zastavěná plocha vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny.

Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií se započítávají, plocha arkýře se započítává.

Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy balkónů se nezapočítávají.

Zastavěná plocha je vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí do vodorovné roviny.

Jedná se o poloodkrytý objekt.

Zastavěná plocha je vymezena pravoúhlým průmětem vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních podlaží a pravoúhlým průmětem zastřešené části stavby bez obvodových konstrukcí.

Zastavěná plocha je vymezena pravoúhlým průmětem střešní konstrukce do vodorovné roviny. Jedná se o zastřešenou stavbu.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 2. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 3. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 4. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 5. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 6. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 7. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 8. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 9. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 10. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 11. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 12. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 13. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 14. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 15. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 16. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 17. Co je to EIA a k čemu je dobrá? Stav posouzení EIA po novele od ledna 2018
 18. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 19. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 20. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 21. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 22. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 23. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?

Mohlo by vás zajímat

© Fotolia.com - Mi.Ti.

Balkóny – typologie, konstrukce a rozměry

Balkóny patří do skupiny takzvaných předsazených nebo taky převislých konstrukcí. Lidé si běžně pletou balkóny, pavlače a lodžie. Arkýře jsou často zaměňovány za vikýře. Balkóny a lodžie nalezneme na ...

Jak si postavit rodinný dům - výběr pozemku

Jak si postavit rodinný dům - výběr pozemku

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro ...

Proces schvalování staveb přehledně

Proces schvalování staveb přehledně

Neznalost zákona neomlouvá, zní základní princip našeho právního řádu. A jelikož se na stavebnictví také vztahuje množství právních předpisů, měl by se v nich každý, kdo chce cokoli stavět, ...

Ohlášení jednoduchých staveb

Ohlášení jednoduchých staveb

Ohlášení vyžadují dle stavebního ustanovení § 104 zákona "jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce". Zákon poskytuje jmenovitý výčet takových staveb, příkladem může být stavba pro bydlení ...

Územní souhlas – umístění jednoduchých staveb a záměrů

Územní souhlas – umístění jednoduchých staveb a záměrů

Schválit umístění stavby může stavební úřad i formou územního souhlasu. Tento způsob je ještě jednodušší, než zjednodušené územní řízení z toho důvodu, že se nevede žádné řízení, které je zapotřebí ...

REKLAMA
REKLAMA