Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Povolování staveb více o tématu

Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)

Jaké podmínky musí splňovat novostavby v chráněných krajinných oblastech? Jak zajistit, aby nové domy zapadaly do krajiny a neměnily její charakter? V článku se zaměříme se na diferencovaný přístup orgánů ochrany přírody ke stavbám na základě aktuálního stavu zástavby. Ukážeme si, že klíčem k předvídatelnému rozhodování je využití podkladů obsahujících rozdělení území a kategorizace sídel na základě existujících přírodních a kulturně historických hodnot.
Zdroj: Fotolia.com - rihas

V minulém článku jsme si řekli, jakým způsobem se umisťují domy v CHKO, dnes se podíváme na jejich povolení.

Majitele pozemku, stavebníky a projektanty logicky nejvíce zajímá, jaká platí v chráněných krajinných oblastech (dále jen „CHKO“) omezení týkající se vzhledu novostaveb. Ve většině CHKO se vyjadřuje ke stavbám Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“) prostřednictvím svých regionálních pracovišť, výjimku tvoří CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce, kde je orgánem ochrany přírody vždy správa přilehlého národního parku a CHKO. Tyto orgány ochrany přírody vydávají závazná stanoviska podle ustanovení § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Věcně se závazná stanoviska týkají především ochrany krajinného rázu ve smyslu ustanovení § 12 téhož zákona. Právě ochrana krajinného rázu je v CHKO stěžejní, protože typický charakter krajiny včetně osídlení a zástavby patří mezi hlavní důvody vyhlášení těchto velkoplošných zvláště chráněných území.

Zřizovací výnosy jednotlivých CHKO často zmiňují, že krajinný ráz oblasti je dotvářen mimo jiné dochovanými soubory objektů lidové architektury nebo obecně strukturou osídlení. Novostavby by tedy měly obecně splňovat taková kritéria, aby i po výstavbě zůstal typický charakter místa zachován. Zcela obecně lze říci, že nové objekty by měly dodržovat limity vycházející z charakteru převládající zástavby v bezprostředním okolí. Pokud má například většina okolních staveb půdorys obdélníku, sedlovou střechu a štít orientovaný směrem ke komunikaci, je zřejmé, že by podobné regulativy měl dodržet i nový objekt. Většinou ale řešení takhle jednoduché není, protože je často obtížné definovat znaky urbanistické struktury, které skutečně v lokalitě převládají.

Různá oblast, různé podmínky

Logicky nemohou platit stejné podmínky pro novostavby například v Beskydech a v Lužických horách, protože každá oblast má svá specifika. Rozdíly v přítomnosti typických znaků a hodnot se ale týkají i území uvnitř konkrétní CHKO – některé z nich obsahují města či jejich části (Děčín, Mariánské Lázně, Broumov ad.), často se zástavbou, která neodpovídá představě CHKO. Způsob rozhodování by však měl být ve všech CHKO srovnatelný, transparentní a předvídatelný.

Všechny CHKO mají zpracované dokumenty „preventivní hodnocení krajinného rázu“, které obsahují rozčlenění území podle shodných znaků a stanovují odpovídající pásma ochrany pro jednotlivé části území. Tyto dokumenty obsahují také tzv. kategorizaci sídel, která rozčleňuje obce do skupin podle míry zachovaných urbanistických hodnot. Z pozice vlastníka pozemku, stavebníka či projektanta je zásadní vědět, že orgán ochrany přírody používá jako podklad pro rozhodování právě studii preventivního hodnocení krajinného rázu.

Zdroj: Fotoliam.com - kelifamilyZdroj: Fotoliam.com - kelifamily

Územní plán je základ, není ale všechno

Nejtransparentnějším nástrojem pro rozhodování o stavbách v CHKO je územní plán. Orgány ochrany přírody se ke všem územním plánům vyjadřují a mají možnost ovlivnit kromě funkčního vymezení ploch také znění podmínek prostorového uspořádání, tedy požadavky na dodržení urbanistických zásad. Jako podklad pro svá vyjádření k územním plánům již od fáze návrhu zadání využívají orgány ochrany přírody výše zmíněná preventivní hodnocení krajinného rázu. Ne vždy je však možné do územního plánu schválit všechny požadavky vyplývající z nutnosti chránit stávající charakter a strukturu zástavby, podrobnost územních plánů se také liší podle doby zpracování i místních podmínek. AOPK ČR vnímá potřebu zrychlení mnohdy zdlouhavého povolovacího režimu, ale musí být zachována odpovídající ochrana daného území. Proto zůstává část rozhodování o podobě novostaveb v CHKO stále až ve fázi územního rozhodnutí a stavebního povolení. Stavebníkům a projektantům vždy doporučujeme včasnou konzultaci s regionálním pracovištěm AOPK ČR, příslušnou správou CHKO. Vyplatí se ale také vědět, podle jakých kritérií orgán ochrany přírody rozhoduje.

Vladimír Mikeš

Vystudoval obor Pozemní stavby a architektura na Stavební fakultě ČVUT v Praze. V Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se dlouhodobě metodicky zabývá problematikou ochrany krajiny a územního plánování. Profesně se věnuje také tématu zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů a přeměnám veřejných prostranství.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 6. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 7. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 8. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 9. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 10. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 11. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 12. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 13. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 14. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 15. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 16. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 17. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 18. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 19. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 20. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 21. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 22. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 23. Co je to EIA a k čemu je dobrá? Stav posouzení EIA po novele od ledna 2018
 24. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 25. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 26. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 27. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 28. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 29. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 30. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 31. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 32. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 33. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 34. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 35. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ

Mohlo by vás zajímat

Foto: BoysPlayNice

Víkendový dům v CHKO Beskydy si váží svého klidu

Projekt obydlí v horách, které se nesnaží dělat zbytečné kompromisy, ani si hrát na uměle vytvářenou romantiku valašské roubenky. Víkendový dům vás dostane čistotou a jednoduchostí svého zpracování.

Zdroj: AdobeStock-kaprikfoto

Propojení skiareálů ve Špindlu získalo kladné stanovisko EIA

Propojení lyžařských areálů Medvědín a Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně získalo kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Souhlasné stanovisko vydal Královéhradecký kraj. Potvrdili to zástupci společnosti Melida, která špindlerovský skiareál provozuje, a také hradeckého hejtmanství.

Zdroj: AdobeStock-Kristyna_Schwarzova

CHKO Třeboňsko zabránilo stavbě přehrady, tlak investorů sílí

Vedení Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Třeboňsko zabránilo v posledních letech stavbě přehrady u Veselí nad Lužnicí, fotovoltaických elektráren i průmyslové zóny. Zhruba 95 procent žádostí ale schválí. S infocentry se snaží odlehčit hlavním cyklotrasám. Řekl to Miroslav Hátle, vedoucí Správy CHKO Třeboňsko, která si…

Zdroj: Fotolia.com - Олександр Болюх

Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území

Leckterý vlastník louky či obdobného pozemku mimo obecní zástavbu by jej rád využil i jiným způsobem, než je jen uspokojivý pocit z faktu, že mu tento kus půdy patří. Chce-li zde však vytvořit místo pro občasnou relaxaci, potřebuje k tomu alespoň základní zázemí – chatu. Jaké jsou možnosti zajištění takového zázemí?…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

Soutěž „Vyhraj tuhle káru“

SOUTĚŽ "VYHRAJ TUHLE KÁRU"

REKLAMA
REKLAMA