REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Povolování staveb více o tématu

Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?

Práce na stavebních úřadech je nejen velice rozmanitá, ale také náročná, a proto jsou v současné době kvalifikační požadavky pro pracovníky stavebních úřadů stanoveny přímo stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (§ 13a).
Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?

Požadavky na úředníky, se týkají nejen požadavku na vzdělání a praxi, ale i požadavku na zvláštní odbornou způsobilost osob zaměstnaných na stavebních úřadech.

Co se tedy rozumí odborným vzděláním a odbornou praxí?

Aby bylo možno pracovat na stavebním úřadě, je požadováno splnění některého z uvedených bodů:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
 • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.

Toto vzdělání a praxe musí být ale ještě doplněno zkouškou, kterou se ověřuje zvláštní odborná způsobilost a získáním osvědčení, kterým se tato zvláštní odborná způsobilost prokazuje.

Osoba, která splňuje pouze stanovená kritéria na vzdělání a praxi může sice začít pracovat na stavebním úřadě, avšak pouze pod odborným vedením úředníka splňujícího všechny potřebné kvalifikační požadavky.  Tato doba je však omezená a může mít trvání maximálně 18 měsíců.

Požadavek na zvláštní odbornou způsobilost vyplývá ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Z tohoto zákona mimo jiné vyplývá, že správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. Zvláštní odborná způsobilost zahrnuje souhrn znalostí a dovedností nezbytných pro výkon činností stanovených prováděcím právním předpisem. Aby však nabytím účinnosti novely stavebního zákona, která jednoznačné požadavky stanovila, nebyla ohrožena kontinuita v činnosti stavebních úřadů byla i novelou umožněna i nadále činnost těm osobám, které ji vykonávaly k  1. 1. 2013 a mají zkoušku zvláštní odborné způsobilosti.

V minulosti sice stavební zákon č. 50/1976 Sb. přímo nestanovil požadavky na vzdělání zaměstnanců stavebních úřadů, ale povinnost zvláštní odborné způsobilosti byla stanovena vyhláškami ministerstva vnitra. Je tedy zřejmé, že s ohledem na obsáhlou a náročnou agendu, kterou vykonávaly a vykonávají stavební úřady, bylo vždycky nutno zajistit tuto činnost osobami s příslušnou odbornou kvalifikací.

Ing. arch. Zdena Umlášková

Je autorizovanou inženýrkou v oboru pozemní stavby, členkou stavovského soudu ČKAIT. Vystudovala VUT v Brně, obor architektura a stavba měst, a dvouleté postgraduální studium. Má třicetiletou praxi na stavebním úřadě I. a II. stupně, z toho 10 let jako vedoucí Odboru územního a stavebního řízení na Magistrátu města Brna. Přes dvacet let působí jako lektor a vyučující v oblasti stavebního práva na VUT Brno.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 2. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 3. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 4. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 5. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 6. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 7. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 8. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 9. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 10. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 11. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 12. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 13. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 14. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 15. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 16. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 17. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 18. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 19. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 20. Co je to EIA a k čemu je dobrá? Stav posouzení EIA po novele od ledna 2018
 21. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 22. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 23. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 24. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 25. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 26. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 27. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 28. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 29. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA