Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Ochrana osobních údajů - GDPR

Společnost Topinfo s.r.o. pracuje s osobními údaji odpovědně a v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že zasílání pokynů pro autory, rozesílání e-mailových zpravodajů, předávání volných vstupenek na veletrhy a nabídky našich služeb chápeme jako zpracování Vašich osobních údajů z důvodů oprávněného zájmu společnosti Topinfo s.r.o. Naším oprávněným zájmem je poskytování služeb v oblasti stavebnictví, technických zařízení budov a úspor energií (viz recitál č. 47 GDPR). Nad Vašimi osobními údaji neprovádíme žádné operace automatizovaného zpracování za účelem získání Vašeho profilu jako podkladu pro rozhodování, které by se Vás týkalo, resp. za účelem analýzy či odhadu Vašich osobních preferencí, postojů a chování. Proto Vás nebudeme obtěžovat žádostí o udělení souhlasu s tím, abychom mohli výše uvedeným způsobem pracovat s Vašimi kontaktními údaji, ale umožníme Vám se ze seznamu oslovovaných jednoduše odhlásit.

Jsme si vědomi, že na základě nařízení GDPR máte možnost uplatnit svá následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu;
  • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování a
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Uvedená práva máte možnost uplatnit písemně prostřednictvím e-mailové adresy kontakt@estav.cz.

REKLAMA