Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

SMOKEMANovo desatero

SMOKEMANovo desatero

SMOKEMAN je chlap, který nemá rád kouř a svými aktivitami se snaží, aby kouř z našich domů byl menší. SMOKEMANovo desatero správného topiče vychází z výsledků tisíců spalovacích zkoušek, které uskutečnili na zkušebně Výzkumného energetického centra při CEET, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Nejedná se o všezahrnující pravidla, ale je to ukázání směru a „vypíchnutí“ podstatných skutečností, které mohou kvalitu spalování v našich kotlích a kamnech zlepšit.

Žádné univerzální a nejlepší řešení v oblasti vytápění neexistuje, protože každý má jiné výchozí podmínky a těm je třeba přizpůsobit řešení.

Nové kotle, nový způsob vytápění

S novými spalovacími zařízeními to je podobné jako u automobilů. Vývoj jde stále dopředu. Dnes vyrobený moderní kotel vypadá úplně jinak než kotel, jenž byl vyráběn před třiceti lety. Moderní kotle, což jsou kotle automatické a zplyňovací jsou výrazně lepší než starší typy spalovacích zařízení, které patří do minulého století stejně jako Trabanty. Toto ovšem platí za podmínky, že jsou provozovány správně, a to je jeden ze základních cílů našeho snažení, aby lidé věděli, jak tato spalovací zařízení mají dobře provozovat.

Co ovlivní kvalitu spalování

Jsou čtyři věci, které ovlivní kvalitu spalování pevných paliv, a to

  1. do jakého kotle/kamen dáváme palivo – kvalita zařízení
  2. kdo to tam dává, jestli umí dobře kotel obsluhovat – kvalita obsluhy
  3. co tam dává – kvalita paliva, například u dřeva, zda je dostatečně suché
  4. jak se o dané zařízení stará – tudíž kvalita údržby.

Nejen tuhými palivy lze vytápět dům

Ideální podmínky nastanou pouze na zkušebně během certifikace nových spalovacích zařízení, v reálu je to vždy horší. Pokud jeden z výše uvedených parametrů není dobrý, zhorší to výrazně celý výsledek a našim cílem je tento rozdíl zmenšovat. Spalování pevných paliv není jediný vhodný způsob vytápění a je jen na provozovateli, zda zvolí další druhy jako např. plynový kotel, tepelné čerpadlo apod. A nejlepší je nemuset vytápět vůbec, nebo co nejméně – tedy mít energeticky úsporný dům.

Proč a čím správně vytápět?

Nekvalitní palivo, mokré dřevo nebo spalování odpadků či nepoučená obsluha kotle, popřípadě nedostatečná údržba komína má zásadní vliv na zdraví naše i našeho okolí a na naše peněženky. Vypouštění, emisí které pak dýcháme my i naše děti je trestuhodné. Zároveň může dojít nejen ke špatné účinnosti zdroje tepla ale hlavně k jeho poškození. A opravy se mohou velmi prodražit. Tedy v případě, že si při požáru od komína zachráníte holý život.

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Jiří Horák

Ani málo, ani moc. Udržujte optimální teplotu spalin při vytápění. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 08/10

Teplota spalin jako taková významně souvisí s bezpečností provozu, životností zařízení a dosahovanou účinností. Zatímco pro první dvě zmíněné oblasti je vhodná vyšší teplota spalin, při které nebudou kondenzovat kyseliny a voda ve spalovacím zařízení, v kouřovodu ani v komíně, pro dosažení vysoké účinnosti je vhodné,…

Zdroj: Jiří Horák

Používejte moderní kotel a kamna. Vyplatí se to. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 07/10

Používání moderního kotle či kamen nezaručuje, ale umožňuje dosažení nízkých hmotnostních koncentrací znečišťujících látek ve spalinách a vysokých hodnot účinnosti. Všechna aktuálně prodávaná spalovací zařízení již musela na zkušebně prokázat splnění výše uvedených pozorovaných limitních hodnot, což říká, že při…

Zdroj: AdobeStock.com - exclusive-design

Nespalujte odpadky v kotli! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 03/10

Každý zdroj pro lokální vytápění byl navržen a vyroben pro spalování určitého paliva s daným rozsahem fyzikálních a chemických parametrů. Spalováním jiného paliva s parametry mimo uvedený požadovaný rozsah dochází k výraznému zhoršení kvality spalování, což vede ke zvýšení produkce znečišťujících látek.