Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Ani málo, ani moc. Udržujte optimální teplotu spalin při vytápění. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 08/10

Teplota spalin jako taková významně souvisí s bezpečností provozu, životností zařízení a dosahovanou účinností. Zatímco pro první dvě zmíněné oblasti je vhodná vyšší teplota spalin, při které nebudou kondenzovat kyseliny a voda ve spalovacím zařízení, v kouřovodu ani v komíně, pro dosažení vysoké účinnosti je vhodné, aby teplota spalin byla co nejnižší. Oba extrémy jsou špatné a proto je nutné najít vhodný kompromis.

Pro teplovodní kotle s ručním přikládáním paliva je optimální teplota spalin cca mezi 150 až 250 °C a pro krbová kamna cca mezi 150 až 300 °C (za předpokladu kombinace s vhodně navrženou spalinovou cestou). U automatických kotlů se optimální teplota spalin pohybuje cca od 130 do 160 °C.

Teplotu spalin je možné velmi jednoduše, spolehlivě a levně měřit např. stonkovým teploměrem umístěným do kouřovodu.

Pokud chcete provozovat své zařízení dlouho, bezpečně a zároveň co nejlevněji, UDRŽUJte OPTIMÁLNÍ TEPLOTU SPALIN! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 08/10

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu SMOKEMANovo desatero správného topiče

Zdroj: AdobeStock.com - exclusive-design

Používejte moderní kotel a kamna. Vyplatí se to. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 07/10

Používání moderního kotle či kamen nezaručuje, ale umožňuje dosažení nízkých hmotnostních koncentrací znečišťujících látek ve spalinách a vysokých hodnot účinnosti. Všechna aktuálně prodávaná spalovací zařízení již musela na zkušebně prokázat splnění výše uvedených pozorovaných limitních hodnot, což říká, že při…

REKLAMA