REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nespalujte odpadky v kotli! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 03/10

Každý zdroj pro lokální vytápění byl navržen a vyroben pro spalování určitého paliva s daným rozsahem fyzikálních a chemických parametrů. Spalováním jiného paliva s parametry mimo uvedený požadovaný rozsah dochází k výraznému zhoršení kvality spalování, což vede ke zvýšení produkce znečišťujících látek.

Žádný dostupný spalovací stacionární zdroj určený pro vytápění domácností nebyl navržen pro spalování odpadů. Využití chemické energie odpadů je velmi vhodné a žádoucí, avšak pro tento účel jsou budovány ZEVO = Zařízení na energetické využití odpadu, zjednodušeně řečeno spalovna odpadů. Každý konstrukční prvek u spalovny odpadů byl konstruován pro jeho co nejdokonalejší spálení a následné využití tepla za současného velmi propracovaného systému čištění spalin s kontinuálním monitoringem. A proto nikdy doma NESPALUJ ODPADKY! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 03/10.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA