Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Používejte moderní kotel a kamna. Vyplatí se to. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 07/10

Používání moderního kotle či kamen nezaručuje, ale umožňuje dosažení nízkých hmotnostních koncentrací znečišťujících látek ve spalinách a vysokých hodnot účinnosti. Všechna aktuálně prodávaná spalovací zařízení již musela na zkušebně prokázat splnění výše uvedených pozorovaných limitních hodnot, což říká, že při jejich správném provozu, zapojení, nastavení a údržbě je možné těchto hodnot dosáhnout.

Zjednodušeně to znamená, že např. při výměně starého kotle za nový se uživatel ohřeje stejně z menšího množství paliva tzn. ušetří. Zároveň při dodržení pokynů pro provoz uvedených v návodu, popř. předaných kvalifikovaným instalačním technikem, bude podstatně méně ovlivňovat lokální kvalitu ovzduší. Správná instalace zplyňovacího kotle s akumulačními nádobami, nebo automatického kotle navíc podstatně zvýší komfort uživatele spalovacího zdroje snížením četnosti nutných zásahů. Chcete-li ušetřit, méně znečišťovat ovzduší a zjednodušit povinnosti spojené s vytápěním, POUŽÍVEJte MODERNÍ KOTEL ČI KAMNA! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 07/10.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu SMOKEMANovo desatero správného topiče

Zdroj: AdobeStock - exclusive-design

Ani málo, ani moc. Udržujte optimální teplotu spalin při vytápění. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 08/10

Teplota spalin jako taková významně souvisí s bezpečností provozu, životností zařízení a dosahovanou účinností. Zatímco pro první dvě zmíněné oblasti je vhodná vyšší teplota spalin, při které nebudou kondenzovat kyseliny a voda ve spalovacím zařízení, v kouřovodu ani v komíně, pro dosažení vysoké účinnosti je vhodné,…

REKLAMA