Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
SMOKEMANovo desatero více o tématu

Suš dřevo minimálně jeden, lépe dva roky! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 02/10

Spalováním mokrého paliva dochází ke zvýšení koncentrací znečišťujících látek ve spalinách, ke snižování životnosti spalovacího zařízení, kouřovodu a komína a ke zbytečnému vyhazování peněz. Voda nehoří! Voda v palivu se musí nejprve vypařit a poté odejít společně se spalinami komínem.

Pro vypaření voda odebírá ohromné množství energie, čímž ochlazuje ohniště, tedy snižuje kvalitu spalovacího procesu a zapříčiňuje zvýšení koncentrací znečišťujících látek ve spalinách. Energie odebraná pro vypaření vody v palivu mohla být využita efektivně pro ohřátí topné vody (např. kotel), nebo okolí (např. kamna). Spalováním paliv s vysokým hmotnostním zlomkem vody se zvyšuje teplota kondenzace vodní páry ve spalinách, což může zapříčinit, nebo intenzifikovat přítomnost lokálního poškození, které může vést až k destrukci konstrukčních prvků, s nimiž jsou spaliny ve styku (koroze, rozpad, zhroucení). Jak správně nakládat se dřevem před jeho použitím jako paliva pro zdroj tepla se dozvíte ve videu SUŠ DŘEVO MINIMÁLNĚ JEDEN, LÉPE DVA ROKY! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 02/10.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „SMOKEMANovo desatero

 1. Stechiometrie spalování jako vztah mezi mužem a ženou - SMOKEMANovo desatero správného topiče, Trailer 1
 2. Zrození SMOKEMANa - SMOKEMANovo desatero správného topiče, Trailer 2
 3. Top tak, jak chceš aby topil tvůj soused! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 01/10
 4. Suš dřevo minimálně jeden, lépe dva roky! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 02/10
 5. Nespalujte odpadky v kotli! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 03/10
 6. Při vytápění v kamnech neduste oheň! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 04/10
 7. Topte úsporně. Jak často a kolik přikládat do kotle? SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 05/10
 8. Údržba kotle a komína je důležitá. Víte, co a jak čistit? SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 06/10
 9. Používejte moderní kotel a kamna. Vyplatí se to. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 07/10
 10. Ani málo, ani moc. Udržujte optimální teplotu spalin při vytápění. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 08/10
 11. Nevyhazujte teplo oknem Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujete. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 09/10
 12. Co ovlivní kouř z vašeho komína? SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 10/10

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock.com - exclusive-design

Nespalujte odpadky v kotli! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 03/10

Každý zdroj pro lokální vytápění byl navržen a vyroben pro spalování určitého paliva s daným rozsahem fyzikálních a chemických parametrů. Spalováním jiného paliva s parametry mimo uvedený požadovaný rozsah dochází k výraznému zhoršení kvality spalování, což vede ke zvýšení produkce znečišťujících látek.