Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Co ovlivní kouř z vašeho komína? SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 10/10

Při vytápění domácnosti pevnými palivy jsou čtyři základní parametry, které významným způsobem ovlivňují složení spalin a účinnost spalovacího zdroje.

Jedná se o typ spalovacího zdroje, zkušenosti provozovatele, kvalitu paliva a kvalitu instalace a údržby.

  • Typ spalovacího zařízení – moderní spalovací zařízení poznáme ne dle data nákupu, ale dle principu spalování, který využívá (většinou jde o automatické a zplyňovací kotle).
  • Zkušenosti provozovatele – spalovací stacionární zdroj je stroj ovládaný obsluhou, která je schopna způsobem jeho nastavení a používání výrazně ovlivnit jeho reálný provoz.
  • Kvalita paliva – výrazně ovlivňuje kvalitu spalovacího procesu. Do konkrétního spalovacího zařízení patří palivo, pro které bylo toto zařízení konstruováno (viz návod). U kusového dřeva jde hlavně o jeho vlhkost (méně než 20 % považujeme za dřevo „suché“ a vhodné pro spalování).
  • Kvalita instalace a údržby – základem je správná dimenze spalovacího stacionárního zdroje (nejlepší provozní parametry jsou dosaženy při jmenovitém výkonu) v kombinaci se spalinovou cestou a otopnou soustavou (lépe je toto nechat na odbornících). Zdroj tepla je stroj, který (podobně jako např. automobil) potřebuje pravidelný servis a údržbu.

Zjistěte, CO NEJVÍCE OVLIVNÍ VÁŠ KOUŘ ve SMOKEMANovu desateru správného topiče, díl 10/10.

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu SMOKEMANovo desatero správného topiče

Zdroj: AdobeStock - exclusive-design

Ani málo, ani moc. Udržujte optimální teplotu spalin při vytápění. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 08/10

Teplota spalin jako taková významně souvisí s bezpečností provozu, životností zařízení a dosahovanou účinností. Zatímco pro první dvě zmíněné oblasti je vhodná vyšší teplota spalin, při které nebudou kondenzovat kyseliny a voda ve spalovacím zařízení, v kouřovodu ani v komíně, pro dosažení vysoké účinnosti je vhodné,…

Zdroj: AdobeStock.com - exclusive-design

Používejte moderní kotel a kamna. Vyplatí se to. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 07/10

Používání moderního kotle či kamen nezaručuje, ale umožňuje dosažení nízkých hmotnostních koncentrací znečišťujících látek ve spalinách a vysokých hodnot účinnosti. Všechna aktuálně prodávaná spalovací zařízení již musela na zkušebně prokázat splnění výše uvedených pozorovaných limitních hodnot, což říká, že při…

REKLAMA