Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nevyhazujte teplo oknem Nejlevnější energie je ta, kterou nespotřebujete. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 09/10

Nejlevnější je ta energie, kterou nespotřebujeme. Topit správně je důležité. Ale jak se chovat, aby náš dům nespotřeboval příliš mnoho energie? Není nutné topit ve všech místnostech stejně. Jaké další tipy pro úsporné vytápění má SMOKEMAN?

Nejlevnější je ta energie, kterou nespotřebujeme. Při zanedbání větrání hrozí nebezpečí zvýšení koncentrace CO2 vzniklého vlivem dýchání lidí a živočichů, které může např. nepříznivě ovlivnit naši pozornost a schopnost soustředit se. Dýcháním lidí a živočichů, vařením a dalšími cestami se do interiéru domácností dostává i voda, čímž se zvyšuje vzdušná vlhkost, která může vyústit až v plísně. Z tohoto důvodu je nutné pravidelně vyměňovat vzduch v domácnosti. Tato výměna je většinou prováděna otevřením oken. Z energetického pohledu je nejvýhodnější větrat krátkodobě a intenzivně.

Při pominutí investičně náročných opatření jako zateplení domu, výměna oken a podobně, které bezesporu dokáží snížit spotřebu energie v domácnosti se nabízí další jednoduchá okamžitá řešení, jako jsou snížení teploty vzduchu ve vybraných místnostech, zavírání dveří mezi jednotlivými místnostmi s různou teplotou vzduchu, odstavení nábytku od topných těles a další. Udělejte jednoduchá opatření hned a NEVYHAZUJte TEPLO OKNEM! SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 09/10

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu SMOKEMANovo desatero správného topiče

Zdroj: AdobeStock - exclusive-design

Ani málo, ani moc. Udržujte optimální teplotu spalin při vytápění. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 08/10

Teplota spalin jako taková významně souvisí s bezpečností provozu, životností zařízení a dosahovanou účinností. Zatímco pro první dvě zmíněné oblasti je vhodná vyšší teplota spalin, při které nebudou kondenzovat kyseliny a voda ve spalovacím zařízení, v kouřovodu ani v komíně, pro dosažení vysoké účinnosti je vhodné,…

Zdroj: AdobeStock.com - exclusive-design

Používejte moderní kotel a kamna. Vyplatí se to. SMOKEMANovo desatero správného topiče, díl 07/10

Používání moderního kotle či kamen nezaručuje, ale umožňuje dosažení nízkých hmotnostních koncentrací znečišťujících látek ve spalinách a vysokých hodnot účinnosti. Všechna aktuálně prodávaná spalovací zařízení již musela na zkušebně prokázat splnění výše uvedených pozorovaných limitních hodnot, což říká, že při…

REKLAMA