Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?

Vlastnit nemovitost památkově chráněnou nebo ležící v památkově chráněné zóně či území nebo ochranném pásmu památky může být starost i radost zároveň. Starosti vyplývají ze samotné podstaty památkové ochrany, a tedy jistých omezení a souvisejících investic. Má vlastník památky nárok na nějaké kompenzace a dotace od státu, měst či obcí? Jaké má výhody mít objekt pod památkovou ochranou? A jaký smysl má taková ochrana?

Již dříve jsme si na ESTAV.cz vyprávěli o různých druzích památkové ochrany nemovitostí a vhodného postupu při plánování nové výstavby či rekonstrukcí. Jedním z obvyklých dotazů vlastníků je, jestli jsou nějaké kompenzace za fakt, že není vždy preferována nejlevnější varianta obnovy jejich objektu. Respektive, jestli jim bude přispěno na zhodnocení jejich objektu, když je památkovou péčí vyžadováno jiné než vlastníkovo řešení.

V případě, že investor je vlastníkem kulturní památky, existují státní dotace a krajské dotace. V dotačním programu Program regenerace městských památkových rezervací a zón přispívá na obnovu kulturních památek i příslušné město.

V případě, že se jedná o objekt v památkově chráněném území, v památkové zóně nebo rezervaci, který není kulturní památkou, existuje v současnosti dotace například Královéhradeckého kraje na obnovu neprohlášených staveb v památkových rezervacích a památkových zónách. Je nutné si však uvědomit, kolik takových staveb v kraji máme a že se na každého nemusí dostat. Některé úpravy navíc nejsou dotovány. Stejně tak nutné je si uvědomit, že stavby se zcela podílí na tvorbě kvalitního prostředí se silným geniem loci. Nevhodná úprava již jen jednoho objektu narušuje celek. Požadavky ze strany památkové péče jsou tedy určitou daní za to, že bude sídlo nebo krajina působit harmonicky.

Bujná zástavba vesnic, foto: Matěj Kubina, NPÚ, ÚOP v Josefově

Různá území, různý přístup

Každé památkově chráněné území je odlišné, neopakovatelné a unikátní oproti ostatním a výběr těchto chráněných území není náhodný. Zachování charakteru sídel a krajiny alespoň na vybraném vzorku je podstatné pro zachování naší vlastní identity. Kdyby zde nebyla ochrana území, mohlo by docházet a nejspíš by i docházelo k urbanistickému a architektonickému rozkladu historických sídel. Místa by nemusela být tolik zajímavá a poutavá.

Ostatně návštěvnost chráněných lokalit je značná, protože nás něčím láká. Tím, že jsou jiné, že v sobě mají viditelný kus naší vlastní historie. Nebo proto, že se nám v nich jednoduše líbí. Z toho je poté možné i profitovat – pokud chce někdo sledovat čistě finanční stránku věci. Bez ochrany území a jednotlivých objektů v nich bychom o tato skvělá místa mohly přijít. Neměli bychom co obdivovat.

Městská památková rezervace Nové Město nad Metují, foto: Radomír Rais, NPÚ, ÚOP v Josefově

Je památková ochrana zásahem do soukromého vlastnictví?

Podívejme se zejména na nechráněné české vesnice. Jak ve velké většině zapadají novostavby a úpravy staveb do kontextu kdysi malebných venkovských sídel? Chaotická zástavba, barevná extravagance, nejednotnost materiálů či unifikující nebo neestetické úpravy objektů nepodporují harmonický celek. Současná architektura a úpravy objektů jsou často prováděny podle osobního vkusu a množství peněz, avšak bez ohledu na okolní prostředí, jeho měřítko, strukturu a tradice.

Často by mohly nové stavby stát kdekoliv na světě, protože nejsou stvořeny pro konkrétní místo. Neexistují tedy ani regionální odlišnosti. Snášíme špatně zásahy do osobního vlastnictví, ale přiznejme si, že stará města a vesnice byly čímsi krásné, a to snad i proto, že je z nich cítit vztah k danému místu. Nebylo navíc jedno, jak který dům vypadá v rámci celku. Berme to tak, že památkáři nám podávají pomocnou ruku, jak docílit harmonie s okolím. Každý prvek či materiál, který je k dispozici na současném přesyceném trhu, totiž nemusí být tím nejvhodnějším řešením.

Ing. Matěj Kubina

Jeho alma mater je Mendelova univerzita v Brně, kde vystudoval obor Stavby na bázi dřeva. Dnes pracuje v NPÚ, ÚOP v Josefově, kde se věnuje urbanismu a územnímu plánování.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Foto: ČVUT Praha

Robotické drony mapují památkové objekty

Skupina Multirobotických systémů Fakulty elektrotechnické ČVUT a Národního památkového ústavu rozvíjí projekt, jehož cílem je vyvinout metodologii pro bezpečné použití bezpilotních helikoptér při mapování interiérů a exteriérů historických objektů v místech, kde nelze použít konvenční technologie.

Zdroj: Fotolia.com

Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Možná vás napadlo, že právě váš dům vykazuje takové hodnoty, že by si zasloužil být kulturní památkou. Jak jej památkou vyhlásit? Jak zažádat a komu? Jak celý proces prohlášení stavby kulturní památkou probíhá? A jak zjistit zda právě tato stavba má šanci na zápis mezi kulturní památky? Poví nám pracovník NPÚ Matěj…

Nejlepší revitalizace památkových objektů ocenil NPÚ

Nejlepší revitalizace památkových objektů ocenil NPÚ

Národní památkový ústav ohlásil udělení cen za nejlepší počiny v oblasti památkové péče za uplynulý rok. Vzhledem ke koronavirové pandemii se letos nemohlo uskutečnit slavnostní předávání cen, které se každoročně udílí v Panteonu Národního muzea. Jistou náhradou by mohl být tento článek s upřímným poděkováním všem…

Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ

Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ

Řešili jsme již, jak postupovat v případě, že vlastníme stavbu v památkově chráněném území nebo kulturní památku a chceme na ni provést nějaké úpravy. Prvním krokem by měla být vždy konzultace s příslušným památkářem. Čím se však řídí památková péče v případě posuzování záměrů vlastníků? Existují nějaké obecné…

Zdroj: Fotolia.com - takasu

Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?

Pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby rodinného domu může stavební úřad (SÚ) vyžadovat koordinované závazné stanovisko. Kde jej získat? Kdo ho vydává? Co to koordinované stanovisko vlastně je? Co všechno stanovisko obsahuje? A jak se bránit, pokud jej úřad odmítne vydat?

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA