REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nejlepší revitalizace památkových objektů ocenil NPÚ

Národní památkový ústav ohlásil udělení cen za nejlepší počiny v oblasti památkové péče za uplynulý rok. Vzhledem ke koronavirové pandemii se letos nemohlo uskutečnit slavnostní předávání cen, které se každoročně udílí v Panteonu Národního muzea. Jistou náhradou by mohl být tento článek s upřímným poděkováním všem autorům zdařilých rekonstrukcí.

Cenu nazvanou Patrimonium pro futuro s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe vyhlašuje a uděluje NPÚ již od roku 2014. Hlavní snahou je zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo a ocenit ty, kteří se o úspěšné dílo významnou měrou přičinili. V letošním roce odborná porota vybírala vítěze z 23 nominovaných ve čtyřech hlavních kategoriích, udělena byla také tři zvláštní ocenění generální ředitelky NPÚ, ocenění pro osobnost památkové péče i cena veřejnosti Památky děkují.

Ceny v jednotlivých kategoriích

V kategorii Obnova památky/restaurování odborná porota ocenila Lázně Luhačovice za obnovu lázeňské kolonády s halou Vincentka v Luhačovicích. Porota vyzdvihla ve svém hodnocení zejména komplexní přístup k obnově, celkovou kultivaci prostoru a prostupování přírody do architektury. Ocenila také projevený respekt k materiálům a kvalitu řemeslného provedení stavebních a restaurátorských prací.

Nález hradby z počátku 12. století na zámku Břeclav

Vítězem kategorie Objev/nález roku se stala archeologická organizace Archaia Brno za archeologický nález hradby z počátku 12. století na zámku v Břeclavi. Nález v podobném rozsahu nemá v českých zemích dle hodnocení poroty obdoby. Cení si též moderně vedeného archeologického výzkumu, který byl řádně zpracován a vědecky vyhodnocen.

Expozice Od kamene k soše v obnoveném Městském muzeu Hořice

V kategorii Prezentace hodnot byla cena udělena týmu realizátorů expozice nazvané Od kamene k soše v obnoveném Městském muzeu Hořice. Porota zde vyzdvihla myšlenkově ucelený přístup regionálního muzea k prezentaci hlavního kulturně-sociálního fenoménu dlouhodobě formujícího místo i zdejší komunitu – kamene a jeho zpracování. Ocenila také široké edukační a kulturní aktivity muzea, kterými veřejnosti přibližuje práci s kamenem.

Obnova Beranova hostince v Trávníčku

Cena v kategorii Záchrana památky byla udělena Janu Havelkovi, Petrovi Pivoňkovi, Aleně Pivoňkové a Spolku Dubáci za obnovu Beranova hostince v Trávníčku. Tato jedinečně zachovalá památka je důležitým hmotným pramenem pro poznání stavebních zvyklostí a využití venkovských staveb v regionu. Porota ocenila komplexnost obnovy, do níž byly zahrnuty i často opomíjené dobově standardní povrchové úpravy. Ocenila rovněž, že mimo záchranu samotné stavby zde dochází také k návratu doprovodné funkce hostinců – v podobě centra společenského a kulturního setkávání. Obnova Beranova hostince v Trávníčku se stala vítězem i u hlasování veřejnosti. Cenu s názvem Památky děkují vyhrála s počtem 1062 hlasů z celkových 3493 hlasujících.

Škola architektury

Generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková v letošním roce udělila také tři mimořádná ocenění. Za komplexní a mimořádně důsledný přístup k obnově Školy architektury jej obdržela Akademie výtvarných umění v Praze.

Otevření muzea a naučné stezky Nádraží Martinice

Za dlouhodobou péči o záchranu, obnovu, funkční naplnění a prezentaci bylo uděleno Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších za otevření muzea a naučné stezky Nádraží Martinice.

Záchrana kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích

Třetí mimořádné ocenění obdržel Lenešický okrašlovací spolek za záchranu kostela svatého Šimona a Judy v Lenešicích a za dlouhodobou péči a kultivaci veřejného prostoru v místě svého působiště.

Za ovlivnění celé generace současníků v přístupu k památkové péči a vnímání historických objektů i za nezlomnou vůli neustat ani navzdory překážkám se Osobností památkové péče stal archeolog David Merta. Zakladatel brněnské veřejně prospěšné společnosti Archaia je dlouhodobým propagátorem interdisciplinárního přístupu k historickým objektům, a to propojením archeologie s dalšími humanitními, technickými i přírodovědnými obory. Zásadně ovlivnil výzkum a vnímání brněnské památkové rezervace, která se stala jednou z nejlépe systematicky zkoumaných středověkých městských aglomerací v Evropě.

Připojujeme se virtuálně ke gratulantům, chválíme organizaci již sedmého ročníku soutěže Patrimonium pro futuro za nejlepší počiny v oblasti památkové péče za uplynulý rok a ptáme se na budoucnost soutěže. „Jako každý úspěšný projekt i tento náš památkářský Oscar dospívá do bodu, kdy je zcela přirozené pozvednout ho o stupeň výše. Do budoucna počítáme s tím, že přidáme další kategorie, přibude bohatý doprovodný program i punc lesku v podobě slavnostního galavečera. Věříme totiž, že významné počiny v obnově a péči o památky zasluhují stejnou pozornost a prestiž, jako jiné oblasti kultury. Věříme též, že se zlepší hygienická situace a život se opět vrátí do normálu,“ uvedla na závěr generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ

Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ

Řešili jsme již, jak postupovat v případě, že vlastníme stavbu v památkově chráněném území nebo kulturní památku a chceme na ni provést nějaké úpravy. Prvním krokem by měla být vždy konzultace s příslušným památkářem. Čím se však řídí památková péče v případě posuzování záměrů vlastníků? Existují nějaké obecné…

Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?

Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?

Vlastnit nemovitost památkově chráněnou nebo ležící v památkově chráněné zóně či území nebo ochranném pásmu památky může být starost i radost zároveň. Starosti vyplývají ze samotné podstaty památkové ochrany, a tedy jistých omezení a souvisejících investic. Má vlastník památky nárok na nějaké kompenzace a dotace od…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA