REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ

Řešili jsme již, jak postupovat v případě, že vlastníme stavbu v památkově chráněném území nebo kulturní památku a chceme na ni provést nějaké úpravy. Prvním krokem by měla být vždy konzultace s příslušným památkářem. Čím se však řídí památková péče v případě posuzování záměrů vlastníků? Existují nějaké obecné principy, podle kterých by mohli stavebníci postupovat?

Rozhodovací praxe památková péče není snadná disciplína a je ovlivněna řadou faktorů. V případě, že chceme upravit již existující stavbu, bude mít na posuzování jistě vliv historie objektu a jeho architektonické pojetí. Konkrétní stavbu je dále nutné vztahovat k celku. Jejímu začlenění v prostředí. Podstatná je rovněž lokalita, ve které se stavba nachází, tedy i regionální odlišnosti v území, užívané materiály a detaily. Z těchto vstupních kritérií by měly vycházet následné úpravy. V případě novostavby je zásadní zejména kontext, ale v potaz je nutné brát i strukturu území a urbánní vývoj daného místa. Materiálové řešení a detaily je potom vhodné řešit analogicky ve vztahu k lokalitě, nemusí to však být pravidlem.

V žádném případě není zavrhováno soudobé řešení architektury, naopak je památkovou péčí podporováno a upřednostňováno. Základem je kvalitní projekt. To se týká objektů, ale i veřejných prostorů.

Obnova márnice dle dochovaných fragmentů. (zdroj: NPÚ, ÚOP v Josefově, Matěj Kubina)

Investor si musí najít kvalitního architekta. Památková péče projekt posoudí

Hovoříme-li o návrzích a vstupních parametrech, nesmíme zapomenout na samotné přání investora. Změny v území totiž přicházejí na základě podnětů investorů, přičemž zástupci památkové péče případně korigují zamýšlené úpravy. Je nutné si uvědomit, že památková péče tu není proto, aby projektovala a ani to od ní nelze očekávat. Nemůže si sama schvalovat vlastní návrhy. Když tedy přijde investor s konkrétním návrhem, posuzuje se, jestli je v souladu s podmínkami ochrany daného území či nenarušuje stavbu či prostředí.

Možností, jak přistoupit k obnově konkrétního prvku či doplnění nového může být i vícero a památkář neovlivní, s čím přijde stavebník či projektant. Některé vstupy do území jsou navíc komplikované a sdělit předem, co bude optimálním tvarem nového, jednoduše nelze. Projekční práce v památkově chráněných územích a na kulturních památkách mnohdy vyžaduje znalost místa, stavby, historie, trpělivost a snahu zkoušet hledat vhodný tvar. Mít cit pro místo.

Stavební úprava památek

V případě národních kulturních památek a kulturních památek je předmětem ochrany samotná stavba či areál. Zde při menších opravách obvykle postačí, když návrh řešení bude vycházet z materiálů či řešení na stavbě již užitých, případně z fotografií a dalších dokumentů dokládajících dřívější podobu památky. Při větších zásazích může být vyžadován jako podklad pro rozhodování operativní průzkum nebo stavebně historický průzkum památky. Při restaurování je předcházející restaurátorský průzkum samozřejmostí.

Stavební úpravy v památkových zónách či ochranném pásmu

Objekty, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkovém ochranném pásmu nebo na území památkové zóny či památkové rezervace, se posuzují primárně dle příslušných rozhodnutí, vyhlášek, nařízení či výnosů. Každé chráněné území nebo ochranné pásmo má tedy svůj předpis, ve kterém do různé míry podrobnosti dočtete, co je předmětem ochrany a jaké jsou podmínky pro zabezpečení jejich ochrany.

Příslušný právní akt je vždy uveden v Památkovém katalogu, včetně mapy vymezeného území, dostupný na www.pamatkovykatalog.cz. V některých územích je již k dispozici i Plán ochrany památkové rezervace či památkové zóny, který stanovuje způsob zabezpečení kulturních hodnot a zároveň vylučuje práce, na které se vztahuje povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko orgánu památkové péče.

Každý návrh se musí posoudit individuálně

Při dotazu na obecné principy památkové péče je možné poukázat na řadu metodik, které vydal Národní památkový ústav. Dojít k nim můžete na tomto odkazu: www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/ke-stazeni. Nicméně každý návrh vstupující do historického prostředí je ovlivněn velkým množstvím proměnných. Nelze tedy návrhy posuzovat jinak, než individuálně.

Obejít zákon? Nedává to smysl pro jednotlivce, pro společnost ani pro stavbu

Závěrem je nutné připustit, že v chráněných územích a bohužel občas i na památkách se děje protizákonná aktivita majitelů nemovitostí. Ti ve svůj předpokládaný prospěch nebo z důvodu zjednodušení přípravy plánovaných prací provádí změny v území a na stavbách bez vědomí památkových orgánů nebo v rozporu se závaznými stanovisky.

V případě, že došlo k náhradě historického prvku neadekvátním prvkem nebo doplnění stavby prvkem nesourodým, všimneme si toho velmi brzy, protože jednoduše prvek nezapadá do pomyslné skládačky. Takovým prvkem jsou narušeny i principy památkové péče a nelze k nim vztahovat následné úpravy dalších objektů. Změna je provedena nelegálně a záleží na orgánu památkové péče, kdy na změnu v území přijde a jak se s ní vypořádá.

Národní památkový ústav se snaží pracovat tak, aby budoval důvěru investorů v památkovou péči a vedl je k tomu, že správě dělaná památková péče je výhodná nejen pro památky a historická území, ale pro každého.

Ing. Matěj Kubina

Jeho alma mater je Mendelova univerzita v Brně, kde vystudoval obor Stavby na bázi dřeva. Dnes pracuje v NPÚ, ÚOP v Josefově, kde se věnuje urbanismu a územnímu plánování.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: Adobestock

Rada památek vyzývá Babiše, aby zamezil přijetí stavebního zákona

Český národní komitét ICOMOS (Mezinárodní rada památek a sídel) se obrátil otevřeným dopisem na premiéra Andreje Babiše (ANO) s žádostí, aby zamezil přijetí nového stavebního zákona. Ten je podle komitétu v rozporu s premiérovým prohlášením i zájmy ČR na ochranu jejího kulturního dědictví. Prezident ČNK ICOMOS Václav…

Zdroj: Fotolia.com

Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Možná vás napadlo, že právě váš dům vykazuje takové hodnoty, že by si zasloužil být kulturní památkou. Jak jej památkou vyhlásit? Jak zažádat a komu? Jak celý proces prohlášení stavby kulturní památkou probíhá? A jak zjistit zda právě tato stavba má šanci na zápis mezi kulturní památky? Poví nám pracovník NPÚ Matěj…

Nejlepší revitalizace památkových objektů ocenil NPÚ

Nejlepší revitalizace památkových objektů ocenil NPÚ

Národní památkový ústav ohlásil udělení cen za nejlepší počiny v oblasti památkové péče za uplynulý rok. Vzhledem ke koronavirové pandemii se letos nemohlo uskutečnit slavnostní předávání cen, které se každoročně udílí v Panteonu Národního muzea. Jistou náhradou by mohl být tento článek s upřímným poděkováním všem…

Chalupa, zdroj: fotlia.com

Prodeje chat a chalup stouply o 12,6 %, jejich hodnota o 28 %

Počet prodaných chat a chalup v Česku letos do konce září meziročně vzrostl o 12,6 procenta na 4800. Jejich hodnota se zvýšila o 28,5 procenta na 6,23 miliardy korun. Nejvíce se jich prodalo v červnu (755), nejméně v dubnu (349). Z jednotlivých regionů prodeje nejvíce stouply v Libereckém kraji, téměř o třetinu.…

REKLAMA