Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů

Rozhodnout se pro stavbu rodinného domu za současných podmínek není pro stavebníky nic jednoduchého. I když první vlna „covidu“ stavební činnost víceméně neomezila, o to bolestněji se projevuje její následný dopad – všudypřítomný nedostatek stavebního materiálu a skokový nárůst cen. Aby změn, na které je třeba reagovat, nebylo málo, máme tu nový stavební zákon a novou povolební situaci, kdy jisté není už vůbec nic. Podívejme se na to podrobně s právničkou.
Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia
Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Stavebník potřebuje být informován a připraven, a proto nabízím pohled, co by stavebníkům přinesla situace, pokud by přes všechny současné okolnosti nový stavební zákon zůstal v platnosti. Dnes se podíváme na přechodné období a zda nový zákon povede ke zrychlení.

Přechodné období je nestandartní

První důležitou skutečností je, že nový stavební zákon má nestandartně nastavená pravidla přechodných ustanovení, a to tak, že podle nového stavebního zákona se budou dokončovat i předchozí řízení. V praxi to pro stavebníky znamená, že pokud jejich žádost podaná před účinností nového stavebního zákona, tj. v režimu zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších novel, nebude vyřízena do 1.7.2023, kdy je stanovena účinnost nového stavebního zákona, bude na ně dopad pravidlo § 330 odst.1 nového stavebního zákona z.č. 283/2021 Sb., které stanoví, že řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti nového zákona se dokončí podle nového zákona.  

Toto nové pravidlo vychází z potřeb plánované reorganizace veřejné správy. Je třeba říci, že právě nová koncepce výkonu veřejné správy na úseku povolování staveb je největším „problémem“ nového stavebního zákona. Pokud by problematika veřejné správy byla v mezidobí změnou zákona upravena odlišně (tzn. že by se do zákona vrátila stávající podoba výkonu veřejné správy prostřednictvím přenesené působnosti obcí a krajů), je možné, že by od tohoto konceptu bylo upuštěno, což by pro stavebníka mohlo být přínosem, zejména s ohledem na rychlost projednání žádosti. Pokud ale k reorganizaci dojde, bude platit uvedené.  

Všechna důležitá pravidla na postup správního orgánu u nedokončených stavebních řízení jsou upravena v § 330 nového stavebního zákona. Vedle těchto pravidel budou pro stavebníky klíčová i přechodná ustanovení k projektovým dokumentacím a možnosti jejich využití - § 329, a na stavebníky také dopadnou nová pravidla v souvislosti s kolaudací stavby - § 230-235. 

Povede nový zákon ke zrychlení řízení?

Klíčovou veličinou v souvislosti s vyřízením žádosti je čas. Nový stavební zákon podle svého záměru by sice měl přinést zrychlení (pouze jedno rozhodnutí a u jednoduchých staveb, kam jsou stavby RD řazeny, i kratší lhůty na vydání rozhodnutí ze současných 60 na 30 dnů), bohužel v samotném začátku jeho účinnosti k tomu určitě nedojde, a to zejména z důvodu reorganizace stavební správy a přesunu agend mezi úřady. Stavební úřad v přelomovém období bude mít ze zákona (§ 330 odst. 1) dvojnásobně prodlouženou lhůtu na vydání rozhodnutí či provedení jiných úkonů.

Navíc tato lhůta se bude počítat od 1. 7. 2023 (§ 330 odst.5 poslední věta) nikoliv od doby podání žádosti stavebníkem. Pro stavebníka to může znamenat stav, že ačkoliv podá žádost s předstihem před nabytím účinnosti stavebního zákona a žádost z nějakého důvodu nebude před nabytím účinnosti nového stavebního zákona vyřízena, bude mít nový stavební úřad minimálně dalších 60 dní (počítáno od 1.7.2021) na vydání rozhodnutí.

Zdvojené lhůty pro vydání rozhodnutí stavebních úřadů budou platit po celý první půlrok a to i u žádostí podaných až po nabytí účinnosti zákona. (U řízení zahájených podle tohoto zákona do konce kalendářního roku, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, se lhůty pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona prodlužují na dvojnásobek- §330/5).

Přesun žádostí na nový stavební úřad a jiného pracovníka

V souvislosti s reorganizací může nastat pro stavebníky další nemilá situace, že žádost bude přesunuta na nový stavební úřad a nového pracovníka, což může znamenat vyžádání si dalších podkladů či jiný správní názor na již projednané (§ 330/3 – Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti dokončí stavební úřad, který se stal příslušným k vedení řízení nebo provedení postupu v dané věci podle nové právní úpravy).

Pravidla pro možnost doplnění žádosti a nové počítání lhůt pro vydání rozhodnutí, jsou nastaveny v odstavci 4 a i tady pozor, dříve se lhůta pro vydání rozhodnutí v rámci výzvy pro doplnění žádosti po dobu přerušení řízení stavěla, podle nové právní úpravy výzva k doplnění a následné doplnění má za následek nový běh počátku lhůty pro rozhodnutí, což je z hlediska počítání času zásadní.  „Stavební úřad, na který přejde příslušnost k vedení řízení nebo provedení postupu zahájeného před nabytím účinnosti tohoto zákona, vyzve stavebníka k doplnění žádosti nebo jiného obdobného podání tak, aby žádost nebo jiné obdobné podání odpovídalo požadavkům tohoto zákona; za tímto účelem přeruší řízení a poskytne stavebníkovi potřebnou lhůtu a součinnost. Lhůty pro vydání rozhodnutí podle tohoto zákona počínají běžet dnem doplnění podle předchozí věty“ - §330/4.

JUDr. Petra Adámková, Ph.D

Lektorka, pedagožka, konzultantka s orientací na stavební právo, nový občanský zákoník a jeho vliv na povolování staveb a smluvní vztahy ve výstavbě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb

Rozhodnout se pro stavbu rodinného domu za současných podmínek není pro stavebníky nic jednoduchého. I když první vlna „covidu“ stavební činnost víceméně neomezila, o to bolestněji se projevuje její následný dopad – všudypřítomný nedostatek stavebního materiálu a skokový nárůst cen. Aby změn, na které je třeba…