REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Povolování staveb více o tématu

Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018

Schválit umístění stavby může stavební úřad i formou územního souhlasu. Tento způsob je ještě jednodušší, než zjednodušené územní řízení z toho důvodu, že se nevede žádné řízení, které je zapotřebí zahajovat, oznamovat účastníkům apod.
Zdroj: Fotolia.com - epitavi
Zdroj: Fotolia.com - epitavi

Územní souhlas lze vydat pouze v případě, když je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše (lze zjistit z územního plánu obce), poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat ani v případech těch záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Současně se musí jednat o jeden ze zákonem výslovně stanovených záměrů:

 1. stavební záměry, které v dalším stadiu nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
 2. ohlašované stavby, jejich změny a zařízení
 3. změny staveb
 4. změny druhu pozemku a způsobu využití pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2
 5. stavby umisťované v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru
 6. terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady
 7. odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí

Vzhledem k tomu, že se nejedná o správní řízení, nelze proti žádosti o vydání územního souhlasu podávat námitky či připomínky. Stavebník však musí k oznámení záměru přiložit souhlasy vlastníků sousedních pozemků, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním nemovitostem může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno. Tento souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.

Zdroj: Fotolia.com - Photographee.euZdroj: Fotolia.com - Photographee.eu

Stavební úřad následně posuzuje pouze skutečnost, jestli záměr splňuje zákonné podmínky pro vydání souhlasu. V případě že podmínky nesplňuje, nařídí stavební úřad usnesením konání územního řízení. Pokud jsou všechny podmínky splněny, vydá stavební úřad ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti územní souhlas a doručí ho písemně žadateli. Doručením žadateli nabývá územní souhlas právní moci. Podobně jako územní rozhodnutí má územní souhlas platnost po dobu dvou let, přičemž tuto dobu nelze nijak prodloužit.

Proti územnímu souhlasu se nelze odvolat, lze ho pouze přezkoumat v přezkumném řízení, které může zahájit z moci úřední nadřízený správní orgán, a to do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. 

Územní souhlas je tedy ze všech tří způsobů schvalování staveb nejrychlejší, nejjednodušší a nejefektivnější, je však omezen pouze na určité vybrané záměry.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 6. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 7. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 8. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 9. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 10. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 11. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 12. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 13. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 14. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 15. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 16. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 17. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 18. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 19. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 20. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 21. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 22. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 23. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 24. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 25. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 26. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 27. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 28. Co je to EIA a k čemu je dobrá? Stav posouzení EIA po novele od ledna 2018
 29. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 30. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 31. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 32. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 33. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 34. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 35. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 36. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 37. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 38. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 39. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 40. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 41. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Přečtěte si více k tématu Povolování staveb

Zdroj: AdobeStock - differr

Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost

Katastrální mapy, které mají původ v grafických mapách z mapování v první polovině 19. století, jsou na polovině území České republiky. Hranice parcel při jejich digitalizaci zaměřovány nebyly. Využity byly pouze geometrické plány, na jejichž podkladě byly v katastru provedeny změny. Přesnost těchto katastrálních map…

Stavební zákon, ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Pardubický kraj navrhne novelizaci stavebního zákona

Radní Pardubického kraje dnes schválili návrh zákonodárné iniciativy k novelizaci stavebního zákona. Principem krajské iniciativy je odložení účinnosti ve všech stupních vždy o jeden rok, uvedl mluvčí hejtmanství Dominik Barták. Legislativní iniciativa bude předložena na jednání krajského zastupitelstva 21. září,…

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Neoprávněná demolice historické Kolářovy vily v Beskydech. Prověří ji úřad

Pracovníci Stavebního úřadu v Jabunkově na Frýdecko-Místecku prověří okolnosti demolice historické Kolářovy chaty v lokalitě Slavíč v Beskydech. Řekla vedoucí úřadu Renata Niedobová. Majitel chatu v předchozích dnech nechal strhnout, když se podle něj značně narušila statika a stavba z roku 1931 údajně ohrožovala…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Zdroj: Geberit

Spokojený zákazník důvěřuje originálu Geberit

Výherní akce Nabídka 2021 až do listopadu 2021

REKLAMA
REKLAMA