REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Povolování staveb více o tématu

Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018

Schválit umístění stavby může stavební úřad i formou územního souhlasu. Tento způsob je ještě jednodušší, než zjednodušené územní řízení z toho důvodu, že se nevede žádné řízení, které je zapotřebí zahajovat, oznamovat účastníkům apod.
Zdroj: Fotolia.com - epitavi
Zdroj: Fotolia.com - epitavi

Územní souhlas lze vydat pouze v případě, když je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše (lze zjistit z územního plánu obce), poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat ani v případech těch záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Současně se musí jednat o jeden ze zákonem výslovně stanovených záměrů:

 1. stavební záměry, které v dalším stadiu nevyžadují stavební povolení ani ohlášení
 2. ohlašované stavby, jejich změny a zařízení
 3. změny staveb
 4. změny druhu pozemku a způsobu využití pozemku o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2
 5. stavby umisťované v uzavřených prostorech ohraničených existujícími budovami, pokud odpovídají jejich způsobu užívání, nemění se vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru
 6. terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady
 7. odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí

Vzhledem k tomu, že se nejedná o správní řízení, nelze proti žádosti o vydání územního souhlasu podávat námitky či připomínky. Stavebník však musí k oznámení záměru přiložit souhlasy vlastníků sousedních pozemků, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním nemovitostem může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno. Tento souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu projektové dokumentace.

Zdroj: Fotolia.com - Photographee.euZdroj: Fotolia.com - Photographee.eu

Stavební úřad následně posuzuje pouze skutečnost, jestli záměr splňuje zákonné podmínky pro vydání souhlasu. V případě že podmínky nesplňuje, nařídí stavební úřad usnesením konání územního řízení. Pokud jsou všechny podmínky splněny, vydá stavební úřad ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti územní souhlas a doručí ho písemně žadateli. Doručením žadateli nabývá územní souhlas právní moci. Podobně jako územní rozhodnutí má územní souhlas platnost po dobu dvou let, přičemž tuto dobu nelze nijak prodloužit.

Proti územnímu souhlasu se nelze odvolat, lze ho pouze přezkoumat v přezkumném řízení, které může zahájit z moci úřední nadřízený správní orgán, a to do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. 

Územní souhlas je tedy ze všech tří způsobů schvalování staveb nejrychlejší, nejjednodušší a nejefektivnější, je však omezen pouze na určité vybrané záměry.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 6. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 7. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 8. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 9. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 10. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 11. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 12. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 13. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 14. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 15. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 16. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 17. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 18. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 19. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 20. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 21. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 22. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 23. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 24. Co je to EIA a k čemu je dobrá? Stav posouzení EIA po novele od ledna 2018
 25. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 26. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 27. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 28. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 29. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 30. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 31. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 32. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 33. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 34. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 35. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 36. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ

Přečtěte si více k tématu Povolování staveb

Zdroj: Fotolia.com - miakov-kalinin

Proč chráníme domy jako památky? Jak nahlížet na památkovou ochranu staveb

U mnohých staveb podvědomě cítíme, proč jsou památkově chráněné a že to je tak správné, i když to zrovna nedokážeme pojmenovat. Jsou ale i další domy, do kterých bychom na první pohled ani neřekli, že jsou významné něčím, pro co si zaslouží zájem památkářů. Někdy je to zajímavá historie, jindy netradiční stavební…

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Do stavebního zákona by se mohl vrátit model čisté státní správy

Do návrhu nového stavebního zákona by se mohl vrátit původně zamýšlený model čisté státní stavební správy. Předpokládá to pozměňovací návrh skupiny poslanců, o kterém dnes debatoval sněmovní hospodářský výbor s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO). Tento model původně v zákoně byl a měl znamenat,…

Dálnice, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Příprava dopravních staveb by od letoška měla zrychlit

Přípravu dopravních a energetických staveb by měla od letoška urychlit novela liniového zákona. Ta počítá například s rozšířením tzv. mezitímního rozhodnutí, což by umožnilo začít stavět dálnice a železnice okamžitě, jakmile stát získá přístup k pozemkům v rámci stavebního povolení. Nebude už tak nutné čekat na…

Zdroj: Fotolia.com - shime

Územní plánování a povolování staveb v nezastavěných územích

Územní plánování je věc veřejná. Takové věci ale někdy naráží na zájmy jednotlivce. Lze si postavit dům v nezastavěném území? Proč by se o územní plánování svého kraje či obce měl zajímat každý? A mají všechny obce svůj územní plán?

REKLAMA