REKLAMA
Povolování staveb více o tématu

Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018

Ne pro všechny stavby je nutné stavební povolení, pro mnohé stačí tzv. ohláška – ohlášení stavby. Týká se to staveb přesně vyjmenovaných v zákoně.
Zdroj: Fotolia.com - BrunoWeltmann

Ohlášení postačí dle ustanovení § 104 stavebního zákona u "jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací". Zákon poskytuje jmenovitý výčet takových staveb, příkladem může být stavba pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Důležitou skutečností je, že ohlášení postačí i u změn takto vymezených staveb.

Obdobně jak je tomu i u územního souhlasu, nemá ani ohlášení charakter správního řízení. Ohlášení podává stavebník na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formulář na poslední straně uvádí rovněž všechny nezbytné přílohy, které musí k ohlášení přiložit. Po obdržení ohlášení zkoumá stavební úřad, zdali ohlášená stavba splňuje všechny podmínky § 104 stavebního zákona. Při kladném zjištění vydá stavební úřad do 30 dnů souhlas s provedením ohlášené stavby a doručí jej stavebníkovi. Souhlas doručením nabývá právních účinků a počíná běžet dvouletá lhůta pro započetí s prováděním stavby. Pokud stavební úřad dospěje k závěru, že pouhé ohlášení nepostačí, nařídí usnesením provedení řádného stavebního řízení.

Zdroj: Fotolia.com - GM PhotographyZdroj: Fotolia.com - GM Photography

Souhlas s ohlášení stavby není správním rozhodnutím, proto se proti němu nelze odvolat. Lze ho však přezkoumat v přezkumném řízení, které může nadřízený správní orgán zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logoÚdolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 2. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 3. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 4. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 5. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 6. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 7. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 8. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 9. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 10. Co je to EIA a k čemu je dobrá? Stav posouzení EIA po novele od ledna 2018
 11. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 12. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?

Z kategorie Povolování staveb si přečtěte

REKLAMA
REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist