REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Povolování staveb více o tématu

Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018

Ne pro všechny stavby je nutné stavební povolení, pro mnohé stačí tzv. ohláška – ohlášení stavby. Týká se to staveb přesně vyjmenovaných v zákoně.
Zdroj: Fotolia.com - BrunoWeltmann

Ohlášení postačí dle ustanovení § 104 stavebního zákona u "jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací". Zákon poskytuje jmenovitý výčet takových staveb, příkladem může být stavba pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Důležitou skutečností je, že ohlášení postačí i u změn takto vymezených staveb.

Obdobně jak je tomu i u územního souhlasu, nemá ani ohlášení charakter správního řízení. Ohlášení podává stavebník na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formulář na poslední straně uvádí rovněž všechny nezbytné přílohy, které musí k ohlášení přiložit. Po obdržení ohlášení zkoumá stavební úřad, zdali ohlášená stavba splňuje všechny podmínky § 104 stavebního zákona. Při kladném zjištění vydá stavební úřad do 30 dnů souhlas s provedením ohlášené stavby a doručí jej stavebníkovi. Souhlas doručením nabývá právních účinků a počíná běžet dvouletá lhůta pro započetí s prováděním stavby. Pokud stavební úřad dospěje k závěru, že pouhé ohlášení nepostačí, nařídí usnesením provedení řádného stavebního řízení.

Zdroj: Fotolia.com - GM PhotographyZdroj: Fotolia.com - GM Photography

Souhlas s ohlášení stavby není správním rozhodnutím, proto se proti němu nelze odvolat. Lze ho však přezkoumat v přezkumném řízení, které může nadřízený správní orgán zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logoÚdolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 2. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 3. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 4. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 5. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 6. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 7. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 8. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 9. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 10. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 11. Co je to EIA a k čemu je dobrá? Stav posouzení EIA po novele od ledna 2018
 12. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 13. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 14. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?

Z kategorie Povolování staveb si přečtěte

REKLAMA
REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist