REKLAMA
Povolování staveb více o tématu

Ohlášení jednoduchých staveb

Ohlášení vyžadují dle stavebního ustanovení § 104 zákona "jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce". Zákon poskytuje jmenovitý výčet takových staveb, příkladem může být stavba pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Důležitou skutečností je, že ohlášení vyžadují i změny takto vymezených staveb.
Ohlášení jednoduchých staveb

Obdobně jak tomu bylo i u územního souhlasu, nemá ani ohlášení charakter správního řízení. Ohlášení podáváte jako stavebník na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Formulář na poslední straně uvádí rovněž všechny nezbytné přílohy, které musíte k ohlášení přiložit. Po obdržení ohlášení zkoumá stavební úřad, zdali ohlášená stavba splňuje všechny podmínky § 104 stavebního zákona. Při kladném zjištění vydá stavební úřad do 30 dnů souhlas s provedením ohlášené stavby a doručí jej stavebníkovi. Souhlas doručením nabývá právní moci a počíná běžet dvouletá lhůta pro započetí s prováděním stavby. Pokud stavební úřad dospěje k závěru, že pouhé ohlášení nepostačí, nařídí usnesením provedení řádného stavebního řízení.

Advokátní kancelář Šikola a partneři, člen konsorcia Frank Bold, je přední českou advokátní kanceláří se specializací na stavebnictví a energetiku. Je odborným partnerem oblasti Nový občanský zákoník na TZB-info, kde již zpracovala více než dvě desítky komentářů k novému občanskému zákoníku. Po akvizici, kdy se portál ESTAV.cz stal sesterským projektem TZB-info, zpracovávají komentáře k NOZ pro širokou stavební veřejnost i pro tento portál.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 2. Proces schvalování staveb přehledně
 3. První krok k povolení stavby: územní řízení
 4. Zjednodušené územní řízení – cesta jak zrychlit vydání územního rozhodnutí?
 5. Územní souhlas – umístění jednoduchých staveb a záměrů
 6. Předpoklad zahájení stavby: stavební povolení
 7. Ohlášení jednoduchých staveb
 8. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 9. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 10. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 11. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 12. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA
REKLAMA

estav.cz v žebříčku návštěvnosti TOPlist