Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Jak si postavit rodinný dům více o tématu

Jak si postavit rodinný dům - výběr pozemku

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební firmou. Následující seriál připravil pan Lachman, který se rozhodl pro tu nejtrnitější cestu, na jejímž konci je vysněný rodinný dům.
Jak si postavit rodinný dům - výběr pozemku

Abyste mohli začít stavět, musíte mít vhodný pozemek, projekt se stavebním povolením (nebo ohláškou) a peníze. Pokud vlastníte nějaký pozemek nebo ho máte vyhlídnutý a chystáte se ho koupit, nejdříve se ujistěte, že je v územním plánu veden jako stavební parcela určená pro stavbu rodinného domu.

Územní plán

Územní plán je dokument, který vydává obec, do jehož katastru pozemek náleží. Má textovou a grafickou část a je v něm jasně určeno, jaký mají všechny pozemky charakter, využití a případná omezení. Územní plán vychází z dlouhodobých plánů o využitelnosti území, kdy obecní zastupitelstvo rozhoduje výhledově na dlouhou dobu. Pokud pozemek v územním plánu není vedený jako stavební, je možno zažádat o změnu územního plánu. Tento proces je velice zdlouhavý a pravděpodobnost, že se vám to podaří, není vysoká.

V případě, že máte pozemek a je určený k zástavbě rodinným domem máte napůl vyhráno a můžete začít přemýšlet o vzhledu stavby. K tomu mohou napomoci různé katalogy rodinných domů, časopisy, internetové stránky o bydlení a podobně. Od samého začátku je nutné pracovat s podmínkami územního plánu, který může částečně předepisovat podmínky vzhledu stavby. Je stále častější, že obce vydávají podrobnější a obsáhlejší územní plány, aby se dosáhlo jednotného vzhledu celé obce.

Čtěte i textové části územího plánu

Například v územním plánu naší obce jsme měli předepsány tyto podmínky: přízemní dům s obytným podkrovím, nepodsklepený se sedlovou nebo valbovou střechou, výška okapové římsy maximálně 5 m nad terénem, hřeben střechy orientovaný kolmo k silnici a jeho výška max. 10 m, index zastavěnosti (což je poměr mezi plochou všech zpevněných ploch ku ploše pozemku) max. 0,2. Déle byla předepsána barva a materiál střešní krytiny a plotu a minimální vzdálenost budovy od hranice komunikace.

Jestliže byste narazili na překážku v územním plánu, můžete stavební úřad požádat o výjimku. Tu může vydat v případě, že ji odsouhlasí majitelé sousedních parcel, autor územního plánu a pořizovatel územního plánu, tedy obec.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Jak si postavit rodinný dům

 1. Jak si postavit rodinný dům
 2. Jak si postavit rodinný dům - výhody a nevýhody svépomocné stavby
 3. Jak si postavit rodinný dům - výběr pozemku
 4. Jak si postavit rodinný dům - projektová příprava
 5. Jak si postavit rodinný dům - zemní práce
 6. Jak si postavit rodinný dům - základy
 7. Jak si postavit rodinný dům - hydroizolace
 8. Jak si postavit rodinný dům - nosné zdivo
 9. Jak si postavit rodinný dům - překlady a pozední věnec
 10. Jak si postavit rodinný dům - stropní konstrukce
 11. Jak si postavit rodinný dům - krov a zastřešení
 12. Jak si postavit rodinný dům - instalace vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu a topení
 13. Jak si postavit rodinný dům – centrální vysavač
 14. Jak si postavit rodinný dům - okna
 15. Jak si postavit rodinný dům - sádrové omítky
 16. Jak si postavit rodinný dům - podlahové vytápění a anhydrit
 17. Jak si postavit rodinný dům - příčky a podhledy
 18. Jak si postavit rodinný dům – lepení a kotvení tepelného izolantu stěn
 19. Jak si postavit rodinný dům – podklad pro tenkovrstvou omítku na polystyren
 20. Jak si postavit rodinný dům – povrchové úpravy na zateplení
 21. Jak si postavit rodinný dům – lepení obkladů a dlažeb
 22. Jak si postavit rodinný dům – akumulační nádrž na vodu
 23. Jak si postavit rodinný dům – zastřešení terasy a stání pro auto
 24. Jak si postavit rodinný dům – gabionové oplocení

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Katastr nemovitostí umožňuje službu sledování změn

Katastr nemovitostí umožňuje službu sledování změn

Chcete být průběžně informováni o změnách v katastru nemovitostí týkajících se Vaší nemovitosti? Jste zástavní věřitel nebo oprávněný z věcného břemene a chcete vědět, že došlo k převodu nemovitosti jinému vlastníkovi? Zřiďte si službu sledování změn.

Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?

Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?

Zastavěná plocha pozemku je součtem všech zastavěných ploch jednotlivých staveb. Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají. U objektů poloodkrytých (bez…

Jak nahlížet do katastru nemovitostí a co z něho můžeme zjistit?

Jak nahlížet do katastru nemovitostí a co z něho můžeme zjistit?

Díky webové aplikaci na stránkách katastru nemovitostí si může každý ověřit vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostorů), evidovaných v katastru nemovitostí. Tato služba je zdarma a bez registrace.