Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Jak si postavit rodinný dům více o tématu

Jak si postavit rodinný dům - příčky a podhledy

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební firmou. Následující seriál připravil pan Lachman, který se rozhodl pro tu nejtrnitější cestu, na jejímž konci je vysněný rodinný dům.
Jak si postavit rodinný dům - příčky a podhledy

Vnitřní svislé dělící konstrukce jsme zvolili ze sádrokartonu a to především proto, že jsem je chtěl stavět sám a nemusel vydávat vysoké náklady na omítky. Pracnost provádění je vzhledem k nutnosti vatování, montáže parotěsné zábrany, několikerému tmelení a broušení desek docela vysoká. Aby práce rychle ubývala, musí být na zaklápění alespoň dva lidi, u podhledů raději tři.

Sádrokartonové konstrukce nejsou při stavbě tolik závislé na počasí, takže je můžete dělat i za mrazu (ne tmelení) a jejich velkou výhodou je možnost vedení instalací dutinou příčky. Lehké konstrukce příček při vhodné skladbě splňují i předpisy na požární odolnost.

Akustika lehkých příček se odvíjí od jejich kvalitního vystavění a zároveň od množství a druhu použitého materiálu. Hodnoty akustického útlumu mají všichni výrobci zpracované a dle množství izolantu a počtu zaklápěných desek si je můžete vyčíst z tabulek. Hodnoty jsou ale udávané bez porušení například elektrokrabičkou - ta může akustiku velmi ovlivnit. Akustiku můžete ovlivnit i použitím sádrovláknitých (homogenní a těžší materiál) místo sádrokartonových desek.

Jak namontovat sádrokartonovou příčku

Video s montáž lehké příčky a vše o příčkách najdete v samostatném tématu na ESTAV.cz

Princip suché výstavby spočívá ve šroubování SDK desek na připravený rastr. U příček je rastr vytvořen ze stojek (CW) v rozestupu 625 mm a pak tak jak je potřeba (např. pro dveře). Stojky jsou vkládány do vodorovného UD profilu zakotveného zespoda do hrubé podlahy a shora do stropní konstrukce. UD se před kotvením podlepují měkkou páskou pro snížení akustických mostů. Stojka musí mít délku cca o 1 cm menší než je světlá výška mezi hrubou podlahou a stropem, aby nebyly profily namáhané vzpěrným tlakem při průhybu stropu. Z toho důvodu se také svislé profily nikdy nešroubují do vodorovného profilu!

Vodorovný UD profil se kotví do konstrukce natloukacími hmoždinkami, pro které jsou v profilu otvory již od výroby. Ne vždy je ale otvory využijete, často si musíte předvrtat i svoje. Natloukací hmoždiny nefungují do všech podkladů - je nutné to vyzkoušet, možná bude potřeba použít klasickou šroubovací hmoždinku.

Šířka UD profilu je shodná s šířkou CW profilu a volí se na základě požadavku tloušťky celé konstrukce, resp. požadavku na akustický útlum nebo tak, aby šlo příčkou táhnout instalace, například připojovací nebo odpadní potrubí. Výrobní šířky jsou 50, 75, 100, 150 mm.

Překlady a ostění dveřních otvorů se mohou provádět UA profilem, který má v porovnání s UD větší tloušťku a je tedy tužší. Variantně lze toto místo provést tak, že vytvoříte tuhý sloupek a nadpraží vzájemným sešroubováním CW a UD profilu. K sešroubování budete potřebovat malé šroubky, říká se jim stříbrňáky (mají ostrý plochý břit, jakoby vrtáček, aby se lépe šroubovali do plechu).

CW profily se vyrábějí v délkách 3 m a 4 m. Někteří výrobci tyto profily dodávají s hladkou stěnou, jiní je vyrábějí s předlisovanými důlky (na pohled tato úprava vypadá jako krupička), které usnadňují šroubování vrutů, aby se po hladkém profilu nesmýkal.

Tip z praxe

Před šroubováním desek doporučuji jasně vyznačit polohu vedení všech instalací, aby nedošlo k jejich narušení vruty. Také doporučuji si za třicet korun koupit nástavec na elektrický šroubovák nebo vrtačku, který zajistí patřičnou hloubku zapuštění hlavy vrutu pro následné tmelení a nestane se vám, že vrut zašroubujete příliš a sádru pod ním rozdrtíte.

Ke šroubování všech SDK desek používají přímo určené vruty. Poznáte je podle černé matné barvy. Jejich délka je při zaklopení jednou deskou 25 mm, dvěma deskami 35 mm, třemi deskami 45 mm.

Po kotvení desek se provede vyztužení podélných spár vložením bandážovací pásky, přetmelení všech spár a vrutů. Jakmile tmel zaschne, provede se hrubé vybroušení a další vrstva tmelu. Dle šikovnosti je nutné tento proces opakovat tak dvakrát až třikrát. Pro tmelení se dodávají dva druhy materiálu, jeden hrubší pro hrubé tmelení a tzv. finish tmel pro finální vrstvu, která se již brousí jemnější brusnou mřížkou.

Jak namontovat sádrokartonové podhledy

Nosný rastr pro podhledy se vytváří s ohledem na místo určení (stropní podhled, podhled podkroví), akustické požadavky nebo potřebu vytvoření velké dutiny mezi stropem a podhledem, která se využívá k vedení instalací velkých dimenzí, jako jsou VZT rozvody nebo kanalizace, případně ke vložení tlusté vrstvy tepelného izolantu.

Po obvodě se přímo do stěny kotví lemovací profily, kterými si vytvoříme vodorovnou úroveň podhledu a do kterých se v jednom směru CW zasouvají, ve druhém směru slouží pro kotvení namísto CW.

Při požadavku na malou dutinu (běžné podhledy v bytech a domech) lze nosné CW profily přišroubovat na kotevní plíšek, který ve stropě drží pomocí natloukacích šroubů s kovovou objímkou (přímo k tomu určený výrobek). V podkroví kotvící plíšek přivrtáme ke krovu. Pro zavěšení lze používat speciální závěsy z drátu. Vyrábí se v různých délkách dle požadavku na celkovou výšku dutiny. Jsou složeny ze dvou drátů, na začátku mají očko, kterým se protáhne kotevní hmoždina, uprostřed je pohyblivá aretace, kterou se nastavuje přesná délka závěsu. Na konci je plechové pérko, které se nacvakne do vodorovného profilu podhledu.

Profily jsou od sebe nejčastěji ve vzdálenosti 500 mm a desky se k nim, na rozdíl od příček, kotví delší stranou kolmo. Stejně jako stěnové profily jsou k dostání podhledové profily s úpravou pro snazší šroubování vrutů (krupičkový povrch). Výrobní délky jsou 3 m a 4 m. Nastavování se provádí přímo určenou sponkou, do které se obě části zasouvají.

Desky pro příčky a podhledy

Zdroj: Knauf

K dostání je několik druhů sádrokartonových desek použitelných jak na stěny, tak i podhledy. Základní rozměr je 1250 mm × 2000 mm. Tloušťka pro běžné konstrukce je 12,5 mm. Po delší straně má každá deska drážku pro následné vyztužení spár a tmel. Kratší strany jsou pouze zkosené. Toto zkosení je při krácení desek vhodné vždy vytvořit odříznutím nožem nebo odbroušením, aby se zajistil prostor pro spárovací tmel.

Bílá, zelená, červená, modrá...

Nejčastěji používaná deska je bílá. Používá se na příčky a podhledy bez požadavku na zvýšenou požární odolnost a do místností s běžnou relativní vlhkostí vzduchu. K dostání je i v tloušťce 9,5 mm. Tato tloušťka se používá na ohýbané příčky nebo zakřivená nadpraží.

Pro místnosti s vyšší relativní vlhkostí vzduchu jako jsou bytové koupelny a záchody, používáme desku se zelenou barvou. Tato deska je vnitřně impregnovaná a podstatně těžší. Na rozdíl od bílé desky se ve vlhkém prostředí nekroutí, neprohýbá a neztrácí svoji pevnost.

Při požadavku na zvýšenou požární bezpečnost používáme desky červené, které déle odolávají účinkům požáru. Poměrně nedávno se na trhu objevily desky modré pro univerzální použití.

Ing. Zdeněk Lachman

V současné době pracuje jako projektový koordinátor výstavby bankovních poboček. Své zkušenosti o materiálech nabyl při technickém poradenství u výrobce stavebnin.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Jak si postavit rodinný dům

 1. Jak si postavit rodinný dům
 2. Jak si postavit rodinný dům - výhody a nevýhody svépomocné stavby
 3. Jak si postavit rodinný dům - výběr pozemku
 4. Jak si postavit rodinný dům - projektová příprava
 5. Jak si postavit rodinný dům - zemní práce
 6. Jak si postavit rodinný dům - základy
 7. Jak si postavit rodinný dům - hydroizolace
 8. Jak si postavit rodinný dům - nosné zdivo
 9. Jak si postavit rodinný dům - překlady a pozední věnec
 10. Jak si postavit rodinný dům - stropní konstrukce
 11. Jak si postavit rodinný dům - krov a zastřešení
 12. Jak si postavit rodinný dům - instalace vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu a topení
 13. Jak si postavit rodinný dům – centrální vysavač
 14. Jak si postavit rodinný dům - okna
 15. Jak si postavit rodinný dům - sádrové omítky
 16. Jak si postavit rodinný dům - podlahové vytápění a anhydrit
 17. Jak si postavit rodinný dům - příčky a podhledy
 18. Jak si postavit rodinný dům – lepení a kotvení tepelného izolantu stěn
 19. Jak si postavit rodinný dům – podklad pro tenkovrstvou omítku na polystyren
 20. Jak si postavit rodinný dům – povrchové úpravy na zateplení
 21. Jak si postavit rodinný dům – lepení obkladů a dlažeb
 22. Jak si postavit rodinný dům – akumulační nádrž na vodu
 23. Jak si postavit rodinný dům – zastřešení terasy a stání pro auto
 24. Jak si postavit rodinný dům – gabionové oplocení

Přečtěte si více k tématu Jak si postavit rodinný dům