REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Jak si postavit rodinný dům více o tématu

Jak si postavit rodinný dům - nosné zdivo

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební firmou. Následující seriál připravil pan Lachman, který se rozhodl pro tu nejtrnitější cestu, na jejímž konci je vysněný rodinný dům.
Jak si postavit rodinný dům - nosné zdivo

V následují kapitole bych rád něco pověděl o nosných a obvodových stěnách, překladech, pozedních věncích a stropní konstrukci na našem domě. Jako skeptik vůči tvárnicím vyplněných polystyrenem nebo vatou a důvěřivec k tradičním systémům jsem se rozhodl pro keramické pevnostní tvárnice tloušťky 250 mm v broušené variantě, lepené cementovým lepidlem s tenkou spárou.

Než své rozhodnutí vysvětlím, chtěl bych uvést, že asi neexistuje jednotný objektivní názor, a že se jedná pouze o můj pohled na věc.

Keramické broušené tvárnice Heluz UNI 25 jsem vybral protože:

 • jsem od začátku chtěl stavět z keramických tvárnic, které lze snadno dělit byť jen ruční pilou a při zateplení nedělají takové problémy jako některé jiné materiály
 • jejich pevnost (12,5 MPa) je vysoká a únosnost dostatečná i při menších tloušťkách konstrukce
 • nechtěl jsem tlustší tepelně-izolační varianty s malými pevnostmi anebo vnitřně zateplené tvárnice s polystyrenem nebo minerální izolací, které jsou zbytečně drahé a nesmí do nich během stavby zatéct voda, tepelný odpor jsme nahnali kontaktním zateplovacím systémem, který zároveň řeší i lokální mosty od překladů a věnců
 • broušenou variantu jsem vybral protože zakládací maltu a lepidlo na celou stavbu dodávají v rámci zakázky zdarma a na celý dům se vejdou každá na jednu paletu
 • nechtěl jsem celoplošnou spáru, protože je k jejímu provedení je nutný aplikační válec, jehož nájem se platí nemalou částkou, varianta s tenkou spárou pevnostně stačila a PUR lepidlu nevěřím
 • bral jsem pouze celé tvárnice, doplňkové (poloviční a ukončovací) tvárnice zbytečně navyšují cenu a vejít se do modulu vlivem výrobních tolerancí a chyb při zaměření je problematické a každou řadu budete muset rozměrově upravit říznutím

Založení zdiva od dodavatele cihel

Založení vrstvy zakládací malty pro první řadu tvárnic může provést zaměstnanec dodavatele. Vřele doporučuji toho využít. Bez jejich nivelační sady a obousměrně měřících latí se neobejdete. Vyrovnání zakládací malty je nutné pro následující přesné zdění, kdy v tloušťce ložné spáry pouhý 1 mm již žádné příčné nebo vodorovné korekce nejsou technicky možné. Pravda je, že se za tuto službu platí a to 2 500 Kč za každé patro. Navíc je vám technik jenom k radám a budete potřebovat minimálně další dva lidi k ruce, musíte mít vše dopředu připravené, místa založení označená křídou, sprejem nebo značkovací šňůrou.

Nutno ještě uvést, že se provádí založení malty a ne celé řady i s tvárnicemi, jak jsem si naivně myslel. Patro bylo založené asi za tři hodiny. Vrstva malty se stejně jako beton musí kropit, aby příliš nepopraskala a po zavadnutí je dobré ji ještě trochu vyhladit dřevěným hladítkem.

Na tvrdou vrstvu malty se lepidlem (použili jsme běžné hustě namíchané lepidlo na obkladačky) lepí první vrstva tvárnic. Pouze tuto vrstvu na hustém lepidle naneseném hřebenem lze ještě mírně příčně upravovat sklon tvárnic do vodorovné polohy. Již první vrstva se klade tak, aby vycházely vazby v rozích stavby. Poloviční tvárnice a koncové díly jednoduše uříznete ruční pilou určenou pro řezání tvárnic.

Vždy se snažte pilou trefit do příčných žebírek, která jsou křehká. Napojení vnitřních stěn na obvodové jsem provedl převazováním, kotvicí plíšky vkládané do ložných spár jsem využíval pouze na vyztužení komínového tělesa.

Kvůli eliminaci tepelných mostů v soklové oblasti jsme vysypávali první šáru tvárnic kuličkami polystyrenu, které také dodal Heluz. Na to jsem použil kartónovou krabici, jejíž boční ucha jsem přelepil tak, aby přesně vymezovala šířku stěny a pojížděním po tvárnicích a postupným dosypáváním kuliček do krabice jsme první řadu postupně naplnili až po okraj.

Další řádky zdění jsou již snadné

Všechny další tvárnice jsme už pouze lepili a srovnávali podle vodováhy gumovou paličkou do svisla. Pokud se také rozhodnete pro tenkou spáru (lepidlo ulpívá pouze na žebírkách tvárnice) a ne pro celoplošnou spáru (vrstva lepidla se nanáší dávkovacím válcem, zdivo má vyšší pevnost), můžete ušetřit za pronájem dávkovače lepidla a tak jako já namáčet tvárnice ve vhodné nádobě. Protože má lepidlo velké množství retenčního materiálu, aby v tenké vrstvě a na žíznivé tvárnici příliš rychle nevyschlo, míchejte ho podle návodu a nebuďte překvapeni z ohromného množství záměsové vody.

Spotřeba cihel na dům

Celkem jsme na dům spotřebovali asi 4500 tvárnic za 24 Kč/ks, 30 pytlů zakládací malty, které se nedostalo a musel jsem ještě dokupovat, dále 40 pytlů lepidla, které zbylo a tři pytle polystyrénových kuliček. Lepidlo i zakládací malta byly v ceně zdicího materiálu. Dopravu tvárnic jsem usmlouval zdarma a skládání hydraulickou rukou na terén bylo také v ceně.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Jak si postavit rodinný dům

 1. Jak si postavit rodinný dům
 2. Jak si postavit rodinný dům - výhody a nevýhody svépomocné stavby
 3. Jak si postavit rodinný dům - výběr pozemku
 4. Jak si postavit rodinný dům - projektová příprava
 5. Jak si postavit rodinný dům - zemní práce
 6. Jak si postavit rodinný dům - základy
 7. Jak si postavit rodinný dům - hydroizolace
 8. Jak si postavit rodinný dům - nosné zdivo
 9. Jak si postavit rodinný dům - překlady a pozední věnec
 10. Jak si postavit rodinný dům - stropní konstrukce
 11. Jak si postavit rodinný dům - krov a zastřešení
 12. Jak si postavit rodinný dům - instalace vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu a topení
 13. Jak si postavit rodinný dům – centrální vysavač
 14. Jak si postavit rodinný dům - okna
 15. Jak si postavit rodinný dům - sádrové omítky
 16. Jak si postavit rodinný dům - podlahové vytápění a anhydrit
 17. Jak si postavit rodinný dům - příčky a podhledy
 18. Jak si postavit rodinný dům – lepení a kotvení tepelného izolantu stěn
 19. Jak si postavit rodinný dům – podklad pro tenkovrstvou omítku na polystyren
 20. Jak si postavit rodinný dům – povrchové úpravy na zateplení
 21. Jak si postavit rodinný dům – lepení obkladů a dlažeb
 22. Jak si postavit rodinný dům – akumulační nádrž na vodu
 23. Jak si postavit rodinný dům – zastřešení terasy a stání pro auto
 24. Jak si postavit rodinný dům – gabionové oplocení

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - Fotolyse

Jaro se blíží, můžeme už stavět?

Stavební firmy doporučují zdění během zimního období přerušit, aby mohla hrubá stavba řádně vymrznout. Zimní maltové směsi mohou prodloužit stavební sezonu především o ty dny, kdy se teplota dostává k nule. Klasická malta potřebuje teploty nad 5 °C.

Zdroj: Fotolia.com - Nicolette Wollentin

Vazby cihelného pohledového zdiva

Cihla jako tradiční materiál, se dost netradičně proměnila v různorodé cihelné bloky. Původní kus upečené hlíny o rozměrech 65 x 140 x 290 mm nazývající se cihla plná pálená se dnes na stavbu domu používá jen snad na historických rekonstrukcích. Přesto jsou však případy, kdy chceme tento materiál využít i na…