Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Jak si postavit rodinný dům více o tématu

Jak si postavit rodinný dům - zemní práce

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební firmou. Následující seriál připravil pan Lachman, který se rozhodl pro tu nejtrnitější cestu, na jejímž konci je vysněný rodinný dům.
Jak si postavit rodinný dům - zemní práce

Je dobré si dopředu rozmyslet tvar a členění terénu kolem stavby a případně využít vykopanou zeminu ze základů na hrubé terénní úpravy. Její množství by vás mohlo překvapit, hromada hlíny se navíc vytěžením nakypří.

Náš pozemek je téměř rovný, chtěli jsme zahradu rozdělit z části na užitkovou a část někdy využít na umístění bazénu. Nechtěli jsme žádné velké výškové rozdíly a s tím spojené palisády, opěrné stěny a různé schody. Naši sousedé mají parcelu svažitější. Členění navíc umocnili zaříznutím domu do terénu a vytvořením dvou výškových úrovní, na které veškerou vytěženou zeminu využili. Nás stál odvoz a uskladnění asi 20 tisíc.

Vytyčení stavby a sejmutí ornice

Ornici seškrábnutou z pozemku v ploše pracovní plochy jsme si samozřejmě nechali a po dokončení stavby využili. Dům stojí na nepříliš vhodné základové zemině. Původní využití bylo pole s navezenou vrstvou ornice v mocnosti asi čtyřicet centimetrů. Dle geologických map jsou v území jílovité vrstvy do hloubky asi šesti metrů a teprve následují jíly s příměsí drobného kamene.

Stavbu jsme zakládali na betonových pasech s nabetonovanou sjednocující vyztuženou mazaninou. Jejich šířky jsem napočítal na malou únosnost, i tak vyšly rozumně kolem 400-500 mm dle zatíženosti konstrukce. Hloubka základové spáry je 1200 mm pod úrovní upraveného terénu u obvodových stěn, u vnitřních stěn vyšla 300 mm pod rubem mazaniny.

Zlomové body obvodové konstrukce objektu jsme nechali vyměřit geodetem dle vytyčovacího výkresu za 3500 korun. Tyto body se běžně vyznačí zatlučením geodetického bodu (nebo železného betonářského drátu) do země právě v místě konstrukce, anebo je geodet přenese na tzv. lavičky. Lavičku poznáte snadno. Je to vodorovné prkno na dvou sloupcích vpravených do země. Do prkna geodet natluče hřebík, aby vyznačil přesnou polohu bodu vytyčovací úsečky. V křížení jednotlivých vytyčovacích úseček dostanete vytyčovací bod objektu.

Lavičky se umisťují v dostatečné vzdálenosti od líce budovy, aby je neponičila např. těžká zemní technika při výkopových pracích a minimálně po dobu založení stěn je nutné lavičky chránit před poškozením, abyste nemuseli znovu volat geodeta a platit za další vytyčení.

Původně jsem chtěl základovou spáru zpevnit dusaným štěrkem, ale dal jsem na radu zkušeného projektanta, který mne upozornil na to, že v jílu se tato vrstva chová jako drenáž a veškerá voda, která se z podzákladí stahuje, se postupně vsakuje do základové spáry a způsobuje rozbředání zeminy a snižování její únosnosti.

Při výkopech základů pozor na počasí

Největší chybu, kterou jsem kdy na stavbě udělal, byla hned na samotném začátku, kdy jsme nechali vykopat základy v době, kdy hlásili deště. Bohužel bagrista neměl jindy čas a my natěšení na meteorology příliš nehleděli. Za výkopové práce si bagrista řekl rozumných 800 Kč za hodinu včetně přistavení techniky na místo a za naložení zeminy a odvoz 9 Tater zeminy z výkopu již zmiňovaných 20 tis. Vykopání základových rýh trvalo asi šest hodin. Při výkopech nezapomeňte vyznačit i kanalizaci vedoucí pod objektem a nechejte vše vykopat najednou.

Po sejmutí a uskladnění ornice v koutě parcely začalo pršet. Jednodenní avizovaný déšť se protáhl na přívalovou čtyřdenní sprchu. Jílové podloží nebylo vůbec schopné takové množství vody absorbovat a po pár hodinách se začaly rýhy plnit, až zcela zmizely s okolním terénem pod hladinou.

Stěny výkopů rozbředly a zemina postupně zaplňovala rýhy. Po ustání dešťů a opadnutí vody jsme museli začít odčerpávat rýhy a ručně veškerou zeminu vyhazovat. Šířka základů byla najednou téměř o polovinu větší, a tak se původní plánované prosté vylití betonu do rýh přehodnotilo a základy jsme museli vybednit na vylité vrstvě tloušťky asi 30 cm tvárnicemi ztraceného bednění.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Jak si postavit rodinný dům

 1. Jak si postavit rodinný dům
 2. Jak si postavit rodinný dům - výhody a nevýhody svépomocné stavby
 3. Jak si postavit rodinný dům - výběr pozemku
 4. Jak si postavit rodinný dům - projektová příprava
 5. Jak si postavit rodinný dům - zemní práce
 6. Jak si postavit rodinný dům - základy
 7. Jak si postavit rodinný dům - hydroizolace
 8. Jak si postavit rodinný dům - nosné zdivo
 9. Jak si postavit rodinný dům - překlady a pozední věnec
 10. Jak si postavit rodinný dům - stropní konstrukce
 11. Jak si postavit rodinný dům - krov a zastřešení
 12. Jak si postavit rodinný dům - instalace vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu a topení
 13. Jak si postavit rodinný dům – centrální vysavač
 14. Jak si postavit rodinný dům - okna
 15. Jak si postavit rodinný dům - sádrové omítky
 16. Jak si postavit rodinný dům - podlahové vytápění a anhydrit
 17. Jak si postavit rodinný dům - příčky a podhledy
 18. Jak si postavit rodinný dům – lepení a kotvení tepelného izolantu stěn
 19. Jak si postavit rodinný dům – podklad pro tenkovrstvou omítku na polystyren
 20. Jak si postavit rodinný dům – povrchové úpravy na zateplení
 21. Jak si postavit rodinný dům – lepení obkladů a dlažeb
 22. Jak si postavit rodinný dům – akumulační nádrž na vodu
 23. Jak si postavit rodinný dům – zastřešení terasy a stání pro auto
 24. Jak si postavit rodinný dům – gabionové oplocení

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - eleonore-h

Základy pro rodinný dům: Hloubka, výška a šířka základového pasu (1.)

Stavba základů rodinného domu. První krok k vysněnému bydlení. Nejběžnější založení jednoduché stavby, jakou rodinný dům je, se provádí na betonových základových pasech. Smyslem základů je roznést zatížení ze stavby do zeminy tak, aby nebyla překročena únosnost zeminy. Přihlédnout se musí i k nezámrzné hloubce. Proto…

Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Základové patky a pasy: Jak je vybudovat, jak jim rozumět?

Pasy a patky patří do kategorie tzv. plošných základů. Jedná se o monolitické betonové konstrukce, často kombinované s litím do výkopu a do ztraceného bednění. Důležitá je příprava výkopu, dobré výškové zaměření a provedení. Přes pasy se zpravidla lije podkladní beton.