Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Projektová dokumentace na dům více o tématu

Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu

Jaké průzkumy pozemku si zajistit při novostavbě rodinného domu, které z nich jsou povinné, které nepovinné a v které fázi projektu se průzkumy mají provádět? Mezi stavebníky panuje zmatek ohledně průzkumů pozemku. V zásadě se jedná o čtyři průzkumy. Pojďme si je přiblížit.
Zdroj: Fotolia.com - deyan-georgiev

Ing. arch. Roman Kučírek z architektonického ateliéru 3K Architects vysvětluje jaké průzkumy jsou nutné, jaké vyžadují úřady a jaké sice nejsou vyžadovány, ale jsou velice vhodné. Své rady ohledně stavby domu předává i na sérii seminářů. Dnes se s ním podíváme na průzkumy, jaké je nutné provést před zahájením stavby rodinného domu. Řekneme si kdy, proč a za kolik se průzkumy pozemku provádí.

Radonový průzkum

Začněme radonovým průzkumem. Ten je povinný. Vyžaduje ho stavební úřad. Důvod? Radon je přírodní bezbarvý radioaktivní plyn, který se nachází v zemské kůře, proniká do ovzduší a přeměňuje se na radioaktivní prvky. Drží se pod konstrukcemi budov a může se do budovy dostávat nětěstnostmi a prasklinami. Proti radonu je třeba chránit obyvatelé vytápěných obytných místností.

Proto je nutný radonový průzkum provést vždy. Ať už se jedná o novostavbu, nebo rekonstrukci rodinného domu. Provádí ho specializované firmy, které měří radon přímo na pozemku, resp. přímo v místě, kde má vzniknout rodinný dům. Jeho cena se pohybuje řádově mezi 2-4 tis Kč. Provádí se po odsouhlasené architektonické studii, jinými slovy při zahájení stavebního projektu.

V tzv. protokolu o stanovení radonového indexu pozemku oprávněná osoba provádějící průzkum stanoví plynopropustností zemin (nízká, střední, nebo vysoká) a dle hodnot z měření na místě následně určí radonový index pozemku (nízký, střední, nebo vysoký). Na základě toho provede projektant opatření proti pronikání radonu z podloží. Tento protokol se společně s projektovou dokumentací a navrženým opatřením předkládá na stavební úřad.

Vybrané části z protokolu o stanovení radonového indexu pozemkuVybrané části z protokolu o stanovení radonového indexu pozemku

Inženýrsko-geologický průzkum

Další průzkumy jsou nepovinné. Inženýrsko-geologický průzkum doporučujeme klientům vždy při stavbě rodinného domu. Tento průzkum provádí většinou geolog, který provede většinou jednu až dvě strojně kopané sondy (závisí na velikosti domu a zkušenosti geologa, který určuje počet), na základě kterých vidí půdní profil. Provede zatřídění zeminy, tzn. určí druh zeminy, její těžitelnost a především únosnost. Ta je klíčovým podkladem pro správný návrh základových konstrukcí objektu. Tyto hodnoty tak přebírá stavební projektant, resp. jeho statik. Průzkum ale není povinný. Je tedy na klientech, zda ho chtějí, či nechtějí zaplatit.

Stojí řádově 7-11 tis Kč. Praxe je taková, bohužel, že minimálně polovina klientů tento průzkum kvůli 7-11 tis Kč nechce a řeší reálný stav zakládání až při realizaci. To nám přijde škoda, když klient šetří jednotky tisíc oproti doslova milionům korunám, které dům bude ve výsledku stát. A kde jinde nešetřit než na začátku, na průzkumech, základech, věcech, které už neopravíte, nebo velice těžce a draze. My tedy tento průzkum vždy doporučujeme, i když ho oficiálně žádný úřad nevyžaduje. Rozhodnutí je tedy na klientech.

Vybrané části z inženýrsko-geologického průzkumuVybrané části z inženýrsko-geologického průzkumu

Zasakování srážkové vody

Dalším průzkumem je zasakování srážkové vody. To se velice často dělá souběžně s inženýrsko-geologickým průzkumem. Tento průzkum určí, zda je možné zasakovat srážkové vody na pozemku, které jsou stavebníci povinny zajistit vsakování, nebo zadržování a odvádění povrchových vod. Průzkumem je zjištěn tzv. koeficient vsaku, který stručně řečeno řekne, zda je zemina vhodná pro zasakování, či nikoliv, či jak rychle se voda zasakuje. Na základě tohoto koeficientu navrhne projektant zdravotechniky zasakovací objekt na pozemku.

Průzkum stojí pro představu 6-9 tis Kč. I když cena se liší v závislosti na dané zemině. Průzkum není povinný. Klienti ho v praxi opět většinou kvůli penězům nechtějí. I když je třeba říci, že odbor životního prostředí si někdy tento průzkum vyžádá a musí se dodatečně provádět v nelibosti klienta. To záleží na konkrétním úřadu.

Geofyzikální měření

Posledním klíčovým průzkumem, který v dnešní době nabývá více a více na důležitosti je tzv. geofyzikální měření. V jednoduchosti se jedná o určení vhodné polohy budoucí nově vrtané studny. Jsou vytypována místa (místo), kde je možné provést studnu. V rámci měření je proveden odhad budoucí hloubky studny, která samozřejmě ovlivňuje výslednou cenu.

Průzkum stojí řádově 2-5 tis Kč. Provádí se ideálně před vlastním projektováním stavby. Pozice pro studnu mají svá omezení a stavební projektant je musí zapracovat do výsledného návrhu. Toto měření není povinné, pokud studnu neplánujete. Pokud studnu plánujete, tak je logické a nutné ho provést.

Provedení průzkumů pozemku je jen jeden z mnoha kroků na cestě za vysněným domem. Všechny ostatní kroky Ing. arch. Roman Kučírek z ateliéru 3K Architects vysvětluje na jednodenních vzdělávacích kurzech STAVAŘI KLIENTŮM. Tam celý postup krok za krokem vysvětlí a ukáže klientům, kde se dají ušetřit statisíce korun při realizaci rodinného domu. Více informací najdete na www.stavariklientum.cz

 Části z protokolu o stanovení radonového indexu pozemku
 Části z protokolu o stanovení radonového indexu pozemku - pokračování
 Části z průzkumu o vhodné pozici vrtané studny
 Části z průzkumu o vhodné pozici vrtané studny - pokračování

Ing. arch. Roman Kučírek

Vystudoval obor Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Absolvoval zahraniční studijní stáže na Cardiff University ve Velké Británii a University of New Orleans ve Spojených státech. Z pracovních zkušeností zmíníme rekonstrukci hotelu v evropské organizaci pro jaderný výzkum CERN ve švýcarské Ženevě. V roce 2016 spoluzaložil architektonické studio 3K Architects. Vede i vzdělávací kurzy pro stavaře a klienty, které mají za cíl zlepšení komunikace a důvěry při realizaci stavebních a projekčních zakázek.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Projektová dokumentace na dům

 1. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 2. Jak spočítat cenu rodinného domu bez projektu? Jak se zpracovává rozpočet?
 3. Kolik peněz stojí postavit rodinný dům?
 4. Jak dlouho trvá vyprojektovat a postavit rodinný dům?
 5. Projektová dokumentace na rodinný dům: Jak dlouho trvá, jaké jsou fáze a celková cena
 6. Projektová dokumentace na rodinný dům: Studie stavby. Co obsahuje, kolik stojí?
 7. Projektová dokumentace na rodinný dům: Dokumentace pro ohlášení stavby
 8. Projektová dokumentace na rodinný dům: Dokumentace pro územní řízení (DUR)
 9. Projektová dokumentace na rodinný dům: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 10. Projektová dokumentace na rodinný dům: Dokumentace pro provedení stavby a další
 11. Vlastníte rodinný dům? Máte povinnost mít dokumentaci skutečného stavu, pasport stavby

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - brianjackson

Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?

Kdo chce stavět dům, chce si také zajistit jeho připojení na inženýrské sítě. Voda, odpady, plyn elektřina, telekomunikace, to vše je zapotřebí pro komfort moderního domu. Ovšem pozor, obce ani provozovatelé nemají povinnost přivést sítě k soukromým pozemkům. Je to věcí dohody mezi nimi a investorem výstavby.

Zdroj: Fotolia.com - LIGHTFIELD STUDIOS

Kolik stojí stavební a autorský dozor při stavbě rodinného domu

Lidé postupně začínají chápat, že vyznat se ve stavařině v celé její rozmanitosti postupů a materiálů sami nedokážou a při realizaci potřebují kontrolovat architekta, projektanta a stavební firmu, případně jednotlivé řemeslníky. Kontrola je zkrátka důležitá, tak se totiž šetří peníze. Kolik peněz ale dozor bude stát?…

Zdroj: Fotolia.com - Fotolyse

Jaro se blíží, můžeme už stavět?

Stavební firmy doporučují zdění během zimního období přerušit, aby mohla hrubá stavba řádně vymrznout. Zimní maltové směsi mohou prodloužit stavební sezonu především o ty dny, kdy se teplota dostává k nule. Klasická malta potřebuje teploty nad 5 °C.

Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!

Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!

Vytyčení stavby je jedním z prvních více viditelných kroků, který na své parcele při stavbě domu podniknete. Vytyčení stavby určí její budoucí obrysy. Je potřeba mu věnovat velkou pozornost. Vytyčovat dům můžete svépomocí, nebo přizvat geodety. Co je potřeba vědět o základním rozměření stavby na pozemku? Jak se…

Jak si postavit rodinný dům - zemní práce

Jak si postavit rodinný dům - zemní práce

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební…