Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Projektová dokumentace na dům více o tématu

Vlastníte rodinný dům? Máte povinnost mít dokumentaci skutečného stavu, pasport stavby

Dokumentace, ve které je zakresleno, jak dům vypadá právě teď je pasport stavby. Není to projekt, podle kterého se dům stavěl. Ten totiž skutečnému domu příliš neodpovídá, protože snad každý dům se postaví trochu jinak, než se plánovalo. Pasport se dělá většinou až po dostavění domu. Někdy ale i daleko později a každý majitel domu má povinnost ho mít.
Zdroj: Fotolia.com - Karin & Uwe Annas

Pasport se skládá z výkresů a zprávy

Rozsah pasportu popisuje vyhláška, podrobně vše najdete v příloze č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. –Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Vyhláška popisuje hlavně, co všechno má obsahovat zpráva, tedy zastavěnou plochu, obestavěný prostor, technický popis stavby a o tom, co mají zahrnovat výkresy situace.  

O části, která je pro majitele objektu nejdůležitější, tedy samotných půdorysech a řezech domem, které jsou pro praktické použití nejdůležitější, říká jen, že mají odpovídat druhu a účelu stavby.

V praxi to znamená, že se vy coby majitel domu domluvíte s tím, kdo vám bude pasport dělat, co všechno chcete mít zdokumentované, případně i v jakém měřítku.

Na rozsah pasportu může mít požadavek i stavební úřad. Proto pokud necháváte skutečný stav domu zakreslovat z požadavku stavebního úřadu, zeptejte se jich, co všechno tam chtějí.

U rodinného nebo bytového domu výkresová část dokumentace zahrnuje obvykle:

 • Situace umístění domu na pozemku a zakreslení do katastrální mapy
 • Půdorysy všech podlaží s popisem a plochami místností, kótami základních rozměrů místností,
 • Jeden nebo více řezů domem
 • Pohledy

U bytu jsou to výkresy:

 • Situace umístění bytového domu na pozemku
 • Půdorys bytu, případně celého podlaží
 • Řez bytem, lépe, celým domem

Zakreslení je v měřítku 1:50, případně 1:100.

Zdroj: Fotolia.com - wolfilserZdroj: Fotolia.com - wolfilser

Proč se pasport dělá?

Vlastník domu má povinnost uchovávat dokumentaci stavby, která odpovídá skutečnému stavu stavby a je ověřená stavebním úřadem (§125 odst.1 stavebního zákona).

Ve skutečnosti ale taková dokumentace k řadě domů neexistuje. Proč?

 • Dům je tak starý, že se podle projektu nestavělo
 • Dům je černá stavba
 • Dokumentace existuje, ale je neaktuální
 • Dokumentace se ztratila

Většinou se setkáte se situací, kdy k domu nějaká dokumentace existuje, ale neodpovídá současnosti.

Příklad z praxe

Dům je z roku 1920 a z té doby je i původní projektová dokumentace, kterou má majitel domu k dispozici. V roce 1980 proběhla velká rekonstrukce, ke které existuje projekt, ale skutečný stav domu druhému projektu neodpovídá. Část projektu se nezrealizovala a část se provedla jinak. V ruce máte tedy velkou složku s různými většinou neaktuálními dokumenty, které problém chybějícího pasportu neřeší.

Pasport stavby potřebujete v okamžiku, kdy s domem chcete něco dělat

V okamžiku, kdy chcete s domem něco dělat, nebo jednat se stavebním úřadem, je třeba mít v ruce výkresy, na kterých bude zakresleno, jak dům aktuálně vypadá.

 • Rekonstrukce, pasport je třeba jako podklad pro projekt stavebních úprav domu. V takovém případě je obvykle součástí projektu rekonstrukce.
 • Prodej nemovitosti, z pasportu vyčte zájemce o koupi parametry domu, jako jsou rozměry místností, celkové dispozice a členění domu.
 • Černá (nepovolená) stavba, v některých případech je možné dodatečně povolit přístavbu nebo na černo provedené úpravy v domě. K tomu stavební úřad potřebuje dokumentaci skutečného stavu. Podle toho vyhodnotí, zda dům neporušuje předpisy.
 • Skutečný stav domu po dokončení stavby, v průběhu stavby se často dělají změny, které neodpovídají projektu. Po dokončení stavby se pak do projektové dokumentace tyto změny zakreslí.
 • Údržba stavby, hlavně u větších staveb, jako jsou bytové domy, se čas od času mění stoupačky, opravuje střecha, nebo mění výtah. Nové stoupačky je třeba zakreslit do výkresů skutečného stavu domu, aby byla možná jejich následná údržba a další výměna.
 • Při pronajímání, součást nájemní smlouvy jako prevence neshod s nájemníkem, rozpočet spotřeby energií a podobně.
 • Odstranění stavby, do skutečného stavu stavby se zakreslí postup bourání a vykáže se podle něj množství bouraného materiálu

Zdroj:Fotolia.com - halfpointZdroj:Fotolia.com - halfpoint

Pasport může zpracovat kdokoli, ale neplatí to vždy

Ze zákona není žádné omezení. Pasport není vybraná činnost ve výstavbě, jako třeba projekt domu pro stavební povolení. Setkal jsem se několikrát se situací, kdy stavební úřad požadoval, aby na pasportu bylo autorizační razítko od autorizovaného inženýra. A to v případě, kdy je pasport součástí složitější dokumentace, tedy projektu pro stavební povolení, bourání a podobně. Nebo samostatně, když jde o zakreslení skutečného stavu pro stavební úřad po dokončení stavby. 

Kolik pasport stojí

Záleží na velikosti a složitosti stavby, u běžného rodinného domu nižší desítky tisíc korun. U větších, nebo historických staveb to může být o několik řádů více.

Podívejte se do dokumentace ke svému domu. Je aktuální?

Pasport stavby je třeba ve spoustě situací. Rekonstrukce nebo prodej domu ale mohu nastat až za několik let, takže vás povinnost mít aktuální pasport domu příliš netrápí. Hrozí ale, že na nesrovnanosti přijde finanční nebo katastrální úřad a je lepší mít tyto záležitosti vyřešené dříve, než vám přijde úřední obsílka.

Podívejte se do dokumentace, kterou ke svému domu máte a zkontrolujte si, zda odpovídá skutečnosti. Pokud ne, doporučuji nechat pasport udělat, ať máte podklad pro budoucí využití. Snadno se stane, že při tom zjistíte, že ve vašem domě není něco v pořádku, veranda je postavená načerno, garáž je o metr posunutá proti projektu a podobně.

Ing. Martin Perlík

Ing. Martin Perlík se specializuje na posuzování rodinných domů před nákupem a projekty rekonstrukcí rodinných domů a bytů. Zkušenosti sdílí na svém odborném blogu a v médiích. Je autorem knihy Rekonstrukce rodinného domu, 100 tipů.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Projektová dokumentace na dům

 1. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 2. Jak spočítat cenu rodinného domu bez projektu? Jak se zpracovává rozpočet?
 3. Kolik peněz stojí postavit rodinný dům?
 4. Jak dlouho trvá vyprojektovat a postavit rodinný dům?
 5. Projektová dokumentace na rodinný dům: Jak dlouho trvá, jaké jsou fáze a celková cena
 6. Projektová dokumentace na rodinný dům: Studie stavby. Co obsahuje, kolik stojí?
 7. Projektová dokumentace na rodinný dům: Dokumentace pro ohlášení stavby
 8. Projektová dokumentace na rodinný dům: Dokumentace pro územní řízení (DUR)
 9. Projektová dokumentace na rodinný dům: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 10. Projektová dokumentace na rodinný dům: Dokumentace pro provedení stavby a další
 11. Vlastníte rodinný dům? Máte povinnost mít dokumentaci skutečného stavu, pasport stavby

Mohlo by vás zajímat