REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Projektová dokumentace na dům více o tématu

Jak dlouho trvá vyprojektovat a postavit rodinný dům?

Vyprojektovat a postavit kvalitní dům, který bude naplno využívat potenciál pozemku a splňovat Vaše představy trvá dlouho. Záleží vždy na více okolnostech, ale obecně se dá se říci, že se jeden rok projektuje a projednává na úřadech a druhý rok se dům staví. Jaké jsou tedy fáze projektové dokumentace a jak dlouho trvají vypracovat?
Jak dlouho trvá vyprojektovat a postavit rodinný dům?

PPR - Příprava projektu – 2 až 4 týdny

Během přípravy projektu je potřeba si ujasnit zadání, a to zejména ve vztahu k finančním možnostem klienta. Součástí této fáze je i vytvoření projektových podkladů, na základě kterých může architekt začít pracovat, což je obvykle topografické zaměření pozemku, hydrogeologický průzkum, měření radonu, zjištění souladu stavebního záměru s územním plánem, ... apod.

Výsledkem této fáze je podrobná specifikace zadání a smlouva mezi architektem a klientem o další spolupráci. Architekt je v tuto chvíli připraven začít pracovat na návrhu stavby.

STS - Studie – 2 měsíce

Studie je nejdůležitější částí návrhu, ve které vzniká základní myšlenková koncepce domu, která se pak drží po zbytek projektování a postupně se rozpracovává do větších detailů. Je proto důležité této fázi věnovat dostatek času. Výstupem Studie je orientační situace osazení domu na pozemku, schématické půdorysy a řez domem, jednoduché vizualizace nebo pohledy na fasády, případně fyzický model.

DUR - Dokumentace k územnímu řízení – 2 měsíce

Tato projektová fáze bývá obvykle u menších staveb sloučena se stavebním povolením. Rozpracovává Studii do větších podrobností. Je to první fáze projektové dokumentace, která je potřeba schválit na příslušném stavebním úřadě. Součástí DUR jsou i vyjádření, respektive kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS), které můžou celou fázi výrazně časově prodloužit. Cílem této fáze je především ověřit možnost umístění stavby, zejména co se týká jejího objemu, ve vztahu k pozemku a jeho okolí.

Výsledkem DUR je už poměrně podrobná, i když pořád částečně schématická, výkresová dokumentace domu.

DSP – Dokumentace pro stavební povolení – 5 až 6 měsíců

Tato fáze vychází ze schválené DUR anebo přímo ze Studie. Rozkresluje dům do velkých podrobností, detailněji specifikuje jednotlivé stavební materiály a základní způsoby řešení jednotlivých částí stavby. Zahrnuje i podrobné projekty technických profesí, jako statiky, požární bezpečnosti, technického zabezpečení budovy, dopravního napojení… apod. Dokumentace pro stavební povolení je také navázána na vyjádření, respektive na kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS) a následně projednávána na stavebním úřadě, což může celou fázi časově velmi prodloužit.

Výsledkem DSP je podrobná dokumentace domu a následné získání povolení ke stavbě.

DPS – Dokumentace pro provedení stavby – 3 až 4 měsíce

V této fázi se projekt dopracovává do největších detailů a specifikují se jednotlivé stavební prvky, materiály a povrchy. Tato detailní dokumentace podrobně popisuje, jakým způsobem se bude dům stavět.

DZS – Dokumentace pro výběr dodavatele – 1 měsíc

Tato dokumentace slouží jako podklad pro vytvoření cenových nabídek oslovených dodavatelů stavby. Obsahují potřebná povolení, dokumentaci DSP nebo DPS, výpis všech prvků a ploch – tzv. Výkaz výměr a případně další podklady.

VDS – Spolupráce při výběru dodavatele – 1 měsíc

V případě, že klient nemá se stavbou příliš zkušeností, je vhodné, aby spolupracoval s architektem i na výběru dodavatele. Architekt zodpoví technické dotazy a porovná kvalitu referenčních staveb jednotlivých dodavatelů. Po vybrání dodavatele uzavře klient s dodavatelem smlouvu na zhotovení dané stavby.

Realizace stavby - 1 až 1,5 roku

Doba realizace stavby samozřejmě závisí na více parametrech, jako například na zvoleném konstrukčním řešení nebo na náročnosti zakládání, nicméně běžně se dá uvažovat s cca 1 až 1,5 rokem.

ATD – Autorský dozor – v rámci realizace stavby

V průběhu stavby je velmi vhodné si zajistit i autorský dozor architekta, který tak může zajistit, aby se dům postavil skutečně podle odsouhlasené projektové dokumentace. Navíc je architekt schopen operativně řešit vzniklé problémy na stavbě, které se téměř vždy v průběhu realizace objeví.

DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby – 1 až 2 měsíce

Je obvyklé, že během stavby dojde z různých důvodů k odchylkám oproti projektové dokumentaci, a proto je vhodné si nechat zpracovat i tuto dokumentaci.

V případě, že projednávání některé z fází probíhá úspěšně a je předpoklad, že ji příslušné úřady bez větších připomínek odsouhlasí, může se zpracování některých fází překrývat, čímž můžete ušetřit čas.

Přesný soupis potřebných součástí jednotlivých fází projektové dokumentace najdete ve vyhlášce O dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb..

Zpracování kvalitní projektové dokumentace trvá sice poměrně dlouho, ale určitě se vyplatí. Nejhorší je, když investujte své peníze do domu, který není dobře promyšlen, respektive vyprojektován, což má často za následek řešení problémů až na stavbě, což Vás bude stát řádově větší peníze než změny v průběhu projektování. Čím méně času strávíte návrhem a přípravou stavby domu, tím spíše nebude Váš nový dům naplňovat Vaše požadavky a představy. Investujte proto své peníze s rozumem a svěřte návrh domu kvalitnímu a pečlivému architektovi!

Ing. arch. Tomáš Horalík

Studoval na VUT v Brně a University of Brighton v Anglii. Po pracovních zkušenostech v Amsterdamu a Praze, zakládá svůj ateliér www.horalik.at. Zabývá se hledáním kvalitních a chytrých řešení v oblasti novostaveb, rekonstrukcí, interiérů a atypického nábytku, a to především pro bydlení a kanceláře.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Projektová dokumentace na dům

 1. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 2. Jak spočítat cenu rodinného domu bez projektu? Jak se zpracovává rozpočet?
 3. Kolik peněz stojí postavit rodinný dům?
 4. Jak dlouho trvá vyprojektovat a postavit rodinný dům?
 5. Projektová dokumentace na rodinný dům: Jak dlouho trvá, jaké jsou fáze a celková cena
 6. Projektová dokumentace na rodinný dům: Studie stavby. Co obsahuje, kolik stojí?
 7. Projektová dokumentace na rodinný dům: Dokumentace pro ohlášení stavby
 8. Projektová dokumentace na rodinný dům: Dokumentace pro územní řízení (DUR)
 9. Projektová dokumentace na rodinný dům: Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 10. Projektová dokumentace na rodinný dům: Dokumentace pro provedení stavby a další
 11. Vlastníte rodinný dům? Máte povinnost mít dokumentaci skutečného stavu, pasport stavby

Mohlo by vás zajímat

Požadavky klientů jsou vysoké, představy o ceně nízké

Kolik peněz stojí stavba rodinného domu? Je drahá?

Mezi lidmi panuje obrovská neznalost toho, kolik dnes stojí rekonstruovat anebo postavit rodinný dům. Lidé mají určité požadavky, které bohužel téměř vždy hrubě neodpovídají reálným cenám. Požadavky jsou přehnaně vysoké, jejich představy o ceně velice nízké. Je třeba klientům vysvětlit, kolik stojí realizace…

Zdroj: AdobeStock-Farknot Architect

Projektová dokumentace: kolik stojí a jaký smysl mají jednotlivé fáze

Projektová dokumentace má několik fází. Pro projekt rodinného domu nás budou zajímat především studie, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Kolik taková dokumentace stojí? A proč potřebujeme další fáze dokumentace, například interiérový projekt?

Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny

Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny

Stavební povolení má omezenou platnost. Nelze si nechat stavbu povolit, pak desítky let na dílo nešáhnout a následně vyžadovat respektování stavby na základě starého stavebního povolení. Jaké jsou lhůty pro vydání povolení? Kdy musím se stavbou začít a kdy bych ji měl dokončit? Jaké kroky po mě vyžaduje stavební zákon?

Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat

Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat

Proč vám stavební úřad nechce povolit stavbu rodinného domu na zahradě? Myslíte si, že si na svém pozemku můžete postavit, co se vám zlíbí? Nakolik do povolování staveb může zasahovat úředník stavebního úřadu? A co všechno musí úředník při schvalování ověřit?

Interiérový designér - proč a kdy s ním spolupracovat? A jak jej vybrat?

Interiérový designér - proč a kdy s ním spolupracovat? A jak jej vybrat?

Služba navrhování interiérů je u nás relativně mladá. Ještě na konci devadesátých let nebylo zcela obvyklé, že by se za tuto činnost platilo. Také byla jen pro horních deset tisíc. Dnes je tomu zcela jinak. Popularitě pomohla média, jak televize, tak i oborové časopisy o bydlení a designu a mnoho dalších faktorů.

Architekt: co pro vás udělá a kolik to stojí?

Architekt: co pro vás udělá a kolik to stojí?

Cena za projektové práce, tedy za přípravu, povolení a dozor stavby, odpovídá zhruba 10% ze stavebních nákladů, což se může zdát na první pohled jako vysoká částka. Je si však třeba uvědomit, co všechno tyto práce zahrnují.

Kolik peněz stojí postavit rodinný dům?

Kolik peněz stojí postavit rodinný dům?

Cena za realizaci rodinného domu se odvíjí od objemu stavby, složitosti stavby i parcely (například složité základové podmínky) od ceny použitých materiálů, kde zvláště v interiéru záleží na zvoleném standardu.

Přestavujete dům na etapy? Je potřeba plánovat

Přestavujete dům na etapy? Je potřeba plánovat

Máte dům, nemáte dost peněz, abyste ho kompletně zrekonstruovali, a hypotéku si buď vzít nemůžete, nebo byste s ní nemohli v noci klidně spát. Pak si udělejte plán, jak byste chtěli, aby dům ideálně vypadal, a k tomuto cíli se postupně krůček po krůčku přibližujte vždy, když dáte dohromady dostatek financí.

Vladimir Gerasimov - fotolia.com

Plánujete koupelnu? Na co se vás architekt zeptá

Než se pustíte do plánování koupelny ať již s architektem, s koupelnovým studiem či sami, je dobré si zodpovědět základní otázky, jako pro koho bude koupelna určena, kolik potřebujeme úložného prostoru či jaké vybavení požadujeme či potřebujeme. Zní to jako banalita, ale vyřešení těchto otázek v úvodu plánování nám…

Dům rovnou k nastěhování? Počítejte s rezervou!

Dům rovnou k nastěhování? Počítejte s rezervou!

V nabídkách realitních kanceláří se často dočtete, že je dům rovnou k nastěhování. Očekáváte pak, že zaplatíte za dům a tím pro vás výdaje kolem nemovitosti skončí. Tento popis domu často vychází z představy, že předchozí majitel v domě dokázal bydlet tak jak dům stál a vám to bude vyhovovat stejně. Většinou se…