Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Katastr nemovitostí umožňuje službu sledování změn

Chcete být průběžně informováni o změnách v katastru nemovitostí týkajících se Vaší nemovitosti? Jste zástavní věřitel nebo oprávněný z věcného břemene a chcete vědět, že došlo k převodu nemovitosti jinému vlastníkovi? Zřiďte si službu sledování změn.
Katastr nemovitostí umožňuje službu sledování změn

Komu se služba poskytuje

Službu sledování změn údajů o nemovitostech poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální podle § 55 odst. 6 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákona) osobám, které mají věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu. Žádost o zřízení služby tak může podat:

 •  vlastník
 • zástavní nebo podzástavní věřitel,
 • oprávněný z věcného břemene,
 • oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo, nebo
 • oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř nebo účastník řízení o takovém právu.

Jak služba funguje

Služba bude uživatele automaticky informovat o tom, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. Změnou se rozumí: 

 • vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (tj. zaplombování)
 • provedení vkladu
 • provedení záznamu
 • zápis poznámky

Informace o změnách jsou zasílány dle žádosti uživatele jedním z distribučních kanálů (uživatel si vybere mezi datovou schránkou, e-mailem, SMS).

Jak koupit bydlení?

Kupujete nemovitost? Chcete mít jistotu, že jste se zeptali na vše potřebné před zaplacením zálohy? Poraďte se s příručkou ESTAV.cz Jak koupit bydlení, ke stažení zdarma.

Jako další, nezávislou službu, je možné zřídit i odebírání událostí v XML formátu pomocí webové služby (web services). Tato varianta je vhodná pro osoby, které mají zapsáno věcné právo k velkému počtu nemovitostí - např. banky. Informace o řízeních, ve kterých je uživatel služby účastníkem lze odebírat pouze webovou službou.

Služba odesílá dva typy zpráv – provozní zprávy a vlastní zprávy služby sledování změn. Provozními zprávami jsou zprávy týkající se správy účtu (založení zákaznického účtu, výzva k úhradě služby, aktivace služby, změna hesla, změna kontaktů pro zasílání obou typů zpráv apod.) Zprávami služby sledování změn jsou zprávy informující o vlastní změně údajů na nemovitosti. Pro každý typ zpráv lze nastavit kontaktní údaje samostatně. Zprávy jsou odesílány nejpozději do 24 hodin po výskytu sledované události.

Zřízení služby

Pokud má zájemce o službu aktivní datovou schránku, může si službu zřídit přes webovou aplikaci bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. V ostatních případech lze o zřízení služby zažádat osobně na kterémkoli katastrálním úřadu (žádosti o službu jsou vyřizovány na počkání). Služba se aktivuje zpravidla do 24 hodin po zaplacení úplaty. Žádost o zřízení lze zaslat také písemně na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 
Podmínkou zřízení služby je prokázání totožnosti. V případě, kdy je žádost podána

 • prostřednictvím webové aplikace, se totožnost žadatele ověří přes jím zadanou datovou schránku
 • v listinné podobě osobně prostřednictvím katastrálního pracoviště, ověří totožnost katastrální pracoviště podle dokladu totožnosti
 • v listinné podobě zasláním na adresu Úřadu, musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele

Při zřízení služby je uživateli založen zákaznický účet, ve kterém jsou ukládány všechny zprávy, které uživateli byly zaslány na jím zvolený kontakt, a který je možno dále obsluhovat přes aplikaci dostupnou na adrese https://ozs.cuzk.cz bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. Přihlašovací údaje k zákaznickému účtu jsou uživateli předány po zřízení služby.

Změny v nastavení služby

Změny kontaktních údajů, změna nebo obnova přístupového hesla, nastavení nebo změna fakturační adresy apod. lze provést přímo v aplikaci služby bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. Žádost o změnu lze podat také osobně na kterémkoli katastrálním úřadu nebo písemně na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vzor žádosti o změnu je totožný se vzorem žádosti o zřízení služby (ke stažení  RTF).I v tomto případě je podmínkou provedení změny prokázání totožnosti. 

Úplata za službu 

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
9001 Informace o změnách katastru v rozsahu 0 - 20 sledovaných nemovitostí  - 200 korun
9002 Informace o změnách katastru v rozsahu 21 a více sledovaných nemovitostí, za každou nemovitost rok 10 korun

Poznámky:

 1. Sledovanou nemovitostí se rozumí nemovitost, ke které má žadatel vztah podle § 19 odst. 3.
 2. Počet nemovitostí pro účel zařazení do jednotlivých položek se zjišťuje v prvním roce při aktivaci služby a poté vždy 30 dnů před začátkem každého dalšího běžného roku sledování.
 3. Úplata podle položky 9001 se účtuje pouze v prvním roce při aktivaci služby.
 4. Maximální výše úplaty podle položky 9002 činí 500 000 Kč.
 5. Měrnou jednotkou rok se rozumí 12 po sobě následujících měsíců. V případě, že je sledování ukončeno v průběhu roku, úplata ani její poměrná část se nevrací.
 6. Při poskytování informací o sledovaných nemovitostech a řízeních webovou službou se úplata podle položky 9002 snižuje o 20 %.
 7. Úplata je splatná na rok dopředu, nejpozději den před začátkem období, na které je vyžadována.

Zdroj: Český zeměměřický a katastrální úřad

Portál o bydlení

Portál portalobydleni.cz vznikl jako součást vládní Koncepce o bydlení ČR do roku 2020 ve snaze soustředit rozsáhlé informace, které k bydlení patří, na jednom místě. Naší snahou je i přes jejich velké množství, informace třídit  a tematicky seřadit, aby byly co možná nejpřehlednější a byly užitečným pomocníkem při každodenním hledání informací o bydlení.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Jak koupit bydlení: Právní ochrana

Jak koupit bydlení: Právní ochrana

V souvislosti s koupí nemovitosti doporučujeme spojit se s právní kanceláří a nechat si zkontrolovat všechny dokumenty připravené k podpisu (zprostředkovatelská smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, kupní smlouva) včetně obsahu smlouvy – zejména zda je správně vymezen předmět koupě, způsob úhrady ceny, možnosti…

Na Czech POINTech lze získat snímky z katastrálních map

Na Czech POINTech lze získat snímky z katastrálních map

Podnikatelé a občané už nemusejí kvůli snímkům z katastrálních map, které potřebují při nákupu či prodeji domu nebo pozemku, chodit na katastrální úřad. Ode dneška tuto službu nabízí nově také kontaktní místa veřejné správy, která provozují obecní úřady, Hospodářská komora ČR nebo Česká pošta v rámci projektu Czech…

Jak nahlížet do katastru nemovitostí a co z něho můžeme zjistit?

Jak nahlížet do katastru nemovitostí a co z něho můžeme zjistit?

Díky webové aplikaci na stránkách katastru nemovitostí si může každý ověřit vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostorů), evidovaných v katastru nemovitostí. Tato služba je zdarma a bez registrace.

Jak si postavit rodinný dům - výběr pozemku

Jak si postavit rodinný dům - výběr pozemku

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební…

Realizace stavby na cizím pozemku ve světle nového občanského zákoníku

Realizace stavby na cizím pozemku ve světle nového občanského zákoníku

Kdo si chce postavit dům, zpravidla si za tím účelem pořídí i stavební pozemek. V životě však mohou nastat situace, kdy bude přímý prodej pozemku nemožný nebo ekonomicky neúčelný a jediné možné řešení bude spočívat v realizaci stavby na cizím pozemku. Nový občanský zákoník (dále NOZ) zavedl, resp. vrátil zpět,…