REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozemky a parcely více o tématu

Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?

Přístupová cesta k pozemku je základním předpokladem k výstavbě. Bez ní nelze legálně stavět. Pozor si dejte na koupi pozemku, ke kterému obec teprve plánuje vybudovat cestu. Může to trvat i desítky let.
Zdroj: AdobeStock - AnnaReinert

V krátkosti:

 • Bez zajištěné přístupové cesty nelze legálně stavět.
 • Zajištěným přístupem se rozumí cesta ve vlastnictví obce nebo soukromá cesta zatížená nájmem či věcným břemenem průchodu a průjezdu.
 • Samotné zakreslení cesty do územního plánu nestačí.
 • Úzká polní cesta nemusí stačit jako přístup k rodinnému domu. Úřady mohou požadovat rozšíření až na 8 metrů.
 • Vlastník stavebního pozemku nemá nárok na to, aby mu obec vybudovala nebo přispěla na vybudování dostatečně široké cesty. Získat legální cestu často znamená vzdát se části stavebního pozemku.

A teď podrobně. Řada lidí si najde inzerát se stavebním pozemkem na zelené louce. V územním plánu ověří, že místo je určeno k zastavění a vede k němu přístupová cesta. Pokud v tomto okamžiku přestanou ověřovat a pozemek koupí, můžou narazit.

Zdroj: AdobeStock - vidu-gunaratnaZdroj: AdobeStock - vidu-gunaratna

Veřejná polní cesta nestačí

Stává se, že k pozemku vede polní cesta, po které jezdí každý. Dokud pozemek zůstává loukou, nebývá to problém. Ve chvíli, kdy na něm chcete stavět, je problém na světě. Stavební úřad a úvěrující banka se vás zeptá, jak máte zajištěno právo přístupu. Odpověď, že cesta je zakreslena v územním plánu, nebude stačit. Pokud cesta nepatří obci, ale soukromníkovi, budou chtít vidět nájemní smlouvu nebo smlouvu o věcném břemeni průchodu a průjezdu. Pokud ji nemáte a vlastník cesty se nebude chtít dohodnout, musíte si cestu vymoci soudně. O tom jsme psali v dřívějším článku.

Je obecní cesta dost široká?  

Pokud k pozemku vede obecní cesta, ani pak nemáte vyhráno. Je-li úzká, zpravidla nebude mít dostatečné parametry na to, aby sloužila jako legální přístup k vašemu domu. Podle stavebních předpisů musí vést k rodinnému domu zpevněná přístupová cesta o šíři alespoň 2,5 m, která končí nejdále 50 metrů od domu. To se jeví jako docela mírný požadavek. Nebavíme se ovšem o veřejně přístupné komunikaci. Když se podíváte do normy o projektování místních komunikací, zjistíte, že věc je mnohem složitější a vyžaduje posouzení projektantem.

Veřejná cesta o šířce cca 2,5 m je výjimka pro velmi málo frekventované části obce. Navíc byste měli na každé straně počítat s krajnicí. A jste třeba na 3,5 metrech celkové šířky. Do věci se vloží hasiči, kteří budou ve stísněných poměrech požadovat u domu nějaké obratiště, což zabere další plochu. A pokud se bavíme o standardním řešení, pak veřejné prostranství, zjednodušeně řečeno silnice plus chodníky vedoucí k novým rodinným domům, mají mít celkovou šířku 6,5 metru pro jednosměrný provoz a 8 metrů pro provoz obousměrný. Toto řešení má smysl v nové zástavbě, kde si komunikace zachovávají plnou šíři až po napojení na hlavní silnici. V místech, která se nacházejí za „úzkým hrdlem“ stísněné staré zástavby, se smysl širokého uličního úseku ztrácí. Stavební úřady jej přesto nezřídka požadují.

Zdroj: AdobeStock - brian-jacksonZdroj: AdobeStock - brian-jackson

Vlastníci se vzdávají části pozemků ve prospěch cesty

Dostatečně širokou cestu tak někdy nelze vybudovat, aniž by vlastníci oddělili pruh svých stavebních pozemků ve prospěch budoucí cesty. To může dost bolet, neboť stavební pozemky bývají malé a drahé. Nelze očekávat, že stavebníci dostanou za oddělený pozemek tržní cenu, kterou zaplatili prodávajícímu. Pokud si tedy zjistí požadavky úřadů na přístupovou cestu ještě před koupí pozemku, mohou je využít při vyjednávání o kupní ceně.

Plánovací smlouvy

Někteří vlastníci stavebních pozemků mají pocit, že by jim obec měla vybudovat přístupovou cestu, nebo na ni aspoň přispět, když si jejich pozemky označila v územním plánu jako stavební. Ve skutečnosti nemají nárok ani na jedno.

Obce k budování cest přistupují různě. Neexistuje jednotné pravidlo. Každá obec by si však měla vypracovat jednotnou metodiku, kterou uplatní vůči všem zájemcům o výstavbu. Jinak by se mohla dopustit diskriminačního jednání. Se zájemci pak může uzavřít tzv. plánovací smlouvu, v níž se dojedná vše potřebné. Jak má cesta vypadat, kdo ji zaplatí a za jakých podmínek se z ní stane regulérní místní komunikace, o kterou se bude obec starat. Pro povolení výstavby domu by stavebnímu úřadu mělo stačit uzavření takové smlouvy, eventuálně po splnění podmínky pravomocného povolení pro cestu. Cesta samotná však ještě nemusí existovat. Kvalita plánovací smlouvy pak ovlivní skutečnost, zdali cesta skutečně vznikne, v jaké podobě a odkdy ji obec převezme do své péče. Obsahu plánovací smlouvy je proto vhodné věnovat velkou pozornost.

Autor děkuje za odbornou konzultaci Mgr. Michalu Knechtovi, specialistovi v oblasti stavebního práva.

Radek Motzke

Advokát specializovaný na architekturu, stavebnictví a ochranu životního prostředí. Své rady zveřejňuje i na www.radekmotzke.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jak vybrat správné místo pro bydlení? Zamyslete se nejprve nad svými potřebami
 2. Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí
 3. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 4. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 5. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 6. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 7. Chci změnit územní plán. Co všechno si mohu s obcí dohodnout? A co na to nový stavební zákon?
 8. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 9. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 10. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 11. Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu
 12. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 13. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 14. Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd
 15. Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?
 16. Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?
 17. Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?
 18. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 19. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 20. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 21. Evoluce katastrálních map. Dříve byly na plastové fólii
 22. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?
 23. Pozor na neúplné údaje v katastru nemovitostí. O nemovitost můžete přijít už v lednu 2024. Propadne státu
 24. Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?
 25. Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost
 26. Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru
 27. Co to je BPEJ? Číslo prozradí kvalitu půdy. Jak jej správně přečíst?
 28. Využití BPEJ. Kdy je dobré jej znát, jak ovlivňuje cenu pozemku a kde ho najdeme
 29. BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně
 30. Jde změnit zápis BPEJ? Jak na aktualizaci bonity půdy vašeho pozemku? Má to vliv na cenu i daně
 31. Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?
 32. Vlastníte pole? Víte, jak ho zabezpečit před nešetrným zacházením? Lze v pachtu vyžadovat ekologické zěmědělství?

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock, Jemang

Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?

Sjezd na pozemek nelze zřídit, kde se vám zlíbí. Nelze se například připojit z účelové komunikace na silnici I. třídy. Připojení se na komunikaci musí odpovídat požadavkům na rozhled pro bezpečné vyjíždění automobilů. Je přitom rozdíl, zda vyjíždíte na komunikaci v zastavěném nebo nezastavěném území, roli hraje i…

Zdroj: AdobeStock - Mario

Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd

Vyhlídli jste si vysněné místo k bydlení, ke stavbě rodinného domu či rekreační chaty? Před koupí si dobře ověřte nejen právní stav pozemku, sítě v dosahu ale i přístupovou cestu. Z přístupové cesty budete zřizovat sjezd na pozemek. Sjezd ale nelze zřídit kdekoli, přístupové cesty musí splňovat požadavky dané…

Zdroj: AdobeStock - brianjackson

Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?

Kdo chce stavět dům, chce si také zajistit jeho připojení na inženýrské sítě. Voda, odpady, plyn elektřina, telekomunikace, to vše je zapotřebí pro komfort moderního domu. Ovšem pozor, obce ani provozovatelé nemají povinnost přivést sítě k soukromým pozemkům. Je to věcí dohody mezi nimi a investorem výstavby.

Zdroj: AdobeStock-mariohagen

Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku

Vlastnictví a obývání nemovitosti je spojeno mimo jiné s náklady ve formě poplatků a daní, jejichž výše se obec od obce liší. Právem každé obce je požadovat po vlastnících nemovitostí a občanech, kteří mají v obci trvalé bydliště, úhradu poplatků do obecní kasy. Obec je však limitována zákonem (konkrétně zákon č.…

Zdroj: Fotolia.com - roman-sigaev

Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem

Jestliže uvažujete o stavbě rodinného domu a teprve máte vyhlédnutý pozemek, je dobré ještě před koupí věnovat velkou pozornost územnímu nebo regulačnímu plánu. Z něj se dozvíte množství užitečných informací, které vám mohou pomoci k rozhodnutí, zda pozemek skutečně koupit nebo ne. Tyto informace se mohou týkat…

© Fotolia.com - zhu difeng

Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace

V praxi mohou naše stavební záměry zkomplikovat různé zásahy zvenčí, jedním z nich mohou být již existující či připravovaná ochranná pásma. Tato pásma prakticky nemůžeme téměř vůbec ovlivnit, ale jejich existence může být pro nás zásadní. S ochrannými pásmy se setkáváme poměrně často, aniž si to vůbec uvědomujeme.