Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Studie

také architektonické studie, design, technické a graf. návrhy

Zpět k nadřazené kategorii „Předprojektová příprava“

Zařazené firmy (637)

AAA atelier, s.r.o. Praha

Architektonická činnost; projektování RD; poradenská činnost v oblasti stavebnictví - nízkoenergetické domy

A.A.L.S. ateliér architektury - ing. arch. Luboš Sekal Praha

Architektonická tvorba, interiéry, osvětlení - studie, projekty, zajištění komplexní realizace

AAP Ostrava - akustika a protihlukové systémy Ostrava-město

Projekčně-montážní studio zaměřené na akustiku interiérů a snižování hluku - zpracování hlukových projektů, studií, analýz, rozborů, expertní posudky; snižování hluku uvnitř budov a ve venkovním prostoru (protihlukové bariéry); snižování hluku strojů a zařízení (prstencové tlumiče, tlumicí membrány, kapotáže); protihlukové úpravy stavebních konstrukcí a prvků (protihlukové stěny a předstěny, podhledy); akustické úpravy místností (akustické rezonanční systémy štěrbinové, děrované apod.); měření hluku a neprůzvučnosti

A - ATELIÉR Brno-město

Projektová činnost v investiční výstavbě, architektonické studie, návrhy interiérů včetně realizace

A Atelier - projekty rodinných domů Praha

Architektonické studie a kompletní projekty pro stavební povolení - specializace na rodinné domy a bytové domy; individuální návrhy; moderní koncepce bydlení s funkčním členěním bytu

AB INTERIÉR, s.r.o. České Budějovice

Architektonické služby - studie, projekce, design, projekce, dodávka, montáž interiérů

ABP, a.s. Praha Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě vč. rekonstrukce; inženýrská a investorská činnost v investiční výstavbě; automatika a MaR od projektu až po realizaci

ABP Consulting, a.s. Praha

Inženýrsko-investorská činnost v investiční výstavbě; realitní činnost; projektová činnost v investiční výstavbě, zpracování předprojektových dokumentací v oblasti urbanismu a architektury, pozemních, dopravních a inženýrských staveb, studií a souborných řešení; inženýrská a investorská činnost vč. TDI; vypracování odborných expertíz, posudků a rešerší. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

Adamovský, Ing. arch. Václav Adamovský Praha

Projektová činnost, specializovaná na rekonstrukce památkových i nepamátkových objektů a souborů (architektonické návrhy, studie, projekty pro povolení a realizaci stavby, výkon autorského, případně technického dozoru) - práce v grafických programech Autocad, Cadkon, ARCHLine, včetně 3D modelů a vizualizace, dle požadavků a přání zadavatele

AD ateliér Pardubice - ing. arch. Jiří Řeřucha Pardubice

Architektonický ateliér - projektová činnost, design; inženýrská činnost

AD ateliér, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě - interiéry, design; inženýrská činnost; obchodní činnost, software

ADAX, spol. s r.o. Kladno

Dodávky celků průmyslové automatizace; dodávky systémů vzduchotechniky; kotelny; klimatizace; dodávky zásobníků na sypké materiály včetně pneumatických systémů pro dopravu; projekce, studie

AD DESIGN Praha Praha

Reklamní práce, orientační systémy, firemní značení, počítačová grafika, design

Adhesia, spol. s r.o. Praha

Design průmyslových i dekoračních předmětů - stanovení technologie výroby a následná výroba kusová i hromadná; zpracovávané materiály: kovy, sklo, plasty, kámen, kůže

ADR s.r.o. Praha

Architektonický ateliér: projekty staveb a rekonstrukcí, projekty interiérů, design nábytku; realizace výstav - architektonické řešení výstavních expozic vč. zajištění realizace; inženýrská činnost

AIA STAVOPROJEKT, spol. s r.o. Karlovy Vary

Architektonické studie, interiéry, projekty bytových objektů, rodinných domů, občanská vybavenost, zdravotnické a průmyslové stavby, komunikace, inženýrské sítě, vodohospodářské stavby, kotelny, trafa; statika; rekonstrukce a modernizace budov; urbanismus měst a vesnic; inženýrská činnost; jednoduché pozemkové úpravy

AI - DESIGN, s.r.o. Praha

Architektonická kancelář - interiéry, design; řešení zadání výhradně od návrhu až po realizaci

AID - Kontakt Brno-město

Poradenská a konzult. činnost, studie, architekt. výtvarné řešení, studie, projekty, činnost generál. projektanta, inženýring novostaveb, rekonstrukcí, interiérů a výstav vč. autor. dozoru

AKUSTIKA A ELEKTROAKUSTIKA - Ing. Martin Čech Praha

Konzultace, návrhy, projekty a realizace v oborech prostorové a stavební akustiky a elektroakustiky; akustické úpravy TV a rozhlasových studií, divadel, koncertních sálů apod. (doba dozvuku, zvuková izolace); hodnocení vnitřních a venkovních hlukových poměrů, hlukové studie; ozvučovací systémy, studiová zvuková technika, akustická měření

AKUSTIKA Praha s.r.o. Praha

Návrhy, projekty, posudky a měření v oblasti akustiky a snižování hluku; dodávka a montáž akustických a protihlukových úprav

Albatros Design, s.r.o. Praha

Výroba designového nábytku (zakázkový), montáž nábytku, návrh designu interiéru; kancelářský interiér (návrh, realizace, dodávka)

ALEJ architektonický atelier Praha

Archtektonický ateliér, architektura, urbanismus, projektování a inženýring pozemních staveb, studie, projekty pro územní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí projekty

ALFAPROJEKT Olomouc, a.s. Olomouc

Urbanismus a územní plánování, architektonické projekty, studie a stavební projekty, statika staveb

Alfaville Plan s.r.o. Praha

Architektura, urbanismus, projektování, inženýrská činnost ve výstavbě - zaměření na pozemní stavitelství, komunikace, sítě, TZB a energetickou náročnost budov

ALFA - ZETA a.s. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost; stavební činnost; obchodní činnost

ALTÁN - projektový ateliér, ing. arch. Miroslav Pešek Praha

Architektonická činnost; projektování RD; poradenská činnost v oblasti stavebnictví

AMA invest s.r.o. Praha

Projektová, inženýrská, realizační a developerská činnost; zpracování studií, návrhů, projektů; dokumentace a realizace stavby; provedení průzkumů; stavební povolení; autorský a technický dozor

AMD AKUSTIKA s.r.o. Tábor

Služby a materiály především v oblasti akustického řešení interiérů, a to od odborného měření v zadaném prostoru, přes projektovou dokumentaci až po vlastní realizaci; pro komplexní realizaci využívá materiálů vlastní výroby (absorbéry, bariéry a antivibrační prvky) a také výrobky firmy TEXAA, které nabízejí nejen technické řešení, ale také řeší design v interiéru a architektuře

American Appraisal s.r.o. Praha

Tržní ocenění budov, staveb, pozemků, investičních záměrů; studie, proveditelnost, analýzy nejlepšího využití majetku

Amiourová, Ing. Kateřina Amiourová Praha

Monitoring veřejných soutěží pro architekty a projektanty na území EU; překlady technických a odborných textů N, I, A, F; rešerše z internetových zdrojů příslušných jazykových oblastí; převzetí obchodní korespondence; předtisková příprava ve spolupráci s partnerskou firmou; průvodcovská činnost a navrhování kulturních a poznávacích programů pro volný čas obchodních partnerů zainteresovaných firem

AMIRA INTERIOR s.r.o. Praha

Návrhy, design a prodej kancelářského nábytku

AMS - Architect Matyáš Studio Praha

Projekční činnost, architektura, interiéry, výstavy, design

AND, spol. s r.o. Praha

Projektování a inženýrská činnost; architektonická tvorba a design, konzultační a poradenská činnost vč. činnosti obchodní a obstaravatelské v oblasti pozemního stavitelství; provádění bytových a občanských staveb

ANLOC s.r.o. Praha

Komplexní architektonický a inženýrský servis (od návrhu/studie proveditelnosti k projektové dokumentaci, autorskému dozoru až po spolupráci s investorem po dokončení stavby, nabídka typových projektů rodinných domů)

ANODA, s.r.o. Praha-východ

Světelná technika a osvětlení; znalecké posudky (umělé i denní osvětlení); výpočty a autorizované měření osvětlení; studie rušivého vlivu světla reklamních zařízení a soustav venkovního osvětlení (rušivé světlo, světelné znečištění); světelné audity (vyhodnocení potenciálu energetických úspor, návrh opatření); optimalizace a regulace osvětlovacích soustav; pasporty a generely veřejného osvětlení; expertní, konzultační a poradenská činnost

ANTA Zlín, spol. s r.o. Zlín

Architektonické služby; projektová činnost, inženýrská a investorská činnost, návrhy interiérů vč. realizace na klíč, dodavatelská činnost, informační systémy; design

APA - ing. arch. Aleš Procházka Jindřichův Hradec

Projektování a navrhování staveb a jejich úprav pro bydlení a ubytování, služby, obchod; specializace na vesnické stavby a veřejná prostranství

AP-ateliér, s.r.o. Brno-město

Architektonická a projektová činnost v oboru občanských, bytových a průmyslových staveb

APEL, s.r.o. Jičín

Dispečerská technika - projekce, výroba, montáž, servis; návrh a realizace interiérů vč. nábytku; informační displeje, světelné elektromagnetické videostěny; software, hardware, digitální videotechnika - prodej

AP Studio - Perlík & Knytl, architekti Praha

Architektonická kancelář: předprojektová příprava vč. průzkumů, zpracování všech stupňů projektové dokumentace od návrhu až po kolaudaci vč. zajištění inženýrské činnosti; poradenská a konzultační činnost; počítačová vizualizace architektonických návrhů

AQUAFONT - Ing. Karel Jičínský, CSc., autor. ing. Praha

Fontány a vodotrysky - design, projekce, realizace a rekonstrukce

ARC studio Hodonín

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

ARC STUDIO - akad. arch. Ing. Vlastislav Rubek Praha

Architektura - bytové a občanské stavby, rodinné domy, urbanistické studie, projekty vč. prováděcí dokumentace, interiéry

ARC STUDIO - ing. arch. Martin Pýcha Praha

Architektonické a urbanistické studie, projektování staveb, navrhování a realizace interiérů; výroba posuvných dveřních systémů fy INDECO

ARD architects s.r.o. České Budějovice

Zpracování studií, projektové dokumentace pro stavební řízení (studie, DUR, DSP, DPS apod.); výběr dodavatele stavby a zajištění autorského dozoru; návrh obytných, občanských, výrobních budov a interiérů, návrh nábytku, výstavních expozic a stánků, dopravních staveb, mostů; 3D vizualizace

ARCHATAK Brno-město

Architektonické studio

ARCHCON atelier, s.r.o. Praha

Projekty dřevostaveb, architektonické studie, dokumentace pro stavební povolení, výrobní dokumentace, statika staveb

Arch.Design project, a.s. Praha

Architektonicko-projekční činnost (3 ateliéry převážně pro pražskou klientelu)

ARCHIDEA, spol. s r.o. Praha

Projektový ateliér - architektonické a urbanistické studie, interiéry, projekty pozemních staveb a rodinných domků

Archikon Ostrava-město

Architektonická činnost

Archinaut Praha

Architektura, urbanismus; projekce, poradenství, design; nízkoenergetické domy, bytové domy, interiéry, kancelářské a průmyslové objekty

ARCHING R & R - doc. ing. arch. Milan Rejchl, CSc. Praha

Technická kancelář pro architekturu, interiér a design; projektování a řízení výstavby občanských a bytových staveb

ARCHITEA projekt, s.r.o. Praha

Architektonická a projekční kancelář - výstavba typových a individuálních rodinných domů na klíč

architects 757 Praha

Profesionální architektonické návrhy všech typů objektů, kompletní projekční a inženýrská činnost od studie po kolaudaci - moderní architektura v kontextu místa s důrazem na funkčnost, individuální potřeby a přání klienta

Architecture Design School, v.o.s. Praha

Studio softwaru a služeb pro stavebnictví, architekturu a design; vizualizace a vytváření 3D modelů; prodej a podpora softwaru SketchUp, DataCAD, ArchiCAD, Artlantis, V-Ray, Podium

Architekti bez hranic Hradec Králové

Architektonický a grafický ateliér

ARCHITEKTI B+P Praha

Architektonický ateliér - studie, návrhy interiérů, projekty rodinných domů, projekty pro stavební povolení, prováděcí projekty; stavební dozor

ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o. Brno-město

Architektonická kancelář, projektová činnost ve výstavbě

Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. Brno-město

Architektonická činnost

Architektonická dílna - ing. arch. Eugen Řehoř Praha

Předprojektová příprava a studie - stavby obchodu a cestovního ruchu, administrativní prostory; projektová činnost - pozemní stavby, interiéry, rekonstrukce, modernizace

Architektonická kancelář, ing. arch. Karel Hanzlík Plzeň-město

Architektonické návrhy občanských a bytových staveb, návrhy a projekty interiérů, urbanismus

Architektonická kancelář - Stránský Děčín

Zpracování veškeré projektové dokumentace; architektonické návrhy a studie; poradenská činnost v investiční výstavbě; návrhy interiérů; inženýrská činnost

Architektonické modely - PAVLÍČEK Praha

Výroba architektonických výstavních a design. modelů

Architektonické studio HYSEK, spol. s r.o. Plzeň-město

Architektura, architektonické návrhy; urbanismus, územní plány; projektování, projektová dokumentace; interiéry - návrhy, dokumentace; realizace - autorský a technický dozor

Architektonické studio Jarek Krupa Frýdek-Místek

Kompletní architektonická a inženýrská činnost, využití konceptu zelené architektury - domy splňují požadavky programu Zelená úsporám již ve standardním řešení

Architektonicko-projekční kancelář Havlíčkův Brod

Tvorba architektonických studií, projektové dokumentace pro ohlášení, SP, prováděcí dokumentace a územní rozhodnutí (včetně stavebního dozoru) - autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby

Architektonicko-stavební ateliér Siebert Praha

Architektonicko-stavební ateliér: projektová a inženýrská činnost ve výstavbě - bytové a účelové stavby, rekonstrukce, studie, projekty, konzultace

Architektonický ateliér ARKÁDA Praha

Architektonický ateliér se stavební a inženýrskou skupinou - urbanismus, územní plánování, projektování pozemních a inženýrských staveb, TZB, rekonstrukce a modernizace

Architektonický ateliér H - ing. arch. Ivan Hořejší, ing. arch. Alexandr Kroha Praha

Projektová činnost - komplexní architektonické studie a projekty, urbanistické práce

Architektonický ateliér KEIL Praha

Architektura, urbanismus, projekty výstav, interiéry, design

Architektonický ateliér KOS Praha

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

Architektonický ateliér Lang & Špinar Praha

Předprojektová, projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví; interiérová a výtvarná činnost

Architektonický ateliér len+K Praha

Architektura, interiéry, design - projekty, studie, kompletní realizační dokumentace

Architektonický ateliér Tomáš Adámek Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě pozemních staveb s rozsahem od architektonických ideových návrhů, urbanistických studií až po prováděcí projekty, řešení výrobních detailů, dohled nad prováděním díla - autorský dozor, komplexní průzkumné práce, zaměřování objektů, návrhy a projekty interierů

Architekt studio M Praha

Architektonická kancelář se specializací na bytové domy a vily, rekonstrukce, interiéry, bazény; studie, projekty, stavební dozor, možnost zajištění dodání stavby ma klíč

Architektura a interiér Šimůnek Vsetín

Architektonická, projektová a inženýrská kancelář; kompletní projekty - projekty staveb pro výrobu a služeb, rodinných domů na míru, novostavby, kompletní stavební dokumentace, přístavby, rekonstrukce, nástavby, půdní vestavby; územní rozhodnutí, stavební povolení; návrhy interiérů vč. zajištění jejich výroby a montáže; projekty historických objektů v památkových zónách; realizace v celé ČR

ARCHITEKTURA ZAHRADY - Ing. Hana Vymazalová Znojmo

Návrhy zahrad rodinných domků a veřejné zeleně měst a obcí, pasportizace zeleně, plány údržby, oceňování dřevin, poradenství v oboru, kompletní zajištění realizace, databáze firem v oboru; encyklopedie rostlin, novinky z oboru na www.garten.cz

ARCHITO - ing. arch. Rostislav Chitov Praha

Architektonická kancelář specializavaná na projekty a profesionální realizace interiérů kanceláří, bank, hotelů, restaurací, obchodů, lékáren, reprezentačních a bytových prostor na klíč; design nábytku a interiérových doplňků; architektonické studie novostaveb a rekonstrukcí

Architrade, s.r.o. - vzorkovna Design Corso Praha

Nábytek a interiéry, design a výstavnictví; služby architekta - zahradní architektura, architektura a urbanismus; kámen a exteriéry - Design Corso vystavuje venkovní gril z nerezu KASPER, prodej kvalitního českého designu a kamene z celého světa

Archouse s.r.o. Brno-město

Poradenství pro bydlení, architektonické návrhy, studie interiérů, realizace interiérů, bytové doplňky

ARCH PROJEKT Ústí nad Labem, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Projektová činnost; architektonická tvorba, územní plánování; inženýrská činnost při přípravě i realizaci staveb

ARCHSTUDIO, s.r.o. Brno-město

Studie, grafický návrh, zpracování projektové dokumentace všech stupňů; technická pomoc při vedení a vyhodnocování výběrového řízení; autorský a technický dozor při realizaci; zpracování dokumentace na PC (AutoCAD 2000, 3D studio)

ARCHTEAM s.r.o. Praha

Architektonické návrhy staveb, předprojektová a projektová činnost; inženýrská činnost; zajištění realizace, stavební dozor; územní plány měst a obcí

ARIOS, spol. s r.o. Praha

Architektura, projekty, rekonstrukce, interiéry, inženýrská činnost, dodávka staveb na klíč

ARIPROS - projekční kancelář - Ing. Chvátal Kladno

Architektura - interiéry - projekce staveb - inženýring

ARKAL s.r.o. Frýdek-Místek

Architektonická kancelář působící v oblasti obytných, občanských a dopravních staveb, vše od studie po realizační projektovou dokumentaci vč. inženýrské činnosti; znalecká činnost v oboru oceňování nemovitostí a stavebnictví; veškeré projekty na grafických pracovištích CAD se softwarem Allplan fy Nemetschek

ARKOPROJEKT, spol. s r.o. Olomouc

Architektonický ateliér, design studio, projektování staveb, architektura, rekonstrukce, interiéry

ARKOS, spol. s r.o. Praha

Projektová, inženýrská, poradenská a zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě, architektonické studie, návrhy interiérů

ARNET, spol. s r.o. Tábor

Projektová činnost: stavební projekce, kompletní interiéry, rekonstrukce památek + umělecké návrhy (kovářství), rodinné domky na klíč; inženýrská činnost; program Zelená úsporám; obchodní činnost: markýzy, svítidla, žaluzie, doplňky, kancelářský nábytek, koberce; interiéry na klíč

ARPOS, spol. s r.o. Brno-město

Rodinné domy - studie, projekty, realizace, poradenství; inženýrská činnost

AR projekt, s.r.o. Brno-město

Plánovací a urbanistické práce, projektování staveb, architektonická činnost, zavádění geografických informačních systémů

ARPS projekt Praha

Kompletní projekty, statické výpočty, konzultace, architektonické návrhy, inženýrská činnost

Ar-stA, s.r.o. Brno-venkov

Studie a poradenství v předprojektové přípravě, projektová činnost v investiční výstavbě, inženýrská činnost, technický dozor investora, realizace staveb, projekty a realizace interiérů a výstavních expozic, správa nemovitostí

ARTASON s.r.o. Praha

Designový a renovovaný nábytek, tapety a dekorování zdí; stylová svítidla a zrcadla, originální bytové doplňky; návrhy a realizace interiérů, služba bytového architekta

ART D - Grafický atelier Černý s.r.o. Praha

Grafika, design, prepress, digitální tisk, nakladatelství, dárkové předměty

ARTĚL, spol. s r.o. Praha

Design studio

AR18 - NĚMEC ŽILKA ARCHITEKTI Praha

Projektové sdružení architektů - komplexní služby: architektonický návrh, projektová činnost vč. interiéru, stavební řešení, autorský dozor, inženýring (novostavby i rekonstrukce), ...

ASA Frýdek - Místek, spol. s r.o. Frýdek-Místek

Architektonicko-projekční ateliér, projektová činnost

AS PROJEKT, spol. s r.o. Plzeň-město

Komplexní projektová a inženýrská činnost staveb pozemního stavitelství, architektonické návrhy staveb, řešení interiérů

ASSPRO, spol. s r.o. Náchod

Projektová příprava staveb a inženýrská činnost; kompletní dodávky ocelových konstrukcí; komplet. proj. dokumentace průmyslových a občanských staveb, měření Rn222 z podloží vč. návrhu protiradonových opatření

ASTUDIO-architekti Praha

Kompletní projektová dokumentace pro územní a stavební řízení a pro realizaci stavby (vč. inženýrských sítí)

A-Studio Doležal - zahradní architekt Praha-východ

Činnost zahradního architekta

ATAVIS s.r.o. Praha

Architektonické a inženýrské činnosti

ATEF - akad. arch. ing. Jan Friedl Frýdek-Místek

Urbanismus, architektura, design, pozemní stavitelství - projektová činnost

ATELIER.. Praha

Architektonický ateliér

ATELIER A BRNO s.r.o. Brno-město

Návrhy a projektová dokumentace všech druhů staveb vč. interiéru; zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudace; inženýrská a investorská činnost

ATELIER A ČR, s.r.o. Praha

Architektonický ateliér: komplexní projekční a inženýrská činnost (od studie po kolaudaci) v oblasti projektování pozemních staveb (obytných budov a občanské vybavenosti)

ATELIER ADIP Hradec Králové

Architektonická kancelář; komplexní projektové a inženýrské služby s využitím počítačových technologií

Atelier AIT Praha, s.r.o. Praha

Návrhy, studie, projekty, inženýring, design; provádění staveb; kolaudace

Ateliér architektury - ing. arch. Alena Vráželová Vsetín

Studie interiérů a staveb, zadání stavby, prováděcí projekty; zahradní architektura

Atelier ARS spol. s r.o. Praha

Architektonická činnost; projektování RD; poradenská činnost v oblasti stavebnictví; nízkoenergetické domy

Ateliér AURUM, spol. s r.o. Pardubice

Ateliér - architektura, urbanismus, regionální územní management, zpracování urbanistických studií a projektů, územních plánů, architektonických návrhů a projektů

ATELIER A 91 - asociace projektantů, s.r.o. Hradec Králové

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

Ateliér dap, spol. s r.o. Brno-město

Ateliér designu, architektury a projekce (dap): projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

ATELIER DĚDEK s.r.o. Náchod

Stavební firma, projekty, realizace a inženýring ve stavebnictví; architektonická činnost

ATELIER DESIGNU A ARCHITEKTURY Praha

Atelier designu a architektury

Atelier Dlabal Praha

Projektová činnost

ATELIER DWO Praha

Ateliér prostorové tvorby, signmaking, grafické studio, kreativní programy; realitní kancelář; školení, semináře, výstavní realizace; reklamní činnost

ATELIÉR EVRO - ing. arch. Ludvík Jungwirth Zlín

Projektová činnost - architektonické návrhy průmyslových, občanských a obytných staveb; architektonické návrhy a realizační projekty rodinných domů, rekonstrukcí, menších staveb a interiérů správních, občanských a obytných budov

ATELIÉR G + G Jindřichův Hradec

Projektová činnost ve stavebnictví, poradenství, studie a projekty staveb bytových, občanských a výrobních vč. interiéru; inženýrská činnost ve výstavbě, stavební dozory

ATELIER HABINA Brno-město

Autorský architektonický ateliér; projektová příprava obytných a veřejných budov; projekty větších obytných komplexů, mateřských škol, administrativních staveb

Ateliér Haluzová Uherské Hradiště

Studie a projekty rodinných domů, nízkoenergetických domů, občanských staveb, rekonstrukce a návrhy interiérů; kompletní architektonická a inženýrská činnost

Ateliér ISA, spol. s r.o. Praha

Projekty staveb a rekonstrukcí; architektonické a urbanistické studie; inženýrská a investorská činnost; studie a projekty interiérů; orientační systémy vč. realizace

ATELIÉR IT Ostrava - ing. arch. Václav Šafář Ostrava-město

Architektura, interiéry, design; výstavnictví; návrhy a projekty; realizace

ATELIÉR KO-SA, Ing. arch. Radek Sátora Brno-město

Služby architekta, projektanta a designéra v rámci celé republiky; architektonické studie, dokumentace stavební povolení, ohlášení stavby, prováděcí dokumentace a projekty interiérů; projekty rodinných domů (nízkoenergetické domy, pasivní domy, dřevostavby atd.), bytových domů, komerčních staveb a staveb občanské vybavenosti; územně plánovací dokumentace, urbanistické studie a regulační plány

Ateliér KVARTA, spol. s r.o. Praha

Studie a projektová příprava bytových a účelových staveb, rekonstrukce prostor, návrhy interiérů; počítačová grafika; realizace interiérů a dodávky staveb na klíč; inženýring; stavební fyzika - měření, výpočty, posudky, statické výpočty

Atelier K2 - Václav Škarda Praha

Architektonický atelier - komplexní služby všech fází projektování od studií po prováděcí dokumentace vč. autorských dozorů při realizaci; všechny úrovně architektury: urbanismus, novostavby a rekonstrukce domů, návrhy interiérů, design

Atelier LT s.r.o. České Budějovice

Architektura, design, projektová a inženýrská činnost; obchodní činnost

Ateliér MALEC České Budějovice

Architektonické návrhy budov, rekonstrukce budov, prováděcí projekty, návrhy interiérů, výtvarné návrhy

Ateliér M - ing. arch. Lukáš Matějovský Praha

Projektová a předprojektová činnost v oboru pozemních staveb vč. interiéru a architektonického designu

Ateliér M1 - Architekti s.r.o. Praha

Architektonická kancelář - projekty staveb různých měřítek i investičních nákladů - od veřejných budov až po rodinné domy

Atelier Novotná s.r.o. Pardubice

Projekční kancelář - kompletní projektová dokumentace (novostavby, rekonstrukce, zaměření skutečného stavu, změna užívání, rozpočty staveb, inženýrská činnost, architektonické studie, 3D vizualizace); průkazy energetické náročnosti budov - PENB, energetické audity

ATELIÉR OMEGA Praha

Projektová a konzultační činnost - studie, projekt, prováděcí projekt, technický dozor, rozpočet, kolaudace

ATELIÉR PELCL Praha

Design nábytku, návrhy interiérů, architektura, rodinné domy, rekonstrukce

ATELIÉR ŘITIČKA - ARCHITEKT Brno-město

Projektová činnost v investiční výstavbě, interiéry, výstavy a veletrhy, design v architektuře a grafice

Atelier Schlitz s.r.o. Praha

Architektonický ateliér

ATELIER SOUKUP s.r.o. Plzeň-město

Předprojektová, projektová a inženýrská činnost; expertní posudky; zajištění přípravy a realizace stavby na klíč vč. stavebního dozoru; obnova památkových objektů a souborů (v tomto oboru největší firma v oblasti západních Čech)

ATELIÉR STARLINGS Brno-venkov

Projektová a poradenská činnost v oblasti bytových staveb, interiérová tvorba, design, výstavní expozice

Ateliér Studio i - ing. arch. L. Bombík Brno-město

Projekty a realizace interiérů; stavební projekty; design nábytku: hotely, restaurace, kanceláře, prodejny, bydlení atd.

Atelier trnka, s.r.o. Praha

Návrhy bytových interiérů

ATELIER TSUNAMI, spol. s r.o. Náchod

Komplexní projektové práce, rekonstrukce, novostavby, interiéry, urbanismus, design

Atelier Vltava Praha

Komplexní architektonický servis - architektura, grafika a design

Ateliér Vrbík Přerov

Architektonická a stavební projekce

Ateliér W - ing. arch. Martin Wolf Praha

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

Atelier Zlámalová - ing. arch. Jana Zlámalová Praha

Architektonický atelier zaměřený na stavby na bydlení; kompletní služby od studie po autorské dozory vč. návrhu interiéru; projekty RD, vil, bytových domů, nízkoenergetických domů, občanských staveb - novostavby, rekonstrukce

Atelier 02 Havlíčkův Brod

Kompletní architektonický servis

ATELIÉR 3M - ing. arch. Miroslav Mužík, autor. arch. Praha

Studie, projekty k územnímu a stavebnímu řízení a realizační dokumentace v oboru architektury, interiéru a pozemních staveb vč. inženýrské činnosti

ATIS-em spol. s r.o. Zlín

Kompletní dodávky interiérů, vybavení prodejen obchodním zařízením; realizace obchodů na klíč vč. prací stavebních (zejména v nákupních centrech); návrh a realizace výstavních expozic; projekční, architektonická a inženýrská činnost; nová vzorkovna obchodního zařízení Zlín

ATIS Pardubice, spol. s r.o. Pardubice

Architektonické návrhy a projekty pozemních staveb s nízkou energetickou náročností následného provozu vč. zajišťování jejich realizace na klíč; technická, konzultační a obchodní činnost a investorské služby v daném oboru

ATON CENTRUM s.r.o. Praha-východ

Kompletní řešení v oboru sluneční kolektory - poradenství, studie, projekty, realizace, servis, audit

ATREA, s.r.o. Praha

Architektonický a inženýrský ateliér

ATRIUM Vašková, ing. arch. Lenka Vašková, autor. arch. Praha

Projektová činnost ve výstavbě - kompletní stavební projekty od urbanistických studií a studií objektů po prováděcí projektovou dokumentaci vč. návrhu interiéru

ATW Architekti, s.r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost; nízkoenergetické domy

AUDIO ELECTRONIC Praha

Návrhy, konstrukce, projekty, realizace, výroba, dodávka a montáž zařízení pro dorozumívání v divadlech, kinech, TV a rozhlasových studiích, pro inspicientské systémy a systémy scénického odposlechu, pro ozvučení uzavřených i otevřených prostor vč. systémů 100 V rozvodu; zakázková výroba zvukového zařízení dle individuálních požadavků

Aulík Fišer architekti, s.r.o. Praha

Projekční činnost, architektonické studie

AVE architekt, a.s. Plzeň-město

Kompletní projektová dokumentace stavby, architektonické návrhy, návrhy interiérů, PC modely, inženýrská činnost - zajištění ŮR, SP, AD, TD; územně plánovací dokumentace

AZ RedLine s.r.o. Kolín

Návrhy a realizace interiérů na klíč; poradenství a služby architekta, projektová činnost, studie v oblasti ergonomie; stavební úpravy, podhledy, sádrokartony, typové a atypické nábytkové vybavení, kuchyňské linky, doplňky; integrace dodávek informačních technologií

BACH Kvalite s.r.o. Praha

Projektování a realizace pozemních staveb; kompletní služby od návrhu až po realizaci stavebního díla; architektonické studie; projektové dokumentace; statika, rozpočty, inženýrská činnost (vyřízení stavebního povolení a kolaudace stavby); stavby na klíč, novostavby a rekonstrukce, rodinné domy; zateplování objektů (Zelená úsporám); revitalizace panelových domů; rekonstrukce bytů a bytových jader

Balance idea Praha

Tvorba a vývoj architektury, designu a technologií souvisejícíh s trvale udržitelným rozvojem s důrazem na zachování přírodní rovnováhy; k vlastní tvorbě užíváme metodu kritického myšlení, která umožňuje nestraný pohled na potřeby skupiny nebo jednotlivce, a tím lépe vyvážit jednotlivé aspekty; cílem je uspokojit potřeby a pohodlí moderního člověka 21. století s co nejmenšími nebo žádnými dopady na životní prostředí; snažíme se řešit kolo problémů a posílit nezávislost člověka nad globálním uspořádáním světa

Balda, ing. arch. Vladimír Balda - architekt Liberec

Architekt, studie, návrhy a projekty pozemních staveb, vizualizace a modely, školení grafických programů, deska - časopis pro uživatele AutoCADu

Bartoš, Ing. Pavel BARTOŠ Praha

Projekty rodinných domů, stavební projekty - dokumentace všech stupňů v celém rozsahu pozemních staveb, rekonstrukce, studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení, projekty pro provedení stavby, stavební dozor, dodávka ekonomického sendvičového domu rodinného domu na klíč, autorizace provedených projektů, konzultace, technická pomoc, poradenství

BAUER TRADE s.r.o. TÁBOR Tábor

Stavební činnost, dodávky na klíč; návrhy řešení stájí, koncepce farem; studie a projekty; výroba hal; kompletní technologie pro skot, prasata a drůbež; technologie pro výrobu krmných směsí, pro zpracování kejdy; identifikace a počítačové systémy pro zařízení farem

BAUSTAV, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

BAVALONE s.r.o. Praha

Stavební firma - služby v oblasti bydlení od A do Z; pomoc s výběrem pozemku, financování, stavební povolení, projekt, architektonické a designové návrhy, stavební činnost - realizace na klíč, vybavení interiérů, bazény, zahrady na klíč, závěrečná kolaudace

BEATelier Praha

Architektura, projekční práce; návrhy a projekty rodinných a bytových staveb; vizualizace vlastních i cizích návrhů

Benš, ing. arch. Pavel Benš Praha

Předprojektové práce v oboru činnosti architektonická tvorba a projektování pozemních staveb, zejména interiéry vč. realizace; architektonické a umělecké objekty: svítidla, fontány a kašny, emblémy a firmy, smuteční ohně, plastiky, mříže a jiné kované výrobky

BERNIZET s.r.o. Praha

Prodej a montáž napínaných stropů na klíč, design interiérů

Beták, Luboš Beták, dipl. ing. - Stavební inženýring Strakonice

Architektonická, projektová a inženýrská činnost; obchodní činnost

BiB Associated architects Praha - Leipzig spol. s r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

Bimková, Ing. arch. Anežka Bimková Praha-východ

Architektura, projektování

B + K NÁBYTEK, s.r.o. Praha

Návrhy a realizace interiérů, design; zakázková výroba nábytku; stavební práce

Briš, Ing. Petr Briš, CSc. Zlín

Poradenství a konzultační činnost v oblasti hlukové a vibrační ekologie; technické návrhy, dodávky a montáž protihlukových a protivibračních opatření, výtvarně-technická řešení protihlukových systémů v architektuře (interiér, exteriér), dodávky speciálních protihlukových materiálů; poradenská a konzultační činnost v oblasti recyklace pevných polymerních odpadů především pro akustické aplikace

BUCUR s.r.o. Náchod

Značkový designový nábytek v širokém spektru, kuchyňské a bytové studio HANÁK NÁBYTEK a.s., vestavné elektrospotřebiče; projekce - design, Hi-Fi audio-video, multi room, související služby

Buday, Vojtěch Buday Praha

Zpracování architektonických návrhů a plánů do grafických 3D vizualizací, design

BUILD spol. s r.o. Jičín

Odborná poradenská činnost; studie; projekty; inženýrská činnost; dodávka stavby; stavební technický dozor

Burdová, Alena Burdová Mladá Boleslav

Architektonicko-stavební projekce

Buschová, ing. arch. Kateřina Buschová Ostrava-město

Architektonická činnost; projektování RD; poradenská činnost v oblasti stavebnictví

Buttry, ing. arch. Ivana Buttry Praha

Profesionální architektonické návrhy zahrad se specializací na zahrady u rodinných domů a zeleň rekreačních objektů (konzultace - zahrada/projekt, zpracování na klíč - studie, projekt, osazovací plán, poradenství, konzultace)

CAD-PROJECT Praha Praha

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

CAD projekt PROSTĚJOV Prostějov

Architektonická a projektová činnost

CAD Studio a.s. Praha

CAD, GIS, FM, tisková, bezpečnostní a síťová řešení pro projektování a 3D konstruování, správu dokumentů a geografické informační systémy; vývoj CAD aplikací; autorizovaný partner Autodesk - AutoCAD, Civil 3D, Revit Architecture, 3ds max, MapGuide; školicí středisko Autodesk, konzultace, zakázkové 3D animace a vizualizace, technická podpora

Cahová, Ing. Simona Cahová Olomouc

Studie a projekty pozemních staveb, rekonstrukce, novostavby, interiéry

CCE PRAHA, spol. s r.o. Praha-východ

Studie, projekty, systémový inžinýring; vývoj GIS, fotogrammetrie; nakladatelství

CECOLEGNO, s.r.o. Praha

Kompletní realizace nosných dřevěných lepených konstrukcí, stavby na klíč i subdodávky na bázi lepeného lamelového dřeva vč. projekce či statického výpočtu (architektonická studie pro stavby do cca 10 mil. Kč zdarma); vývoz, dovoz a prodej výrobků dřevozpracujícího průmyslu, zejména vývoz řeziva a dovoz konstrukčního lepeného dřeva KVH a BSH

CEEC Research s.r.o. Praha-západ

CEEC Research - Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy; pravidelné a bezplatné studie o aktuálním stavu a očekávaném vývoji stavebnictví v 10 zemích střední a východní Evropy; všechny studie a analýzy jsou založeny výhradně na údajích získaných z pravidelných interview s klíčovými představiteli vybraných stavebních společností; organizace Setkání lídrů stavebních společností (GŘ, prezidenti svazů, cechů a komor z oblasti stavebnictví, ministři a představitelé států z vybraných zemí)

CENTO s.r.o. Praha

Italský značkový nábytek a doplňky; návrh a tvorba interiérů; design, umělecká díla

C.H.S. Praha, s.r.o. Praha

Projekční a inženýrská činnost; územní plánování, architektonické studie

Cihelka, Ing. Miroslav Cihelka - STAVEBNÍ PROJEKCE Příbram

Projektová činnost v oboru pozemních staveb - projektování občanských, bytových a průmyslových staveb; projekce uvedených staveb od architektonických studií po prováděcí dokumentaci vč. inženýrských sítí a veškerých profesí (zdravotní instalace, elektroinstalace, vytápění, vzduchotechnika apod.); inženýrská činnost

Císař, arch. Karel Císař - architektonický ateliér Praha

Architektonické studie a kompletní projektová činnost v pozemním stavitelství, zvláště pro rekonstrukce historických objektů vč. návrhů interiérů a designu předmětů

CIVITAS ARCHITEKTUR s.r.o. Praha

Architektonické služby

CLIMAPROJEKT - Evžen Štědrý Praha

Vzduchotechnika a klimatizace - studie, projekty, realizace, dodávka, montáž, opravy, údržba a servis

CMC architects, a.s. Praha

Architektonické studio designu - projekty revitalizace industriálních objektů, obchodní centra, kancelářské areály, velké obytné areály, galerie, vily atd.

COFIRO s.r.o. Praha

Architektonické a projekční služby pozemního stavitelství, urbanistika, rekonstrukce interiérů

COMLUX, spol. s r.o. - osvětlovací technika Břeclav

Studie a projekce osvětlovacích soustav všech typů, posudky, měření a hodnocení osvětlení, dodávky osvětlovací techniky předních evropských výrobců, návrhy elektron. regulace osvětlovacích soustav, technická pomoc a konzultace v oboru světelné techniky

CORRECT INTERIOR - Jan Veselý Praha

Silniční nákladní doprava; obchodní činnost; architektonická, inženýrská a poradenská činnost

CUBIS Architecture, s.r.o. Praha

Architektonické návrhy, projekty vč. realizace, projekty interiérů vč. dodávky a rekonstrukce staveb pro bydlení a ubytování a staveb pro občanskou výstavbu

CULTURA INFORMA BOHEMIA Praha

CIB nabízí výrobním a obchodním subjektům: koncepce a kreativní služby v oblastech užitného produktu, architektury, interiéru a designu

CzechDesign.cz Praha

Občanské sdružení pro podporu českého designu; jediný portál v ČR zaměřený na design - projekty, trendy, technologie a historie designu; organizování soutěží, zastupování designerů

Czolková, Monika Czolková Ostrava-město

Stavební firma - domy, byty: rekonstrukce a výstavba bytových a kancelářských prostor na klíč, rekonstrukce bytových jader, rekonstrukce koupelen, sádrokartonářské práce (příčky, stropy, půdní vestavby, podkroví), sádrokartonové podlahy, obklady, dlažby, omítky, malby, nátěry, pokládka plovoucích podlah, pouzdra na pojezdové dveře, krbové obestavby a krbové vytápění, zateplení fasád rodinných domů, poradenství v oblasti návrhu interiéru a bytového designu, 3D vizualizace, dodávka a montáž

Čejka, Ing. František Čejka a spol. Liberec

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, projekty novostaveb i adaptací, územní dokumentace - studie, územní plány měst a obcí; specializace: rekonstrukce, přestavby, přístavby škol, městských a polyfunkčních domů, výstavba bytových domů

Čepková, ing. arch. Jana Čepková Olomouc

Architektonické studio: projekce bytových a občanských staveb vč. interiérů; projekční činnost od studie objektu po stavební povolení, objekt je modelován ve formátu 3D, zpracování výkresů i modelu progremem NEMETSCHEK

ČERMÁK DESIGN ARCHITEKTURA Nymburk

Individuální a typové projekty rodinných domů a pozemních staveb, interiérový a nábytkový design, projekční činnost, předprojektová příprava - studie, projektování rekonstrukcí i novostaveb

Červený klobouk architekti Mladá Boleslav

Komplexní architektonicko-projekční činnost, návrhy novostaveb, rekonstrukcí, design interiérů, návrhy kanceláří

Čuba, Ing. Petr Čuba Ostrava-město

Kompletní servis stavebních projekčních prací - od projektové studie přes dokumentaci pro stavební povolení až po prováděcí projekty

DAM, s.r.o. - Architektonická kancelář Praha

Architektonické, projekční a konzultační služby

DANĚK DESIGN, spol. s r.o. Brno-město

Architektonický ateliér: projektování pozemních staveb, navrhování veřejných i privátních interiérů vč. designu nábytku a bytových doplňků dle přání i s realizací, grafický design reklamních prvků, firemních značek, navrhování výstavnických celků; dodavatelská činnost - vybavení interiérů

Daňková, ing. arch. Eva Daňková, autor. arch. Praha

Architektonické studie, projektová dokumentace staveb, návrhy interiérů

DATYS architektonická kancelář, spol. s r.o. Praha

Architektonická a stavební projekce, specializace: řešení prostor s hledištěm vč. vybavení speciální technikou a interiéru

David Architekti Praha

Architektonické studio - architektonické studie a realizační projekty domů a interiérů, novostavby i rekonstrukce

DcS projekt České Budějovice České Budějovice

Projektová kancelář: projektové dokumentace od návrhu studie po prováděcí projektovou dokumentaci vč. vyjádření a vyřízení stavebního povolení: inženýrské sítě, dopravní stavby, terénní a zahradní úpravy, autorský a technický dozor

DE FACTO, v.o.s. Praha

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD - nízkoenergetické domy

de.fakto CZ s.r.o. Praha

de.fakto se zabývá architekturou, designem a developmentem; designový ateliér - prodej vlastní kolekce nábytku a osvětlení "de.sign by de.fakto"; prodej nábytku světových designerských značek

DELTA Třinec, spol. s r.o. Frýdek-Místek

Projektování bytových, občanských, průmyslových a silničních staveb; navrhování betonových konstrukcí, navrhování v oblasti stavební fyziky (tepelná technika, osvětlení, akustika)

DESIGN KUKLÍK Benešov

Studio zaměřené na design interiérů, výstavních expozic a prezentací

Design Metall - Jaroslav Kašpar Beroun

Návrh designu a realizace architektonických doplňků z kovu s důrazem na umělecké zpracování; atypické řešení

DESIGN PORTAL, Ing. Martin KALDA Blansko

Design portál je zdrojem aktuálních informací pro všechny, kteří se zajímají o novinky v oblasti designu a grafiky; kromě zpravodajství na Design portále najdete i nabídku zaměstnání, zajímavá videa, bazar a diskuzní fórum

DESIGN PRO ARCHITEKTURU A INTERIÉR, studio - ing. arch. František Císař Praha

Navrhování, projektování, konzultace nebo zajištění realizace v oboru interiérová tvorba, architektura, městský interiér a zahrady, firemní značení a orientační systémy

DESIGN SAP Praha

Ateliér pro uměleckou, architektonickou a stavební tvorbu

DESIGN ŠKOLA, s.r.o. Praha

Studium interiérového designu pro laiky i profesionály

DESIGN ULMANN Ostrava-město

Komplexní návrhy interiérů, návrhy předmětů - design, autorské dodávky předmětů - zejména sedací nábytek pro kina, divadla, koncertní síně apod.

Design 4, v.o.s. Semily

Projektová a inženýrská příprava staveb: studie, investiční záměr, projektová dokumentace, výběr dodvatele, dozor, kolaudace

DESSIER, spol. s r.o. Praha

Architektonické a technické navrhování interiérů a jejich realizace; průmyslový, užitný a bytový design; projektování bytových a občanských staveb; byty, rodinné domy - rekonstrukce

DEVRA Ražice, s.r.o. Písek

Zakázkové truhlářství: okna, dveře vč. architektonického zpracování a instalace

Doleček, Ludvík Doleček Pardubice

Architektura, projekce, engineering, interiéry

DOMI s.r.o., Architektonický a inženýrský ateliér Praha

Projektování v oboru architektura, pozemní stavby, urbanismus a územní plánování, interiéry, poradenství, konzultace, projekty vč. všech profesí; inženýring

DOMOV, ing. arch. Daniela Dohnalová Praha

Projektová dokumentace pozemních staveb vč. architektonických studií staveb, projekty interiérů; inženýrská činnost

DOMUS ATELIER HK Hradec Králové

Projekty - rekonstrukce objektů, vestavby - kompletní PD; inženýrská činnost; architektura

DOMYJINAK, s.r.o. Jablonec nad Nisou

Architektura a urbanismus se zaměřením na aktuální architekturu - design, energeticky úsporné koncepty, ekologie, trvale udržitelný rozvoj; zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně architektonických studií, projektů pro územní řízení a stavební povolení; nezávazná konzultace, zpracování konceptu

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o. Ostrava-město

Projektování dopravních staveb - silnic, mostů, dálnic a souvisejících inženýrských staveb; řešení dopravy, studie; inženýrská činnost

D prestige, spol. s r.o. Most

Projektování kamenných obkladů fasád a interiérů, architektura, průmyslový design, reklama, výroba drobné městské architektury, realizace interiérů; obchod ušlechtilými druhy přírodního kamene (více než 400 druhů); speciální kamenické a montážní práce; kompletní dodávky a realizace kamenných obkladů, dlažeb apod.

D - projekt Hodonín Hodonín

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

Drahovzal, ing. arch. Oldřich Drahovzal Tábor

Projektová činnost, architektura, studie až projekt, urbanismus, interiéry

Drahozal, ing. arch. Jan Drahozal Semily

Projekty ve stavebnictví, architektura, specializace na hotely, bytové stavby, sportovní stavby, dřevostavby, rekonstrukce historických budov; architektonické návrhy i prováděcí projekty; komplexní projekty staveb; optimalizace projektů

Drobný Architects, s.r.o. Praha

Architektonický atelier

Družstvo Cholupice INVEST Praha

Konzultační a projektová společnost - komplexní služby v oblasti stavby rodinných domů, reprezentačních vil, zahrad a interiérů; klíčové oblasti: architektura a design, poradenství, inženýrská činnost, finanční a právní služby, zahrada a wellness, inteligentní domy

Dubský, ing. arch. Filip Dubský / NOLIMAT České Budějovice

Architektonicko-designerské studio zabývající se vědeckými a technologickými aplikacemi do architektury a produktového designu; autorizovaný architekt - č. autorizace 03588; soudní znalec v oborech STAVEBNICTVÍ, PROJEKTOVÁNÍ A TECHNOLOGIE STAVEB / stavby obytné a průmyslové, stavební materiál, světelná technika

Ducheček, Ing. Martin Ducheček Pardubice

Projekční činnost v oblasti pozemního stavitelství: vypracování projektové dokumentace od studie až po prováděcí dokumentaci včetně dodávky technického zařízení budovy (vytápění, el. instalace, vodovod, kanalizace apod.), tepelně technické výpočty, projektová dokumentace včetně výpočetních posouzení a zajištění administrativy v rámci dotačního programu Zelená úsporám

Dvořák Jan, Ing. arch. České Budějovice

Architektonická projekční kancelář; služby aurorizovaného architekta

ebarch.cz Chomutov

Realizace interiérů, architektura

EC - INTERIÉRY, s.r.o. Olomouc

Služba architekta, interiéry kancelářských a komerčních prostor; výroba kancelářských židlí a křesel

Eclosion Design - Lucie Chamradová Ostrava-město

3D vizualizace, studie a návrhy staveb: rodinných, bytových domů, exteriérů a interiérů, urbanistické studie, zákresy do fotografií, rendering, animace objektů, architektonické studie, virtuální prohlídky

EKOLA group, spol. s r.o. Praha

Životní prostředí - zpracování dokumentací a posudků dle zák. č. 100/2001 (EIA), biologické hodnocení, IPPC, měření a monitoring prašnosti a hluku, studie osvětlení a oslunění; akustika - měření, návrhy řešení, realizace, monitoring, obchodní zastoupení firem NORSONIC, dB01, G.R.A.S., DataKustik

EKOLA - ochrana životního a pracovního prostředí Praha

Komplexní ekologické průzkumy; ekologické audity; hodnocení vlivů na životní prostředí (E.I.A.); hluková posouzení, měření, studie apod.; návrhy, projekty, vývoj a výroba atypických protihlukových opatření (kapotáže, kryty, zástěny, tlumiče apod.); měření prašnosti; studie přírodních podmínek; studie a návrhy rekultivací; návrhy ozelenění vč. dodávek

EKOWATT Praha

Energetika, energetické audity, studie proveditelnosti, studie využívání obnovitelných zdrojů energie, energetické analýzy, regionální energetické studie; audity; konzultace - poradenské středisko EKIS

EKVA, s.r.o. Praha

Osvětlení interiéru - svítidla vyrobená z ušlechtilého materiálu: prodej, projektová dokumentace, zpracování studií, výpočet osvětlení; elektroinstalace - rozvody NN, VN, UPS, EPS, EZS, STA; regulace intenzity osvětlení; prodej solární elektrárny

ELEN, Bureš Praha

Výrobní činnost: program ELEN - tepelné systémy teplovodní (elektrické, plynové, na dřevo a uhlí), solární, výměníkové (vodní, parní, olejové), rekuperační, řídicí automatiky, dálková ovládání, rozvody a transformovny vn a vvn; návrhy, studie, projekty a realizace zařízení

Energetická agentura s.r.o. Praha

Nabízíme kompletní projekty pozemních staveb bytového i občanského charakteru; projekty nízkoenergetických a pasivních domů; zpracování energetických auditů, průkazů ENB, architektonické návrhy

ENVING s.r.o. Brno-město

Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii; posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), zavádění systému ekologického managementu podniku a provádění auditu pro životní prostředí (EMS); autorizované měření emisí, hluku a provozní měření pracovního prostředí; zpracování účelových studií a odborných posudků

ET - ing. arch. Eugen Točík Brno-město

Projektování bytových a občanských staveb vč. interiéru a užitkové grafiky a designu, koordinace, managering, realizace

ETNA s.r.o. Praha

Prodej svítidel a světelné techniky fy iGuzzini (Itálie) a fy LUDWIG LEUCHTEN (Německo); poradenská činnost; světelně technické studie

EUROBAU Praha

Architektonické a urbanistické studie, krajinářské analýzy, projekty staveb a rekonstrukcí, inženýrská činnost, poradenské a právní služby

EUROPROJEKTA, s.r.o. Brno-město

Nabídka služeb architektonického ateliéru - projekty rodinných domů, novostaveb, rekonstrukcí, půdních vestaveb a interiérů; individuální přístup k požadavkům klienta, spolupráce výhradně s jedním architektem po celou dobu tvorby projektové dokumentace až po její realizaci

Eutop s.r.o. Praha

Inženýring ve výstavbě (analýza záměru, průzkum, studie, územní řízení, stavební řízení); zpracování projektové dokumentace, realitní činnost: komerční zóny, komerční objekty, logistická centra, inženýrské stavby, bytová zástavba

EVERNIA, s.r.o. Liberec

Konzultační kancelář pro životní prostředí; služby v oblastech: biologické průzkumy, krajinářské hodnocení, dendrologický průzkum, vegetační úpravy, ekologické studie, migrační studie, dokumentace EIA, dokumentace SEA, projekty GIS

EVOLAN, s.r.o. Znojmo

Projektová činnost ve výstavbě, urbanistické studie, vizualizace, grafické studio, kresličské práce, návrhy a realizace internetových prezentací, software, účetnictví, překladatelská činnost, pořádání školení a kurzů, poskytování ubytování

EXIMA Valašské Meziříčí, spol. s r.o. Vsetín

Projektování interiérů, pozemních staveb, rekonstrukce a modernizace, urbanismus, územní plánování, předprojektová příprava, studie

FACT v.o.s. Praha

Architektonické a urbanistické projekty, návrhy interiérů, plánování, design, koncepční studie, analýzy, rozpočty, zajištění kompletních projektů vč. inženýringu

fam architekti s.r.o. Praha

Architektonické návrhy všech typů staveb

FAM studio - architektonický ateliér Praha

Architektonické návrhy a projekty budov, rekonstrukcí, modernizací, fasád, portálů, parterů a zahradních úprav; výtvarně-prostorové návrhy a projekty interiérů vč. nábytkového designu; ideové, prostorové a grafické řešení výstav; návrhy tvarů předmětů, svítidel, firemních a reklamních značení

FA PAROLLI, s.r.o. Brno-město

Kompletní servis v oborech architektura, urbanismus, design

Fenclová, Ing. akad. arch. Daniela Fenclová, autor. arch. Praha

Úpravy volného prostranství

FG CONSULT, s.r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost; pozemní a inženýrské stavitelství; výstavba pozemních a inženýrských staveb; bytová výstavba; výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů

Fiala, Ing. Jiří Fiala, ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR FAK Praha

Architektonická ateliér; autorizovaný inženýr pro pozemní stavby; urbanistické studie, zadání a projekty bytových, občanských a průmyslových staveb vč. rekonstrukcí, inženýrské objekty, zaměřování staveb, návrhy interiérů, urbanistické a architektonické modely

Fikar, arch. Zdeněk Fikar Praha

Studie exteriérů a interiérů; projekty pozemních staveb, interiérů, modernizace a rekonstrukce, urbanismus

Filsak, ing. arch. Pavel Filsak Praha

Architektura, urbanismus, interiér, výtvarná tvorba, stavebnictví, inženýring

Fit-Out s.r.o. Praha

Investiční činnost ve výstavbě - studie rodinných domů, individuální projekty; Centrum stavebních služeb (nabídka služeb pro stavebníky rodinných domů - poradenství v realitní a inženýrské činnosti, projektování, příprava a realizace staveb, financování investičních záměrů)

Fluor s.r.o. Brno-město

Inženýrská a dodavatelská společnost; projektové práce - příprava a vypracování technických návrhů

FORMSTORM - creativ studio Praha

Design interiérů a exteriérů; DTP studio; grafické a reklamní práce

f - PLAN spol. s r.o. Jindřichův Hradec

Kompletní inženýrská činnost; projekční práce od návrhů a studií, projektu, stavebního povolení až po realizaci stavby

Franců, Ing. Tomáš Franců, autor. ing. Písek

Projekty pozemních staveb, studie, zadání, statické výpočty

Froněk, Michal Froněk Praha

Architektonická a inženýrská činnost vč. technického poradenství; design interiéru a nábytku

Fuchs, Ladislav Fuchs Prachatice

Zpracování studie, projekt pro stavební povolení/ohlášení, financování, stavební úpravy; rozpočty stavebních prací

GASET s.r.o. Ústí nad Orlicí

Dřevěné příhradové vazníky systému MITEK - návrhy, výroba, montáž

GattaBianca s.r.o. Praha

Interiérové studio - návrhy a realizace bytových a komerčních interiérů na klíč; bytová architektura, design a dekorování; klasické luxusní interiéry; služby interiérového designéra; autorský design nábytku a doplňků; poradenství při zařizování bytů; zpracování koncepce a designu komerčních objektů (kaváren, restaurací, hotelů aj.) vč. vizuálního stylu

GEOPARTNER s.r.o. Brno-venkov

Geodetická kancelář: geodetické práce (vytyčení hranic pozemku, zaměření pozemku, věcná břemena, geometrické plány, výškopisy a polohopis, podklady pro projekty, inženýrská geodezie, mapování, vytyčení staveb); měření radonu (na pozemcích za účelem získání stavebního povolení); koupelnové studio (katalogové vybavení)

Gerstenberger David Praha

Montáž sádrokartonu - sádrokartonové konstrukce; stavební práce, úpravy povrchů, stropů; vyhotovení technických nákresů, kresličské práce

GG INTERSTYL, s.r.o. Uherské Hradiště

Realizace interiérů - architektonické návrhy, vizualizace, výroba, kompletní dodávka a montáž včetně všech subdodávek (sklo, kovy, kameny, podlahové krytiny, čalouněný nábytek) pro hotely a restaurace i rodinné domy

Gina, Miroslav Gina Karlovy Vary

Veškeré stavební a zednické práce: rekonstrukce (domy, byty, koupelny), zateplení objektů, malířské práce; dodávka a montáž plastových oken a dveří; design interiérů, exteriérů vč. poradenství

GLOBAL - ing. arch. David Budínský Praha

Architektonická kancelář, projekce a realizace na klíč, inženýring

GOLFLAND - Ing. Jiří Velden Praha

Studie, projekty, realizace výstavby golfových hřišť a dalších golfových zařízení (Indoor golf, golfové simulátory apod.)

GONDOLA GRANITI s.r.o. Praha

Kamenné obklady, dlažby, realizace koupelen, interiérů, architektonické návrhy, kuchyňské desky

Green Solution, s.r.o. Praha

Projednání a zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, vodoprávního povolení a dalších rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb; získání vyjádření dotčených orgánů v rámci přípravy realizace staveb; vypracování všech stupňů projektové dokumentace včetně zpracování oznámení záměru dle par. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, hlukové a rozptylové studie, podkladů pro vynětí zemědělské půdy ze ZPF aj.

Gregorová, Ing. arch. Kateřina Gregorová Beroun

Architektonický a projekční atelier - návrhy a projekty domů, rekonstrukce, úpravy interiérů, projekty a výpočty v rámci dotačního programu Zelená úsporám

Greif - akustika, s.r.o. Praha

Snižování hluku, tlumiče hluku, akustické kapotáže, měření hluku - posudky, studie

GREMIUS GROUP, s.r.o. Praha

Stavební činnost: výstavba bytových a rodinných domů, rekonstrukce bytových a rodinných domů, návrh a výstavba nízkonákladových dřevostaveb MYSET; prodej stavebních materiálů, služby v oblasti architektonické činnosti, projektování staveb

Grimmich, ing. arch. Cesar Grimmich Praha

Ateliér pro architekturu a výtvarná umění

Grimm, ing. arch. Rudolf Grimm Žďár nad Sázavou

Architektonická a urbanistická činnost

Grygar, Ing. arch. David Grygar Praha

Projekční ateliér: architektonické a projektové služby pro stavební povolení, ohlášení a územní rozhodnutí veřejných, komerčních i rezidenčních staveb; kompletní návrhy rodinných a bytových domů; architektonické a urbanistické studie; dokumentace pro územní a stavební řízení; projekty obytných a občanských staveb; rekonstrukce památkově chráněných objektů; autorský a stavební dozor; zaměření stávajících stavů objektů; digitální CAD zpracování, vizualizace (působnost Praha, Opava a okolí)

Habr Horák architekti Praha

Architektonická kancelář

Hájek, ing. arch. Hájek, H.PROJEKT, Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec

Architektonická a projekční kancelář: komplexní služby v oblasti projektové a inženýrské činnosti investiční výstavby, architektonické studie, projektování rekonstrukcí, předprojektová a projektová dokumentace, inženýring, poradenství, konzultace

Hakulín, ing. arch. Jiří Hakulín Liberec

Architektonická a projekční kancelář: kompletní projektová a inženýrská činnost, studie a projekty pozemních staveb, interiéry, urbanistické studie, CAD systémy, počítačové modely a fotorealistická zobrazení objektů, animace; rozpočtování, stavební dozory, kontrola fakturace

Haluza, ing. arch. Jaroslav Haluza Ostrava-město

Projektová činnost v oblasti zpracování územních plánů, urbanistických studií, územně-technických podkladů a programu obnovy vesnice; poradenská činnost; vypracování objemových studií a projektové dokomentace

H & O projekt Uherské Hradiště

Předprojektová, projektová a inženýrská činnost, studie, 3D modely v CAD programech

HEINICH INTEX Frýdek-Místek

Výroba nábytku, návrhy a dodávky interiérů

Hejnicová, ing. arch. Jolana Hejnicová Praha

Architektura, interiéry, design

HEJS BOHEMIA, s.r.o. Praha

Architektonické služby, design; vybavení kanceláří

HELIKA, a.s. Praha

Komplexní služby v oblasti investiční výstavby; projektování a inženýrské služby: architektonická tvorba, komplexní předprojektová a projektová příprava výstavby, projektování pozemních staveb, projektování dopravních staveb, inženýrské činnosti ve výstavbě, konstrukční statika, rozpočty a časové plány; řízení realizace staveb: technická pomoc investorům při přípravě staveb, autorské dozory a technické dozory investora, řízení realizace staveb vč. jejich uvedení do provozu

HÉTA - architektonický ateliér, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost - vyhledávání staveniště, architektonické studie, urbanismus, dokumentace k územnímu řízení, PD ke stavebnímu řízení, inženýrská činnost, statické posudky objektů, realizační dokumentace staveb, návrhy interiérů a designu; autorský a technický dozor stavby, ekonomické vyhodnocení stavby

HEYWORTH STUDIO / ARCHITEKTI Praha

Volné sdružení architektů a inženýrů; architektonické a inženýrské činnosti vč. projektování: projektování rekonstrukcí památkově chráněných staveb a interiérů; projekty nových bytových a administrativních budov; projektování interiérů; design nábytku a svítidel

Hilpert, Martin Hilpert Semily

Architektonický ateliér (Liberec a Benecko) - všechny stupně projektových dokumentací pozemních staveb i návrhů interiérů; od konzultace a poradenství při výběru pozemku po prováděcí dokumentaci stavby; důraz na kvalitu, energetické a finanční úspory

Hlučil, Ing. Jiří Hlučil Brno-město

Architektonické návrhy staveb, architektonické a objemové studie, dokumentace pro územní a stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby; návrhy interiérů občanských a obytných budov

HMArchitekti s.r.o. Praha

Zpracování projektů architektonických, urbanistických a projektů interiérů od studie po realizační projekt a autorský dozor vč. obstarání územních rozhodnutí a stavební povolení

Hnátek, Ing. Petr Hnátek Praha

Architektonická a projekční činnost - interiéry, rekonstrukce, novostavby

Hodina, Ing. Jaroslav Hodina, Sdružení stavebnictví a územního rozvoje při JHK České Budějovice

Architektonické a inženýrské činnost vč. projektování

Hoffman, Patrik Hoffman Mělník

Architektura, design interiéru

Holmark Olomouc

Realizace průmyslových podlah; tvorba designu - loga, webové prezentace, reklamní materiály

Horák, Břetislav Horák Praha

Vizualizace - exteriéry a interiéry, animace, zákresy, retuše fotografií, CAD; grafické a výtvarné práce - počítačové zpracování

Horký, Ing. arch. Jan Horký Přerov

Architektonické a urbanistické studie a návrhy, konzultace i poradenství; projektová dokumentace ve všech stupních přípravy

Horný, akad. arch. Josef Horný Praha-západ

Architektonická, inženýrská a projektová činnost - nízkoenergetické domy

HOTOVÝ INTERIER s.r.o. Praha

Obchodní činnost; realitní činnost; návrhy realizace interiérů a výstavních expozic

Hozman, akad. arch. Oldřich Hozman - STUDIO ARC Praha

Autorské projekty nízkoenergetických a ekologických budov, návrhy interiérů, design nábytku; celostní architektura, projekty trvale udržitelných staveb; vycházíme ze znalostí principů feng-shui, geomantie a sakrální geometrie; použití zdravých stavebních materiálů: dřevo, kámen, pálené i nepálené cihly, vápenné a hliněné omítky, přírodní oleje a vosky, tepelné izolace na bázi přírodních vláken (dřevovláknité, konopné, slaměné desky, ovčí vlna apod.); nabízíme konzultace feng-shui, měření elektrosmogu apod.

H - PROJEKT Jihlava

Projekční kancelář, inženýrská činnost, grafické práce

HRBEK, k.s. Praha

Architektonický a výtvarný ateliér; stavitelská a projektová kancelář - studie, projekty, projekty interiérů, project management; inženýring

Hrošová, ing. arch. Alena Hrošová Brno-město

Architekt - projektové a poradenské služby; investiční záměry; studie, projekty; rekonstrukce; inženýrská činnost

HS - INTERIÉR, s.r.o. Praha

Architektonické návrhy a kompletní dodávky interiérů na klíč; počítačové 3D návrhy; elektroinstalační práce

HŠH architekti, s.r.o. Praha

Komplexní služby všech stupňů projektové dokumentace, od studie až po autorský dozor při realizaci, ve všech oblastech architektury

Hudák, Lukáš Hudák Náchod

Grafické práce, návrhářská činost (architektura, design, výstavy), vizualizace (působnost: Praha, Liberecko, Královéhradecký kraj, dle investora)

HYPERSTAVEBNINY CZ, a.s. Praha-východ

Investiční činnost, příprava a řízení projektu; architektura, projekce, 3D vizualizace; technický dozor investora, financování projektů, půjčky, dodavatelské úvěry, zajištění bankovního financování hypoték; právní a ekonomické služby; ocenění nemovitostí, odborné znalecké posudky

Chapman Taylor International Services s.r.o. Praha

Projekční služby - architektonické koncepty, urbanistické plány, vypracování dokumentace, autorský dozor, inženýrská činnost, poradenská činnost v oblasti komerčního a obchodního plánování, tvorby interiérů a grafiky; projekty regenerace, víceúčelových budov, obytných celků, obchodních a zábavních center, kancelářských objektů

Chladil, Jan Chladil Brno-město

Grafické a kresličské práce, obor architektura a urbanismus

CH Projekt Plzeň s.r.o. Plzeň-město

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

Chytil, Jaroslav Chytil - Zakázkové stolařství CHAD Kroměříž

Výroba, prodej, architektonické návrhy a zpracování na PC, montáž, realizace, vzorková prodejna, stolařství; kompletní zakázková výroba přímo na míru - kompletní vybavení interiérů (kuchyňské linky, vestavěné skříně, stoly, dětské pokoje, schody, euro okna a dveře, podlahy), zahradní domky, zahradní nábytek, vrata, krby, garážová stání, plotové latě, zástěny, truhlíky, sedací nábytek, pergoly apod.

Chytilová, Lucie Chytilová Karviná

Architekt

ideal interiery s.r.o. České Budějovice

Komplexní řešení soukromých i veřejných interiérů - od prvotní studie a návrhu až po realizaci nábytku a výběr doplňků, zakázková výroba (dodávka všech prvků od podlah přes nábytek až po osvětlení)

IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o. Žďár nad Sázavou

Komplexní architektonické služby od designu nábytku a interiérů přes projekty pozemních staveb (rodinné a bytové domy; komerční, administrativní, kulturní, školské, sportovní, výrobní budovy, atd.) až po urbanistické studie a územní plány obcí

IMAG Architekt, s.r.o. Brno-město

Architektura - občanské stavby, služby, obchod, bydlení, rekreace; interiéry - obřanské stavby, obchod, bydlení; projektování - kompletní od studie přes ÚR, SP a PP po dokumentaci skuteč. provedení; inženýrská činnost - od územního řízení po kolaudaci a uvedení do provozu

IMEGO s.r.o. České Budějovice

Výroba kancelářského nábytku, kancelářských židlí, kompletních interiérů na klíč; 3D návrhy interiérů; autorizovaný prodejce firem Schaerf, Sitag, Rim, Dauphin, Mayer

IMP architekti, s.r.o. Hradec Králové

Urbanistické plánování, architektonické navrhování a stavebně konstrukční řešení budov bytové a občanské výstavby vč. rekonstrukcí, popř. dalších druhy specializovaných staveb; komplexní architektonické služby (design nábytku a interiérů, návrhy a projekty pozemních staveb pro bydlení, komerci, administrativu, kulturu, školství, sport, výrobu, urbanistické studie, regulační plány)

Ing. arch. Michal Šmehlík Prostějov

Komplexní služby - architektonické návrhy, urbanistické a interiérové studie vč. designu, následná projekční, inženýrská, investiční a poradenská činnost v projekci a stavebnictví až po realizaci projektu

INS - projektový a inženýrský ateliér, spol. s r.o. Náchod

Komplexní projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě, novostavby a rekonstrukce; předprojektová příprava a studie; průzkumy a zaměřování staveb

IN - STUDIO, ing. arch. Aleš Sedlák Brno-město

Projektová a konzultační činnost v oboru architektury a pozemních staveb, studie, rekonstrukce, adaptace; návrhy interiérů vč. zajištění realizace; design, návrhy a konstrukce nábytku pro sériovou a individuální výrobu; autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby a obor interiérová tvorba

INTAR a.s. Brno-město

Komplexní projektový a inženýrský servis výstavby, vybavení a zabezpečení budov a průmyslových objektů a jejich rekonstrukcí; příprava stavby vč. projednání; architektonické návrhy, projektování rekonstrukcí, inženýrských staveb, sítí, pozemních staveb, interiérů, statické výpočty, projekty TZB - ÚT, VZT, klimatizace, el. zařízení, ZT, protipožární zabezpečení, geodetické zaměření, rozpočtování; v dodávce zajišťujeme provedení stavby, dohled při realizaci a kolaudaci

INTEA Mobilia a.s. Jihlava

Výroba a prodej kancelářského, bytového, kuchyňského, hotelového dýhovaného nábytku; zahraniční obchod; architektonické návrhy v počítačovém provedení (3D studio); on-line obchod s nábytkem

INTELight s.r.o. Jičín

Velkoobchodní prodej svítidel; energetické studie, výpočty osvětlení

INTERALL Karlovy Vary

Navrhování a vizualizace koupelen; návrhy a dodávka interiérů; prodej a školení software ArCon; výroba 3D modelů

INTERIER ADÁMEK - Ing. Zdeněk Adámek Praha-východ

Realizace interiérů na zakázku; návrhy a projekty interiérů; zakázková výroba nábytku a atypických truhlářských prvků (dveře, portály, obložení stěn apod.); návrhy a výroba autorského nábytku, design nábytku

INTERIÉR ČÁP, spol. s r.o. Praha

Prodej německých kuchyní ALNO, IMPULS a ROTOUNKT, rakouských kuchyní EWE, INTUO a FM; montáž kuchyňských spotřebičů BOSCH, SIEMENS, GAGGENAU, MIELE, LIEBHERR, GUTMANN a další; příprava návrhu, kalkulace a plánu instalací; dodávky vč. dopravy, montáže nábytku a elektrospotřebičů

INTERPROSPEKT CONSULTING - REAL ESTATE, spol. s r.o. Praha

Development; provádění tržního oceňování, účetních odhadů, znaleckých posudků, právní služby, ekonomické a finanční poradenství; vypracovávání podnikatelských záměrů; příprava komplexních studií a projektů výstavby nebo rekonstrukce pro bytové a občanské stavby; zajišťování územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběrové řízení dodavatelů; realitní a poradenská činnost

IRIDIA s.r.o. Liberec

Výstavba nízkoenergetických montovaných domů technologií EUROPANEL vč. kompletního servisu: výběr vhodného pozemku, zpracování studie a PD, finanční poradenství, inženýrská činnost, záruční a pozáruční servis

ISES, s.r.o. Praha

Komplexní služby v oblasti ekologie, hospodaření s odpady; asanace a rekultivace starých zátěží; projekce skládek, vodovodů, kanalizací, ČOV; svozové studie, imisní studie, biotechnické úpravy krajiny, ekologické systémy řízení podniků dle normy ISO 14000

Ištok, Jozef Ištok Blansko

Stavební firma: výstavba, rekonstrukce (kompletní projektová a architektonická příprava díla, inženýrská činnost, realizace na klíč)

Jaklová & Jakl Architekti Liberec

Architektonická kancelář: územněplánovací dokumentace, urbanistické studie, regulační plány, architektonické studie, projektová dokumentace staveb, studie vlivu stavby na krajinný ráz; inženýrská činnost; specializace na památkovou péči

JAKUBKOVÁ Rakovník

Architektonické a inženýrské činnosti vč. projektování

Petr Jancalek architects Praha

Architektonický ateliér - projektová dokumentace

Janda, ing. arch. Josef Janda - Ateliér JART Olomouc

Architektonické a stavební projekty, návrhy a realizace interiérů, urbanismus

JAZ - Jan Jankovič Náchod

Zahradní architektura a výsadba (kompletní projekty zahrad s doplňky, studie, návrh, realizace); montáž a prodej minerálních a akustických podhledů (ROCKFON, ECOPHON, ARMSTRONG, DONN, THERMATEX, OWA atd.); osvětlení

Jebavý, Ing. Matouš Jebavý Praha

Zahradní a krajinné úpravy: zahradní a krajinářská architektura; projekce zahrad, parků, prvků zahradní architektury, dendrologické průzkumy, generely zeleně, ÚSES, urbanismus, realizace zahradních a parkových úprav; aranžerské práce a interiérové úpravy; autorizace ČKA

JEMA Svitavy a.s. Svitavy

Návrhy, projekce a výroba dřevěných schodišť na míru; schodiště masivní celodřevěná, přímá, lomená, točitá, schodišťová zábradlí, obklady schodišť, schodiště kombinovaná masiv-nerez

Jeník, ing. arch. Ladislav Jeník Praha-východ

Architektonické studie, projekty pro povolení staveb, prováděcí projekty, CAD vizualizace

Jirásek, Architekt M. Jirásek, spol. s r.o. Praha-východ

Architektonická, projekční a realizační činnost

Jiroušková, Klára Jiroušková Praha

Architektonická činnost; projektování RD; poradenská činnost v oblasti stavebnictví

jJ - ing. arch. Josef Ježek, autor. arch. Brno-město

Projektová činnost v investiční výstavbě, komplexní služby od architektonické studie přes zadání až po realizační projekty vč. ekonomiky a inženýrské činnosti

JOPE spol. s r.o. Praha

Provádění veškerých elektromontážních prací vč. dodávek; zabezpečovací systémy; slaboproudé instalace; telekomunikační systémy; konzultace; studie; projekty

JOSTRA cz spol. s r.o. Prachatice

Projektová činnost vč. architektonických studií; montáže, opravy, ůdržba a revize elektrických zařízení vč. hromosvodů; výstavba kanalizačního a vodovodního řadu, telekomunikační montáže a opravy; prodej stavebních materiálů. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

JR GROUP PLUS, spol. s r.o. Praha

Komplexní služby pro investory, studie, projekty, povolovací řízení, výběrová řízení, technické dozory, autorské dozory, řízení staveb, stavební dodávky na klíč

JSJ ŠESTÁK INTERIÉRY Mladá Boleslav

Komplexní vybavení veřejných i bytových interiérů, architektonické návrhy; výroba zakázkového nábytku, solitéry, kancelářský nábytek vhodný i pro domácí pracovnu; design - výroba - obchod; zakázková výroba kuchyní vč. spotřebičů; prodej sedacího nábytku

Kafka, akad. arch. Ing. Jiří Kafka Kolín

Projekce a provádění staveb, interiérů, design, firemní štíty, propagační grafika, světelné reklamy, orient. systémy

KALÁB - stavební firma, spol. s r.o. Brno-město

Výstavba bytových, pozemních a inženýrských staveb; architektonická, inženýrská a projektová činnost; pronájem vlastních nemovitostí

Kalová, Tereza Kalová Praha

Design interiérů - návrhy interiérů, barevné poradenství, projektovaní interiérů

Kamarumah Architects Praha

Profesionální služby v oborech architektura, design a grafika; projekty interiérů i staveb vč. zajištění realizace na klíč

k&studio Praha

Architektonická kancelář; projektování pozemních staveb; studie, stavební povolení, prováděcí projekty, autorské dozory; projekty občanských staveb, rodinných domů

Kaňka, Ing. Jan Kaňka - Osvětlení Oslunění Akustika Praha

Poradenská činnost v oblasti hygiena životního prostředí, boj proti hluku, akustika, denní osvětlení a oslunění budov, hlukové studie, studie osvětlení a oslunění, úřední měření hluku, soudní znalec

Kaplan, Ing. Petr Kaplan České Budějovice

Projektová činnost, specializace: dopravní stavby; výtvarná činnost: fasády, interiéry, design

Karč, Ing. Tomáš Karč Praha

Návrhy a výroba architektonických a stavebních modelů

KARNER - Karol Kománek Praha

Architektonická činnost; projektování RD; poradenská činnost v oblasti stavebnictví

Kavka, Vladimír Kavka České Budějovice

Zahradnictví a ekologie, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy; poskytování technických služeb

KIDOŇ, Jan Kidoň Karviná

Projektování novostaveb, rekonstrukcí, návrhy, projekty protiradonových opatření; návrhy zahrad, grilů, pergol, udíren, bazénů; prodej plastových oken HOCO, střešních oken HELIOS a VELUX

Klas, Bc. Jiří Klas Praha

Architektura, projektování staveb, inženýrská a stavební činnost, vizualizace - zpracování projektové dokumentace, provádění staveb, zajištění stavebního povolení a studie

KLAZAR, Ing. Vlastimil Klazar - projektová kancelář Hradec Králové

Projektování dopravních staveb, urbanismus v oboru dopravy, městské inženýrství v oboru dopravy, generely dopravního značení, hlukové studie

K-LIGHTS s.r.o. Česká Lípa

Tradiční ruční výroba svítidel jako jsou lustry, nástěníky, lampy či kandelábry; jejich repase, opravy a specializované čištění; kompletní realizace interiérových řešení od prvotního nápadu přes design až po vlastní instalaci - pro větší domy, hotely, reprezentační místnosti, zámky atd.

KlimaTeCH Praha spol. s r.o. Praha

Dodávky, projekt, montáž a servis - chladicí a klimatizační zařízení, vzduchotechnika; měření hluku, hlukové studie

Klimek, Jiří Klimek Hodonín

Architektonická činnost; projektování RD; poradenská činnost v oblasti stavebnictví

KM-atelier - Ing. Michal Kasík Tachov

Komplexní služby architekta a stavebního inženýra: zpracování zastavovacích plánů, architektonické studie, DUR, DSP, DPS, projekt skutečného provedení; autorský dozor stavby, dohled nad zpracováním projektu s ohledem na autorské řešení; návrh interiéru. Hlavní působiště: Praha a Plzeňský kraj

Kniezek, Karel Kniezek Nový Jičín

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Kocka, ing. arch. Ivan Kocka, Projektová kancelář Praha

Architektonické návrhy pozemních staveb, rekonstrukce, vestavby

Kolínský, Ing. arch. Václav Kolínský Praha

Architektura a urbanismus

KONSEPTI Praha

Zastoupení a distribuce nábytku a interiérových doplňků firem AMAT (E), B&B (I), BULO (B), CASSINA (I), CAPPELLINI (I), DANSKINA (NL), DRIADE (I), KARTELL (I), MDF ITALIA (I), MOROSO (I), NANAMARQUINA (E), RUCKSTUHL (CH), SERRALUNGA (I), UNIFOR (I), VITRA (CH), WILKHAHN (D); kompletní dodávky interiéru - kanceláře, veřejné prostory, hotely, restaurace, soukromé interiéry; židle, křesla, stolky; zprostředkování špičkových architektů

KONSTRUKTA-STAVBY s.r.o. Prostějov

Návrhy a realizace: zděné stavby na klíč, nízkoenergetické a pasivní rodinné a bytové domy, haly, průmyslové a zemědělské stavby; architektura, stavební povolení, projekty; zemní práce, střechy, vestavby, rekonstrukce, fasády

Kopecký, ing. arch. Miroslav Kopecký, CSc. Pardubice

Projektová činnost v investiční výstavbě; architektonické návrhy, projekty a zajišťování realizace vč. vybavení interiérů

Kordovská nebo Kordovský, architekti spol. s r.o. Praha

Architektura, urbanismus, interiéry, design, nábytek, modely, výstavy, krajinářství, zahrady; konzultační, poradenská, inženýrská a výtvarná činnost

Kosina, Ing. Zdeněk Kosina Jablonec nad Nisou

Projektování staveb obytných, občanských a průmyslových, kompletní projekty a studie, rekonstrukce staveb, statika, stavební fyzika, energeticky úsporné stavby, vlhké provozy, obvodové a střešní pláště

Kotouček, Jan Kotouček, atelier 4D Praha

Design, kompletní realizace interiérů: návrhy, studie, 3D vizualizace, výkresová dokumentace, stavební úpravy interierů (zednické práce, elektro, rozvody vody, topení), stavebně truhlářské práce (okna, dveře, podlahy, schodiště, zábradlí, terasy, pergoly), nábytek na míru s originálním designem (kuchyně, nábytkové sestavy, vestavné skříně, postele, dětské pokojíky, koupelnový nábytek), prodej designových solitérů (sedačky, židle, stolky, osvětlovací tělesa, doplňky)

KOTTING DESIGN, spol. s r.o. Praha

Design, realizace v architektuře

Kovalčík, ing. arch. Vít Kovalčík - Atelier Vítkov Praha

Projektová a inženýrská činnost; kompletní projekty: zaměření, výzkumy, studie, projekty pro stavební povolení, prováděcí projekty, projekty interiérů, autorský dozor, technický dozor, kolaudace; specializace: bydlení, restaurace, školy, domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, ordinace, rehabilitace

KPP - Komplexní projektové práce - ing. arch. Iva Knappová Praha

Architektonické studie a projekty pozemních staveb, rekonstrukce, novostavby, interiéry

Kráčmerová, Ing. Marta Kráčmerová - DORKAS Benešov

Projekce a příprava staveb, projektové studie, projekty pro stavební povolení, rekonstrukce a přestavby, pasport a zaměření stávajících objektů

Králíček, Ing. Petr Králíček - KART Blansko

Projektová a inženýrská činnost pro občanskou a bytovou výstavbu od zaměřování stávajících stavů, přes studie, územní rozhodnutí, stavební povolení a až po realizační dokumentaci, vyřizování všech typů povolení v souvislosti s povolováním staveb, požárně bezpečnostní řešení; velkokuchyňské provozovny, školní kuchyně, odborné učebny a dílny; poradenská a zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví

Kratochvíl, ing. arch. Petr Kratochvíl Praha

Projektování v investiční výstavbě, architektura, design

Kročil, Ing. Tomáš Kročil - K PROJEKT Zlín

Architektura - architektonické studie; stavební projekce (zaměření stávajících stavů, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby), průzkumy, autorské dozory, výkon inženýrské činnosti, výkon technického dozoru investora, finanční analýzy, studie proveditelnosti; vizualizace a počítačová animace návrhů; zahradní a krajinářská architektura

KRR Architektura Praha

Architektura, urbanismus; inženýring; projekt management

Křížkovský, Ing. Ladislav Křížkovský Praha

Služby při opravách a rekonstrukcích domů, technických a hospodářských staveb: poradenství a konzultace, technický/stavebně historický průzkum, doporučení oprav, spolupráce při návrhu rekonstrukce, zpracování studie proveditelnosti, projednání s orgány státní správy, vyřízení stavebního povolení, stavební dozor - technický dozor investora

KUBARCH - architektonické studio a designerský ateliér Ostrava-město

Architektonické studie a projekty; komplexní projektová dokumentace občanských a bytových staveb; interiéry a výtvarný design; rekonstrukce staveb a památkových objektů; počítačová grafika a vizualizace

Kučera, ing. arch. Karel Kučera Praha

Studie, projekty staveb, realizační dokumentace; poradenství v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí

Kulatá, ing. arch. Irena Kulatá Olomouc

Architektonické studie a projekty pozemních staveb, rekonstrukce, novostavby, interiéry, architektonický design

Kulštejn, ing. arch. Martin Kulštejn Praha

Architektonické a projekční práce, kompletní projekční servis, vizualizace, developerská činnost

Kupec, Ing. Karel Kupec - studio A Pelhřimov

Zpracování studií, projektů; inženýrská činnost; dodavatelská činnost

Kurková, Ing. arch. Michaela Kurková Praha

Architektonické návrhy a projekty

KVP Projekt - Ing. Jiří Dvořák Praha

Projektová činnost - komplexní řešení odkanalizování, zásobování vodou a plynem - generely, studie, projekty

KV VENTI s.r.o. Sokolov

Výběr lokalit vhodných pro výstavbu větrných elektráren, měření rychlosti větru ve vybraných lokalitách, upřesňování vhodných pozemků pro výstavbu větrných elektráren, vypracovávání studií proveditelnosti projektů, zjišťování možnosti zapojení větrných elektráren do energetické sítě, příprava podkladových materiálů pro výstavbu větrných elektráren, zpracování projektové dokumentace pro výstavbu vč. zajištění stavebního povolení, realizace projektů na klíč, provozně-technický servis (vše v ČR i v zahraničí)

KYZLINK, s.r.o. Brno-město

Architektura, design, interiéry: prodej značkového nábytku, služby bytového architekta, architektonické návrhy

KZK GROUP, spol. s r.o. Praha

Architektonické a stavební projekty, návrhy interiérů vč. realizace

Lackfolie s.r.o. Karlovy Vary

Komplexní služby od návrhu designu, výroby, montáže a údržby napínaných podhledů, stěn; návrhy interiérů místnosti včetně osvětlení a 3D vizualizace; každý náš projekt je jedinečný a je vytvořen na zakázku s ohledem na potřeby a přání klienta; nabízíme vytvoření exkluzivních podhledů s neobvyklými vizuálními efekty a mnohaúrovňovými konstrukcemi různých tvarů

Lapka, Aleš Lapka architects Praha

Architektonické činnosti; projektování

LDA arch. ateliér Brno - ing. arch. Danica Lásková, autor. arch. Brno-město

Architektonické návrhy vč. projektů staveb občanských, obytných, potravinářského průmyslu (pivovary), interiérů a sadových úprav

LEGNER METAL DESIGN Mladá Boleslav

Kovový nábytek, věšáky, "němý sluha", židle apod. - nový design

Lešková, Ing. Jaroslava Lešková Praha

Stavební projekty, studie, PO

Lewis + Hickey Praha spol. s r.o. Praha

Architektonická kancelář, urbanismus, design, interiéry

Lighthouse Vltava Waterfront Towers s.r.o. Praha

Realitní činnost; architektonická a inženýrská činnost; development

Linhartová, Ing. arch. Eva Linhartová Praha

Kompletní architektonické a projektové služby (autorizovaný architekt) - konzultace záměrů, zpracování variantních studií, projektová dokumentace všech stupňů, návrhy interiérů

LiNK, spol. s r.o. Praha

Prodej obkladů a dlažeb, vodovodních armatur, sanitární keramiky, van, koupelnového nábytku, doplňků, podlahových krytin; rekonstrukce a vybavení koupelen na klíč; grafické návrhy koupelen

LIVE STUDIO Beroun

LIVE Studio (volné sdružení podnikatelů) - architektura, design a ergonomie, projektování pozemních a inženýrských staveb, inženýrská činnost, rozpočty staveb, finanční poradenství, zprostředkováni úvěrů, poradenství při nákupu

LI-VI Praha, spol. s r.o. Praha

Projektování - sklářský, dřevařský a dřevozpracující průmysl, ekologie, akustika, odpady, vzduchotechnika, odsávání, pneumatická doprava, filtrace vzduchu; ekologické audity

LK ATELIÉR - ing. arch. Ladislav Kučera Frýdek-Místek

Architektonické a urbanistické studie, projekty staveb a interiérů

LOSO Brno - Ing. Ludvík Ondráček Brno-město

Projekty staveb, cenové nabídky, rozpočty, engineering, návrhy interiérů, dodávky staveb

Lövenhöferová, Ing. Eva Lövenhöferová Praha-západ

Bytový architekt, návrhy a realizace interiérů, design nábytku, 3D barevné grafické zobrazení návrhu; dodávka zařízení interiérů a řemeslných prací; odborný dozor

LÖW & spol., spol. s r.o. Brno-město

Zpracování územních plánů velkých územních celků, sídelních útvarů a zón, urbanistické studie; generely, návrhy a plány ÚSES, metodické poradenství; programy hospodářského a sociálního rozvoje sídel a regionů; programy obnovy venkova; hodnocení vlivu staveb na životní prostředí - EIA; komplexní a jednoduché pozemkové úpravy

LOXIA, a.s. Praha

Architektonické studio se zkušenostmi se všemi typy novostaveb i rekonstrukcí; zajišťujeme kompletní projektové služby vč. studií proveditelnosti, inženýrinku, výběrových řízení na dodavatele i řízení vlastní stavby

MAC PROJEKT s.r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost v oblasti pozemního stavitelství; zpracování územních, urbanistických a architektonických studií

Machek, Ing. Petr Machek Pelhřimov

Architektonická a projekční kancelář - kompletní dokumentace pro stavební povolení pro rodinné domy, studie a realizační dokumentace interiérů

Maňák, ing. arch. Jiří Maňák Praha

Architektonický ateliér - poradenská činnost, urbanismus, územní plánování, projekty občanských a bytových staveb, interiéry

Maňáková, arch. Zdenka Maňáková Brno-město

Ateliér - návrhy interiérů, design individuálně i sériově vyráběného nábytku, specializace: bytové dispozice, kuchyně; teorie bytových dispozic

MANIAC INTERIER - ing. arch. Hynek Maňák Brno-město

Design - interiér - architektura: návrhy nábytku a interiérů

Manua Praha

Návrhy rodinných domů, bytových domů a dalších staveb, interiérů (studie, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, prováděcí dokumentace, zastupování při jednání se stavebními úřady, konzultace)

Marek, Daniel Marek Chrudim

Dodávky stavebních prací vč. materiálu a dopravy; zemní práce, demolice; architektonické návrhy, technicko-inženýrská činnost; prodej stavebních materiálů; sportovní plochy, komunikace, chodníky a parkoviště; inženýrské sítě, autodoprava

marchitekti Plzeň-město

Provádíme kompletní služby v oblasti architektonických, projekčních a urbanistických prací; zajišťujeme všechny fáze projektu: architektonické a urbanistické studie, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, projednávání projektu s dotčenými úřady a institucemi, územní plány obcí; navrhujeme interiér bytových i nebytových staveb

MARKANT - projektová kancelář Cheb

Projektová činnost - občanské a bytové stavby, interiéry, urbanismus, vizualizace, zpracování projektů CAD, požární posudky, architektonické studie, návrhy fasád objektů

Martínek, Jan Martínek Kladno

Komplexní projekční činnost - specializace: pasivní a nízkoenergetické domy, 3D vizualizace, inženýrská činnost, poradenství v oblasti nízkoenergetických staveb

MEDIKA projekt, spol. s r.o. Karlovy Vary

Přípravná a projektová dokumentace staveb, konzultační a inženýrská činnost, interiéry a design

MEGA a.s. Česká Lípa

Komplexní služby v oblasti čištění vod, povrchových úprav a ekologie zejména: membránové technologie, výroba ionexových membrán, biotechnologie (LentiKats), reverzní osmóza, elektrodialýza aj.; distribuce a servis produktů firmy PPG - nátěrové hmoty, barvy, laky, pryskyřice (hlavně pro automobilový průmysl); ekologické studie, rekultivace skládek, sanace, výstavba skládek, revitalizace, odbahňování rybníků, ekologické audity, nakládání s odpady a jejich likvidace

MECHANICS Praha

Statika a dynamika stavebních konstrukcí, prostředí a technologií - výpočty, studie, expertizy, posudky, konzultace, tvorba programů

MEPRO, spol. s r.o. Praha

Architektonický ateliér - komplexní projektová činnost

MERKUR MARKT, spol. s r.o. Plzeň-město

Architektonické návrhy, výrobní dokumentace; atypická výroba truhlářská, zámečnická, sklenářská; stavební rekonstrukce; dodávka typového nábytku tuzemského i zahraničního; bilboardy, světelná reklama, firemní značení

MERTL AKUSTIKA s.r.o. Praha

Měření hluku a vibrací, akustické posudky a hlukové studie; návrhy protihlukových úprav a zajištění realizace; znalecká činnost v oboru akustika

Mikš, Ing. Radim Mikš Brno-město

Architektonické studie; projekty pozemních staveb vč. zaměřování; projekty malých vodních elektráren; inženýrská činnost

MILOTA Kladno s.r.o. Kladno

Projektová činnost - stavby na klíč, rodinné domy, bytové stavby, ČOV, objekty pro zdravotnictví, průmyslové stavby, objekty občanské vybavenosti, urbanistické studie

MOBILIA Interiér s.r.o. Olomouc

Návrhy a kompletní realizace interiérů a exteriérů na klíč; velkoobchodní a maloobchodní činnost: prodej nábytku a ostatní vybavení, drobné stavební úpravy pro interiéry

Mocek, Jiří Mocek Jablonec nad Nisou

Výroba nábytku a vybavení interiérů: kuchyně, kuchyňská dvířka, vestavěné skříně, skříně, interiérové dveře, dětské pokoje, stoly; atypová výroba; dodávky interiérovým společnostem, prodejnám i přímým zákazníkům; grafický návrh, doprava i montáž

MODOS - moderní osvětlování Plzeň-město

Světelně-technické návrhy pro všechny typy prostorů; projekty, výpočty denního a umělého osvětlení; posudky osvětlení; objednávkový prodej osvětlovací techniky; realizace osvětlovacích soustav; poradenská a konzultační činnost v oblasti osvětlení

Mojžíšková, ing. arch. Zlatica Mojžíšková Ostrava-město

Architektura a design, projektová činnost, stavby pasivního charakteru

MOLAMOLA Praha

MOLAMOLA je inspirativní, moderní, nadčasový nábytek a doplňky; služby v oblasti interiérového designu

Moravia - Apex, spol. s r.o. Brno-venkov

Výroba zámků a kování; architektonické a inženýrské služby vč. projektování

MORIX s.r.o. Praha

Architektonická a projektová činnost v oblasti pozemních staveb; specializace: komplexní projektová dokumentace staveb pro kulturu (divadla, kulturní sály); návrhy a realizace interiérů; inženýrská činnost ve výstavbě; předpojektová příprava

Mošničková, Ing. Kateřina Mošničková Fürbacherová Praha-západ

Projekce pozemních staveb od studií až po dokumentaci současného stavu, návrhy interiérů a exteriérů, návrhy nízkoenergetických domů, vyřízení stavebního povolení

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika Praha

Generální dodavatel staveb: výstavba pozemních a inženýrských staveb; tvorba a úprava kameniva, štěrku a štěrkopísku; architektonická, projektová a inženýrská činnost; zpracování odpadů

MS architekti, s.r.o. Praha

Architektonický ateliér a projektová kancelář - inženýrská, investiční a realitní činnost; tržní odhady cen nemovitostí, ekonomické studie; interiérová tvorba; zahradní a krajinářské úpravy; zastavovací a generální plány, územní plánovací dokumentace a podklady

MTprojekt Mělník

Projekční kancelář: projektová a stavební činnost, projekty novostaveb a rekonstrukcí, zhotovení stavební dokumentace (studie, dokumentace ke stavebnímu povolení, prováděcí dokumentace, zaměření a digitalizace objektů), vyřizování stavebního povolení, zajištění realizace stavby včetně stavebního dozoru

Müller, Ing. Vladimír Müller, ELDUSO Ústí nad Labem

Návrhy a výpočty osvětlení (denní, umělé)

Musálek, ing. arch. Jiří Musálek Praha

Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Musil, ing. arch. Radek Musil Blansko

Architektura

Musil, Ing. arch. Zbyněk Musil - nazemiarchitekti Brno-město

Komplexní projekční činnost od urbanistického a architektonického návrhu po prováděcí dokumentaci a interiér vč. inženýrské činnosti související s projektovou přípravou, úzká spolupráce se specializovanými projektanty jednotlivých profesí

m4 architekti s.r.o. Praha

Projektová činnost ve výstavbě; inženýrská činnost v investiční výstavbě; architektonická kancelář

Náprstek, Ing. Karel Náprstek - Complex Energy Kladno

Návrh a montáž otopných soustav a zdrojů tepla; tepelná čerpadla, solární systémy; technicko-ekonomické analýzy a studie; projekce ZTI instalací

Nebeský, ing. arch. Jaroslav Nebeský Praha

Studie a projekty staveb bytových, občanských, staveb pro zdravotnictví a sport; rekonstrukce a dostavby památkových objektů; územně plánovací podklady a dokumentace; realizace staveb; investorská příprava výstavby

NEMETSCHEK, s.r.o. Praha

Prodej a podpora CAD programu Allplan pro architekturu a vyztužování konstrukcí, servis a poradenství v oblasti použití CAD systémů ve stavebnictví

NOPO Engineering s.r.o. Hradec Králové

Projekce, konstrukce, marketing, zakázková a dodavatelská činnost - jeřáby 1 - 100 t, hydraulické, nůžkové a sklopné plošiny, nákladní a speciální výtahy, autovýtahy, točny, parkovací plošiny, jeřábové drážky, racionalizační program pracovišť, pohyblivé el. přívody, poklopy na povrchové komory, přesuvy, rekonstrukce dep; poradenská a konzultační činnost; technologické projekty a studie; dodávky technologických celků na klíč

NUMA, s.r.o. Beroun

Provádění zateplení staveb; půdní vestavby; rekonstrukce a výstavba budov, rodinných domů; montáž sádrokartonu; pokrývačské práce; opravy a montáže: vnitřní a vnější kanalizace, ÚT, kotelny, venkovních rozvodových sítí; výstavba ocelových konstrukcí, výroba a montáž ocelových vrat, plotů, schodišť, nosníků; revize tlakových nádob; potrubářské a svářečské práce; architektonické návrhy, zpracování projektové dokumentace; realitní činnost

OKAFEST, spol. s r.o. Praha

Architektonické studie, projektové práce, inženýrská činnost, dodávka staveb na klíč, studie interiérů a jejich realizace

OKAMURA ARCHITECT Praha

Architektonická a inženýrská činnost, projektování

OKPP, spol. s r.o. Liberec

Projektové a konstrukční práce v rozsahu: strojní technologie, elektrozařízení, SKŘ, stavební objekty, navrhování ocelových a betonových konstrukcí, plán organizace výstavby vč. realizace; expertizy, posudky, studie, ceny, rozpočty; investorsko-inženýrská činnost

OK supervision, s.r.o. Praha-východ

Stavební dozor pro soukromý i veřejný sektor; pro investory - kompletní technická a inženýrská činnost ve všech fázích realizace projektu, od přípravy záměru, studie využití, zajištění a kontrolu projektové dokumentace všech stupňů (studii, dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, pro provedení stavby), jednání s orgány státní správy, výběrová řízení na zhotovitele, zajištění specializovaných subdodávek, poradenství v oblasti staveb, finanční kontrolu aj.

OMNIA projekt, s.r.o. Brno-město

Architektonická a projektová firma - rekonstrukce památek, novostavby, komunikace, inženýrské sítě, vnitřní a vnější technická infrastruktura; projektování interiérů; inženýrská činnost a příprava investic

Omrt, Přemysl Omrt Rychnov nad Kněžnou

Výtvarné návrhy umělecko-kovářských výrobků (vč. zajištění realizace u špičkových řemeslníků) a tvorba kovaných plastik

oooox architects Praha

Komplexní služby v široké oblasti architektonických řešení od designu interiéru po rozsáhlé projekty vč. návrhu koncepce, vizualizace, full-service design interiéru (realistické virtuální modely, prostorové 3D animace, zákresy do fotografií)

OPOSS projekce Karviná

Projektová a poradenská činnost ve stavebnictví (urbanistika, novostavby, rekonstrukce, interiéry); architektonické služby, design

Origis Praha

Stavba dřevostaveb - architektonická studie, energetická koncepce, realizace: patrové domy, přízemní dřevostavby, bungalovy, pasivní domy, atypická řešení (domy ve svahu, rostoucí domy)

Origon spol. s r.o. Praha

Projektová činnost: architektonické studie, prováděcí projekty; dodávky interiérů; obchodní činnost: dveřní a nábytkové kování; stavební inženýring

ORSEI, spol. s r.o. Praha

Návrh, výroba, instalace a servis interiérového textilu (garnýžové systémy, záclony, závěsy, přehozy, ubrusy, rautové suknice, kompletní hotelový textil, čalounění, orientální koberce), vybavování hotelů, restaurací a bytů bytovým textilem

Ortančík, Ing. Róbert Ortančík Praha

3D modely, 3D vizualizace, design, grafika, projektová činnost - rodinné domy

O`R`Y`X architecture s.r.o. Praha

Projektování: studie, územní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí plány, autorský a stavební dozor; realitní činnost

OTTprojekt Ústí nad Labem

Projektová činnost od architektonických studií, přes dokumentaci pro územní a stavební řízení, až po prováděcí projekty jednotlivých novostaveb, popř. stavebních úprav a oprav objektů; inženýrská činnost - projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí a další práce na ohlášení stavby, získání územního rozhodnutí, stavebního popř. vodoprávního povolení a kolaudačního rozhodnutí; výkon autorského dozoru v průběhu výstavby

Pala, Ing. arch. Jan Pala České Budějovice

Návrhy rodinných domů, úpravy historických objektů, design interiérů

PALLADIO, spol. s r.o. Liberec

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; architektonické návrhy, studie; projektová činnost, návrhy interiérů, vizualizace; inženýrská činnost od územního řízení po kolaudaci staveb

Pam Arch s.r.o. Brno-město

Projektování staveb, rekonstrukce, interiéry, koordinace projektových prací, odborné architektonické návrhy, objemové studie, inženýrská činnost, projektování, management, řízení staveb, konzultační a poradenská činnost - občanské stavby (hotely, obchody, restaurace, sportovní zařízení, nemocnice, domovy pro seniory, kostely); elektroinstalace, vodovody, kanalizace, plyn, voda a vytápění

Pardubický interiér s.r.o. Pardubice

Návrhy interiérů; design; truhlářství; velkoobchod, maloobchod

Park ZIKO spol. s r.o. Blansko

Návrhy a zakázková výroba schodišť, zahradní nábytek, architektonické návrhy a realizace na klíč, obchodní činnost v oblastech dřevo, zahradní architektura

PARS building, spol. s r.o. - projekty a realizace staveb Praha

Kompletní projektová příprava, inženýring, konzultační služby, výrobní dokumentace ocelových konstrukcí, statika konstrukcí, architektonické návrhy a studie, computerová vizualizace

Partner INVEST, s.r.o. Liberec

Architektonická činnost; projektování RD; poradenská činnost v oblasti stavebnictví

PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI s.r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

Pavlacká, Ing. arch. Hana Pavlacká Praha

Služby architekta, projektová činnost ve všech stupních, realizace stavby na klíč - rodinné domy, bytové domy, rekonstrukce, interiéry

Pazderka, Ing. Jaroslav Pazderka Praha

Studie a realizace - stavební, prostorová, technická a urbanistická akustika

PELČÁK A PARTNER ARCHITEKTI Brno-město

Architektonická kancelář

Pelikánová Hana Pardubice

Bytové studio - návrhy, rekonstrukce, realizace: byty, kuchyně a koupelny; kanceláře malých a středně velkých firem; komplexní dodávky stavebních prací; návrh projektu rekonstrukce zdarma

Persian-Art.cz Brno-město

Specializovaný internetový obchod se širokou nabídkou ručně vázaných perských koberců, íránských miniatur a světového umění; nabídka zahrnuje mistrovská díla ze soukromých českých a zahraničních sbírek; možnost komisního prodeje; odborná literatura, poradenství, znalecké posudky, cenové odhady, architektonické návrhy; možnost individuálního přístupu k zákazníkům nad rámec internetového obchodu

Pfeffer, Ing. Miloslav Pfeffer - PVD Praha

Architektonické a inženýrské činnosti (vč. projektování)

Pichl, Pavel Pichl Hradec Králové

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

PINIA - Ing. Radmila Kiszová Nový Jičín

Ekologický audit, analýza rizik, školení dle ISO 14000; projekce sadových úprav, rekultivace, výstavby skládek, pozemkové úpravy, zavedení evidence odpadového hospodářství, poradenství na úseku zeleně a odpadového hospodářství, navržení způsobu likvidace opdpadu; zpracování dokumentace a posudků na hodnocení vlivu staveb na životní prostředí; poradenství, zprostředkování, obchod, služby, analýza rizik

Pivečka, ing. arch. Tomáš Pivečka Brno-město

Architektonické návrhy a stavební projekty, poradenská služba

PK Projekt Praha

Levné projektování pozemních staveb; projektová a inženýrská činnost ve výstavbě: zpracování studií nových staveb a rekonstrukcí objektů; vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení pro pozemní stavby; zpracování realizační dokumentace staveb; vizualizace staveb, fotorealistické zobrazení objektů, architektonická animace, vizualizace urbanistických studií a velkých projektů jako golfová hřiště; vizualizace pro zahradní architekty a projektanty

Plan A Design s.r.o. Praha

Prodej přírodních kamenů a realizace pro interiér a exteriér (mramor, žula, vápenec, onyx, travertin, quarzit), showroom pro stavitele, developery, architekty, designéry a individuální klienty na Praze 6, designová řešení

Podlipný Sladký architekti s.r.o. Praha

Tým architektů a projektantů v oblasti staveb, návrhů a designu interiérů

Pohořelský, ing. arch. Zdeněk Pohořelský - Atelier AB Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

Polívka, ing. arch. Radek Polívka Hradec Králové

Studie a projekty staveb (novostaveb, rekonstrukcí), studie a projekty interiérů, zpracování vizualizací, grafické práce (návrhy grafického zpracování pro brožury, loga, plakáty), návrhy výstavních expozic, design atypických interiérových předmětů, design doplňků interiérů, prodej designových doplňků do interiéru (foto a grafika nabízené dle barevnosti a stylu interiéru)

Popelková, Ing. Iva Popelková Praha

Projekční práce včetně architektonického návrhu, inženýring - projednání dokumentace s úřady, technický dozor, konzultace ve fázi přípravy stavby, stavebně technické průzkumy, vedení staveb

PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o. Praha

Moderní dřevostavby - "two by four" systém; specializace na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu; vzduchotechnika do RD a bytů; projekční práce od studie po detail

Pospíšil, Ing. Karel Pospíšil - solar design studio Most

Zimní zahrady, solární a avantgardní skleníky, prosklené pergoly, zádveří, zastřešení terasy, verandy, prosklené zástěny, pevná zasklení bazénů s posuvnými dveřmi; studie, návrhy, technologie, konstrukční projekty, technologický dozor, zajištění materiálů a realizace prosklených staveb; poradenství, technická podpora prosklených staveb svépomocí; působnost po celé ČR, akční rádius Praha a střední Čechy, severní Čechy, Plzeňský a Karlovarský kraj

Potužník, Ing. Petr Potužník - Autorizovaná projekce Praha

Projektová činnost - pozemní a inženýrské stavby, stavby občanské a technické vybavenosti, rekonstrukce a modernizace, objekty průmyslové výstavby, projekty ocelových konstrukcí, železobetonových konstrukcí, dřevěné konstrukce, statické a dynamické posudky, studie, inženýrská činnost

PRAGOHLAS - Ing. Josef Fučík Praha

Potrubní pošta - studie, projekty, poradenství, výroba, montáž, servis, prodej; Aerocom (Německo)

PRINS, spol. s r.o. Praha

Projektování a inženýring staveb: zpracování studií, projektů, územně plánovací dokumenace; inženýrská činnost pro investory; autorské dozory, konzultační a poradenská činnost; obchodně-technické služby

PRODESI, v.o.s. Praha

Architektonická a projekční kancelář zaměřená na individuální a moderní dřevostavby - domesi; kompletní servis od architektonické studie, přes všechny stupně projektové dokumentace, inženýrskou činnost, realizace staveb až po kolaudaci

PROGRESS INTERIOR s.r.o. Praha

Interiérové studio; návrhy interiérů, moderní design kanceláří, 3D vizualizace; realizace interiérů na klíč, hotely, restaurace, kanceláře, obchody, recepce, čekárny; interiérový designer, architekt

PROGRESS, stavební sdružení Praha

Projekty pozemních staveb a rekonstrukcí, urbanistické studie, autorský a stavební dozor, vyřizování stavebních povolení, realizace staveb na klíč, zajištění koupě stavebních pozemků a nemovitostí; používání AutoCAD, barevné výkresy vč. fotorealistického zobrazení objektů; výroba a montáž sítí proti hmyzu do oken a dveří

Proimage s.r.o. Ostrava-město

Reklama - marketing - design

PROJECT HOUSE, s.r.o. Brno-město

Projektová dokumentace stavby od architektonického návrhu přes studii pro územní řízení a stavební povolení až po realizační projekt - projekty rodinných domů, bytových domů, polyfunkčních objektů včetně specializovaných profesí (elektro, VZT, topení); specializace na pasivní a nízkoenergetické stavby; vizualizace interiéru a exteriéru

ProjectSoft HK a.s. Hradec Králové

Architektonické, projektové a inženýrské služby

projectstudio8 s.r.o. Plzeň-město

Projekční kancelář: architektonické studie, kompletní projekční a inženýrská činnost ve stavebnictví

Projekce pozemních staveb KANIA Ostrava-město

Návrhy a architektonické studie, dokumentace pro územní řízení, zadání staveb, pro stavební řízení, realizaci, rekonstrukce, přístavby a nadstavby, dílčí dokumentace zdravotechniky, elektroinstalace, topení, vzduchotechniky, rozvodů plynu, dokumentace kotelen, výměníkových stanic vč. MaR, ČOV; projekty interiérů; projekty RD

Projekční ateliér atip Plzeň - Ing. Jaroslav VYTISK Plzeň-město

Kompletní projektová činnost v oboru pozemních staveb (RD, bytové, občanské, průmyslové, zemědělské stavby a další); zaměřování, studie, projekty vč. rekonstrukcí, konzultace; požární bezpečnost staveb (požární zprávy, požární posouzení objektů); ochrana staveb proti radonu (projektování opatření); stavební dozory

Projekční ateliér Půbal - Rosenberg Praha

Architektonické návrhy a projektování bytových, občanských a inženýrských staveb vč. rekonstrukcí památkově chráněných staveb; statické výpočty, znalecké a expertní posudky v oboru statiky a pozemních staveb; inženýrská činnost; realitní činnost; odhady nemovitostí

Projekční atelier ZUZI s.r.o. Olomouc

Projektování rodinných a bytových domů, staveb občanské vybavenosti, administrativních budov a drobných provozoven, poradenství v oblasti projektování staveb, stavebnictví, interiérů, navrhování (design) interiérů pro soukromé osoby i komerční společnosti, redesign a restyling interiérů všech kategorií, homestaging

Projekční kancelář - Ing. František Kalivoda Litoměřice

Studie, technické pomoci a kompletní projektová dokumentace v oborech: stavební, stroj. technologie, elektro, MaR; projektování občanských a průmyslových staveb vč. rekonstrukcí

Projekční kancelář - Josef Černý Klatovy

Projektová činnost ve stavebnictví - komplexní zpracování předprojektové a projektové dokumentace vč. doklad. části na úrovni prováděcího projektu

PROJEKTIS Dvůr Králové nad Labem, spol. s r.o. Trutnov

Projektová činnost ve výstavbě; odborná pomoc a posudky; poradenská a konzultační činnost; návrhy a výpočty dřevěných konstrukcí střech se styčníkovými deskami

PROJEKTIS s.r.o. Hodonín

Studie, rekonstrukce, projekty, inženýrská činnost a poradenství v oblasti stavebnictví; interiéry na klíč

Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček Klatovy

Projekty pozemních staveb k vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí vč. zajištění potřebných dokladů, k realizaci stavby, inženýrská činnost ve výstavbě; architektonické studio pro přípravu stavebních záměrů - návrhy architektonického a dispozičního řešení staveb, zpracování návrhů ve variantách, prověření možností napojení na inženýrské sítě; znalecké posudky v oboru stavebnictví a ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací pro oceňování nemovitostí

Projektový ateliér Dobeš Semily

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD, objekty pro služby, penziony, hotely, průmyslové objekty menšího rozsahu

Projekt7 - Jan Mlčák Litoměřice

Rozpočty, vizualizace, design staveb, kresličské práce

PROJSTAV - Ing. Zdeněk Vocetka Praha

Projektová činnost - projektování pozemních staveb; rekonstrukce a modernizace; předprojektová příprava, studie; zaměřování staveb

PROPOS MB, s.r.o. Mladá Boleslav

Komplexní projektová činnost, rekonstrukce objektů pozemního stavitelství, architektonické studie areálů, budov, rodinných domků a interiérů

PROwi - Roman Wirgler Třebíč

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

PROZI - Jaroslav Zika Praha

Architektonické studie, návrhy interiérů, stavební projekty - projekty rodinných domů, bytových domů, občanských a průmyslových staveb (novostavby, rekonstukce); inženýrská činnost, rozpočty atd.

PROZIS - ing. arch. Jan Kosík Mladá Boleslav

Architektonické a inženýrské činnosti vč. projektování

PS projekty spol. s r.o. Teplice

Architektonická, projektová a inženýrská kancelář

Rajniš, ing. arch. Martin Rajniš Praha

Architektonické a inženýrské činnosti vč. projektování

RANNÝ ARCHITECTS, s.r.o. Praha

Poradenství, konzultace: interiéry - projekce, zařizování, dodávka, montáž, design; interiérové celky, architektonické studie, realizace projektu

RASKAL, s.r.o. Praha

Investiční, developerská a realitní činnost; stavební práce - kompletní servis (studie, projekty, stavební povolení, technický dozor, zajištění všech dodávek)

RECONSTRUCTION s.r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost; výstavba pozemních a inženýrských staveb; bytová výstavba

RECPROJEKT s.r.o. Pardubice

Vodohospodářská, inženýrská projekce od studie až po realizační dokumentaci

RELS - Josef Nyklíček Ústí nad Orlicí

Projekty, revize, montáže, opravy elektrických zařízení a hromosvodů v objektech třídy A i B; obchodní činnost; návrhy osvětlení a osvětlovacích soustav a přímý dovoz svítidel fy REGIOLUX (SRN); dovoz svítidel z Polska, rozváděčů a prvků HAGER, kompletní dodávky vč. protokolu o jakosti a kompletnosti

RENO s.r.o. Praha

Stavební a inženýrská činnost; studie, projekty; půdní vestavby; rekonstrukce budov. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

RH - Ing. Radan Hepnar Hradec Králové

Kompletní realizace interiérů ze dřeva i kovu; architektonické návrhy interiérů; zakázková výroba nábytku

Ripel, ing. arch. Pavel Ripel, autor. arch. Brno-město

Projektová činnost ve stavebnictví, architektura, rekonstrukce, interiér, design

Růžička, ing. arch. Robert Růžička Praha-východ

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

Rychtařík, Ing. arch. Zdeněk Rychtařík Praha

Architektonický ateliér

SAF DESIGN - ing.arch. Borek Strádal Praha

Architektonická, projekční, inženýrská a konzultační činnost v investiční výstavbě

SALON-BELLIS Brno-město

Galerie zabývající se prodejem současných uměleckých artefaktů a děl našich předních výtvarníků, užitého designu, návrhy interiérů; zprostředkovatelská činnost

SANITOP PRAHA s.r.o. Praha

Velkoobchod i maloobchod sanitární a topenářskou technikou; vzorková prodejna; 3D návrhy; studio koupelen - rekonstrukce

Sapák, akad. arch. Jan Sapák Brno-město

Projektová a architektonická činnost

SATRA PICEK ARCHITECTS, spol. s r.o. Praha

Architektura, urbanismus, návrhy interiérů, design, zahradní architektura; výstavnictví; rekonstrukce historických objektů

Sdružení DEVELOP, projekční a realitní kancelář Děčín

Projektové dokumentace staveb, architektonické studie a interiéry; inženýrská a investorská činnost; komplexní služby na trhu nemovitostí

SEPIKO Zlín

Projektová a inženýrská činnost vč. architektonických návrhů a studií; poradenská činnost, projektová příprava staveb, interiéry - vše pro stavby účelové, bytové, občanské i průmyslové vč. rekonstrukcí

SG - Geoprojekt, spol. s r.o. Brno-město

Projektová dokumentace ve všech stupních, architektonické studie, rozpočtování, odborný stavební dozor, konzultační a poradenská činnost pro obory: geotechnika, speciální zakládání staveb, podzemní stavby, vodovody a kanalizace, sanace sesuvů, sanace staveb, dopravní stavby, revitalizace toků a krajiny, diagnostika staveb a konstrukcí

SGL projekt s.r.o. Praha

Architektonická a projektová firma (projekty staveb, rekonstrukcí budov, projekty výstavních expozic, projekty interiérů atd.); realizace výstav a interiérů; design nábytku

SCHAUFLER - ROSKOVEC, s.r.o. Praha

Architektonická kancelář; kompletní projekční servis; realizace vlastních návrhů formou dodávky stavby na klíč - rodinné domy, občanské stavby, obchodní interiéry

SCHENKOVÁ Praha

Architektonické návrhy - exteriér, interiér; projekty ke stavebnímu povolení vč. autorského dozoru

SKLO Pelechov - Miroslav Drobník Jablonec nad Nisou

Výroba skla; zpracování plochého skla do interiérů i exteriérů leptáním, pískováním a odlešťováním; výtvarné návrhy, montáž, dodávky

SKLOPROJEKT, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost - interiéry, inženýrské stavby, pozemní stavby, TZB; konzultační a poradenská činnost; rekonstrukce a modernizace; statika; předprojektová příprava - studie; inženýrská a investorská činnost ve všech oborech investiční výstavby zejména průmysl sklářský a keramický

Slavík, Ing. arch. Tomáš Slavík Ústí nad Orlicí

Architektonické studie a projekty pozemních staveb (povolení a ohlášení staveb, rodinné domy a rekonstrukce staveb); autorský a technický dozor; zprostředkovatelská a poradenská činnost

Slezák a Jirsík Brno-město

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

Smitka, ing. arch. Daniel Smitka Praha

Architektonický ateliér; návrhy a projekty komerčních a bytových objektů, RD, interiérů vč. prováděcí dokumentace

Smolík, Ing. arch. Jiří Smolík Praha

Architektonická činnost

SODOMKA projekce Chrudim

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

SONECAD s.r.o. Zlín

Komplexní služby v oblasti CAD systémů; návrh a instalace počítačových sítí

SORKE, s.r.o. Pardubice

Projekt, dodávky, realizace, inženýrská činnost - teplovzdušné vytápění a větrání výrobních hal, odsávání výrobních linek, klimatizace laboratoří, větrání lakoven, technologických provozů, vnitřních bazénů, centrální větrání rodinných domů, temperace a přetlakové větrání mycích boxů, skladových hal, větrání restaurací a klubů, bowlingových center, velkokapacitních kuchyní, sušení zemědělských plodin a produktů; předávací a výměníkové stanice, strojovny vzduchotechniky, regulační stanice plynu; energetické studie

SPORADICAL Praha

Architektonická kancelář s kompletní nabídkou služeb

Srb, Ondřej Srb Praha

Projektování pozemních staveb: individuální projekty rodinných domů, novostaveb, rekonstrukcí, bytových staveb, nízkoenergetických a pasivních domů, dřevostaveb; zpracování projektů včetně zajištění souvisejících prací: architektonická studie (3D vizualizace), projektová dokumentace DUR DSP, DPS, stavební a geodetické zaměření; inženýrská činnost: zajištění územního a stavebního povolení, odborného dozoru při realizaci staveb, radonový, hydrogeologický průzkum

STA, projektový ateliér, v.o.s. Strakonice

Vypracování urbanistických studií, územně plánovací dokumentace, architektonických studií, návrhů stavby a vizualizace, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, podkladů pro výběr dodavatele stavby, dokumentace pro realizaci stavby, zpracování dokumentace skutečného provedení, výrobní dokumetace interiérů, výkon technického a autorského dozoru, vypracování individuálních záměrů investora

STAR interiér Mělník

Návrhy a realizace interiérů; výroba nábytku, vstupních i vnitřních dveří z dřevěného masivu, výroba dílů a konstrukcí ze dřeva pro stavební výrobu, kovovýroba; velkoobchod: hutní materiál, dřevo, řezivo, potřeby pro truhláře, nábytkové kování

Statická a projekční kancelář - Ing. Jiří Šárka Praha

Statická a projekční kancelář - vypracovávání projektové dokumentace, statické výpočty a posudky novostaveb, rekonstrukcí, jeřábových drážek, úprav pro umístění technologických zařízení, odborná pomoc, studie řešení, kompletní projekty

Stavební podnik Ralsko, a.s. - v konkurzu Česká Lípa

Provádění průmyslových, občanských, bytových a inženýrských staveb; montáž, oprava a údržba elektrických zařízení v rozsahu do 1000 V; architektonické a inženýrské služby; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje

Stavební společnost KNETL s.r.o. Praha

Stavební a developerská firma zabývající se zejména výstavbou bytů, dále prodejem pozemků a výstavbou zděných RD na klíč - solitérní domy, dvojdomy, řadové domy; výstavba inženýrských sítí a komunikací; nabídka: prodej typové projektové dokumentace s možností individuálních úprav, architektonické studie; právní a administrativní servis, finanční poradenství

Stavitelství Ing. Palaščák spol. s r.o. Praha

Kompletní stavební servis od studie, projektu, vyřízení stavebního povolení, realizaci stavby až po kolaudaci; akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám

STAWICZ s.r.o. - Atelier ai5 Ústí nad Orlicí

Kompletní dodávky architektonické a urbanistické dokumentace a její projednání, získání a pořízení podkladů a analýz; zhotovení fyzických a CAD modelů staveb pro prezentační účely a pro potřeby samosprávy vč. vizualizací, tiskových předloh a fotodokumentace; koncepce a teorie urbanistického rozvoje - územní plány a urbanistické studie; architektonické projekty pozemních a inženýrských staveb; projekty interiérů; projekty zahrad

STEMAX s.r.o. Plzeň-město

Nízkoenergetické a pasivní domy: vyhledávání pozemků, zpracování projektové dokumentace architektonického a technického řešení vč. 3D návrhu, vyřizování stavebního řízení, zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy, dodávka hrubé stavby na klíč, provádění stavebního dozoru, kolaudace stavby a její zápis do katastru nemovitostí, pomoc s vyřízením úvěru

STF, spol. s r.o. Praha

Architektura v porcelánu - návrhy, výroba a prodej porcelánových miniatur staveb, památkových objektů Prahy a ČR, zakázková výroba miniatur konkrétních domů

STOPTERM, spol. s r.o. Praha

Komplexní služby ve stavebnictví: realizace staveb; tepelně-technické vlastnosti; projekce; EKIS B; tepelné izolace budov - návrhy a realizace; prodej fasádních materiálů

Stratil, Ing. Jiří Stratil, architekt Náchod

Návrhy stavební a zahradní architektury - nová umělecká syntéza moderny s historickými slohy (projekty staveb ve spolupráci)

Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Liberec

Vzdělávání ve 4letém oboru Konstrukce a tvorba nábytku - architektura a design interiéru

STUDIO A - architektonická kancelář Pospíšil Praha

Studie, projekty, modely, barevnost staveb

Studio acht, spol. s r.o. Praha

Architektonické studio; projektová činnost

STUDIO AM, s.r.o. Praha

Architektonický ateliér

STUDIO ARTIKL Liberec Liberec

Architektonická a projekční kancelář

Studio Degree s.r.o. Praha

Architektonická, projekční a stavební společnost; výstavba rodinných a bytových domů; inženýring a developerské projekty

STUDIO P.B. - ing. arch. Pavla Braunerová Brno-město

Poradenská, inženýrská a projektová činnost ve stavebnictví, zastupování, design, interiér, bytové doplňky

Studio 97A s.r.o. Zlín

Projekční a inženýrská činnost ve výstavbě, architektonické studie staveb a interiérů, projektová dokumentace, stavebně-technický průzkum, autorský dozor, technický dozor investora, komplexní dodávky na klíč

STYLINE s.r.o., koupelnové studio Praha

Kompletní vybavení koupelen - sanita, baterie, obklady, dlažby, vany, sprchové kouty, koupelnové doplňky; vizualizace 3D - spolupráce s architektonickým studiem Design4function (www.d4f.cz); výhradní zastoupení firem AeT Italy, Signorini, Zucchetti, Deltacalor, Tenda Dorica aj.; dodávky vč. stavebních a montážních prací

Suske, Petr Suske - SEA architekt Praha

Architektonické a inženýrské činnosti vč. projektování: ekologická architektura, energetická nenáročnost, integrace zeleně do architektury (zelené střechy, zelené fasády, obytné skleníky atd.)

Světelná technika, spol. s r.o. Praha

Výroba, prodej, montáž, návrhy a realizace úsporných svítidel pro jednopaticové zářivky; prodej instalačního materiálu pro svítidla

SVITAVA STAVEBNINY s.r.o. Svitavy

Velkoobchod, maloobchod - obklady, dlažby, vany, vodovodní baterie, sanitární keremika; služby - grafické návrhy

Svoboda, ing. arch. Ivan Svoboda - architektonická kancelář Znojmo

Předprojektová a projektová příprava; stavby obytné, občanské a průmyslové; architektonické studie a navrhování interiérů

Syrový & Syrová, architekti Brno-město

Architektura, urbanismus, územní plánování (GIS), sídelně-historické průzkumy (GIS); inventarizace památkových hodnot, stavebně-historické průzkumy (GIS)

SYSCAE s.r.o. Praha

Konstrukční a vývojová kancelář: 3D modelování, výkresová dokumentace, 3D elektrické rozvody; design, konstrukce, návrh a výroba forem

ŠAFER HÁJEK ARCHITEKTI Praha

Projektová činnost

Šalda, ing. arch. Vojtěch Šalda Praha

Studie a projektové řešení vč. realizace, projekty rodinných domů, dokumentace obytných, občanských a průmyslových staveb; bezkanálové zásobení teplem z CZT vč. projektů; urbanistické studie městských obytných souborů; zpracování odborných stanovisek, dokumentace a posudky pro dílčí hodnocení vlivu na životní prostředí

Šenkýř, ing. arch. Vladimír Šenkýř Jihlava

Architektonické a inženýrské činnosti; stavebně-truhlářská výroba

ŠIDLO Karel PROJEKCE Frýdek-Místek Frýdek-Místek

Projektová činnost: inženýrské sítě, vodovody, plynovody, topení; plynové kotelny, výměníkové předávací stanice, automatické tlakové stanice, přečerpávací stanice odpadních vod, ČOV vč. MaR; zaměření staveb, studie, projekty, rozpočty, inženýrská činnost

Šimíčková, ing. arch. Jana Šimíčková Karviná

Územně plánovací dokumentace, územně plánovací podklady (studie), studie a projekty pozemních staveb (rodinné domy, provozovny, obchody)

Šípek, Bořek Šípek - STUDIO ŠÍPEK Praha

Architektonická činnost vč. projektování

ŠÍR - Projektové práce Praha

Projektová činnost: návrhy, studie, projekty - občanské stavby, rodinné domy, chaty, restaurace, obchody, dílny ap.; nové stavby, přístavby, rekonstrukce, adaptace; zaměření stávajícího stavu; stavební dozor

Škvařilová, Ing. arch. Marie Škvařilová Blansko

Všechny stupně projektové dokumentace staveb - architektonická studie, projektová dokumentace, realizační dokumentace, návrh interiéru, realizace na klíč, konzultace

Šrut, Vojtěch Šrut - architektura, design Liberec

Architektonická kancelář; kompletní servis v oblasti navrhování a přípravy staveb a interiérů

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o. Klatovy

Architektonická, projekční a inženýrská kancelář zajišťující komplexní služby v oblasti přípravy návrhu, projektování a zajišťování výstavby pozemních staveb

Talíř, Ing. Pavel Talíř Praha

Měření, studie a posudky v oborech: akustika, hluk, osvětlení, oslunění, exhalace vč. úředních měření

TECH-EX - Richard Metz Kladno

Projektová činnost v oblasti technického vybavení staveb (ústřední topení, voda, plyn, elektro) a technické grafické návrhy

TECH INVEST OSTRAVA, a.s. Ostrava-město

Architektura, projektování a inženýrská činnost v pozemním stavitelství; projekty a realizace interiérů; oceňování nemovitostí; realizace staveb

TEMEX, spol. s r.o. Ostrava-město

Automatizace; výroba jednoúčelových strojů; vzduchotechnika a klimatizace; inženýring - studie, projektová dokumentace, tvorba software pro řídicí systémy, montáž a realizace díla vč. uvedení do provozu, servis

TERPROJEKT - Ing. Jindřich Minařík Praha

Inženýrská a investorská činnost; konzultační a poradenská činnost; projektování interiérů; urbanismus, územní plánování; projektování pozemních staveb; předprojektová příprava, studie; realitní činnost

THERMO PLUS - projektový ateliér Trutnov

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

Timr, ing. arch. Martin Timr České Budějovice

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

T.L.S development s.r.o. Praha

Architektura, návrhy interiérů; kompletní projektová příprava ve výstavbě, inženýrská činnost, realizace staveb, ekonomické poradenství ve stavebnictví; developerská činnost

TS - PROJEKT Praha

Projekty staveb a interiérů; architektonický design; urbanismus; návrhy zahrad a sadových úprav

UNIC one s.r.o. Brno-město

Výroba a montáž kancelářského nábytku TECHO a sedacího nábytku LD SEATING (zakázkové recepce, jídelny, šatny, sedačky pro veřejné prostory, zdravotnický a dílenský nábytek - ponky a skříně); CAD projekty, kanc. interiéry ve 3D, studie, vizualizace

UNI PLUS s.r.o. Mladá Boleslav

Výstavba průmyslových staveb, inženýrských sítí, bytových a občanských staveb na klíč; rekonstrukce a modernizace objektů všeho druhu; demoliční práce a opravy; montáže a demontáže technologií; zámečnická výroba; zemní práce stavebními mechanizmy; doprava stavebních materiálů; elektromontáže; architektonický ateliér

UNI PROJEKT Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou

Projektové, technické a inženýrské služby pro přípravu a realizaci staveb občanských, bytových, zemědělských, průmyslových a inženýrských; projekty elektro a TZB; oceňování a rozpočty; požární bezpečnost staveb; poradenství, návrhy, studie

ÚP STUDIO - ing. arch. Stanislav Kovář, CSc. České Budějovice

Architektura, územní plánování, hodnocení vlivu staveb na životní prostředí (studie, posudky, ÚSES, EIA)

Útvar rozvoje hlavního města Prahy Praha

Strategické, urbanistické a inženýrské koncepce Prahy; orgán územního plánování na území hl. města Prahy; vize dopravy v připravovaném konceptu nového územního plánu - rozvoj veřejné dopravy, důraz na kolejovou dopravu, dobudování okruhů, nová záchytná parkoviště, rozšíření cyklistických tras a propojení pro pěší

Valert Petrášek Architekti Praha

Architektura, urbanismus, interiéry, zahradní a krajinářská tvorba; komplexní projekty stavebod přípravy projektu přes studii, územní rozhodnutí, stavební povolení, realizační projekt až po autorský dozor; pasivní a nízkoenergetické domy

Veber, Ing. arch. Martin Veber České Budějovice

Architektonické studie, projekty a posudky (architektura, urbanizmus a design se zaměřením na rekonstrukce historických staveb) - profesionální přístup, reference od drobných investorů, státních a samosprávních organizací i stavebních společností

Večeřa, Ing. Petr Večeřa Olomouc

Architektonické a inženýrské služby vč. projektování

VEHA, spol. s r.o. Frýdek-Místek

Výroba izolačních skel, výroba a montáž fasád (sklo, hliník); navrhování a realizace různých typů funkčního zasklení pro stavebnictví; velkoobchod - stavební sklo, interiérové skleněné dveře a stěny

VHE a spol., s.r.o. Praha

Architektura, projektová činnost ve výstavbě: stavby pro bydlení (byty, RD, bytové domy, hotely, penziony, dětské vesničky SOS); areály (hypermarkety, OC, obchodně-společenská centra, sportovní a zábavní centra, skladové a výrobní areály); interiéry; urbanismus (studie, územní plány měst a obcí, změny územních plánů)

VIRIBUS UNITIS, spol. s r.o. Kolín

Poradenství, návrhy, příprava pro projekci, dodávka stavebních dílců pro výstavbu termoizolačních staveb, zejména systémů MAGU, THERMOMUR, THERMODACH, ABB MAXI BLUE; zaškolování firem, stavební dozor

Vizualizace - Skyllagraphic Praha

Vizualizace staveb, interiérů a exteriérů, rodinných domů, bytových domů, kancelářských a průmyslových objektů, fotorealistické provedení, 3D modely staveb, architektonické návrhy, design

VLABO, s.r.o. Svitavy

Výroba kancelářského, zdravotnického, školního nábytku, kuchyňských linek; maloobchod a velkoobchod; architektonické návrhy interiérů na počítači; dodávky židlí, křesel, podlahových krytin, žaluzií apod.

Vodenka, Jan Vodenka Příbram

Stavba a rekonstrukce krbů, pecí a kamen vč. návrhů

Voltr, Jan Voltr Praha

Architektonické a urbanistické studie, projektování pozemních staveb, zaměřování stávajícího stavu budov, grafické práce, výuka AutoCADu

VSM, spol. s r.o. Jihlava

Kompletní stavební služby - revitalizace panelových domů, výstavba rodinných domů a bytů, fasádní systémy, lešení, barvy; design interiérů

Wajsar, ing. arch. Marek Wajsar Praha

Architekt - zpracování architektonických a urbanistických studií, projekční činnost, regulační a územní plány a související poradenství (architektura: ekologické a nízkoenergetické stavby; urbanismus: studie veřejných prostranství v souvislostech, zastavovací, regulační a územní plány, komplexní servis a poradenství pro obce, města a jejich svazky)

Waldvogel & Partner s.r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

Walterová, Ing. Doubravka Walterová Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

WILD STONE s.r.o. Kolín

Certifikovaná ruční výroba kamenných obkladů a dlažeb; specializovaný prodej obkladů z kamene, dlažeb, obkladových imitací, belgické lícové cihly, obkladové pásky, spárovací hmoty, flex. lepidla, tmely aj.; realizace, návrhy, architektonická řešení

YIT Stavo s.r.o. Praha

Projektová a inženýrská společnost: projektová příprava staveb, inženýrská činnost, projektový management

Zahrada pro radost Brno-město

Ateliér zahradní a krajinné architektury; projekty rodinných zahrad, firemních areálů, dětských hřišť a veřejných prostranství (parky, náměstí, ulice aj.)

Zemánek, Ing. Viktor Zemánek Praha

Studie a projekty stavebních konstrukcí betonových a dřevěných vč. zakládání; statické a dynamické výpočty; prováděcí výkresy

Zillich, ing. arch. Vlastimil Zillich Bruntál

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

Zimandlová, Vendula Zimandlová Praha

Architektonická činnost; projektování RD; poradenská činnost v oblasti stavebnictví

ZLATÝ DŮM DAPARTS s.r.o. Pardubice

Stavební činnost; nejteplejší stavební materiály na trhu - dodávky a podpora: červené bloky GT fortis R5,44; šedé bloky GT fortis R4,8; bloky ZDF; stropy polystyrenové JS a JS1; střešní konstrukční panely SIP; zateplovací bloky s omítkou SB; projekce, architektonické služby

ZNOJMOPROJEKT - ing. arch. Radomír Kaman, s.r.o. Znojmo

Projektování staveb, projekční ateliér, architektonická činnost, inženýrské služby, urbanistické studie, územní plány

Žid, Ing. arch. Jiří Žid Liberec

Architektonické návrhy pozemních staveb, projekty, modely, vizualizace, konzultace (drobné stavby, interiér, rodinné domy, vily, menší celky, úpravy veřejných prostranství - všechny fáze projektu, novostavby i rekonstrukce)

Židlický, Jiří Židlický Praha-východ

Energeticky úsporné a ekologické systémy, projekty, studie, realizace solárních systémů a tepelných čerpadel

1. Černopolní s.r.o. Brno-město

Architektonicko-stavební projektová kancelář: zpracovává všechny stupně projektové dokumentace v oblastech architektonické tvorby a stavební výroby

2M atelier Brno-město

Komplexní servis v projektové a inženýrské činnosti staveb obytných, občanských a průmyslových (projednání projektové dokumentace s orgány státní správy, vyřízení potřebných povolení); předprojektová příprava (průzkumy, posudky a legislativní požadavky); návrhy a realizace interiérů

3AD arquitectonica s.r.o. Opava

Projekty, interiéry, design, bydlení

3d - arch Brno-město

Poradenství, návrhy a realizace interiérů, 3D vizualizace; výroba nábytku; aranžerská činnost, bytový textil

3+1 architekti Ústí nad Labem

Projektová činnost - interiéry, novostavby, rekonstrukce

404 - projekce, architektura, design, grafika Plzeň-jih

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce rodinných domů

7s architektonická kancelář s.r.o. Praha

Komplexní služby v oblasti architektonických, urbanistických a interiérových projektů, od ideových a objemových studií až po uvedení staveb do provozu

REKLAMA