Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Předprojektová příprava

Zpět k nadřazené kategorii „Projektování, geodézie“

Podkategorie

Zařazené firmy (199)

AAC servis, spol. s r.o. - architektonická kancelář Praha

Komplexní architektonický a stavební servis - předprojektová a projektová příprava, urbanismus, pozemní stavby, rekonstrukce, interiéry, výstavy

AANTEX, spol. s r.o. - v konkurzu Praha

Architektonická tvorba, předprojektová a projektová příprava staveb, realizace staveb

ABP Consulting, a.s. Praha

Inženýrsko-investorská činnost v investiční výstavbě; realitní činnost; projektová činnost v investiční výstavbě, zpracování předprojektových dokumentací v oblasti urbanismu a architektury, pozemních, dopravních a inženýrských staveb, studií a souborných řešení; inženýrská a investorská činnost vč. TDI; vypracování odborných expertíz, posudků a rešerší. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

AGENTURA M-35 Ing. Petr Mocák - Rodinné domy, projekty, inženýring Liberec

Rodinné domy, domky - projekční práce, individuální projekty, katalogové a typové projekty; rekreační objekty, rekonstrukce objektů, adaptace, nástavby, vestavby; dokumentace staveb pro úroveň územního řízení a stavebního povolení vč. všech profesí, a to i v rozsahu pro výběrové řízení investičních staveb pro organizace; návaznost na prováděcí stavební firmy; stavební dozor, kompletní inženýrské služby, inženýring, stavební poradenství v regionech Mladá Boleslav, Jičín, Turnov

Agentura vn - ing. arch. Vladislava Nolová Ústí nad Labem

Projekční kancelář: projektové práce vč. přípravné dokumentace, rekonstrukce, výtvarný design, interiéry s možností dodávky na klíč; poradenská a zprostředkovatelská činnost; realitní činnost

AI - DESIGN, s.r.o. Praha

Architektonická kancelář - interiéry, design; řešení zadání výhradně od návrhu až po realizaci

ALEJ architektonický atelier Praha

Archtektonický ateliér, architektura, urbanismus, projektování a inženýring pozemních staveb, studie, projekty pro územní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí projekty

ALFATERM - Ing. Jiří Tejchman Liberec

Předprojektová, projektová a inženýrská činnost při přípravě a provádění staveb

Alfaville Plan s.r.o. Praha

Architektura, urbanismus, projektování, inženýrská činnost ve výstavbě - zaměření na pozemní stavitelství, komunikace, sítě, TZB a energetickou náročnost budov

AMA PROJEKT, s.r.o. Teplice

Předprojektová a projektová příprava staveb včetně návrhu a dodávek interiérů

AMS - Architect Matyáš Studio Praha

Projekční činnost, architektura, interiéry, výstavy, design

ANTA Praha, spol. s r.o. Praha

Projektová, inženýrská a poradenská činnost v oblasti bytové a občanské výstavby - architektura, interiéry, urbanismus

AP & K Praha

Prodej francouzských otopných těles LAMELLA; předprojektová a projektová činnost; grafický systém AutoCAD

APIS Planá, spol. s r.o. Tachov

Architektura, projektování, informační služba; přípravná a projektová dokumentace staveb občanských, bytových, průmyslových a zemědělských

A PROJEKT SERVIS - ing. arch. Jiří Dvořák, autor. arch. Praha

Projekce, poradenství v oblasti stavebnictví a hlavně architektury; projekce ve všech stupních a oborech - autorizovaný architekt; zajištění inženýrské činnosti do vydání stavebního povolení

A projekt, s.r.o. Praha

Projektování v investiční výstavbě - architektura, urbanismus, interiér, konzultace, CAD, inženýring

AP Studio - Perlík & Knytl, architekti Praha

Architektonická kancelář: předprojektová příprava vč. průzkumů, zpracování všech stupňů projektové dokumentace od návrhu až po kolaudaci vč. zajištění inženýrské činnosti; poradenská a konzultační činnost; počítačová vizualizace architektonických návrhů

AQUASTAV s.r.o. Praha

Výstavba vodovodů a kanalizací a ostatních vodohospodářských děl (např. rybníků, potoků, melioračních kanálů apod.); vnitřní instalace vody a kanalizace vč. všech pomocných řemesel; projektová příprava staveb

ARDES - ing. arch. Jan Šmoldas Olomouc

Projektování, architektura, interiéry

ARCHAPROS - ing. arch. František Prokop Šumperk

Architektura, předprojektová a projektová příprava pozemních staveb, navrhování interiérů, inženýrská, konzultační a poradenská činnost

ARCHAX - akad. arch. Vladimíra Axmannová Praha

Návrhy a projekty interiérů a staveb, zvláště zdravotnických

ARCHCON atelier, s.r.o. Praha

Projekty dřevostaveb, architektonické studie, dokumentace pro stavební povolení, výrobní dokumentace, statika staveb

ARCHIKO - ing. arch. Věra Kollegová - architektonická a projektová kancelář Karviná

Předprojektová a projektová činnost v oboru architektura a pozemní stavitelství, investorsko-inženýrská činnost ve výstavbě

Archinaut Praha

Architektura, urbanismus; projekce, poradenství, design; nízkoenergetické domy, bytové domy, interiéry, kancelářské a průmyslové objekty

ARCHING R & R - doc. ing. arch. Milan Rejchl, CSc. Praha

Technická kancelář pro architekturu, interiér a design; projektování a řízení výstavby občanských a bytových staveb

architects 757 Praha

Profesionální architektonické návrhy všech typů objektů, kompletní projekční a inženýrská činnost od studie po kolaudaci - moderní architektura v kontextu místa s důrazem na funkčnost, individuální potřeby a přání klienta

Architecture Design School, v.o.s. Praha

Studio softwaru a služeb pro stavebnictví, architekturu a design; vizualizace a vytváření 3D modelů; prodej a podpora softwaru SketchUp, DataCAD, ArchiCAD, Artlantis, V-Ray, Podium

Architekti bez hranic Hradec Králové

Architektonický a grafický ateliér

Architektonická kancelář - ing. arch. Petr Chudoba Praha

Projektová činnost, architektura

Architektonické studio HYSEK, spol. s r.o. Plzeň-město

Architektura, architektonické návrhy; urbanismus, územní plány; projektování, projektová dokumentace; interiéry - návrhy, dokumentace; realizace - autorský a technický dozor

Architektonický ateliér ARKÁDA Praha

Architektonický ateliér se stavební a inženýrskou skupinou - urbanismus, územní plánování, projektování pozemních a inženýrských staveb, TZB, rekonstrukce a modernizace

Architektonický ateliér H - ing. arch. Ivan Hořejší, ing. arch. Alexandr Kroha Praha

Projektová činnost - komplexní architektonické studie a projekty, urbanistické práce

Architektonický ateliér - ing. arch. Rozehnal & Vosmek Pardubice

Poradenská činnost, projektová příprava staveb, územně plánovací práce, navrhování interiérů

Architektonický ateliér JEŽKOVÁ - JAROŠ Praha

Komplexní architektonická, projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; specializace: zdravotnické, bytové a občanské stavby

Architektonický ateliér KEIL Praha

Architektura, urbanismus, projekty výstav, interiéry, design

Architektonický ateliér Lang & Špinar Praha

Předprojektová, projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví; interiérová a výtvarná činnost

Architektonický ateliér Perštýn - ing. arch. Václav Hacmac, autor. arch. Praha

Komplexní předprojektová a projektová příprava staveb vč. inženýrské činnosti a zajištění dodávky staveb, interiér, urbanismus, konzultační činnost; CAD - Archicad, Zoom, Atlantis

ARCHITHOS - ing. arch. Martin Čablík Ostrava-město

Architektura, urbanismus, interiéry, investorská a inženýrská činnost

ARCHTEAM s.r.o. Praha

Architektonické návrhy staveb, předprojektová a projektová činnost; inženýrská činnost; zajištění realizace, stavební dozor; územní plány měst a obcí

ARIO, s.r.o. Praha

Projektování: architektura, pozemní stavby, urbanismus

ARKOPROJEKT, spol. s r.o. Olomouc

Architektonický ateliér, design studio, projektování staveb, architektura, rekonstrukce, interiéry

ARKOS, spol. s r.o. Praha

Projektová, inženýrská, poradenská a zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě, architektonické studie, návrhy interiérů

ARPartner - Architektura, rekonstrukce, památky Kutná Hora

Komplexní dodávky průzkumů a posudků, předprojektová a projektová dokumentace vč. zaměřování, inženýring, zajištění dodávek a realizací pozemních staveb; konzultační činnost

ARPS projekt Praha

Kompletní projekty, statické výpočty, konzultace, architektonické návrhy, inženýrská činnost

ARS studio Zlín

Architektonická a projekční kancelář; inženýrská činnost

ASKA - ing. arch. Jan Stach Tábor

Architektonická a projektová činnost, návrhy interiérů, rekonstrukce a ochrana památek

A.T.A. STUDIO Praha

Architektonické studie, stavební projekty, interiéry, vnitřní vybavení trezorů a bankovních provozů

AT DEVELOPMENT, a.s. Praha

Inženýrská činnost při předprojektové a projektové přípravě; výstavba a prodej bytů v Praze

ATELIER.. Praha

Architektonický ateliér

ATELIÉR ALFA, spol. s r.o. Jihlava

Předprojektová příprava, projektová činnost, inženýrská a konzultační činnost v oboru pozemního stavitelství, protipožárního zabezpečení staveb, ZTI a inženýrských sítí; návrhy interiérů; posuzování požárního nebezpečí budov a činností; obchodní činnost - podhledy

ATELIÉR DRUPOS, v.o.s. Pardubice

Územní plány měst, obcí a rekreačních oblastí, přípravná a projektová dokumentace staveb obytných, občanských a účelových, nebytové stavby drobných provozoven, inž. sítě, interiéry, statické posudky, projekty požárního zabezpečení

Ateliér Haluzová Uherské Hradiště

Studie a projekty rodinných domů, nízkoenergetických domů, občanských staveb, rekonstrukce a návrhy interiérů; kompletní architektonická a inženýrská činnost

Ateliér JéCé - ing. arch. Jindřiška Crickettová Praha

Projektová kancelář: komplexní projektová činnost ve smyslu osvědčení o autorizaci ČKA, územně plánovací dokumentace, rekonstrukce a dostavba městských sídel a objektů, projektování novostaveb a interiérů pozemních staveb, provádění stavebně architektonických a urbanistických průzkumů

Ateliér Kobera České Budějovice

Předprojektová a projektová příprava staveb, inženýrská činnost, návrhy interiérů

Ateliér KVARTA, spol. s r.o. Praha

Studie a projektová příprava bytových a účelových staveb, rekonstrukce prostor, návrhy interiérů; počítačová grafika; realizace interiérů a dodávky staveb na klíč; inženýring; stavební fyzika - měření, výpočty, posudky, statické výpočty

Ateliér M - ing. arch. Lukáš Matějovský Praha

Projektová a předprojektová činnost v oboru pozemních staveb vč. interiéru a architektonického designu

ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. Ostrava-město

Předinvestiční příprava, urbanistické studie, komplexní projektová dokumentace, komplexní inženýrská činnost, stavební a technický dozor, studie a projekty interiérů, supervize - vyšší koordinace projektů; realizace staveb na klíč

ATELIER SOUKUP s.r.o. Plzeň-město

Předprojektová, projektová a inženýrská činnost; expertní posudky; zajištění přípravy a realizace stavby na klíč vč. stavebního dozoru; obnova památkových objektů a souborů (v tomto oboru největší firma v oblasti západních Čech)

ATELIER VJH, s.r.o. Praha

Projekty bytové výstavby; rekonstrukce památkových objektů; projektová činnos v investiční výstavbě; inženýrská činnost, architektonická činnost

Atelier Vltava Praha

Komplexní architektonický servis - architektura, grafika a design

Ateliér WIK, spol. s r.o. Brno-město

Architektura, projektová a inženýrská činnost, interiérová tvorba

Atelier 02 Havlíčkův Brod

Kompletní architektonický servis

ATELIÉR 8000, s.r.o. České Budějovice

Architektonicko-projektová činnost, tj. zpracování urbanistické, architektonické a projektové dokumentace; inženýrsko-manažerská oblast představující zajištění organizace stavby na klíč

A69 - architekti, s.r.o. Cheb

Projektová činnost ve výstavbě - digitální forma, počítačová vizualizace; kompletní servis v navrhování a přípravě staveb; činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Balance idea Praha

Tvorba a vývoj architektury, designu a technologií souvisejícíh s trvale udržitelným rozvojem s důrazem na zachování přírodní rovnováhy; k vlastní tvorbě užíváme metodu kritického myšlení, která umožňuje nestraný pohled na potřeby skupiny nebo jednotlivce, a tím lépe vyvážit jednotlivé aspekty; cílem je uspokojit potřeby a pohodlí moderního člověka 21. století s co nejmenšími nebo žádnými dopady na životní prostředí; snažíme se řešit kolo problémů a posílit nezávislost člověka nad globálním uspořádáním světa

BASPRO s.r.o. Nový Jičín

Administrativní činnost - úkony související s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení, zajištění komunikace se stavebním úřadem, zajištění stanoviska dotčených orgánů; potřebné průzkumy a studie k výstavbě či změna územního plánu

Benš, ing. arch. Pavel Benš Praha

Předprojektové práce v oboru činnosti architektonická tvorba a projektování pozemních staveb, zejména interiéry vč. realizace; architektonické a umělecké objekty: svítidla, fontány a kašny, emblémy a firmy, smuteční ohně, plastiky, mříže a jiné kované výrobky

Brožek, ing. arch. Ladislav Brožek Brno-město

Projektování v oboru architektura a urbanismus, občanská výstavba

CAD projekt PROSTĚJOV Prostějov

Architektonická a projektová činnost

CASUA, spol. s r.o. Praha

Předprojektová příprava staveb, projektová příprava staveb, engineering, urbanismus, interiéry, dodávky staveb a interiérů na klíč, realitní činnost

CIVITAS ARCHITEKTUR s.r.o. Praha

Architektonické služby

CONTAR PLUS, s.r.o. Brno-město

Projekce a konstrukce plně automatizovaných linek na výrobu cihlářského zboží a betonového zboží, paketovací linky, modernizace el. zařízení s použitím řídicích systémů, termoasanátory pro čištění spalin; technická pomoc; zajištění dodávek a montáží

CULTURA INFORMA BOHEMIA Praha

CIB nabízí výrobním a obchodním subjektům: koncepce a kreativní služby v oblastech užitného produktu, architektury, interiéru a designu

CX PALLAS, spol. s r.o. Žďár nad Sázavou

Projektová a architektonická činnost - rodinné domky, veřejné budovy, interiéry

Číhal, ing. arch. Jiří Číhal Praha

Projektový ateliér autorizovaného architekta ČKA; předprojektová a projektová příprava staveb; inženýrská činnost; spolupráce s developerem Daramis Group

ČK PROJEKT, spol. s r.o. Český Krumlov

Kompletní předprojektová a projektová činnost v investiční výstavbě - stavby průmyslové, bytové, občanské, objekty památkového charakteru, stavby zemědělské

DESIGN SAP Praha

Ateliér pro uměleckou, architektonickou a stavební tvorbu

DNA CZ, s.r.o. Brno-město

Návrh, projekt a realizace železobetonových monolitických schodů DNA, prefabrikovaná prostorová točitá schodiště TVAR DNA, individuální prefabrikace - lodžie, balkony, zahradní prvky, pohledové stěny apod.

Dubský, ing. arch. Filip Dubský / NOLIMAT České Budějovice

Architektonicko-designerské studio zabývající se vědeckými a technologickými aplikacemi do architektury a produktového designu; autorizovaný architekt - č. autorizace 03588; soudní znalec v oborech STAVEBNICTVÍ, PROJEKTOVÁNÍ A TECHNOLOGIE STAVEB / stavby obytné a průmyslové, stavební materiál, světelná technika

Dvořák Jan, Ing. arch. České Budějovice

Architektonická projekční kancelář; služby aurorizovaného architekta

EGERIUS TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o. Sokolov

Poradenská služba, předprojektová příprava, prodej, montáž a servis telekomunikační techniky

EKOGEOTREND Praha

Poradenská a expertizní činnost a předprojektová příprava - životní prostředí, územní rozvoj, komplexní hodnocení pozemků

ENVIRO C.B. spol. s r.o. České Budějovice

Recyklace kovového odpadu a šrotu; architektonická, inženýrská a zeměměřičská činnost; technické poradenství

ESCAD, spol. s r.o. Praha

Kompletní předprojektová a projektová činnost, kompletní dodávky technologií a investičních celků, ASŘ objektů a technologií, technologické zajištění provozu objektů - dispečinky, elektrická instalace, výrobní program v oblasti hardware a software ASŘ; projekce a realizace ASŘ systémů: SAIA, VALMET, IN-TOUCH, IWSE; servisní dispečink

FACIS Praha Praha

Komplexní architektonický ateliér - návrhy, projekce, inženýring, realizace vč. rekonstrukcí a interiérů

fam architekti s.r.o. Praha

Architektonické návrhy všech typů staveb

FA PAROLLI, s.r.o. Brno-město

Kompletní servis v oborech architektura, urbanismus, design

FESTING Hradec Králové, spol. s r.o. Hradec Králové

Projektová činnost: provádění veškerých průzkumných prací, zaměřování objektů, přípravné a projektové dokumentace, stavební realizace - provádění, činnost v oblasti ekologie

Fikar, arch. Zdeněk Fikar Praha

Studie exteriérů a interiérů; projekty pozemních staveb, interiérů, modernizace a rekonstrukce, urbanismus

Filsak, ing. arch. Pavel Filsak Praha

Architektura, urbanismus, interiér, výtvarná tvorba, stavebnictví, inženýring

Flodrová - architektonicko-stavební projektová kancelář Brno-město

Projektová činnost v investiční výstavbě; projekty interiérů; projekty a posouzení staveb z hlediska požární ochrany

Fluor s.r.o. Brno-město

Inženýrská a dodavatelská společnost; projektové práce - příprava a vypracování technických návrhů

Foltis, Ing. Karel Foltis Opava

Inženýring, provádění stavebního dozoru/stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka; odborné vedení firem (autorizace obor PS), poradenství, zajištění předprojektové přípravy a projektové dokumentace

FRYČ a spol. Mělník

Provádění průmyslových, inženýrských, bytových a občanských staveb vč. architektonických návrhů a projektové dokumentace

GEO - Hrubý & Široký, v.o.s. Plzeň-město

Zhotovení podkladů pro investiční výstavbu, geodetické práce při realizaci investiční výstavby, zaměření skutečného provedení stavby, prodej geodetických přístrojů

GRANTIKA České spořitelny, a.s. Brno-město

Poradenství v rámci získávání dotačních prostředků z evropských fondů, zpracovávání projektových žádostí, realizace výběrových řízení, monitoring dotací po jejich obdržení, realizace ekologických studií (EIA atd.)

Green Solution, s.r.o. Praha

Projednání a zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, vodoprávního povolení a dalších rozhodnutí v rámci přípravy realizace staveb; získání vyjádření dotčených orgánů v rámci přípravy realizace staveb; vypracování všech stupňů projektové dokumentace včetně zpracování oznámení záměru dle par. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, hlukové a rozptylové studie, podkladů pro vynětí zemědělské půdy ze ZPF aj.

GREENSPOL - Svoboda Praha

Návrhy, realizace a údržba venkovní a interiérové zeleně, zakládání reprezentačních, parkových, zámeckých a střešních zahrad, rekultivace ploch po stavebních činnostech s následným ozeleněním; projekty ÚSES - ekologické projekty; výroba a montáž bezpečnostních estetických mříží; dodávka ČOV

Grimm, ing. arch. Rudolf Grimm Žďár nad Sázavou

Architektonická a urbanistická činnost

Habanec, ing. arch. Libor Habanec & partner Praha

Předprojektová a projektová příprava, inženýrská činnost, realizace interiérů

Habr Horák architekti Praha

Architektonická kancelář

Hác, ing. arch. Jiří Hác - projektová kancelář ARCUS Pardubice

Projektová činnost v investiční výstavbě, urbanistická a architektonická činnost, interiéry, inženýrská činnost, konzultace

Haluza, ing. arch. Jaroslav Haluza Ostrava-město

Projektová činnost v oblasti zpracování územních plánů, urbanistických studií, územně-technických podkladů a programu obnovy vesnice; poradenská činnost; vypracování objemových studií a projektové dokomentace

Hejnicová, ing. arch. Jolana Hejnicová Praha

Architektura, interiéry, design

Hilmer, Ilja Hilmer - CO.H.ING Praha

Průmyslové, občanské a bytové stavby - konzultační a organizační činnosti ve fázi projektové přípravy, výběru dodavatelů a uzavírání smluv o dílo; kontrola a řízení realizace

HIPET Trutnov

Předprojektová a projektová činnost; realizace dodávek staveb; zprostředkování prodeje nemovitostí a ostatní realitní činnost; investorská a inženýrská činnost; výstavba rodinných domů na klíč

HLAVÁČEK & PARTNER, spol. s r.o. Praha

Architektonický ateliér působící v oblasti průmyslové architektury, urbanismu, občanské výstavby, rekonstrukcí a návrhů interiérů vč. jejich realizací

Hoffman, Patrik Hoffman Mělník

Architektura, design interiéru

Holnová, ing. arch. Zdeňka Holnová - Architektonický ateliér Praha

Architektonická projektová činnost

Horký, Ing. arch. Jan Horký Přerov

Architektonické a urbanistické studie a návrhy, konzultace i poradenství; projektová dokumentace ve všech stupních přípravy

Chapman Taylor International Services s.r.o. Praha

Projekční služby - architektonické koncepty, urbanistické plány, vypracování dokumentace, autorský dozor, inženýrská činnost, poradenská činnost v oblasti komerčního a obchodního plánování, tvorby interiérů a grafiky; projekty regenerace, víceúčelových budov, obytných celků, obchodních a zábavních center, kancelářských objektů

Chlup, ing. arch. Jan Chlup - Ateliér Chlup Brno-město

Projektová činnost v oboru architektury a pozemních staveb, návrhy interiérů

IMAG Architekt, s.r.o. Brno-město

Architektura - občanské stavby, služby, obchod, bydlení, rekreace; interiéry - obřanské stavby, obchod, bydlení; projektování - kompletní od studie přes ÚR, SP a PP po dokumentaci skuteč. provedení; inženýrská činnost - od územního řízení po kolaudaci a uvedení do provozu

IMP architekti, s.r.o. Hradec Králové

Urbanistické plánování, architektonické navrhování a stavebně konstrukční řešení budov bytové a občanské výstavby vč. rekonstrukcí, popř. dalších druhy specializovaných staveb; komplexní architektonické služby (design nábytku a interiérů, návrhy a projekty pozemních staveb pro bydlení, komerci, administrativu, kulturu, školství, sport, výrobu, urbanistické studie, regulační plány)

INDOS s.r.o. Praha

Předprojektová, projektová a investorská příprava staveb; dodavatelská, investorská a investiční činnost, komplexní stavební a technické dodávky a realizace staveb

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING, spol. s r.o. Louny

Projektová činnost; inženýrská činnost; inž. dodavatelská činnost; řízení staveb, digitální zpracování map, aplikace CAD software, modelování v CAD

INPROS PRAHA, v.o.s. Praha

Silniční stavitelství - příprava staveb, projektová dokumentace, geodetické práce; realizace: zemní práce; terénní úpravy; inženýrské sítě; sadové úpravy; bourací práce; komunikace (asfaltové směsi, lité betony, dlažby); sportoviště

INREBA IN s.r.o. Ostrava-město

Zajištění komunikace se stavebním úřadem, zajištění stanoviska dotčených orgánů; vyřízení vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení; potřebné průzkumy a studie k výstavbě; vyřízení změny územního plánu

INS - projektový a inženýrský ateliér, spol. s r.o. Náchod

Komplexní projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě, novostavby a rekonstrukce; předprojektová příprava a studie; průzkumy a zaměřování staveb

INVESPOL, spol. s r.o. Olomouc

Projektová a inženýrská činnost; architektonický ateliér; návrhy a dodávky interiérů

IPOS - Ing. Jiří Špelina Louny

Zajišťování předprojektové a projektové přípravy pozemních staveb a inženýrské činnosti

Jaklová & Jakl Architekti Liberec

Architektonická kancelář: územněplánovací dokumentace, urbanistické studie, regulační plány, architektonické studie, projektová dokumentace staveb, studie vlivu stavby na krajinný ráz; inženýrská činnost; specializace na památkovou péči

JB IMPULS - Ing. Jiří Blaha Žďár nad Sázavou

Předprojektové a projektové práce, inženýrská činnost - pozemní stavby, inženýrské stavby, technické zařízení budov, statické posudky, elektrorozvody nn, plynovody; návrhy a dodávka interiérů

JENA - firma služeb Praha

Projektování sadovnických a krajinářských úprav; realizace veškeré zeleně; zahradní architektura; zahradnická výroba a služby; kompostování, míchání a prodej substrátů

JIŽNÍ CENTRUM BRNO, a.s. Brno-město

Developer, realitní kancelář; příprava a řízení realizace projektu Jižní centrum Brno; rekonstrukce Vaňkovky; přestavba Železničního uzlu Brno

jJ - ing. arch. Josef Ježek, autor. arch. Brno-město

Projektová činnost v investiční výstavbě, komplexní služby od architektonické studie přes zadání až po realizační projekty vč. ekonomiky a inženýrské činnosti

KALÁB - stavební firma, spol. s r.o. Brno-město

Výstavba bytových, pozemních a inženýrských staveb; architektonická, inženýrská a projektová činnost; pronájem vlastních nemovitostí

KB Král, spol. s r.o. Plzeň-město

Architektura, urbanismus, projekty, interiéry

KERAMOPROJEKT Praha, a.s. Praha

Finanční a ekonomické analýzy (COMFAR), poradenská činnost, projektování průmyslových, bytových a občanských staveb, zpracování podmínek pro výběrové řízení dodavatele stavby vč. vyhodnocení, zpracování dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, pro dodavatele technologie a stavební firmy

Kiszka Josef, architekt - ARKISS Karviná

Návrhy a projekty, inženýring, konzultace

Klenovský, ing. arch. Jaroslav Klenovský Brno-město

Projektování v oboru architektura a urbanismus, památková péče

KLIMONT, spol. s r.o. Praha

Poradenství, projekt, výroba, dodávka, montáž a servis průmyslových chladicích a vzduchotechnických zařízení; chlazení skladových prostor; zámečnická výroba, svářečské práce; výroba kovových oken a kovových dveří, ocelových garážových vrat, plotů, ozdobných zábradlí a tvarovek; výroba nerezových odsávačů par, nerezových polic, regálů, pracovních strojů pro vybavení kuchyní a jídelen

Klodner, Ing. Jan Klodner Brno-město

Předprojektová a projektová příprava staveb; stavebně-statické průzkumy, statické posudky stavebních konstrukcí

Knill, Ing. David Knill Náchod

Termovizní měření (termovize, termokamera, infrakamera), studie (energetický audit, energetický průkaz štítek a průkaz budovy, tepelné ztráty, žádost o státní dotace SFŽP, program panel atd.), nízkoenergetické řešení staveb (NED, pasivní domy), stavební fyzika, projektová činnost v investiční výstavbě

KOMING Jihlava

Projekce, příprava, dodávka a montáž kuželen a bowlingu

KOREM - Kohout rekonstrukční metody Praha

Průzkumy, posudky, návrhy projektové dokumentace, zkoušky, realizace spec. statických metod rekonstrukce, komplexní řízení stavebního procesu

K - PROJEKT Chrudim Chrudim

Projektová a poradenská činnost - architektura, interiéry, bytová a občanská výstavba, urbanismus

Krásová, akad. arch. Zdenka Krásová Praha

Urbanismus - architektura

Kratochvíl, ing. arch. Petr Kratochvíl Praha

Projektování v investiční výstavbě, architektura, design

Kraus, ing. arch. Jiří Kraus, autor. arch. České Budějovice

Autorizovaný architekt - č. autorizace 01140; architektonická a stavební projekce vč. rekonstrukcí, návrhy interiérů; inženýrská činnost; poradenství; soudní znalec v oborech projektování, stavebnictví (obytné stavby), ekonomika (ceny a odhady nemovitostí)

Kročil, Ing. Tomáš Kročil - K PROJEKT Zlín

Architektura - architektonické studie; stavební projekce (zaměření stávajících stavů, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení, dokumentace pro provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby), průzkumy, autorské dozory, výkon inženýrské činnosti, výkon technického dozoru investora, finanční analýzy, studie proveditelnosti; vizualizace a počítačová animace návrhů; zahradní a krajinářská architektura

Kupec, Ing. Karel Kupec - studio A Pelhřimov

Zpracování studií, projektů; inženýrská činnost; dodavatelská činnost

Kutnohorská stavební spol. s r.o. Kutná Hora

Příprava staveb - průzkumy, posudky, zaměření; projekce staveb - kompletní nebo dílčí profese; inženýrská činnost; realizace staveb - kompletní dodávky staveb, oprav, rekonstrukcí; prodej stavebních hmot - kompletní sortiment staviv - sádrokartonové konstrukce RIGIPS, zdicí materiály, pojiva, prefabrikáty, izolace tepelné, hydroizolace, krytiny, dlažby apod.

LILA - architektonický ateliér, spol. s r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost v oblasti pozemních staveb

MAPEK - ing. arch. Miloslav Stříbrný, autor. arch. Praha

Architektonický ateliér + kompletní projektová dokumentace; inženýrská činnost; zajištění staveb na klíč; inženýrská tvorba

MAXA-PLAN - ing. arch. Miloslav Maxa, CSc. Jablonec nad Nisou

Stavební poradenství; studie - předprojektová příprava pozemních staveb, projektování pozemních staveb, informace o materiálech, bezbariérové stavby, návrhy interiérů, průmyslový design

MEDIKA projekt, spol. s r.o. Karlovy Vary

Přípravná a projektová dokumentace staveb, konzultační a inženýrská činnost, interiéry a design

MERCON spol. s r.o. Přerov

Studie, projekty, dodávky, montáže a servis v oblastech: velkoobchod s elektroinstalačním materiálem, dodávky zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu, výroba rozváděčů a ovládacích pultů

MGF j - Ing. Jana Markgrafová Praha

Předprojektová, projektová, poradenská a inženýrská činnost - pozemní stavby, rekonstrukce, interiéry; obchodní činnost - dodávka nábytku a interiérových doplňků; realizace interiérů; spolupráce s firmou M-MARKUS

MORIX s.r.o. Praha

Architektonická a projektová činnost v oblasti pozemních staveb; specializace: komplexní projektová dokumentace staveb pro kulturu (divadla, kulturní sály); návrhy a realizace interiérů; inženýrská činnost ve výstavbě; předpojektová příprava

MS architekti, s.r.o. Praha

Architektonický ateliér a projektová kancelář - inženýrská, investiční a realitní činnost; tržní odhady cen nemovitostí, ekonomické studie; interiérová tvorba; zahradní a krajinářské úpravy; zastavovací a generální plány, územní plánovací dokumentace a podklady

MYDAT, spol. s r.o. Pardubice

Architektonicko-projekční a inženýrská kancelář - zpracování projektů v počítačové grafice

m4 architekti s.r.o. Praha

Projektová činnost ve výstavbě; inženýrská činnost v investiční výstavbě; architektonická kancelář

Nohel, Ing. Jindřich Nohel - projekční kancelář Brno-město

Projektové práce vč. přípravné dokumentace, inženýrské činnosti, dodávky občanských a průmyslových staveb na klíč (na území ČR, A, D), technický a autorský dozor

OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s. Hradec Králové

Předprojektová a projektová příprava staveb pro bydlení, staveb obchodu, veřejného stravování a ubytování i ostatních občanských staveb

Pachner, ing. arch. Jaroslav Pachner, autor. arch. Chomutov

Urbanizmus, předprojektová a projektová příprava investic, průzkumy a projekty památkových objektů, interiéry

Petráň, Ing. Karel Petráň - projekce Příbram

Kompletní předprojektová a projektová činnost; inženýrská činnost

PIKAZ Praha, spol. s r.o. Praha

Zpracování kompletní přípravné a projektové dokumentace; inženýrská činnost; autorský dozor, technický dozor investora, zajištění realizace staveb; novostavby a rekonstrukce strojírenských závodů a objektů, autoservisy, dopravní střediska, bytové a občanské stavby

PPSA, spol. s r.o. Brno-město

Architektonická a projekční kancelář

Projekční kancelář AGN, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Projektová a předprojektová činnost v oboru urbanismu, architektury a pozemního stavitelství

Projekční kancelář - Josef Černý Klatovy

Projektová činnost ve stavebnictví - komplexní zpracování předprojektové a projektové dokumentace vč. doklad. části na úrovni prováděcího projektu

PROJSTAV - Ing. Zdeněk Vocetka Praha

Projektová činnost - projektování pozemních staveb; rekonstrukce a modernizace; předprojektová příprava, studie; zaměřování staveb

Přikrylová Jitka Brno-město

Přípravné práce pro stavby

PS projekty spol. s r.o. Teplice

Architektonická, projektová a inženýrská kancelář

Rajniš, ing. arch. Martin Rajniš Praha

Architektonické a inženýrské činnosti vč. projektování

Realitní kancelář a stavební podnikatelství Vimr & Nový Pardubice

Příprav staveb, investorsko-inženýrská činnost vč. technického dozoru stavby a zajištění kolaudace, zajištění kompletní výstavby na klíč, kompletní převody nemovitostí, znalecké posudky na nemovitý i movitý majetek, správa budov a objektů

R.S.C., spol. s r.o. Brno-město

Komplexní řešení datových sítí od kabeláže až po operační systémy; návrh, realizace

SEDLBAUER s.r.o. Strakonice

Projektování, výroba, instalace a oprava el. zařízení; výroba toroidních transformátorů

SIAL architekti a inženýři, spol. s r.o. Liberec

Architektonická, projektová, inženýrská a konzultační činnost v investiční výstavbě - obor pozemní stavby (přímý nástupce studia SIAL založeného architektem Karlem Hubáčkem)

SIAPROJEKT Hodonín

Architektonická kancelář - projektová, inženýrská a poradenská činnost

Sirná, ing. arch. Monika Sirná Blansko

Projektová, inženýrská a architektonická činnost

SMĚTÁK Jeseník

Předprojektová a projektová příprava staveb občanských, průmyslových a zemědělských

SPEKTRA, spol. s r.o. Beroun

Konzultační a inženýrská činnost, předprojektová příprava, projektování staveb vč. jejich částí ve všech profesích, provádění průmyslových, občanských a inženýrských staveb vč. rekonstrukcí na klíč; kopírovací a planografické služby; výroba stavebních dílů; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vč. zprostředkování

STAVOKONSTRUKCE Znojmo, spol. s r.o. Znojmo

Architektura a urbanismus, předprojektová a projektová příprava staveb obytných, občanských, průmyslových, zemědělských, návrhy interiérů, rekonstrukce, inž. činnost

STOPRO, s.r.o. Praha

Architektura, projektové práce, konzultační a poradenská činnost, inženýrská činnost, interiéry

Stratil, Ing. Jiří Stratil, architekt Náchod

Návrhy stavební a zahradní architektury - nová umělecká syntéza moderny s historickými slohy (projekty staveb ve spolupráci)

Studio acht, spol. s r.o. Praha

Architektonické studio; projektová činnost

STUDIO ARTIKL Liberec Liberec

Architektonická a projekční kancelář

STUDIO Z - ateliér urbanismu a architektury Plzeň-město

Zpracování územních plánů měst, obcí a vesnic (ÚPN-SÚ) a jejich částí (ÚPN-Z); vypracování urbanistických studií, architektonické návrhy a objemové studie objektů a staveb pro bydlení a občanskou vybavenost

Svoboda, ing. arch. Ivan Svoboda - architektonická kancelář Znojmo

Předprojektová a projektová příprava; stavby obytné, občanské a průmyslové; architektonické studie a navrhování interiérů

Sýkora, Ing. Pavel Sýkora Praha

Architektonická, inženýrská a projektová činnost

Šrom, ing. arch. Ivan Šrom - ATELIÉR Š Praha

Poradenská činnost, předprojektová příprava a projektování v oboru architektury a pozemních staveb

Šrom, ing. arch. Pavel Šrom, autor. arch. Praha

Architektonická, projekční a inženýrská činnost

Šromová, ing. arch. Daniela Šromová - ATELIÉR ŠD Praha

Poradenská činnost, předprojektová příprava a projektování v oboru architektury a pozemních staveb

Šťastník, Ludvík Šťastník Žďár nad Sázavou

Výstavba pozemních a inženýrských staveb; instalatérské práce; obchodní činnost; archtektonická, inženýrská a projektová činnost

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o. Klatovy

Architektonická, projekční a inženýrská kancelář zajišťující komplexní služby v oblasti přípravy návrhu, projektování a zajišťování výstavby pozemních staveb

TERPROJEKT - Ing. Jindřich Minařík Praha

Inženýrská a investorská činnost; konzultační a poradenská činnost; projektování interiérů; urbanismus, územní plánování; projektování pozemních staveb; předprojektová příprava, studie; realitní činnost

ÚP STUDIO - ing. arch. Stanislav Kovář, CSc. České Budějovice

Architektura, územní plánování, hodnocení vlivu staveb na životní prostředí (studie, posudky, ÚSES, EIA)

URBAN, Ing. Vladimír Urban, CSc. Praha

Stavebně-technické průzkumy; projektování; znalecká činnost; statické výpočty; vady a poruchy staveb; rekonstrukce; konstrukční zásady betonových staveb; pozemní stavby bytové, občanské, zemědělské a průmyslové; znalec v oboru stavebnictví, autor. inženýr v oborech: pozemní stavby, statika a dynamika, zkoušení a diagnostika

U-24, spol. s r.o. Praha

Ateliér pro urbanismus a územní plánování - zpracování ÚPD a ÚPP, ekologických auditů, dokumentace a posudků EIA, programů odpadového hospodářství, sadovnická tvorba, projekce ÚSES

VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. Praha

Realitní činnost; architektonická, projektová a inženýrská činnost

Vegacom a.s. Praha

Návrhy, projekce, dodávky, instalace, rekonstrukce, měření a servis pro komunikační systémy (spojovací, přenosové, mikrovlnné, kabelážní, signalizační) a sítě (optické, transportní, přístupové, datové, integrované); distribuce měřicích přístrojů ACTERNA; hotline

VIRIBUS UNITIS, spol. s r.o. Kolín

Poradenství, návrhy, příprava pro projekci, dodávka stavebních dílců pro výstavbu termoizolačních staveb, zejména systémů MAGU, THERMOMUR, THERMODACH, ABB MAXI BLUE; zaškolování firem, stavební dozor

Vizualizace - Skyllagraphic Praha

Vizualizace staveb, interiérů a exteriérů, rodinných domů, bytových domů, kancelářských a průmyslových objektů, fotorealistické provedení, 3D modely staveb, architektonické návrhy, design

Vomastek, Miloslav Vomastek Praha

Komplexní zajištění výstavby a rekonstrukcí; ověření možného využití nemovitostí, zaměření, průzkumy, zajištění energií, návrh stavby, územní rozhodnutí; projekt, stavební povolení, výběr zhotovitele, realizace stavby, dozor stavby; přejímací řízení, kolaudace, dokumentace skutečného provedení stavby, geometrický plán, uvedení stavby do provozu

Vychodil, doc. ing. arch. Vladimír Vychodil, CSc. - projekční a architektonická kancelář Prostějov

Projekční a architektonická činnost v oblasti veřejných staveb (zaměření na stavby pro školství), interiérů a obytných budov, zpracování územně plánovací dokumentace (zaměření na obnovu venkova)

Zastoupil, Jaroslav Zastoupil - zeměměřič a fotograf Praha

Zaměření objektů, mapové podklady pro projekty, geodetické práce, fotografická dokumentace, digitální modely terénu, 3D modely, fotogrammetrická zaměření průčelí apod.

ZNOJMOPROJEKT - ing. arch. Radomír Kaman, s.r.o. Znojmo

Projektování staveb, projekční ateliér, architektonická činnost, inženýrské služby, urbanistické studie, územní plány

1. Černopolní s.r.o. Brno-město

Architektonicko-stavební projektová kancelář: zpracovává všechny stupně projektové dokumentace v oblastech architektonické tvorby a stavební výroby

REKLAMA