REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa!

Šikmé střechy více o tématu

Pozor na vzájemnou reakci kovů – čemu se vyhnout při napojování střešní krytiny

Při částečné rekonstrukci střechy nezřídka dojdeme do bodu, ve kterém je potřeba napojit nové konstrukce na ty stávající. A zde může být kámen úrazu. Udělat bezchybnou střechu v ploše není až takový problém. Největší slabinou, ve které se projeví profesní úroveň projektanta a zhotovitele, je právě detail, v tomto případě ještě nesystémový detail napojení. Majitel střechy oslovil odborníka pro návrh správného detailu napojení střech dle ČSN pro stavební firmu.

Na zmíněné střeše byla původně degradovaná skládaná střešní krytina typu česká šablona. Ta byla nahrazena ocelovou krytinou RUUKKI. Na střeše ale mělo zůstat původní měděné oplechování světlíků a žlabů.

Při každé práci s plechovými krytinami je nutné dbát nejen na jejich mechanicky správné opracování (správné umístění příponek, zapravení drážek a spojů plechů) ale i na druhy použitých plechových krytin. Jedná se především o problém se vzájemnou reaktivností kovů, které mohou spolu tvořit tzv. galvanický článek a díky působení vody způsobit svojí vzájemnou a rychlou korozi.

Vzájemná reaktivnost kovů

V ČSN jsou obsaženy tyto tabulky, které určují vzájemnou reaktivnost kovů.

Vzájemné ovlivňování vybraných kovů v kontaktu

Materiál hliník olovo měď zinek legovaný titanem korozivzdorná ocel zinkový žárový povlak oceli ocel
hliník + o + + +
olovo o + + + + o
měď + + +
zinek lemovaný titanem + + + + +
korozivzdorná ocel + + + + + + +
zinkový žárový povlak oceli + o + + +
ocel + +

+    Materiály mohou být v kontaktu.
–    Kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují, k elektrolytické korozi dochází za přítomnosti vody.
o    Kontakt materiálů raději vyloučit.

POZNÁMKA 1: Voda stékající z měděných konstrukcí obsahuje ionty mědi, které mohou vyvolávat plošnou korozi hliníku, zinku, zinku legovaného titanem, pozinkované oceli, zvláště pokud voda stéká z větších měděných ploch. Proto vyjmenované kovy nemají být umístěny pod měděnými konstrukcemi.

POZNÁMKA 2: Je třeba zabránit stékání vody z konstrukcí z oceli bez antikorozní ochrany na všechny druhy plechů.

Možný vliv materiálů stavebních konstrukcí na materiály klempířských konstrukcí

Materiál klempířské konstrukce hliník olovo měď zinek legovaný titanem zinkový žárový povlak oceli ocel korozivzdorná ocel organický povlak plechu
Podklad
Konstrukce s pojivem cementovým* + + + ?
Konstrukce s pojivem sádrovým* + + + ?
Konstrukce s pojivem vápenným* + + ?
Dřevo pH < 4,5 ** + ?
Dřevo pH > 4,5 ** + + + + + + + ?

+    Materiály mohou být v kontaktu.
–    Kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují, k elektrolytické korozi dochází za přítomnosti vody.
*    Riziko působení vlhkosti v podkladu.
**    Dřevo s pH < 4,5: např. borovice lesní, borovice aljašská, smrk severský, buk, topol.
**    Dřevo s pH > 4,5: např. jedle douglas, červený cedr, dub, kaštan, borovice přímořská, modřín evropský.
?    Možnost kontaktu s materiálem podkladu je třeba ověřit u výrobce povlakovaného plechu.

zdroj: ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (2008)

V této tabulce nejsou barevné plechy typu RUUKKI. V odborné literatuře najdeme informaci, že pro ocel s povlakem stékání z něj na měď povoluje.

Rovněž pozor na stékání vody přes měděné součásti. Měď s jiným kovem totiž vůbec nemusí být v přímém kontaktu = stačí vlhkost mlhy a přesto dojde k poškození částí z pozinkovaného nebo titanzinkového materiálu, protože jsou méně ušlechtilé. Proto se doporučuje přechodovou část zhotovit z olova nebo nerezu.

Z výše uvedeného vyplývá, že hlavně se musí vyloučit možnost, že z nějaké měděné části by voda stékala na jiný kov kromě olova nebo nerezu.

Olovo se používá v síle 1,5 až 4 mm a v napojení se doporučuje vložit zpevňovací plech a přeložení v jednoduché drážce až 200 mm. Je to drahé, proto se to užívá jen u olověných krytin. K práci s olovem je nutno používat speciální nářadí.

Nerez má tu nevýhodu, že je velmi tvrdý. Nerez je leštěný, válcovaný a broušený. Pro venkovní práce se používá nerez 0,6 mm broušený.

Detail: Přídavná drážka u lemování zdi

V našem případě lemování u zdi není třeba separace, jen se musí dodržet odstup plechů Ruukki od mědi a postupovat jako u lemování.

Přídavná drážka u lemování zdi s přechodem mědi a ocelové barvené krytiny Ruukki

Je nutno dodržet, aby průtočný profil přídavné drážky (zufalc) byl větší než 40 mm. Použije se lať 50 x 50, která je vyšší než drážka a původní plech se zkrátí, aby dole nepřesahoval přes lať tj. na 40 mm.

U obytných podkroví se doporučuje položit pod plechovou krytinu proti hluku od deště strukturní rohož. Nejvýkonnější proti hluku je Doerken DELTA TRELA (až 15 decibelů), ale je možné použít i jiné např. JUTADREN apod.

Detail: Příčná drážka v úžlabí

Při přechodu krytiny v ploše na úžlabí je důležité podkladní strukturní rohož vyvést do úžlabí.

Příčná drážka v úžlabí – přechod z barvené oceli na měď pomocí nerezu. Autor: Ing. Josef Beneš

Přechodovou příčnou drážku zhotovíme z nerezu, položíme na prkenné bednění a buď ji naohýbáme včetně přechodového plechu (budeme mít velkou spotřebu nerezu rš 390), nebo si přechodovou část plechu do nerezu zhotovíme z pozinku rš 100 mm, který utěsníme tmelem OTTO SEAL A 250 a přibijeme skrz nerez rš 250, který je nutno předvrtat. Dle ČSN 73 3610 musí být hřebík minimálně 10 mm od kraje plechu.

Tuto nerezovou drážku zasuneme do mědi 40 mm+ vůle 10 mm a nezapomenout nahoře na pojistnou drážku pro případ profouknutí. Dále postupujeme dle montážního návodu pro krytinu.

Ing. Josef Beneš

Je autorizovaný stavební inženýr s praxí, vyučený pokrývač a je zároveň soudní znalec ve stavebnictví pro práce pokrývačské, tesařské a klempířské - střechy. Střechy jsou jeho koníčkem již od dob, kdy dělal krovy se svým otcem. Jako soudní znalec zastupuje majitele při převzetí zhotoveného díla. Majitelům provozně problémových střech pomáhá najít optimální řešení vedoucí k nápravě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Šikmé střechy

 1. Šikmá střecha na rodinný dům
 2. Střešní krytina
 3. Pojistná hydroizolační vrstva
 4. Tepelná izolace v šikmých střechách
 5. Parozábrana v šikmých střechách
 6. Vzduchotěsnicí vrstva
 7. Větrání šikmých střech
 8. Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi
 9. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 10. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 11. Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi
 12. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 13. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 14. Pozor na vzájemnou reakci kovů – čemu se vyhnout při napojování střešní krytiny
 15. Chyby na střeše: Měděnou krytinou a žlabem zatékalo, opravy asfaltem nepomohly
 16. Střecha je po deseti letech jako řešeto. Špatná konstrukce zapříčinila rychlou korozi
 17. Silný vítr pohnul střechou. Krov neměl zavětrování
 18. Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily

Přečtěte si více k tématu Šikmé střechy

Zdroj: AdobeStock - tong2530

Zájem o učební obory roste, ale dobrých řemeslníků je málo. Kterých chybí nejvíce?

To, že v Česku chybí celá generace řemeslníků, je nemilým ale známým faktem. Na některé z nich se čeká více než půl roku. Navíc s nejistým výsledkem, že skutečně řemeslo ovládají. Problém mají i stavební firmy, přestože je neváhají dobře zaplatit a nabízejí i další výhody. Nabídkám ze zahraničí ale ve většině případů…

Zdroj: AdobeStock-bildlove

Odvětrání koupelny na půdu. Je to dobrý nápad?

Odvětrání koupelny je nutnost, je však potřebné provést ho tak, aby stavbě nebylo zaděláno na jiné problémy. Stavebníkův záměr byl vyvést odtah ze stávající koupelny v podkroví starého rodinného domu do nezatepleného podstřešního prostoru šikmé sřechy, který je přirozeně provětrávaný otvory ve štítových stěnách.…

Jak se zatepluje foukanou izolací

Jak se zatepluje foukanou izolací

Foukaná izolace se obvykle používá pro zateplení nezatížených stropů půd, montovaných obvodových plášťů dřevostaveb, dvouplášťových střech a obtížně přístupných dutin a detailů. Jeden den jsme strávili s firmou Machstav a sledovali jsme zateplení na půdách dvou rodinných bungalovů.

Střechy starých domů skrývají prostor pro nové byty

Střechy starých domů skrývají prostor pro nové byty

Kde lze ve městě vzít další prostor pro nové byty? V každé metropoli bychom našli očividné rezervy: Mnohé domy jsou nevyužité, dožilé průmyslové areály (brownfieldy) chátrají a hledá se jejich nová funkce nebo čekají na své stržení. Potenciál však nabízí i stávající obývané domy. Stačí pohlédnout vzhůru. Dnes si na…

Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily

Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily

Střecha je věda. Lidé se často zajímají, jakou zvolit střešní krytinu na svůj rodinný dům, jaký druh, materiál, barvu... Mnohdy si však stavebníci neuvědomují, že střecha není jen krytina. Součástí střechy jsou i pojistné hydroizolační fólie, prvky oplechování, větrací mezery, tepelné izolace i nosné konstrukce. A to…

REKLAMA