REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Skladby šikmých střech více o tématu

Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi

Princip šikmé střechy s tepelnou izolací nad krokvemi byl vyvinut, aby eliminoval většinu nevýhod střechy s izolací mezi krokvemi. Parotěsnicí vrstva se provádí spojitě shora na tuhý a rovný podklad, nejčastěji dřevěné bednění.
Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi

Jsou eliminovány systematické tepelné mosty krokvemi. Systematické tepelné mosty však nejsou eliminovány zcela ani v tomto případě. Laťování a následující vrstvy nad ním, zejména krytina, musí být bezpečně kotveny k podkladu skrz vrstvu tepelné izolace. Lze použít přídavné krokve na speciálních ocelových profilech, a to v kombinaci s měkkou tepelnou izolací, například deskami z minerálních vláken. Druhá možnost je kotvení laťování skrz dostatečně tuhou tepelnou izolaci vhodnými kotvami. Vrstvu tepelné izolace může v tomto případě tvořit například desky z pěnového polystyrenu s vysokou pevností v tlaku. Používají se také tuhé desky z polyisokyanurátu (PIR) a fenolické pěny. Na českém trhu jsou izolace z EPS, PIR i fenolické pěny pro šikmé střechy s již integrovanou pojistnou hydroizolační vrstvou.

Obr. 6 Skladba šikmé střechy s tepelnou izolací nad krokvemiObr. 6 Skladba šikmé střechy s tepelnou izolací nad krokvemi

Z hlediska šíření tepla a vlhkosti je samotná popsaná skladba bez kompromisů. Vzhledem k tomu, že se parotěsnicí vrstva provádí shora, na rovný pevný podklad a spojitě, lze použít svařitelný asfaltový pás, který zajistí dostatečný difuzní odpor a zároveň vzduchotěsnost skladby. Z tohoto důvodu lze skladbu použít i nad vlhčí interiéry, např. obytné budovy a občanské stavby, kde se pohybuje větší množství osob, nebo kde při provozu vzniká větší množství vlhkosti.

Výhodou skladby s tepelnou izolací nad krokvemi je možnost ponechat v interiéru viditelné krokve, což je výrazný architektonický a estetický prvek. V případě, že viditelné krokve nejsou v interiéru žádoucí, např. z důvodu bezpečnosti nebo snadného úklidu, lze je samozřejmě částečně nebo zcela zakrýt např. sádrokartonem.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Skladby šikmých střech

  1. Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi
  2. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
  3. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
  4. Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi
  5. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
  6. Šikmá střecha na rodinný dům

Mohlo by vás zajímat

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Tato skladba obsahuje jedinou větranou vzduchovou vrstvu, a to bezprostředně pod krytinou. Tepelná izolace je z obou stran zakryta spojitým materiálem – parotěsnicí vrstvou, nejčastěji plastovou fólií, zespodu a pojistnou hydroizolační vrstvou shora.

REKLAMA
REKLAMA