Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Šikmé střechy více o tématu

Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi

Princip šikmé střechy s tepelnou izolací nad krokvemi byl vyvinut, aby eliminoval většinu nevýhod střechy s izolací mezi krokvemi. Parotěsnicí vrstva se provádí spojitě shora na tuhý a rovný podklad, nejčastěji dřevěné bednění.
Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi

Jsou eliminovány systematické tepelné mosty krokvemi. Systematické tepelné mosty však nejsou eliminovány zcela ani v tomto případě. Laťování a následující vrstvy nad ním, zejména krytina, musí být bezpečně kotveny k podkladu skrz vrstvu tepelné izolace. Lze použít přídavné krokve na speciálních ocelových profilech, a to v kombinaci s měkkou tepelnou izolací, například deskami z minerálních vláken. Druhá možnost je kotvení laťování skrz dostatečně tuhou tepelnou izolaci vhodnými kotvami. Vrstvu tepelné izolace může v tomto případě tvořit například desky z pěnového polystyrenu s vysokou pevností v tlaku. Používají se také tuhé desky z polyisokyanurátu (PIR) a fenolické pěny. Na českém trhu jsou izolace z EPS, PIR i fenolické pěny pro šikmé střechy s již integrovanou pojistnou hydroizolační vrstvou.

Obr. 6 Skladba šikmé střechy s tepelnou izolací nad krokvemiObr. 6 Skladba šikmé střechy s tepelnou izolací nad krokvemi

Z hlediska šíření tepla a vlhkosti je samotná popsaná skladba bez kompromisů. Vzhledem k tomu, že se parotěsnicí vrstva provádí shora, na rovný pevný podklad a spojitě, lze použít svařitelný asfaltový pás, který zajistí dostatečný difuzní odpor a zároveň vzduchotěsnost skladby. Z tohoto důvodu lze skladbu použít i nad vlhčí interiéry, např. obytné budovy a občanské stavby, kde se pohybuje větší množství osob, nebo kde při provozu vzniká větší množství vlhkosti.

Výhodou skladby s tepelnou izolací nad krokvemi je možnost ponechat v interiéru viditelné krokve, což je výrazný architektonický a estetický prvek. V případě, že viditelné krokve nejsou v interiéru žádoucí, např. z důvodu bezpečnosti nebo snadného úklidu, lze je samozřejmě částečně nebo zcela zakrýt např. sádrokartonem.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Šikmé střechy

 1. Šikmá střecha na rodinný dům
 2. Střešní krytina
 3. Pojistná hydroizolační vrstva
 4. Tepelná izolace v šikmých střechách
 5. Parozábrana v šikmých střechách
 6. Vzduchotěsnicí vrstva
 7. Větrání šikmých střech
 8. Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi
 9. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 10. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 11. Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi
 12. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 13. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 14. Pozor na vzájemnou reakci kovů – čemu se vyhnout při napojování střešní krytiny
 15. Chyby na střeše: Měděnou krytinou a žlabem zatékalo, opravy asfaltem nepomohly
 16. Střecha je po deseti letech jako řešeto. Špatná konstrukce zapříčinila rychlou korozi
 17. Silný vítr pohnul střechou. Krov neměl zavětrování
 18. Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily
 19. Ulétla jim střecha na 5 let starém domě. Důvod? Místo prken použili OSB desku
 20. Firma fakturovala vícepráce stavby, objednatel odmítal zaplatit. Spor o peníze je dohnal k soudu
 21. Střecha od stavební firmy se mu nelíbila. Pozval si znalce, ten objevil závažné chyby

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Tato skladba obsahuje jedinou větranou vzduchovou vrstvu, a to bezprostředně pod krytinou. Tepelná izolace je z obou stran zakryta spojitým materiálem – parotěsnicí vrstvou, nejčastěji plastovou fólií, zespodu a pojistnou hydroizolační vrstvou shora.