REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Skladby šikmých střech více o tématu

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Tato skladba obsahuje jedinou větranou vzduchovou vrstvu, a to bezprostředně pod krytinou. Tepelná izolace je z obou stran zakryta spojitým materiálem – parotěsnicí vrstvou, nejčastěji plastovou fólií, zespodu a pojistnou hydroizolační vrstvou shora.
Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Pojistná hydroizolační vrstva musí být v tomto případě vždy tzv. difuzně propustná. Důvod je ten, že není ze spodní strany odvětraná a musí umožnit difuzi vodní páry skrz skladbu střechy do větrané vzduchové vrstvy pod krytinou. Tepelná izolace u těchto skladeb se provádí téměř výhradně z desek z minerálních vláken. Parotěsnicí fólie musí být dokonale slepena ve spojích, detailech a na navazujících konstrukcích.

Obr. 5 Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací mezi krokvemi určená pro rodinné domy, kanceláře, běžné obchody apod., v obvyklých nadmořských výškách, na složitější tvary střech s jednoduchými detaily (např. střešní okno, prostupy, úžlabí), při mírně nedodrženém bezpečném sklonu krytiny udávaným výrobcem (Skladba: Krytina, latě nebo bednění, větraná vzduchová vrstva, tenká pojistná fólie, tepelná izolace mezi krokvemi a pod krokvemi, parozábrana z tenké fólie, podhled)Obr. 5 Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací mezi krokvemi určená pro rodinné domy, kanceláře, běžné obchody apod., v obvyklých nadmořských výškách, na složitější tvary střech s jednoduchými detaily (např. střešní okno, prostupy, úžlabí), při mírně nedodrženém bezpečném sklonu krytiny udávaným výrobcem (Skladba: Krytina, latě nebo bednění, větraná vzduchová vrstva, tenká pojistná fólie, tepelná izolace mezi krokvemi a pod krokvemi, parozábrana z tenké fólie, podhled)

Pro použití na rodinných domech, kancelářích, běžných obchodech a jiných méně vlhkých provozech, je tepelně-vlhkostního hlediska třeba, aby pojistná hydroizolační fólie byla provedena se slepenými přesahy. Tímto opatřením jsou ve skladbě dvě vrstvy – parozábrana a pojistná hydroizolační fólie -, které přispívají ke vzduchotěsnosti skladby. Přesto se skladba doporučuje jen v obvyklých (nikoli horských) nadmořských výškách v rámci ČR. Skladbu lze použít i při mírném nedodržení bezpečného sklonu krytiny (až o 6 °) na střechách s detaily prostupů, střešními okny apod. a složitějších tvarů s úžlabím a nárožím.

Pokud je pojistná hydroizolace bez slepených přesahů, lze ji doporučit spíše pro méně využívaná podkroví – sklady, obchody apod. Z hlediska nižší bezpečnosti z hlediska zatékání není její uplatnění tak široké jako u skladby s pojistnou hydroizolací se slepenými přesahy. Nedoporučuje se ji použít na střechách, kde se kombinuje nižší sklon, detaily a prostupy.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Skladby šikmých střech

  1. Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi
  2. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
  3. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
  4. Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi
  5. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
  6. Šikmá střecha na rodinný dům

Mohlo by vás zajímat

Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi

Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi

Princip šikmé střechy s tepelnou izolací nad krokvemi byl vyvinut, aby eliminoval většinu nevýhod střechy s izolací mezi krokvemi. Parotěsnicí vrstva se provádí spojitě shora na tuhý a rovný podklad, ...

Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi

Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi

Princip skladby šikmé střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi (obr. 1) byl vyvinut zejména pro dodatečné zateplování a zobytňování dříve nepoužívaných podkroví. Následně se tento princip uplatnil i ...

Parozábrana v šikmých střechách

Parozábrana v šikmých střechách

Parotěsnicí vrstva brání pronikání vodní páry obsažené ve vzduchu difuzí do skladby střechy. Difuze vodní páry skrz skladbu konstrukce je přirozeným jevem a nastává vlivem rozdílného parciálního ...

Větrání šikmých střech

Větrání šikmých střech

Bezproblémová funkce šikmé střechy je podmíněna dostatečným větráním vzduchových vrstev ve střeše. Tloušťka vzduchových vrstev, která zajistí účinné větrání a odvod vodní páry, závisí zejména na ...

Vzduchotěsnicí vrstva

Vzduchotěsnicí vrstva

Vzduchotěsnicí vrstva brání volnému proudění vzduchu mezi interiérem a exteriérem skrz skladbu střechy. Vzduch, který proudí z interiéru skrz skladbu ven, s sebou nese značné množství vlhkosti, která ...

Tepelná izolace v šikmých střechách

Tepelná izolace v šikmých střechách

Tepelněizolační vrstva chrání interiér pod střechou proti tepelným ztrátám v chladném období a proti tepelným ziskům v teplejším období roku. Pro šikmé střechy se nejčastěji používají tepelné izolace ...

Pojistná hydroizolační vrstva

Pojistná hydroizolační vrstva

Pojistná hydroizolační vrstva chrání vrstvy pod sebou a prostory pod střechou proti vodě, která protekla krytinou, nebo proti sněhu, který do střechy navál, a to ať už v důsledku vady nebo poruchy ...

Střešní krytina

Střešní krytina

Střešní krytina je z hlediska estetiky nejdůležitější vrstva střechy. Její výběr by ale neměl podléhat pouze tomuto hledisku. Krytina chrání konstrukci střechy a prostory pod střechou před srážkovou ...

REKLAMA
REKLAMA