Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Šikmé střechy více o tématu

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi

Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací nad krokvemi obsahuje jedinou větranou vzduchovou vrstvu, a to mezi krytinou a pojistnou hydroizolační vrstvou. Pojistná hydroizolační vrstva spočívá přímo na tepelné izolaci, případně na podkladní konstrukci nad tepelnou izolací.
Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi

Vhodnost použití tohoto typu střechy dle tepelně-vlhkostních podmínek v interiéru z velké části závisí na kombinaci materiálů parotěsnicí vrstvy a pojistné hydroizolační vrstvy.

Nad interiéry s extrémní vlhkostí, například služby a výrobu s vysokou produkcí vlhkosti, dále pro bytové domy, občanskou vybavenost i rodinné domy je vhodná skladba s parozábranou asfaltového pásu, svařeného v přesazích, a pojistnou hydroizolační vrstvou z tenké fólie, také se slepenými přesahy (obr. 9). Taková skladba je navíc vhodná pro střechy, kde není mírně dodržený bezpečný sklon střechy předepsaný výrobcem (až o 6 °) a zároveň má střecha složitější tvar s úžlabím, nárožím, obsahuje prostupy, střešní okna apod.

Obr. 9 Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací nad krokvemi určená pro vlhké prostory – výrobu, provozy s vysokou produkcí vlhkosti apod., také pro bytové a rodinné domy a občanskou vybavenost v obvyklých nadmořských výškách, na jednoduché tvary střech, s jednoduchými detaily (např. střešní okno), není-li mírně dodržen bezpečný sklon krytiny udávaný výrobcem (Skladba: Krytina, latě nebo bednění, větraná vzduchová vrstva, tenká pojistná fólie, tuhá tepelná izolace, parozábrana z asfaltového pásu, bednění, krokve)Obr. 9 Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací nad krokvemi určená pro vlhké prostory – výrobu, provozy s vysokou produkcí vlhkosti apod., také pro bytové a rodinné domy a občanskou vybavenost v obvyklých nadmořských výškách, na jednoduché tvary střech, s jednoduchými detaily (např. střešní okno), není-li mírně dodržen bezpečný sklon krytiny udávaný výrobcem (Skladba: Krytina, latě nebo bednění, větraná vzduchová vrstva, tenká pojistná fólie, tuhá tepelná izolace, parozábrana z asfaltového pásu, bednění, krokve)

Řada výrobců nabízí systémové skladby střech nad krokvemi s různou kombinací materiálových bází parotěsnicí vrstvy a pojistné hydroizolace. Parotěsnicí vrstvy jsou často nabízeny z moderních fóliových materiálů. Použití systémových skladeb podle tepelně-vlhkostních podmínek v interiéru závisí na doporučení dodavatele skladby. Vždy se doporučuje návrh ověřit výpočtem.

Pokud je výrazně nedodržen bezpečný sklon krytiny (až o 10 °), měla by být pojistně hydroizolační vrstva provedena z hydroizolační fólie, která zajistí dostatečnou izolaci proti vodě (obr. 10). Má-li být ale střecha použita nad zmíněné prostory s velmi vysokou produkcí vlhkosti, je třeba, aby v tomto případě parozábranu tvořil asfaltový pás s hliníkovou vložkou. Důvodem je to, že musí být zachováno pravidlo, aby parotěsnicí vrstva měla výrazně vyšší difuzní odpor oproti ostatním vrstvám střechy, zejména pak oproti pojistné hydroizolační vrstvě.

Obr. 10 Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací nad krokvemi určená pro rodinné domy, bytové domy, občanskou vybavenost až po vlhké prostory – výrobu, provozy s vysokou produkcí vlhkosti apod., DLE KOMBINACE MATERIÁLU PAROTĚSNICÍ VRSTVY A POJISTNÉ HYDROIZOLACE (kombinace materiálů a použití – viz text), v obvyklých nadmořských výškách, na složité tvary střech s množstvím detailů s výrazně nedodrženým bezpečným sklonem krytiny udávaným výrobce (Skladba: Krytina, latě nebo bednění, větraná vzduchová vrstva, pojistná hydroizolační fólie nebo asfaltový pás S, tuhá tepelná izolace, parozábrana z asfaltového pásu, event. s hliníkovou vložkou, bednění, krokve)Obr. 10 Dvouplášťová střecha s tepelnou izolací nad krokvemi určená pro rodinné domy, bytové domy, občanskou vybavenost až po vlhké prostory – výrobu, provozy s vysokou produkcí vlhkosti apod., DLE KOMBINACE MATERIÁLU PAROTĚSNICÍ VRSTVY A POJISTNÉ HYDROIZOLACE (kombinace materiálů a použití – viz text), v obvyklých nadmořských výškách, na složité tvary střech s množstvím detailů s výrazně nedodrženým bezpečným sklonem krytiny udávaným výrobce (Skladba: Krytina, latě nebo bednění, větraná vzduchová vrstva, pojistná hydroizolační fólie nebo asfaltový pás S, tuhá tepelná izolace, parozábrana z asfaltového pásu, event. s hliníkovou vložkou, bednění, krokve)

Nad interiéry bytových domů, občanské vybavenosti a podobných prostor s větším pohybem osob a zvýšenou produkcí vlhkosti, dále pak také pro rodinné domy lze použít skladby, kde je parotěsnicí vrstva tvořena z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou a pojistná hydroizolační vrstva z asfaltového pásu typu S nebo kde je parotěsnicí vrstva tvořena z asfaltového pásu typu S a pojistná hydroizolační vrstva z hydroizolační fólie.

Na střechy rodinných domů lze použít skladbu s parotěsnicí tenkou fólií a pojistnou hydroizolační vrstvu z tenké fólie.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Šikmé střechy

 1. Šikmá střecha na rodinný dům
 2. Střešní krytina
 3. Pojistná hydroizolační vrstva
 4. Tepelná izolace v šikmých střechách
 5. Parozábrana v šikmých střechách
 6. Vzduchotěsnicí vrstva
 7. Větrání šikmých střech
 8. Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi
 9. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 10. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 11. Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi
 12. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 13. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 14. Pozor na vzájemnou reakci kovů – čemu se vyhnout při napojování střešní krytiny
 15. Chyby na střeše: Měděnou krytinou a žlabem zatékalo, opravy asfaltem nepomohly
 16. Střecha je po deseti letech jako řešeto. Špatná konstrukce zapříčinila rychlou korozi
 17. Silný vítr pohnul střechou. Krov neměl zavětrování
 18. Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily
 19. Ulétla jim střecha na 5 let starém domě. Důvod? Místo prken použili OSB desku
 20. Firma fakturovala vícepráce stavby, objednatel odmítal zaplatit. Spor o peníze je dohnal k soudu
 21. Střecha od stavební firmy se mu nelíbila. Pozval si znalce, ten objevil závažné chyby

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - schulzfoto

Skladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťové

Plochou střechu charakterizuje sklon do 5 ° a použití povlakové hydroizolace namísto skládané krytiny známé ze šikmých střech. Využití ploché střechy oproti šikmé má mnohá opodstatnění. Plochá střecha zejména umožňuje plné využití plochy posledního podlaží oproti obytnému podkroví pod šikmou střechou. Konstrukce…