Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Šikmé střechy více o tématu

Tepelná izolace v šikmých střechách

Tepelněizolační vrstva chrání interiér pod střechou proti tepelným ztrátám v chladném období a proti tepelným ziskům v teplejším období roku. Pro šikmé střechy se nejčastěji používají tepelné izolace následujících typů.
Tepelná izolace v šikmých střechách

 • Desky z minerálních vláken
 • Desky z polyuretanu (PUR) nebo polyisokianurátu (PIR) a z fenolické pěny
 • Foukaná celulóza
 • a další

Přehled výrobců a dodavatelů tepelných izolací působících na českém trhu naleznete v tabulce Stavební tepelné izolace – přehled trhu.

Desky z minerálních vláken mohou být na bázi skleněných nebo kamenných vláken. Používají se obvykle ve skladbách střech, kde je převážná část izolace umístěna mezi krokvemi a další je umístěna pod nebo nad krokvemi. Desky jsou pružné, což je výhodné z hlediska montáže, kdy se prostor mezi krokvemi beze zbytku vyplní izolací.

Podrobně o izolaci z minerálních vláken

Desky z pěnového polystyrenu, z polyuretanu (PUR) nebo polyisokianurátu (PIR) a z fenolické pěny se používají ve skladbách střech, kde je převážná část tepelné izolace umístěna na tuhé konstrukci nad krokvemi. Zde se využívá tuhosti a pevnosti materiálu izolace, kde je třeba přenést zatížení z horních vrstev střechy do krokví.

Podrobně:

Izolace z foukané celulózy používají někteří výrobci a dodavatelé systémů střech a staveb s tzv. difuzně propustnými konstrukcemi. Tato izolace má z hlediska použití a montáže přísná specifika.

Podrobně o foukané celulóze.

Míra tepelné izolace konstrukce se udává veličinou součinitel prostupu tepla. Ten vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu teplot 1 K.

Požadavky na součinitel prostupu (w/m2K) tepla šikmých střech při předpokládané vnitřní teplotě 18 až 22 °C:

Sklon střechy Požadované
hodnoty
UN,20
Doporučené
hodnoty
Urec,20
Doporučené hodnoty
pro pasivní budovy
Upas,20
Střecha strmá se sklonem nad 45° 0,30 0,20 0,18 až 0,12
Střecha šikmá se sklonem do 45° včetně 0,24 0,16 0,15 až 0,10

Požadavky na součinitele prostupu tepla ostatních konstrukcí najdete v podrobném redakčním článku: Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Šikmé střechy

 1. Šikmá střecha na rodinný dům
 2. Střešní krytina
 3. Pojistná hydroizolační vrstva
 4. Tepelná izolace v šikmých střechách
 5. Parozábrana v šikmých střechách
 6. Vzduchotěsnicí vrstva
 7. Větrání šikmých střech
 8. Střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi
 9. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 10. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi
 11. Střechy s tepelnou izolací nad krokvemi
 12. Střecha tříplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 13. Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací nad krokvemi
 14. Pozor na vzájemnou reakci kovů – čemu se vyhnout při napojování střešní krytiny
 15. Chyby na střeše: Měděnou krytinou a žlabem zatékalo, opravy asfaltem nepomohly
 16. Střecha je po deseti letech jako řešeto. Špatná konstrukce zapříčinila rychlou korozi
 17. Silný vítr pohnul střechou. Krov neměl zavětrování
 18. Kvalitní střešní krytinu znehodnotila banální chyba. Pokusy o opravu vše zhoršily
 19. Ulétla jim střecha na 5 let starém domě. Důvod? Místo prken použili OSB desku
 20. Firma fakturovala vícepráce stavby, objednatel odmítal zaplatit. Spor o peníze je dohnal k soudu
 21. Střecha od stavební firmy se mu nelíbila. Pozval si znalce, ten objevil závažné chyby

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Tato skladba obsahuje jedinou větranou vzduchovou vrstvu, a to bezprostředně pod krytinou. Tepelná izolace je z obou stran zakryta spojitým materiálem – parotěsnicí vrstvou, nejčastěji plastovou fólií, zespodu a pojistnou hydroizolační vrstvou shora.

REKLAMA