REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Vrstvy šikmých střech více o tématu

Tepelná izolace v šikmých střechách

Tepelněizolační vrstva chrání interiér pod střechou proti tepelným ztrátám v chladném období a proti tepelným ziskům v teplejším období roku. Pro šikmé střechy se nejčastěji používají tepelné izolace následujících typů.
Tepelná izolace v šikmých střechách

  • Desky z minerálních vláken
  • Desky z polyuretanu (PUR) nebo polyisokianurátu (PIR) a z fenolické pěny
  • Foukaná celulóza
  • a další

Přehled výrobců a dodavatelů tepelných izolací působících na českém trhu naleznete v tabulce Stavební tepelné izolace – přehled trhu.

Desky z minerálních vláken mohou být na bázi skleněných nebo kamenných vláken. Používají se obvykle ve skladbách střech, kde je převážná část izolace umístěna mezi krokvemi a další je umístěna pod nebo nad krokvemi. Desky jsou pružné, což je výhodné z hlediska montáže, kdy se prostor mezi krokvemi beze zbytku vyplní izolací.

Podrobně o izolaci z minerálních vláken

Desky z pěnového polystyrenu, z polyuretanu (PUR) nebo polyisokianurátu (PIR) a z fenolické pěny se používají ve skladbách střech, kde je převážná část tepelné izolace umístěna na tuhé konstrukci nad krokvemi. Zde se využívá tuhosti a pevnosti materiálu izolace, kde je třeba přenést zatížení z horních vrstev střechy do krokví.

Podrobně:

Izolace z foukané celulózy používají někteří výrobci a dodavatelé systémů střech a staveb s tzv. difuzně propustnými konstrukcemi. Tato izolace má z hlediska použití a montáže přísná specifika.

Podrobně o foukané celulóze.

Míra tepelné izolace konstrukce se udává veličinou součinitel prostupu tepla. Ten vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu teplot 1 K.

Požadavky na součinitel prostupu (w/m2K) tepla šikmých střech při předpokládané vnitřní teplotě 18 až 22 °C:

Sklon střechy Požadované
hodnoty
UN,20
Doporučené
hodnoty
Urec,20
Doporučené hodnoty
pro pasivní budovy
Upas,20
Střecha strmá se sklonem nad 45° 0,30 0,20 0,18 až 0,12
Střecha šikmá se sklonem do 45° včetně 0,24 0,16 0,15 až 0,10

Požadavky na součinitele prostupu tepla ostatních konstrukcí najdete v podrobném redakčním článku: Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Vrstvy šikmých střech

  1. Střešní krytina
  2. Pojistná hydroizolační vrstva
  3. Tepelná izolace v šikmých střechách
  4. Parozábrana v šikmých střechách
  5. Vzduchotěsnicí vrstva
  6. Větrání šikmých střech

Mohlo by vás zajímat

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Tato skladba obsahuje jedinou větranou vzduchovou vrstvu, a to bezprostředně pod krytinou. Tepelná izolace je z obou stran zakryta spojitým materiálem – parotěsnicí vrstvou, nejčastěji plastovou fólií, zespodu a pojistnou hydroizolační vrstvou shora.

REKLAMA
REKLAMA