REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Vrstvy šikmých střech více o tématu

Vzduchotěsnicí vrstva

Vzduchotěsnicí vrstva brání volnému proudění vzduchu mezi interiérem a exteriérem skrz skladbu střechy. Vzduch, který proudí z interiéru skrz skladbu ven, s sebou nese značné množství vlhkosti, která na chladných površích uvnitř skladby kondenzuje, případně namrzá.
Vzduchotěsnicí vrstva

To může dramaticky snížit trvanlivost dřevěných konstrukcí ve skladbě, snížit účinnost tepelné izolace, případně způsobit zatékání kondenzátu do interiéru apod.

Ve větrném počasí může vzduch naopak proudit z exteriéru do interiéru, a tím způsobit pronikání chladného vzduchu, aniž je otevřené okno, dále ochlazování povrchu konstrukcí a s tím spojenou případnou kondenzaci vlhkosti. V extrémních případech se může stát, že takový interiér – například podkroví, kde jediná vzduchotěsnicí vrstva je špatně slepená fólie – nelze ani vytopit na požadovanou teplotu.

Ve skladbách šikmých střech difuzně uzavřených je vzduchotěsnicí vrstva tvořena obvykle fólií, která plní zároveň funkci parozábrany, ve skladbách difuzně otevřených je vzduchotěsnicí vrstva tvořena stavební deskou, která tvoří funkci parobrzdy. Často se používá dřevoštěpková deska OSB.

Parotěsnicí vrstva z tenké plastové fólie neměla být jedinou vzduchotěsnicí vrstvou ve skladbě střechy nad využívaným a vytápěným podkrovím. To mimo jiné pro vytápěné trvale obývané prostory v podstatě diskvalifikuje např. tříplášťové střechy, kde je parotěsnicí vrstva tvořena z plastové fólie a tepelná izolace je od pojistné hydroizolace – nejčastěji také z fólie – oddělena větranou vzduchovou vrstvou.

Kvalita vzduchotěsnicí vrstvy se prověřuje zkouškou průvzdušnosti obálky budovy, tzv. Blower-door testem. Průvzdušnost obálky domu jako celku musí být dle požadavků platné ČSN 73 0540-2 prakticky nulová, tedy menší, než je odchylka měření metody, kterou se stanovuje.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Vrstvy šikmých střech

  1. Střešní krytina
  2. Pojistná hydroizolační vrstva
  3. Tepelná izolace v šikmých střechách
  4. Parozábrana v šikmých střechách
  5. Vzduchotěsnicí vrstva
  6. Větrání šikmých střech

Mohlo by vás zajímat

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Střecha dvouplášťová s tepelnou izolací mezi krokvemi

Tato skladba obsahuje jedinou větranou vzduchovou vrstvu, a to bezprostředně pod krytinou. Tepelná izolace je z obou stran zakryta spojitým materiálem – parotěsnicí vrstvou, nejčastěji plastovou fólií, zespodu a pojistnou hydroizolační vrstvou shora.

REKLAMA
REKLAMA