Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Zahrady, chodníky, ploty a terasy více o tématu

Voda v zahradě: Jezírka a fontány osvěží vzduch a potěší oko

I v oboru zahradní tvorby se ukazuje, že se historie neúprosně opakuje. Už před několika staletími byla voda ukazatelem moci a bohatství a ten, kdo měl na zahradě jezero, fontánu nebo jiný vodní prvek, byl vskutku mocný, protože si tuto „nadbytečnou“ krásu pro potěchu oka mohl dovolit. Dnes je voda luxus hlavně z důvodu jejího nedostatku a mnohdy i zhoršení její kvality. Přesto do zahrady patří a je to právě ona, kdo dokáže zahradu pozvednout na úplně jinou úroveň.

Malá městská zahrada, venkovská, permakulturní nebo i ta minimalistická, všechny mají jedno společné. Jejich majitelé se tu v záplavě zeleně chtějí cítit příjemně, a voda upravující mikroklima k tomu hodně dopomůže. Vodní prvky lidstvo doprovázejí už od nepaměti, kdy ti bohatí a mocní začali své palácové zahrady zdobit právě tímto přírodním šperkem. Hlavně v zeměpisných šířkách s horkým a suchým klimatem byla voda vzácností, ale neplatilo to jen v zahradách maurských, s tímto fenoménem jste se mohli setkat i mnohem blíž, například ve Francii. I tam se voda hnala do fontán jen ve chvílích reprezentace, kdy bylo potřeba dát na odiv moc. Vodní prvky tedy byly v minulosti jakýmsi ukazatelem společenského postavení. Dnes od nich ale očekáváme něco trochu jiného. Přírodní jezírka a biotopy skvěle nahradí tradiční bazén s chemicky upravenou vodou, a i byť jen malý vývěrový kámen na obytné terase ve městě je spolehlivým pomocníkem při letním osvěžení.

Voda do zahrady dostane život

Zahrada s vodním prvkem má úplně jinou atmosféru než ta bez něj. Voda je totiž pro samotné zahradní architekty výrazový prvek, který doslova útočí na lidské vnímání. Klidná vodní hladina v sobě zrcadlí okolní vegetaci a stavby, působí uklidňujícím dojmem, a ačkoli se příliš nepohybuje, i ona se podílí na úpravě mikroklimatu nejen samotné zahrady. Klidnou vodní hladinu si nejvíce užijete v podobě okrasného jezírka, ve kterém se bude dobře dařit i rybám, nebo rovnou v podobě koupacího biotopu. Voda v pohybu, tedy ta tekoucí, vytváří dynamickou atmosféru plnou děje. Je to přírodní divadlo plné zvuků a barev. „Hlasitější“ formy vodních prvků nejsou nejlepší volbou do odpočinkových zón zahrady, ačkoli i tento názor nemusí vždy platit. Pokud je naším cílem přehlučení dopravy za pozemkem, pak bude rychle tekoucí potok napájející jezírko tím správným řešením. V praxi se často kombinuje voda tekoucí a stojatá. Na českých zahradách jsou oblíbená hlavně koupací jezírka s průtokem vody, který vodu v jezírku okysličuje a obměňuje. Tento přítok lze samozřejmě regulovat pomocí čerpadel.

I koupací nebo okrasné jezírko si zaslouží průtok vody kvůli ochlazení i okysličení. Voda se tak udržuje přirozeně mnohem čistší. Foto: Ing. Lucie Peukertová

Když voda žije

Okrasná i koupací jezírka bývají vybavena i zónou s vodními a bahenními rostlinami, které se starají o čištění vody a také o propojení samotné vodné hladiny s okolní zahradou. Rostliny ale ve většině případů nejsou všemohoucí, a ačkoli vodu dokážou vyčistit od různých sloučenin, i ony potřebují trochu pomoct. S tím pomůže třeba i jen samotný průtok vody, který se stará o okysličování. To je důležité také v případě, že vodu obývají kromě rostlin také ryby. Tito vodní živočichové se stávají častými nájemníky ve vodních prvcích, problém ale bývá s jejich přerybněním. Hodně ryb sice znamená krásnou podívanou, zároveň ale dochází ke znečištění vody výkaly a zbytky krmiv, které ryby nespotřebují. Právě v tomto případě je nutné myslet na kvalitní filtrační systém, bez kterého se hlavně koupací jezírka prostě neobejdou.

S filtrem nebo bez něj?

Filtrační technologii by měla ideálně nainstalovat odborná firma a může se v mnohém lišit. Filtrace má funkci mechanickou, díky které dochází k mechanické separaci nečistot, a díky funkci biologické zase dochází k odbourávání živin z vody vlivem činnosti speciálních bakterií. Jezírka okrasná i koupací bývají konstruovaná různými způsoby. Stupeň znečistění vody závisí na celé řadě faktorů, nicméně zde platí, že se většina jezírek bez jezírkové filtrační technologie jednoduše neobejdou. Ale i tak se najdou výjimky hlavně na těch zahradách, které mají to štěstí na zdroj opravdu kvalitní vody a kde se při stavbě jezírka nešetřilo na hloubce, takže dochází k přirozenému chlazení vody. Pokud tedy zvažujete vybudování jezírka, ať koupacího nebo okrasného, určitě od něj budete očekávat správnou funkčnost a ideálně čistou vodu. Požadavky jsou vyšší hlavně u jezírek určených ke koupání. Právě tady bude filtr jednoznačně správnou volbou.

Od koupacího biotopu budete jistě požadovat vysokou kvalitu vody, proto zvažte její zdroj a případnou úpravu. Foto: Ing. Lucie Peukertová

Vodní prvky ano, chce to jen myslet na zdroj vody

Zdrojem vody pro jezírko, vývěrový kámen, fontánu nebo jen menší brouzdaliště může být voda z vrtu, studny či vodovodu. Hlavně u vody, kterou není nutné chemicky upravovat, jak tomu bývá v případě bazénů, se nemusíte bát jejího znehodnocení. Konec konců má stále svůj přírodní charakter. Kritici nadměrného čerpání kvalitní vody často namítají, že se vodní prvky musí stále dopouštět a tím se voda nadměrně odčerpává z podzemních zdrojů. Ano, to je samozřejmě pravda, na druhou stranu jsou to právě vodní prvky, které ochlazují ovzduší a upravují mikroklima. Je tedy na zvážení, zda hlavně v některých oblastech více nevyužít dešťovou vodu zachytávanou třeba ze střech nebo zpevněných povrchů. U dešťovky je ovšem nutné počítat s tím, že to není tak úplně nejlepší řešení pro první napuštění jezírek a biotopů, nicméně pro dopuštění a přefiltrování se už hodí.

Dešťová voda nebo voda z vrtu?

Při vydatných deštích by se samozřejmě nabízelo využití vody dešťové. Ta je sice zadarmo a při vytrvalém dešti je dostupná i ve větším množství, na druhou stranu má celou řadu nevýhod. Pokud ji tedy chcete využít pro napuštění okrasného jezírka nebo koupacího biotopu, uvažujte nad tím, jestli vás její vlastnosti nepřesvědčí o opaku. Nakonec ji můžete využít i v domácnosti. Mezi největší nevýhody patří absence minerálů, které jsou nutné pro život ve vodě. Rybám by se v této vodě jednoduše nedařilo. Problém je ale spojen také s tím, že je poměrně nevyrovnané její chemické složení, protože s sebou do vodního prvku přinese vše, co se na ní při dešti navázalo ve vzduchu. Přívalové deště na sebe váží sloučeniny dusíku, které vyhovují řasám. Eutrofizovaná voda vás může na zahradě značně potrápit, rozvoj řas a sinic je právě na dusíkaté sloučeniny vázán. V případě, že v jezírku chováte ryby, může být problém i s tím, že dešťová voda přijde do kontaktu s měděnými nebo zinkovými okapy či svody. Tyto kovy jsou ovšem pro vodní živočichy toxické. S dešťovou vodou se také splachují organické nečistoty, které lze samozřejmě díky filtračními zařízení ještě před tím, než se voda dostane do jezírka, odstranit. Ale i tak zvažte, jestli raději dešťovku nevyužít jiným způsobem a vodní prvek nenapájet kvalitnější vodou. Zvláště pokud se ve vodě budete chtít koupat, budete na ní mít i zvýšené nároky. A aby se voda udržela čistá a nerozvíjely se v ní sinice a řasy, je nutné sledovat její chemické složení, které se musí často i u kvalitní vody z vrtu upravovat. U koupacích prvků vás budou zajímat hlavně hodnoty pH, uhličitanová tvrdost vody či obsah fosfátů.

Voda do zahrady patří a ani v minulosti tomu nebylo jinak. Foto: Ing. Lucie Peukertová

Ochlazují vzduch a je to i přírodní divadlo

Pokud se rozhodnete pro některý z vodních prvků, určitě časem zjistíte, že se voda stane centrem veškerého dění v zahradě. Voda samotná příjemně upravuje mikroklima, což oceníte hlavně během horkého léta. V koupacím jezírku se vykoupete i mnohem zdravěji než v běžném bazénu, ve kterém je voda upravená prostředkem na bázi chloru. Na vodu byste měli mít dobrý výhled z domu nebo z obytné terasy, abyste si ji užili všemi smysly. Navíc je to během roku se měnící scenerie, která se stane příbytkem rostlinných a třeba i živočišných druhů.

Řešení i pro menší terasy

Koupací i okrasná jezírka vyžadují dostatek prostoru a zároveň je to i nemalá finanční investice, která dosahuje při využití filtrační technologie ceny i více jak několika set tisíc korun. Ale ani na malé zahradě se vody vzdávat nemusíte, na terase si užijete třeba i menší fontánu nebo vývěrový kámen, které vás v létě příjemně osvěží. Minimalistickým řešením pak bude ptačí pítko nebo také koupadlo, které může být vyrobeno z kamene nebo tvrdého dřeva.

Vodu využívají i zvířecí návštěvníci zahrady, kteří se tak postarají o zábavnou podívanou. Foto: Ing. Lucie Peukertová

Kam vodní prvek umístit

Každý kout zahrady bude mít samozřejmě svou „náladu“ a vždy se najde důvod pro to sem vodní prvek umístit. Pravdou ale je, že je vybudování jezírka nebo jiného prvku je finančně náročné, takže se nad konečnou lokalizací vyplatí přemýšlet. Okrasné a koupací jezírko si nejvíc užijete v blízkosti domu nebo terasy. Ačkoli vypadá ideálně umístění pod korunou vzrostlého stromu, nejedná se o úplně šťastné řešení. Vodu totiž budou po celý rok znečisťovat organické částice, které budou padat z větví. Hlavně na podzim se o problémy postará padající listí, které si najde cestu i přes ochrannou síť.

Problémem organické hmoty je její rozklad ve vodě a následné uvolňování živin, které pak ovlivní chemické složení vody. Větší množství živin ve vodě pak představuje ideální podmínky pro rozvoj řas a sinic. Vodní prvek by tedy měl být umístěn na otevřenou plochu bez přímé blízkosti vzrostlých dřevin, které by se stávaly častým zdrojem nečistot. Koupací jezírko si pak nejvíce užijete na plném slunci.

Ing. Lucie Peukertová

Na Mendelově univerzitě v Brně dokončila bakalářské studium oboru Management zahradních a krajinářských úprav. Poté na ČZU v Praze dokončila magisterské studium oboru Zahradní tvorba. V současné době se věnuje kromě projekce rodinných zahrad také popularizaci oboru zahradní architektury. Veřejnosti čtivou formou přiblížuje hlavě tematiku zahradních stylů, přičemž se zabývá zejména zahradním designem a zahradami přírodními. Při projekční činnosti se zaměřuje především na obytnou funkci a na multifunkční využití zahrad hlavně rodinami s dětmi.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Zahrady, chodníky, ploty a terasy

 1. Plánujte zahradu se zahradním architektem včas. Na co dát pozor a kdy volat odborníka
 2. ROZHOVOR: Plánování zahrady s odborníkem
 3. Principem permakulturní zahrady je přirozený vývoj
 4. VIDEO: Přírodní zahrady mají i svoji certifikaci
 5. Jak hospodařit s vodou na zahradě? Učte se z přírody
 6. Dřevo v zahradě: Materiál, který zahradě nejvíce sluší
 7. Kámen v zahradě: skalky, zpevněné cesty, zídky i umění
 8. Kov a beton v zahradě: Moderní prvky v přírodní scenérii
 9. Beton v zahradě: Podpořte ale nepotlačte krásu rostlin moderním materiálem
 10. Mulč v zahradě: Dobrý sluha ale zlý pán
 11. Obrubníky v zahradě: Dejte záhonům tvar
 12. Voda v zahradě: Jezírka a fontány osvěží vzduch a potěší oko
 13. Dešťová voda v zahradě: Pečujte o ni a sucho vaši zahradu nepřekvapí
 14. Plánujeme zahradu: Jak si poradit se svahy a zajistit soukromí
 15. Rozmanitost plotů, předělů a zástěn
 16. Jak postavit trvanlivý a kvalitní dřevěný plot – v detailu je základ úspěchu
 17. Terasy a jejich stínění
 18. Vyzdvihněte vzhled zpevněných ploch u svého domu
 19. Plánujeme zahradu: Jak promýšlet zpevněné plochy a vodní prvky
 20. Nový plot v novém stavebním zákoně. Kdy je potřeba povolení na stavbu plotu?
 21. Sousedé pod lupou zákona - ploty a další způsoby oddělení pozemků
 22. Sousedé pod lupou zákona - zeleň na hranicích pozemků

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Lucie Peukertová

Zahrada má být krásná i v zimě, říká zahradní architektka

Zimní období je časem plánování, ale také časem zabezpečení domu, zahrady či pozemku. Co je důležité před zimou udělat a jak vše důkladně připravit, abychom se mohli následně posadit u vyhřátého krbu a vychutnávat v klidu vánoční atmosféru. Požádali jsme o rozhovor Lucii Peukertovou, která se zabývá projekcí převážně…

Foto: Ing. Lucie Peukertová

Dešťová voda nad zlato. Jak s tímto bohatstvím hospodařit efektivně?

Ještě před několika lety by nikomu úbytek vody zřejmě vrásky na čele nedělal, ale v současné době je to už opravdu aktuální téma. I když je to letos s úhrnem srážek již mnohem lepší, i tak je jisté, že se budeme s poklesem hladiny podzemní vody i s půdním suchem potýkat i následující roky. Je tedy důležité se na…

Foto: Ing. Lucie Peukertová

Nejčastější chyby na českých zahradách. Vyvarujte se těmto deseti omylům

Možná by se mohlo zdát, že plánování a vlastní realizace zahrady budou spíš příjemnou záležitostí korunovanou bujnou zelení a pestrými květy. Pravdou ale je, že i vznik zahrady provází celá řada stavebních činností, terénní úpravy, instalace jímek na dešťovou vodu, ale ani tím to rozhodně nekončí. Co jednoznačně…

Foto: Ing. Lucie Peukertová

Dešťová voda v zahradě: Pečujte o ni a sucho vaši zahradu nepřekvapí

Ačkoli to na sucho možná právě teď nevypadá, stále je tento problém aktuální. Půda na zahradách i ve volné přírodě s ním totiž bojuje každý rok. V čem je největší problém, co děláme stále špatně, a jak zachránit každou kapku dešťovky? Metod je celá řada, nechte se inspirovat některými z nich.