REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Družstevní bydlení více o tématu

Pro koho je vhodný družstevní byt. Jaké jsou rozdíly oproti osobnímu vlastnictví

Chcete založit rodinu ve vlastním? Ulevit peněžence měsíční výdaje na nájemné? Nebo chcete zúročit našetřené prostředky? Důvodů, proč si lidé chtějí pořídit byt do osobního vlastnictví, je celá řada. Bydlení ve vlastním (kromě možnosti financování nákupu bytu prostřednictvím hypotečního úvěru) je výhodnější pro ty, kteří byt pořizují jako dlouhodobou investici. A pro koho je vhodný družstevní byt?
Zdroj: Fotolia.com - candybox-images

Pro koho je družstevní byt vhodný? Pro mladou rodinu, studenty i seniory

Řešíte-li akutní bytovou situaci, můžete ocenit pružnější úpravu a širší možnosti bytových družstev. Klíčovou otázkou totiž stále hrají vstupní náklady. V tomto ohledu má družstevní byt, který má samozřejmě i mnoho nedostatků, oproti tomu v osobním vlastnictví první výhodu. Na vstupních nákladech můžete ušetřit od desítek po stovky tisíc korun. To může být zajímavé především pro mladé rodiny, studenty nebo seniory.

Patnáct rozdílů mezi družstevním bytem a bytem v osobním vlastnictví

 1. Důraz na osobní složku (vlastní bydlení) x důraz na majetkovou složku (vlastnictví)
 2. Jednodušší správa (rozhodování nadpoloviční většinou o většině záležitostí) x komplikovanější rozhodování o změnách v domě (vázanost prohlášením, které nelze změnit bez souhlasu dotčených – velmi často všech - vlastníků)
 3. Jednodušší a levnější převod x k převodu nutný vklad do katastru
 4. Postačuje předložení písemné informace  bytovému družstvu x nezbytnost úředně ověřených podpisů
 5. Cena za převod nemusí být nikomu sdělována x cena za převod se uvádí ve smlouvě, která je veřejně přístupná ve sbírce listin katastru nemovitostí
 6. Nehradí se daň z převodu x hradí se daň z nabytí nemovité věci 4 %
 7. Větší vliv na osoby bydlící v domě a možnost vyloučení neplatičů nebo výrazně problematických spolubydlících a jejich následné vystěhování x prakticky nemožnost „zbavit“ se problematického souseda
 8. Financování nelze zajistit zastavením předmětného bytu (BD možnost zastavení podílu z důvodu ochrany před neplatiči často ve stanovách vylučují) x jednodušší financování nákupu a širší možnost zajistit financování nákupu nemovitosti (hypotečním úvěrem)
 9. Nákup podílu může být financován prostřednictvím družstva (dlužníkem banky není nabyvatel, ale družstvo a člen splácí úvěr družstvu spolu s platbami za užívání bytu) x při zajištění financování bude přímým dlužníkem banky vždy přímo vlastník
 10. Při převodu podílu přechází tato povinnost na nástupce automaticky x  při převodu bytu musí vypořádat hypoteční zástavní právo
 11. Na realitním trhu bývá nabytí bytu v družstevním vlastnictví o několik procent levnější x výhodnější možnost financování zvyšuje kupní cenu
 12. Členem orgánu smí být pouze člen družstva x členem orgánu může být i jiná osoba než vlastník bytu
 13. Může jednotlivými činnostmi pověřit třetí osobu, odpovědnosti za řádný výkon funkce tím však není zproštěn x za úplatu lze řízení SVJ a odpovědnost přenechat třetí osobě, což umožňuje řešit situace, kdy o vedení SVJ nemá nikdo z vlastníků zájem
 14. Při stavebních úpravách v bytě musí člen požádat družstvo o souhlas (kontrola nad zásahy do důležitých částí domu a jeho zařízení) x při stavebních úpravách v bytě má vlastník zakázáno zasahovat do společných částí (zdí, nosných konstrukcí, systému dálkového vytápění apod.)
 15. Družstvo může podnikat, např. vytvářet zisk z pronájmu nebytových prostor třetím osobám nebo z poskytování služeb (správy domu jiným osobám), pokud tím neohrozí svůj hlavní účel, tj. zajišťování bytových potřeb členů x společenství vlastníků nesmí podnikat, ani vyvíjet jinou činnost, která nesouvisí se správou vlastního domu (např. spravovat nemovitosti jiných osob nebo pronajímat prostory za účelem zisku)

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Družstevní bydlení

 1. Problémy s hypotékou na družstevní byt - jak jej financovat?
 2. Jak hlídat hospodaření družstva. Zjistěte si, kam jdou vaše peníze
 3. Na co si dát pozor při výběru družstevního bytu
 4. Družstevní byt jako varianta vlastního bydlení
 5. Bytové družstvo se za vás postará o správu domu. Co všechno mu můžete svěřit?
 6. Pro koho je vhodný družstevní byt. Jaké jsou rozdíly oproti osobnímu vlastnictví

Přečtěte si více k tématu Družstevní bydlení

Kontrolovat katastr a insolvenční rejstřík je v zájmu SVJ

Kontrolovat katastr a insolvenční rejstřík je v zájmu SVJ

Automatická služba RejstrikySVJ.cz kontroluje zásadní rejstříky důležité pro činnost výboru SVJ - insolvenční rejstřík pro insolvence a insolvenční dražby a katastr nemovitostí pro zápisy exekucí na jednotkách a exekuční dražby. Výborům SVJ značně usnadňuje práci a předchází možným finančním škodám.

Zdroj: Fotolia.com - kamila

Jak hlídat hospodaření družstva. Zjistěte si, kam jdou vaše peníze

Družstevní bydlení už dávno není jen přežitkem z dob komunismu. Ba naopak, kvůli nedostupnému bydlení se tento typ vlastnictví stává znovu velice populárním. I družstva mají ale pochopitelně svá úskalí a jedním z nich může být právě jeho hospodaření. Co tedy dělat, pokud máte podezření na špatné hospodaření se ...

Zdroj: Fotolia.com - yakub88

Bytové družstvo se za vás postará o správu domu. Co všechno mu můžete svěřit?

Ačkoli by se mohlo zdát, že role družstevního bydlení upadá, opak je pravdou a bytová družstva našla nové uplatněná v roli správců bytových domů. Bytová družstva dnes pečují o téměř 700 000 bytových jednotek po celé České republice. Co všechno bytové družstvo zajistí za vás, když jste jeho členem nebo i jen, když pro ...

Brno, Ilustrační obrázek © fotolia.com, Anton Gvozdikov

Praha vs. Brno: Rozdíl v nájmech se v 1. čtvrtletí snížil

Rozdíl v nájmech mezi Prahou a Brnem se v prvním čtvrtletí mírně snížil. U nejžádanějších bytů 2+KK byl na konci loňského roku 28 procent, na konci března 22 procent. V Praze byla průměrná měsíční cena nájmu 16 500 korun, v Brně 13 500 korun. Při porovnání čtyř největších měst Česka vzrostly meziročně ceny u ...

Zdroj: Fotolia.com - thomasknospe

Družstevní byt jako varianta vlastního bydlení

Hypotéky zdražují, drahé byty nezlevňují. Bydlení v družstevním bytě může být zajímavé nejen pro mladou generaci, pro kterou se standardní tržní bydlení stává nedostupné. V družstevním bytě už dnes bydlí desetina českých domácností. Mohlo by jich být více, přesto pokračuje trend převodu těchto bytů do osobního ...

REKLAMA
REKLAMA