REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Družstevní bydlení více o tématu

SVJ nesežene předsedu ze svých řad? Může využít externí správu bytového domu

Správa domu obnáší čím dál více povinností a odpovědnosti, klesá tak zájem lidí o samosprávu svých bytových domů a účast na členských schůzích. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) stále častěji využívají práce specializovaných firem, mnohdy i pro roli takzvaného externího předsedy. Ten vykonává roli statutárního orgánu pro SVJ v případě, že se v domě nedaří sestavit výbor či vybrat předsedu z vlastních řad. Kromě soukromých firem stále častěji externí správcovské služby poskytují také bytová družstva.
Zdroj: Adobe Stock - jackf

V posledních letech přibylo nejen legislativy, ve které se lidé ve vedení společenství vlastníků musí vyznat, ale také té, která přímo dopadá na fungování těchto bytových korporací. Zejména se jedná o nová pravidla bytového spoluvlastnictví, GDPR, ale i zákona o službách. „V roce 2014 po přijetí nového občanského zákoníku, který například zavedl majetkovou odpovědnost členů výborů společenství vlastníků, zákonodárci slibovali zjednodušení legislativy. Na jednodušší pravidla zatím stále čekáme“ vysvětluje Kateřina Horáková, vedoucí právního oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev (SČMBD). 

Specializované firmy přebírají povinnosti vlastníků

K výhodě samosprávy bytového domu patří osobní úsilí a angažovanost členů vedení SVJ, alespoň do doby, kdy se lidé v domě dokáží na důležitých záležitostech v klidu domluvit. Tito lidé často práci pro dům vykonávají za minimální odměnu, čímž šetří finanční prostředky i ostatních vlastníků. Nejsou-li oceněni alespoň vděkem, za nějaký čas „vyhoří“ a ztratí chuť věnovat se domu na úkor vlastního volného času. Výhodou správy budovy externím subjektem je profesionalita. Ta je poskytována za smluvní odměnu, kterou schvalují vlastníci jednotek. Správa domů probíhá na odborné úrovni, při sjednávání stavebních zakázek může profesionální správce porovnat zkušenosti, které měl v průběhu své praxe s více dodavateli, lze tak vyjednat i výhodnější ceny. „V domě obvykle nejsou odborníci na technickou, právní ani ekonomickou správu, kteří by komplexní služby externího správce mohli zastat. Ve většině domů už je dnes angažován, ať už na celkovou správu, nebo jen na její část,“ uvádí Kateřina Horáková. Kromě běžných oprav či údržby společných prostorů domu se mohou zabývat také účetnictvím, technickou dokumentací či přípravou nájemních smluv, návrhem výše záloh a jejich rozpisem, sledováním dlužníků a upomínáním. Co se tak týká organizačních záležitostí či běžných oprav, leccos to vyřeší, na rozhodování o nákladných investicích se ale majitelé jednotek musí stejně domluvit.

Zdroj: Adobe Stock - angor 75

Správa bytovými družstvy

Externí správcovské služby pro společenství vlastníků jednotek neposkytují pouze soukromé firmy, stále častěji se do nich pouštějí také bytová družstva. „Aktuálně spravujeme 2,5krát více domů společenství vlastníků, která historicky nikdy nebyla součástí družstva,” potvrzuje Martin Kroh, šéf představenstva Stavebního bytového družstva Praha (SBD Praha). Členská družstva Svazu českých a moravských bytových družstev celkem vykonávají správu zhruba pro 13 tisíc společenství vlastníků jednotek. Běžná je především u starších bytů, které přecházely z družstevního vlastnictví do soukromého.

Ceny externí správy

Ceníky externích správcovských subjektů se značně liší, řada z nich sestavuje cenovou nabídku pouze individuálně. V praxi totiž správa závisí na mnoha faktorech, mimo jiné na velikosti spravovaného bytového domu či na jeho stáří nebo na rozsahu poskytovaných služeb. Základní sazby se pohybují zhruba v rozmezí 100 až 200 korun na jednu bytovou jednotku měsíčně. Někdy může být základní cena nízká, konečná cena však může výrazně narůst o položky, které správci zpoplatňují podle ceníku za úkony. Jak upozorňuje Kateřina Horáková, ne vždy by jediným kritériem pro výběr profesionálního správce měla být cena: „Je-li rozsah správy omezen na úplné minimum a není věnována odborná pozornost všem oblastem, může se taková správa časem naopak prodražit.“

Když se nezájem projevuje i u členských schůzí

Specializované firmy často nabízejí též výpomoc s organizací shromáždění vlastníků společenství. Právě u SVJ je totiž obzvláště důležité, aby se členové scházeli v dostatečném počtu určeném stanovami. Pokud by se tak nestalo, nemohou se totiž na ničem usnést. V případě družstev existuje pro případ, že se nesejde nadpoloviční většina členů, alespoň možnost hlasovat o bodech uvedených v pozvánce na schůzi v režimu takzvané náhradní členské schůzce při účasti alespoň třech přítomných. Upadající zájmem o schůze je každopádně nešvarem, který trápí společenství vlastníků i bytová družstva. Externí firmy nabízí pro tyto případy kompletní servis oslovování s detailním představením bodů schůze včetně možnosti zajistit plnou moc či prohlášení manželů či spoluvlastníků.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Družstevní bydlení

 1. Jak bydlet důstojně a dostupně? Sdílené domy a sociální družstvo jako alternativa družstevnímu, nájemnímu i vlastnickému bydlení
 2. Pro koho je vhodný družstevní byt. Jaké jsou rozdíly oproti osobnímu vlastnictví
 3. Princip baugruppe jako lék na bytovou krizi. Připravuje se i v ČR. O co jde?
 4. Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví po 1. lednu 2021 je možný ale jen někde
 5. Prohlášení vlastníka je zásadní pro určení bytové jednotky. Jaký je rozdíl oproti podílovému spoluvlastnictví?
 6. Bytové družstvo se za vás postará o správu domu. Co všechno mu můžete svěřit?
 7. Jak hlídat hospodaření družstva. Zjistěte si, kam jdou vaše peníze
 8. Jak prosadit opravy domu na bytovém družstvu. Kdo to zaplatí?
 9. Revize v bytovém domě nepodceňujte! Užitečné rady pro majitele bytů, SVJ i družstva
 10. SVJ nesežene předsedu ze svých řad? Může využít externí správu bytového domu
 11. Může mít SVJ příjmy z fotovoltaiky? Může společenství vlastníků jednotek příjmy převést do fondu oprav?
 12. Problémy s hypotékou na družstevní byt - jak jej financovat?
 13. Na co si dát pozor při výběru družstevního bytu
 14. Družstevní byt jako varianta vlastního bydlení
 15. Dědictví družstevního bytu: Lze zdědit družstevní byt? Jak probíhá převod?
 16. Financování družstevního bytu: Jaké jsou možnosti úvěrů a jak je to s hypotékou?
 17. Rekonstrukce bytu v družstevním vlastnictví. Co se musí hlásit družstvu a jak to je se zhodnocením bytu?

Mohlo by vás zajímat

Bytový dům, ilustrační obrázek, zdroj: Fotolia.com

Novela občanského zákoníku přináší stěžejní změny pro bytová družstva

V rámci novelizace občanského zákoníku dochází k řadě změn, které ovlivní fungování bytových družstev. První z novel nabyla účinnosti již 1. července 2020 (novela přijatá zákonem č. 163/2020 Sb.) a druhá ji nabude 1. ledna 2021 (novela přijatá zákonem č. 33/2020 Sb.). Vedle toho budou navíc první novelu v říjnu…

Zdroj: Pexels.com - Tembela Bohle

Správa bytového domu v době koronaviru. Je nutné desinfikovat výtahy?

Mimořádná opatření se dotýkají mnoha oblastí každodenního fungování – to platí i v případě bytových domů, které se musí stávající situaci přizpůsobit. Co se v rámci mimořádné situace v rámci správy bytového domu změnilo? Je možné uspořádat členskou schůzi? Je nutné dezinfikovat výtahy?

REKLAMA