Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Družstevní bydlení více o tématu

Bytové družstvo se za vás postará o správu domu. Co všechno mu můžete svěřit?

Ačkoli by se mohlo zdát, že role družstevního bydlení upadá, opak je pravdou a bytová družstva našla nové uplatněná v roli správců bytových domů. Bytová družstva dnes pečují o téměř 700 000 bytových jednotek po celé České republice. Co všechno bytové družstvo zajistí za vás, když jste jeho členem nebo i jen, když pro vás provádí správu v SVJ?
Zdroj: Fotolia.com - yakub88

Rozsah činností prováděných a zabezpečovaných družstvem je dnes podle odborníků poměrně široký. “Podíváme-li se na to z formální stránky, výčet povinností bytového družstva, tedy toho, co zajišťuje za vás jakožto za členy, je dán především stanovami příslušného družstva. Dále pak také smlouvou o zajišťování správy. A v neposlední řadě také nařízením vlády upravujícím některé záležitosti související s bytovým spoluvlastnictvím,” říká předseda Svazu Českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil.

Revize a prohlídky

Mezi nejdůležitější činnosti, které pro vás bytové družstvo vykoná, pak podle něj patří zejména zajišťování provádění pravidelných revizí, prohlídek a oprav veškerých technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení a nouzového osvětlení, rozvodů elektrické energie a plynu, tepla, teplé vody, zařízení vzduchotechniky či systémů rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí. Není to tedy úplně skromný seznam základních povinností, které lidem žijícím v bytových domech v souvislosti s jejich správou ze zákona vznikají a která družstva řeší za ně.

Administrativa a správa financí

Neméně důležitými činnostmi jsou povinnosti z finančně-ekonomické oblasti jako např. vedení seznamu členů družstva, účetnictví, sledování správnosti a včasnosti prováděných úhrad uživateli jednotek včetně případného vymáhání a v neposlední řadě pak zajištění správného a průkazného vyúčtování a rozúčtování jednotlivých nákladů na uživatele bytů a nebytových prostor. Vedle těchto „základních“ povinností zajišťují družstva v rámci své činnosti i další služby, jako jsou např. zadávání a vyhodnocování výběrových řízení na dodávky služeb a energií a technické poradenství spojené se správou společných částí domu.  

Do orgánů SVJ se lidé nehrnou

Obdobné povinnosti se týkají i společenství vlastníků jednotek, pro která bytová družstva čím dál častěji vykonávají správu. “Většina společenství vlastníků vznikla z bytových družstev, když se začaly převádět družstevní byty do osobního vlastnictví. Družstva ovšem nezanikla a pro nově vzniklá SVJ začala vykonávat správu. Nebyl nikdo, kdo by jim konkuroval know-how i kapacitami a je tomu tak částečně dodnes, kdy se legislativa ještě více komplikuje,” uzavírá Vysloužil.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Družstevní bydlení

 1. Jak bydlet důstojně a dostupně? Sdílené domy a sociální družstvo jako alternativa družstevnímu, nájemnímu i vlastnickému bydlení
 2. Pro koho je vhodný družstevní byt. Jaké jsou rozdíly oproti osobnímu vlastnictví
 3. Princip baugruppe jako lék na bytovou krizi. Připravuje se i v ČR. O co jde?
 4. Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví po 1. lednu 2021 je možný ale jen někde
 5. Prohlášení vlastníka je zásadní pro určení bytové jednotky. Jaký je rozdíl oproti podílovému spoluvlastnictví?
 6. Bytové družstvo se za vás postará o správu domu. Co všechno mu můžete svěřit?
 7. Jak hlídat hospodaření družstva. Zjistěte si, kam jdou vaše peníze
 8. Jak prosadit opravy domu na bytovém družstvu. Kdo to zaplatí?
 9. Revize v bytovém domě nepodceňujte! Užitečné rady pro majitele bytů, SVJ i družstva
 10. SVJ nesežene předsedu ze svých řad? Může využít externí správu bytového domu
 11. Může mít SVJ příjmy z fotovoltaiky? Může společenství vlastníků jednotek příjmy převést do fondu oprav?
 12. Problémy s hypotékou na družstevní byt - jak jej financovat?
 13. Na co si dát pozor při výběru družstevního bytu
 14. Družstevní byt jako varianta vlastního bydlení
 15. Dědictví družstevního bytu: Lze zdědit družstevní byt? Jak probíhá převod?
 16. Financování družstevního bytu: Jaké jsou možnosti úvěrů a jak je to s hypotékou?
 17. Rekonstrukce bytu v družstevním vlastnictví. Co se musí hlásit družstvu a jak to je se zhodnocením bytu?

Mohlo by vás zajímat

Ilustrační obrázek, bytový dům, Zdroj: Fotolia-com

Jak prosadit opravy domu na bytovém družstvu. Kdo to zaplatí?

Jste členem bytového družstva a chcete opravit společné části družstevního domu, ale nevíte, jak váš návrh prosadit? Nejvíce vám prozradí stanovy vašeho družstva, existují ale i obecná pravidla, která je dobré znát.

Bytový dům, ilustrační obrázek, zdroj: Fotolia.com

Novela občanského zákoníku přináší stěžejní změny pro bytová družstva

V rámci novelizace občanského zákoníku dochází k řadě změn, které ovlivní fungování bytových družstev. První z novel nabyla účinnosti již 1. července 2020 (novela přijatá zákonem č. 163/2020 Sb.) a druhá ji nabude 1. ledna 2021 (novela přijatá zákonem č. 33/2020 Sb.). Vedle toho budou navíc první novelu v říjnu…

Problémy se sousedem v bytě? Jak řešit spory v bytovém domě

Problémy se sousedem v bytě? Jak řešit spory v bytovém domě

Sousedské spory mohou být nepříjemnou součástí každodenního fungování. V případě nevhodného chování souseda je nejlepší vyřešit problém domluvou. Pokud toto řešení nezabere, je možné podat výzvu k odstranění závadného stavu písemně – nejlépe doporučeným dopisem, který zvyšuje formalitu situace. Někdy je ale potřeba…

Zdroj: Fotolia.com - oneinchpunch

Výhody a rizika družstevního bydlení oproti bytu v osobním vlastnictví

První bytové družstvo vzniklo v Česku před více jak 130 lety. Dnes je podle mnohých přežitkem. Podle předsedy Svazu českých a moravských bytových družstev Jana Vysloužila by ale bydlení v družstevním bytě mohlo oslovit právě mladou generaci, pro kterou se standardní tržní bydlení stává nedostupné. Je zde i komunitní…