REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Družstevní bydlení více o tématu

Bytové družstvo se za vás postará o správu domu. Co všechno mu můžete svěřit?

Ačkoli by se mohlo zdát, že role družstevního bydlení upadá, opak je pravdou a bytová družstva našla nové uplatněná v roli správců bytových domů. Bytová družstva dnes pečují o téměř 700 000 bytových jednotek po celé České republice. Co všechno bytové družstvo zajistí za vás, když jste jeho členem nebo i jen, když pro vás provádí správu v SVJ?
Zdroj: Fotolia.com - yakub88

Rozsah činností prováděných a zabezpečovaných družstvem je dnes podle odborníků poměrně široký. “Podíváme-li se na to z formální stránky, výčet povinností bytového družstva, tedy toho, co zajišťuje za vás jakožto za členy, je dán především stanovami příslušného družstva. Dále pak také smlouvou o zajišťování správy. A v neposlední řadě také nařízením vlády upravujícím některé záležitosti související s bytovým spoluvlastnictvím,” říká předseda Svazu Českých a moravských bytových družstev Jan Vysloužil.

Revize a prohlídky

Mezi nejdůležitější činnosti, které pro vás bytové družstvo vykoná, pak podle něj patří zejména zajišťování provádění pravidelných revizí, prohlídek a oprav veškerých technických sítí, společných technických zařízení domu, protipožárního zařízení a nouzového osvětlení, rozvodů elektrické energie a plynu, tepla, teplé vody, zařízení vzduchotechniky či systémů rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí. Není to tedy úplně skromný seznam základních povinností, které lidem žijícím v bytových domech v souvislosti s jejich správou ze zákona vznikají a která družstva řeší za ně.

Administrativa a správa financí

Neméně důležitými činnostmi jsou povinnosti z finančně-ekonomické oblasti jako např. vedení seznamu členů družstva, účetnictví, sledování správnosti a včasnosti prováděných úhrad uživateli jednotek včetně případného vymáhání a v neposlední řadě pak zajištění správného a průkazného vyúčtování a rozúčtování jednotlivých nákladů na uživatele bytů a nebytových prostor. Vedle těchto „základních“ povinností zajišťují družstva v rámci své činnosti i další služby, jako jsou např. zadávání a vyhodnocování výběrových řízení na dodávky služeb a energií a technické poradenství spojené se správou společných částí domu.  

Do orgánů SVJ se lidé nehrnou

Obdobné povinnosti se týkají i společenství vlastníků jednotek, pro která bytová družstva čím dál častěji vykonávají správu. “Většina společenství vlastníků vznikla z bytových družstev, když se začaly převádět družstevní byty do osobního vlastnictví. Družstva ovšem nezanikla a pro nově vzniklá SVJ začala vykonávat správu. Nebyl nikdo, kdo by jim konkuroval know-how i kapacitami a je tomu tak částečně dodnes, kdy se legislativa ještě více komplikuje,” uzavírá Vysloužil.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Družstevní bydlení

  1. Problémy s hypotékou na družstevní byt - jak jej financovat?
  2. Na co si dát pozor při výběru družstevního bytu
  3. Družstevní byt jako varianta vlastního bydlení
  4. Bytové družstvo se za vás postará o správu domu. Co všechno mu můžete svěřit?
  5. Pro koho je vhodný družstevní byt. Jaké jsou rozdíly oproti osobnímu vlastnictví

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - oneinchpunch

Výhody a rizika družstevního bydlení oproti bytu v osobním vlastnictví

První bytové družstvo vzniklo v Česku před více jak 130 lety. Dnes je podle mnohých přežitkem. Podle předsedy Svazu českých a moravských bytových družstev Jana Vysloužila by ale bydlení v družstevním bytě mohlo oslovit právě mladou generaci, pro kterou se standardní tržní bydlení stává nedostupné. Je zde i komunitní a ...

REKLAMA