REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Družstevní bydlení více o tématu

Financování družstevního bytu: Jaké jsou možnosti úvěrů a jak je to s hypotékou?

I přes zrušení daně z nabytí nemovitosti zůstávají družstevní byty, oproti těm v osobním vlastnictví, v průměru o cca 10 % levnější. Z právního hlediska si totiž nabyvatel v případě družstevního bytu kupujete pouze družstevní podíl, který představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. To s sebou nese určitá specifika, která se týkají také financování. Družstevní podíl nelze financovat hypotečním úvěrem, není to „nemovitost“ a tudíž jej nelze zastavit bance, což je podmínkou pro přidělení hypotéky. To může být jedním z důvodů nižší ceny ve srovnání s byty vlastnickými.
Peníze, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Členové družstva platí nájemné pouze ve výši účelně vynaložených nákladů bytového družstva vzniklých při správě družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci domu, příspěvků na tvorbu fondu oprav a investic a případné splátky dlouhodobého investičního úvěru poskytnutého na družstevní bytovou výstavbu. Při výběru družstevního bytu je proto nutné znát výši dosud nesplaceného úvěru hrazeného formou měsíčních anuitních splátek, která může výrazně zvýšit celkovou pořizovací cenu bytu. Od družstva si proto vyžádejte potvrzení o výši závazků, které se k bytu vážou – pokud zde existují dluhy, přejdou při převodu družstevního podílu automaticky na vás. Důležitou roli, při výběru družstevního bytu a souvisejících úvahách o jeho financování, hraje umožnění převodu bytu do osobního vlastnictví.

Hypotéka s ručením jinou nemovitostí

V případě družstevního bydlení si kupujete pouze členství v družstvu, které je stále vlastníkem daného bytu. V případě nutnosti využití hypotečního úvěru pak z podstaty věci musíte za úvěr ručit jinou nemovitostí, kterou poskytnete bance jako zástavu. O hypotéku můžete zažádat také za předpokladu, že si budete mít možnost bytovou jednotku (dle podmínek konkrétní banky) nejpozději do 2 let převést do osobního vlastnictví.

Předhypoteční úvěr

Předhypoteční úvěr je jedna z možností při převodu bytu do osobního vlastnictví. Nemusíte mít k dispozici zástavu, ale čekají vás vyšší úroky. Po dobu trvání předhypotečního úvěru pak bance splácíte pouze úroky a výše úvěru se nemění. Společně s předhypotečním úvěrem se podepisuje smlouva o hypotečním úvěru, kdy po převedení bytu do osobního vlastnictví dojde k jednorázovému splacení předhypotečního úvěru klasickým hypotečním úvěrem, k němuž zastavíte nově nabytý byt. Teprve pak můžete úvěr začít skutečně splácet. „V případě předhypotečního úvěru musíte bance předložit závazek družstva, že k převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví dojde do 12 měsíců (ve výjimečných případech do 24 měsíců). Umožnění následného převodu do vlastnictví je třeba předem na družstvu prověřit, protože podmínky převodu mohou být omezeny ve stanovách družstva, případně usnesením členské schůze družstva,” upozorňuje Jan Vysloužil, předseda Svazu českých a moravských bytových družstev.

Stavební spoření

Výhodou stavebního spoření je, že nemusíte ručit jinou nemovitostí. Pokud stavební spoření ještě nemáte, je potřeba myslet na jeho sjednání v předstihu, vzhledem k tomu, že čerpat úvěr můžete až po naspoření určitého procenta z cílové částky. Stavební spořitelny nabízí také úvěrový a spořící tarif. Rozdíl spočívá většinou ve výši procenta úroku, který je buď připisován u spoření (spořicí tarif), nebo je o nějaké procento nižší úrok z úvěru, který bude v budoucnu čerpán (úvěrový tarif). Pokud má produkt sjednáno více členů rodiny, pak pro financování družstevního bytu můžete využít více úvěrů ze stavebního spoření. Jedná se tak o relativně výhodné řešení s příznivou výší úrokové sazby. Stavební spoření lze kombinovat s dalšími typy úvěrů, tudíž ve výsledku můžete dosáhnout i na vyšší částky – záleží na podmínkách konkrétní spořitelny a samozřejmě také na vaší bonitě.

Překlenovací úvěr

V případě, že máte od družstva slíbenou možnost převodu bytu do osobního vlastnictví, můžete sáhnout po překlenovacím úvěru ze stavebního spoření. V případě souhlasu družstva s převodem do vlastnictví do dvanácti měsíců lze získat úvěr za standardních podmínek. Může se stát, že úroková sazba bude dokonce nižší než u hypotéky, ale je důležité podívat se na strukturu úvěru. Tento druh financování je poněkud nevýhodný tím, že do doby přidělení klasického úvěru ze stavebního spoření platí klient úroky z původní jistiny. Výhodným řešením bývá, když je u úvěru aplikována anuitní splátka. Existuje ale i možnost meziúvěru, kdy se platí úroky z celé půjčené částky a současně se spoří.

Spotřebitelský úvěr

Získání spotřebitelského úvěru je jedna z nejvíce dostupných možností financování, nevýhodou jsou ale méně výhodné podmínky. Úroková míra spotřebitelských úvěrů je o několik procent vyšší, stejně jako další poplatky s úvěrem spojené. Zároveň je zde kratší doba splatnosti, což znamená vyšší měsíční splátky. Pomocí spotřebitelského úvěru si navíc nemáte možnost půjčit tak vysokou částku jako třeba v případě hypotéky. Tato varianta se proto hodí hlavně v případě, že nemůžete získat hypotéku ani úvěr ze stavebního spoření a k cílové částce už vám chybí jen pár set tisíc. Můžete navíc zkombinovat několik spotřebitelských úvěrů, které pokryjí pořizovací cenu bytu. „Nicméně tento typ úvěrů není primárně určen k realizaci tak finančně náročných operací, jako je financování bydlení, a tudíž jej lze pro tento účel jen těžko doporučit,“ varuje Jan Vysloužil.

Družstevní financování

Rostoucí obliba družstevního bydlení je reflektována také v rámci nových developerských projektů. V tomto případě je financování přístupnější více žadatelům, kdy je klientem banky přímo bytové družstvo. Členové družstva tak splácí částku přímo družstvu, a tento typ financování si mohou lépe dovolit také mladé rodiny, živnostníci či senioři. „Obvykle musíte družstvu zaplatit 25-30 procent z celkových nákladů bytu (tzv. členský vklad). Tím se stanete členem družstva a zbytek ceny splácíte družstvu formou anuitních splátek, které jsou součástí měsíčního nájmu, a to obvykle po dobu 20-25 let. Jakmile celou výstavbovou hodnotu bytu doplatíte, a pokud to stanovy družstva umožňují, můžete zažádat o převod bytu do osobního vlastnictví,” dodává Jan Vysloužil za SČMBD.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Družstevní bydlení

 1. Jak bydlet důstojně a dostupně? Sdílené domy a sociální družstvo jako alternativa družstevnímu, nájemnímu i vlastnickému bydlení
 2. Pro koho je vhodný družstevní byt. Jaké jsou rozdíly oproti osobnímu vlastnictví
 3. Princip baugruppe jako lék na bytovou krizi. Připravuje se i v ČR. O co jde?
 4. Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví po 1. lednu 2021 je možný ale jen někde
 5. Prohlášení vlastníka je zásadní pro určení bytové jednotky. Jaký je rozdíl oproti podílovému spoluvlastnictví?
 6. Bytové družstvo se za vás postará o správu domu. Co všechno mu můžete svěřit?
 7. Jak hlídat hospodaření družstva. Zjistěte si, kam jdou vaše peníze
 8. Jak prosadit opravy domu na bytovém družstvu. Kdo to zaplatí?
 9. Revize v bytovém domě nepodceňujte! Užitečné rady pro majitele bytů, SVJ i družstva
 10. SVJ nesežene předsedu ze svých řad? Může využít externí správu bytového domu
 11. Může mít SVJ příjmy z fotovoltaiky? Může společenství vlastníků jednotek příjmy převést do fondu oprav?
 12. Problémy s hypotékou na družstevní byt - jak jej financovat?
 13. Na co si dát pozor při výběru družstevního bytu
 14. Družstevní byt jako varianta vlastního bydlení
 15. Dědictví družstevního bytu: Lze zdědit družstevní byt? Jak probíhá převod?
 16. Financování družstevního bytu: Jaké jsou možnosti úvěrů a jak je to s hypotékou?
 17. Rekonstrukce bytu v družstevním vlastnictví. Co se musí hlásit družstvu a jak to je se zhodnocením bytu?

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - vojtech-herout

Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví po 1. lednu 2021 je možný ale jen někde

Do 31. 12. 2020 měli členové družstev, na jejichž výstavbu byla poskytována finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních předpisů a družstev vzniklých do 31. 12. 1991, zákonný nárok na převod družstevního bytu do osobního vlastnictví, a to za podmínky, že družstvo k převodu včas vyzvali a splnili své závazky vůči…

Zdroj: Fotolia.com - fotofabrika

Dědictví družstevního bytu: Lze zdědit družstevní byt? Jak probíhá převod?

Při pořizování družstevního bydlení si zájemce nekupuje družstevní byt, ale družstevní podíl, který představuje účast v bytovém družstvu, s nímž je spojeno právo užívat konkrétní družstevní byt. V případě úmrtí do dědického řízení přechází právě zmiňovaný družstevní podíl, se kterým je spojeno právo nájmu k bytu.

REKLAMA