Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Družstevní bydlení více o tématu

Jak prosadit opravy domu na bytovém družstvu. Kdo to zaplatí?

Jste členem bytového družstva a chcete opravit společné části družstevního domu, ale nevíte, jak váš návrh prosadit? Nejvíce vám prozradí stanovy vašeho družstva, existují ale i obecná pravidla, která je dobré znát.
Ilustrační obrázek, bytový dům, Zdroj: Fotolia-com
Ilustrační obrázek, bytový dům, Zdroj: Fotolia-com

Údržba a úpravy nemovitostí patří mezi ty nejpodstatnější části správy bytových domů. A to ať už jsou byty v osobním vlastnictví nebo se jedná o družstevní bydlení. V případě bytových družstev je vlastníkem celého domu, tedy jednotlivých bytů i společných částí, toto družstvo. Právě to je za také správu majetku odpovědné, včetně potřebných oprav, modernizací a rekonstrukcí. Stanovy prozradí, jaké opravy má na starosti nájemce družstevního bytu, a jaké opravy zajišťuje přímo družstvo.

O společných prostorách společně

Kdo je oprávněný k rozhodování o opravách určují stanovy. Jinak jsou pravidla nastavena v malých družstvech, která vlastní pouze jeden dům, jinak ve velkých družstvech, která vlastní desítky i stovky domů. Některé opravy proto budou spadat pod rozhodování členské schůze, o jiných rozhoduje představenstvo. Ve velkých bytových domech jsou pak pro jednotlivé domy zřizovány samosprávy, kde opět mohou být pravomoci rozděleny mezi schůzi samosprávy a předsedu samosprávy.

Nejčastěji platí, že drobné opravy v bytě provádí na své náklady nájemce bytu, větší opravy pak vyžadují souhlas bytového družstva, zejména pokud má dojít k zásahu do nosných konstrukcí, otopné soustavy, či pokud nájemce provádí výměnu oken. Opravy a rekonstrukce mimo samotný byt pak vždy zajišťuje družstvo. Pro představu jde o opravy střechy, schodišť, vstupních dveří do domu, zateplení domu a další. Nejde vždy jen o velké, cenově náročné akce, ale i drobnosti jakými jsou malování či výměna svítidel.

Jak podat návrh na úpravu

K základním právům každého člena družstva patří možnost účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, které o zásazích do domu rozhoduje. Podle Zákona o obchodních korporacích má poté člen družstva mimo jiné právo požadovat svolání členské schůze, získá-li pro svůj návrh alespoň 10 % členů družstva, kteří mají nejméně jednu pětinu všech hlasů (neurčí-li stanovy nižší počet). Za stejných podmínek pak má právo i na zařazení bodu programu členské schůze svolavatelem. Na členské schůzi má každý člen družstva jeden hlas.

Touto cestou lze družstvu předložit návrh, jehož realizace bude následně nutně záviset na podpoře členů družstva. Ti musí návrh odsouhlasit již zmíněnou většinou platnou pro dané družstvo.

Kdo a jak to zaplatí

V družstevních domech se opravy a údržba financují z dlouhodobé zálohy na opravy. Každý nájemce do této dlouhodobé zálohy na opravy přispívá v rámci nájemného. O výši příspěvku může rozhodovat buď statutární orgán, nebo členská schůze. Vybrané finance pak spravují zvolení zástupci představenstva bytového družstva.

V případě nákladnějších rekonstrukcí a oprav, na které nestačí dosavadní rozpočet, typicky například zateplení domu, existují dvě možnosti financování. Bytové družstvo si může vzít úvěr od banky, nebo se domluví s vykonávající firmou na postupném splácení.

Co když mé družstvo spravuje více domů?

Vedle malých bytových družstev, která spravují pouze jeden dům, existují velká bytová družstva, která vlastní řadu domů. Nejvyšším orgánem družstev s více než 200 členy je shromáždění delegátů. Jednotliví členové se shromáždění delegátů neúčastní přímo, na základě volebních obvodů si zvolí delegáta, který je na shromáždění delegátů zastupuje. V takovém uspořádání je nepraktické, aby o opravách v domech rozhodoval nejvyšší orgán. Tato bytová družstva proto často využívají zákonem danou možnost zřizovat samosprávy, které tvoří nájemci v jednotlivých domech. I pro velká bytová družstva platí, že v rámci nájemného vybírají příspěvky do dlouhodobé zálohy na opravy, a z této zálohy jsou financovány opravy domu.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Družstevní bydlení

 1. Jak bydlet důstojně a dostupně? Sdílené domy a sociální družstvo jako alternativa družstevnímu, nájemnímu i vlastnickému bydlení
 2. Pro koho je vhodný družstevní byt. Jaké jsou rozdíly oproti osobnímu vlastnictví
 3. Princip baugruppe jako lék na bytovou krizi. Připravuje se i v ČR. O co jde?
 4. Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví po 1. lednu 2021 je možný ale jen někde
 5. Prohlášení vlastníka je zásadní pro určení bytové jednotky. Jaký je rozdíl oproti podílovému spoluvlastnictví?
 6. Bytové družstvo se za vás postará o správu domu. Co všechno mu můžete svěřit?
 7. Jak hlídat hospodaření družstva. Zjistěte si, kam jdou vaše peníze
 8. Jak prosadit opravy domu na bytovém družstvu. Kdo to zaplatí?
 9. Revize v bytovém domě nepodceňujte! Užitečné rady pro majitele bytů, SVJ i družstva
 10. SVJ nesežene předsedu ze svých řad? Může využít externí správu bytového domu
 11. Může mít SVJ příjmy z fotovoltaiky? Může společenství vlastníků jednotek příjmy převést do fondu oprav?
 12. Problémy s hypotékou na družstevní byt - jak jej financovat?
 13. Na co si dát pozor při výběru družstevního bytu
 14. Družstevní byt jako varianta vlastního bydlení
 15. Dědictví družstevního bytu: Lze zdědit družstevní byt? Jak probíhá převod?
 16. Financování družstevního bytu: Jaké jsou možnosti úvěrů a jak je to s hypotékou?
 17. Rekonstrukce bytu v družstevním vlastnictví. Co se musí hlásit družstvu a jak to je se zhodnocením bytu?

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - yakub88

Bytové družstvo se za vás postará o správu domu. Co všechno mu můžete svěřit?

Ačkoli by se mohlo zdát, že role družstevního bydlení upadá, opak je pravdou a bytová družstva našla nové uplatněná v roli správců bytových domů. Bytová družstva dnes pečují o téměř 700 000 bytových jednotek po celé České republice. Co všechno bytové družstvo zajistí za vás, když jste jeho členem nebo i jen, když pro…

REKLAMA