REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Družstevní bydlení více o tématu

Jak hlídat hospodaření družstva. Zjistěte si, kam jdou vaše peníze

Družstevní bydlení už dávno není jen přežitkem z dob komunismu. Ba naopak, kvůli nedostupnému bydlení se tento typ vlastnictví stává znovu velice populárním. I družstva mají ale pochopitelně svá úskalí a jedním z nich může být právě jeho hospodaření. Co tedy dělat, pokud máte podezření na špatné hospodaření se společným majetkem? Jakým způsobem může družstevním hlídat hospodaření družstva?
Zdroj: Fotolia.com - kamila

Obecně vzato, právní forma družstvo patří k velice bezpečným právním formám. Má totiž celou řadu vnitřních kontrolních mechanismů. Každý ze členů má například právo svolat mimořádnou schůzi a předem požadovat zprávu o hospodaření družstva. V případě že tak představenstvo neučiní, může být ostatními členy neprodleně odvoláno. Se členstvím v družstvu je spojeno i několik dalších práv, která mohou pomoci uhlídat hospodaření družstva. Je to zejména:

 • právo účastnit se řízení a rozhodování v bytovém družstvu,
 • právo volit a být volen do orgánů bytového družstva,
 • oprávnění domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva.

Mimo to může člen družstva hospodaření hlídat prostřednictvím samosprávy, jíž je členem. U větších bytových družstev je tato samospráva zřizována jako organizační jednotka právě za účelem efektivity výkonu členských práv a kontroly hospodaření. Do jejich kompetencí spadá zejména projednávání plánu činnosti včetně návrhu rozpočtu; projednávání návrhu na úpravu výše dlouhodobých záloh na opravy, údržbu a dodatečné investice a spolurozhodování o jejich čerpání; projednávání výsledků hospodaření samosprávy; rozhodování o způsobu vypořádání rozdílů z vyúčtování skutečných nákladů a ukládání úkolů směřujících k odstranění případných zjištěných nedostatků. Standardní součástí činnosti volených orgánů samosprávy je i průběžná kontrola plateb všech družstevníků.

Členská schůze je hlavním orgánem

Řada lidí se taktéž domnívá, že je hlavním správním orgánem družstva představenstvo. To je ovšem veliký omyl, je jím totiž členská schůze. I z této pozice členům přísluší řada práv, kterými mohou kontrolovat hospodaření bytového družstva. Nestanoví-li vnitřní stanovy a předpisy jinak, pak má členská schůze právo:

 • schvalovat všechny typy účetních závěrek,
 • schvalovat poskytnutí finanční asistence,
 • rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
 • rozhodovat o uhrazovací povinnosti,
 • rozhodovat o použití rezervního fondu.

Pokud jste tedy i vy součástí bytového družstva a máte sebemenší podezření o špatném hospodaření s finančními prostředky (nebo se prostě jen zajímáte), nemějte obavy. Máte totiž řadu možností, jak případně problémy řešit.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Družstevní bydlení

 1. Problémy s hypotékou na družstevní byt - jak jej financovat?
 2. Jak hlídat hospodaření družstva. Zjistěte si, kam jdou vaše peníze
 3. Na co si dát pozor při výběru družstevního bytu
 4. Družstevní byt jako varianta vlastního bydlení
 5. Bytové družstvo se za vás postará o správu domu. Co všechno mu můžete svěřit?
 6. Pro koho je vhodný družstevní byt. Jaké jsou rozdíly oproti osobnímu vlastnictví
 7. SVJ nesežene předsedu ze svých řad? Může využít externí správu bytového domu

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Adobe Stock - jackf

SVJ nesežene předsedu ze svých řad? Může využít externí správu bytového domu

Správa domu obnáší čím dál více povinností a odpovědnosti, klesá tak zájem lidí o samosprávu svých bytových domů a účast na členských schůzích. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) stále častěji využívají práce specializovaných firem, mnohdy i pro roli takzvaného externího předsedy. Ten vykonává roli statutárního ...

Zdroj: Fotolia.com - thomasknospe

Družstevní byt jako varianta vlastního bydlení

Hypotéky zdražují, drahé byty nezlevňují. Bydlení v družstevním bytě může být zajímavé nejen pro mladou generaci, pro kterou se standardní tržní bydlení stává nedostupné. V družstevním bytě už dnes bydlí desetina českých domácností. Mohlo by jich být více, přesto pokračuje trend převodu těchto bytů do osobního ...

zdroj: Fotolia.com - ah_fotobox

Na co si dát pozor při výběru družstevního bytu

Družstevní byt je často levnější způsob, jak si zajistit bydlení. I proto je pro řadu lidí stále lákovou alternativou oproti pořízení vlastního bytu či domu. Koupě družstevního podílu se ovšem od pořízení nemovitosti do osobního vlastnictví v mnoha ohledech liší. Šest faktů by vám před jeho pořízením určitě nemělo ...

REKLAMA