REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Inženýrská činnost

Zpět k nadřazené kategorii „Obchod“

Podkategorie

Zařazené firmy (1447)

AA-CONSULT CZ, s.r.o. Jičín

Projektování pozemních staveb; projektová a inženýrská činnost ve výstavbě: zpracování studií nových staveb a rekonstrukcí průmyslových objektů, zejména pro potravinářský, plastikářský a strojírenský průmysl; vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení pro pozemní stavby vč. souvisejících profesí; zpracování realizační dokumentace staveb; autorský a technický dozor; vypracování technologických projektů; poradenská činnost (potravinářská výroba)

ABCi projektový ateliér Ing. Buchtele Ctirad Jindřichův Hradec

Projektová činnost ve výstavbě - pozemní stavby, novostavby, nástavby, stavební úpravy, návrhy montovaných RD, plynová instalace; inženýrská činnost

ABC PROJEKT - ing. arch. Petr Doležal, ing. arch. Jana Doležalová Praha-západ

Projektová a inženýrská činnost; poradenská činnost; zajištění stavebních prací; minigalerie

ABC PROJEKT, spol. s r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost, provádění bytových a občanských staveb

ABD Group a.s. Brno-venkov

Kompletní dodávky staveb systémem Project manager; inženýring

Abel, Ing. Karel Abel Praha-západ

Stavební inženýring

ABE, spol. s r.o. Praha

Komplexní projektová příprava staveb; inženýrská činnost ve výstavbě

Abitare Praha, spol. s r.o. Praha

Obchodní, realitní, inženýrská a projektová činnost; provádění staveb

ABP, a.s. Praha Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě vč. rekonstrukce; inženýrská a investorská činnost v investiční výstavbě; automatika a MaR od projektu až po realizaci

ABP Consulting, a.s. Praha

Inženýrsko-investorská činnost v investiční výstavbě; realitní činnost; projektová činnost v investiční výstavbě, zpracování předprojektových dokumentací v oblasti urbanismu a architektury, pozemních, dopravních a inženýrských staveb, studií a souborných řešení; inženýrská a investorská činnost vč. TDI; vypracování odborných expertíz, posudků a rešerší. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

ABRAS projektový ateliér, s.r.o. Blansko

Projektová a inženýrská činnost

AB Stavos, s.r.o. Příbram

Zprostředkování služeb ve stavebnictví: ověření souladu uvažované stavby se schváleným územním plánem obce; zprostředkování PD, nutných posudků, měření, vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, účastníků řízení vč. vlastníků a správců stávajících zařízení a sítí; zastupování stavebníka při všech jednáních souvisejících se stavbou jak s úřady, dotčenými orgány, tak účastníky řízení; vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí; vyřízení administrativy na katastrálním úřadě

AC-PROJEKT, Ing. Alžběta Cvachová Praha

Projektová, inženýrská a investiční činnost ve výstavbě

Adamec, Ing. Jiří Adamec - projekční kancelář Ústí nad Orlicí

Projektová činnost v investiční výstavbě; investorská činnost; dozory staveb; odhady nemovitostí

Adamiec, Ing. Vladislav Adamiec Praha

Projektování, inženýrská činnost, poradenství v oboru pozemních staveb

Adámková, Ing. Marie Adámková - projektová kancelář Praha

Projektování a inženýrská činnost se zaměřením na vodní hospodářství vč. čištění odpadních vod, zdravotní instalace vč. plynovodů

ADAM PRVNÍ spol. s r.o. Pardubice

Projektová činnost v investiční výstavbě; návrhy zařízení interiérů a exteriérů a zajištění jejich realizace; inženýrská a investorská činnost ve stavebnictví

AD ateliér Pardubice - ing. arch. Jiří Řeřucha Pardubice

Architektonický ateliér - projektová činnost, design; inženýrská činnost

Adeko - projekce, Ing. Pavel Kyška Ostrava-město

Rodinné domy - projekty, inženýrská činnost

AD invest, spol. s r.o. Karviná

Investorská a inženýrská činnost ve výstavbě; technický stavební dozor investora

ADLATUS, spol. s r.o. České Budějovice

Projektová dokumentace, inženýrská a kompletační činnost v investiční výstavbě; lehké ocelové konstrukce systému ASTRON

ad projekt s.r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost - bytové a kancelářské domy, průmyslové objekty

ADR s.r.o. Praha

Architektonický ateliér: projekty staveb a rekonstrukcí, projekty interiérů, design nábytku; realizace výstav - architektonické řešení výstavních expozic vč. zajištění realizace; inženýrská činnost

Advanced World Transport a.s. Ostrava-město

Stavba a údržba železničních tratí a dopravně technických zařízení; inženýrská činnost; projektová činnost; železniční, silniční a kombinovaná doprava

Advokátní kancelář Economy JUDr. Pecl a spol., v.o.s. Brno-město

Advokátní kancelář; služby klientům: právní služby, vyhledání vhodné lokality, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, výběr projektanta a dodavatele stavby, zajištění inženýringu, stavebního dozoru a kolaudace stavby

AED PROJECT Architekture Engineering Design, a.s. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě - pozemní stavby, inženýrská činnost ve stavebnictví

AG ATELIER s.r.o. Rychnov nad Kněžnou

Projektová činnost; generální projektant staveb; projekty rodinných a bytových domů, penzionů, hotelů, pošt, škol, tělocvičen, zdravotnických zařízení, domovů důchodců a dalších staveb občanské vybavenosti; projekty obchodních domů, čerpacích stanic pohonných hmot, výrobních hal a jiných staveb pro obchod a výrobu; projekty zdravotních instalací, vytápění a vzduchotechniky; inženýrská činnost; urbanistické studie; projektování interiérů

Agel, Petr Agel Karviná

Tvorba projektové dokumentace všech stupňů; novostavby i rekonstrukce, zaměření stávajícího stavu, inženýring

AGENTURA M-35 Ing. Petr Mocák - Rodinné domy, projekty, inženýring Liberec

Rodinné domy, domky - projekční práce, individuální projekty, katalogové a typové projekty; rekreační objekty, rekonstrukce objektů, adaptace, nástavby, vestavby; dokumentace staveb pro úroveň územního řízení a stavebního povolení vč. všech profesí, a to i v rozsahu pro výběrové řízení investičních staveb pro organizace; návaznost na prováděcí stavební firmy; stavební dozor, kompletní inženýrské služby, inženýring, stavební poradenství v regionech Mladá Boleslav, Jičín, Turnov

Agentura pro regionální rozvoj a.s. Ostrava-město

Ekonomické a technické poradenství, informační činnost, pořádání kursů, školení, inženýrská činnost, realitní činnost, reklamní činnost a marketing

Agentura V, s.r.o. Praha

Realitní kancelář v Praze 6, specialista na sklady a kanceláře; pronájmy a prodej nebytových nemovitostí (komerční prostory, sklady, kanceláře, sídla firem) v Praze a okolí - nabídka i poptávka; prodej investičních pozemků, objektů a prostor pro sídla firem; stavební činnost: inženýrská činnost, výkon funkce odpovědného zástupce autorizovanou osobou

AGORA - ARCHITEKTONICKÝ A STAVEBNÍ ATELIÉR, spol. s r.o. Liberec

Inženýrská, projekční a poradenská činnost v investiční výstavbě v oborech: územně plánovací činnost, bytová, průmyslová a občanská výstavba, statika, interiér

AGROPROJEKT Olomouc Olomouc

Projekční, inženýrská a poradenská činnost pro stavby v zemědělství a potravinářském průmyslu, pro bytové, občanské, vodohospodářské a ekologické stavby, plynofikace měst a obcí

AGROPROJEKT Praha, s.r.o. Praha

Projektová činnost - bytové, občanské, sportovní, průmyslové, zemědělské a inženýrské stavby a rekonstrukce, urbanismus, zprostředkovávání v investiční výstavbě, inženýrsko-technická činnost ve stavebnictví, činnost organizačních a ekonomických poradců, hydrogeologie se zaměřením na HG průzkum a ochranu podzemních vod; prodej a koupě pozemků; poradenská a konzultační činnost; obchodní činnost

AGROSTAV Jevíčko Svitavy

Kompletní dodávky ČOV s využitím fluidní filtrace reaktory OXICLAR, CITYCLAR, AGROCLAR; kompletní dodávky pozemních stavebních objektů, projekty staveb, program zahradní architektury z vymývaného betonu (tzn. arch. návrh + výroba + realizace); inženýrská činnost; výroba a prodej - krovy, atyp. lešení, hranoly, deskové řezivo, cementobetonová střešní taška

AIA STAVOPROJEKT, spol. s r.o. Karlovy Vary

Architektonické studie, interiéry, projekty bytových objektů, rodinných domů, občanská vybavenost, zdravotnické a průmyslové stavby, komunikace, inženýrské sítě, vodohospodářské stavby, kotelny, trafa; statika; rekonstrukce a modernizace budov; urbanismus měst a vesnic; inženýrská činnost; jednoduché pozemkové úpravy

AID - Kontakt Brno-město

Poradenská a konzult. činnost, studie, architekt. výtvarné řešení, studie, projekty, činnost generál. projektanta, inženýring novostaveb, rekonstrukcí, interiérů a výstav vč. autor. dozoru

AIG/LINCOLN CZ, s.r.o. Praha

Architektonická, inženýrská a projektová činnost; pronájem vlastních nemovitostí; poradenství v oblasti podnikání a řízení; developerská činnost

A.I.M, spol. s r.o. Praha

Architektonicko-inženýrský a medicínský ateliér: projektová a inženýrská činnost v oblasti občanské výstavby (zejm. zdravotnické a lázeňské stavby, stavby sociální péče); odborná konzultační a poradenská činnost; tvorba směrnic pro výstavbu zdravotnických staveb

AKEA, spol. s r.o. Brno-venkov

Stavební činnost - průmyslové, pozemní a inženýrské stavby; inženýrská a projektová činnost (zámečnické výrobky a práce, instalatérství, plyn, kovářství, umělecké kovářství apod.); obchodní činnost (stavebnictví, zastupování zahraničních firem); zastínění skleníků

AKIA, a.s. Hradec Králové

Projektová a inženýrská činnost pro stavby občanské, bytové, průmyslové a zemědělské, školy, hotely, rekonstrukce a modernizace, územní plánování, návrhy a zařizování interiérů

Alasia s.r.o. Praha

Investiční konzultační služby a ocenění nemovitostí; návrh, výstavba a prodej rezidenčních a obchodních budov; developerská činnost

ALCON spol. s r.o. Praha

Výroba a montáž hliníkových oken, dveří, výkladců, fasád a interiérových konstrukcí; výroba a montáž ocelových konstrukcí, střešních světlíků, protipožárních dveří a oken; rekonstrukce stavebních objektů; inženýrská a projektová činnost

ALEJ architektonický atelier Praha

Archtektonický ateliér, architektura, urbanismus, projektování a inženýring pozemních staveb, studie, projekty pro územní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí projekty

ALE s.r.o. Břeclav

Demolice, inženýrská a developerská činnost

ALFA FINOSA, s.r.o. Ústí nad Labem

Aukční a realitní kancelář; oceňování nemovitého majetku; inženýrská činnost v investiční výstavbě

ALFA - Milan Hanzák Kladno

Obchodní činnost; inženýrská činnost; silniční nákladní doprava; provádění staveb a jejich změn

ALFAMIRA 2000, s.r.o. Cheb

Projektování pozemních staveb; inženýrská činnost; provádění a realizace pozemních staveb

ALFA - projekt, spol. s r.o. Karlovy Vary

Projekční a inženýrská činnost v oboru energetických a vodohospodářských staveb (návrh a stavba rozvodů tepla); úřední měření; provádění průmyslových a inženýrských staveb; energetické služby; prodej předizolovaného potrubí LÖGSTÖR RÖR

ALFA stavební Praha

Stavební dozory, inženýrská činnost, projektování

ALFA TECHNIKI s.r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost: prodej typových projektů, technické poradenství

ALFATERM - Ing. Jiří Tejchman Liberec

Předprojektová, projektová a inženýrská činnost při přípravě a provádění staveb

Alfaville Plan s.r.o. Praha

Architektura, urbanismus, projektování, inženýrská činnost ve výstavbě - zaměření na pozemní stavitelství, komunikace, sítě, TZB a energetickou náročnost budov

ALFA - ZETA a.s. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost; stavební činnost; obchodní činnost

ALIMOPROJEKT, spol. s r.o. Praha

Projektování, obchod, engineering, realizace staveb (průmyslových staveb a energetických zařízení), rekonstrukce, výroba, montáž a opravy kotlů, výhradní zastoupení fy RENDAMAX (kotle)

ALTO - EZ, s.r.o. Vsetín

Stavby na klíč, rekonstrukce, zemní práce, inženýrské sítě, projektová a inženýrská činnost

AMA invest s.r.o. Praha

Projektová, inženýrská, realizační a developerská činnost; zpracování studií, návrhů, projektů; dokumentace a realizace stavby; provedení průzkumů; stavební povolení; autorský a technický dozor

AMA, spol. s r.o. - architektonicko-stavební ateliér Praha

Zpracování kompletní projektové dokumentace pro všechny druhy pozemních staveb - novostavby, rekonstrukce; interiéry, urbanismus, zajištění inženýrské činnosti

AMBIT spol. s r.o. Opava

Stavební činnost: výstavby RD na klíč, inženýrská a investorská činnost; rekonstrukce a modernizace objektů; realitní činnost; ekonomické poradenství

AND, spol. s r.o. Praha

Projektování a inženýrská činnost; architektonická tvorba a design, konzultační a poradenská činnost vč. činnosti obchodní a obstaravatelské v oblasti pozemního stavitelství; provádění bytových a občanských staveb

ANKER spol. s r.o. Ústí nad Labem

Stavební dozor při provádění staveb, inženýrská činnost, drobné stavební a truhlářské zakázky

ANLOC s.r.o. Praha

Komplexní architektonický a inženýrský servis (od návrhu/studie proveditelnosti k projektové dokumentaci, autorskému dozoru až po spolupráci s investorem po dokončení stavby, nabídka typových projektů rodinných domů)

ANTA Praha, spol. s r.o. Praha

Projektová, inženýrská a poradenská činnost v oblasti bytové a občanské výstavby - architektura, interiéry, urbanismus

ANTA Zlín, spol. s r.o. Zlín

Architektonické služby; projektová činnost, inženýrská a investorská činnost, návrhy interiérů vč. realizace na klíč, dodavatelská činnost, informační systémy; design

A.N.T., s.r.o. - Podnikatelství staveb Praha

Stavební činnost: realizace RD, rekonstrukce a modernizace objektů, nástavby, přístavby i dispoziční úpravy; dodávky vč. projektových a inženýrských prací, konzultace záměru s architektem, zpracování dokumentace a jednání s úřady

Anuli s.r.o. Hodonín

Stavební a projekční činnost; projekty RD, výstavba RD, renovace bytových jader, rekonstrukce, demolice, inženýrská činnost ve výstavbě, stavební dozor, stavební povolení

ANY - projektové sdružení Praha

Projektová a inženýrská činnost se zaměřením na občanskou a bytovou výstavbu; plynofikace kotelen vč. projektování plynovodních sítí

A PLUS BRNO, a.s. Brno-město

Realitní činnost; reklamní činnost; ekonomické poradenství; poradenství v oblasti architektury a stavebnictví; projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb; inženýrská činnost v investiční výstavbě

AP Plzeň - projektové sdružení Plzeň-město

Projektová a inženýrská činnost - bytové, občanské, průmyslové a zemědělské stavby, ÚT, plyn, zdravotně-technická instalace, elektro, vodovody a kanalizace

APP-PROJEKT, spol. s r.o. České Budějovice

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví; vedení staveb; zprostředkovatelská činnost v oblasti prodeje a nákupu nemovitostí; reprografické služby; obchodní činnost

A PROJEKT - ing. arch. Antonín Adamík, autor. arch. Zlín

Projektování občanských a bytových staveb, administrativních a podnikových areálů, projektování interiérů, technická pomoc, inženýring

A PROJEKT SERVIS - ing. arch. Jiří Dvořák, autor. arch. Praha

Projekce, poradenství v oblasti stavebnictví a hlavně architektury; projekce ve všech stupních a oborech - autorizovaný architekt; zajištění inženýrské činnosti do vydání stavebního povolení

A projekt, s.r.o. Praha

Projektování v investiční výstavbě - architektura, urbanismus, interiér, konzultace, CAD, inženýring

A - PROST, s.r.o. Plzeň-město

Projekce vytápění, PD kotelen, výměníkových stanic, tepelných sítí; investorská a inženýrská činnost; technický dozor staveb; poradenství; energetický audit

APS Projekt s.r.o. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě, inženýrská činnost, realizace bytových, občanských, inženýrských a průmyslových staveb; rozpočtování, autorský a technický dozor

AP Studio - Perlík & Knytl, architekti Praha

Architektonická kancelář: předprojektová příprava vč. průzkumů, zpracování všech stupňů projektové dokumentace od návrhu až po kolaudaci vč. zajištění inženýrské činnosti; poradenská a konzultační činnost; počítačová vizualizace architektonických návrhů

A.P.U., spol. s r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost v oboru pozemní stavby; občanská, bytová a průmyslová výstavba

AQUAPRIS Jindřichův Hradec

Autorizace v oboru projektová a inženýrská činnost pro vodohospodářskou výstavbu

AQUA PROCON, spol. s r.o. Brno-město

Projektová činnost - studie až prováděcí projekty v oblasti: vodovody, kanalizace, ČOV, dopravní stavby, pozemní stavby; zajištění geodetických prací vč. veškerých průzkumů; inženýrská činnost vč. stavebního dozoru

AQUATEST a.s. Praha

Konzultantské a inženýrské služby pro ochranu životního prostředí a vodní hospodářství; zavádění systémů enviromentálního řízení

ARC studio Hodonín

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

ARDAX Praha

Specialista na veškeré druhy hydroizolací pomocí materiálů LADAX; prodej; provádění; projektová činnost; inženýrská činnost; poradenství v oboru; vysoušení zdiva a dodatečné izolace; výstavba betonových a zděných konstrukcí, základů domů; rekonstrukce domů a jejich suterénů; hydroizolace a sanace železobetonových konstrukcí atd.

ARENA, spol. s r.o. Frýdek-Místek

Projektová, inženýrská a dodavatelská činnost

AREX - ing. arch. Zdeněk Hanuš Hradec Králové

Architektura - komplexní projektová, inženýrská a poradenská činnost - stavby bytové, občanské, školské, zdravotnické, přechodné ubytování apod.

ARCHA inženýrská agentura Kolín

Inženýrská, realitní a projektová činnost

ARCHAPROS - ing. arch. František Prokop Šumperk

Architektura, předprojektová a projektová příprava pozemních staveb, navrhování interiérů, inženýrská, konzultační a poradenská činnost

ARCHATT, spol. s r.o. Brno-venkov

Rekonstrukce památkově chráněných objektů; stavby na klíč; projektová činnost; inženýrská činnost; obchodní činnost

Arch.Design, s.r.o. Brno-město

Kompletní projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; výkon TDI; management

ARCHIKO - ing. arch. Věra Kollegová - architektonická a projektová kancelář Karviná

Předprojektová a projektová činnost v oboru architektura a pozemní stavitelství, investorsko-inženýrská činnost ve výstavbě

ARCH-INVEST, s.r.o. Praha

Project management v investiční výstavbě; inženýrská činnost v investiční výstavbě; technický dozor v investiční výstavbě

architects 757 Praha

Profesionální architektonické návrhy všech typů objektů, kompletní projekční a inženýrská činnost od studie po kolaudaci - moderní architektura v kontextu místa s důrazem na funkčnost, individuální potřeby a přání klienta

architekt-bt Jindřichův Hradec

Komplexní projektová a inženýrská příprava staveb od koncepčního návrhu po vlastní realizaci

Architektonická kancelář Křivka s.r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost v oboru architektura a pozemní stavby; projekty rodinných domů zpracovány v CAD systému ALLPLAN

Architektonická kancelář, spol. s r.o. Liberec

Projektová činnost v oboru investiční výstavby - kompletní projektová dokumentace budov obytných, kulturních, obchodních, sportovních, restauračních, ubytovacích a administrativních vč. kompletní inženýrské a poradenské činnosti

Architektonická kancelář - Stránský Děčín

Zpracování veškeré projektové dokumentace; architektonické návrhy a studie; poradenská činnost v investiční výstavbě; návrhy interiérů; inženýrská činnost

Architektonické studio Jarek Krupa Frýdek-Místek

Kompletní architektonická a inženýrská činnost, využití konceptu zelené architektury - domy splňují požadavky programu Zelená úsporám již ve standardním řešení

Architektonicko-stavební ateliér Siebert Praha

Architektonicko-stavební ateliér: projektová a inženýrská činnost ve výstavbě - bytové a účelové stavby, rekonstrukce, studie, projekty, konzultace

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR ABV Praha

Projektování staveb, konzultační a inženýrská činnost ve výstavbě; architektura, rekonstrukce, interiér, urbanismus, komplexní projekty

Architektonický ateliér Hájek - ing. arch. M. Hájek Hradec Králové

Urbanismus, projektování staveb občanských, průmyslových a bytových; návrhy interiérů; inženýrská činnost

Architektonický ateliér JEŽKOVÁ - JAROŠ Praha

Komplexní architektonická, projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; specializace: zdravotnické, bytové a občanské stavby

Architektonický ateliér KOS Praha

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

Architektonický ateliér Lang & Špinar Praha

Předprojektová, projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví; interiérová a výtvarná činnost

Architektonický ateliér Perštýn - ing. arch. Václav Hacmac, autor. arch. Praha

Komplexní předprojektová a projektová příprava staveb vč. inženýrské činnosti a zajištění dodávky staveb, interiér, urbanismus, konzultační činnost; CAD - Archicad, Zoom, Atlantis

Architektonický atelier Ypsilon, spol. s r.o. Praha

Architektonický ateliér - projektová a inženýrská činnost (specializace na zdravotnické stavby)

Architektura staveb s.r.o. České Budějovice

Inženýrská činnost v investiční výstavbě; činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury; obchod s interiérovými a stavebními produkty

ARCHITHOS - ing. arch. Martin Čablík Ostrava-město

Architektura, urbanismus, interiéry, investorská a inženýrská činnost

ARCH PROJEKT Ústí nad Labem, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Projektová činnost; architektonická tvorba, územní plánování; inženýrská činnost při přípravě i realizaci staveb

ARCHSTUDIO, s.r.o. Brno-město

Studie, grafický návrh, zpracování projektové dokumentace všech stupňů; technická pomoc při vedení a vyhodnocování výběrového řízení; autorský a technický dozor při realizaci; zpracování dokumentace na PC (AutoCAD 2000, 3D studio)

ARCHTEAM s.r.o. Praha

Architektonické návrhy staveb, předprojektová a projektová činnost; inženýrská činnost; zajištění realizace, stavební dozor; územní plány měst a obcí

ARIOS, spol. s r.o. Praha

Architektura, projekty, rekonstrukce, interiéry, inženýrská činnost, dodávka staveb na klíč

ARIPROS - projekční kancelář - Ing. Chvátal Kladno

Architektura - interiéry - projekce staveb - inženýring

ARI STAVEBNÍ s.r.o. Praha

Inženýrská a stavební činnost

ARKAL s.r.o. Frýdek-Místek

Architektonická kancelář působící v oblasti obytných, občanských a dopravních staveb, vše od studie po realizační projektovou dokumentaci vč. inženýrské činnosti; znalecká činnost v oboru oceňování nemovitostí a stavebnictví; veškeré projekty na grafických pracovištích CAD se softwarem Allplan fy Nemetschek

ARKO Hradec Králové, spol. s r.o. Hradec Králové

Komplexní projektová činnost v investiční výstavbě; inženýrská činnost; vypracování znaleckých posudků

ARKON Benešov Benešov

Projektová a inženýrská činnost

ARKON - Ing. Bohuslav Vykouk - v konkurzu Kladno

Projektová a inženýrská činnost, stavební dodavatelská činnost, prodej stavebních hmot, autodoprava

ARKO Olomouc, spol. s r.o. Olomouc

Projektování, inženýrská činnost

ARKOS, spol. s r.o. Praha

Projektová, inženýrská, poradenská a zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě, architektonické studie, návrhy interiérů

ARNET, spol. s r.o. Tábor

Projektová činnost: stavební projekce, kompletní interiéry, rekonstrukce památek + umělecké návrhy (kovářství), rodinné domky na klíč; inženýrská činnost; program Zelená úsporám; obchodní činnost: markýzy, svítidla, žaluzie, doplňky, kancelářský nábytek, koberce; interiéry na klíč

ARNOLD Jinočany Praha-západ

Stavební práce, specifikace na výstavbu rodinných domků a rekonstrukce; inženýrská činnost, stavební dozor

ARPS projekt Praha

Kompletní projekty, statické výpočty, konzultace, architektonické návrhy, inženýrská činnost

ARS real s.r.o. Jeseník

Opravy, novostavby, ostatní HSV a PSV oboru pozemní stavby, projekční a inženýrská činnost ve stavebnictví; účetní služby

ARS studio Zlín

Architektonická a projekční kancelář; inženýrská činnost

Ar-stA, s.r.o. Brno-venkov

Studie a poradenství v předprojektové přípravě, projektová činnost v investiční výstavbě, inženýrská činnost, technický dozor investora, realizace staveb, projekty a realizace interiérů a výstavních expozic, správa nemovitostí

ARTECH spol. s r.o. Most

Projektová, inženýrská, stavební a realitní činnost

ARTEMI - Jiří Jestřáb Vsetín

Projektová a inženýrská činnost

ARTESO spol. s r.o. Litoměřice

Průmyslové a občanské stavby; inženýrská činnost ve výstavbě; projektová činnost

ARTLINE - projektový a inženýrský ateliér Praha

Projektování staveb všech typologických druhů, občanských a bytových staveb; inženýrská činnost; CAD studio

ART STAV PRAHA, s.r.o. Praha

Stavební firma - výstavba rodinných domů na klíč (zděné, dřevostavby - nízkoenergetické, pasivní domy), rodinných domů do fáze hrubé stavby i v tzv. hobby standardu, projekční práce (typové, atypické), inženýring, vyřizování stavebních povolení, technický dozor staveb, vyhotovování rozpočtů

ART-WOLF Engineering Praha

Vyřízení stavebního povolení vč. jednání na úřadech a se správci sítí a D.O. v oblasti provádění inženýrské činnosti, zprostředkování podkladů k realizaci stavby a zastupování během stavebního řízení včetně závěrečné kontrolní prohlídky

AR18 - NĚMEC ŽILKA ARCHITEKTI Praha

Projektové sdružení architektů - komplexní služby: architektonický návrh, projektová činnost vč. interiéru, stavební řešení, autorský dozor, inženýring (novostavby i rekonstrukce), ...

ASHI, s.r.o. Jablonec nad Nisou

Pozemní a inženýrské stavitelství; montáž střešních konstrukcí a pokrývačské práce vč. izolací proti vodě

AS PROJEKT, spol. s r.o. Plzeň-město

Komplexní projektová a inženýrská činnost staveb pozemního stavitelství, architektonické návrhy staveb, řešení interiérů

ASSPRO, spol. s r.o. Náchod

Projektová příprava staveb a inženýrská činnost; kompletní dodávky ocelových konstrukcí; komplet. proj. dokumentace průmyslových a občanských staveb, měření Rn222 z podloží vč. návrhu protiradonových opatření

ASTE, spol. s r.o. Nový Jičín

Stavby bezkanálových teplovodů z předizolovaných komponentů fy ISOPLUS, vyšší dodavatelská činnost (inženýrská) pro energetiku, zprostředkovatelská činnost, nákup a prodej, projekční činnost

ATAVIS s.r.o. Praha

Architektonické a inženýrské činnosti

AT DEVELOPMENT, a.s. Praha

Inženýrská činnost při předprojektové a projektové přípravě; výstavba a prodej bytů v Praze

ATECH AUTOMATION, s.r.o. Praha

Dodávky automatizačních systémů řízení, dodávky v oboru tepelné techniky, měření a regulace, elektro-montáže siloproud a slaboproud; provádění staveb vč. projektové a inženýrské činnosti

ATELIÉR A Česká Lípa

Projektová a inženýrská činnost

ATELIER A BRNO s.r.o. Brno-město

Návrhy a projektová dokumentace všech druhů staveb vč. interiéru; zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudace; inženýrská a investorská činnost

ATELIER A ČR, s.r.o. Praha

Architektonický ateliér: komplexní projekční a inženýrská činnost (od studie po kolaudaci) v oblasti projektování pozemních staveb (obytných budov a občanské vybavenosti)

ATELIER ADIP Hradec Králové

Architektonická kancelář; komplexní projektové a inženýrské služby s využitím počítačových technologií

Atelier AIT Praha, s.r.o. Praha

Návrhy, studie, projekty, inženýring, design; provádění staveb; kolaudace

ATELIÉR ALFA, spol. s r.o. Jihlava

Předprojektová příprava, projektová činnost, inženýrská a konzultační činnost v oboru pozemního stavitelství, protipožárního zabezpečení staveb, ZTI a inženýrských sítí; návrhy interiérů; posuzování požárního nebezpečí budov a činností; obchodní činnost - podhledy

ATELIÉR AP, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Projektová činnost; návrhy a dodávky interiérů; inženýrská činnost

ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda - Horský, a.s. Hradec Králové

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

Atelier ARCH 90 Karlovy Vary Karlovy Vary

Projektová činnost v investiční výstavbě, poradenská a informační činnost, inženýrská činnost; projektování v CAD systému; grafické design studio

ATELIER A 91 - asociace projektantů, s.r.o. Hradec Králové

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

Ateliér BOTIČ, spol. s r.o. Praha

Urbanismus, projekty - architektonická kancelář, interiéry, inženýrská činnost, komplexní dodávky - realitní kancelář

Ateliér dap, spol. s r.o. Brno-město

Ateliér designu, architektury a projekce (dap): projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

ATELIER DĚDEK s.r.o. Náchod

Stavební firma, projekty, realizace a inženýring ve stavebnictví; architektonická činnost

ATELIÉR FALÁTEK Hradec Králové

Inženýrská a architektonická činnost

ATELIER GEMMA České Budějovice

Projektová a inženýrská činnost; audity projektů a rozpočtů; výběrová řízení staveb; technický dozor investora; teplo, světlo, akustika, radon

ATELIÉR G + G Jindřichův Hradec

Projektová činnost ve stavebnictví, poradenství, studie a projekty staveb bytových, občanských a výrobních vč. interiéru; inženýrská činnost ve výstavbě, stavební dozory

ATELIER HABITAT, s.r.o. Semily

Inženýrská a projekční činnost; poradenská činnost; rozvojové projekty, strategické plánování

Ateliér Haluzová Uherské Hradiště

Studie a projekty rodinných domů, nízkoenergetických domů, občanských staveb, rekonstrukce a návrhy interiérů; kompletní architektonická a inženýrská činnost

Ateliér HYCO - Hynek Bouček & Company Praha

Architektonický a projektový ateliér

Ateliér ISA, spol. s r.o. Praha

Projekty staveb a rekonstrukcí; architektonické a urbanistické studie; inženýrská a investorská činnost; studie a projekty interiérů; orientační systémy vč. realizace

Ateliér IVAK - Ing. Libor Vlachovský Mladá Boleslav

Projektování pozemních staveb, inženýrská činnost, poradenská činnost

Ateliér KK Mladá Boleslav

Projekční činnost pro oblast architektury a stavitelství, poradenská, informační a inženýrská činnost

Ateliér Kobera České Budějovice

Předprojektová a projektová příprava staveb, inženýrská činnost, návrhy interiérů

Ateliér KVARTA, spol. s r.o. Praha

Studie a projektová příprava bytových a účelových staveb, rekonstrukce prostor, návrhy interiérů; počítačová grafika; realizace interiérů a dodávky staveb na klíč; inženýring; stavební fyzika - měření, výpočty, posudky, statické výpočty

Ateliér Linea Havířov, spol. s r.o. Karviná

Projektování v oboru pozemních staveb, inženýrských staveb, územního plánování a urbanismu, investorské a dodavatelské zajištění staveb

Atelier LT s.r.o. České Budějovice

Architektura, design, projektová a inženýrská činnost; obchodní činnost

Atelier Novotná s.r.o. Pardubice

Projekční kancelář - kompletní projektová dokumentace (novostavby, rekonstrukce, zaměření skutečného stavu, změna užívání, rozpočty staveb, inženýrská činnost, architektonické studie, 3D vizualizace); průkazy energetické náročnosti budov - PENB, energetické audity

ATELIÉR PENTA, spol. s r.o. Strakonice

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě - pozemní stavby, rekonstrukce a modernizace; měření radonu a projektování ozdravných protiradonových opatření; poradenství

Ateliér projektování inženýrských staveb, spol. s r.o. Praha

Projektování inženýrských staveb, zejména silnic, městských komunikací, vodohospodářských staveb, inženýrských sítí a mostů, inženýrská činnost, diagnostika mostů

ATELIÉR REINISCH, s.r.o. Jeseník

Projektová činnost ve stavebnictví; inženýrská činnost; vizualizace a digitalizace ve 2D, 3D - AUTOCAD, CADKON; rozpočtové práce - CALLIDA

Ateliér RENO, spol. s r.o. Praha

Projektová, inženýrská a investorská činnost

Ateliér SFIM - Ing. Jan Machač Děčín

Kompletní inženýrsko-investorská činnost ve stavebnictví; kompletní oceňování staveb; projektová činnost v oblasti bytových a občanských staveb

ATELIER SIMONA - projekce a inženýrská činnost, s.r.o. Ostrava-město

Předinvestiční příprava, urbanistické studie, komplexní projektová dokumentace, komplexní inženýrská činnost, stavební a technický dozor, studie a projekty interiérů, supervize - vyšší koordinace projektů; realizace staveb na klíč

Ateliér Slavíček s.r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost - atypická bytová i nebytová výstavba, loftové byty, půdní vestavby, interiéry vč. realizace, developerská činnost

ATELIER SOUKUP s.r.o. Plzeň-město

Předprojektová, projektová a inženýrská činnost; expertní posudky; zajištění přípravy a realizace stavby na klíč vč. stavebního dozoru; obnova památkových objektů a souborů (v tomto oboru největší firma v oblasti západních Čech)

ATELIER VJH, s.r.o. Praha

Projekty bytové výstavby; rekonstrukce památkových objektů; projektová činnos v investiční výstavbě; inženýrská činnost, architektonická činnost

Ateliér WIK, spol. s r.o. Brno-město

Architektura, projektová a inženýrská činnost, interiérová tvorba

Ateliér W - ing. arch. Martin Wolf Praha

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

ATELIER ZDEBA České Budějovice

Projekční a inženýrská činnost ve stavebnictví

ATELIÉR 107, a.s. Ústí nad Labem

Realitní činnost; projektová činnost - investiční výstavba objektů; inženýrská činnost; technický dozor investora; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; developerská činnost

ATELIÉR 11 Hradec Králové, spol. s r.o. Hradec Králové

Projektová činnost v investiční výstavbě; inženýrská činnost

ATELIÉR 3M - ing. arch. Miroslav Mužík, autor. arch. Praha

Studie, projekty k územnímu a stavebnímu řízení a realizační dokumentace v oboru architektury, interiéru a pozemních staveb vč. inženýrské činnosti

ATELIÉR 4, spol. s r.o. Jablonec nad Nisou

Projektová a inženýrská činnost

ATELIÉR 8000, s.r.o. České Budějovice

Architektonicko-projektová činnost, tj. zpracování urbanistické, architektonické a projektové dokumentace; inženýrsko-manažerská oblast představující zajištění organizace stavby na klíč

ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o. Praha

Architektonické a inženýrské služby: ekologie, modelové hodnocení ovzduší, odborné posudky, zdravotní rizika, EIA, krajinářské hodnocení, hlukové studie, prograny snižování emisí a kvality ovzduší pro města a kraje

A terra - sdružení Karlovy Vary

Stavební činnost, zemní práce, příprava staveniště, ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla; zprostředkování velkoobchodu, ostatní maloobchod; architektonické a inženýrské činnosti (vč. projektování); elektromontážní práce

ATIKA - ing. arch. Miloš Synovec Praha

Projektování vč. rekonstrukcí staveb bytových, občanských, průmyslových, interiérů, inženýrská činnost; obchodní činnost v oboru stavebnictví

ATIP, a.s. Trutnov

Architektonická, projektová a inženýrská společnost

ATIS-em spol. s r.o. Zlín

Kompletní dodávky interiérů, vybavení prodejen obchodním zařízením; realizace obchodů na klíč vč. prací stavebních (zejména v nákupních centrech); návrh a realizace výstavních expozic; projekční, architektonická a inženýrská činnost; nová vzorkovna obchodního zařízení Zlín

ATLAS - projektová kancelář, spol. s r.o. Praha

Projekce a konzultace všech druhů pozemních staveb, zvláště hotely, obchodní domy, spořitelny, sklady; inženýrská a zprostředkovatelská činnost vč. zajištění dodavatele; geodetické a stavební zaměření

ATOS 6, spol. s r.o. Ostrava-město

Inženýrská, projektová a konzultační činnost v oboru občanských, zejména zdravotnických staveb

ATREA, s.r.o. Praha

Architektonický a inženýrský ateliér

ATW Architekti, s.r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost; nízkoenergetické domy

AUTEL, a.s. Frýdek-Místek

Inženýrská, projektová, montážní a servisní činnost - ekologické stavby (ČOV, odsíření elektráren, spalovny odpadků, měření průmyslových emisí), zpracovatelský průmysl surovin (příprava vápence, směsí, doprava popílku, mlýnice, sušírny, drtírny, třídírny)

AVE architekt, a.s. Plzeň-město

Kompletní projektová dokumentace stavby, architektonické návrhy, návrhy interiérů, PC modely, inženýrská činnost - zajištění ŮR, SP, AD, TD; územně plánovací dokumentace

AVEK Vsetín

Projektová a inženýrská činnost; rozvojová činnost v oblasti realit

AVRIOINVEST, a.s. Brno-město

Akviziční, inženýrská a developerská činnost

AXO group s.r.o. - v konkurzu Přerov

Projekce, výroba, montáž, servis, poradenství, obchodní činnost, zahraniční obchod, inženýrská činnost: klimatizace; vzduchotechnika; TZB; čističe vzduchu; tepelná čerpadla; topné systémy

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Projektová činnost ve výstavbě; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; inženýrská činnost; realitní činnost; geologické práce; provádění staveb a jejich změn

A-Z EKO LÍKAŘ Tábor

Projekce, inženýring

AZ elektroprojekce, s.r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost v oboru elektro

AZ Elektrostav, a.s. Nymburk

Stavby elektrických vedení; prodej elektromateriálu; autodoprava; výroba rozváděčů nn a vn, skříní pro měření el. energie, výroba ocelových příhradových stožárů a konstrukcí; dodávka a montáž trafostanic; projekce a inženýring el. staveb a vedení, zámečnické práce, práškové lakování, práce s mechanizačními prostředky; měření a analýza elektrické sítě

AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec Chrudim

Generální dodávky staveb; rekonstrukce objektů, vodovodních řadů, kanalizačních sítí; občanská výstavba; prodej stavebnin; projektová a inženýrská činnost

AZ STAVOKONZULT - Ing. Aleš Zahradnický Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě; realizace staveb; inženýrská činnost

A 90 Praha - Ing. Josef Hodač Praha

Projektová a inženýrská činnost

BAEST, spol. s r.o. Benešov

Zámečnictví, výroba nástrojů, kovoobrábění, galvanizace kovů, stavba a opravy strojů s mechanickým pohonem; výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce a revizní zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení; výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů; obchodní a inženýrská činnost; silniční motorová doprava; výroba nádrží pro čerpací stanice, sil na skladování sypkých materiálů; výroba a pronájem stavebních jeřábů

BACH Kvalite s.r.o. Praha

Projektování a realizace pozemních staveb; kompletní služby od návrhu až po realizaci stavebního díla; architektonické studie; projektové dokumentace; statika, rozpočty, inženýrská činnost (vyřízení stavebního povolení a kolaudace stavby); stavby na klíč, novostavby a rekonstrukce, rodinné domy; zateplování objektů (Zelená úsporám); revitalizace panelových domů; rekonstrukce bytů a bytových jader

Ballymore Properties s.r.o. Praha

Realitní činnost; inženýrská činnost v investiční výstavbě; reklamní činnost a marketing; investorská a developerská činnost

B & P PROJEKT - Ing. Jaroslav Bureš Chrudim

Projekční, investorská a inženýrská činnost

Báňské projekty Teplice, a.s. Teplice

Komplexní projektová a inženýrská činnost vč. dodávek staveb na klíč; inženýrsko-geologické a geodetické práce; EKIS B; zprostředkovatelská a obchodní činnost

BARTÁK Český Krumlov Český Krumlov

Projektová činnost v investiční výstavbě - architektura a pozemní stavitelství vč. veškeré inženýrské činnosti; vytyčování staveb; stavebně-technický průzkum; autorský a stavební dozor

Bártík - Projekce a příprava staveb Trutnov

Projektování staveb, dokumentace stávajícího stavu, inženýrské činnosti, geodetické práce, poradenská činnost, komplexní služby autorizovaného technika pro obor pozemních staveb

Bártík spol. s r.o. - stavební a projekční firma Strakonice

Výstavba rodinných domů, adaptace, rekonstrukce, vestavby, přístavby, výstavba průmyslových a zemědělských staveb, čerpacích stanic - vše vč. zpracování kompletní projektové dokumentace a stavebního povolení

Bartoš, Ing. Franišek Bartoš Mladá Boleslav

Projektová činnost ve výstavbě - projekty rodinných domů, administrativních, výrobních, občanských aj. staveb; požárně bezpečnostní řešení staveb; inženýrská činnost

BASPRO s.r.o. Nový Jičín

Administrativní činnost - úkony související s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení, zajištění komunikace se stavebním úřadem, zajištění stanoviska dotčených orgánů; potřebné průzkumy a studie k výstavbě či změna územního plánu

BAUBE - projekční kancelář Litoměřice

Projektová činnost v oboru občanských a bytových staveb; investorská a inženýrská činnost vč. zajištění dodavatele stavebních prací

BAUHANZ, spol. s r.o. Praha

Projektování v oboru pozemních staveb, inženýrská a konzultační činnost ve stavebnictví

Baumgartner, Ing. Stanislav Baumgartner - projekce, stavební práce Praha

Projektování v oboru pozemních staveb; inženýrská a konzultační činnost ve stavebnictví

BAUSTAV, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

Bejda, Ing. Miloslav Bejda, autor. ing. Praha-východ

Projektová, inženýrská a investorská činnost v oboru pozemní stavby; soudní znalec v oboru pozemní stavby (konstrukce, projektování, provádění)

Belica, Ing. Petr Belica Vsetín

Energetické audity; projektová a inženýrská činnost energetických staveb a rozvoden VN; projektování průmyslových a inženýrských staveb vč. občanských; projekty nízkoenergetických a inteligentních domů; poradenství v oboru energetiky a alternativních zdrojů elektrické energie; monitorování vnitřních a venkovních teplot, vlhkosti a měření osvětlení; poradenství při nasazování systému jakosti dle ISO 9001

BEMANA int. s.r.o. Pelhřimov

Inženýrská a projektová kancelář

Benaft P spol. s r.o. Mladá Boleslav

Prodej pohonných hmot, hydroizolačních materiálů a střešních šindelů; zpracování odpadového hospodářství; posuzování vlivu na životní prostředí v projektových dokumentacích; inženýrská činnost

BENEPRO Benešov - Zdeněk Bartůšek Benešov

Projektové a inženýrské služby

BESS GROUP, spol. s r.o. Praha

Stavební činnost: občanské a průmyslové stavby; inženýring; konzultační činnost; zpracování projektové dokumentace staveb

BESTSPORT a.s. Praha

Provoz multifunkční haly O2 Aréna (Sazka Aréna); inženýrská činnost v investiční výstavbě; přípravné práce pro stavby; pronájem strojů a zařízení; ekonomické poradenství

BETA-ART - Ing. Zdeněk Horský Praha

Projektová činnost, investice, dodavatelská činnost, poradenské a agenturní služby, inženýrská činnost

Beták, Luboš Beták, dipl. ing. - Stavební inženýring Strakonice

Architektonická, projektová a inženýrská činnost; obchodní činnost

Bezperát, Vladimír Bezperát Ústí nad Orlicí

Projektová činnost - elektro; inženýrská činnost

BFB studio s.r.o. Praha

Projektová kancelář - komplexní služby v oblasti projektování a inženýringu se specializací na stavby pro sport a volný čas

BGP, spol. s r.o. Praha

Bytová výstavba, stavby na klíč, občanské stavby, rekonstrukce budov, pozemní stavby, vestavby a nástavby, průmyslové stavby, rodinné domy, demolice, přestavba bytových jader, sádrokartonové konstrukce, zateplení fasád, inženýrská činnost, projekční činnost, realitní činnost, interiéry na klíč

BG SERVIS Pardubice

Projekce, realizace, konzultace, inženýring

BiB Associated architects Praha - Leipzig spol. s r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

Bilík Šumperk

Vodohospodářské stavby, projektová a inženýrská činnost

Bilský, Jaroslav Bilský Teplice

Projekční a inženýrská činnost v oboru kanalizace, voda, plyn

BIRTUS Jičín

Inženýrské a projektové služby v investiční výstavbě; kompletní projekty: rodinné domky, provozovny, zemědělské stavby, přestavby, rekonstrukce

BISTA Praha

Tepelné izolace staveb: speciální těsnění stavebních spár, konstrukcí a objektů, těsnění oken a dveří, vodotěsné úpravy betonových podlah hal, teras, balkónů apod.; technická pomoc, inženýrská činnost v investiční výstavbě

Bišof, Ladislav Bišof Jindřichův Hradec

Projektová činnost v oboru pozemní stavby (rodinné domy, půdní vestavby apod.); inženýrská a technická pomoc

Bleu Maison - Beting s.r.o. Praha

Návrhy a realizace interiérů bytů, kanceláří, obchodů, typové rodinné domy, obklady lícovými cihlami, renovace fasád včetně zateplování, inženýrská činnost, stavební činnost

BLOM Czech Republic Brno-město

Inženýrská a speciální geodézie a katastr nemovitostí - zaměřování, vytyčování, geometrické plány, pozemní a letecká laserscanning; digitalizace územně plánovací dokumentace; letecké snímkování a zpracování ortofotomap, 3D modely, zpracování vizualizací, dat katastru nemovitostí, pasportů (městského mobiliáře, zeleně, osvětlení apod.); dokumentace inženýrských sítí; skenování a vektorizace mapových podkladů

Bloudek, Ing. Vlastimil Bloudek Litoměřice

Projektování, inženýrské činnosti

BLUMENBECKER PRAG s.r.o. Praha

Projekce elektro, průmyslová automatizace, programování PLC, strukturované sítě průmyslového Ethernetu, regulované pohony, robotická pracoviště; inženýring, modernizace, generální opravy; dodávky zboží od firem SIEMENS, Phoenix Contact, KUKA, SWAC v oblasti ASŘTP, relé FINDER, kabely KERPEN, HELUKABEL a další

BOHEMIA ARCH, spol. s r.o. Chomutov

Projektová činnost ve výstavbě; inženýrská činnost

BOHEMIAPLAN, s.r.o. Plzeň-město

Všeprofesní projektová a inženýrská činnost v oblastech občanské a průmyslové výstavby, projekce, likvidace energetických, průmyslových a komunálních odpadů; dodavatel staveb, dodavatel technologií ČOV

BOHEMIA PROJEKT, spol. s r.o. Karlovy Vary

Projektová činnost v oboru pozemních staveb v ČR i SRN, statika dle ČSN a DIN; inženýrská činnost

Böhm Zdislav Nový Jičín

Projektová a inženýrská činnost: stavební projekce, projektování inženýrských sítí

BOKO Inženýring, s.r.o. Zlín

Investorský inženýring; projektová a konzultační činnost ve výrobě; správa a údržba nemovitostí

BOLID M s.r.o. Praha

Projektování a provádění staveb; realitní činnost; inženýrská činnost v investiční výstavbě; zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod; pilařská výroba a impregnace dřeva

BÖSE THERMOMONT, s.r.o. Karlovy Vary

Instalatérské práce; výroba zámků a kování; pozemní a inženýrské stavitelství; inženýrská a projektová činnost

BPO, spol. s r.o. Karlovy Vary

Projekty, stavby, inženýring

B + P PROJEKT Pardubice Pardubice

Projektování, inženýrská a obchodní činnost

B-Projekting, spol. s r.o. Zlín

Komplexní projektové a inženýrské služby se specializací na stavby pro plastikářskou a gumárenskou technologii, projektování a realizace spaloven komunálních a průmyslových odpadů, návrhy rekonstrukcí průmyslových a občanských staveb, školských zařízení a ubytovacích objektů, zpracování studií výrobních závodů, řešení dopravních systémů, poradenská činnost; EKIS B

Brandtnerová, Ing. Zuzana Brandtnerová - Projektantka Brno-venkov

Komplexní služby v oblasti stavební inženýrské a projekční činnosti - od admnistrace žádostí novostaveb i rekonstrukcí, přes jednání s orgány státní správy, dodávku projektové dokumentace včetně klientských změn, až po výběr zhotovitele dle požadavků investora

Braun, Petr Braun České Budějovice

Odhady nemovitostí, projektová a inženýrská činnost

BRIX - Gustav Brix Ústí nad Labem

Investorsko-inženýrská činnost ve stavebnictví; projektová činnost ve výstavbě; autorizovaný technik v oboru pozemní stavby; obchodní činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vč. zprostředkování nákupu a prodeje zboží

BRNOINVEST, spol. s r.o. Brno-město

Inženýrská činnost ve stavebnictví

Broumovské stavební sdružení s.r.o. Náchod

Kompletní dodávky staveb; půdní vestavby a nástavby; projektová a inženýrská činnost; rekonstrukce a úpravy interiérů; sádrokartonové konstrukce; modernizace bytů a bytových jader; zemní práce; zateplování budov; poradenství; rozpočty stavebních prací. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. Žďár nad Sázavou

Stavební činnost, opravy a údržba objektů, zemní práce; provádění průmyslových, inženýrských, bytových a občanských staveb; projektová činnost v investiční výstavbě; inženýrská a investorská činnost; nákup a prodej v oboru stavební hmoty a dílce; poradenství v oboru bezpečnosti práce a požární ochrany; silniční motorová přeprava. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

BUILDING Teplice - V. Burda Teplice

Projektové práce, inženýrská a zprostředkovatelská stavební činnost, poradenská činnost

BUILD spol. s r.o. Jičín

Odborná poradenská činnost; studie; projekty; inženýrská činnost; dodávka stavby; stavební technický dozor

Bukovský, Ing. Petr Bukovský Praha

Inženýrská činnost ve výstavbě; technický stavební dozor investora; zastupování stavebníků při všech etapách přípravy, projekce a výstavby; poradenství; stavebně-technické posudky staveb

Burianová, Hana Burianová Chomutov

Projektování: technické zařízení budov, MaR, vnější rozvody nn; technická pomoc v oboru elektro, inženýrská činnost

Bůžek, Ing. Bůžek Praha

Projekce; inženýrská činnost; realizace

Bužek, Ing. David Bužek Brno-město

Komplexní příprava stavby - specializace objekty pro bydlení, občanské, průmyslové nebo komerční objekty; zpracování projektové dokumentace vč. zajištění průzkumů a podkladů (geologických, geodetických, vodohospodářských, mapových aj.); inženýrská činnost - kompletní servis (vstupní podklady, projednání s orgány, územního řízení, územní rozhodnutí, stavební povolení, majetkoprávní agenda, vynětí půdy z půdního fondu, věcná břemena, nájemní smlouvy apod., kolaudační rozhodnutí, garance zhotovitele díla

BVS HK s.r.o. Hradec Králové

Stavební činnost (bytové domy a viladomy, komerční a průmyslové objekty, zateplování panelových domů, rekonstrukce objektů); pronájem stavební techniky, projekční a inženýrská činnost, development

Bydlení Development Praha s.r.o. Praha

Developerská činnost - rodinné domy, byty, pozemky, poradenství, projektování, inženýring, realitní a investiční činnost

Bytmont, s.r.o. Frýdek-Místek

Kompletní stavební činnost: výstavby, rekonstrukce, demolice, inženýrské sítě, zateplení, izolace, inženýrská, projekční, správcovská činnost

CAD-PROJECT Praha Praha

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

CA Immo Real Estate Management CR s.r.o. Praha

Pronájem nebytových prostor, služby v oblasti administrativní správy; účetní poradenství, vedení účetnictví; inženýrská činnost v investiční výstavbě

C & C sdružení Chomutov

Elektro - projektování, investorsko-inženýrská činnost, ekonomické poradenství, dodavatelská činnost

CANBERRA-PACKARD, spol. s r.o. Praha

Výroba počítačových zařízení pro zpracování informací; výroba zdravotnických přístrojů a zařízení; inženýrská a projektová činnost

CARMAN a.s., závod Uničov Olomouc

Dřevěné montované rodinné domy na klíč, domy s pečovatelskou službou na klíč; zahradní domky a chaty; dřevěné dveře vnitřní a vchodové, dřevěná eurookna; pilařská výroba; inženýrská a projekční činnost; realizace staveb

CASUA, spol. s r.o. Praha

Předprojektová příprava staveb, projektová příprava staveb, engineering, urbanismus, interiéry, dodávky staveb a interiérů na klíč, realitní činnost

CATERA s.r.o. České Budějovice

Velkokuchyňská technika - projekce, konzultace, montáže, dodávky, servis a inženýring v dané oblasti, služby v rámci celé ČR; realizace celých velkokuchyní i dodávky jednotlivých strojů a zařízení; dodávky spotřebního zboží

CCE PRAHA, spol. s r.o. Praha-východ

Studie, projekty, systémový inžinýring; vývoj GIS, fotogrammetrie; nakladatelství

CEI Building, a.s. Praha

Developerská a inženýrská činnost, project management

CENSUS Reality s.r.o. Brno-město

Výstavba rodinných domů a bytů, prodej stavebních pozemnků, inženýrská činnost, tržní odhady nemovitostí, dozorování staveb; developerská činnost

CENTRA, a.s. Praha

Komplexní služby v oblasti správy nemovitostí - facility management, provoz a údržba budov, údržba zeleně; doprava; inženýrská a investiční činnost; realitní činnost; pronájem kontejnerů; úklid černých skládek, likvidace odpadu; vyklízení, demolice; zahradnické práce

CENTROPROJEKT a.s. Zlín

Projektová, inženýrská a dodavatelská činnost v investiční výstavbě, odvětvích spotřebního průmyslu a příbuzných oborech, staveb energetických, vodohospodářských, dopravních, inženýrských a staveb občanské vybavenosti

CGD, spol. s r.o. Plzeň-město

Projekty průmyslových, občanských a bytových staveb; inženýrská činnost; znalecké posudky

C.H.S. Praha, s.r.o. Praha

Projekční a inženýrská činnost; územní plánování, architektonické studie

Cibulka, Ing. Karel Cibulka - projekce Příbram

Projektová činnost - stavební projekty; inženýrská činnost; oceňování; oceňování nemovitostí; odborné posudky

Cígler, Jaromír Cígler - CK PROJEKT Louny

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

Cihelka, Ing. Miroslav Cihelka - STAVEBNÍ PROJEKCE Příbram

Projektová činnost v oboru pozemních staveb - projektování občanských, bytových a průmyslových staveb; projekce uvedených staveb od architektonických studií po prováděcí dokumentaci vč. inženýrských sítí a veškerých profesí (zdravotní instalace, elektroinstalace, vytápění, vzduchotechnika apod.); inženýrská činnost

CITADELA DESIGN Praha

Projektová a inženýrská činnost

City Invest Ostrava, spol. s r.o. Ostrava-město

Investorsko-inženýrská činnost; provádění staveb; zprostředkovatelské služby; projektová činnost; výkon zadavatelských činností při zadávání veřejných zakázek

CityPlan spol. s r.o. Praha

Dopravní stavby, inženýrské a mostní stavby, komplexní inženýrské služby pro investora, energetické a dopravní koncepce, energetické audity, ekonomická vyhodnocení a finanční analýzy, oceňování podniku a jeho majetku, zavádění systému řízení jakosti ISO 9001

CL-EVANS s.r.o. Česká Lípa

Územní a investorská příprava staveb, projektová a technická činnost, sestavování dodavatelského systému, inženýriny a realizace stavebního díla

CN AKTIVA, s.r.o. Ústí nad Labem

Kompletní inženýrsko-investorské služby ve výstavbě

Coling Paulín, s.r.o. Liberec

Provádění staveb; kontaktní zateplovací systémy; inženýring. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

Coming Plus, a.s. Praha

Špičkové materiály, pokročilé technologie, nové systémy: export - import - trading - obchod; zastoupení fy PROTIMETER, SPEEDY a BLASTRAC; výroba - montáž - kompletace: bezespáré syntetické podlahoviny COMFLOOR, polymerbetonové dílce COMCON; inženýring - konzultace - expertizy; akreditovaná stavební zkušebna Comtest; měřicí přístroje

CONDUCO a.s. České Budějovice

Developerské projekty v oblasti nemovitostí, inženýrská činnost, realitní činnost

CONOL, s.r.o. - v likvidaci Ústí nad Labem

Výstavba průmyslových staveb a hal, rodinných domů, přípravné a zemní práce, vodovod a kanalizace, topenářské práce, ZTI, obkladačské, malířské a natěračské práce, elektroinstalace (EZS, rozvody vn a nn, výroba rozváděčů, revize a opravy), izolatérské práce, lešenářské práce, sanace vlhkého zdiva, demolice staveb; výstavba a údržba silnic, chodníků, zpevněných ploch, údržba železničního svršku; úprava koryt řek a potoků; zámečnické, klempířské a svářečské práce; výroba OK; inženýrská a poradenská činnost, rozpočtování

CONSOLIDA, s.r.o. Praha

Projekce: statika, inženýrské stavby, opravy staveb, ocelové konstrukce, zděné konstrukce, krovy, klenby, statické posudky, terénní úpravy, zavlažovací a odvodňovací stavby; realizace automatických závlahových systémů, opravy staveb, zahradní stavby; stavební práce: inženýrské stavby, ocelové konstrukce, opravy staveb; inženýrské práce: vedení staveb, zajištění realizací, statické posouzení

CONSULTINVEST, spol. s r.o. Praha

Feasibility study; nakladatelství technické literatury; realitní kancelář; inženýrská činnost

CONTEC - Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. Mělník

Poskytování software pro nabídku, přípravu a řízení staveb, kontrolní a zkušební plány jakosti; environmentální plány a plány BOZP; projektová a inženýrská činnost; konzultační činnost pro přípravu a řízení staveb, expertizy postupu výstavby důležitých projektů, projekty organizace výstavby, projektování staveb

CONTI PAN, spol. s r.o. Teplice

Obchodní, inženýrská a poradenská činnost; zastupuje na českém trhu tyto společnosti: Nutech Brands Inc. - výrobky Lifebreath, Dow Chemical Company - polyuretanové pěny, Olympic Manufacturing Group, Systém K-Kontrol - bytová, občanská a průmyslová výstavba, přístavby, střešní nástavby

CONTRACTIS, s.r.o. Praha

Projektová činnost ve výstavbě; provádění staveb; inženýrská a investorská činnost; poradenská činnost (vč. přípravy podkladů pro fondy EU)

CORRECT INTERIOR - Jan Veselý Praha

Silniční nákladní doprava; obchodní činnost; architektonická, inženýrská a poradenská činnost

C.PROJEKT Prachatice

Projektová a inženýrská činnost - novostavby, přístavby a vestavby, rodinné domky, bytové domy, chaty a chalupy, penziony, restaurace, prodejny, provozovny, stavby občanské vybavenosti, zemědělské stavby

CROWN INTERNATIONAL-CS, spol. s r.o. Praha

Realitní činnost; projektová činnost v oblasti investiční výstavby; inženýrská činnost - řízení staveb na klíč; poradenská činnost v oblasti investiční výstavby

CS STAVEKO, spol. s r.o. Chomutov

Stavební činnosti: dodávka a montáž prefa konstrukcí typu LOB Brno od projektu po montáž; monolitické konstrukce, pozemní, průmyslové a občanské stavby, RD, dodávky na klíč popř. subdodávky; projektová a inženýrská činnost

Cvrkal, Stanislav Cvrkal - PROKANT Blansko

Projektové práce pro občanskou a průmyslovou výstavbu; inženýrská činnost

CzechCity a.s. Brno-město

Investiční a developerská společnost - poradenství, inženýrská, realitní, makléřská, marketingová a zprostředkovatelská činnost

Čapek, Jiří Čapek Praha

Projekční činnost, zpracování projektů ke stavebnímu řízení ve všech stupních, zpracování průkazu energetické náročnosti budov, inženýrská činnost, zpracování a podání žádosti v programu Zelená úsporám

ČECH-ENGINEERING - Ing. Ladislav Čech Ostrava-město

Project management; inženýrská činnost; projekce a vyšší dodavatelství staveb

Čejka, František Čejka - stavitelsko realitní kancelář Ústí nad Orlicí

Stavitelská, inženýrská a realitní činnost se zaměřením na odborný stavební dozor, správu nemovitostí a zastupování zájmů stavebníka, ceny a odhady nemovitostí; poradenská činnost, stavby a sousedské spory

Čejka, Ing. František Čejka a spol. Liberec

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě, projekty novostaveb i adaptací, územní dokumentace - studie, územní plány měst a obcí; specializace: rekonstrukce, přestavby, přístavby škol, městských a polyfunkčních domů, výstavba bytových domů

Černý, Vlastimil Černý Nový Jičín

Projekční a inženýrská činnost

Červenka, Ing. Jaromír Červenka Hodonín

Inženýrská činnost ve výstavbě; projektování a montáž EZS, EPS; projekční činnost - elektro silnoproud, slaboproud, telekomunikace, metropolitní optické telekomunikační sítě

Česká inženýrská a.s. Praha

Komplexní služby v oblasti projektového managementu, projektové a inženýrské činnosti, funkce vyššího dodavatele v oblastech: speciální a průmyslové stavby, výstavba veřejných a komerčních budov, výstavba a rekonstrukce bytových domů, dopravní a ekologické stavby, nakládání s odpady vč. nebezpečných, inženýrsko-technická činnost ve stavebnictví

Česká národní společnost, spol. s r.o. Praha

Realitní kancelář - koupě, prodej a pronájem nemovitostí; zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě; výstavba rodinných domků na klíč; stavební a technické dozory; zastupování stavebníků při všech etapách přípravy, projekce a výstavby; poradenství a konzultace; specializace na rodinné domky a stavební parcely v Praze

Česká stavitelská s.r.o. Brno-město

Stavební a developerská společnost; prováděcí a přípravné práce v oboru dopravních a občanských staveb; inženýrská činnost v investiční výstavbě

Českomoravská stavební společnost spol. s r.o. Praha

Realizace staveb: nástavby na panelových domech, výstavba rodinných domů a bytů; projektová a inženýrská činnost v oboru pozemního stavitelství; realitní činnost; akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám

Českomoravská stavební spol. s r.o. Brno-město

Generální dodávky staveb pozemního stavitelství, rekonstrukce a modernizace objektů vč. inženýrské činnosti; výroba atypických truhlářských výrobků, eurooken, prostorové stavební výztuže

Český lodní a průmyslový registr, spol. s r.o. Praha

Nezávislé dozory v zastoupení investora, kontrolní činnost, stavební dozory, inženýrská a investorská činnost; certifikační orgán č. 3016

Číhal, ing. arch. Jiří Číhal Praha

Projektový ateliér autorizovaného architekta ČKA; předprojektová a projektová příprava staveb; inženýrská činnost; spolupráce s developerem Daramis Group

ČNES Bau - export, a.s. Praha

Inženýrská, projektová a stavební činnost - bytové domy, rodinné domy, administrativní stavby

ČS-projekt - Ing. Slavomír Černý Kroměříž

Projektování staveb; inženýrská činnost

Čupr, Ing. Jiří Čupr Vyškov

Projektování v oboru pozemní stavby a inženýrská činnost

DAG, spol. s r.o. Teplice

Projektová kancelář, inženýrsko-investorská činnost ve výstavbě; provádění staveb vč. jejich změn

Daněk - TM, s.r.o. Blansko

Projektové práce a inženýrská činnost v investiční výstavbě, montáž telekomunikačních rozvodů; výroba a montáž lodžií, balkonů; výroba stojanů na kola s mincovním zámkem

DAPRO PROJEKT & KONSTRUKCE, spol. s r.o. Pardubice

Projektování, inženýring - občanská a bytová výstavba

DAVOS - Ing. Dalibor Vostal Brno-město

Projekční a inženýrská činnost v oblasti vodohospodářských staveb, staveb pro nakládání s odpady, rekultivaci skládek odpadů; poradenství, projektování a obchodní činnost pro zpracování bioodpadů, kompostování a výrobou biomasy; obchodní zastoupení: překopávače kompostu, drtiče biomasy, štěpkovače, bubnové třídiče apod.

DEA ENERGETICKÁ AGENTURA, s.r.o. Brno-venkov

Poradenství ve stavebnictví a energetice, energetické audity, energetický management, facility management, energetické studie a koncepce; inženýrská činnost v oblasti regenerace budov

DEAQUAL Praha, spol. s r.o. Praha

Komplexní dodávky staveb na klíč v celé oblasti pozemního stavitelství; rekonstrukce a sanace historických staveb; projektová činnost a inženýring v dané oblasti

DE FACTO, v.o.s. Praha

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD - nízkoenergetické domy

Dělba Praha, a.s. Praha

Generální dodávky staveb a technologie, stavby a rekonstrukce plynových kotelen, inženýrská a investorská činnost; kovovýroba

DELTA PLAN spol. s r.o. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě - architektura a pozemní stavby, územní plánování a urbanizmus; komplexní inženýrská činnost

Delta Projektconsult, s.r.o. Třebíč

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví; nabídka stavebního dozoru a projektového managementu; odborné posudky

DERNA Praha

Stavby a rekonstrukce, půdní vestavby, stavební údržba a drobné řemeslné opravy; zedníci, obkladači, malíři, lakýrníci; pomocné a výkopové práce, odvoz a likvidace suti; projektování staveb; inženýring

DESIGN arcom s.r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

design H - dipl. Ing. Petr Horsák Břeclav

Projektování interiérů vč. montáží, kompletace všech subdodávek, dodávky na klíč; dodávky podhledů, osvětlení interiérů, sádrokartonové plochy, minerální a jiné materiály; technický dozor ve výstavbě; inženýring ve všech oblastech; vybavování mateřských školek a škol

Design 4, v.o.s. Semily

Projektová a inženýrská příprava staveb: studie, investiční záměr, projektová dokumentace, výběr dodvatele, dozor, kolaudace

DEVELOPER CZ, spol. s r.o. Liberec

Projekční práce; investorská a inženýrská činnost (cost, project a development management); reality

Didaktik-cz, s.r.o. Jičín

Výstavba a rekonstrukce podnikatelských objektů, interiérů značkových prodejen, kanceláří, skladů; stavební management koordinace stavebních prací; inženýrská činnost; kompletní stavební dodávky, veškeré technologie spojené s provozem a ochranou prodejen a kanceláří, kompletní údržba podnikatelských objektů; kompletní servis a správa podnikatelských objektů, stavební opravy a pravidelná údržba prostorů; zajištění provozuschopnosti zařízení a instalací vč. revizí a zkoušek

D.I.E.C. - Dokumentační a informační evropské centrum, s.r.o. Jablonec nad Nisou

Zprostředkování služeb, reklamní činnost, marketing, inženýrská činnost, vydavatelská a nakladatelská činnost

DIEG Technology s.r.o. Plzeň-město

Provádění staveb, technický dozor staveb, komplexní revitalizace panelových domů, inženýrská činnost, provádění projektů pro program Zelená úsporám (včetně odborných posudků, tepelných auditů apod.), dodávka a servis tryskacích zařízení

DIGIPRO, s.r.o. Vsetín

Projektová aplikace MaR a TLB, inženýring, kompletní dodávky na klíč; prodej klimatizačních jednotek, chladicích zařízení a řídicích automatů

DIK, dodavatelsko-inženýrská kancelář, spol. s r.o. Jeseník

Projektová činnost ve stavebnictví; dodávky staveb; inženýrská činnost ve výstavbě; stavební dozor

DIK stavby s.r.o. Ostrava-město

Inženýrská, výrobní a projektová činnost, elektroinstalace, MaR. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

DIL Czech Baumanagement s.r.o. Praha

Projektová činnost, inženýrská činnost, management; tržní oceňování nemovitostí

DIL Czech Teplice v.o.s. Praha

Architektonická, inženýrská a poradenská činnost

D.I.M. - tepelná technika, spol. s r.o. České Budějovice

Montážní, servisní, inženýrská, dodavatelská a prodejní činnost v oblasti tepelné techniky, zdravotních instalací a plynoinstalací; výstavba inženýrských sítí; projektová činnost; revizní činnost

DIPOS, spol. s r.o. - v konkurzu Tachov

Provádění bytových, občanských, inženýrských a průmyslových staveb, činnosti prováděné hornickým způsobem; inženýrská a poradenská činnost ve stavebnictví; prodej zboží

DISI - Vladimír Vodvářka Praha

Projekty el. distribučních sítí: projektování - elektro silnoproud nn + vn; inženýrská činnost; poradenská činnost

DIZIC, spol. s r.o. Praha

Stavební dodávky - inženýrská činnost; obchod se stavebním materiálem (dovoz USA, Kanada)

DK ATELIER Děčín

Navrhování pozemních staveb; studie, projekty, inženýrská a poradenská činnost

DM invest s.r.o. Svitavy

Realitní kancelář; inženýrská činnost; ekonomické poradenství

Dobiáš, Ing. Libor Dobiáš Vsetín

Provádění stavebních prací, rekonstrukce staveb, nákladní doprava, projektová, inženýrská a poradenská činnost, realitní kancelář

Doležal, ing. arch. Doležal Šumperk

Projektová a inženýrská činnost, projekty interiérů

doma a.s. Praha-západ

Inženýrská, projektová a developerská činnost

Domesi, s.r.o. Praha

Inženýrská, projektová a stavební činnost - dřevostavby, rodinné domy

Domia art s.r.o. Brno-město

Projektový a inženýrský ateliér

Dominik, Ing. Vítězslav Dominik Brno-město

Znalecké posudky statiky a stavebnictví, konzultace, průzkumy, projekce; inženýrská činnost

DOMI s.r.o., Architektonický a inženýrský ateliér Praha

Projektování v oboru architektura, pozemní stavby, urbanismus a územní plánování, interiéry, poradenství, konzultace, projekty vč. všech profesí; inženýring

DOMOV, ing. arch. Daniela Dohnalová Praha

Projektová dokumentace pozemních staveb vč. architektonických studií staveb, projekty interiérů; inženýrská činnost

DOMPROJEKT Bruntál

Projektování v oboru architektura a pozemní stavby; inženýrská činnost; zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti výstavby a dozorování staveb

DOMUS ATELIER HK Hradec Králové

Projekty - rekonstrukce objektů, vestavby - kompletní PD; inženýrská činnost; architektura

DOMUS Prachatice s.r.o. Prachatice

Architektura a projekty staveb a interiérů, rekonstrukce památkových objektů, rodinné domy, penziony, hotely, výrobní stavby, bytové soubory; zajišťování inženýrské činnosti

DOMY, spol. s r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost

DOPING, spol. s r.o. České Budějovice

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví; požární ochrana staveb

Dopravní a inženýrské projekty - DIPRO, spol. s r.o. Praha

Projektování silnic, městských komunikací, tramvajových tratí, kanalizací, vodovodů a plynovodů; inženýrská a konzultační činnost

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. Olomouc

Projektová činnost; inženýrská činnost; poradenská činnost; zeměměřická činnost

Dopravoprojekt Brno a.s. Brno-město

Projektová, konzultační a inženýrská činnost zejména v oboru dopravních staveb, zařízení pro silniční a kolejovou dopravu, v oboru pozemních staveb, občanské a průmyslové výstavby technického a technologického zařízení a vybavení staveb, inženýrských sítí (elektro, voda, plyn, kanalizace), čistíren odpadních vod, čerpacích stanic a úložišť pohonných hmot

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s r.o. Ostrava-město

Projektování dopravních staveb - silnic, mostů, dálnic a souvisejících inženýrských staveb; řešení dopravy, studie; inženýrská činnost

DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o. Brno-město

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

D PLUS projektová a inženýrská a.s. Praha

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě; provádění staveb; ekonomické poradenství

D - projekt Hodonín Hodonín

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

DRACO Praha, s.r.o. Praha

Stavební činnost: stavby pro bydlení a ubytování, konstrukční soustavy halové, stavby pro průmyslovou výrobu, sklady, stavby pro obchod a služby; inženýring

Drahokoupil, Ing. Karel Drahokoupil Karlovy Vary

Projektová činnost - bytové domy, rodinné domy, občanská vybavenost, zdravotnické stavby, interiéry, komunikace; poradenství; inženýrská činnost

Drápal, Ing. Libor Drápal Brno-město

Reality, projekce a inženýrská činnost; realizace staveb; organizační a ekonomické poradenství

Drmota, Pavel Drmota České Budějovice

Projektová a inženýrská činnost

Drnec, Josef Drnec Kladno

Projektová a inženýrská činnost, stavební dozor

Družstvo Cholupice INVEST Praha

Konzultační a projektová společnost - komplexní služby v oblasti stavby rodinných domů, reprezentačních vil, zahrad a interiérů; klíčové oblasti: architektura a design, poradenství, inženýrská činnost, finanční a právní služby, zahrada a wellness, inteligentní domy

Dřevocomp, spol. s r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost v občanské a průmyslové výstavbě

Dubový, ing. arch. Dubový, s.r.o. Praha

Projektová, inženýrská a obchodní činnost

d u m architekti s.r.o. Praha

Architektura / projektová činnost; inženýrská činnost

DUPO, spol. s r.o. Praha

Statika staveb, stavebně-technické průzkumy, znalecké posudky, projekty, inženýrsko-geologický průzkum, návrh sanačních a zesilujících opatření, technologický dozor, inženýrská činnost, management staveb

DVORKO Praha

Stavební inženýrská činnost, projekty, geodetické práce, vedení staveb, stavební dozor

Dvorský, Ing. Vítězslav Dvorský - D-projekt Ostrava-město

Projektová a inženýrská činnost pro občanskou, bytovou, průmyslovou a zemědělskou výstavbu - stavby na klíč

Dvořák, Ing. Josef Dvořák - Ateliér P.I.F. Brno-venkov

Projektování staveb; inženýrská činnost, poradenství; dokumentární fotografie, organizace výběrových řízení

Dýr, ing. arch. Petr Dýr - autorizovaný architekt Brno-město

Projektová, inženýrská a dodavatelská činnost v bytové a občanské výstavbě, zejména rodinné domky, zdravotnické ordinace a laboratoře vč. interiérů; interiéry kanceláří a provozoven

Dytrych, Ing. Josef Dytrych Praha

Inženýrská činnost ve stavebnictví

ECO-AQUA-SERVIS, Ing. Michal Pražák Praha

Komplexní řešení vodohospodářské problematiky; vodohospodářské technologie - návrhy, projekty, dodávky, montáže, údržba, inženýrská činnost; úpravy pitných, stolních, minerálních, termálních a technologických vod; ochrana systémů teplé vody; přípravek proti korozi a tvorbě inkrustů v teplé vodě - STOPKOR I; realizace a rekonstrukce úpraven vod

ECONOMIC INTERNATIONAL SERVICE, spol. s r.o. České Budějovice

Projekce, inženýrská činnost ve výstavbě, investiční činnost - průmyslové a obchodní stavby

EDIP s.r.o. Plzeň-město

Dopravní inženýrství v celé jeho šíři: bezpečnost dopravy (sčítání dopravy, dopravní průzkumy, bezpečnostní audity, posuzování křižovatek, pasporty komunikací); vývoj a prodej software pro dopravní inženýry; zpracování a prodej technických podmínek a norem pro navrhování pouemních komunikací a jejich posuzování; odborný recenzovaný časopis Dopravní inženýrství (2x ročně); řešitel řady výzkumných projektů programu výzkumu Technologické agentury ČR či MV ČR; organizátor vlastních konferecí a seminářů

EEB, spol. s r.o. Brno-město

Projektování staveb, inženýrská činnost

EGP INVEST, spol. s r.o. Uherské Hradiště

Projektová, inženýrská, dodavatelská a obchodní společnost; EKIS B; realitní činnost

EKO - INVEST Pardubice

Investorsko-inženýrská činnost při výstavbě (horkovody, teplovody, produktovody); poradenská, konzultační a oponentní činnost v oboru tepelného hospodářství

EKOL Ledeč nad Sázavou, spol. s r.o. Havlíčkův Brod

Projekce, konstrukce, dodávka, montáž, servis a inženýrská činnost v oblasti zařízení pro předúpravy povrchu před nanášením povlaků, mezioperační odmašťování, práškové lakovny vč. vytvrzovacích pecí, membránové separace (mikro a ultrafiltrace), recyklace kapalin

Ekologické a inženýrské stavby spol. s r.o. Praha

Výstavba inženýrských sítí, komunikací a pozemních staveb; inženýrská činnost; geodetické práce

EKOMELIOCONSULT Pardubice

Výzkum, inženýrská, projektová a investorská činnost v investiční výstavbě; autorizovaný inženýr oboru vodohospodářských staveb; soudní znalec oborů ochrana přírody a vodní hospodářství

EKOM - Ing. Dobromila Doubková, autor. ing. Praha

Projektování - komplet projekt, inženýring, poradenství; prodej - italská dlažba MIRAGE a MONOCERAM, plastová okna HOCO, plovoucí laminátové podlahy PERGO WICAMDERS, korky, minerální podhledy

EKOSILT, s.r.o. Olomouc

Čistírny odpadních vod všech velikostí - výroba, dodávka, montáž a údržba i čistíren jiných výrobců; možnost zpracování projektové dokumentace i vyřízení stavebního povolení

EKOSYS Plzeň-město

Stavba rodinných domů na klíč, inženýrské činnosti, rekonstrukce, projekce, topení, elektro, poradenské služby

ELEKTROSLUŽBA EAS, spol. s r.o. Brno-město

Montáž technologie do stavebních děl (provozní soubory, elektroinstalace vč. projektové dokumentace), inženýrská činnost

ELEKTROSTAV KOUDELA, a.s. Beroun

Elektromontážní práce vč. inženýrské, projektové a příslušné stavební činnosti; výroba rozváděčů nn, revize

ELEKTROTRANS, a.s. Praha

Komplexní činnost pro zajišťování výstavby, rekonstrukcí a oprav staveb pro energetiku v oblasti vvn vč. projektových prací a inženýrské činnosti

ELEN, spol. s r.o. Praha

Projekce, inženýrské služby, poradenství a realizace v oblastech elektrotechnických zařízení, světelné techniky, elektrického vytápění; zastoupení zahraničních firem

ELIKO - Jiří Koptík Liberec

Projekty - interiérové osvětlení, interiéry elektrické instalace, elektromontáže; inženýrská činnost

ELING Brno, s.r.o. Brno-město

Dodavatelsko-inženýrská organizace ve zdravotnictví - kompletované dodávky zdravotnických zařízení uskutečňované vyššími dodavatelskými formami

ELIS ENGINEERING, spol. s r.o. Plzeň-město

Inženýrská a investorská činnost, projektová činnost v investiční výstavbě, provádění bytových, občanských, průmyslových staveb na klíč, rekonstrukce

ELPO, spol. s r.o. České Budějovice

Elektromontáže; měření a regulace; obchod; projektová a inženýrská činnost; rozhlasová zařízení, EPS, EZS, telefonní a počítačové sítě, dorozumívací systémy; montáž sádrokartonových systémů a podhledů

ELPRO Liberec, spol. s r.o. Liberec

Projektová a inženýrská činnost, realizace a obchodní činnost, revize v oboru elektro

ELPROS - Karel Kremláček Třebíč

Projekty vnitřních elektroinstalací, venkovní rozvody nn a vn, trafostanice, revize, technická pomoc, inženýrská činnost, poradenství v oboru elektro a elektrického vytápění

ELTODO EG, a.s. Praha

Výrobně-montážní a údržbová činnost v oboru silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky, veřejného a slavnostního osvětlení, dopravních systémů vč. tunelových; služby v oboru informačních a komunikačních technologií; dodávky řídicích systémů technolog. procesů; výroba svítidel, rozvaděčů, výrobků se zaměřením na veřejné osvětlení a provoz na veřejných komunikacích; dopravní řídicí systémy; projekční a obchodní činnost; zařízení, inženýring, realitní činnost, zajišťování dodávek

ELUX, spol. s r.o. Břeclav

Projekt, dodávka, montáž, inženýrská činnost - elektroinstalace, silnoproud, vnitřní osvětlovací soustavy, venkovní osvětlení, osvětlení architektur, EPS, EZS, strukturovaná kabeláž

Energetická zařízení, s.r.o. Praha

Projektování, dodávka a montáž tepelně energetických zařízení, hydronika, vyvažování (balancování, zaregulování) otopných soustav a tepelných sítí; inženýrská činnost v oblasti energetiky, znalecké posudky v oboru energetika, rozúčtování nákladů energií a služeb na koncové odběratele, automatizované zpracování dat; tepelná čerpadla, ústřední vytápění, solární technika

Energetické a montážní stavby Ústí nad Labem Ústí nad Labem

Inženýrská činnost ve stavebnictví; zemní práce; provádění staveb; montáž a opravy elektrických zařízení

ENERGOECO Karlovy Vary Karlovy Vary

Územně-plánovací, projektová a inženýrská činnost

ENERGO EKOPROJEKT, spol. s r.o. Semily

Projektová, inženýrská a dodavatelská činnost v oboru energetických staveb - rozvodny a transformovny; projektování a provádění průmyslových, inženýrských, občanských a bytových staveb

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. Přerov

Projektová, inženýrská, konzultační a obchodní činnost v oblasti teplárenství, pozemních a průmyslových staveb; reprografické práce; export, import

ENERGOSLUŽBY - Ing. Zdeněk Havlíček Beroun

Inženýrské služby - revize tlakových zařízení vč. oprav a rekonstrukcí, tepelná měření kotlů; poradenství, posudky

ENGRAM, spol. s r.o. Praha

Provádění bytových a občanských staveb, novostavby, modernizace a rekonstrukce, půdní vestavby; poradenská činnost ve stavebnictví; inženýring

Ent, Ing. Vladimír Ent Ústí nad Orlicí

Projektování, inženýrská činnost, technické znalectví

ENVING s.r.o. Brno-město

Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii; posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), zavádění systému ekologického managementu podniku a provádění auditu pro životní prostředí (EMS); autorizované měření emisí, hluku a provozní měření pracovního prostředí; zpracování účelových studií a odborných posudků

ENVIOM PRO s.r.o. Praha

Projektování staveb, stavební inženýring, diagnostika staveb, poradenství, kompletní vyřízení dotací Zelená úsporám a Nový panel

ENVIRO C.B. spol. s r.o. České Budějovice

Recyklace kovového odpadu a šrotu; architektonická, inženýrská a zeměměřičská činnost; technické poradenství

ENVISYSTEM, spol. s r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost v oblasti ekologických a vodohospodářských staveb

ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. Praha

Dodavatelská, inženýrská a projektová činnost v oboru technologických staveb vodohospodářských a průmyslových

Esserová, Lucie Esserová Praha

Projektování staveb, požární prevence; inženýrská činnost

EURAM - K. Hruška Praha

Zaměření - zajišťování stavebního povolení, územního rozhodnutí, legalizace staveb, stavebního dohledu a kolaudací (Praha a Středočeský kraj)

EUROBAU Praha

Architektonické a urbanistické studie, krajinářské analýzy, projekty staveb a rekonstrukcí, inženýrská činnost, poradenské a právní služby

Eurospektrum Group, a.s. Praha

Developerská, projektová, inženýrská a realitní činnost

EUROSPEKTRUM - Stone Ateliér, spol. s r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost

EUROTHERM Tábor, spol. s r.o. Tábor

Komplexní služby v energetice, projektová a inženýrská činnost, realizace díla na klíč, studie a poradenství v teplárenství; kotelny, výměníkové a předávací stanice, tepelné rozvody; výroba a rozvod tepla; energetický audit

EXAKT spol. s r.o. Příbram

Projektová, inženýrská a dodavatelská činnost v oblasti řízení a provozu budov, MaR spotřeby energií, inteligentní systémy regulace tepla od zdroje až po jednotlivé místnosti se sběrem dat pro rozpočítávání - regulátory EXAREG, informační systémy; projekce, montáž, oprava, revize el. zařízení; výroba rozváděčů nn; výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů; montáž a opravy měřicí a regulační techniky; zřizování poplašných zařízení; poskytování SW, automatické zpracování dat

FABÍK - Projektování staveb Třebíč

Projektová činnost v investiční výstavbě; inženýrská činnost

Fabric Construction s.r.o. Ostrava-město

Provádění staveb; inženýrská činnost v investiční výstavbě: víceúčelové haly SteelFabric, bioplynové stanice, laminátová sila, šnekové dopravníky, kompletní technologie ustájení prasat; projektová činnost, připojování k internetu, kamerové systémy, počítače, budování sítí, školení pro práci s PC, konzultace; elektrorozvody, rozvaděče, čerpadla a míchadla apod.

FACIS Praha Praha

Komplexní architektonický ateliér - návrhy, projekce, inženýring, realizace vč. rekonstrukcí a interiérů

FACT v.o.s. Praha

Architektonické a urbanistické projekty, návrhy interiérů, plánování, design, koncepční studie, analýzy, rozpočty, zajištění kompletních projektů vč. inženýringu

Faina, Ing. Marek Faina Domažlice

Inženýrská činnost, stavební dozor

FAKO, spol. s r.o. Kroměříž

Inženýrská, obchodní a stavební činnost - práce podlahářské, malířské, natěračské, stolařské vč. montáže nábytku a výroby eurooken, práce zámečnické, sklenářské, zednické, obkladačské; prodej podlahových krytin, koberců, PVC, okenního a dveřního kování a koupelnových doplňků; výroba a montáž WC přepážek

Falckenberg Financial Services, spol. s r.o. Praha

Realitní kancelář - kompletní služby při prodeji, koupi, nájmu a pronájmu všech typů nemovitostí, oceňování nemovitostí; inženýrská činnost

FALCO Interiér s.r.o. Plzeň-město

Kompletní realizace interiérů - koberce, tapety, linolea, svítidla, střešní okna; inženýrská činnost v oblasti stavebnictví

Faltus, Ing. Jiří Faltus Brno-město

Inženýrská a projektová činnost

Faltus, Ing. Jiří Faltus Hradec Králové

Inženýrská a projektová činnost

Faltus, Jiří Faltus Brno-město

Stavební práce, elektroinstalace, inženýrská činnost ve stavebnictví; eurookna

FASS spol. s r.o. Žďár nad Sázavou

Terénní úpravy, opěrné zdi, terasy, oplocení, komunikace, chodníky, parkoviště, kanalizace a vodovody vč. přípojek, rekonstrukce a zateplování budov, půdní vestavby, fasády, rekonstrukce památkových objektů; inženýrská činnost

Fastav Development - AOC s.r.o. Vsetín

Investorsko-inženýrská činnost, developerská činnost, výstavba obchodních center, polyfunkčních budov a supermarketů

Faůová, Ing. Kateřina Faůová Kladno

Projektová činnost ve výstavbě - pozemní stavby; inženýrská činnost

F BAU Písek

Projektování pozemních staveb, inženýrská činnost

FELIX Praha

Projektová činnost v oboru statiky pozemních konstrukcí - konstrukce ocelové, betonové, dřevěné, zděné, zakládání; rekonstrukce; inženýrská činnost

Ferdian, Ing. Jaromír Ferdian Ostrava-město

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, statika, dynamika staveb; projektová a inženýrská činnost

FG CONSULT, s.r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost; pozemní a inženýrské stavitelství; výstavba pozemních a inženýrských staveb; bytová výstavba; výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů

FIALA ENGINEERING, spol. s r.o. Praha

Inženýrská činnost a dovoz nábytku (Thonet, Spahn, Kason)

FILING - inženýrská a stavební společnost, s.r.o. Praha

Projektová příprava staveb; inženýrská činnost; realizace staveb; řízení staveb; řešení interiérů

Filsak, ing. arch. Pavel Filsak Praha

Architektura, urbanismus, interiér, výtvarná tvorba, stavebnictví, inženýring

FINALSTAV, spol. s r.o. Liberec

Výstavba: objektů průmyslové výstavby, výrobní a skladové haly, bytové domy, občanská vybavenost, komunikace, terénní a sadové úpravy; dodávka a montáž: elektroinstalace NN a VN, zdravotně technická instalace, ÚT, vzduchotechnika, MaR; rekonstrukce: budovy všech typů, čerpací stanice PH; projektování pozemních staveb; inženýrská a investorská činnost

Firma Stavba a řemesla, s.r.o. Praha

Provádění staveb; inženýrská činnost ve výstavbě; zámečnictví, topenářství; výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojů

FIRMA TICHÝ Praha

Rekonstrukce panelových bytů (zděná jádra), rekonstrukce a výstavba domů, bytů, kanceláří, chat a zahrad; obklady a dlažby, sádrokartony, podhledy, opravy a rekonstrukce střech, zateplení, parkové úpravy, výstavba studní, zednické práce; zajištění projektu, stavebního povolení a geologického průzkumu

Fit-Out s.r.o. Praha

Investiční činnost ve výstavbě - studie rodinných domů, individuální projekty; Centrum stavebních služeb (nabídka služeb pro stavebníky rodinných domů - poradenství v realitní a inženýrské činnosti, projektování, příprava a realizace staveb, financování investičních záměrů)

Flaisig, Jiří Flaisig Karlovy Vary

Veškeré stavební práce, zejména v oblasti pozemních a dopravních staveb; zajištění inženýringu (vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudace); stavební dozor

Flanderka, Martin Flanderka Praha

Projektování pozemních staveb; inženýrská činnost; stavební dozor; technický dozor

Flood, s.r.o. Praha

Terénní úprava zahrad, parků, sadů a jiných zelených ploch; architektonická a inženýrská činnost

FLOTECH, spol. s r.o. České Budějovice

Projekce, dodávka a montáž čistíren průmyslových odpadních vod, čistíren komunálních odpadních vod, úprava pitných vod; inženýrská činnost

Fluor s.r.o. Brno-město

Inženýrská a dodavatelská společnost; projektové práce - příprava a vypracování technických návrhů

FM TOPAS, s.r.o. - v likvidaci Ostrava-město

Inženýrská činnost; projekční činnost; stavební činnost v pozemním stavitelství - zemní práce, zakládání staveb, inženýrské sítě; PSV

Foltis, Ing. Karel Foltis Opava

Inženýring, provádění stavebního dozoru/stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka; odborné vedení firem (autorizace obor PS), poradenství, zajištění předprojektové přípravy a projektové dokumentace

FORTIS, spol. s r.o. Jihlava

Rekonstrukce - stavební, inženýrská, investiční a projekční činnost; planografické práce; zahraničně obchodní činnost; poradenská činnost; komplexní stavební dodávky vč. interiéru. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

f - PLAN spol. s r.o. Jindřichův Hradec

Kompletní inženýrská činnost; projekční práce od návrhů a studií, projektu, stavebního povolení až po realizaci stavby

FreeAlp Brno-město

Profesionální zpracování rozpočtů a kalkulací stavebních prací, ocenění výkazů výměr, slepé rozpočty pro výběr zhotovitele, limitky materiálů, strojů a profesí, čerpání z rozpočtu; technický dozor investora; inženýrská a poradenská činnost

Froněk, Michal Froněk Praha

Architektonická a inženýrská činnost vč. technického poradenství; design interiéru a nábytku

Furalmont s.r.o. Mladá Boleslav

Stavební činnost - sádrokartonové konstrukce (stropy, příčky, interiéry); inženýrská a projektová činnost

GAD line, spol. s r.o. - Nízkoenergetické sluneční domy Havlíčkův Brod

Výstavba a projekce slunečních nízkoenergetických domů s alternativními zdroji tepla i klasických RD na klíč; inženýrská činnost

GARANT - sdružení inženýrských služeb Zlín

Projektová, inženýrská a investorská činnost ve výstavbě

GARNET BOHEMIA, s.r.o. Praha

Vedení stavby, provádění staveb, rodinné domy, přístavby, přestavby, nástavby a doplňkové stavby vč. zajištění stavebního povolení

GASPLAN, s.r.o. České Budějovice

Projekty VTL, STL a NTL plynovodů, regulační stanice plynu; generely obcí; inženýrská činnost

Gauff Praha s.r.o. Praha

Development; projekční a inženýrská činnost; stavební i autorský dozor; ekonomické poradenství

GBS Praha s.r.o. Praha

Geodézie, důlní geodézie, zaměření staveb, mapování, geometrické plány; inženýrská činnost ve stavebnictví, práce v oblasti IT

GEDECO AMADE s.r.o. Praha

Projekt rezidenčního bydlení GEDECO AMADE - nabídka nových bytů v projektu Viladomy Milíčovský les

GEDOS, spol. s r.o. Česká Lípa

Stavební a inženýrská organizace; bytová, občanská a průmyslová výstavba na klíč; zemní práce a demolice; systémové bednění; řezání panelů; obchodní, dopravní a inženýrská činnost; akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám

GENESIS, spol. s r.o. Praha

Projektování, inženýrská činnost, kompletní zajišťování realizace na klíč, zvláště v oblasti zdravotnických, sociálních a církevních staveb; obchodní a poradenská činnost v oblasti stavebnictví

Geodetický atelier GIS - Ing. Vladimír Lacina Praha

Veškeré geodetické práce ve stavebnictví vč. činnosti odpovědného geodeta; vytyčovací práce, mapové podklady, komplexní geodetické práce v katastru nemovitostí; geometrické plány, podklady pro projektování; inženýrská činnost; projektová činnost

GEPARD s.r.o. Praha

Účelové mapy, vytyčování staveb a pozemků, dokumentace skutečného provedení staveb, stavební plány budov, vyhledávání podzemních sítí, geometrické plány, činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra

GESTIN CE, spol. s r.o. Praha

Inženýrská činnost ve stavebnictví

GG ARCHICO s.r.o. Uherské Hradiště

Architektura a projektování pozemních staveb, engineering, dodávky staveb, návrhy a realizace interiérů

GIS - STAVINVEX a.s. Karviná

Zeměměřické práce; automatizované zpracování dat; investorsko-inženýrské činnosti

GLOBAL - ing. arch. David Budínský Praha

Architektonická kancelář, projekce a realizace na klíč, inženýring

GLÖCKNER Praha, s.r.o. Praha

Výstavba obchodních a administrativních center - inženýrská, investorská a stavební činnost

G.M.Project, spol. s r.o. Opava

Projektová a poradenská činnost pro farmaceutický průmysl, zdravotnictví; inženýrská činnost; validace

GOOD ECONOMIC SYSTEM, spol. s r.o. Ostrava-město

Odborné a konzultační služby v oblasti ekonomiky a ekologie; inženýrská činnost; výchovně vzdělávací, školicí a rekvalifikační činnost; poskytování poradenství při zavádění EMS dle ISO 14001, EMAS, transfer českých technologií, výrobků a služeb příznivých pro životní prostředí

GORIEL, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost, inženýrská činnost, stavební dozor; bytová výstavba, rekonstrukce bytů a budov vč. památkových, zateplování fasád, sanace vlhkého a betonového zdiva, kotelny a ústřední vytápění, čističky odpadních vod

GP Potravinoprojekta, spol. s r.o. Brno-město

Projektová, inženýrská a poradenská činnost v investiční výstavbě se zaměřením na potravinářský průmysl, obchod a služby

G.PROJEKT - Ing. Roman Gajdoš Karlovy Vary

Projektová činnost ve výstavbě, pozemní stavby, inženýrská činnost

GRAFIC projekční kancelář, v.o.s. Trutnov

Projektová činnost - pozemní stavby; inženýrská činnost

GRAM spol. s r.o. Olomouc

Komplexní zpracování všech stupňů projektových dokumentací pozemních staveb (rodinné domy, bytové domy, stavby občanského vybavení, školy, průmyslové stavby, atd.), služby v oblasti inženýrské činnosti (zajištění vyjádření dotčených orgánů, vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení atd.)

GREBNER - projektová a inženýrská kancelář, spol. s r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví v oborech: pozemní stavby, inženýrské a vodohospodářské stavby, ekologické stavby, poradenství v těchto oborech

Hác, ing. arch. Jiří Hác - projektová kancelář ARCUS Pardubice

Projektová činnost v investiční výstavbě, urbanistická a architektonická činnost, interiéry, inženýrská činnost, konzultace

Hadrava - projektování Kladno

Inženýrská činnost, autorizace, dozory, projekty, rozpočty, investice; aplikace tepelněizolační hmoty Q-therm - poradenství, aplikace, dodávky, realizace

Hájek, ing. arch. Hájek, H.PROJEKT, Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec

Architektonická a projekční kancelář: komplexní služby v oblasti projektové a inženýrské činnosti investiční výstavby, architektonické studie, projektování rekonstrukcí, předprojektová a projektová dokumentace, inženýring, poradenství, konzultace

HAJNÝ Praha

Projektování a realizace staveb na klíč (rekonstrukce, nové stavby); inženýring; doprava; odvoz a ukládání odpadů

Hakulín, ing. arch. Jiří Hakulín Liberec

Architektonická a projekční kancelář: kompletní projektová a inženýrská činnost, studie a projekty pozemních staveb, interiéry, urbanistické studie, CAD systémy, počítačové modely a fotorealistická zobrazení objektů, animace; rozpočtování, stavební dozory, kontrola fakturace

H & O projekt Uherské Hradiště

Předprojektová, projektová a inženýrská činnost, studie, 3D modely v CAD programech

Hanák, Ing. Jan Hanák - OBINPRO Brno-město

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě, zajišťování dodávky staveb formou na klíč

HANSA INTERIÉR, spol. s r.o. Praha

Stavebně-montážní práce při zařizování interiérů; dodávka a montáž interiérů obchodů; inženýrská činnost; koupě zboží za účelem prodeje a prodej

Hanzal, Ing. Roman Hanzal Prachatice

Inženýrská činnost ve stavebnictví - dozorování staveb, koordinátor BOZP

Harazim, ing. arch. Radomil Harazim - TAPS Studio Brno-město

Projektová a inženýrská činnost

HARTA PROJEKT Praha

Projektová činnost v oboru pozemních staveb vč. rekonstrukcí; inženýrská činnost; zajištění stavby na klíč

HARTSTAV Chomutov

Projektová činnost ve výstavbě, inženýring, realizace staveb

Havlovic, František Havlovic Domažlice

Inženýrská činnost ve stavebnictví; stavební dozor

Havranec, Ing. Miroslav Havranec Mladá Boleslav

Zpracování znaleckých posudků - oceňování nemovitostí, investorsko-inženýrská činnost - technický dozor při výstavbě

HBH Projekt, spol. s r.o. Brno-město

Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby; inženýrská činnost, stavební dozor

HELIKA, a.s. Praha

Komplexní služby v oblasti investiční výstavby; projektování a inženýrské služby: architektonická tvorba, komplexní předprojektová a projektová příprava výstavby, projektování pozemních staveb, projektování dopravních staveb, inženýrské činnosti ve výstavbě, konstrukční statika, rozpočty a časové plány; řízení realizace staveb: technická pomoc investorům při přípravě staveb, autorské dozory a technické dozory investora, řízení realizace staveb vč. jejich uvedení do provozu

HELLMICH, spol. s r.o. Cheb

Výstavba stavebních objektů, obklady a dlažby; rekonstrukce stavebních objektů; stavební dozor vč. inženýrské činnosti; konstrukce zámečnické - mříže, ploty, výklady, dveře, vrata; konstrukce kovových hal, opláštění, kovová schodiště (i točitá); klempířské práce, kovářské práce vč. ostření. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

Hemzáček, Ing. Karel Hemzáček Česká Lípa

Služby související s výstavbou a prodejem nemovitostí; architektonické a inženýrské služby vč. projektování

HÉTA - architektonický ateliér, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost - vyhledávání staveniště, architektonické studie, urbanismus, dokumentace k územnímu řízení, PD ke stavebnímu řízení, inženýrská činnost, statické posudky objektů, realizační dokumentace staveb, návrhy interiérů a designu; autorský a technický dozor stavby, ekonomické vyhodnocení stavby

HEXAPLAN International, spol. s r.o. Brno-město

Architektonická projektová a inženýrská činnost; generální projektant

HEYWORTH STUDIO / ARCHITEKTI Praha

Volné sdružení architektů a inženýrů; architektonické a inženýrské činnosti vč. projektování: projektování rekonstrukcí památkově chráněných staveb a interiérů; projekty nových bytových a administrativních budov; projektování interiérů; design nábytku a svítidel

HEZA, spol. s r.o. Jablonec nad Nisou

Stavební práce: zemní práce, dlaždičské práce, přípravné práce pro stavby; inženýrská činnost; nákladní autodoprava

HIKI, spol. s r. o. Strakonice

Provádění staveb včetně jejich změn a odstraňování; zajištění projektových, inženýrských a specializovaných stavebních činností ve výstavbě

Hilmer, Ilja Hilmer - CO.H.ING Praha

Průmyslové, občanské a bytové stavby - konzultační a organizační činnosti ve fázi projektové přípravy, výběru dodavatelů a uzavírání smluv o dílo; kontrola a řízení realizace

HIPET Trutnov

Předprojektová a projektová činnost; realizace dodávek staveb; zprostředkování prodeje nemovitostí a ostatní realitní činnost; investorská a inženýrská činnost; výstavba rodinných domů na klíč

HITE - Ing. Jan Hnátek Praha

Projekční, investorská, inženýrská a stavebně-montážní činnost v oboru pozemních staveb; realitní kancelář; stavby na klíč

HLADÍK Pardubice

Projektová, inženýrská, poradenská, dodavatelská a obchodní činnost v oboru stavebním

Hlaváček, Jan Hlaváček Praha

Služby vedoucího projektu a stavebního inženýra s rozsáhlými zkušenostmi jak z Evropy a USA, tak ze Středního východu

Hlaváč, Richard Hlaváč Praha

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě; technické poradenství v pozemním stavitelství

Hlavín, Tomáš Hlavín, DiS. - tH inženýring České Budějovice

Tvorba stavebních rozpočtů, přepočtu pozemních staveb včetně okolní agendy při vedení stavby; projektová a inženýrská činost v oblasti pozemního stavitelství; projektování nízkoenergetické bytové výstavby; 3D vizualizace stavebních objektů, interiérů i zákres do fotografie

H + M kancelář Praha

Projektová a realitní činnost - projekty staveb, pasportizace budov, stavební dozor investora, inženýring, poradenství, správa nemovitostí, rozpočty staveb, odhady nemovitostí

H + N servis, spol. s r.o. Teplice

Inženýrské práce

Hodina, Ing. Jaroslav Hodina, Sdružení stavebnictví a územního rozvoje při JHK České Budějovice

Architektonické a inženýrské činnost vč. projektování

Hofman, Vlastislav Hofman S.I.R. Chomutov

Projekce; investorsko-inženýrská činnost; kompletní stavební výroba; výroba stavebních hmot; výstavba komunikací, vodovodů a kanalizací; opěrné zdi (betonové, z drátokošů - gabionové); doprava a přesun hmot; zemní práce; práce: truhlářské a tesařské, zámečnické a kovářské, instalatérské, topenářské, sádrokartonářské, malířské a natěračské; sanace dřeva a dřevěných konstrukcí

Holík, František Holík Plzeň-město

Stavební kancelář - projektová činnost v investiční výstavbě (specializace na venkovní kamenné dlažby), inženýrská činnost, stavebně-technické průzkumy pozemních staveb, poradenská činnost v oboru dlažby a dlaždičské práce; sanační práce

Hoplíček, Ing. Václav Hoplíček Šumperk

Projektová, inženýrská, poradenská činnost ve stavebnictví; dodávky staveb; investorská a zprostředkovatelská činnost; odhady nemovitostí; služby realitní kanceláře

HORNÍK, Ing. Tomáš Horník Praha

Inženýrská činnost ve stavebnictví; projektové práce; stavební dozor; dodávky stavebních a montážních prací; realitní činnost; tepelně-energetický audit

Horný, akad. arch. Josef Horný Praha-západ

Architektonická, inženýrská a projektová činnost - nízkoenergetické domy

HORT - inženýring, Ing. Karel Hort České Budějovice

Kompletní dodávky a montáže chladicích zařízení; inženýrská činnost; velkoobchod obalů; revize tlakových nádob

HOSTA CZ, spol. s r.o. Praha

Kompletní rekonstrukce bytů, půdní vestavby, výstavba bytů a RD, rekonstrukce koupelen v panelových domech, zateplování budov; projektování staveb, inženýrská činnost

Housing & Construction (CZ), a.s. Praha

Provádění staveb, přípravné práce pro stavby; projektová činnost ve výstavbě; inženýrská činnost v investiční výstavbě; zprostředkování služeb; realitní činnost

Hozák, Ing. Josef Hozák Děčín

Poradenství v energetice, obnovitelné zdroje energie (OZE), příprava a vypracování jejich studií proveditelnosti (feasibility study), finančních plánů a finančních modelů projektů (kogenerace, FVE, větrné elektrárny), inženýrská činnst ve výstavbě, řízení projektů

HP Praha, a.s. Praha

Projekční, inženýrská a dodavatelská činnost

H - projekt Hradec Králové

Projektová a investiční činnost

H - PROJEKT Jihlava

Projekční kancelář, inženýrská činnost, grafické práce

h - projekt, spol. s r.o. Praha

Projektová kancelář - projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

HRBEK, k.s. Praha

Architektonický a výtvarný ateliér; stavitelská a projektová kancelář - studie, projekty, projekty interiérů, project management; inženýring

HRDLIČKA, spol. s r.o. Praha

Geodetické práce, zaměřování stávajících stavů objektů; projektové práce; inženýrská činnost; prodej měřicí techniky, CAD, GIS; služby mapového serveru MAWIS; hardware - nivelační přístroje, ruční laserové dálkoměry, rotační lasery

Hrošová, ing. arch. Alena Hrošová Brno-město

Architekt - projektové a poradenské služby; investiční záměry; studie, projekty; rekonstrukce; inženýrská činnost

HUML & VANÍČEK, ateliér pro architekturu a projektování staveb Louny

Projektová a inženýrská činnost; investorská a poradenská činnost; dodávky staveb

Hurych Eduard, Ing. - Stavební servis Praha-východ

Inženýrská činnost ve výstavbě, obstarávání záležitostí, odborná pomoc při přípravě a realizaci stavby nebo prací. Výkon stavebního dozoru, zastupování stavebníka ve styku s projektantem a dodavateli; související činnosti; zprostředkování služeb

HUTNÍ PROJEKT Brno, spol. s r.o. Brno-město

Projektová činnost v oblasti skladování a manipulace s materiálem, hutnictví, hutní druhovýroby, spaloven odpadů, skládek odpadů, čerpacích stanic, manipulací s odpady, chemických provozů, úpravy a skladování kovového odpadu; projekty rekonstrukce a výstavby užitných budov vč. souvisejících profesí; inženýrská činnost; dodávky na klíč

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek, a.s. Frýdek-Místek

Projekční, inženýrská a dodavatelská činnost; posuzování vlivů na životní prostředí

HUTNÍ PROJEKT Ostrava, a.s. Ostrava-město

Technologické a stavební projekty, ekologické projekty podle EIA; poradenská a konzultační činnost; průzkumné a geodetické práce; investorská a inženýrská činnost; dodavatelská činnost vč. staveb na klíč; zprostředkovatelská a obchodní činnost; reprografické práce

HYPOS Praha Praha

Projekce a realizace hydrotechnických a pozemních staveb; inženýrská činnost; výroba materiálů a zařízení

CHALUPA A SYN s.r.o. Nový Jičín

Stavební činnost: zateplování objektů, provádění termofasád, fasád; hydroizolace střech vč. zateplení, hydroizolace spodních staveb; rekonstrukce balkonů; projekční činnost; inženýrská činnost investora; akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám

Chapman Taylor International Services s.r.o. Praha

Projekční služby - architektonické koncepty, urbanistické plány, vypracování dokumentace, autorský dozor, inženýrská činnost, poradenská činnost v oblasti komerčního a obchodního plánování, tvorby interiérů a grafiky; projekty regenerace, víceúčelových budov, obytných celků, obchodních a zábavních center, kancelářských objektů

CHARMONT, s.r.o. Praha

Inženýrská činnost; zpracování projektové dokumentace; realizace investičních celků na klíč; montážní činnost; rekonstrukce a modernizace; poradenská a kunzultační činnost

CHEMCOMEX Praha, a.s. Praha

Vrtané studny, vrtné práce; geologický průzkum; sanační práce a hledání vody; projektová a inženýrská činnost; instalace a opravy elektrických strojů a zařízení; provádění staveb vč. jejich změn; nabídka služeb v oblasti energetiky, chemického průmyslu, geologie a sanací

CHEMING, a.s. Pardubice

Projekce, výstavba, inženýring, stavby na klíč - specializace: průmyslové stavby, chemie, petrochemie, farmacie, emise, odpadní vody, potravinářství

CHEMOPETROL CHEMINVEST, s.r.o. Most

Inženýrská, dodavatelská, projektová, obchodní a poradenská činnost; výstavba na klíč

CHEMOPRAG, s.r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost pro průmyslovou výstavbu

Chemoprojekt, a.s. Praha

Projektová, inženýrská, montážní a konzultační činnost, autorský dozor v oblasti organické a anorganické chemie, petrochemie, rafinerií, zpracování zemního plynu, výroby papíru a celulózy, energetiky a ochrany životního prostředí

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice

Kolejové, mostní, silniční stavitelství; projekční a stavební inženýring; svařování, diagnostika, autodoprava. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

CH Projekt Plzeň s.r.o. Plzeň-město

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

Chupík, Ing. Vladimír Chupík, CSc. Brno-město

Dopravní inženýring

Chutic, Ing. Robert Chutic - ISI Pardubice

Stavební projekty; skládkování a zpracování stavebních odpadů; montáže ventilačních turbin LOMANCO (USA, Arkansas) a systému RAUL CZ, světlovodů ODL; prodej zemin a recyklátů s chemickým rozborem oprávněné laboratoře; inženýrská činnost

IBH, spol. s r.o. Kladno

Inženýrská činnost, poradenské služby, realizace staveb

IB Structure, a.s. - v likvidaci Brno-město

Developerská, projektově-inženýrská a dodavatelská organizace; Inteligentní budovy, Facility Management, systémové integrace, fuzzy-logické aplikace, automatizace, architektura, Project Management

IDEAL REALITY Chrudim spol. s r.o. Chrudim

Poradenství v oblasti obchodu s nemovitostmi, zprostředkování prodeje, nákupu a pronájmu nemovitostí, inženýrská činnost

IDI INDOSTA, s.r.o. Hradec Králové

Dodávky pozemních staveb na klíč, projektová činnost, inženýrská činnost; nákladní doprava

IDOP Olomouc, a.s. Olomouc

Realizace staveb, inženýrsko-dodavatelská činnost, projektování průmyslových a občanských staveb, staveb pro zdravotnictví; EKIS B

IDS Praha a.s. Praha

Inženýrská činnost ve stavebnictví; projektová a poradenská činnost ve stavebnictví; činnost ekonomických poradců

IGEA s.r.o. Ostrava-město

Projektová činnost v investiční výstavbě; technická a inženýrská činnost; stavební činnost - výstavba na klíč (plynovody); zpracování energetických auditů; organizační a ekonomické poradenství

IKA FINAL, s.r.o. Plzeň-město

Stavební činnost; projektová činnost; inženýrská činnost; realitní činnost

IKON spol. s r.o. Praha

Správa nemovitostí, facility management, realitní činnost; inženýrská činnost ve výstavbě; software pro správu nemovitostí

IKP Consulting Engineers, s.r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

IKS - Marketing, spol. s r.o. Praha

Inženýrsko-komerční servis: zateplování objektů, projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě, provádění a údržba staveb - HSV, PSV; kovovýroba; nákup a prodej stavebního materiálu

ILLIOS, s.r.o. Pardubice

Výstavba pozemních a inženýrských staveb; inženýrská činnost; projektová činnost

IMAG Architekt, s.r.o. Brno-město

Architektura - občanské stavby, služby, obchod, bydlení, rekreace; interiéry - obřanské stavby, obchod, bydlení; projektování - kompletní od studie přes ÚR, SP a PP po dokumentaci skuteč. provedení; inženýrská činnost - od územního řízení po kolaudaci a uvedení do provozu

IMA Projekt Praha

Inženýrská a konzultační činnost - zaměření na chemický, potravinářský a spotřební průmysl, zemědělství, biotechnologie, čištění odpadních vod; nezávislá inspekční firma, kontrola kvality, množství, balení, vzorkování, posuzování škod

IMC Zlín, a.s. Zlín

Projekce a inženýring zejména pro podniky gumárenského a plastikářského průmyslu; monitorování a řízení spotřeby energií v průmyslu - energetický řídicí a informační systém (ERIS), technologický řídicí a informační systém (TERIS)

Imoplan, spol. s r.o. Karviná

Stavební činnost, inženýrská činnost

IMOS holding, a.s. Brno-město

Inženýrská činnost ve stavebnictví, projektová činnost, realitní a developerská činnost

IMOS Zlín s.r.o. Zlín

Stavební činnost - liniové, vodohospodářské a pozemní stavby; speciální práce; výroba stavebních hmot a stavebních výrobků; obchodní, realitní, projektová a inženýrská činnost

IMPACT-CORTI s.r.o. Praha

Nákup a prodej nemovitostí, správa nemovitostí, účetnictví, development, stavební management, zastupování investorů, inženýring

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Brno-město

Projektování a návrhy nových dopravních staveb; rekonstrukce a opravy staveb stávajících; inženýrské služby (diagnostika, statické výpočty, odhady nákladů)

IM Projekt, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Projektová činnost ve stavebnictví; inženýrská činnost; provádění bytových, občanských a průmyslových staveb; zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví; obchodní činnost; reprografické práce

IN AD, spol. s r.o. Brno-město

Projektová, inženýrská a obchodní činnost v oboru architektury, urbanismu, pozemních staveb, interiérů, výstavnictví a designu

Indes Invest s.r.o. Jindřichův Hradec

Investiční, realitní, developerská činnost, inženýrská a stavební činnost

INDOS s.r.o. Praha

Předprojektová, projektová a investorská příprava staveb; dodavatelská, investorská a investiční činnost, komplexní stavební a technické dodávky a realizace staveb

INDUSTRIAPLAN, spol. s r.o. Karlovy Vary

Projektová a inženýrská činnost; obchodní činnost; tesařství; realitní kancelář

INDUSTRY MEASURING, spol. s r.o. Praha

Stavební činnost; inženýrská činnost v oblasti energetiky; vodoinstalatérství a topenářství: prodej a montáž regulační a měřicí techniky, zastoupení zahraničních firem

INEKON GROUP, a.s. Praha

Propagační činnost; realitní kancelář; činnost ekonomických poradců; vedení účetnictví; inženýrská činnost v investiční výstavbě; výroba tramvají; efektivní využívání disponibilních finančních zdrojů a zajišťování obchodních a marketingových aktivit; organizační a finanční holding - strategické řízení dceřiných společností

INFRAM, a.s. Praha

Developerská činnost, project management, inženýrská činnost, projektové, průzkumné a diagnostické práce, konzultační a školicí činnost v oboru pozemních, železničních, inženýrských a ekologických staveb, pozemních komunikací a sanace betonových konstrukcí

Ing. arch. Michal Šmehlík Prostějov

Komplexní služby - architektonické návrhy, urbanistické a interiérové studie vč. designu, následná projekční, inženýrská, investiční a poradenská činnost v projekci a stavebnictví až po realizaci projektu

INGEM inženýrská a.s. Plzeň-město

Inženýrská, realitní a developerská činnost

INGPRO PRAHA, s.r.o. Praha

Projekční a inženýrská společnost

INGSERVIS OK - Ing. Cendelín Praha

Projektová a inženýrská činnost v oboru ocelových konstrukcí

INGTRAS Praha - Ing. Anna Trýznová Praha

Projekty a provádění staveb občanských, průmyslových a zemědělských; poradenství; zastupování; inženýrská činnost; soudní znalectví a oceňování nemovitostí; projektování a provádění izolací proti radonu

INKA Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou

Inženýrská a projektová činnost v investiční výstavbě

INKOS Ostrava, spol. s r.o. Ostrava-město

Komplexní technická a inženýrská činnost ve výstavbě; komplexní zajišťování dodávek staveb na klíč, rekonstrukcí a modernizací stavebních objektů vč. inženýrských staveb; poradenství, konzultace a posudky v oboru investorsko-inženýrské činnosti, projektové přípravy, realizace a kolaudace staveb

INOR, spol. s r.o. Praha

Inženýrská činnost v investiční výstavbě, provádění bytové a občanské výstavby, provádění průmyslových a inženýrských staveb, rekonstrukce; realitní kancelář; organizační zabezpečení správy bytového fondu

INPOS, spol. s r.o. Liberec

Projekce a inženýrská činnost v oboru pozemního stavitelství a inženýrských staveb

INPRO, a.s. - v likvidaci Praha

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; dodávky a montáže kompletních provozních souborů; výcviková školení v oblasti strojírenství, opravárenství, dřevozpracujícího a potravinářského průmyslu, sklářského a polygrafického průmyslu, energetice, skladování

INPROCON, spol. s r.o. Praha

Poradenská, projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě, marketing - průzkum trhu včetně vyhodnocování informací

in PROJEKT LOUNY ENGINEERING, spol. s r.o. Louny

Projektová činnost; inženýrská činnost; inž. dodavatelská činnost; řízení staveb, digitální zpracování map, aplikace CAD software, modelování v CAD

INPROJEKT, spol. s r.o. Nymburk

Projektová a inženýrská činnost staveb průmyslových, občanských a bytových vč. zajištění dodávky

INPROPO spol. s r.o. České Budějovice

Projektová a inženýrská činnost

INPROS F-M, s.r.o. Frýdek-Místek

Zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení a k realizaci staveb průmyslových, obytných a občanských; inženýrská činnost; statické výpočty stavebních konstrukcí; dodavatelská činnost

INPROS Plzeň, spol. s r.o. Plzeň-město

Investorsko-inženýrská činnost; zprostředkovatelská činnost ve výstavbě; měření radonu a radonová diagnostika; organizace výběrových řízení dle zadávacího řádu

INREBA IN s.r.o. Ostrava-město

Zajištění komunikace se stavebním úřadem, zajištění stanoviska dotčených orgánů; vyřízení vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení; potřebné průzkumy a studie k výstavbě; vyřízení změny územního plánu

INREKA - PLOŠINY, Ing. Moravčík Uherské Hradiště

Výroba a opravy zvedacích a manipulačních zařízení; architektonická, inženýrská a projektová činnost

INREKA PRAHA a.s. Praha

Inženýrská činnost - zajišťování územních rozhodnutí, stavebních povolení, výkon autorizovaného stavebního dozoru ve všech profesích, zastupování investora ve smluvních vztazích, projekt management a supervize, organizace výběrových řízení, zpracování investičních záměrů a žádostí o dotace, výběr pozemků pro stavbu, konzultační a poradenská činnost, činnost realitní kanceláře, koupě zboží za účelem prodeje a prodej

INREPO, s.r.o. Praha

Komplexní služby ve stavebnictví, realizace staveb, inženýring, poradenství, projekty

INS - projektový a inženýrský ateliér, spol. s r.o. Náchod

Komplexní projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě, novostavby a rekonstrukce; předprojektová příprava a studie; průzkumy a zaměřování staveb

INSTAV Hlinsko s.r.o. Chrudim

Realizace a projektování staveb, inženýrská činnost

INSTRUKTA Praha

Projektová a inženýrská činnost, požární bezpečnost, stabilní hasicí zařízení, evakuační rukávy, zastupování zahraničních firem

INTAR a.s. Brno-město

Komplexní projektový a inženýrský servis výstavby, vybavení a zabezpečení budov a průmyslových objektů a jejich rekonstrukcí; příprava stavby vč. projednání; architektonické návrhy, projektování rekonstrukcí, inženýrských staveb, sítí, pozemních staveb, interiérů, statické výpočty, projekty TZB - ÚT, VZT, klimatizace, el. zařízení, ZT, protipožární zabezpečení, geodetické zaměření, rozpočtování; v dodávce zajišťujeme provedení stavby, dohled při realizaci a kolaudaci

INTAST, s.r.o. Praha

Výroba poklopů, zábradlí, sklepních kójí, ocelových žebříků, kabelových lávek; venkovní dlažby, schodiště, těsnění prostupů kabelů, vyrovnávací ocelové můstky; nátěry ocelových konstrukcí; pochozí a pojízdné poklopy A15, D400, E600, F900; projektování, rozpočty staveb, pasportizace budov, periodická kontrola ocelových konstrukcí, technický dozor, inženýrská činnost; izolace staveb proti vodě, oplocení; nákladní doprava s hydraulickou rukou

INTEKA - Inženýrsko-technická kancelář Teplice

Technická pomoc; inženýrská a projektová činnost v investiční výstavbě; odborné a znalecké posudky (poruchy staveb)

INTER ART PROJEKT, spol. s r.o. Most

Projektová, inženýrská a obchodní činnost

INTERPLAN-CZ, spol. s r.o. Brno-město

Projektová a inženýrská činnost pro pozemní a průmyslové stavitelství v oblasti strojírenského, hutního, chemického, potravinářského průmyslu a energetiky; inženýrské stavby

INTERPROJEKT, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě, obchodní činnost, provádění průmyslových, inženýrských, občanských a bytových staveb, reprografická činnost, obstaravatelská činnost, inženýrská činnost, hospodaření s odpady, vliv staveb na životní prostředí; kamenolomy, drtírny a obalovny; těžba a úpravy rud a nerudných surovin

INTERPROSPEKT CONSULTING - REAL ESTATE, spol. s r.o. Praha

Development; provádění tržního oceňování, účetních odhadů, znaleckých posudků, právní služby, ekonomické a finanční poradenství; vypracovávání podnikatelských záměrů; příprava komplexních studií a projektů výstavby nebo rekonstrukce pro bytové a občanské stavby; zajišťování územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběrové řízení dodavatelů; realitní a poradenská činnost

INTES - PRO, spol. s r.o. Liberec

Inženýrská a projektová činnost

INTOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Uherské Hradiště

Projektování, inženýrská činnost

INV a.s. Ústí nad Labem

Provádění dodávky staveb, rekonstrukcí, oprav, inženýrská činnost spojená s prováděním a změnami staveb; dodávka a montáž plastových oken a dveří; dodávka a montáž vnitřních dveří vč. zárubní, zateplování budov, opravy balkonů. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

INVENCE konsorcium Sokolov

Investorská a inženýrská činnost, projektová činnost, stavitel

INVESPOL, spol. s r.o. Olomouc

Projektová a inženýrská činnost; architektonický ateliér; návrhy a dodávky interiérů

INVESTA, spol. s r.o. Chomutov

Investorsko-inženýrská činnost

Investbau, s.r.o. Ostrava-město

Stavební řemeslná výroba a montáže; inženýrská a technicko-investorská činnost; realitní služby

INVESTING - Ing. Ivan Pšenička Praha

Projekční a inženýrská stavební činnost

INVESTING Třebíč, spol. s r.o. Třebíč

Projektová a konzultační činnost, inženýrská a investiční činnost ve stavebnictví, dodavatelská a zprostředkovatelská činnost; obchodní činnost

INVESTINŽENÝRING, a.s. Brno-město

Inženýrská, projektová, dodavatelská a poradenská činnost

INVEST - Jan Stamberk Příbram

Kompletní inženýrská činnost pro investory spojená s přípravou a realizací stavby (zajištění pozemků, výběr staveniště, projektanta, zhotovitele stavby, zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, realizace stavby, kolaudace a předání); služby autorizovaného stavitele

INVEST - Jiří Kruml Domažlice

Inženýrská činnost, investorská činnost, stavební dozor a poradenská činnost ve výstavbě

INVESTON s.r.o. Karlovy Vary

Investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb - velké stavby v regionech Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Praha

Investorsko inženýrská a.s. Liberec

Marketingové studie, obchodní průzkum, poradenské služby v oblasti investic a realit; realizace staveb na klíč, výstavba obchodních, průmyslových a obytných komplexů; zpracování a zajištění průběhu procesu hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (E, I, A); zajištění zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení; inženýrská činnost vč. zajištění stavebního povolení

INVESTPROJEKT Zlín, spol. s r.o. Zlín

Projektová a inženýrská kancelář: přípravné a projektové dokumentace, kompletní geodetické a kartografické práce, inženýrská činnost vč. zajišťování dodávek staveb na klíč vč. interiérů

Inženýrská činnost ve stavebnictví - Lenka Šídlová Praha

Inženýrská činnost - technická pomoc při pracech stavebních, dokumentace staveb v oboru rekonstrukce a pozemní stavby; kresličské práce, zateplování budov - rekonstrukce fasády

Inženýrská, konzultační a obchodní společnost s r.o. Praha

Inženýrská činnost v oblasti přípravy a realizace staveb, ekonomické služby, odborná spolupráce při likvidaci firem, právní služba, konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě, obchodní činnost

Inženýrská, obchodní a projektová kancelář - Otakar Veselý České Budějovice

Inženýrská a projektová činnost v investiční výstavbě; nákup a prodej nemovitostí; poradenství, konzultace, autorské dozory, měření radonu, geologické průzkumy, zajištění vydání stavebního povolení a kolaudace stavby

INŽENÝRSKÉ PROJEKTY Praha s.r.o. Praha

Inženýrská a projektová činnost ve výstavbě, zprostředkovatelská činnost, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Inženýrské služby Jihlava, spol. s r.o. Jihlava

Inženýrské služby v oboru vodního hospodářství - ochranná pásma vodních zdrojů, vyhledávání vodních zdrojů; výstavba vodovodů, kanalizací a ČOV

IPC-KLIMA, Ing. Pavel Cejnar Plzeň-město

Projekce - engineering - diagnostika vzduchotechniky a klimatizace vč. softwarového řízení; dodávka VZT a klimatizace vč. MaR

ipk - Falešník, Falešníková Chomutov

Inženýrsko-projekční kancelář: projektová činnost v oboru pozemního stavitelství; inženýrsko-investorská činnost; poradenství

IPOS - Ing. Jiří Špelina Louny

Zajišťování předprojektové a projektové přípravy pozemních staveb a inženýrské činnosti

I.P.R. - Ing. Pavel Rohánek Brno-město

Návrhy a projekty staveb; inženýrská činnost; poradenství; autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

IPS engineering a.s. Ostrava-město

Výstavba bytových, občanských a průmyslových staveb, inženýrských sítí; stavební práce, rekonstrukce objektů, zemní práce, zateplování budov, terénní úpravy; pomoc při řešení financování, administrace při zajišťování státních dotací, projektová a inženýrská činnost; výroba betonových výrobků vč. atypických

IRIDIA s.r.o. Liberec

Výstavba nízkoenergetických montovaných domů technologií EUROPANEL vč. kompletního servisu: výběr vhodného pozemku, zpracování studie a PD, finanční poradenství, inženýrská činnost, záruční a pozáruční servis

I.R.V. Consulex, spol. s r.o. Praha

Inženýrská činnost, stavební dozor, výběrová řízení, developerská činnost, prodej pozemků a realit

ISA - Inženýrská stavební agentura Trutnov

Inženýrská stavební agentura

is Industrial Services, s.r.o. Praha

Inženýrská činnost

ISLA - Milena Slámová Chomutov

Stavební a inženýrská činnost - instalace topení, vody a plynu; projektová činnost

Isofen Energy s.r.o. České Budějovice

Výstavba a dodávka fotovoltaických elektráren; projektová, inženýrská a administrativní činnost v oblasti fotovoltaických elektráren

ISSO Olomouc Olomouc

Projektová činnost v investiční výstavbě; poradenská a konzultační činnost; investorsko-inženýrská činnost v investiční výstavbě - specializace na vodohospodářské stavby

ISTAR Ústí nad Labem, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Dodavatelské zajištění staveb; inženýrsko-technické služby; prodej stavebního materiálu; výroba betonových směsí

Ištok, Jozef Ištok Blansko

Stavební firma: výstavba, rekonstrukce (kompletní projektová a architektonická příprava díla, inženýrská činnost, realizace na klíč)

ITS Praha, spol. s r.o. Brno-venkov

Projekce, výroba, montáž a servis schodišťových a svislých plošin pro imobilní; speciální manipulační zařízení; kompletní finální dodávky divadelní technologie - strojní i elektro; inženýrská činnost ve výstavbě v oblasti technologie budov

Jahn, Ing. Milan Jahn, autor. ing. Česká Lípa

Projektové práce a inženýrská činnost v oboru pozemního stavitelství

Jaklová & Jakl Architekti Liberec

Architektonická kancelář: územněplánovací dokumentace, urbanistické studie, regulační plány, architektonické studie, projektová dokumentace staveb, studie vlivu stavby na krajinný ráz; inženýrská činnost; specializace na památkovou péči

JAKUBKOVÁ Rakovník

Architektonické a inženýrské činnosti vč. projektování

Jamník s.r.o. Praha

Technická, dozorová a inženýrská činnost ve stavebnictví

J&T Global CZ a.s. Praha

Inženýrská činnost; realitní činnost; poradenství

Janáčová Jitka Praha-západ

Inženýrská činnost ve stavebnictví, výměr pozemků, ověření stavebního záměru podle schváleného územního plánu obce, zajištění projektu, vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, pořizování územních plánů pro obce; zprostředkování výstavby srubových staveb - chaty, rodinné domy, občanská vybavenost

JANA Loket, spol. s r.o. Sokolov

Stavební projektování; realizace staveb; inženýrská činnost; měření radonu

JANČÁLEK Břeclav

Projektování územní přípravy, staveb pozemních, inženýrských sítí, staveb zemědělských, průmyslových a realizace; inženýrská činnost; realitní kancelář

Janda, Ing. Pavel Janda Jeseník

Projektování a inženýrská činnost v oboru pozemních staveb; dodavatelská činnost v oboru pozemních staveb a betonové směsi

Jan Honig - Inženýrská činnost Olomouc

Inženýrská činnost ve výstavbě, výkon technického dozoru investora a samostatného projektového manažera, technické pomoci při přípravě a realizaci zakázek

Janota, Antonín Janota - stavitel Přerov

Provádění dozorů pro investory; inženýring; projekty

Jaskulka, Ing. Miroslav Jaskulka Brno-venkov

Projektová a inženýrská činnost

JAVORA Enersa Brno-město

Poradenská, inženýrská, zprostředkovatelská činnost v oboru úspor tepelné a elektrické energie a vody; EKIS B; autorizované zastoupení DEVI, autorizované servisní centrum DEVI (podlahové vytápění, teplá dlažba, ochrana před zamrzáním okapů, svodů, potrubí)

JB IMPULS - Ing. Jiří Blaha Žďár nad Sázavou

Předprojektové a projektové práce, inženýrská činnost - pozemní stavby, inženýrské stavby, technické zařízení budov, statické posudky, elektrorozvody nn, plynovody; návrhy a dodávka interiérů

Ještědská stavební společnost spol. s r.o. Liberec

Provádění průmyslových staveb, provádění inženýrských staveb; investorská a inženýrská činnost ve stavebnictví; montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

Ježek, Ing. Jan Ježek Praha

Projektová, inženýrská a dodavatelská činnost v oboru dopravních staveb; geologické a geotechnické inženýrství; specializace: železniční přejezdy; dovoz přejezdových vozovek (USA, GB)

JHB Agency s.r.o. Praha

Energetické audity, výpočet tepelných ztrát budov; zpracování dotací Zelená úsporám SFŽP; technický dozor a dohled investora, podrobné položkové rozpočty nákladů stavby; inženýring - zastupování stavebníka; správa nemovitostí

JH stavební, s.r.o. Nový Jičín

Projektová a inženýrská činnost; stavební dozory; zprostředkovatelská činnost

J.I.H. - Ing. Jiří Huptych Praha

Stavební, projekční, inženýrská, konzultační a obchodní činnost se zaměřením na výstavbu sportovních zařízení - umělé povrchy

Jihočeská plynárenská - INVEST, s.r.o. České Budějovice

Projekty plynových a plynárenských zařízení vč. inženýrské činnosti; odborný technický dozor investora; revizní činnost

Jindřichohradecká projekční, spol. s r.o. Jindřichův Hradec

Projektová činnost v oblastech pozemní stavby, elektro, TZB; inženýrská činnost; rozpočtování

JIP - Projekčně-inženýrská kancelář, spol. s r.o. České Budějovice

Projektová a inženýrská činnost

Jíra, Ing. Zdeněk Jíra Praha

Projektování pozemních a inženýrských staveb; poradenská a inženýrská činnost

Jirák, Ing. Petr Jirák Praha

Inženýrská a projektová činnost - bytové a občanské stavby

Jirát, Ing. Petr Jirát Praha

Projektování a inženýrská činnost

JIRMA, spol. s r.o. Kolín

Kompletní dodávky staveb na klíč - průmyslové a občanské stavby, rodinné a obytné domy; projektování staveb; inženýrská činnost; realitní činnost, koupě a prodej nemovitostí, ceny nemovitostí, tržní ocenění i ocenění dle platné vyhlášky

Jírovec, Jaroslav Jírovec Louny

Projektování jednoduchých a drobných staveb a inženýrská činnost ve stavebnictví

jJ - ing. arch. Josef Ježek, autor. arch. Brno-město

Projektová činnost v investiční výstavbě, komplexní služby od architektonické studie přes zadání až po realizační projekty vč. ekonomiky a inženýrské činnosti

JKL studio - ing. arch. Jiří Kováříček Olomouc

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví, interiéry (příprava zakázky, zadání stavby, projekt stavby, stavební povolení, spolupráce při vyhledávání dodavatele a zajištění dodávky)

J.P.M. Elektrum s.r.o. Praha

Realitní, inženýrská a developerská činnost

Jung, Ing. Jan Jung Plzeň-město

Projekty staveb; inženýrská činnost

Jurica, Ing. Jurica Karlovy Vary

Komplexní stavební činnost - dokumentace, inženýring, dodávka objektů pozemních staveb a souvisejících sítí, vedení, komunikací, lávek apod.

Kabelové sítě Praha, spol. s r.o. Praha

Stavební, projektová a inženýrská činnost

KADLEC - GTW Chrudim

Odborně-technická, konzultační, poradenská činnost a zpracování projektové dokumentace v oborech: vytápění, zásobování plynem, kanalizace a vodovody, regulační stanice plynu; obchodní a zprostředkovatelská činnost ve výše uvedených oborech

KaHa Hranice Přerov

Projekt, dodávka, montáž vodohospodářských investičních celků, vodáren, vodojemů, čerpacích stanic; výroba automatických tlakových stanic; jímání vody; ČOV; rekonstrukce a modernizace; automatizované systémy řízení; revize; servis; inženýrská činnost; odborné posudky

KALÁB - stavební firma, spol. s r.o. Brno-město

Výstavba bytových, pozemních a inženýrských staveb; architektonická, inženýrská a projektová činnost; pronájem vlastních nemovitostí

Kalksandstein CZ s.r.o. Plzeň-jih

Výroba a prodej vápenopískových cihel; pasivní domy, projektování, poradenství, podpora; vápenopískové nízkoenergetické domy, zdicí materiály, lícové zdivo; KS-QUADRO strojní zdění, stavební fyzika, diagnostika staveb; sanace vlhkého zdiva; inženýrská činnost; stavebně-technické a stavebně-historické průzkumy

KALORA - projekt Karlovy Vary

Projektová a inženýrská činnost

KÁMEN Engineering s.r.o. Hradec Králové

Navrhování a zajišťování kamenických prací (ve spolupráci s architekty a projekčními ústavy): dlažby, fasády, obklady, stupně, pultové desky, atypické masivní profilové prvky, rotační výrobky, fontány, balustrády; práce umělecko-řemeslné, dodávky kamene a kamenických výrobků (tuzemské i dovozové) - materiál: žula, mramor, pískovec; konzultační, inženýrská a montážní činnost; kotvení kamenných desek systémem fy LUTZ

Kancelář investorské inženýrské činnosti Prachatice

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě; výkon technického dozoru investora

Kantorová, Ing. Dagmar Kantorová Frýdek-Místek

Projektová a inženýrská činnost v oboru pozemních staveb

KAPUCÍN - Realizace staveb, s.r.o. Třebíč

Kompletní služby v oblasti stavebnictví: poradenská činnost; projektování; inženýrská činnost; vlastní realizace zakázky na klíč; manažerská činnost; mechanizace a doprava; stavební materiál

KAPUCÍN, s.r.o. Třebíč

Projekční a inženýrská činnost, typové projekty RD; realizace staveb; prodej stavebního materiálu; prodej telekomunikační techniky, mobilních telefonů; kopírování, prodej kancelářské techniky

Kareš, Ing. Vladimír Kareš Česká Lípa

Projektování staveb, glosy o software pro projektování, inženýrská činnost, tvorba webu projektanta

Karch, Ing. Marcel Karch, projekční a inženýrská kancelář Frýdek-Místek

Projekční a inženýrská činnost ve výstavbě

Kasalický, Ing. Mojmír Kasalický, CSc. Praha

Komerční a inženýrské služby

Kašpárek, Josef Kašpárek Ústí nad Labem

Projektová činnost ve výstavbě: novostavby a rekonstrukce občanských, bytových a průmyslových objektů vč. profesí, inženýrské činnosti (všech dokladů a vyjádření potřebných k vydání stavebního povolení), subdodávky projektů a stavebních částí velkých investičních celků

KDT, a.s. České Budějovice

Výstavba rodinných domů a bytů; inženýrská a developerská činnost ve stavebnictví

Keith, ing. arch. Jan Keith, autor. arch. Brno-město

Projektová a inženýrská činnost vč. interiérů

KERAMOPROJEKT Praha, a.s. Praha

Finanční a ekonomické analýzy (COMFAR), poradenská činnost, projektování průmyslových, bytových a občanských staveb, zpracování podmínek pro výběrové řízení dodavatele stavby vč. vyhodnocení, zpracování dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, pro dodavatele technologie a stavební firmy

KERAST KOLOS a.s. Praha

Projektová činnost ve výstavbě, inženýring, stavby a rekonstrukce, zejména bytových jader panelových domů.

KERIMPROJEKT - Ing. Miroslav Koutný Karlovy Vary

Projekční a statické práce pro občanskou a průmyslovou výstavbu; inženýrská činnost

KESLER Chomutov

Poradenská a inženýrská činnost v oboru vodního hospodářství, projektování a stavební činnost v oboru inž. stavby vodohospodářské, řízení provozu v oboru ochrany čistoty vod

K.E.S., s.r.o. Pardubice

Realitní kancelář - občanské stavby, inženýrská činnost, leasing

Key Project s.r.o. Praha-východ

Inženýring, řízení staveb

KHYN Praha

Provádění bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb vč. zajišťování související projektové a inženýrské činnosti

KIMBAU, stavebně-inženýrská s.r.o. Praha

Inženýrská činnost, cenové poradenství pro investory, rekonstrukce a výstavba bytových i nebytových objektů, pokládky střech z klasických i moderních materiálů, pokládky a obklady do interiérů z přírodních kamenů

KINDL, Karel Kindl Most

Inženýring, poradenství a realizace ve stavebnictví a jakosti

KIP, spol. s r.o. Svitavy

Projektová, inženýrská a stavební činnost v oborech potravinářských, zdravotnických, energetických, vodohospodářských a občanských

KISSPOL, spol. s r.o. Olomouc

Provádění průmyslových, bytových, občanských a inženýrských staveb; inženýrská a projektová činnost

Kiszka Josef, architekt - ARKISS Karviná

Návrhy a projekty, inženýring, konzultace

Kittel, dipl. ing. Jaromír Kittel České Budějovice

Inženýrská a projektová činnost; dodávky výrobků firem: ELK - rodinné domy, dřevěná okna a dveře; BRAMAC - střešní systémy; doplňkový prodej - střešní okna, okapové systémy, vnitřní dveře, parapetní profily

KIWI Investment & Consulting, s.r.o. Praha

Projekční kancelář: projektování pozemních staveb, projektování TZB; realitní činnost; inženýrská činnost

KK-SUP-INT, spol. s r.o. Brno-město

Nákup a prodej materiálů pro vytváření interiérů staveb; návrhy a provádění interiérů staveb, zejména stropních fóliových podhledů a dlažeb; zprostředkování výstavby; inženýrská činnost při výstavbě

Kladenský projektový ateliér - Ing. J. Klepiš Kladno

Projektová a inženýrská činnost v oblasti pozemních staveb

Klas, Bc. Jiří Klas Praha

Architektura, projektování staveb, inženýrská a stavební činnost, vizualizace - zpracování projektové dokumentace, provádění staveb, zajištění stavebního povolení a studie

KLIMA KOMPLEX, spol. s r.o. Liberec

Vzduchotechnika, klimatizace - inženýring, kompletace, projekce

KLIMAPROFI, s.r.o. Praha

Inženýrská, poradenská, projektová a obchodní činnost - chlazení, klimatizace

Klimatizace Brno s.r.o. Brno-město

Komplexní dodávky klimatizace a vzduchotechniky pro banky, spořitelny, hotely, nemocnice; poradenství; inženýrská a kompletační činnost; měření a zaregulování vzduchotechnických systémů

Klimša, Ing. Michal Klimša Frýdek-Místek

Projekční práce, všechny stupně dokumentace, inženýring - rodinné domy, bytové domy, inženýrské sítě a sjezdy na pozemky, passporty stávajících objektů, návrhy sanací objektů, projekty rekonstrukcí

KLOTHERM, spol. s r.o. České Budějovice

Projektová, inženýrská, poradenská a obchodní činnost v oboru vytápěcí techniky a ekologických topných systémů (kogenerační agregáty, sluneční kolektory, podlahové vytápění); středisko EKIS B; autorizované měření emisí

KMB - Ing. Miroslav Kratochvíl Brno-město

Stavebně-inženýrská a projektová činnost - poradenství

K+M+B International, s.r.o. Praha

Poradenství v oblasti stavebnictví, odborné posudky, rating, inženýrská činnost

Kocián, Jiří Kocián, aut. tech. Náchod

Projekty a rozpočty staveb, inženýrská činnost

KODÝTEK, ing. arch. Jiří Kodýtek Hradec Králové

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; obchodní a zprostředkovatelská činnost

KOEXPRO OSTRAVA, a.s. Ostrava-město

Projektová činnost v investiční výstavbě; investorská a inženýrská činnost; provádění staveb; podnikání v oblasti nakládání s odpady; kovoobrábění, zámečnictví; obchod, montáž, servis, opravy a výroba: technologická zařízení, pneumatické a hydraulické nářadí, zvedací a manipulační zařízení vč. hydraulických plošin, čerpadla a agregáty pro čerpání znečištěných a silně zahuštěných kapalin; provedení pro standardní prostředí i pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Kolářová, ing. arch. Anežka Kolářová Brno-město

Projektování staveb bytových a občanských, navrhování interiérů, zajištění dodávky staveb vč. interiérů

KOMFORT, a.s. Brno-město

Kompletní služby ve stavebnictví, generální dodávky staveb; developerská činnost, inženýrská činnost; projekční zabezpečení; prodej bytů a rodinných domů z vlastní činnosti; právní servis, účetní servis, kompletní servis v bydlení, pronájem nebytových prostor. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

KOMOS Kroměříž, s.r.o. Kroměříž

Kompletní halové objekty, atypické ocelové konstrukce, zámečnické výrobky; projektová a inženýrská činnost

KOMPLET HLINSKO, s.r.o. Chrudim

Kompletní realizace staveb na klíč; rekonstrukce, modernizace, adaptace; projektová a inženýrská činnost; prodej stavebních materiálů, hmot a stavebních doplňků

KOMPLETPROJEKT - Ing. Jindřich Navrátil Uherské Hradiště

Projektování pozemních staveb vč. velkých celků; statika ocelových a betonových konstrukcí vč. posuzování stávajících nebo narušených konstrukcí; inženýrská činnost; rekonstrukce objektů; autorizace v oboru pozemní stavby, statika a dynamika konstrukcí; posudky a poradenství v oboru stavebnictví, návrhy a posudky hydro a tepelných izolací, návrhy střech a izolací spodních staveb, návrhy sanací

Konečný, Ing. Vladimír Konečný Zlín

Inženýrská a investorská činnost ve výstavbě; právní poradenství ve výstavbě, ÚZ a stavebním řádu

Konicar, Ing. Jan Konicar Jihlava

Projektování průmyslových, občanských a zemědělských staveb; inženýrská a poradenská činnost; nakladelství Torus (stavební publikace)

KONSTRUKTIS Delta, s.r.o. Praha

Stavební činnost: výstavba a rekonstrukce pozemních objektů na klíč; inženýrská činnost; import: dodávka a montáž zdvojených podlah a přestavitelných příček; výroba podlahových sloupků

KONSTRUKTIS - vyšší dodavatelství staveb, a.s. Praha

Stavební činnost: stavby průmyslové a inženýrské; provádění bytových, občanských a zdravotnických staveb a jejich rekonstrukcí; stavby na klíč vč. projektové a inženýrské činnosti v investiční výstavbě. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s. Praha

Dodávky rozsáhlých a náročných staveb všech druhů na klíč - stavby bytové, občanské, průmyslové, rekonstrukce památkových objektů; na přání zákazníka vč. inženýrské a projektové činnosti; půjčování stavebních strojů, lešení, bednění; tesařské práce, stavební řezivo vč. montáže; umělý kámen

KOOL Trading, spol. s r.o. Jihlava

Projekce, inženýrská činnost, výroba a vyšší dodavatelství v oboru technologických zařízení lomů, štěrkoven, pískoven (těžba a úpravy kameniva), dopravníků sypkých materiálů; dodávky a montáže odprašovacích zařízení drtíren a třídíren, výhradní prodej zakrytování dopravníků fy ACHENBACH (Německo); obchodní činnost: stroje a zařízení pro úpravárenství a kamenoprůmysl; výroba ocelových konstrukcí technologického charakteru

KOPRING - Uniprojekt, Ing. Mikšaník Praha

Projektová a inženýrská činnost - průmyslové stavby vč. technologických zařízení

KOPRIN - MONT, spol. s r.o. Praha

Konzultace, projekty, inženýrská činnost a dodávky v oborech: tepelné zdroje, vytápění, tepelné zpracování kovů a další stavební a technologické objekty; prodej armatur HEIMEIER

Kopřiva, Ondřej Kopřiva Praha-východ

Technický a stavební dozor, oprávněnost fakturace na stavbách, inženýrská činnost v investiční výstavbě a projektování

Kordovská nebo Kordovský, architekti spol. s r.o. Praha

Architektura, urbanismus, interiéry, design, nábytek, modely, výstavy, krajinářství, zahrady; konzultační, poradenská, inženýrská a výtvarná činnost

KOREKT DIPS, s.r.o. Brno-město

Provádění staveb vč. oprav a odstraňování; dopravní, inženýrské a pozemní stavby; výroba stavebních hmot a stavebních výrobků; inženýrská činnost v investiční výstavbě

KOREM - Kohout rekonstrukční metody Praha

Průzkumy, posudky, návrhy projektové dokumentace, zkoušky, realizace spec. statických metod rekonstrukce, komplexní řízení stavebního procesu

Kosogass - inženýring, s.r.o. Praha-východ

Výstavba a montáže plynovodů všech tlaků a dimenzí, vodovodů, kanalizací vč. inženýrské činnosti a geodetického zaměření DGN

Kottvald - projektová a inženýrská kancelář Česká Lípa

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě - projekty rekonstrukcí, modernizací a novostaveb; protiradonová opatření - návrhy; zastupování stavebníka při přípravě a realizaci stavby

Koutný, Ing. Milan Koutný Ostrava-město

Technická a inženýrská činnost, zprostředkování a obstarání náležitostí

Kovalčík, ing. arch. Vít Kovalčík - Atelier Vítkov Praha

Projektová a inženýrská činnost; kompletní projekty: zaměření, výzkumy, studie, projekty pro stavební povolení, prováděcí projekty, projekty interiérů, autorský dozor, technický dozor, kolaudace; specializace: bydlení, restaurace, školy, domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, ordinace, rehabilitace

Kovolak s.r.o. Havlíčkův Brod

Technická činnost engineeringové povahy v oblasti strojírenství, ekologie, chemie; obchodní činnost; stavba strojů s mechanickým pohonem; projektová činnost ve výstavbě

Kovoprojekta Brno a.s. Brno-město

Komplexní služby pro přípravu, projektování a dodávka staveb všeho druhu: dodávky investičních celků; stavební, technologické a energetické projekty, inženýrské a dodavatelské služby, životní prostředí, konzultace, EKIS B, obchodní a zprostředkovatelská činnost

KPM CONSULT, a.s. Brno-město

Poradenská a inženýrská činnost; zpracování časových plánů, návrh technologických postupů výstavby, fotodokumentace realizace staveb; kurzy, semináře, přednášky, vydavatelská a nakladatelská činnost, propagace a komunikace

K - PROJEKT Rakovník Rakovník

Pozemní stavby - rekonstrukce, modernizace a novostavby; inženýrské stavby - komunikace, kanalizace, vodovody, rozvody nn, trafostanice, plynovody; inženýrská činnost

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. Brno-město

Výroba zařízení pro chemický a petrochemický průmysl, vodohospodářská zařízení, jeřáby a ocelové konstrukce; engineering

Kramár, Pavel Kramár - GAZZA Ostrava-město

Stavební dozor, provádění drobných staveb, projektování, inženýrská činnost

Krámek, Ing. Jaroslav Krámek - projektování staveb Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě; investorsko-inženýrská činnost ve stavebnictví

Kranz, Alois Kranz Kroměříž

Stavební činnost (stříkané tapety), projektování pozemních staveb, inženýrská činnost, obchodní činnost (dlažební a obkladová technika SCHÖNOX)

KRANZ - projektové, stavební a obchodní služby Jablonec nad Nisou

Návrhy, projekty, interiéry, tech. inž. činnost; zprostředkování

Kratochvíl, Jan Kratochvíl Třebíč

Projekce, zajištění realizace, inženýrská činnost

Kraus, ing. arch. Jiří Kraus, autor. arch. České Budějovice

Autorizovaný architekt - č. autorizace 01140; architektonická a stavební projekce vč. rekonstrukcí, návrhy interiérů; inženýrská činnost; poradenství; soudní znalec v oborech projektování, stavebnictví (obytné stavby), ekonomika (ceny a odhady nemovitostí)

KRAUSKOPF Kladno

Komplexní projekty staveb, interiéry, sadové úpravy; inženýrská činnost

Kredba, František Kredba Praha

Inženýring, cenové rozbory a konzultace, projektová činnost a realizace - rodinné domky, atypické komerční haly bank, autoservisy, rekonstrukce průmyslových hal

KREIS electric Plzeň-město

Elektroprojekty, elektroinstalace; inženýrská činnost

K.REK a.s. Praha

Investiční firma, financování vlastních projektů: nová administrativní budova Centrum Krejcárek (kolaudace 12/2008); bytový dům Rezidence Strážní

Kreuzer, Martin Kreuzer Písek

Projektová a inženýrská činnost

Krommel, Lubomír Krommel Praha

Inženýrská a projektová činnost - projekty TZB

KRR Architektura Praha

Architektura, urbanismus; inženýring; projekt management

Kříkala, Ing. Tomáš Kříkala Ostrava-město

Projektová a inženýrská činnost v oblasti realizace střech a střešních plášťů všech druhů

KTS-CZ - kancelář technických specializací, spol. s r.o. Karlovy Vary

Projektování a inženýrská činnost v investiční výstavbě - vytápění a zásobování teplem, vzduchotechnika a klimatizace, čisté provozy, elektro, měření a regulace, potrubní systémy, technika životního prostředí, zdravotní technika a instalace, technická akustika

Kupec, Ing. Karel Kupec - studio A Pelhřimov

Zpracování studií, projektů; inženýrská činnost; dodavatelská činnost

Kušnierik, Ing. Štefan Kušnierik Česká Lípa

Projektování staveb (zejména rodinných domů), inženýring

Kutnohorská stavební spol. s r.o. Kutná Hora

Příprava staveb - průzkumy, posudky, zaměření; projekce staveb - kompletní nebo dílčí profese; inženýrská činnost; realizace staveb - kompletní dodávky staveb, oprav, rekonstrukcí; prodej stavebních hmot - kompletní sortiment staviv - sádrokartonové konstrukce RIGIPS, zdicí materiály, pojiva, prefabrikáty, izolace tepelné, hydroizolace, krytiny, dlažby apod.

KŮŽEL s.r.o. Praha

Stavební a obchodní firma: údržba staveb; inženýrská činnost - stavební dozory; řemesla - instalatér, topenář, elektro

Kvapilová, Milena Kvapilová Liberec

Investorsko-inženýrská a projektová činnost v oboru zdravotní techniky a staveb zdravotně-technických

Květ, ing. arch. Radko Květ Brno-město

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

KV projektstav, spol. s r.o. Třebíč

Projektová, inženýrská a obchodní činnost ve stavebnictví; realizace staveb - rodinné domy apod; rekonstrukce

KV-SVISS, s.r.o. Karlovy Vary

Stavební dozor, investorská a inženýrská činnost, projekty staveb, poradenská a konzultační činnost

Kylar, Ing. Jaromír Kylar, autor. ing. Praha

Stavební projektové práce - pozemní stavby, inženýring, technický dozor investora

KZ a H Engineering, s.r.o. Ústí nad Labem

Zpracování kompletní projektové dokumentace staveb pro průmysl chemický, potravinářský a zemědělství; inženýrská činnost, technický a stavební dozor; zprostředkování dodávky staveb

KZ Project Management - Ing. Zdeněk Kravčík Ostrava-město

Projektová činnost, poradenství, konzultace, posudková odborná činnost, technické a inženýrské služby v oborech pozemního stavitelství

K Z2 stavební, a.s. Praha

Inženýring, komplexní dodávky staveb, pronájem stavebních strojů a zařízení

K4 a.s. Brno-město

Architektura, projektování staveb, stavební management, konzultace, technický dozor

Lacioková, Ing. Miroslava Lacioková Frýdek-Místek

Projekční a inženýrská činnost

Lampar, Jaroslav Lampar - AXIS Praha

Inženýrská a projektová činnost

Landa, Ing. Pavel Landa Brno-město

Služby stavebního dozoru, technického dozoru investora v rámci přípravy a realizace staveb, technické kontroly jakosti provedených prací a osazených výrobků, odbornou (znaleckou) posuzovací činnost v rámci řešení reklamací vad a poruch staveb, provedení stavebně technických průzkumů, odhady cen nemovitostí a další inženýrské (projekční a poradenské) služby v investiční výstavbě; autorizace v oboru pozemní stavby (členství v ČKAIT - 10 let), 15 let praxe v oboru stavebnictví

Largo International Ltd. (organizační složka Praha, ČR) Praha

Stavební práce, inženýrská činnost ve stavebnictví

Lavička, Ing. Petr Lavička Klatovy

Projekční, inženýrská a konzultační činnost v oboru pozemního stavitelství

Lawstav, s.r.o. Vyškov

Kompletní servis při realizaci stavebních projektů ve všech oblastech stavebního průmyslu; formou generální dodávky provádíme: zpracování projektové dokumentace vč. zajištění inženýrské činnosti, realizaci průmyslových, občanských, bytových, dopravních a vodohospodářských staveb, výstavbu inženýrských sítí a liniové infrastruktury; realitní činnost, nákup, prodej a pronájem nemovitostí, financování a management developerských projektů, správa a údržba nemovitostí

LBO Group, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost - inženýrské služby

Lighthouse Vltava Waterfront Towers s.r.o. Praha

Realitní činnost; architektonická a inženýrská činnost; development

LILA - architektonický ateliér, spol. s r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost v oblasti pozemních staveb

LIMEK APG, a.s. Mělník

Architektonické a inženýrské služby včetně projektování; poradenství

Lipanský, Ing. Jan Lipanský Ostrava-město

Inženýrská činnost, vedení a technický dozor staveb, export stavebních materiálů a výrobků

Liškutín, ing. arch. Liškutín Karviná

Projektování občanských, bytových staveb a interiérů; inženýrská činnost v investiční výstavbě

LIVE STUDIO Beroun

LIVE Studio (volné sdružení podnikatelů) - architektura, design a ergonomie, projektování pozemních a inženýrských staveb, inženýrská činnost, rozpočty staveb, finanční poradenství, zprostředkováni úvěrů, poradenství při nákupu

LK projekční kancelář Dipl. Ing. Lukáš Kvídera Jindřichův Hradec

Projektová činnost ve výstavbě; inženýrská činnost v investiční výstavbě; poradenská činnost ve stavebnictví a architektuře; grafické a kresličské práce

Lorenc, Ing. Zbyněk Lorenc - INKA Cheb Cheb

Inženýrská, zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost; projektová činnost v investiční výstavbě; dodavatelská, stavebně-montážní činnost

LOSO Brno - Ing. Ludvík Ondráček Brno-město

Projekty staveb, cenové nabídky, rozpočty, engineering, návrhy interiérů, dodávky staveb

LO-TECH INTER, spol. s r.o. Praha-západ

Stavební ocelové systémy, individuální stavby, příhradové ocelové konstrukce; dvojité podlahy; realizace netradičních staveb, výstav a vybavení obchodů; inženýrská činnost, projekty, průmyslový design

LOXIA, a.s. Praha

Architektonické studio se zkušenostmi se všemi typy novostaveb i rekonstrukcí; zajišťujeme kompletní projektové služby vč. studií proveditelnosti, inženýrinku, výběrových řízení na dodavatele i řízení vlastní stavby

LP Projekce, Ing. Lukáš Poledne Pardubice

Projekční kancelář: projekce rodinných domů (studie, projekty pro stavební povolení, prováděcí projektové dokumentace), projekce průmyslových objektů, skladových hal, administrativních budov a sportovních zařízení, rekonstrukce, novostavby, přístavby, zaměření stávajícího stavu stavebních objektů, inženýrská činnost (vyřízení stavebního povolení apod.)

LURGI ENGINEERING, s.r.o. Praha

Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě, technologie pro energetické úspory

Macák, Ing. Karel Macák, autor. ing. Ústí nad Labem

Projektová činnost v investiční výstavbě - dopravní stavby, inženýrské sítě; investorská a inženýrská činnost ve stavebnictví; organizační a ekonomické poradenství

MAC PROJEKT s.r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost v oblasti pozemního stavitelství; zpracování územních, urbanistických a architektonických studií

MADISS, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost; inženýrský servis; realizace staveb; obchodní činnost

Magellan Praha

Inženýrská činnost

mAch - Ing. Bohumil Mach Brno-město

Obchodní a stavebně-inženýrská činnost

Machovčák, Ing. Jozef Machovčák - EWE Žďár nad Sázavou

Inženýrská, svářecí a stavební činnost

Majíček, Ing. Petr Majíček - PORSYL Uherské Hradiště

PORSYL systém - projekce, výstavba, dozorování, inženýrská činnost při stavbě typizovaných domů, obchodní činnost

Makovička, Daniel Makovička Praha

Statika a dynamika stavebních konstrukcí; inženýrská, výzkumná, konzultační, expertní a projekční činnost

Malásek, Jiří Malásek Brno-venkov

Projektování pozemních staveb, dozorská a inženýrská činnost, poradenský servis

Maňas, Ivo Maňas Nový Jičín

Inženýrská činnost v investiční výstavbě; prodej materiálů stavební chemie (PUR pěny, silikonové tmely, lepidla)

MAN - Ing. Novák a syn Praha

Stavebně-montážní, projektové a inženýrské práce; instalatérské práce

MANSFELD - projektová a inženýrská kancelář Liberec

Přípravná a realizační dokumentace, inženýrská, poradenská a konzultační činnost v oborech: ekologie (tvorba a ochrana krajiny, ozeleňování) a vodní hospodářství (revitalizace vodních toků, protierozní ochrana půdy, úpravy vodních toků, malé vodní nádrže, meliorace, rekultivace zemědělských a devastovaných pozemků, rekonstrukce odvodnění a nádrží)

MAPEK - ing. arch. Miloslav Stříbrný, autor. arch. Praha

Architektonický ateliér + kompletní projektová dokumentace; inženýrská činnost; zajištění staveb na klíč; inženýrská tvorba

MapGEO - geodetická kancelář Praha

Komplexní služby v oblasti inženýrské geodézie, například účelové zaměření (pro podklad projektové dokumentace), stavební zaměření, vytyčovací práce při výstavbě (domů, komunikací, solárních elektráren), zaměření skutečného provedení stavby; veškeré geodetické práce v katastru nemovitostí, geometrický plán pro rozdělení pozemku, vyznačení nové budovy, věcné břemeno, vytyčení vlastnické hranice, zpracování dokumentace prohlášení vlastníka

Marek a Ransdorf, s.r.o. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě - pozemní stavby; inženýrská činnost ve stavebnictví

Marek, Daniel Marek Chrudim

Dodávky stavebních prací vč. materiálu a dopravy; zemní práce, demolice; architektonické návrhy, technicko-inženýrská činnost; prodej stavebních materiálů; sportovní plochy, komunikace, chodníky a parkoviště; inženýrské sítě, autodoprava

Mareš, Pavel Mareš - STAV-ROZ České Budějovice

Inženýrská činnost, projektování, poradenská činnost, stavební práce, zateplování fasád, sanace budov

MaREXCOM s.r.o. Praha

Stavby na klíč, elektro vč. MaR, rekonstrukce objektů, rekonstrukce bytových jader; inženýrská činnost

MARIENPROJEKT, spol. s r.o. Cheb

Projekční, inženýrská a dodavatelská činnost v investiční výstavbě

MARING - Ing. Vladimír Mareš Praha

Projekční a inženýrská činnost

Maršálek, ing. arch. Miroslav Maršálek Uherské Hradiště

Projekční a stavební práce, zejména krby, zahradní zídky, zahradní architektura, sauny, bazény, ozdobné oplocení, projekty exkluzivních rodinných domů vč. exteriérů; činnost požárního specialisty; projekty půdních vestaveb, interiérů bytů; inženýrská činnost staveb

Martínek, Jan Martínek Kladno

Komplexní projekční činnost - specializace: pasivní a nízkoenergetické domy, 3D vizualizace, inženýrská činnost, poradenství v oblasti nízkoenergetických staveb

MASTA INVEST J & J Sokolov

Projektově-inženýrská činnost, stavebně-montážní práce (JKPOV 800 a 547)

Mastný, ing. arch. Václav Mastný Plzeň-město

Projektová činnost v oblasti občanských a bytových staveb, investorská, inženýrská a poradenská činnost

Mašek, Ing. Jaroslav Mašek - AGROPROJEKTA Šumperk

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví

Matějka, Jiří Matějka Praha-východ

Inženýrská činnost (vyřízení územního či stavebního povolení), realitní činnost

Matoušek, Petr Matoušek Uherské Hradiště

Projektování v oboru pozemních staveb, inženýrská činnost

MEACONT Praha spol. s r.o. Nymburk

Projektová a dodavatelská firma - inženýrské a projektové práce, dodávky v oblasti energetiky, strojírenství, dopravních a inženýrských staveb

MEDICUS-STAV, spol. s r.o. Klatovy

Stavební a projektová činnost, obchodní činnost - moderní stavební hmoty - hydroizolace, fasádní barvy, omítky, speciální betony, ochrany betonových podlah; inženýrská činnost; ekonomické poradenství; vedení účetnictví

MEDIKA projekt, spol. s r.o. Karlovy Vary

Přípravná a projektová dokumentace staveb, konzultační a inženýrská činnost, interiéry a design

MERIDIN, s.r.o. Hradec Králové

Projektová a inženýrská činnost

MERSY - MERTLÍK Praha

Projektová činnost, interiéry; inženýrská činnost; rekonstrukce, kompletní projekty

MESTA MOST, s.r.o. Most

Stavební činnost; projektová činnost ve výstavbě; inženýrská činnost v investiční výstavbě; ekonomické poradenství

Městská inženýrská organizace, spol. s r.o. Rakovník

Inženýrská činnost ve výstavbě; technická pomoc stavebníkům

METALCONSULT, spol. s r.o. Praha

Konzultační, inženýrská, projektová a dodavatelská činnost - dlouholetá specializace v oboru průmyslových staveb

METROPROJEKT Praha, a.s. Praha

Projektová a inženýrská činnost se specializací staveb dopravních, podzemních, občanských, průmyslových, ekologických, inženýrských, bytových; poradenská činnost v oblasti stavebnictví

MGF j - Ing. Jana Markgrafová Praha

Předprojektová, projektová, poradenská a inženýrská činnost - pozemní stavby, rekonstrukce, interiéry; obchodní činnost - dodávka nábytku a interiérových doplňků; realizace interiérů; spolupráce s firmou M-MARKUS

MICROSYS Brno, s.r.o. Brno-město

Projektová a inženýrská činnost v oboru elektro - silnoproud, řídicí systémy, MaR, průmyslová automatizace

Míchal, arch. ing. Pavel Míchal Brno-město

Architektonická, projektová a inženýrská činnost ve výstavbě; navrhování staveb včetně interiérů, projekty pro stavební povolení, realizační dokumentace, technický dozor investora; inženýrská činnost ve výstavbě, návrhová a projektová činnost ve výstavnictví; fotorealistické vizualizace

Mikeska, Ing. Radomír Mikeska Brno-město

Inženýrská činnost, mandátní vedení staveb; rozhodce sporů ze smluv o dílo

Mikš, Ing. Radim Mikš Brno-město

Architektonické studie; projekty pozemních staveb vč. zaměřování; projekty malých vodních elektráren; inženýrská činnost

Mikulášek, Ing. Rudolf Mikulášek Brno-město

Projektová, inženýrská a poradenská činnost v oboru ústředního vytápění

MINIOLSTAV - Ing. František Hušek, autor. ing. Olomouc

Profesionální engineering vč. technického dozoru; výkon odpovědného zástupce pro provádění staveb (fy Sindat Engineering Praha)

M invest servis - Michal Murin Karlovy Vary

Inženýrská a projektová činnost

MIPOL Radomyšl Strakonice

Veškeré stavební práce na rekonstrukcích, novostavbách a údržbě objektů; stavby na klíč; specializace na dodávky a montáž keramických obkladů a dlažeb naší i zahraniční výroby; inženýrská a projektová činnost

MIPRO - PROJEKTKONZULT Praha

Projektová a inženýrská činnost v oboru elektro silnoproud, návrhy osvětlení, zákresy a koordinace inženýrských sítí (zpracování generelů)

MK CENTRUM, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Projektování vodohospodářských staveb (ČOV, kanalizace, vodovody); výroba technologických prvků hospodářských staveb (lapače tuků, lapače ropných látek, skrápěcí zařízení apod.); inženýrská činnost

Mlejnková, Ing. Dana Mlejnková Rokycany

Rozpočtářské práce, stavební rozpočty, inženýrská činnost ve výstavbě

MM PROJEKT, a.s. Most

Projektová, inženýrská a realitní činnost

MNG Comp. s.r.o. Olomouc

Projektová, dodavatelská a inženýrská činnost

MOBIKO, spol. s r.o. Vsetín

Stavební výroba - montáže, obytné celky, průmyslové objekty, rekonstrukce, inženýrské sítě, inženýrská a projektová činnost, půjčování zemních strojů

MONDO Ostrava, spol. s r.o. Ostrava-město

Projektová a inženýrská činnost; výroba a výstavba levných rodinných domků ve vlastní stavební technologii MPS MONDO s využitím betonových skořepinových podlah a termopancíře YTONG vč. vyřešení rekuperace a klimatizace i oprav plochých střech - dvouplášťové odvětrané a zateplené se zvýšeným spádem s atikou z bonského šindele, odvětrané fasády - termopancíř MONDO; zateplování stavebních konstrukcí tepelnou izolací Climatizer Plus

Montované stavby VENEL, s.r.o. Ostrava-město

Stavby na klíč - zděné rodinné domky a stavby; investorská a inženýrská činnost; developerská činnost; poradenská činnost

MORAVEC, s.r.o. Zlín

Projektové, inženýrsko - technické a marketingové služby, energetické audity

Morávek, Zdeněk Morávek Benešov

Zpracování položkových rozpočtů stavebních konstrukcí a prací HSV, PSV, M-CEN pro všechny druhy staveb (pozemní, dopravní, inženýrské); sestavení položkových výkazů výměr pro výběrová řízení dle zadávací projektové dokumentace; sestavení orientačních propočtů staveb s vyčíslením nákladů jednotlivých oddílů; zpracování soupisů provedených prací a fakturaci stavebních prací; poradenská a konzultační činnnost; inženýrská činnost

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Olomouc

Projektová, inženýrská, konzultační a poradenská činnost - komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury

MORAVIA HOLZ - Ing. Jiří Vašulka Hodonín

Výroba dřevostaveb, tesařská výroba; obchodní a inženýrská činnost

Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Brno-město

Stavební firma: stavební práce na klíč v oboru pozemního stavitelství; revitalizace panelových domů; nástavby a půdní vestavby na bytových domů; zateplování objektů, rekonstrukce, půdní vestavby, inženýrská činnost, práce HSV, topenářská činnost; akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám

MORIX s.r.o. Praha

Architektonická a projektová činnost v oblasti pozemních staveb; specializace: komplexní projektová dokumentace staveb pro kulturu (divadla, kulturní sály); návrhy a realizace interiérů; inženýrská činnost ve výstavbě; předpojektová příprava

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika Praha

Generální dodavatel staveb: výstavba pozemních a inženýrských staveb; tvorba a úprava kameniva, štěrku a štěrkopísku; architektonická, projektová a inženýrská činnost; zpracování odpadů

Mott MacDonald Praha, s.r.o. Praha

Inženýring, projektový management - projekty v oblasti dopravy, infrastruktury, občanské vybavenosti, vodohospodářství a životního prostředí

Moucha, Ing. Petr Moucha Praha

Stavební a inženýrská činnost - byty (vč. mezonetových), půdní vestavby; realitní činnost

M PLUS, spol. s r.o. Praha

Realizace interiérů na klíč; inženýrský servis; architektura, design, produkce a realizace výstav; audiovizuální systémy, divadelní technika; obchodní činnost

MS architekti, s.r.o. Praha

Architektonický ateliér a projektová kancelář - inženýrská, investiční a realitní činnost; tržní odhady cen nemovitostí, ekonomické studie; interiérová tvorba; zahradní a krajinářské úpravy; zastavovací a generální plány, územní plánovací dokumentace a podklady

MSG holding a.s. Praha

Architektonické návrhy; inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby; projektová a inženýrská příprava staveb; poradenská činnost v oblasti stavebnictví; projektová činnost ve výstavbě; obchodní činnost; stavební činnost; realitní kancelář; ekonomické poradenství; vydavatel internetového periodika Stavební fórum

MSI - Moravská stavební a inženýrská, spol. s r.o. Zlín

Projekce, realizace, inženýring, zahraniční výstavba, obchodní činnost

Multi Development Czech Republic a.s. Praha

Inženýrská činnost v investiční výstavbě; development

MUNZAR - stavební servis Trutnov

Provozování vysokotlakého čisticího vozu Ford Aquatech - zprůtočňování a čištění kanalizačních a vodovodních řadů, lapolů, studní a jímek; projektová a inženýrská činnost na pozemních stavbách; stavební dozor, zajištění výběrových řízení a obchodních soutěží

MURUS - MONUMENTA RENOVAMUS, spol. s r.o. Praha

Projekční kancelář - opravy a rekonstrukce památkových objektů; zajištění veškerých potřebných průzkumů; inženýring

Musálek, ing. arch. Jiří Musálek Praha

Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Musil, Ing. arch. Zbyněk Musil - nazemiarchitekti Brno-město

Komplexní projekční činnost od urbanistického a architektonického návrhu po prováděcí dokumentaci a interiér vč. inženýrské činnosti související s projektovou přípravou, úzká spolupráce se specializovanými projektanty jednotlivých profesí

MYDAT, spol. s r.o. Pardubice

Architektonicko-projekční a inženýrská kancelář - zpracování projektů v počítačové grafice

Myslík, Ing. Zdeněk Myslík Plzeň-město

Projektová a inženýrská činnost staveb pozemních a vodohospodářských, rekultivačních staveb a pozemkových úprav

Myška, Jiří Myška Nymburk

Projekční kancelář: projektová činnost - pozemní stavby a požární zabezpečení staveb; investorsko-inženýrská činnost

m4 architekti s.r.o. Praha

Projektová činnost ve výstavbě; inženýrská činnost v investiční výstavbě; architektonická kancelář

NAJMAN, Ladislav NAJMAN STANA Liberec

Inženýrská činnost ve stavebnictví - zadání PD u projektanta, územní rozhodnutí, vyjádření správců a dotčených orgánů, stavební povolení, výběrové řízení na zhotovitele stavby, technický dozor po dobu realizace díla, převzetí díla od zhotovitele, kolaudace stavby a uvedení díla do trvalého užívání

Nebeský, ing. arch. Jaroslav Nebeský Praha

Studie a projekty staveb bytových, občanských, staveb pro zdravotnictví a sport; rekonstrukce a dostavby památkových objektů; územně plánovací podklady a dokumentace; realizace staveb; investorská příprava výstavby

Nejedlá, Kateřina Nejedlá - SP Mladá Boleslav

Projektování a inž. činnost - pozemní stavby, stavební činnost, organizace a vedení staveb, zprostředkování převodů nemovitostí, realitní činnost, obchod stavebním materiálem

Neumann, Bohuslav Neumann Kolín

Projektování staveb, inženýrská činnost, poradenství

NICHE CS, spol. s r.o. Pardubice

Projekční, inženýrská a investorská činnost v oblasti dodávek plynových zařízení teplovzdušného vytápění staveb a větracích jednotek MISTRALE a ECLIPSE, vyráběných v ČR v britské licenci

NIKODEM A PARTNER, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost, inženýrská činnost a technické poradenství v oborech: dopravní stavby (letiště, dálnice, silnice, mosty, tunely); občanské, průmyslové a bytové stavby; inženýrské a ekologické stavby (vodovodní a kanalizační sítě, ČOV, skládky)

NISON Česká Lípa

Generální dodávky staveb, zemní práce, čerpání betonu; inženýrská a obchodní činnost; autodoprava

Nohel, Ing. Jindřich Nohel - projekční kancelář Brno-město

Projektové práce vč. přípravné dokumentace, inženýrské činnosti, dodávky občanských a průmyslových staveb na klíč (na území ČR, A, D), technický a autorský dozor

NORDIC REAL spol. s r.o. Praha

Komplexní stavitelství, inženýring

NORD servis, spol. s r.o. Liberec

Investorsko-inženýrská činnost v oblasti potravinářského průmyslu; čistění komunálních odpadních vod

NORDSTAV a.s. Teplice

Inženýrská činnost, projekční činnost; zemní práce; inženýrské sítě, komunikace; provádění kompletních průmyslových a hospodářských staveb; bytová výstavba; výstavba rodinných domů na klíč (zděné, nízkoenergetické, dřevostavby); železobetonové konstrukce, rekonstrukce objektů; bourací a demoliční práce, speciální vyzdívky

NOVÁK & PARTNER, s.r.o. Praha

Projektové práce, inženýrská činnost ve výstavbě - mosty, zakládání, statika budov

NOVA PROJEKT - Ing. Libuše Havlová Frýdek-Místek

Projektování občanských, bytových a zemědělských staveb; inženýrská činnost

NOVO stavební a obchodní spol. s r.o. České Budějovice

Projektové práce a inženýrská činnost; dodávky staveb na klíč; zateplování budov

Novotná, Ing. Zdenka Novotná Praha

Projektování staveb - novostavby, rekonstrukce (staveb. část, ZTI, ÚV, VZT, elektro, PO); inženýrská činnost (stavební povolení, územní rozhodnutí, technický dozor); dodavatelská činnost (dohoda dle druhu činnosti)

Novotný, David Novotný Liberec

Inženýring, rozpočty; torkret (stříkaný beton), hliněné omítky, technické poradenství; stavitel

Novotný - Stavební projekce Jablonec nad Nisou

Projektování pozemních staveb, TZB a inženýrských sítí; statické posudky a průzkumy; inženýrská činnost

Nový, Roman Nový - MANTON Liberec

Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví, koordinování BOZP při práci na staveništi, stavební dozor a příprava staveb, zajištění stavebního povolení

NTD s.r.o. Ústí nad Labem

Projekce, výroba, výstavba a servis železničního sdělovacího a zabezpečovacího zařízení; projekce, výstavba a servis dopravní světelné silniční signalizace; projekce, inženýrská činnost a výstavba kabel. sítí, rozvodů, protipožárních, zabezpečovacích a telefonních systémů, parkovacích a vjezdových systémů, automatických závor a brán; výroba produktů z oceli, slitiny, ocel. plechů (lakované nebo zinkové); výrobky s relé, polovodiči, mikroprocesory

O.A.K. s.r.o. Praha

Profesionální informace a konzultace v oboru oken, dveří, prosklených fasád a konstrukcí; inženýrská činnost v investiční výstavbě; činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury; realitní služby

Obermeyer Albis - Stavoplan, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost, inženýrská činnost; řízení projektů; developerské služby; dodávky staveb; finanční poradenství

Obchodní projekt Jihlava, spol. s r.o. Jihlava

Komplexní projektová a inženýrská činnost v bytové a občanské výstavbě se specializací na stavby obchodu, služeb a cestovního ruchu

OIK, spol. s r.o. Mělník

Investorská a inženýrská činnost; dodávky staveb na klíč, dodávky přímotopných agregátů a klimatizace; kompletace technologických celků

OKAFEST, spol. s r.o. Praha

Architektonické studie, projektové práce, inženýrská činnost, dodávka staveb na klíč, studie interiérů a jejich realizace

OKAMURA ARCHITECT Praha

Architektonická a inženýrská činnost, projektování

OK mont STM, spol. s r.o. Brno-město

Provádění průmyslových staveb, montáž ocelových konstrukcí, zámečnické práce, dodávky a montáže, engineering, sklenářské práce

O.K.POOL, spol. s r.o. Praha

Obchodní a inženýrská činnost; dovoz, dodávka, montáž a servis výrobků pro parní lázně, sauny, bazény venkovní i vnitřní vč. zařízení na úpravu vody; luxusní výrobky od 9 německých firem

OKPP, spol. s r.o. Liberec

Projektové a konstrukční práce v rozsahu: strojní technologie, elektrozařízení, SKŘ, stavební objekty, navrhování ocelových a betonových konstrukcí, plán organizace výstavby vč. realizace; expertizy, posudky, studie, ceny, rozpočty; investorsko-inženýrská činnost

OK PROJEKT, s.r.o. Kolín

Zajišťění projekčních prací při výstavbě rodinných domů, průzkumných prací (radonový a hydrogeologický průzkum), autorského dozoru, kompletní realizace stavby a komplexních inženýrských prací

O.K. STAVEBNÍ s.r.o. Náchod

Výroba a montáž ocelových konstrukcí; projektování staveb, statické výpočty a posudky, inženýring; výroba technologických zařízení a zámečnických výrobků

OMICRON-K - ing. arch. Martin Kotík Praha

Architektonický ateliér: projektová a inženýrská činnost, urbanistické studie

OMNIA projekt, s.r.o. Brno-město

Architektonická a projektová firma - rekonstrukce památek, novostavby, komunikace, inženýrské sítě, vnitřní a vnější technická infrastruktura; projektování interiérů; inženýrská činnost a příprava investic

ONYX S.D. s.r.o. Pardubice

Stavební, projektová a inženýrská činnost zaměřená převážně na výstavbu a rekonstrukce rodinných domů

O-PRO SERVIS Kolín

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě - projekty staveb občanských, bytových a průmyslových; vizualizace

OPTIMA, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí

Projektová, inženýrská a stavební činnost, geodetické práce, oceňování a prodej nemovitostí, poradenská a obchodní činnost

OPTING, s.r.o. Praha

Inženýrská činnost: řešení problémů s přípravou a provedením rekonstrukcí a staveb všeho druhu, obstarání kompletní projektové dokumentace, znaleckých posudků, stavebního povolení atd.; administrace zadávání veřejných zakázek dle zákona

OREA, spol. s r.o. Praha

Stavební, investorská a inženýrská činnost

Origon spol. s r.o. Praha

Projektová činnost: architektonické studie, prováděcí projekty; dodávky interiérů; obchodní činnost: dveřní a nábytkové kování; stavební inženýring

ORSTAV group s.r.o. Karlovy Vary

Veškeré stavební práce, stavby na klíč; projektové práce; inženýrská činnost; stavební dozor

Oschatz Bohemia, s.r.o. České Budějovice

Projektová činnost v investiční výstavbě; inženýrská činnost v oblasti topných a energetických zařízení; stavební činnost

OTISK, Dušan Otisk Ostrava-město

Zajišťování projektů a rekonstrukcí staveb, inženýrská a administrativní práce, posudky a dozory staveb

PAKS stavební společnost s r.o. Ostrava-město

Projekce a výstavba průmyslových a občanských staveb a inženýrských sítí; inženýrská činnost

PALLADIO, spol. s r.o. Liberec

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; architektonické návrhy, studie; projektová činnost, návrhy interiérů, vizualizace; inženýrská činnost od územního řízení po kolaudaci staveb

Pam Arch s.r.o. Brno-město

Projektování staveb, rekonstrukce, interiéry, koordinace projektových prací, odborné architektonické návrhy, objemové studie, inženýrská činnost, projektování, management, řízení staveb, konzultační a poradenská činnost - občanské stavby (hotely, obchody, restaurace, sportovní zařízení, nemocnice, domovy pro seniory, kostely); elektroinstalace, vodovody, kanalizace, plyn, voda a vytápění

PANREKO, v.o.s. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě (statické části projektů), průzkumy a hodnocení staveb tradičních a panelových, provádění bytových, občanských a průmyslových staveb, statické zajištění staveb, konzultační a expertní činnost ve stavebnictví, znalecké posudky

PARS building, spol. s r.o. - projekty a realizace staveb Praha

Kompletní projektová příprava, inženýring, konzultační služby, výrobní dokumentace ocelových konstrukcí, statika konstrukcí, architektonické návrhy a studie, computerová vizualizace

PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI s.r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

P - ateliér, spol. s r.o. Jindřichův Hradec

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; geodetické práce

Pavelka, Ing. Jiří Pavelka - Projekty staveb Nový Jičín

Kompletní projekty pozemních staveb - objekty obytné, občanské a objekty služeb; PENB - průkaz energetické náročnosti staveb; stavební dozor; inženýrská činnost; výběr pozemku; zdravé bydlení; dřevostavby; feng-šuej; geopatogenní zóny; poradenská činnost

Pavlík, Ing. Radek Pavlík Nový Jičín

Inženýrská a projektová činnost v oboru pozemních staveb

PA 90 - Ing. František Pašek Liberec

Projektová a inženýrská činnost

PB - REALIN, spol. s r.o. Písek

Inženýrská činnost, realitní činnost, správa nemovitostí

PEGISAN s.r.o. Plzeň Plzeň-město

Rekonstrukce a sanace památkových objektů, statické zajišťování staveb a mostů, odstraňování vlhkosti staveb, atypické truhlářské a kovářské výrobky, projekty, znalecká činnost, inženýrská činnost

Pergler, Ivan Pergler Liberec

Investorsko-inženýrská a projektová činnost v oboru pozemní stavby; zajišťování dodávek staveb

Perlík Jiří Praha

Projekční a inženýrská činnost ve stavebnictví: projekty pro stavební a územní řízení rodinných a bytových domů, provozoven; inženýrská činnost, komunikace se stavebními úřady a správci zařízení; technická pomoc při plánování stavby a při její realizaci; stavební a autorský dozor při realizaci stavby, zpracování dokumentace pro program Zelená úsporám, odborný posudek stavby; posudek oslunění objektu a zastínění sousedních objektů novostavbou

PERSPORA, s.r.o. Praha

Příprava staveb, rozpočtování, inženýring, stavební poradenství

Peřinka, Jaroslav Peřinka Brno-město

Obchodní činnost; projektová činnost; inženýrská činnost

Petráň, Ing. Karel Petráň - projekce Příbram

Kompletní předprojektová a projektová činnost; inženýrská činnost

PETRING - projektově-inženýrská kancelář Sokolov

Projektová činnost, investorsko-inženýrská činnost

Petr, Jan Petr Kladno

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Petrů, Miloslav Petrů Bruntál

Rozpočtování, inženýrská činnost, technický dozor

Petřina, František Petřina Praha

Inženýrská činnost ve výstavbě; provádění drobných staveb; zámečnické práce

PEZESTAV Tábor

Pozemní, vodohospodářské a zemědělské stavby, skládky odpadů, provádění zemních prací vč. použití zemních strojů BROYT

Pfeffer, Ing. Miloslav Pfeffer - PVD Praha

Architektonické a inženýrské činnosti (vč. projektování)

PIETSCHMANN Dalibor Ing. Liberec

Inženýring, provádění staveb; zajištění kompletního managementu a provedení stavby od kompletního stavebního řízení, zajištění PD přes realizaci event. organizaci výběru dodavatele a subdodavatelů po klíč (velikost stavby neomezena)

Pichl, Pavel Pichl Hradec Králové

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

PIIS s.r.o. Pardubice

Řízení a realizace staveb; projekční činnost; technický dozor investora; konzultace v oblasti financování investičních akcí, příprava žádostí pro dotační programy EU a ČR, organizace výběrových řízení; inženýrská činnost; developerské projekty; realitní činnost

PIKAZ Praha, spol. s r.o. Praha

Zpracování kompletní přípravné a projektové dokumentace; inženýrská činnost; autorský dozor, technický dozor investora, zajištění realizace staveb; novostavby a rekonstrukce strojírenských závodů a objektů, autoservisy, dopravní střediska, bytové a občanské stavby

PIKAZ, spol. s r.o. Kroměříž

Projektová, inženýrská, dodavatelská a obchodní činnost v oblasti pozemního, průmyslového, vodního a inženýrského stavitelství

PIKO - Ing. Otakar Kalaš Domažlice

Projektování pozemních staveb; inženýrská a investorská činnost

P.I.K., s.r.o. Přerov

Projektová dokumentace staveb; inženýrská a konzultační činnost; dodávky a montáže technologických zařízení vč. silnoproudých rozvodů, slaboproudu, měření a regulace

PIK Vítek - Projektová, inženýrská a konzultační kancelář Praha-západ

Projekty stokových a vodovodních sítí, čistíren, úpraven vod, skládek; inženýring, finanční projekty; dodávka staveb; vodohospodářské informační systémy

PIS PROJEKTSERVIS, spol. s r.o. Náchod

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví, provádění bytových, průmyslových a občanských staveb

PK Building Czech, spol. s r.o. Pardubice

Projektování rodinných domků, realizace rodinných domků, inženýrská činnost, typové projekty, stavební činnost, rekonstrukce staveb, prodej a montáž plastových a dřevěných oken, nátěry a malby, pokrývačské a udržovací práce

PK Expo Zlín

Zakázková činnost v oblasti exteriérů, interiérů, návrhy a realizace výstavních dispozic - systém Leitner, Octanorm; obchodní a inženýrská činnost

PKK Projektová kancelář - Ing. Eva Krilová Praha

Projektová činnost v oblasti pozemních staveb, statika; inženýrská činnost

PK OSSENDORF s.r.o. Brno-město

Projektová činnost ve výstavbě; inženýrská činnost - zabezpečení přípravy a realizace staveb

PK Projekt Praha

Levné projektování pozemních staveb; projektová a inženýrská činnost ve výstavbě: zpracování studií nových staveb a rekonstrukcí objektů; vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení pro pozemní stavby; zpracování realizační dokumentace staveb; vizualizace staveb, fotorealistické zobrazení objektů, architektonická animace, vizualizace urbanistických studií a velkých projektů jako golfová hřiště; vizualizace pro zahradní architekty a projektanty

plaan czech, s.r.o. Kroměříž

Projekční, inženýrská a konzultační společnost v oblasti elektro (VN, NN, SLP, MaR); návrhy, projekce a realizace fotovoltaických elektráren vč. servisu

PLANCOM CONSULTING, spol. s r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost

PLÁN PLUS, s.r.o. Praha

Projekční a inženýrská kancelář

Plán projekt Kapucín, s.r.o. Třebíč

Projektová dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení, prováděcí projekty, návrhy interiérů; projekty pro půdní vestavby, rodinné domy, obchodní domy, hotely, průmyslové celky; inženýrská činnost

Plynostav - regulace plynu, a.s. Pardubice

Engineering a projektování; plynárenství: regulační a předávací stanice, systémy měření a regulace, plynovody apod.

Plzeňský projektový a architektonický ateliér s.r.o. Plzeň-město

Komplexní projekty pozemních staveb, plány rozvoje měst a obcí, geodetické práce - zaměření objektů; inženýrská a investorská činnost, vodohospodářské stavby

PMK, spol. s r.o. Liberec

Projekty a dodávky rodinných domů, dodávky a montáže sádrokartonových a protipožárních konstrukcí, podhledů kazetových, akustických a ostatních montovaných; inženýrská činnost v oblasti Liberecka

Podhola, Karel Podhola - MARS Praha-západ

Rozpočty a kalkulace cen stavebních a montážních prací pro projekci, investory a dodavatele; inženýrská činnost

Poel, spol. s r.o. Ostrava-město

Projektová činnost - oblast stavební, statika, ÚT, interiér, výrobní dokumentace, požární technika; rozpočtová činnost; inženýrská činnost; realizace staveb občanských, zejména školských a bytových, tepelné zdroje, zateplování, interiéry, montáže sklocementů; zednické, obkladačské, instalatérské, stolařské a zámečnické práce

Pohanka, Ing. Josef Pohanka Žďár nad Sázavou

Projektová a inženýrská činnost

POHODA spol. s r.o. Praha

Stavby na klíč - RD, průmyslové objekty; rekonstrukce a adaptace; sádrokartonové vestavby, bytová jádra, drobné stavební práce, elektroinstalace, ústřední topení, rozvody vody, kanalizace; technicko-inženýrská a zprostředkovatelská činnost

Pohořelský, ing. arch. Zdeněk Pohořelský - Atelier AB Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

Pojizerská stavební společnost, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Stavební dodávky na klíč, rekonstrukce; projektová činnost; investorská a inženýrská činnost; zpracování odpadů; nákladní doprava; zámečnické práce; prodej stavebního materiálu

POKaM Přerov

Projektová a inženýrská činnost v oboru mostů a inženýrských staveb

POKORNÝ & VONKA, v.o.s. Praha

Projektování a inženýring při rekonstrukcích staveb

Pokorný, Ing. Pokorný - služby stavebníkům Teplice

Projektová a inženýrská činnost staveb bytových, občanských a průmyslových

POKR - Ing. Vladimír Kršňák Praha-východ

Výstavba pozemních a inženýrských staveb; silniční nákladní doprava; architektonická a inženýrská činnost vč. projektování; demoliční práce

PONTEX, s.r.o. Praha

Projektová, konzultační a inženýrská činnost v investiční výstavbě (mosty, inženýrské, průmyslové a pozemní stavby); zakládání, statické výpočty; prohlídky, průzkumy a diagnostika staveb

Pontika Karlovy Vary

Projektová, inženýrská a poradenská činnost v oboru mostů a pozemních komunikací

Porr a.s. Praha

Komplexní stavební činnost: pozemní stavby, dopravní stavby (silnice, mosty, železnice), vodohospodářské stavby (vodovody, kanalizace, teplovody, ČOV, protipovodňová opatření); inženýrská činnost; výroba, prodej a pokládka asfaltových směsí a litých asfaltů; projekční, geodetické a laboratorní práce

Poslední česká stavební, s.r.o. Praha

Obchodní a developerská činnost; realitní činnost; projektová činnost - pozemní a průmyslové stavby; inženýrská činnost; bytové a občanské stavby, rekonstrukce staveb, střech a fasád, půdní vestavby, rekonstrukce objektů, adaptace bytových jader

POSTAV České Budějovice

Projektová činnost, inženýrská činnost, stavební poradenství, zprostředkovatelská činnost

Postl, Ing. Stanislav Postl České Budějovice

Projektování, inženýring - plyn, ústřední vytápění, chlazení, průmyslová potrubí, vodovody a kanalizace, zdravotně technické instalace, hořlavé kapaliny - sklady

POST PORADENSTVÍ - Jiří Mrázek Trutnov

Poradenství stavebně-technické, ekonomické a organizační; projekce jednoduchých staveb; inženýring pro stavby občanské vybavenosti; ekonomika staveb, podnikatelské záměry, úvěry, účetnictví; zastupování klientů, správa objektů; obchodní zástupce německé fy Management Consulting pro zahraniční financování (úvěry, leasing, kapitálová spoluúčast)

POTRAVINOPROJEKT Brno, spol. s r.o. Brno-město

Projekční a inženýrská činnost v potravinářském průmyslu, výstavba, opravy a rekonstrukce stávajících provozoven, technicko poradenská činnost

POTRAVINOSPEKTRUM Brno, spol. s r.o. Brno-město

Projektová, stavební, inženýrská a obchodní činnost s důrazem na potravinářský obor; prodej a montáž gastronomického zařízení; zastoupení fy KREFFT (SRN)

Potužník, Ing. Petr Potužník - Autorizovaná projekce Praha

Projektová činnost - pozemní a inženýrské stavby, stavby občanské a technické vybavenosti, rekonstrukce a modernizace, objekty průmyslové výstavby, projekty ocelových konstrukcí, železobetonových konstrukcí, dřevěné konstrukce, statické a dynamické posudky, studie, inženýrská činnost

Pöyry Environment a.s. Brno-město

Technické a inženýrské služby pro vodohospodářskou výstavbu, projektová dokumentace všech stupňů; inženýrská činnost, poradenská a projektová činnost v oblasti skládek - likvidace odpadu, ekologie; činnost odpovědných inženýrů a geodetů; projektování a vyhodnocení geologických prací

Pozemní stavby Znojmo, spol. s r.o. Znojmo

Provádění inženýrských, bytových, občanských a průmyslových staveb; projektová a inženýrská činnost; prodejní činnost; zámečnická výroba; měření radonu

Pozemní stavitelství Zlín Zlín

Stavební činnost; projektová a inženýrská činnost ve výstavbě; servisní a poradenská činnost ve výstavbě; zámečnictví, truhlářství, malířství a natěračství; montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických a plynových zařízení; výrova rozváděčů nn; plnění tlakových nádob plyny; výroba betonové směsi, prefabrikátů, dílců, polotovarů a armovací výztuže pro stavby; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; silniční doprava; pronájem bytových a nebytových prostor; program Zelená úsporám

P + P - PIK Prosr Jihlava

Projektová a inženýrská činnost - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

P - PROJEKTA spol. s r.o. Karviná

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

PPS SYSTEM s.r.o. Rokycany

Výroba a prodej předizolovaného potrubí Fin Therm - KWH Pipe; projekční a inženýrská činnost; stavební dozor; stavební a montážní činnost; topenářské a vodoinstalatérské práce

PRAGOPROJEKT, a.s. Praha

Projektová, konzultační, průzkumová a inženýrská činnost v oblasti dopravní infrastruktury

Pražská stavebně inženýrská spol. s r.o. Praha

Investorská a inženýrská činnost ve výstavbě; technický stavební dozor investora; zastupování stavebníků při všech etapách přípravy, projekce a výstavby; poradenství

PRECIS - Ing. Karel Pleyer Litoměřice

Stavebně-inženýrský úsek: inženýrská a projektová činnost vč. poradenství; kalkulace a rozpočty stavebních prací; realizace staveb

PREFA-BETON Stav, spol. s r.o. Cheb

Projektová činnost ve výstavbě; stavební činnost - výstavba, rekonstrukce; inženýrská činnost v investiční výstavbě

PRESSKAN SYSTEM, a.s. Prostějov

Dodavatel tlakové kanalizace PRESSKAN; návrh sítě počítačem, realizace, poradenská, inženýrská a obchodní činnost

PREUSSAG - POTRUBNÍ TECHNIKA Plzeň-město

Inženýrská a průmyslová činnost v oblasti: voda, plyn, propan-butan, ochrana životního prostředí

PRIMA, akciová společnost Strakonice

Kompletní stavební činnost; generální dodávky staveb, inženýrská činnost v investiční výstavbě; výroba ocelových konstrukcí; zámečnictví; truhlářská výroba vč. interiérů (i na zakázku); zateplování obvodových a střešních plášťů budov; mechanizace a zemní práce, odbahňování rybníků; nákladní automobilová doprava; elektroinstalační práce; vodoinstalace, kanalizace, ÚT, plyn

PRINEX, projekční a inženýrská kancelář s.r.o. Nový Jičín

Projekční a inženýrská činnost: vypracování projektové dokumentace všech stupňů pro: rodinné domy, bytovou, občanskou, průmyslovou výstavbu; dřevostavby, nízkoenergetické domy - projektování a výstavba; rodinné dony, dřevostavby - dodávka na klíč; aquaparky, veřejná koupaliště, rodinné bazény - projektování a stavba; hydromasážní vany - dodávka a montáž

PRINS, spol. s r.o. Praha

Projektování a inženýring staveb: zpracování studií, projektů, územně plánovací dokumenace; inženýrská činnost pro investory; autorské dozory, konzultační a poradenská činnost; obchodně-technické služby

PRINTES - ATELIER s.r.o. Přerov

Projekce a inženýring pozemních, dopravních a vodohospodářských staveb

PRISVICH - Ing. Ladislav Vich Praha-západ

Projekce, realizace a inženýring pozemních a vodohospodářských staveb

PRODESI, v.o.s. Praha

Architektonická a projekční kancelář zaměřená na individuální a moderní dřevostavby - domesi; kompletní servis od architektonické studie, přes všechny stupně projektové dokumentace, inženýrskou činnost, realizace staveb až po kolaudaci

PRODEZ, a.s. Vsetín

Projektová a inženýrská činnost; provádění staveb; obchodní činnost

PROFA - Ing. Jiří Faltys Svitavy

Projektová a inženýrská činnost: projekce - pozemní stavby, TZB, požární ochrana; geodetické práce; stavební a obchodní činnost; obchodní, odborná a zprostředkovatelská činnost pro bednění PERI (SRN), počítačové návrhy bednění

PROfi Jihlava, s.r.o. Jihlava

Projekty staveb a inženýrská činnost

Profil Design Praha

Designové návrhy interiérů; fotorealistické vizualizace, technické výkresy, autorský dozor projektu; doporučení materiálů pro dokončovací práce (povrchové úpravy stěn a stropů, materiály na podlahy, obklady apod.)

PROFING, spol. s r.o. Praha

Příprava a realizace staveb, projekty, inženýring, management, konzultace

PROFINVESTIK s.r.o. Frýdek-Místek

Výroba dřevěných konstrukcí se styčníkovými deskami - systém MITEK, do rozpětí 30 m bez podpory; výroba dřevěných konstrukcí - systém GREIM-BAU, do rozpětí 60 m bez podpory; projekce, výroba a montáž; investorsko-inženýrská činnost

PROGRESSA, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí

Stavební práce - bytové, občanské a průmyslové stavby, podzemní sítě, komunikace, rekultivace, vodní díla, rodinné domky na klíč, rekonstrukce; projekční a inženýrská činnost; prodej stavebnin; výroba stavební mechanizace - ruční nářadí, lámačky, hladičky betonu, vibrační lišty, hutnicí technika, pily, elektrická topná spojka VSET8, práce na zakázku - tryskání, práškové lakování, frézování, soustružení, nástrojářské práce, konvenční obrábění a dělení materiálu, lisování plechů, automobilová doprava

PROGRESS, stavební sdružení Praha

Projekty pozemních staveb a rekonstrukcí, urbanistické studie, autorský a stavební dozor, vyřizování stavebních povolení, realizace staveb na klíč, zajištění koupě stavebních pozemků a nemovitostí; používání AutoCAD, barevné výkresy vč. fotorealistického zobrazení objektů; výroba a montáž sítí proti hmyzu do oken a dveří

PROCHÁZKA - stavební a obchodní firma Praha-západ

Stavební činnost: výstavba rodinných domů (certifikát na výstavbu RD ze systému THERMOMUR); rekonstrukce, demolice, vyklízení, kompletní inženýring; obchodní činnost: prodej stavebního systému THERMOMUR, prodej stěrkové zateplovací hmoty TEK-THERM; prodej a montáž garážových a vjezdových systémů, plastových a dřevěných (euro)oken; prodej stavebních materiálů

Project International, a.s. Praha

Realizace investičních záměrů na klíč a komplexní řízení stavebních či průmyslových projektů středního měřítka; dílčí služby: inženýring, povolování a kolaudace; stavební inženýrství; projekce ocelových konstrukcí, statické výpočty, dynamické výpočty, konstrukce strojů a zařízení; 3D vizualizace a simulace; elektro projekty; provádění staveb; výroba a montáž ocelových konstrukcí; elektrické instalace vn/nn; projekce a komplexní dodávky telekomunikačních a informačních technologií; údržba

ProjectSoft HK a.s. Hradec Králové

Architektonické, projektové a inženýrské služby

projectstudio8 s.r.o. Plzeň-město

Projekční kancelář: architektonické studie, kompletní projekční a inženýrská činnost ve stavebnictví

Projekce elektrických zařízení - Krejčí Cheb

Projekční činnost (elektroinstalace provozní a technolog., hromosvody, osvětlení, ASŘ technologických procesů, slaboproudé rozvody STA, televize, jednotný čas apod.); inženýrská a poradenská činnost v oboru elektro do 1000 V (vč. slaboproudu); technická pomoc

PROJEKCE ELEKTRO - Ing. Jiří Šneller Praha

Projektování a inženýrská činnost v oboru elektro; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Projekce elektro - Ing. Josef Antoš Praha

Projektování elektrických zařízení nn, vn; veřejné osvětlení; inženýrská činnost od stavebního povolení až po realizaci

Projekce - Ing. Radek Štěpánek Přerov

Projekční a inženýrská činnost v oboru pozemní stavitelství (včetně autorského a technického dozoru investora), zpracování projektové dokumentace všech stupňů od bytové po nebytovou výstavbu - celá Morava, především Přerovsko a Kroměřížsko

Projekce Kučera Plzeň-jih

Projektování pozemních dopravních a inženýrských staveb, zajišťování inženýrské činnosti ve stavebnictví

Projekce PSB, a.s. Brno-město

Projektová a inženýrská činnost v oborech pozemních, průmyslových, inženýrských a vodohospodářských staveb

Projekce PS - Ing. Libuše Nejedlá Praha

Projekce pozemních staveb, inženýrská činnost

Projekce výstavby dolů, spol. s r.o. Ostrava-město

Projektová činnost v investiční výstavbě; technická a inženýrská činnost

Projekční a statická kancelář - Ing. Jiří Ilčík Hodonín

Projektová činnost v investiční výstavbě - statika stavebních konstrukcí, speciální zakládání; projektové práce a statické výpočty prováděny na PC; inženýrská činnost; rekonstrukce a opravy nosných systémů staveb

Projekční ateliér Půbal - Rosenberg Praha

Architektonické návrhy a projektování bytových, občanských a inženýrských staveb vč. rekonstrukcí památkově chráněných staveb; statické výpočty, znalecké a expertní posudky v oboru statiky a pozemních staveb; inženýrská činnost; realitní činnost; odhady nemovitostí

Projekční a znalecká kancelář Vyškov

Projektová, investorská a inženýrská činnost, znalecké práce v oborech stavebnictví a oceňování

Projekční kancelář - Ing. Martina Švecová Bruntál

Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost, rozpočty a kalkulace staveb

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Brno-město

Projekce inženýrských staveb; konzultační, inženýrská a projektová činnost se specializací na betonové konstrukce a mosty a na dopravní stavby

PROJEKT CENTRUM, v.o.s. Pelhřimov

Projektová a inženýrská činnost

PROJEKTIL, spol. s r.o. Přerov

Projektová a inženýrská činnost v oboru výstavby; provádění bytových a občanských staveb

PROJEKT - Ing. Alena Červenková Praha

Projekční a inženýrská činnost

PROJEKTinvest, s.r.o. Zlín

Projektové práce, inženýrská činnost

PROJEKTIS s.r.o. Hodonín

Studie, rekonstrukce, projekty, inženýrská činnost a poradenství v oblasti stavebnictví; interiéry na klíč

Projektová a inženýrská činnost - Rostislav Valášek Karlovy Vary

Projektování, inženýrská činnost

Projektová a inženýrská kancelář - Ing. Konstantin Čolakov, CSc. Brno-město

Projektování, konzultace, inženýrská činnost, posudky v oboru statiky stavebních konstrukcí a základů

Projektová a znalecká kancelář, Ing. Václav Vlček Klatovy

Projekty pozemních staveb k vydání stavebního povolení a územního rozhodnutí vč. zajištění potřebných dokladů, k realizaci stavby, inženýrská činnost ve výstavbě; architektonické studio pro přípravu stavebních záměrů - návrhy architektonického a dispozičního řešení staveb, zpracování návrhů ve variantách, prověření možností napojení na inženýrské sítě; znalecké posudky v oboru stavebnictví a ekonomika - odvětví ceny a odhady se specializací pro oceňování nemovitostí

Projektová, stavební a znalecká kancelář - Ing. Jan Jelínek Písek

Projektová, inženýrská a soudně-znalecká činnost, zprostředkování realizace staveb, konzultace

Projektový ateliér Dobeš Semily

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD, objekty pro služby, penziony, hotely, průmyslové objekty menšího rozsahu

Projektový ateliér IFK Most

Kompletní projekty, inženýrská činnost

Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. Praha

Komplexní projektová a inženýrská činnost, ekonomické propočty návratnosti investic, umělecko-řemeslná dodavatelská činnost

PROJEKT STAV, spol. s r.o. Sokolov

Projektová, inženýrská a obchodní činnost

PROJEKT-STUDIO K & S Ostrava-město

Projekční a inženýrská činnost ve stavebnictví; návrhy a dodávka interiérů na klíč; architektura pozemních staveb

Projekty a inženýrské služby - Ing. Karel Bárek Vyškov

Komplexní služby v oboru projektové přípravy a inženýrských činností souvisejících s přípravou a realizací pozemních staveb; znalecké posudky, oceňování nemovitostí

PROJEKTY - STAVBY Praha

Projektová a inženýrská činnost v oboru pozemních staveb

PROKA - Ing. Petr Rumian, autor. ing. Brno-město

Projektování staveb v oboru pozemního stavitelství, lékárny; inženýrská a poradenská činnost ve výstavbě

PROKON konsorcium Příbram

Projektová a inženýrská činnost

PROKON Liberec, s.r.o. Liberec

Projektové práce - občanské, průmyslové a ekologické stavby (ČOV, benzinové stanice, transformovny, autoprovozy, sklady, skládky komunálních odpadů, topení, kanalizace apod.); stavební práce na klíč; inženýrská činnost; znalecká činnost - oceňování nemovitostí

PROKONSULT Náchod

Projekty staveb, statika; stavební dozor; inženýrská činnost; konzultační činnost

PROMA Praha Praha

Projekční a investorská činnost

PROMOS s.r.o. Šumperk

Projektová, inženýrská a stavební činnost; obchodní a servisní centrum podlahového vytápění DE-VI

PRONTO Praha-západ

Projektová a inženýrská činnost; obchodní a poradenská činnost v investiční výstavbě; realizace bytových, občanských, inženýrských a průmyslových staveb

PROPLYN 2000 v.o.s. - v likvidaci České Budějovice

Projektová a inženýrská činnost v plynárenství

P.R.O. SERVIS - Ing. Miroslav Kuneš Plzeň-město

Inženýring, projekce a realizace pozemních staveb, inženýrských sítí, poradenská, zprostředkovatelská a obchodní činnost

PROSTAV - Ing. Ladislav Ondráček Praha

Zpracování kompletní dokumentace novostaveb, adaptací, přístaveb, posudků vč. statických, zakreslení stávajícího stavu; inženýrská činnost; stavební dozor a zajištění realizace staveb na klíč

PRO-STAV - Ing. Ota Bárta Pardubice

Služby v oblasti investiční výstavby: projektová, kompletní inženýrská činnost, část. dodavatelská

PROSTAV - sdružení Krejza & Kuneš Karlovy Vary

Projektová činnost, inženýrská činnost, obchodní činnost, stavby na klíč

PROSTOR, spol. s r.o. Praha

Správa nemovitostí, inženýrské služby

PROSTOR, s.r.o. Brno-město

Výroba nábytku na zakázku; inženýrská činnost

PROTHERM, s.r.o. České Budějovice

Stavební činnost: zateplování fasád, objektů; stavby na klíč; rekonstrukce; půdní vestavby a nástavby; oprava fasád; inženýrská činnost. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

PROTIS - Ing. Rostislav Panáček Brno-město

Projektová a inženýrská činnost v oblasti pozemního a průmyslového stavitelství

Protiva, Ing. Pavel Protiva Praha

Projektová, inženýrská, dodavatelská a konzultační činnost v oboru pozemní stavitelství; projektová, inženýrská a konzultační činnost v oboru požární bezpečnost staveb

PROwi - Roman Wirgler Třebíč

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

PROXIMA, a.s. Praha

Projektová a inženýrská činnost - bytové, občanské a průmyslové stavby, sportovní areály a hřiště; inženýrská činnost

PROZI - Jaroslav Zika Praha

Architektonické studie, návrhy interiérů, stavební projekty - projekty rodinných domů, bytových domů, občanských a průmyslových staveb (novostavby, rekonstukce); inženýrská činnost, rozpočty atd.

PROZIS - ing. arch. Jan Kosík Mladá Boleslav

Architektonické a inženýrské činnosti vč. projektování

ProŽeSi - Ing. Zákravský Praha

Projekty železnic a silnic, autorizace, inženýring, poradenství, posudky a zprostředkování dopravních staveb - specializace: dráhy, vlečky, tramvajové trati, městské komunikace, geodetické práce, práce na počítači PC, dopravní opatření apod.

První geodetická Mladá Boleslav

Veškeré zeměměřické činnosti; realitní činnost; inženýrská činnost; odhady, kupní smlouvy, vklady do KN

První stavební Chrudim, a.s. Chrudim

Kompletní dodávky stavebních a montážních prací - stavby průmyslových, občanských, bytových objektů a rodinných domků, modernizace a rekonstrukce, demoliční a demontážní práce, výroba, dodávka a montáž ocelových konstrukcí, projektová a inženýrská činnost, zámečnické práce, elektroinstalace, zemní práce, výroba rozváděčů

První znojemská realitní agentura s.r.o. Znojmo

Realitní činnost, inženýrská činnost v investiční výstavbě, provádění veřejných dražeb, oceňování majetku, činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Pryč, Jaroslav Pryč Olomouc

Zpracování návrhů odbytových rozpočtů, výrobních kalkulací pozemních staveb; inženýrská činnost

PŘÍRESTAV - Ing. Jan Suk Karlovy Vary

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

PS DOPRASTAV, s.r.o. Brno-město

Realizace občanských, průmyslových a dopravních staveb, inženýrských sítí; zajištění inženýrské a projektové činnosti; velkoobchod, zprostředkování obchodu

PSG a.s. Zlín

Kompletní dodávky novostaveb, rekonstrukcí a modernizací bytových, občanských, průmyslových, inženýrských a dopravních staveb vč. projektových, konzultačních a inženýrských činností pro tuzemsko i zahraničí

PSG - International a.s. Zlín

Inženýrsko-dodavatelské činnosti na stavbách v průmyslovém, komerčním a občanském sektoru; inženýrsko-dodavatelské činnosti při dodávkách technologických částí staveb z oblasti výrobních i nevýrobních technologií; stavby na klíč; projektování, výroba a montáž protihlukových stěn; projekční činnost vč. studií proveditelnosti, projektů pro stavební povolení, prováděcích projektů a dílenských výkresů; technický dozor investora a autorský dozor; obchodní činnost (i v zahraničí)

PSJ, a.s. Jihlava

Dodávky staveb od zajištění zdrojů financování a stavební řízení až k vlastní realizaci; dodávky velkých investičních celků na klíč; rekonstrukce staveb a památkových objektů; průmyslové a inženýrské stavby; stavby občanské vybavenosti; bytová výstavba; projektová a inženýrská činnost; ekologické stavby

PS Projekt České Budějovice, spol. s r.o. České Budějovice

Projektová, inženýrská a obchodní činnost

PS projekty spol. s r.o. Teplice

Architektonická, projektová a inženýrská kancelář

PS - STAVOSERVIS Liberec, a.s. Liberec

Engineering, stavební projekce, revize elektrických, zdvihacích a tlakových zařízení; školicí středisko stavebních a strojních profesí, obchod, půjčovna malé mechanizace (stavebních strojů), závodní a veřejné stravování, čištění kanalizací

PS Ústí nad Labem, a.s. Ústí nad Labem

Výstavba bytových, občanských a technických objektů, rekonstrukce staveb; výroba a montáž zámečnických konstrukcí; montáž a servis stavebních zdvihadel; doprava a zemní práce; projekční práce a inženýrská činnost; EKIS B

Ptáček, Ing. Rudolf Ptáček & spol. Praha

Projektová, inženýrská a poradenská činnost v oboru TZB (klimatizace, větrání, vytápění atd.); prodejní a obchodní činnost v oborech technika prostředí; EKIS B

PUDIS a.s. Praha

Projektová a inženýrská činnost v oboru dopravních, inženýrských a pozemních staveb, životního prostředí a geologického průzkumu

PÚZZN, spol. s r.o. Brno-město

Dodávky potravinářských, zemědělských a průmyslových staveb na klíč; projektování staveb; technicko-ekonomické studie (studie proveditelnosti); inženýrská činnost

PxP studio s.r.o. Praha

Projektová činnost ve výstavbě; inženýrská činnost v investiční výstavbě; realitní činnost; správa a údržba nemovitostí

Pyros spol. s r.o. Třebíč

Inženýrská, poradenská činnost v oblasti požární bezpečnosti staveb a technologií; výroba hydrantových systémů; servis a revize hasicích přístrojů; poradenská činnost pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a nakládání s odpady

QAR, spol. s r.o. - architektonicko-stavební ateliér Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě (urbanismus, projekty zeleně, občanských, bytových a průmyslových staveb), rekonstrukce a modernizace, projektování interiérů vč. dodávky na klíč; zprostředkovatelská, inženýrská a dodavatelská činnost ve stavebnictví; provádění bytových a občanských staveb, stavební činnost HSV, rekonstrukce, stavební dozory

QUANTE, spol. s r.o. Praha

Komplexní projektová a inženýrská činnost; poradenství při přípravě staveb; obchodní činnost

Quonex Real Praha

Poradenská činnost v oblasti obchodu; realitní kancelář, správa nemovitostí; inženýrská činnost ve stavebnictví; leasing nemovitostí

Radlická stavební, spol. s r.o. Praha

Provádění inženýrských, průmyslových, bytových a občanských staveb vč. rekonstrukcí; inženýrská činnost

Rajniš, ing. arch. Martin Rajniš Praha

Architektonické a inženýrské činnosti vč. projektování

RAVAL projekt, v.o.s. Plzeň-město

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

Rci Europe s.r.o. Praha

Developerská činnost, stavební dozor, inženýring, výstavba, reality - byty a rodinné domy

Real design, architektonický ateliér Praha

Práce spojené s přípravou a realizací investic - komplexní projektová a inženýrská činnost; územní plánování

Realing - Ing. Pavel Ouhrabka Liberec

Realitní a inženýrská kancelář - zprostředkování koupě, prodeje, a nájmu nemovitostí komerčních a pro výrobu a skladování vč. pozemků; prodej nových bytů (Liberec)

REALISTAV s.r.o. České Budějovice

Výstavba a prodej: řadové domy (projekt řadovky Adamov), stavby na klíč, novostavby, rekonstrukce; plastová okna a dveře; telekomunikační stavby, stavby stožárů GSM; EZS, inženýring; zemní práce, doprava materiálu. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

REALITA, spol. s r.o. Praha

Realitní kancelář, projektová činnost, znalecká činnost, inženýring, obchodní činnost

Realitní kancelář a stavební podnikatelství Vimr & Nový Pardubice

Příprav staveb, investorsko-inženýrská činnost vč. technického dozoru stavby a zajištění kolaudace, zajištění kompletní výstavby na klíč, kompletní převody nemovitostí, znalecké posudky na nemovitý i movitý majetek, správa budov a objektů

REALKA - Roubíček Kroměříž

Zprostředkování prodeje a převodů nemovitostí; komerčně-právní činnost; přípravná, stavebně-správní a poradenská činnost pro stavebníky; projektování; výkon autorského stavebního dozoru a investorské činnosti; provádění staveb a jejich změn

REALS - realitní kancelář Praha

Komplexní služby spojené s koupí, prodejem, pronájmen a převodem všech druhů nemovitostí; znalecké posudky i v cenách; předprodejní a poradenský servis; zprostředkovatelská činnost

REALSTAV MB, s.r.o. Mladá Boleslav

Realizace staveb; investorsko-inženýrská činnost; nakládání s odpady; těžba nevyhrazených surovin

REBAC, spol. s r.o. Praha

Stavební činnost, inženýrská činnost ve výstavbě, zámečnictví a kovovýroba, elektroinstalace, vodoinstalace a ÚT

REBB, spol. s r.o. - v konkurzu Bruntál

Reality, oceňování nemovitostí a tržní oceňování, obchod nemovitostmi; stavební činnost v oboru rekonstrukcí a novostaveb; projektování pozemních staveb počítačovou grafikou; inženýrské a poradenské služby ve stavebnictví

RECONSTRUCTION s.r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost; výstavba pozemních a inženýrských staveb; bytová výstavba

RECPROJEKT s.r.o. Pardubice

Vodohospodářská, inženýrská projekce od studie až po realizační dokumentaci

REDIS Strakonice

Projektová a inženýrská činnost v oboru pozemní stavby (zemědělské stavby, restaurace, ubytovací zařízení, tělocvičny, výrobní a skladovací objekty, rodinné domy, rekreační objekty)

Redomo a.s. Hradec Králové

Provádění staveb; projektová, inženýrská a investorská činnost, realitní činnost

REGULA, a.s. Praha

Projekty, dodávky, montáž, obchodní, inženýrská a servisní činnost v oblasti - měření, řízení, ASŘTP a elektro

RE-ING CZ, s.r.o. Písek

Realizace pozemních, průmyslových a inženýrských staveb a inženýrská činnost, komplexní služby ve stavebnictví; rekonstrukce objektů, zateplení fasád, novostavby, stavební dozor, poradenská činnost, oplocení; půjčovna lešení (SPRINT, trubkové), výsuvné stojky (ATLAS), bednění (Doka, Acro - hliníkové, rámové), stropní a sloupové, vazníky PERI, stavební výtah AL200, vibrační lať na beton 3 a 2 m s obsluhou. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

REKO - Ing. František Zlatohlávek Most

Inženýring, investorská činnost, projektová činnost a realizace

Rekonstrukce a stavby - Ing. Jiří Kalvach Ostrava-město

Projekty pozemních staveb a rekonstrukcí; inženýrské činnosti investora i dodavatele (zhotovitele) v přípravě i realizaci stavebního díla

REMARK - projekční a stavební kancelář Praha

Projektová činnost - rekonstrukce, novostavby, půdní vestavby, instalace, topení; inženýrská činnost; realizace staveb

REMVIKO s.r.o. Plzeň-město

Stavební činnost, inženýrská činnost

RENO Hodonín - Ing. Eva Matůšková, Alena Hasíková Hodonín

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

RENO IMMOBILIEN, spol. s r.o. Praha

Investiční rozvoj nemovitostí; inženýrská, projektová a realizační činnost; odhady cen nemovitostí a podniků; obchodní činnost, znalecká činnost; realitní činnost

RENOM, spol. s r.o. Praha

Inženýrská a projektová činnost; realizace staveb

RENO s.r.o. Praha

Stavební a inženýrská činnost; studie, projekty; půdní vestavby; rekonstrukce budov. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

RENTALKON - Developerská, s.r.o. Brno-město

Developerská, inženýrská, projektová, realitní, stavební a poradenská činost (bytová výstavba)

RESIS - Ing. Antonín Šebestík Hradec Králové

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví; provádění občanských, bytových, průmyslových a zemědělských staveb; prodej stavebnin; realitní kancelář; provoz zahradnictví

Resl, Karel Resl Mladá Boleslav

Inženýrská činnost, projekční činnost - jednoduché a drobné stavby

REVES s.r.o. Brno-město

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; výstavba domů vč. nízkoenergetických domů

RIA REALITY a.s. Liberec

Zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí; prodej a koupě nemovitostí; správa nemovitostí, odborné posouzení technického stavu nemovitostí; inženýrská činnost, znalecké posudky, tržní ocenění nemovitostí

Richterová, Ing. Nataša Richterová Praha

Projekční a inženýrská činnost ve stavebnictví

RILA, spol. s r.o. Praha

Projektová a inženýrská stavební firma

Rineš, Jindřich Rineš Praha

Projektová a inženýrská činnost - rekonstrukce historických objektů; posouzení statiky

RIP-Pardubice, s.r.o. Pardubice

Stavební činnost: plynovody, technické zařízení budov - plyn; inženýrská činnost; projektování - plynovody, revize, činnost soudního znalce v plynárenství

RK - Ing. Richard Kuk Praha

Projektování, investorská a inženýrská činnost v oboru vodní stavby a vodní hospodářství (kanalizace, vodovody, čistírny odpadních vod, úpravy toků, plynovody apod.); posuzování vlivů staveb, činností a technologií na životní prostředí dle zák. č. 244/92 Sb.

ROBRO s.r.o. Písek

Stavební práce, rekonstrukce, přestavby, stavby rodinných domů na klíč; znalecké posudky, odhady; projektová a inženýrská činnost; rozpočty a kalkulace

Rochovanský, Ing. Bohumil Rochovanský Olomouc

Stavební, projektové a montážní práce; inženýrská činnost

ROIN, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Projektová, inženýrská a stavební činnost; výroba a montáž KOVO, sádrokartonových kazet a konstrukcí; měření emisí diesel vč. seřízení čerpadel

ROSÍK Příbor Nový Jičín

Projektová a inženýrská činnost v oblasti bytové, občanské, průmyslové a zemědělské výstavby; realizace staveb formou project management

ROSS Holding, s.r.o. Havlíčkův Brod

Elektromontážní činnost - slaboproudé, datové, zabezpečovací a telekomunikční rozvody; projektová a konzultační činnost; výroba rozváděčů; provádění rozvodů TZB; projektování a realizace systémů MaR, průmyslová automatizace; inženýring, facility management, development

ROYAL - pražská realitní kancelář Praha

Realitní činnost - prodej a koupě nemovitostí, nájem a pronájem nemovitostí; inženýrská činnost - předprojektová a projektová příprava, zajištění realizace staveb; provádění dražeb nemovitostí, zajištění kompletního právního servisu zkušeným právníkem pro klienty kanceláře, spolupráce se stavebními spořitelnami a hypotečními ústavy

R - PROJEKT 07 Praha

Projektová činnost - novostavby, přestavby, rekonstrukce; inženýrská činnost

Růžička, ing. arch. Robert Růžička Praha-východ

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

Růžička, Ing. Jaroslav Růžička Praha

Projektová a provozní konzultace a inženýring v oboru zásobování vodou, kanalizace, úprava a čištění vod, čistota toků

Růžička, Rudolf Růžička - Stavební kancelář Teplice

Projektování v oboru pozemní stavby; inženýrská činnost; zprostředkovatelská činnost ve stavební výrobě; protiradonová problematika

RWE Plynoprojekt, s.r.o. Praha

Výroba a rozvod tepelné energie; výroba a distribuce elektřiny; strojírenská výroba v oblasti plynárenství; technicko inženýrská činnost v investiční výstavbě; projektová činnost ve výstavbě

Ryšán, Ing. Aleš Ryšán - projekční kancelář Ostrava-město

Projektová a inženýrská činnost v oboru vodního hospodářství

Ředina, Ing. Dalibor Ředina Přerov

Projektování mostů, inženýrských, průmyslových a pozemních staveb včetně rekonstrukcí, statické a dynamické výpočty, inženýrská činnost

Řehák, Ing. Jakub Řehák Pardubice

Projektové práce, inženýrská činnost ve stavebnictví

Řezanina, Milan Řezanina - MAGNUS Ostrava-město

Opravy ručního zvedacího zařízení a hydrauliky, opravy stavebních vrátků a elektrických kladkostrojů; inženýrská a zprostředkovatelská činnost; obchodní a zprostředkovatelské služby

Říčan, Ing. Jan Říčan - kancelář inženýrských služeb Klatovy

Kancelář inženýrských služeb: projektování a konzultace v oboru životního prostředí, pozemního stavitelství, organ. systémů a pozemkových úprav, inženýrská činnost ve výstavbě a technické znalectví v oborech ekonomika (odvětví ceny a odhady - specializace oceňování nemovitostí) a stavebnictví (odvětví stavby obytné a stavby průmyslové)

Říman, Ing. Petr Říman - VTProjekt Zlín

Projektová a inženýrská činnost - pozemní stavby, inženýrské sítě, vytápění, vodovody, plynovody, kanalizace; rozpočtování projektů voda, topení a plyn

SAF DESIGN - ing.arch. Borek Strádal Praha

Architektonická, projekční, inženýrská a konzultační činnost v investiční výstavbě

Sallerova výstavba, spol. s r.o. Chomutov

Investiční a developerská činnost

SAN-JV, s.r.o. Šumperk

Stavební a inženýrská činnost, stavby na klíč; strojní výroba, stavební zámečnictví, zakázková nerezová a zámečnická výroba, dodávky a montáže v oblasti gastronomie

SASPOL Group, s.r.o. Praha

Inženýrská činnost v investiční výstavbě; reklamní činnost a marketing

SATCA - PROJEKT, spol. s r.o. Praha

Projektování a realizace sítí elektronických komunikací, telekomunikačních kabelových rozvodů, slaboproudých rozvodů a zařízení, EPS, EZS, CCTV, STA, TKR, MaR, systémy strukturované kabeláže, přístupových systémů, ozvučovacích systémů a místního rozhlasu, kabelových rozvodů

SAUL s.r.o. Liberec

Projektová, investorsko-inženýrská, poradenská a konzultační činnost v oborech architektura, pozemní stavitelství, urbanismus a územní plánování, krajinářská tvorba, interiér; reprografie

SAWY consulting a.s. Praha

Inženýrská činnost ve stavebnictví, řízení projektů (realizací developerských projektů od investičního záměru až po realizaci a předání díla uživateli); konzultační činnost; stavební práce; demoliční práce a zemní práce; pronájem věcí movitých a motorových vozidel

S-B s.r.o. Příbram

Stavební činnost - realizace pozemních staveb; projekty pozemních staveb; inženýrská činnost - stavební dozory staveb; specializovaný prodej obkladů, dlažeb a nátěrových hmot. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

SD-Architekti, ing. arch. Šárka Daňková Praha

Projekční práce - architektonické návrhy interiérů; inženýring; stavební činnost - stavby na klíč

SDP Litvínov, spol. s r.o. Most

Projektová a inženýrská činnost

Sdružení DEVELOP, projekční a realitní kancelář Děčín

Projektové dokumentace staveb, architektonické studie a interiéry; inženýrská a investorská činnost; komplexní služby na trhu nemovitostí

Sdružení LAKNASOFT Chomutov

Investorsko-inženýrská činnost; projektování pozemních staveb s podporou AUTOCADu; návrhy interiérů

SEDLÁČEK izolace staveb spol. s r.o. Zlín

Stavební projekty, posudky, expertizy; měření prostupu tepla, měření hluku a akustické studie; nátěry, opravy a rekonstrukce střech, zateplování stěn, střech a podkroví, tepelné a zvukové izolace staveb G+H ISOVER, polystyrenové a polyuretanové izolace BACHL; výroba a prodej plastových a dřevěných oken; akustické podhledy EUROCOUSTIC; prodej a montáž materiálů pro izolace staveb; EKIS B

SEDYC s.r.o. Plzeň-město

Zprostředkování obchodu a služeb; činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky; investorká a inženýrská činnost; obchodní činnost

Seiner, Ing. Hynek Seiner Pardubice

Projekty silnic, místních komunikací, regenerace ploch v sídlištích, dětských a sportovních hřišt; řešení dopravy v klidu (parkování); návrhy dopravně inženýrských opatření; řešení profese "doprava"; koordinace ostatních profesí; inženýrská činnost (získání podkladů pro vydání územního rozhodnutí, sdělení k ohlášení, stavebního povolení) v oblasti dopravních staveb

SEKO Praha, s.r.o. Praha

Dodávka, montáž a servis vytápění vč. podlahového, chlazení, vzduchotechniky, klimatizace, plynu, MaR; instalatérské práce; projektové práce, inženýrská činnost, obchodní činnost; zemní práce; výstavba rodinných domů, střešních nástaveb, kotelen

SEKOSS, spol. s r.o. Liberec

Sestavy gravitačních odlučovačů, čističky podvozků nákladních automobilů vč. technologie mytí dopravní techniky, úpravny vod, domovní ČOV, odlučovače olejů, intenzifikace čistírenských procesů, servis; poradenství a zprostředkovací služba v ukládání zvláštních a nebezpečných odpadů; inženýrská a projektová činnost - vodohospodářské stavby

SEKO Zlín, spol. s r.o. Zlín

Projektová a inženýrská činnost v oblasti průmyslové a občanské výstavby; provádění průmyslových a občanských staveb se specializací na projektování a realizaci spaloven fy VAMPOLA a kotelen

SEKYRA Group, a.s. Praha

Developerská a realitní činnost, inženýring

Seliga, ing. arch. Ctibor Seliga Jihlava

Projektová a inženýrská kancelář: územně plánovací dokumentace, projekty obnovy vesnic, kompletní projekty pro bytovou a občanskou výstavbu; rekonstrukce; interiéry; poradenská a inženýrská činnost

SELLA s.r.o. Ústí nad Orlicí

Inženýring, výstavba bytů, finanční projekty pro obce, města, pro developery

Senzor plus - Zuzana Smrčková Praha

Prodej měřicí a regulační techniky; výzkum; inženýrské služby

SEOS CZ s.r.o. Praha

Konzultační, inženýrská, obchodní a realizační činnost v oblasti elektrotechniky systémů EPS, EZS, EKV, CCTV, telekomunikační

SEPIKO Zlín

Projektová a inženýrská činnost vč. architektonických návrhů a studií; poradenská činnost, projektová příprava staveb, interiéry - vše pro stavby účelové, bytové, občanské i průmyslové vč. rekonstrukcí

SFIM CZ, spol. s r.o. Děčín

Příprava staveb, inženýrsko-investorská činnost, projekční činnost; realizace staveb - HSV, PVS vč. rekonstrucí; developerská činnost

SFIM - Stavební firma Machač Děčín

Stavební činnost HSV a PSV vč. dopravy; adaptace, modernizace; projektová činnost; výstavba rodinných domů na klíč; inženýrsko-investorská činnost; zateplování budov systémem TERRANOVA

SHB, a.s. Brno-město

Projektové služby pro dopravní stavby - mosty, silnice, dálnice, konstrukce (beton, ocel); inženýrská činnost

SHS - Stavební hrádecká společnost, a.s. - v konkurzu Liberec

Provádění bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb; zajištění kompletní inženýrské činnosti; projektování v oboru pozemních a inženýrských staveb

SIAL architekti a inženýři, spol. s r.o. Liberec

Architektonická, projektová, inženýrská a konzultační činnost v investiční výstavbě - obor pozemní stavby (přímý nástupce studia SIAL založeného architektem Karlem Hubáčkem)

SIAPROJEKT Hodonín

Architektonická kancelář - projektová, inženýrská a poradenská činnost

SIC-L, spol. s r.o. Zlín

Dozory stavebních prací vč. PSV; inženýrská činnost; stavební práce na klíč; ekologické stavby; daňové poradenství a účetnictví

SIDEA s.r.o. Praha

Projekční činnost, inženýring, energetické hodnocení

SIGMA ENGINEERING, a.s. - v konkurzu Olomouc

Projektová, dodavatelská a inženýrská činnost v oblasti čistíren odpadních vod, úpraven vody, závlah, vybrané stavby na klíč; vodní hospodářství podniků

Silniční inženýrská společnost s.r.o. Plzeň-město

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

SINEKO Engineering s.r.o. Ostrava-město

Výstavba ČOV, válcové i hranaté plastové nádrže, jímky, žumpy, septiky, vodoměrné šachty, odlučovače (lapače) tuků a ropných látek, automatické čerpací stanice, zemní filtry, česle, bazény; projekt, výroba, montáž, technický inženýring, poradenství v oblasti ekologie, servis, údržba, provozování

SINGS - Ing. Jan Straka Chomutov

Projektová kancelář, investorsko-inženýrská činnost - vodní hospodářství a pozemní stavby

S.inpo, spol. s r.o. Kroměříž

Projektová a inženýrská činnost (bytové, občanské, průmyslové a inženýrské stavby); realitní činnost (zprostředkování prodeje a výměn bytů, nemovitostí, oeňování nemovitostí); obchodní činnost - zastoupení firem Europrofil, Ladax

SINTECH - Ing. Josef Havrda Náchod

Projektování pozemních staveb; projektování střešních nástaveb; kompletní inženýrská činnost; dodatečné zateplování budov - systém TERRANOVA a RENOP; prodej hliníkových žebříků a pojízdného lešení HYMER; výroba a prodej talířových hmoždinek

SINVEKO a.s. Hradec Králové

Inženýrská a investiční činnost ve stavebictví, projektová činnost, stavební činnost, poradenství

SIOPS, spol. s r.o. Děčín

Stavební, inženýrské, obchodní a projektové služby; výroba truhlářských výrobků na zakázku (euro okna a dveře). Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

Sirná, ing. arch. Monika Sirná Blansko

Projektová, inženýrská a architektonická činnost

SIRPAS, s.r.o. Praha

Stavební dokončovací práce a úklid; pokládání podlah; inženýring; demolice; zemní práce

SKLOPROJEKT, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost - interiéry, inženýrské stavby, pozemní stavby, TZB; konzultační a poradenská činnost; rekonstrukce a modernizace; statika; předprojektová příprava - studie; inženýrská a investorská činnost ve všech oborech investiční výstavby zejména průmysl sklářský a keramický

Skokan, prof. Ing. Vladimír Skokan, DrSc. Praha

TZB - architektonická a inženýrská činnost, poradenství

Slezák a Jirsík Brno-město

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště

Provozování vodovodů a kanalizací; nákladní doprava; inženýrská činnost ve stavebnictví

Smetana, Zdeněk Smetana Rokycany

Stavební a inženýrská činnost, projekční práce

SM INVEST - Ing. Milan Steňko Chomutov

Projektová, stavební a inženýrská činnost

Sobek, Ing. Oldřich Sobek - STATIKA Vsetín

Projektová a inženýrská činnost; statika stavebních konstrukcí; revitalizace panelových budov; výkon technického dozoru investora

SODOMKA projekce Chrudim

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

SOLARSTAV Karlovy Vary

Stavební a inženýrská činnost, dozory staveb

SOMA-ES, s.r.o. Praha

Projektový inženýring (energetické stavby)

SONISTAV s.r.o. Pardubice

Projektová a inženýrská činnost; stavby na klíč

SOPROK - Ing. Vlastislav Čimbura Ostrava-město

Projektová, inženýrská a poradenská činnost v oboru pozemní stavby

SORKE, s.r.o. Pardubice

Projekt, dodávky, realizace, inženýrská činnost - teplovzdušné vytápění a větrání výrobních hal, odsávání výrobních linek, klimatizace laboratoří, větrání lakoven, technologických provozů, vnitřních bazénů, centrální větrání rodinných domů, temperace a přetlakové větrání mycích boxů, skladových hal, větrání restaurací a klubů, bowlingových center, velkokapacitních kuchyní, sušení zemědělských plodin a produktů; předávací a výměníkové stanice, strojovny vzduchotechniky, regulační stanice plynu; energetické studie

Soukromá projektová a inženýrská kancelář SPIK - Ing. Jiří Machač Česká Lípa

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

SPEKTRA, spol. s r.o. Beroun

Konzultační a inženýrská činnost, předprojektová příprava, projektování staveb vč. jejich částí ve všech profesích, provádění průmyslových, občanských a inženýrských staveb vč. rekonstrukcí na klíč; kopírovací a planografické služby; výroba stavebních dílů; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vč. zprostředkování

SPIRAL, spol. s r.o. Hradec Králové

Realizace staveb, rekonstrukce; kompletní projekční práce; inženýrská činnost

SPOLINVESTMENT, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Komplexní investorsko-inženýrský servis; zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost ve stavebnictví; projektová činnost; realitní činnost

SPOLPROJEKT - sdružení projektantů Kroměříž

Znalecká činnost - odhady nemovitostí, znalecké posudky; projektová činnost - kompletní projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí a stavebnínu povolení, obytné a obchodní budovy, zemědělské a průmyslové stavby, inženýrské a vodohospodářské stavby; inženýrská činnost; poradenská činnost; technický a autorský dozor

SPOLPROJ, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Projektová činnost, provádění průmyslových staveb, inženýrská činnost v oboru stavebnictví, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha

Inženýrsko-technická činnost v investiční výstavbě; zajišťování provozování železniční dopravní cesty; zajišťování údržby, opravy, rozvoje a modernizace železniční dopravní cesty

SPRING s.r.o. Jičín

Stavební, projekční a inženýrská činnost

S-projekt plus, a.s. Zlín

Projektová a inženýrská činnost (bez omezení)

Srb, Ondřej Srb Praha

Projektování pozemních staveb: individuální projekty rodinných domů, novostaveb, rekonstrukcí, bytových staveb, nízkoenergetických a pasivních domů, dřevostaveb; zpracování projektů včetně zajištění souvisejících prací: architektonická studie (3D vizualizace), projektová dokumentace DUR DSP, DPS, stavební a geodetické zaměření; inženýrská činnost: zajištění územního a stavebního povolení, odborného dozoru při realizaci staveb, radonový, hydrogeologický průzkum

SSIPS, spol. s r.o. Pelhřimov

Stavební, inženýrská a projektová činnost; obchodní činnost - dlažba, obklady, lepidla

SSK - Stavební společnost Kolář s.r.o. Praha

Realitní kancelář; provádění bytových, občanských a průmyslových staveb; inženýrská činnost ve stavebnictví; zámečnictví, klempířství; pronájem a opravy stavebních strojů a zařízení

STABIL, spol. s r.o. Brno-město

Rekonstrukce památek, zajištění kompletních projektů a dodávek staveb, inženýrská činnost, statické posudky

STAFIKO-duo, v.o.s. Domažlice

Stavební, obchodní a inženýrská činnost; doprava; prodej a půjčování el. nářadí

STANĚK, ING. JOSEF STANĚK - Projektová a inženýrská kancelář Tábor

Projektové a inženýrské služby v oboru vodohospodářských staveb a pozemkových úprav; projekty rybníků, úprav toků, kanalizace, vodovodů, rekultivací, skládek, revitalizačních opatření; projekty komplexních pozemkových úprav; dozorování staveb; odborné zastoupení firem

STAPRING, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou

Stavební inženýring, odborné poradenství v oblasti finančních rozborů nákladů staveb; počítačové projektování ve virtuální realitě 3D, vizualizace staveb

STAP - stavební a projektová firma Praha

Projektová stavební a inženýrská činnost - pozemní, dopravní a inženýrské stavby, speciální zdravotnické vč. dodávky speciálních zdravotnických zařízení; konzultační činnost, komplexní přípravná a projektová činnost vč. zajištění stavebního povolení a dodavatele

STAR projekt - Ing. Václav Chvojka Beroun

Projektování v oboru architektura a pozemní stavby; inženýrská činnost; zprostředkovatelská a poradenská služba v oblasti stavebnictví; zajištění dodávky stavby

STaR - Stavby a rekonstrukce s.r.o. Prostějov

Stavební a rekonstrukční práce; projektová činnnost; inženýrská činnost

STAS, spol. s r.o. Trutnov

Provádění občanských, bytových, inženýrských a dopravních staveb; inženýrská činnost; rekonstrukce; stavby čističek odpadních vod

STASS Zlín, a.s. Zlín

Stavby bytové, občanské, průmyslové a inženýrské vč. projekce; výroba rozváděčů nn; elektroinstalatérství, plynoinstalatérství, truhlářství, obchodní činnost (prodej stav. materiálu); inženýring

STATUS stavební a.s. Pelhřimov

Výstavba občanská, bytová, průmyslová - novostavby, rekonstrukce; inženýrská činnost; projekční činnost; prodej stavebního materiálu; nákladní doprava; práce investičního charakteru a správy; program Zelená úsporám

Stavba a údržba silnic s.r.o. Břeclav

Projekční a inženýrská činnost; zemní a bourací práce stroji CAT, BOMAG; realizace novostaveb a údržba komunikací; ekologické technologie oprav a rekonstrukcí silnic - recyklace za horka i za studena; barevné povrchy vozovek s vysokým smykovým třením ROCBINDA; mobilní informační tabule MIT 36; výhradní dovozce a prodejce sklolaminátového lešení z Austrálie; hlavní oblast použití pro prostředí s velkým nebezpečím úrazu elektrickým proudem a pro prostředí s možností vzniku výbuchu

STAVCONSULT PROJEKT a.s. Praha

Developerská činnost; inženýrská činnost v investiční výstavbě; správa a údržba nemovitostí

Stavebně-ekonomická kancelář - Milan a Ing. Daniela Holých Tábor

Inženýrská investorská činnost, projektová činnost, kalkulace, technicko-ekonomické práce a poradenství ve stavebnictví; stavební ekonomika, poradenství pro investory, zpracování plánu investic, rozpočty staveb, cenové kontroly stavebních nákladů pro investory; odhady nemovitostí

Stavební a inženýrská společnost SPS, s.r.o. Praha

Inženýrsko-technická činnost ve stavebnictví, zprostředkování ve stavebnictví, obstaravatelská činnost v oblasti investic, průmyslu, obchodu a služeb, poradenská a konzultační činnost mezi veřejností, sdělovacími prostředky a podnikatelsko-obchodními subjekty, vydavatelství a nakladatelství, organizační zajištění výstav a veletrhů, propagační činnost

Stavební a znalecká kancelář P & L, v.o.s. Domažlice

Odhady nemovitostí vč. tržních, projektová činnost, inženýrská činnost, stavební dozor, poradenská činnost v oblasti nemovitostí a realizace staveb, realitní činnost; oceňování podniků

Stavební dozor pro Brno a okolí - Ing. Jiří Lády Brno-město

Stavební dozor, poradenství při výstavbě, výběrové řízení na dodavatele stavby, zpracování rozpočtů, dozor na stavbě

Stavební firma DRÁBEK + ŠTĚPÁNEK Olomouc

Projektová činnost, inženýrská činnost, technický dozor, poradenství

Stavební firma JK Praha

Projektování, inženýrská činnost, dodávka stavebních prací; realizace novostaveb a rekonstrukcí vč. vypracování projektové dokumentace a inž. činnosti v oboru pozemních, dopravních a průmyslových staveb

Stavební huť ROMAN ARBEITER Znojmo

Provádění staveb vč. jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování - komplexní dodávky staveb občanských, bytových a průmyslových; inženýrská činnost ve stavebnictví; silniční motorová nákladní doprava

Stavební, inženýrská a projektová kancelář - Ing. Josef Fuk Praha

Projekce, inženýrská činnost, zpracování stavební dokumentace v CAD

Stavební kancelář - Jan Hampl Beroun

Projektování pozemních staveb; inženýrská činnost - poradenství

Stavební podnik Ralsko, a.s. - v konkurzu Česká Lípa

Provádění průmyslových, občanských, bytových a inženýrských staveb; montáž, oprava a údržba elektrických zařízení v rozsahu do 1000 V; architektonické a inženýrské služby; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje

Stavební poradna, spol. s r.o. České Budějovice

Inženýrsko-investorská, kompletační činnost v investiční výstavbě; poradenská činnost ve stavebnictví, cenové poradenství; automatizované zpracování dat - stavební rozpočty, kalkulace cen

Stavební projekce Kříž Příbram

Projektování pozemních staveb; inženýrská činnost ve výstavbě; poradenská činnost

Stavební služby Strakonice, spol. s r.o. Strakonice

Inženýrská a projektová činnost

Stavební společenství Dvorský, spol. s r.o. Praha

Provádění občanských, bytových a průmyslových staveb, inženýrská a poradenská činnost v oblasti pozemního stavitelství

Stavební společnost RBK, a.s. Česká Lípa

Veškeré práce pozemního stavitelství, inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, komunikace), průmyslové stavby; inženýrská a projektová činnost

STAVECO, spol. s r.o. - v likvidaci České Budějovice

Výstavba pozemních průmyslových a zemědělských objektů; rekonstrukce stavebních objektů; průmyslové podlahy, podlahy pryskyřičné; dodávka technologických zařízení pro úpravu vody UV zářením; inženýrská činnost

STAVEKO Příbram, spol. s r.o. Příbram

Komplexní dodávky staveb, bytové, občanské, průmyslové stavby, modernizace, rekonstrukce, rodinné domky, inženýrská činnost

STAVING engineering s.r.o. Prostějov

Stavební management, inženýrská činnost, projektování staveb, konzultace

STAVING Valdice, spol. s r.o. Jičín

Inženýrská a realizační činnost v oborech pozemního stavitelství; výstavba RD; tuzemská obchodní činnost; lisování plastů na vstřikovacích lisech

Stavitelství Konsorcium Brno Brno-město

Inženýrská a projekční činnost, dodávka staveb, zprostředkování

STAVOINVESTA Ústí nad Orlicí, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí

Investorsko-inženýrská a stavební činnost, realitní kancelář, znalecká kancelář

STAVOKONSTRUKCE Znojmo, spol. s r.o. Znojmo

Architektura a urbanismus, předprojektová a projektová příprava staveb obytných, občanských, průmyslových, zemědělských, návrhy interiérů, rekonstrukce, inž. činnost

STAVOPERFECT s.r.o. Building - Carpentry Praha

Obchodní činnost: kompletní dodávky staveb vč. projektu a povolení. Výrobní činnost: kompletní realizace střech vč. veškerých tesařských prací

STAVOPROGRES Brno, spol. s r.o. Brno-město

Bytová, občanská a průmyslová výstavba, rekonstrukce objektů a fasád (vč. historických); projektová a inženýrská činnost; keramické obklady a dlažby, tesařské, zámečnické a sádrokartonové konstrukce, malby a nátěry

STAVOPROJEKTA, spol. s r.o. Brno-město

Informační, projekční, inženýrská a dodavatelská činnost; EKIS B; regionální zastoupení ABF

STAVOPROJEKT Olomouc, a.s. Olomouc

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; provádění projektování a vyhodnocování geologických prací; geodetické práce; reprografické a planografické práce; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; pronájem nemovitostí

STAVOS Brno, a.s. Brno-město

Stavební výroba - průmyslové, občanské a bytové stavby na klíč; realitní činnost; výroba eurooken a jejich montáž; projektová činnost; inženýrská činnost

STAVOSERVIS - Vratislav Kypta Plzeň-město

Kompletní dodávky staveb, novostavby, rekonstrukce objektů, inženýrská, projektová a obchodní činnost, výstavba průmyslových objektů; rekonstrukce historických budov, výstavba bytových staveb, fasády, střechy, vestavby

STAVOS HBB, spol. s r.o. Brno-město

Realizace, projektová a inženýrská činnost v oboru pozemních a inženýrských staveb; rekonstrukce stavebních objektů všeho druhu; spolupráce se stavebními dodavateli

STAVO-UNION, stavební společnost s.r.o. Jablonec nad Nisou

Pozemní a inženýrské stavitelství; projektová a inženýrská činnost. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

STAVPOL Semily

Stavební a obchodní firma - výstavba: ČOV, vodovody a kanalizace vč. projektu, budovy občanské a bytové výstavby, třídírny separovaného odpadu a kompostárny, podzemní objekty hornickým způsobem; zřizování lomů vč. inženýrské činnosti; úpravy a čištění koryt vodotečí; obchod stavebním materiálem

STAVPRAN, spol. s r.o. Plzeň-město

Stavební činnost: novostavby a rekonstrukce bytů, RD a činžovních bytových domů; průmyslové a dopravní stavby; projekční a inženýrská činnost. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

STAVPROS - Jaroslav Šimek Tábor

Projektování pozemních staveb; realizace staveb; stavební dozory; realitní činnost; inženýrská činnost; poradenská činnost; projektování a realizace dřevostaveb

STEJSTAV - Zdeněk Stejskal Písek

Inženýrská činnost v investiční výstavbě; obchodní činnost; přípravné práce pro stavby; silniční motorová doprava náklaní

STING Náchod Náchod

Projekty staveb vč. interiérů a technologie; inženýrská a poradenská činnost; znalecké posudky; odhady nemovitostí; zajištění zakázek pro realizaci; služby realitní kanceláře

STING PROJECT s.r.o. Jeseník

Projektová příprava staveb; inženýrská činnost

STINGS - Jaroslav Martinák Uherské Hradiště

Stavební a inženýrská společnost

STIS Znojmo Znojmo

Projektování v celém rozsahu pozemního stavitelství a TZB; inženýrská činnost, technické a cenové poradenství ve stavebnictví, stavební dozor; rozpočtování staveb

STOPRO, s.r.o. Praha

Architektura, projektové práce, konzultační a poradenská činnost, inženýrská činnost, interiéry

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Brno-město

Projektová činnost v oboru inženýrských konstrukcí, zejména mostních a silničních; konzultační a poradenská činnost; statické posudky a přepočty; inženýrská činnost

Strojintex IDP, a.s. Liberec

Inženýrsko-dodavatelská organizace - zajištění kompletních služeb pro investory, zpracování nabídek, jejich vyhodnocování, vypracování, zadání a projekt ve smyslu stavebního zákona, návazné zpracování realizační dokumentace, zajištění díla komplexní dodavatelskou činností, zaškolení, technická pomoc

Středočeská pozemková s.r.o. Praha

Developerská činnost, investiční a realitní činnost, zprostředkování obchodu s nemovitostmi, výkup nemovitostí, projektová, konzultační a inženýrská činnost, byty, půdní vestavby, rekonstrukce činžovních domů, zainvestování pozemků

Střelec, František Střelec - stavitel Zlín

Stavebně technická činnost pro investora a dodavatele: příprava práce, rozpočtování dle programu RTS a URS, technický dozor investora, realizační činnost (vše i na živnostenský list v rámci ČR)

Studihrad, Ing. Oldřich Studihrad České Budějovice

Projektová a inženýrská činnost

Studihrad, Ing. Petr Studihrad České Budějovice

Projektová a inženýrská činnost

Studio A.J.T Praha s.r.o. - ing. arch. Doc. Jaroslav Trávníček Praha

Projektování architektury a pozemních staveb, územního plánování a urbanismu vč. výkonu funkce generálního projektanta; komplexní návrh a zajištění realizace interiérů; specializace: hotely, restaurace, banky, bytové domy; náročné interiéry; územní plánování v přírodních chráněných oblastech a národních parcích

Studio Degree s.r.o. Praha

Architektonická, projekční a stavební společnost; výstavba rodinných a bytových domů; inženýring a developerské projekty

STUDIO P.B. - ing. arch. Pavla Braunerová Brno-město

Poradenská, inženýrská a projektová činnost ve stavebnictví, zastupování, design, interiér, bytové doplňky

STUDIO SUGEST 2 - ing. arch. Luděk Kamiš České Budějovice

Architektura, interiér, reklamní design a investorsko-inženýrská činnost, urbanismus, projektová činnost

Studio 97A s.r.o. Zlín

Projekční a inženýrská činnost ve výstavbě, architektonické studie staveb a interiérů, projektová dokumentace, stavebně-technický průzkum, autorský dozor, technický dozor investora, komplexní dodávky na klíč

STYLBAU, s.r.o. Hradec Králové

Generální dodavatel staveb; inženýrská činnost v investiční výstavbě; projektová činnost ve výstavbě; realitní činnost

ST3 - Jaroslav Stibor Praha

Technický dozor staveb, inženýrská činnost v investiční výstavbě, inženýring staveb; rekonstrukce budov, rodinných domů, novostavby; realitní činnost - prodej/pronájem

Subterra a.s. Praha

Stavby: dopravní, podzemní, inženýrské, vodohospodářské, bytové, občanské (výstavba městských kolektorů, vodních přivaděčů, kanalizací, výstavba a rekonstrukce mostů a tunelů, výstavba a rekonstrukce železničních tratí); projektová a inženýrská činnost

SUDOP Brno, spol. s r.o. Brno-město

Projektová činnost; inženýrská činnost; konzultační a poradenská činnost v investiční výstavbě; geodetické práce, planografické práce

SUDOP Plzeň, a.s. Plzeň-město

Projektová a inženýrská činnost

SUDOP PRAHA, a.s. Praha

Projektová, inženýrská a konzultační činnost

SUCHARDA Jičín

Projektování, inženýrská činnost a technická pomoc ve výstavbě pozemních staveb; provádění jednoduchých pozemních staveb a poddodávek

Suske, Petr Suske - SEA architekt Praha

Architektonické a inženýrské činnosti vč. projektování: ekologická architektura, energetická nenáročnost, integrace zeleně do architektury (zelené střechy, zelené fasády, obytné skleníky atd.)

Svobodová, Helena Svobodová - HESO CZ sdružení Brno-venkov

Inženýrská činnost, projekce, dodávka, stavba a montáž: průmyslové stavby, průmyslová zařízení

SW & N, spol. s r.o. Praha

Technicko-ekonomické studie v oblasti rozvoje nemovitostí, inženýring, soudní znalectví; realitní činnosti - správa nemovitostí; softwarová podpora uvedených činností - oblast databází; oceňování zástav pro bankovní ústavy, projednávání úvěrů, poskytování software, organizování dražeb mimo výkon rozhodnutí; oceňování nemovitostí pro soudy, organizace, státní správu, odhady cen nemovitostí pro úvěry u KB a ČS

SyBan, s.r.o. Liberec

Rekonstrukce a revitalizace budov, půdní vestavby, montáž kontaktního zateplení, inženýrská činnost. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

Sýkora, Ing. Pavel Sýkora Praha

Architektonická, inženýrská a projektová činnost

Sýkora, Jiří Sýkora - projekty Česká Lípa

Projekční a inženýrská činnost

Šáfer, Ing. Šáfer - stavebně-inženýrská kancelář Trutnov

Stavebně-inženýrská kancelář

Šalplachta - Ing. Miroslav Šalplachta Praha

Projektová činnost v pozemním stavitelství, inženýrská činnost

Šejnoha, Ing. Jiří Šejnoha - inženýrská, investorská a projektová činnost Pardubice

Inženýrská činnost při přípravě a realizaci staveb, projektování dopravních a inženýrských staveb ; veřejnoprávní projednání stavby; technický dozor investora; manažerské řízení staveb; výkon odpovědného zástupce

Šenkýř, ing. arch. Vladimír Šenkýř Jihlava

Architektonické a inženýrské činnosti; stavebně-truhlářská výroba

Ševčík, Ing. Václav Ševčík - W PROJEKT Mladá Boleslav

Projekce a inženýring vodohospodářských a pozemních staveb

ŠIDLO Karel PROJEKCE Frýdek-Místek Frýdek-Místek

Projektová činnost: inženýrské sítě, vodovody, plynovody, topení; plynové kotelny, výměníkové předávací stanice, automatické tlakové stanice, přečerpávací stanice odpadních vod, ČOV vč. MaR; zaměření staveb, studie, projekty, rozpočty, inženýrská činnost

Šimoník, Ing. Bronislav Šimoník Brno-město

Dopravní stavby; pozemní stavby; inženýrské stavby; inženýrská činnost - příprava staveb, rozpočtů, kalkulací, harmonogramů, projektů a řídicí dokumentace staveb; výkon TDI; provádění a odstraňování staveb; služby v oblasti BOZP; organizování zadávacích řízení; posuzování energetické náročnosti budov

Šiřina, Miroslav Šiřina Karviná

Inženýrská činnost ve stavebnictví; rozpočtování HSV + PSV + montážní práce

Škornička, Ing. Martin Škornička Brno-město

Stavební dozor - technický dozor investora, tepelná čerpadla IVT, projektování staveb, inženýrská činnost

Šmidrkalová, Ing. Daniela Šmidrkalová Praha

Inženýring; stavební činnost; truhlářské práce na zakázku, osazování oken, dveří, kuchyně na míru, vestavěné skříně; obchodní činnost

Šolc, Ing. Jaroslav Šolc Trutnov

Projektování staveb; inženýrská činnost; rekonstrukce

Špaňhel, Ing. Jaroslav Špaňhel - STAVING ateliér Uherské Hradiště

Projektová činnost v investiční výstavbě, inženýrská a poradenská činnost - pozemní stavby, technika prostředí

Šplíchal, Ing. Ladislav Šplíchal - DIMENSE Liberec

Projektování rodinných a obytných domů, občanských staveb, projekty modernizací a rekonstrukcí, statické posudky a inženýrská činnost

ŠPOK PROJEKT, s.r.o. Ostrava-město

Inženýrská a projektová činnost

Šrom, ing. arch. Pavel Šrom, autor. arch. Praha

Architektonická, projekční a inženýrská činnost

Štáfek, Ing. František Štáfek, CSc. Praha

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby; soudní znalec v oboru projektování a stavebnictví; znalecké posudky v oboru pozemní stavby; projekční, inženýrská a obchodní činnost ve výstavbě; provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Šťastník, Ludvík Šťastník Žďár nad Sázavou

Výstavba pozemních a inženýrských staveb; instalatérské práce; obchodní činnost; archtektonická, inženýrská a projektová činnost

Štícha, Ing. Štícha - SIKK Jindřichův Hradec

Projektování, inženýrská činnost, stavby na klíč; truhlářství a interiéry

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o. Klatovy

Architektonická, projekční a inženýrská kancelář zajišťující komplexní služby v oblasti přípravy návrhu, projektování a zajišťování výstavby pozemních staveb

ŠUMAVA - technická a realitní kancelář Klatovy

Obchodní, realitní, projektová a inženýrská činnost; znalecké posudky, odhady obvyklé ceny, tržní oceňování nemovitostí i podniků

Šumová, Ing. Hana Šumová Česká Lípa

Projektová a inženýrská činnost v oboru pozemních staveb a vodohospodářských staveb

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk

Vodohospodářské stavby, vodovody, kanalizace, vodoinstalatérství, komplexní příprava a provádění inženýrských staveb; investorsko-inženýrská činnost; projektová činnost

Švajcr, Ing. Miloš Švajcr Plzeň-město

Projektové práce - pozemní stavby; inženýrská činnost

Švejda, Jiří Švejda Praha

Inženýrská činnost ve stavebnictví, řízení staveb, stavební dozor, zajištění stavebního povolení a územního rozhodnutí, zajištění kolaudace, výběrové řízení pro projektanta či stavební firmu, pomoc při sestavení smlouvy o dílo se zhotovitelem, konzultace a poradenství, specializace na výstavbu rodinných domů

TANGENTA, spol. s r.o. České Budějovice

Inženýrská a projektová činnost; zateplování budov - systém SCHWENK; poradenská činnost v oblasti úspor energií; obnova památkových objektů, stavebnictví

Tázlar, Petr Tázlar Mělník

Stavební poradenství: tvorba rozpočtů, příprava staveb, inženýring, zprostředkování obchodu ve stavebnicví

TDO CLIMA, spol. s r.o. Ostrava-město

Výroba, instalace a opravy chladicích zařízení, montáž a opravy měřicí a regulační techniky; projektová činnost v investiční výstavbě; investorská a inženýrská činnost; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; montáž, servis, opravy a údržba

Tebodin Czech Republic, s.r.o. Praha

Projekční a inženýrská činnost v investiční výstavbě - komerční, průmyslové i technologické stavby a celky; poradenství: energetika, životní prostředí, úpravy odpadních vod; konzultační středisko EKIS

TECONS s.r.o. Praha

Obchod, poradenství, engineering: zabezpečení staveb proti vodě za pomoci těsnění na bázi bentonitu sodného, pomocí pružných jednosložkových injektážních směsí a nebo těsnicími pásy z plastických hmot (PVC-P); výhradní dodavatel materiálů dovážených od německých firem CONTEC GmbH a KUNEX GmbH a belgické firmy DE NEEF CONCHEM

TEEN konsorcium Vsetín

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

TECH-COM-SERVIS CENTRUM, spol. s r.o. Praha

Prodej: kanadské odvlhčovače mobilní i stěnové, kanadské zvlhčovače vzduchu vč. čističů, klimatizační mobilní nebo okenní jednotky vč. vytápění, dělené jednotky SPLIT; inženýrsko-investorská činnost (výstavba plynových zařízení); prodej samolepicích reflexních fólií amerických firem AVERY DENNISON a 3M technická pomoc při výběru klimatizací

TECH INVEST OSTRAVA, a.s. Ostrava-město

Architektura, projektování a inženýrská činnost v pozemním stavitelství; projekty a realizace interiérů; oceňování nemovitostí; realizace staveb

TECHNOPROJEKT, a.s. Ostrava-město

Projektová činnost v investiční výstavbě (divize: stavební, inženýrsko-investičních činností, energo-technologická, ekologicko-rekultivační, dopravních staveb); projektové dokumentace všech stupňů, posudky a studie pro všechny stupně přípravy staveb, statické, oponentní a jiné stavební posudky; konzultační a poradenské služby

TECHNOS - Ing. Radko Pöschl Praha

Investorská a poradenská inženýrská činnost, poskytování odborné pomoci v oblasti poruch stavebních objektů a cen nemovitostí, znalecká činnost, částečně projektová činnost

TEKOM CZ spol. s r.o. České Budějovice

Pozemní a inženýrské stavitelství; obchodní činnost; projektová a inženýrská činnost

TEKO, spol. s r.o. Žďár nad Sázavou

Provádění průmyslových, bytových, občanských a inženýrských staveb; projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

TEMES, s.r.o. České Budějovice

Montáž elektrických stanic a rozvoden do 400 kV; inženýrská činnost v energetice a stavebnictví; elektroinstalační práce

TEMEX, spol. s r.o. Ostrava-město

Automatizace; výroba jednoúčelových strojů; vzduchotechnika a klimatizace; inženýring - studie, projektová dokumentace, tvorba software pro řídicí systémy, montáž a realizace díla vč. uvedení do provozu, servis

Tender Group plus, s.r.o. Praha

Pořádání obchodních veřejných soutěží, odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí vč. lektorské činnosti; inženýrská činnost v investiční výstavbě; činnost technických a ekonomických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

TENEL, spol. s r.o. Praha

Projektová a inženýrská činnost v oblasti TZB - vytápění, chlazení, vzduchotechnika

TENZA, a.s. Brno-město

Projektová činnost; montáž technologických zařízení; vodoinstalatérství, topenářství; účetní poradenství; obchodní činnost; inženýrská činnost; stavební činnost; pronájem; zámečnictví; klempířství; výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů; technické poradenství; montáž, opravy a rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

T.E.O. Brno - Ing. Miloš Čáslava Brno-město

Projektování a investorsko-inženýrská činnost v oboru průmyslových staveb a technologických celků; specializace: úpravny rudných a nerudných surovin a odpadních materiálů

TePro Praha Praha

Inženýrské služby v oboru vytápění a vzduchotechniky zahrnující dodávky technické dokumentace a technologie zařízení vč. technického dozoru a poradenské služby

TERPROJEKT - Ing. Jindřich Minařík Praha

Inženýrská a investorská činnost; konzultační a poradenská činnost; projektování interiérů; urbanismus, územní plánování; projektování pozemních staveb; předprojektová příprava, studie; realitní činnost

TESTASPOL, spol. s r.o. Teplice

Stavební práce HSV + PSV; inženýrská činnost; projekce

TEVYS s.r.o. Teplice

Projekční, inženýrská, stavební a realitní činnost; správa nemovitostí

T-FESTING, spol. s r.o. Trutnov

Stavební a inženýrská činnost, projektová činnost, dodávky a montáže ÚT, ZT a plyn; obchod materiálem pro instalaci a topení vč. zdrojů tepla

THERMO PLUS - projektový ateliér Trutnov

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce RD

Ticháček, Ing. Karel Ticháček Trutnov

Inženýrská činnost, služby investorům, technický dozor

Timr, ing. arch. Martin Timr České Budějovice

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

Tip-Ex Partner, s.r.o. Praha

Poradenství, projektová a inženýrská činnost, dodávka a montáž gastronomických zařízení, celků průmyslového chlazení, zdravotnických zařízení, laboratoří, prádelen; zdravotechnika, vytápění, elektrická instalace, vzduchotechnika

T.L.S development s.r.o. Praha

Architektura, návrhy interiérů; kompletní projektová příprava ve výstavbě, inženýrská činnost, realizace staveb, ekonomické poradenství ve stavebnictví; developerská činnost

TMS PROJEKT Strakonice

Projektová a inženýrská činnost; kopírování

Tománek, Antonín Tománek Olomouc

Projektová, inženýrská a investorská činnost

Tomek, Ing. Jiří Tomek Olomouc

Kompletní dodávka projektové dokumentace: stavební projekce pozemních staveb, novostavby, rekonstrukce, přípojky, statické výpočty, PENB, Zelená úsporám, rozpočty, inženýrské služby, poradenské služby

Tomsa, Libor Tomsa ARCHITEKT Praha

Projektová, poradenská a inženýrská činnost - architektura, pozemní stavby, urbanismus, interiéry

TOPEterm, spol. s r.o. Plzeň-město

Obchodní činnost - topné a ochranné elektrické kabelové systémy DEVI, nízkoteplotní teplovodní vytápěcí systémy UNIVERSA, plynové kotle JUNKERS, BAXI, DAKON, KARMA, MORA a další; montáže - dodávky pro vytápění, podlahové a stěnové vytápění, rozvody vody, kanalizace; tepelná čerpadla, plynové kotle; dodávky domovních a průmyslových plynovodů, plynových spotřebičů do a nad 50 kW; revize vyhrazených plynových zařízení; montáže vyhrazených elektrických zařízení; projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

TopoGraf, spol. s r.o. Praha

Zeměměřická a kartografická činnost; vydavatelství; stavební geodetická činnost; poradenská činnost a inženýring

TOP PROJEKT, spol. s r.o. Brno-město

Projekce - stavební management, dodavatelská činnost ve stavebnictví, inženýrská činnost

TORKRET - Zdeněk Bartoň, s.r.o. Liberec

Stavební činnost: stavby na klíč, rekonstrukce budov, sanace železobetonových konstrukcí, zpevňování staticky narušených konstrukcí; torkretování, stříkané betony; průmyslové podlahy vč. oprav a rekonstrukcí; speciální nátěry na beton; broušení, otryskávání, řezání a frézování betonových ploch, texturované betonové povrchy; sanace vlhkého zdiva, zateplování fasád; opravy pomníků a válečných hrobů; projektová činnost; inženýrská činnost

TPF s.r.o. Praha

Inženýrská, projekční a poradenská kancelář v oblasti oken a dveří, lehkých obvodových plášťů a fasádních konstrukcí

T PROJEKT s.r.o. Brno-město

Generální dodavatel staveb; komplexní revitalizace bytových domů; výstavba pozemních staveb; spolupráce pouze s osvědčenými dodavateli stavebních prací; působnost na území celé Moravy; skladové a výrobní zázemí, stavební technika, kontejnery; poradenství v oblasti revitalizace domů (panelových, bytových); zajištění technického dozoru investora; pomoc při výběru dodavatele stavby; pořádání výběrových řízení; zajištění znaleckých posudků; akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám

TRANSCONSULT s.r.o. Hradec Králové

Projektová a inženýrská činnost v oboru elektro

TRASKO, a.s. Vyškov

Architektonické a inženýrské služby vč. projekce, pozemní a inženýrské stavitelství; obchod: železářské, instalatérské a topenářské zboží; výroba: zámky a kování, nádrže, zásobníky a kontejnery z kovů s obsahem nad 300 l, nádoby na stlačený plyn; elektroinstalace, vzduchotechnika, zdravotní instalace, vytápění, měření a regulace, chlazení a klimatizace, servis, projekce; regenerace panelových domů

TREFA Hradec Králové, spol. s r.o. Hradec Králové

Stavby na klíč - náročné interiéry, půdní vestavby, tesařské práce; inženýrská a poradenská činnost; projektová dokumentace pozemních staveb; odvlhčování staveb - systém AQUAPOL

TriGránit Czech Republic s.r.o. Praha

Developerská činnost, inženýrská činnost, realitní činnost (např. Luxembourg Plaza)

TRIMR, v.o.s. Ostrava-město

Elektromontážní práce - silnoproud, slaboproud, telefonní ústředny a telekomunikační zařízení; měření a regulace; projekční činnost; inženýrská a poradenská činnost; obchodní činnost: el. materiál, kabely a vodiče, svítidla; obchod na Internetu

TRIO PROJEKT - architektonická a inženýrská spol. s r.o. Trutnov

Kompletní projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví

Trojan, Luděk Trojan Praha-východ

Výstavba rodinných domů na klíč; rekonstrukce a opravy staveb; inženýrská činnost

Trs, Jan Trs - Kelt Český Krumlov

Projektová činnost ve výstavbě - zajišťování projektů oborů: pozemní, dopravní, inženýrské stavby; inženýrská a konzultační činnost; umělé osvětlení a silnoproudé rozvody; provádění revizí elektrických zařízení do 1000 V a nad 1000 V

Třináctý, Jiří Třináctý, DiS. Břeclav

Projektování inženýrských sítí - vodovody, kanalizace, plynovody, komunikace, inženýrská činnost

TS & B, spol. s r.o. Olomouc

Novostavby a rekonstrukce na klíč; projekční a inženýrská činnost; výroba a prodej betonového zboží (skruže, žlaby, škvárobetonové tvárnice); přeprava betonové směsi autodomíchávačem T 815

T-STRING Pardubice, a.s. Pardubice

Výroba a prodej drátěného pletiva z pozinkovaného nebo plastového drátu, sloupů, vrat, vrátek, drátů (ostnatých, žilkovaných aj.); plotové rámy vč. výpletů, podhrabovýcch desek a ostatních plotových doplňků; projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví; pronájem kanceláří vč. virtuálních, zasedacích místností a reklamních ploch; planografické práce a vazba knih

Tůmová, Helena Tůmová Praha

Projektové práce, inženýrská činnost, konzultace ve stavebním právu, technické dozory autorizovaného technika

Turek, Ing. Petr Turek Praha-západ

Projektování dopravních a inženýrských staveb a jednoduchých pozemních staveb, statické posudky, inženýrská činnost, stavební dozor

TVP MONT, s.r.o. Nymburk

Realitní činnost, správa nemovitostí, provádění bytových, občanských a průmyslových staveb, montáž a opravy rozvodů, vytápění, plynu, vody a kanalizace, údržba a opravy střech a fasád, realizace půdních vestaveb a nástaveb; odborné posudky, projekce, inženýrská činnost, technický dozor, posudky biologického stavu dřevěných konstrukcí

TYL-MT DESIGN Ostrava-město

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

Uhlíř, Ing. Ladislav Uhlíř - projektová a inženýrská činnost Louny

Projektová dokumentace objektů pozemních staveb a jejich rekonstrukcí, investorská a inženýrská činnost

UKW, spol. s r.o. Praha

Projekce, inženýring a dodávka bytových, občanských a průmyslových staveb

UNIAT, projekční a inženýrská kancelář Vsetín

Projektová dokumentace staveb, dokumentace stávajících stavů, projekty interiérů, montáž sádrokartonu, bezkabelové centrální vysavače AXPIR, stavební systémy IZOBLOK, realizace staveb, inženýrská činnost, rozpočty

UNIBON Praha, spol. s r.o. Praha

Interiérové doplňky z kovů; informačně-orientační systémy; inženýrská činnost ve stavebnictví; stavební dodávky; správa nemovitostí

Uniga-cz a.s. Praha

Realitní činnost; investorská a inženýrská činnost v oblasti výstavby; developerská činnost - výstavba řadových rodinných domů

UNION ARCH, spol. s r.o. Liberec

Poradenské, konzultační a expertní činnosti pro přípravu a realizaci staveb (exteriéry, interiéry), obstaratelství a prodejní činnosti předprojektových a projektových prací, zpracování územně plánovacích podkladů, projektování v oboru pozemních staveb

UNION INVEST, spol. s r.o. Karviná

Investorsko-inženýrská, realitní a zprostředkovatelská činnost ve výstavbě; stavební povolení, stavební dozor

UNIPRO HaUS Centrum, spol. s r.o. Brno-město

Projekční, stavebně-montážní, dodavatelská a inženýrská činnost při přípravě a realizaci staveb; poradenské, konzultační a technicko-ekonomické služby, odborná specializace na zemědělské stavby

UNIPROJEKT Hodonín Hodonín

Projektová činnost - obytné, občanské a průmyslové stavby; inženýrská činnost; soudní odhady nemovitostí; tržní oceňování

UNI projekt Liberec, v.o.s. Liberec

Stavební projekční a inženýrská činnost

UNIPROJEKT Litomyšl Svitavy

Zpracování projektové dokumentace v oboru pozemních staveb, inženýrských staveb a architektury; průzkumy, posudky, inženýrská činnost, zaměření stávajícího stavu, poradenské služby, kovářská umělecká výroba

UNIPROS - Milan Rýdl Tachov

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě

UNISON Praha, spol. s r.o. Praha-východ

Projektová činnost; realizace staveb vč. interiérů; investorský inženýring; obchodní činnost - zastoupení firmy Borks Patenttavler (školicí a výukové tabule, plátna vč. příslušenství) a firmy Nordisk Skoletavle Fabrik (školní tabule)

UNISTA, spol. s r.o. Liberec

Inženýrská a poradenská činnost ve stavebnictví; provádění průmyslových, bytových, občanských a inženýrských staveb; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje; silniční doprava

United Architect Studio, s.r.o. Praha

Inženýrská a projektová činnost ve výstavbě

ÚRS Praha, a.s. Praha

Tvorba a prodej směrných cen stavebních prací (vydávaných na CD i tiskem) a stavebního software: KROS plus a KROS pro nabídky, rozpočty, kalkulace, fakturaci; program ProfiKROS pro malé firmy specializované na 1 - 2 řemeslné obory; KORAL pro řízení staveb pomocí harmonogramu; OFERTA pro výběr dodavatelů; základní i specializované kurzy pro rozpočtáře, odborné a vedoucí pracovníky; inženýrská a poradenská činnost v oceňování a cenách stavební produkce, v zadávání staveb, v rozpočtování a kalkulacích

Urválek, Jaroslav Urválek Mělník

Projekty RD a malých staveb; dozor projektanta, stavební dozor; inženýrská činnost, výběrová řízení, výběr stavební firmy, rozpočtová činnost

VA HOLDING a.s. Brno-město

Inženýrská činnost

Vachulka, Petr Vachulka Most

Projektová činnost; inženýrská činnost; provádění stveb; sklenářské, malířské a natěračské práce

Valášek, Ing. Stanislav Valášek Prostějov

Projektová a inženýrská činnost

VALBEK, spol. s r.o. Liberec

Konzultační a inženýrská kancelář, hlavní obory: projektování silnic, mostů, tunelů, pozemních a vodohospodářských staveb, geodetické práce, inženýring, řízení a realizace projektů, vizualizace a 3D grafika, vývoj a prodej modulárního softwaru pro řízení a controlling staveb Aspe®; program pro rozpočtování, kalkulace, tvorbu harmonogramů a sledování realizace staveb; nákladový contolling, výrobní plán, podpora manažerského řízení zakázek, vyhodnocení dodavatelských nabídek, subdodavatelský režim

Vaněček, Ing. Jiří Vaněček Teplice

Projekční práce ve stavebnictví se speciálním zaměřením na zakládání staveb, statiku, mosty; řešení geotechnických problémů; statické zajištění objektů; inženýrsko-geologický (geotechnický) průzkum

VANKOL, spol. s r.o. Praha

Inženýrská činnost zajišťující dodávky restaurátorských prací, rekonstrukce, opravy a služby při obnově a restaurování kulturních památek

VAPRO - Pavel Valenta Bruntál

Projektování v oboru pozemního stavitelství; inženýrská a investorská činnost; provádění technického dozoru stavby

VCES PROPERTY DEVELOPMENT a.s. Praha

Realitní činnost; architektonická, projektová a inženýrská činnost

Večeřa, Ing. Petr Večeřa Olomouc

Architektonické a inženýrské služby vč. projektování

VERI Praha Praha

Projektová, investorská a zprostředkovatelská kancelář - projektová a inženýrská činnost, zejména stavby obchodu a cestovního ruchu, statika, havarijní stavy, zemní vlhkost, dřevokazné organizmy vč. znaleckých posudků

Veselý, Přemysl Veselý Brno-město

Stavební a inženýrská činnost: výstavba, rekonstrukce a opravy inženýrských sítí vč. přípojek, ekologických staveb, ČOV, vodojemů, tepelných rozvodů, kolektorů, silničních staveb, chodníků, zpevněných ploch hřišť (klasický nebo umělý povrch) a staveb pozemního a průmyslového stavitelství

VESTAP Pardubice s.r.o. Pardubice

Dodavatelská činnost, inženýrská činnost. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

VETEŠNÍK & spol., a.s. Litoměřice

Provádění inženýrských, bytových, občanských a průmyslových staveb; rekonstrukce; projektová a inženýrská činnost; obchod stavebním nateriálem; silniční motorová doprava

VHOS, a.s. Svitavy

Provoz, údržba a rozvoj zařízení vodovodů; kanalizace a čištění odpadních vod; prodej čerpadel a vodáren; servis čerpací techniky; stavební činnost - výstavba vodovodů, kanalizací a ČOV; velkoobchod s vodárenským, instalatérským a topenářským zbožím, elektroinstalačním materiálem, se zařízením pro úpravny a čistírny vod; pro stavby vodovodů, kanalizačních sběračů a odpadního potrubního vedení; monitoring a čištění kanalizačního potrubí; služby inženýrsko-technické

VH-TRES, spol. s r.o. České Budějovice

Projektová a inženýrská činnost: vodohospodářské stavby se zaměřením na hydrotechniku a povodňovou ochranu, městské odvodňování

Via Optime, v.o.s. Plzeň-město

Služby investorům - poradenství, marketing - průzkumy trhu; zprostředkovatelská, inženýrská a realitní činnost; poradenství při tvorbě a financování podnikatelských záměrů a jejich realizaci; personální management

VIDEALL PROJEKT - Jiří Sváček Český Krumlov

Projekčně-inženýrská činnost v oboru voda, kanalizace, zdravotní instalace

VINTER, s.r.o. Brno-město

Stavební činnost - objekty; inženýrská a obchodní činnost; obklady a dlažby (keramika, přírodní kámen, mramor), další obory - vodo-topo, malíř, natěrač, tapetář, pokrývač, tesař, klempíř; zateplování budov, vybavení interiérů, rekonstrukce bytových jader

VIS, a.s. Praha

Inženýrská a projektová činnost v investiční výstavbě: zabezpečení vstupních podkladů, projektová příprava pro územní a stavební řízení, zabezpečení dodávek pro stavbu, práce spojené s realizací stavby

VISPO, spol. s r.o. Ústí nad Orlicí

Výroba nerez zařízení a doplňků pro zpracování potravin, stravovací služby, laboratoře a speciální provozy; montáže výrobních linek, zařízení a technologických rozvodů; svařování hliníku; inženýrská činnost, dodávky staveb

Vitouš, Ing. Karel Vitouš Liberec

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

Vítovec, Václav Vítovec - inženýrská činnost v investiční výstavbě Plzeň-město

Vedení staveb, stavební dozor, zajištění stavebního řízení

Vladík, Ing. Tomáš Vladík Praha

Inženýrská činnost při přípravě a realizaci technologických, inženýrských a mostních staveb, staveb pro plynárenství; projektová činnost

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Brno-město

Výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, speciální vodárenské činnosti: rozbory pitných a odpadních vod v akreditované laboratoři, odběr vzorků pitných a odpadních vod, průzkum vrtů a kanalizačních stok televizní kamerou, měření průtoků, úřední měření, dodávka systémů měření, průtoků; prodej zařízení pro odběr vzorků, příslušenství do laboratoří; projekční a inženýrská činnost ve vodním hospodářství

VODNÍ CESTY a.s. Praha

Projektová a inženýrská činnost

Vodní stavby, a.s. Praha

Inženýring při dodávkách staveb; pronájem pozemků a nebytových prostor - realitní činnost

Vodohospodářský podnik a.s. Plzeň-město

Projektová a inženýrská činnost v oblasti vodohospodářských staveb; technologie životního prostředí; laboratorní činnost v oblasti pitných a odpadních vod

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha

Inženýrská a projektová činnost v investiční výstavbě (příprava staveb, realizace, uvádění do provozu, technický dozor stavby); geodetické a právní služby; ekonomické poradenství, poradenství při zavádění ISO, EMS, výkon technicko bezpečnostního dohledu na vodohospodářských dílech IV. kategorie; organizace veřejných soutěží dle platných předpisů, žádosti o dotace z prostředků státních a EU

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Břeclav

Provozování vodovodů a kanalizací, diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí, provádění analýz vzorků vod; projektová činnost, investorská a inženýrská činnost

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Náchod

Provozování vodovodů a kanalizací; silniční motorová doprava; obchodní činnost; projektová činnost; montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení; investorská a inženýrská činnost

Vojáčková, Marie Vojáčková Praha

Inženýrská činnost (zjištění inženýrských sítí, ohlášení staveb, stavební povolení, územní rozhodnutí, územní souhlas, kolaudační řízení, zábory komunikací a další)

Vojenské stavby CZ, a.s. - konkurzu Praha

Inženýrská a projektová činnost, dodávky staveb na klíč, průmyslové stavby, zařízení pro ekologii

Vokoun, Jiří Vokoun, autor. tech. Náchod

Projektová činnost v oboru pozemních staveb; architektonické poradenství; inženýrská a investorská činnost, autorizovaný stavitel

Volf, Josef Volf - projektant Šumperk

Projektová, inženýrská a poradenská činnost v oboru pozemní stavitelství

Voltcom, spol. s r.o. Praha

Vše pro elektrické tranformační stanice, měření elektrické energie a kompenzace, opravy při poruchách a haváriích, rozvody vn, velkoobděry, střední odběry; výstavby a montáže trafostanic, kabelové přípojky; inženýrská činnost, údržba, čištění, revizní činnost, požární ochrana, rekonstrukce, elektroprojekty; stavební práce, stavební projekty

VOMA - Ing. Přemysl Duda Ostrava-město

Stavební a projektové práce, komplexní dodávky staveb, autodoprava. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

Vorlíček, ing. arch. Miloslav Vorlíček Příbram

Projektový ateliér, inženýrská kancelář

VPH PRO, spol. s r.o. Most

Projekční činnost v investiční výstavbě; inženýrská činnost

VPK - MAURER Hradec Králové

Projektová a inženýrská činnost v oboru vodního hospodářství a inž. staveb, vnitřních rozvodů (plyn, voda, kanalizace, vzduchotechnika)

VPÚ DECO Brno, a.s. Brno-město

Komplexní činnosti pro investiční výstavbu: projektová činnost, investorsko-inženýrská činnost, práce geodetické a reprotechnické

VPÚ DECO Plzeň, a.s. Plzeň-město

Projektování staveb; inženýrská činnost; provádění bytových, občanských a průmyslových staveb

VV3 s.r.o. Brno-město

Projekce, realizace, inženýring s orientací především na rodinné domy a bytovou výstavbu

Vykydal, Oldřich Vykydal - Ht+ Šumperk

Odstraňování biotického zatížení (dřevomorka, brouci, plísně, řasy aj.) progresivními metodami (biocidní stříbro, mikrovlny aj.), dekontaminace, sanace po požáru, manipulace s nebezpečnými odpady, demolice, práce ve výškách pomocí horolezecké techniky, investorsko-inženýrská činnost ve výstavbě; autorizovaná osoba; nebezpečné látky, speciální čisticí práce s použitím aktivní pěny, injektáž, DDD, dezinsekce, dezinfekce, spárování, otryskávání, odstraňování, odstraňování následků povodní; montáže, nástřiky

Vymazal, Ing. Jaroslav Vymazal a spol., v.o.s. - v likvidaci Olomouc

Stavitel - provádění bytových a občanských staveb se zaměřením na obnovu a rekonstrukce památkových objektů; projekční a inženýrská činnost ve výstavbě; výroba a prodej stavebních hmot; nákladní doprava

Výravová, Blanka Výravová - TELKOMPROJEKT Ústí nad Labem

Projektová a inženýrská činnost v telekomunikacích a radiokomunikacích, projektování elektrických zařízení a kabelové televize, datové sítě, VSAT

Výstavba inženýrských staveb a.s. Praha

Projekční, inženýrská a poradenská činnost v oblasti přípravy a realizace staveb

Waldvogel & Partner s.r.o. Praha

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

W.B.C. s.r.o. Praha

Projektové, stavebně-montážní a inženýrské práce

Weilguny, Ing. Viktor Weilguny Chomutov

Projektování pozemních a dopravních staveb, statika staveb, posudky; inženýrská činnost; soudní znalec - vady a poruchy staveb, cenové odhady nemovitostí vč. tržních, smluvní znalec České spořitelny

WÍZNER AA Český Krumlov

Projektová a inženýrská činnost - autorizovaný architekt: projektování pozemních staveb, interiérů a územně-plánovací činnost

XP Construction s.r.o. Praha

Generální dodávky staveb s poskytováním komplexního servisu souvisejících služeb pro stavební investory; výstavba a renovace kancelářských budov, obytných domů, továrních budov vč. komplexních služeb: projekty, poradenství, průzkum stavební plochy a vyhodnocení, zajištění projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti, technický dozor, odborné konzultace

YIT Stavo s.r.o. Praha

Projektová a inženýrská společnost: projektová příprava staveb, inženýrská činnost, projektový management

Zajíc, Ing. František Zajíc Pelhřimov

Projektování v investiční výstavbě - pozemní stavby; inženýrská činnost; technický dozor; obstaravatelská činnost na základě mandátní smlouvy; odhady nemovitostí; kupní, darovací a zástavní smlouvy týkající se nemovitostí; stavební spoření

Z a M - Zazvonil a Mužík Praha

Oceňování nemovitostí, projekty a inženýring pozemních staveb, tržní oceňování, znalectví kvality staveb

ZAVOS s.r.o. Praha

Inženýrská, poradenská a zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví; správa nemovitostí; ekonomické poradenství

Zelinka, Ing. Vladislav Zelinka Kroměříž

Projektová a inženýrská činnost

Zeman, Ing. Otakar Zeman, autor. ing. Praha-západ

Projektová, inženýrská, realizační i poradenská činnost autorizovaného inženýra v oboru pozemních staveb

Zemědělsko-potravinářské projekty, a.s. Ostrava-město

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; zprostředkování prací a služeb

ZETES Plzeň, a.s. Plzeň-město

Inženýrská činnost ve výstavbě; zprostředkování obchodu a služeb; ekonomické služby a poradenství; činnost organizačních a ekonomických poradců; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

ZEUS - Ing. Břetislav Štefan Svitavy

Vodohospodářské, pozemní stavby; výroba zateplovacích fasád INTERSTONE (COLOROC); výroba a montáž ocelových konstrukcí; projekční a inženýrská činnost

Z + H Stavby na klíč, s.r.o. Brno-venkov

Výstavba bytových a rodinných domů, občanské vybavenosti, průmyslových objektů, hal; elektromontáže - dodávky a montáže elektrických rozvodů a zařízení vč. zabezpečovacích zařízení a sdělovacích zařízení; inženýrská činnost ve stavebnictví, projekty, rozpočty, dozory, investice; dodávky a montáže zařízení pro úsporu tepelné energie v parních systémech dle patentu a certifikátu B-30-00843/99

Zillich, ing. arch. Vlastimil Zillich Bruntál

Architektonická, projektová a inženýrská činnost

ZILVAR, spol. s r.o. Náchod

Stavební fa a projekce pozemních staveb, rodinných domků a interiérů

ZILVAR stavební, s.r.o. Náchod

Kompletní dodávky staveb; inženýrská činnost

ZIPP Praha spol. s r.o. Praha

Výroba stavebních betonových prvků; inženýrská činnost

ZKRAT, s.r.o. Praha

Stavební činnost - objekty; výstavba bytů; výstavba rodinných domů; rekonstrukce; půdní nástavby a vestavby; rekonstrukce bytových jader; výstavba a rekonstrukce kotelen a výměníkových stanic; elektrická instalace, elektroinstalatérské práce; realizace a servis rozvoden vn a nn, telefony, EZS, EPS, STA, strukturovaná kabeláž; inženýrská činnost

Zlínská realitní kancelář s.r.o. Zlín

Zprostředkování prodeje a koupě nemovitostí, správa nemovitostí, tržní ocenění a znalecké posudky, inženýring

ZNOJMOPROJEKT - ing. arch. Radomír Kaman, s.r.o. Znojmo

Projektování staveb, projekční ateliér, architektonická činnost, inženýrské služby, urbanistické studie, územní plány

ZPA Industry, a.s. Karlovy Vary

Inženýrské služby, dodávky a produkty pro elektrické systémy nn a vn, polní instrumentaci, řídicí systémy a SCSDS/HMI systémy

ZUKLÍN František - STAVEBNÍ SERVIS Strakonice

Dodávka stavebních prací; projektování staveb; inženýrská činnost ve výstavbě

ZVONÍČEK Jiří - stavební podnikatel Praha

Stavby a rekonstrukce na klíč vč. zajištění projektové dokumentace a inženýrského servisu

ZVU Engineering, a.s. Hradec Králové

Projekty, inženýring, dodávky, instalace a uvádění do provozu - investiční celky, provozní soubory a kusová zařízení pro chemický a petrochemický průmysl, energetiku a ekologii

1. SMV, s.r.o. Praha

Zprostředkování obchodu; stavebnictví; architektonické a inženýrské služby (včetně projektování)

1. stavební Litoměřice, a.s. Litoměřice

Stavebně-montážní práce; inženýrská činnost; zemní práce a demolice; doprava nákladů, těžba kameniva; půjčovna stavební mechanizace, servis a opravy aut a mechanizace

2M atelier Brno-město

Komplexní servis v projektové a inženýrské činnosti staveb obytných, občanských a průmyslových (projednání projektové dokumentace s orgány státní správy, vyřízení potřebných povolení); předprojektová příprava (průzkumy, posudky a legislativní požadavky); návrhy a realizace interiérů

404 - projekce, architektura, design, grafika Plzeň-jih

Architektonické a inženýrské činnosti; projekce rodinných domů

REKLAMA