REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Zprostředkovatelská činnost

také zajištění činnosti třetí osobou, obstaravatelské služby

Zpět k nadřazené kategorii „Inženýrská činnost“

Zařazené firmy (260)

ABC Olomouc Olomouc

Architektura a projektování pozemních staveb; zprostředkovatelská a poradenská činnost

AB Stavos, s.r.o. Příbram

Zprostředkování služeb ve stavebnictví: ověření souladu uvažované stavby se schváleným územním plánem obce; zprostředkování PD, nutných posudků, měření, vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, účastníků řízení vč. vlastníků a správců stávajících zařízení a sítí; zastupování stavebníka při všech jednáních souvisejících se stavbou jak s úřady, dotčenými orgány, tak účastníky řízení; vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudačního rozhodnutí; vyřízení administrativy na katastrálním úřadě

A.D.N.S. architekti Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě; zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví

AGANA, a.s. Praha

Poradenství v oblasti podnikání a řízení; zprostředkovatelská a obchodní činnost

AGRES - realitní kancelář, s.r.o. České Budějovice

Zprostředkovatelská činnost v oblasti stavební přípravy; realizace výkupu pozemků

AGROPROJEKT Praha, s.r.o. Praha

Projektová činnost - bytové, občanské, sportovní, průmyslové, zemědělské a inženýrské stavby a rekonstrukce, urbanismus, zprostředkovávání v investiční výstavbě, inženýrsko-technická činnost ve stavebnictví, činnost organizačních a ekonomických poradců, hydrogeologie se zaměřením na HG průzkum a ochranu podzemních vod; prodej a koupě pozemků; poradenská a konzultační činnost; obchodní činnost

AGROTRADE, a.s. Praha

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a investic; poradenská činnost; reklamní a propagační činnost; obchodní činnost

ALFA plus Hodonín

Obchodní a zprostředkovatelská činnost - dodávky výplní stavebních otvorů vč. montáže (plasty, ocel); výroba plotů, bran, pergol, palisád apod. z PVC profilů; poradenská a projektová činnost

ALLEGRO Praha Praha

Stavební, dřevovýrobní, kovovýrobní a investorské práce; nákup, pronájem a prodej stavebních strojů, technologických, provozních zařízení a nemovitostí; zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti podnikání; realitní činnost

AMBICO, a.s. Praha

Prodej stavebnin; půjčovna nářadí; poradenství; zprostředkovatelská činnost; rekonstrukce bytových jader; dodávka a montáž střešních oken

AMBO sdružení - Ing. Jiří Smělý Praha

Informační servis a zprostředkování v oblasti ochrany majetku a osob - konference, školení, oborové katalogy

APLAZEM s.r.o. Brno-město

Zprostředkování obchodu a služeb

APP-PROJEKT, spol. s r.o. České Budějovice

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví; vedení staveb; zprostředkovatelská činnost v oblasti prodeje a nákupu nemovitostí; reprografické služby; obchodní činnost

AQUA servis, spol. s r.o. Vsetín

Vodoinstalace a další řemeslné stavební práce; obchodní a zprostředkovatelská činnost

ARCHIS Praha - doc. ing. arch. Ivan Horký, DrSc. Praha

Poradenská a projektová činnost, interiéry, architektura, pozemní stavitelství, urbanismus a územní plánování; zprostředkovatelská činnost v obchodě

ARCHITEKTURA ZAHRADY - Ing. Hana Vymazalová Znojmo

Návrhy zahrad rodinných domků a veřejné zeleně měst a obcí, pasportizace zeleně, plány údržby, oceňování dřevin, poradenství v oboru, kompletní zajištění realizace, databáze firem v oboru; encyklopedie rostlin, novinky z oboru na www.garten.cz

ARKOS, spol. s r.o. Praha

Projektová, inženýrská, poradenská a zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě, architektonické studie, návrhy interiérů

ARTOP - ing. arch. Eva Rokosová Praha

Projektová, poradenská a konzultační činnost v oboru architektura; využití a oceňování nemovitostí; zprostředkovatelská činnost

ASIO, spol. s r.o. Brno-město

Výroba, vývoj a prodej zařízení pro čištění odpadních vod, úpravu vody a čištění vzduchu; ČOV, nádrže, septiky, jímky z plastů, vodoměrné a čerpací šachty, lapáky tuků, odlučovače, program na zachycení a zpracování dešťových vod; recyklace barev a lepidel, zhotovování plastových a nerezových výrobků; čištění odpadních vod z potravinářského průmyslu; projektová činnost v investiční výstavbě; zprostředkovatelská činnost; nákup a prodej; záruční a pozáruční servis; konzultace

AS+ LIBEREC INTERIÉR, spol. s r.o. Liberec

Projektová činnost v investiční výstavbě; návrhy a realizace interiérů; obchodní činnost; zprostředkovatelská činnost

ASTE, spol. s r.o. Nový Jičín

Stavby bezkanálových teplovodů z předizolovaných komponentů fy ISOPLUS, vyšší dodavatelská činnost (inženýrská) pro energetiku, zprostředkovatelská činnost, nákup a prodej, projekční činnost

A terra - sdružení Karlovy Vary

Stavební činnost, zemní práce, příprava staveniště, ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla; zprostředkování velkoobchodu, ostatní maloobchod; architektonické a inženýrské činnosti (vč. projektování); elektromontážní práce

A.T. FORNAX, s.r.o. Praha

Nákup gastronomického zařízení za účelem jeho dalšího prodeje (pro restaurace, velkokapacitní kuchyně, občerstvení, bary, cukrárny apod.); projekty gastronomických provozů

ATLAS - projektová kancelář, spol. s r.o. Praha

Projekce a konzultace všech druhů pozemních staveb, zvláště hotely, obchodní domy, spořitelny, sklady; inženýrská a zprostředkovatelská činnost vč. zajištění dodavatele; geodetické a stavební zaměření

AZ ELEKTROPROJEKCE s.r.o. - Ing. Alois Získal Praha

Projektová a inženýrská činnost v oboru elektro - silnoproud vč. vn, osvětlení, slaboproud, EPS, EZS, MaR, ASŘ; zajištění kompletní dodávky dle projektu

A3, v.o.s. Brno-město

Obchodní a zprostředkovatelská činnost, poradenství a marketing, vývoj organizace a řízení výroby v oblasti elektroniky a strojírenství

BAA - Bohemia architektonický ateliér Praha

Projekty průmyslových staveb, objektů pro ubytování, kanceláří a obchodů, interiérů - vše vč. zajištění kompletní realizace staveb

Báňské projekty Teplice, a.s. Teplice

Komplexní projektová a inženýrská činnost vč. dodávek staveb na klíč; inženýrsko-geologické a geodetické práce; EKIS B; zprostředkovatelská a obchodní činnost

BAUBE - projekční kancelář Litoměřice

Projektová činnost v oboru občanských a bytových staveb; investorská a inženýrská činnost vč. zajištění dodavatele stavebních prací

Bauer, Ing. Josef Bauer Brno-město

Projektová činnost v invest. výstavbě - ocelové konstrukce, výškové práce; činnost org. a ekonomických poradců; zprostředkovatelská činnost; ceny a odhady průmyslových objektů; správa nemovitostí

BAU-STAV a.s. Karlovy Vary

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; realitní činnost; zprostředkování služeb; poradenská činnost; velkoobchod, maloobchod; projektová činnost; doprava

Bauwerk, s.r.o. Prostějov

Stavební a dodavatelská společnost; zajištění pracovních sil ve formě externích subdodávek; firma disponuje těmito profesemi: zedník, šamotář, tesař, elektrikář, klempíř, zámečník, sádrokartonář, svářeč, obkladač, malíř, betonář, pomocný dělník

Bednář, Ing. Jiří Bednář - BEDA Nový Jičín

Prodej starožitného mahagonového nábytku ve stylu Chippendale (1766 - 1810); zprostředkovatelská činnost v oblasti poskytování obchodních informací; poradenství v oblasti monitoringu a řízení firemních financí a finančně-daňové plánování pro firmy působící ve stavební činnosti

Bedrníček, Ing. Jan Bedrníček - poradce a podnikatel Praha

Poradenství a zprostředkovatelské služby v oblasti investiční výstavby; soudní znalec oboru Stavebnictví, odvětví stavby inženýrské, dopravní a obytné + oboru Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí; autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

BETA-ART - Ing. Zdeněk Horský Praha

Projektová činnost, investice, dodavatelská činnost, poradenské a agenturní služby, inženýrská činnost

BIC Brno spol. s r.o. Brno-město

Podnikatelské a inovační centrum; zprostředkovatelská činnost, agenturní a reklamní činnost; pořádání vzdělávacích akcí

BIC Ostrava s.r.o. Ostrava-město

Poskytuje malým a středním firmám komplexní spektrum služeb za příznivých podmínek, zaměřující se na inovace v průmyslu a ve službách podporujících průmysl; poradenství a konzultace; zprostředkování prací a služeb

BIC Plzeň, spol. s r.o. Plzeň-město

Podnikatelské a inovační centrum; poradenská činnost v oblasti podnikatelských aktivit

Bi Esse Cz s.r.o. Plzeň-město

Česko-italský velkoobchod s elektroinstalačním materiálem; projekce; technická pomoc; zajištění výroby rozváděčů

Borský, Ing. Jan Borský Praha

Zahradní a krajinná architektura, revitalizace městských interiérů, velké terénní úpravy, projekce drobných zahradních staveb, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

BOVI CONSULTING, spol. s r.o. Kladno

Obchodní činnost; ekonomické poradenství; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, výroby a prodeje zdravotnické techniky; pronájem nemovitostí

bp služby, a.s. Vsetín

Reprografické práce - kopírovací centrum; obchodní činnost - prodej kancelářských potřeb a materiálu pro provoz kancelářské techniky; činnost ekonomických poradců; zprostředkovatelské služby, pronájem nebytových prostor

Bpx.cz - pohledávky, vymáhání pohledávek Frýdek-Místek

Pohledávky - hledání ve více systémech najednou vč. personálních vazeb mezi firmami; vymáhání pohledávek; platební morálka - monitoring; bezplatné zveřejnění dlužníků, registr dlužníků ke stažení; rady, jak vzniku pohledávky předejít; burza pohledávek

BRAUNER s.r.o. Praha

Developerská činnost - výstavba bytů, rekonstrukce; obchodní a zprostředkovatelská činnost; reklamní a propagační činnost

BRIX - Gustav Brix Ústí nad Labem

Investorsko-inženýrská činnost ve stavebnictví; projektová činnost ve výstavbě; autorizovaný technik v oboru pozemní stavby; obchodní činnost, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vč. zprostředkování nákupu a prodeje zboží

Building Management s.r.o. Praha

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb; obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu; provádění staveb, jejich změn a odstraňování

BUILDING Teplice - V. Burda Teplice

Projektové práce, inženýrská a zprostředkovatelská stavební činnost, poradenská činnost

Bukovský, Ing. Aleš Bukovský Brno-venkov

Zprostředkování a poradenství: leasingové obchody (finanční, operativní, zpětný leasing), úvěrové financování, splátkový prodej

BUMAR - obchodní kancelář, org. složka Praha

Propagační činnost; zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví; prodej

BYTOTECH Praha, spol. s r.o. Praha

Zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytových a nebytových prostorů; poradenská a konzultační činnost stavebního a realitního zaměření; obchodní činnost - stavební materiály, interiérové vybavení; opravy, modernizace a rekonstrukce; právní servis

CARLSEN s.r.o. Praha

Bytový interiér - návrhy, renovace; vodorovné dopravní značení; telekomunikace - poradenství, uzavírání smluv; export - poradenství, zprostředkování (Blízký východ, Indonésie, Rusko, Ázerbajdžán)

City Invest Ostrava, spol. s r.o. Ostrava-město

Investorsko-inženýrská činnost; provádění staveb; zprostředkovatelské služby; projektová činnost; výkon zadavatelských činností při zadávání veřejných zakázek

CLEANING WELDING, spol. s r.o. Plzeň-město

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje (prodej čisticí techniky KÄRCHER a svářecí techniky MERKLE a KEMPPI)

COSS spol. s r.o. Brno-město

Pozemní a průmyslové stavitelství, fasády a povrchové úpravy, bourací práce, řezání a vrtání betonu, zámečnické práce, dodávky interiérů na klíč; přeprava nákladů do 1,5 t; obchodní a zprostředkovatelská činnost

Credoma a.s. Praha

Credoma nebankovní hypotéka pro fyzické, právnické osoby, OSVČ po celém území ČR; hypotéka na nákup a rekonstrukci, konsolidaci úvěrů a spotřebitelská hypotéka; hypoteční úvěry pro bytová družstva, SVJ a ostatní majitele bytových domů

CzechCity a.s. Brno-město

Investiční a developerská společnost - poradenství, inženýrská, realitní, makléřská, marketingová a zprostředkovatelská činnost

Česká národní společnost, spol. s r.o. Praha

Realitní kancelář - koupě, prodej a pronájem nemovitostí; zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě; výstavba rodinných domků na klíč; stavební a technické dozory; zastupování stavebníků při všech etapách přípravy, projekce a výstavby; poradenství a konzultace; specializace na rodinné domky a stavební parcely v Praze

DEKONT UMWELTTECHNIK Zlín, spol. s r.o. Zlín

Projektování a zajišťování staveb v odpadovém a vodním hospodářství, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí

DEREZA, s.r.o. Praha

Projektová, zprostředkovatelská a poradenská činnost v investiční výstavbě; montáž, oprava a údržba el. zařízení a výroba rozváděčů nn; klimatizace, topenářství, vodoinstalatérství

design H - dipl. Ing. Petr Horsák Břeclav

Projektování interiérů vč. montáží, kompletace všech subdodávek, dodávky na klíč; dodávky podhledů, osvětlení interiérů, sádrokartonové plochy, minerální a jiné materiály; technický dozor ve výstavbě; inženýring ve všech oblastech; vybavování mateřských školek a škol

DESIGN PRO ARCHITEKTURU A INTERIÉR, studio - ing. arch. František Císař Praha

Navrhování, projektování, konzultace nebo zajištění realizace v oboru interiérová tvorba, architektura, městský interiér a zahrady, firemní značení a orientační systémy

DE-VI SYSTEM Přerov

Obchodní a zprostředkovatelská činnost

DHL Express (Czech Republic) s.r.o. Ostrava-město

Mezinárodní zasilatelství; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu; vnitrostátní zasilatelství; provozování poštovních služeb; zastupování v celním řízení; doprava, autodoprava; skladování, logistika

D.I.E.C. - Dokumentační a informační evropské centrum, s.r.o. Jablonec nad Nisou

Zprostředkování služeb, reklamní činnost, marketing, inženýrská činnost, vydavatelská a nakladatelská činnost

DOMPROJEKT Bruntál

Projektování v oboru architektura a pozemní stavby; inženýrská činnost; zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti výstavby a dozorování staveb

Dřevo, Petr Dřevo Hradec Králové

Stavitel - montované stavby - zajištění projekce, dodávek a montáží ocelových stavebních systémů Femont - VEDE (systém příhradových OK); obchodní zastoupení fy Femont Opava; mostové, portálové, konzolové, sloupové a podvěsné jeřáby z produkce fy FERRO-OK Jílové u Prahy (moderní lehké jeřáby s kladkostroji STAHL) - projekt, dodávka, montáž, zkoušky, zaškolení obsluh, revize, kompletní servis

EDOS, s.r.o. Praha

Zámečnictví, kovoobrábění; svářecí škola; opravy a rekonstrukce obráběcích a stavebních strojů; zprostředkovatelská činnost: pronájmy zařízených kancelářských, skladovacích a výrobních prostor a dílen

EGE - Trading, s.r.o. České Budějovice

Velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkování obchodu

EKOINVEST Sokolov, spol. s r.o. Sokolov

Projekce a dodávka staveb - geologické průzkumy, vrtné práce, kanalizace, ČOV vč. kořenových, skládky odpadů, sanace starých zátěží, úpravy ploch a výsadba zeleně, revitalizace toků, rybníky a účelové nádrže; zprostředkovatelská činnost; odstraňování odpadů vč. dopravy, nakládání s nebezpečnými odpady; dodávka tepelných čerpadel; provádění vrtů pro využití geotermální energie; biomasa - výroba alternativních paliv

EKOTERM Třemošná Plzeň-sever

Návrhy, měření a regulace tepelných agregátů, měření koncentrace škodlivin, poradenská služba, návrhy a zprostředkování zařízení na likvidaci škodlivin ve spalinách z průmyslových pecí, měření emisí

EMMEX s.r.o. Praha

Zprostředkování zahraničního obchodu

Envi A, o.p.s. Praha

Obecně prospěšná společnost založená za účelem podpory vývoje, realizace a ověřování environmentálně vyspělých staveb a udržitelného rozvoje lidských sídel; publikování, zprostředkování a popularizace informací o lidských sídlech, jejich infrastruktury atd.

EVB-stav Praha

Rekonstrukce, stavební práce, obchodní a zprostředkovatelská činnost

Ferbas, Ing. Jaroslav Ferbas Praha-západ

Obchodní a investiční činnost ve stavebnictví; zprostředkování obchodu; internetový obchod - stavební materiál (VELUX, BRAMAC, POROTHERM, BETA, YTONG a další)

FESKO, spol. s r.o. Zlín

Výroba izolačních skel, zpracování a opracování plochého skla, bezpečnostního skla a stavebního skla; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zprostředkovatelská činnost

FINEO, s.r.o. Praha

Zprostředkovatelská, realitní a poradenská činnost

First Funding a.s. Praha

Poskytování úvěru Bydlení+ na rekonstrukce bytových domů; zprostředkování obchodu; činnost ekonomických poradců; realitní činnost

GAMA Bohemia, s.r.o. Hodonín

Obchodní a zprostředkovatelská činnost: vytápění, plynoinstalace, sanitární vybavení

Garancia RK - Aleš Tolnay Mladá Boleslav

Zprostředkování prodeje nemovitostí včetně veškerých souvisejících služeb v mladoboleslavském regionu, privatizace bytového fondu

GRADUA - CEGOS, s.r.o. Praha

Vzdělávací, poradenský a rekvalifikační institut - vzdělávací obory: podnikání, management, projektové řízení, marketing, výstavba a stavebnictví, autorizace ve výstavbě, příprava a certifikace pracovníků v oblasti jakosti, informatika, logistika, obsluha stavebních strojů, příprava instruktorů lešenářské a vstřelovací techniky, bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana; zprostředkovatelská činnost, obchodní činnost, poskytování software

Grafton Recruitment s.r.o. Praha

Poskytovatel personálních a náborových služeb; vyhledávání lidských zdrojů

GRYF-elektro, v.o.s. Praha

Projektová činnost, odborné konzultace, dozor a přejímky v oboru silnoproudé elektrotechniky nn i vn (průmyslové provozy, obytné stavby, osvětlení, uzemnění apod.); zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví

Hanácká realitní kancelář, s.r.o. Olomouc

Zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí, komplexní právní a poradenský servis, ocenění nemovitostí, správa nemovitostí, provádění dražeb dobrovolných i nedobrovolných

HANSA INTERIÉR, spol. s r.o. Praha

Stavebně-montážní práce při zařizování interiérů; dodávka a montáž interiérů obchodů; inženýrská činnost; koupě zboží za účelem prodeje a prodej

Hanslian, Ing. Milivoj Hanslian Brno-město

Zprostředkovatelská činnost - dodávky čerpadel pro průmysl, teplárny, kotelny a výrobce kotlů, sídliště a domácnosti, zásobování vodou, odvodňování, čistírny vod apod.

HARTA PROJEKT Praha

Projektová činnost v oboru pozemních staveb vč. rekonstrukcí; inženýrská činnost; zajištění stavby na klíč

HEMAT, spol. s r.o. Ostrava-město

Velkoobchod - hutní materiály, ocelové nosníky, jeřábové kolejnice, štětovnice, plechy, hutní polotovary I, IPE, U, UE, HEA, HEB, HEM, JIS, L; poradenství a zprostředkování na polském trhu, marketing polského trhu

Hlusička, Ing. Josef Hlusička - Stavební práce Praha

Stavební práce - injektáže vlhkého zdiva, stříkané omítky, povrchové úpravy staveb, zprostředkování dalších stavebních prací

Hofer, Ing. Hofer Transport spol. s r.o. Brno-město

Mezinárodní a tuzemská silniční nákladní doprava se specializací na přepravu nebezpečných nákladů; zprostředkování služeb; ekonomické poradenství

HOFFMANN, spol. s r.o. Chrudim

Dodávky stavebního systému VELOX; obchodně-zprostředkovatelská činnost; provádění občanských a bytových staveb (montáž hrubé stavby); zajišťování projektových dokumentací na rodinné domy z vlastního katalogu

Honková, Milada Honková Cheb

Zprostředkování obchodu a služeb

Housing & Construction (CZ), a.s. Praha

Provádění staveb, přípravné práce pro stavby; projektová činnost ve výstavbě; inženýrská činnost v investiční výstavbě; zprostředkování služeb; realitní činnost

HRBEK, k.s. Praha

Architektonický a výtvarný ateliér; stavitelská a projektová kancelář - studie, projekty, projekty interiérů, project management; inženýring

Hrdinová, Barbora Hrdinová Praha

Investiční a finanční poradenství v rodinách (hypotéky, investice, pojištění); poradenství a zprostředkování v oblasti výstavby nízkoenergetických a pasivních domů - výstavba systémem Medmax, prohlídka vzorového domu

Hurych Eduard, Ing. - Stavební servis Praha-východ

Inženýrská činnost ve výstavbě, obstarávání záležitostí, odborná pomoc při přípravě a realizaci stavby nebo prací. Výkon stavebního dozoru, zastupování stavebníka ve styku s projektantem a dodavateli; související činnosti; zprostředkování služeb

HUTNÍ PROJEKT Ostrava, a.s. Ostrava-město

Technologické a stavební projekty, ekologické projekty podle EIA; poradenská a konzultační činnost; průzkumné a geodetické práce; investorská a inženýrská činnost; dodavatelská činnost vč. staveb na klíč; zprostředkovatelská a obchodní činnost; reprografické práce

Hydro Building Systems spol. s r.o. Brno-město

Obchod, technické poradenství, cenové kalkulace a kompletní služby pro zajištění realizace zakázek - hliníkový konstrukční systém WICONA a ocelový konstrukční systém FERRO-WIC pro výrobu fasád, oken, dveří, vrat, výkladců, portálů a zimních zahrad vč. kování a příslušenství

HYDROLINK s.r.o. Praha-západ

Poradenská a zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb; obchodní činnost; montáž a servis vodních turbín

Chmelík, Jaroslav Chmelík - INPROSTAV Praha

Výběrové informace pro stavební a projektové firmy; zajišťování odborných publikací, norem, zákonů; zprostředkování projektových prací vč. realizace

IDEA - Industrial Development Agency, spol. s r.o. Plzeň-město

Výroba a dovoz koupelnového nábytku; poradenství a školení v oblasti management & environment s britskými lektory; poradenství pro stavební, sanitární a užitkovou keramiku a nemetalické suroviny; zprostředkování kontaktů do rozvojových zemí

IDS Scheer ČR, s.r.o. Brno-město

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; zprostředkování obchodu a služeb

IKANO Properties, s.r.o. Praha

Investice do nemovitostí, zprostředkovatelská a realitní činnost

IMPERIAL REALITY s.r.o. Praha

Zprostředkovatelská, realitní a obchodní činnost

IM Projekt, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Projektová činnost ve stavebnictví; inženýrská činnost; provádění bytových, občanských a průmyslových staveb; zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví; obchodní činnost; reprografické práce

INCO Brno a.s. Brno-město

Výroba ocelových požárních vrat a dveří; konstrukční práce ve strojírenství; zámečnictví a kovovýroba; montáž ocelových konstrukcí; výroba a montáž technologických zařízení a souborů; obchodní a zprostředkovatelská činnost

INCON-F s.r.o. Praha

Marketingové a poradenské služby ve výrobě, prodeji a užití stavebních hmot a výrobků pro výstavbu; zpracování a vydávání ediční řady Nové Rochlovy stavební tabulky®

INGE Opava, spol. s r.o. Opava

Český výrobce zářivkových svítidel a osvětlovacích systémů pro profesionální použití: kancelářská a bytová zářivková svítidla, zářivkové stavebnicové systémy pro investiční výstavbu, zahradní osvětlení, průmyslová a atypická svítidla; obchodní a zprostředkovatelská činnost

INPROS Plzeň, spol. s r.o. Plzeň-město

Investorsko-inženýrská činnost; zprostředkovatelská činnost ve výstavbě; měření radonu a radonová diagnostika; organizace výběrových řízení dle zadávacího řádu

INS REAL - realitní kancelář Náchod

Zprostředkovatelské služby, správa budov, realitní činnost

International Consulting Service - Praha, s.r.o. Praha

Prodej a výroba sestavných plynových VZT jednotek (10 až 2000 kW, 1000 až 120 000 m3/hod.), přímotopných teplovzdušných agregátů, vzduchotechnických speciálů (do +350°C), výměníků tepla; obchodní, zprostředkovatelské a konzultační služby; výhradní prodejce ohřívačů vzduchu s typovým označením MTP

INTERPROJEKT, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě, obchodní činnost, provádění průmyslových, inženýrských, občanských a bytových staveb, reprografická činnost, obstaravatelská činnost, inženýrská činnost, hospodaření s odpady, vliv staveb na životní prostředí; kamenolomy, drtírny a obalovny; těžba a úpravy rud a nerudných surovin

INTUS Chrudim

Zprostředkování prodeje, koupě, pronájmu nemovitostí - kompletní služby s právním servisem

INVESTING Třebíč, spol. s r.o. Třebíč

Projektová a konzultační činnost, inženýrská a investiční činnost ve stavebnictví, dodavatelská a zprostředkovatelská činnost; obchodní činnost

INVEST - Jan Stamberk Příbram

Kompletní inženýrská činnost pro investory spojená s přípravou a realizací stavby (zajištění pozemků, výběr staveniště, projektanta, zhotovitele stavby, zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, realizace stavby, kolaudace a předání); služby autorizovaného stavitele

INŽENÝRSKÉ PROJEKTY Praha s.r.o. Praha

Inženýrská a projektová činnost ve výstavbě, zprostředkovatelská činnost, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

IPR, spol. s r.o. Vsetín

Projektové práce; realizace staveb; zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu a služeb; energetické audity

Janáčová Jitka Praha-západ

Inženýrská činnost ve stavebnictví, výměr pozemků, ověření stavebního záměru podle schváleného územního plánu obce, zajištění projektu, vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, pořizování územních plánů pro obce; zprostředkování výstavby srubových staveb - chaty, rodinné domy, občanská vybavenost

Jareš, JUDr. Stanislav Jareš / RealMarket Praha

Realitní činnost, provoz realitního serveru; zprostředkování obchodu

JAVORA Enersa Brno-město

Poradenská, inženýrská, zprostředkovatelská činnost v oboru úspor tepelné a elektrické energie a vody; EKIS B; autorizované zastoupení DEVI, autorizované servisní centrum DEVI (podlahové vytápění, teplá dlažba, ochrana před zamrzáním okapů, svodů, potrubí)

Jeleček, Zdeněk Jeleček Náchod

Zprostředkování obchodu a služeb; prodej stavebních materiálů suché výstavby; rekonstrukce bytů a podkroví; další služby: reklama, inzerce, zastoupení pojišťovny Generali, poradenství

Jelínek, Ing. Martin Jelínek - projekty, realizace, stavba Praha

Projektová, konzultační, zprostředkovací činnost pro stavební objekty a okolí; rekonstrukce staveb, památkových objektů

JH reality - realitní kancelář Prostějov

Realitní kancelář; zprostředkování stavebních prací; výstavba objektů na klíč; soudní znalec v oboru energetika se specializací tepelná technika; projektant-specialista ústředního vytápění, plynoinstalace, zdravotechniky, instalace, vzduchotechniky

JH stavební, s.r.o. Nový Jičín

Projektová a inženýrská činnost; stavební dozory; zprostředkovatelská činnost

JINDRA, Přemysl JINDRA - POŽÁRNÍ OCHRANA - služby Praha

Zpracování odborných posudků, práce projektanta specialisty požární ochrany; poradenská a konzultační činnost, zprostředkování v oboru PO, oponentní posudky, posouzení požárního nebezpečí

JIPERASTAV s.r.o. Ostrava-město

Prodej stavebních sypkých materiálů, strusky různé frakce; zemní práce, rekultivace; zprostředkovatelská činnost; autodoprava

JKL studio - ing. arch. Jiří Kováříček Olomouc

Projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví, interiéry (příprava zakázky, zadání stavby, projekt stavby, stavební povolení, spolupráce při vyhledávání dodavatele a zajištění dodávky)

KADLEC - GTW Chrudim

Odborně-technická, konzultační, poradenská činnost a zpracování projektové dokumentace v oborech: vytápění, zásobování plynem, kanalizace a vodovody, regulační stanice plynu; obchodní a zprostředkovatelská činnost ve výše uvedených oborech

Karimpol International, s.r.o. Praha

Zprostředkovatelská činnost realitních agentur

KARO Ostrava Ostrava-město

Provádění tepelných a hlukových izolací; zprostředkování prací a služeb; koupě a prodej zboží; izolatérství, prodej hydroizolačních materiálů

KASSEX s.r.o. Kroměříž

Montáž, distribuce, zprostředkovatelská činnost: univerzální strukturované kabeláže, systémová integrace komunikačních systémů

K-IZOL s.r.o. Kutná Hora

Sádrokartonové práce všeho druhu, zateplené, provětrávané zateplené a plastové fasády VINYL SIDING, střešní a fasádní okna, tepelná čerpadla, obkladačské práce a stavební úpravy, zprostředovatelská činnost

KODÝTEK, ing. arch. Jiří Kodýtek Hradec Králové

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; obchodní a zprostředkovatelská činnost

Kolegium CZ Cheb

Služby v oblasti stavebnictví i zprostředkování obchodu a služeb - důraz na kvalitu a spolehlivost; držitel certifikátu Kvalitní firma ve stavebnictví

KORÁL - Ing. Stanislav Korál Praha

Servis inženýrsko-geologického průzkumu - poradenská, konzultační a zprostředkovatelská činnost

Košťál, Evžen Košťál - THERMOSPOR Hradec Králové

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; obchodní zástupce RD Rýmařov; těsnění oken a dveří; dodávka a montáž žaluzií, navíjecích předokenních rolet ALUKON, navíjecích vrat; výroba a montáž sítí proti hmyzu do oken a dveří

Koutný, Ing. Milan Koutný Ostrava-město

Technická a inženýrská činnost, zprostředkování a obstarání náležitostí

Kovoprojekta Brno a.s. Brno-město

Komplexní služby pro přípravu, projektování a dodávka staveb všeho druhu: dodávky investičních celků; stavební, technologické a energetické projekty, inženýrské a dodavatelské služby, životní prostředí, konzultace, EKIS B, obchodní a zprostředkovatelská činnost

KRANZ - projektové, stavební a obchodní služby Jablonec nad Nisou

Návrhy, projekty, interiéry, tech. inž. činnost; zprostředkování

Kratochvíl, Jan Kratochvíl Třebíč

Projekce, zajištění realizace, inženýrská činnost

Kubela, Václav Kubela - ZA Praha

Zprostředkovatelská činnost; poradenská a projekční činnost v oboru osvětlení pro muzea, galerie, obchody, kanceláře, výlohy, banky apod.; drobné dokončovací stavební práce; nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Kučabová, realitní kancelář REKO Beroun

Zprostředkování prodeje a pronájmu veškerých nemovitostí, velmi komplexní realitní servis

Kühnl, Jan Kühnl Trutnov

Stavebně-montážní a projektové práce - pozemní stavby; obchodní a zprostředkovatelská činnost

KZ a H Engineering, s.r.o. Ústí nad Labem

Zpracování kompletní projektové dokumentace staveb pro průmysl chemický, potravinářský a zemědělství; inženýrská činnost, technický a stavební dozor; zprostředkování dodávky staveb

LAVE-OL, stavební projektová kancelář, Ladislav Večeřa Olomouc

Komplexní projektová dokumentace, zprostředkovatelská a poradenská činnost, organizace prací HSV + PSV, dozorování pozemních staveb

LELS Reality - Vladimír Liška Praha

Elektroinstalační a topenářské práce, sanita; rekonstrukce objektů na klíč; obchodní a zprostředkovatelská činnost; dovoz stavebních materiálů; realitní činnost

LEXXUS, a.s. Praha

Zprostředkování prodeje a zprostředkování pronájmů rezidenčních nemovitostí, relokační služby, komerční pronájmy, realitní konzultace a průzkum trhu

LILAN, s.r.o. Česká Lípa

Realitní činnost; zprostředkování obchodu; vydavatelská a nakladatelská činnost; správa a údržba nemovitostí; velkoobchod, maloobchod; lesnictví, těžba dřeva

LIMA REAL, a.s. Třebíč

Zprostředkování prodeje, koupě a nájmu nemovitostí: pozemků, rodinných domů, komerčních a průmyslových objektů, bytů; zprostředkování převodů členských práv k družstevním bytům, zajišťování znaleckých posudků; zprostředkování hypotečních úvěrů

LION PRODUCTS s.r.o. Pelhřimov

Obchodní a zprostředkovatelská činnost; průzkum trhu

LOMANETA s.r.o. Vsetín

Obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost, pokrývačství, obkladačství, provádění a projektování staveb, jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

Lorenc, Ing. Zbyněk Lorenc - INKA Cheb Cheb

Inženýrská, zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost; projektová činnost v investiční výstavbě; dodavatelská, stavebně-montážní činnost

Loukotka, Ing. Jindřich Loukotka Mladá Boleslav

Podnikatelské a organizační poradenství; zprostředkování obchodu a služeb

LUBRYCO spol. s r.o. Prachatice

Provádění bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb; zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví a obchodu; rekonstrukce panelové výstavby s využitím nových tepelněizolačních materiálů. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

MACHINING, s.r.o. Břeclav

Zámečnictví, kovoobrábění; obchodní a zprostředkovatelská činnost v oblasti strojírenství; výroba krbových vložek; zámečnická výroba na zakázku

Markup, Jan Markup - Kstyl Kladno

Zprostředkování velkoobchodu; dokončovací stavební činnosti; obchodní činnost

Mašová, Martina Mašová Třebíč

Zprostředkování stavebních zakázek: stavba RD, izolační materiály, demolice, instalatérství, montované stavby, sádrokartony, pokrývačství, klempířství, malířské a natěračské práce, zateplení budov, fasády, dřevostavby, stavební práce, klimatizace a vzduchotechnika, LAN, měření a regulace, elektroinstalace, stavební materiál, stavební služby, rekonstrukce, úklidové práce

MD - Miroslav Dunda Praha-západ

Mytí, čištění a odmašťování fasád, konstrukcí a povrchů železných i neželezných kovů, běžných a přírodních materiálů; odstraňování zvětralých nátěrů a povrchů fasád před rekonstrukcí; odstraňování ropného znečištění a nánosů do 50 mm vč. odmaštění povrchů; čištění krovů, kašen, sloupů, pomníků, náhrobků, historických staveb apod.; zprostředkovatelská a obchodní činnost

MEPCO, s.r.o. - Mezinárodní poradenské centrum obcí Praha

Zprostředkování služeb v přípravě projektů a využívání evropských fondů; 4 hlavní produkty: čerpání strukturálních fondů EU, metody regionálního plánování, služby v oblasti lidských zdrojů, mezinárodní projekty obcí; pilotní program tří měst - Česká Lípa, Vsetín a Roudnice nad Labem

M.I.A., a.s. Praha

Převádění médií do elektronické podoby a jejich šíření; obchodně-ekonomické poradenství; marketingová a zprostředkovatelská činnost; poskytování software; poradenská činnost v oblasti komunikačních prostředků; reklamní činnost; organizační činnost v oblasti veletrhů a konferencí

MICROSOFT s.r.o. Praha

Poskytování software; poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

M-MARKUS, s.r.o. Praha

Projekce a realizace interiérů - přestavitelné příčky, závěsné podhledy a osvětlení, zdvojené podlahy, vybavení nábytkem; obchodní činnost; zprostředkovatelské služby v oblasti stavebnictví; projekce pozemních staveb

MS architekti, s.r.o. Praha

Architektonický ateliér a projektová kancelář - inženýrská, investiční a realitní činnost; tržní odhady cen nemovitostí, ekonomické studie; interiérová tvorba; zahradní a krajinářské úpravy; zastavovací a generální plány, územní plánovací dokumentace a podklady

NEWTECH s.r.o. Praha

Zprostředkování velkoobchodu; moderní technologie obrábění, výkonné stroje

Oriko s.r.o. Karviná

Prodej polystyrenového nenosného ztraceného bednění THERMODOM (TH-250, TH-300, TH-400, TH-450, TH-7), prodej projektů, poradenství (např. zprostředkování nízkoenergetické a pasivní stavby na klíč); provozování bezpečnostní agentury - ochrana majetku

ORLIMEX CZ, s.r.o. Ústí nad Orlicí

Zprostředkování obchodu a služeb

P & J - Petr Kvíčala Praha

Zprostředkovatelská činnost: fa LUBING (napájecí systémy pro hopodářská zvířata (drůbež, skot, prasata), fa PAL - krmicí technika pro drůbež, fa BRINK - plynová vytápěcí tělesa na propan-butan, zemní plyn a svítiplyn pro vytápění hal, skleníků a vysoušení staveb; dopravníky pro skladové hospodářství

PEDIT, spol. s r.o. Brno-město

Činnost poradenská, obchodní, zprostředkovatelská; specializace: výroba a dodávka smaltovaných fasádních plášťů, kooperace výroby oken, dveří, fasádních prvků z různých profilů; prodej polotovarů uměleckého kovářství

Piatkovský, Ing. Milan Piatkovský - Realitní kancelář REA Ostrava-město

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti nemovitostí: zprostředkování prodeje a koupě nemovitostí všeho druhu, znalecké posudky cen nemovitostí, tržní oceňování nemovitostí, prodej a koupě družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví

PIETSCHMANN Dalibor Ing. Liberec

Inženýring, provádění staveb; zajištění kompletního managementu a provedení stavby od kompletního stavebního řízení, zajištění PD přes realizaci event. organizaci výběru dodavatele a subdodavatelů po klíč (velikost stavby neomezena)

PINIA - Ing. Radmila Kiszová Nový Jičín

Ekologický audit, analýza rizik, školení dle ISO 14000; projekce sadových úprav, rekultivace, výstavby skládek, pozemkové úpravy, zavedení evidence odpadového hospodářství, poradenství na úseku zeleně a odpadového hospodářství, navržení způsobu likvidace opdpadu; zpracování dokumentace a posudků na hodnocení vlivu staveb na životní prostředí; poradenství, zprostředkování, obchod, služby, analýza rizik

PK - Projekční kancelář - ing. arch. Pavel Kovařík Praha

Projektová činnost v oboru architektury a pozemního stavitelství, inženýrská a konzultační činnost a dodavatelská činnost vč. činnosti obstaravatelské

Plan & Bau ČR s.r.o. Praha

Zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví; developerská činnost

PLYKO, spol. s r.o. Brno-město

Projektové práce - pozemní stavby; specializace: topení, plyn, ZTI, elektroinstalace; nákup a prodej; zprostředkovatelská činnost

POHODA spol. s r.o. Praha

Stavby na klíč - RD, průmyslové objekty; rekonstrukce a adaptace; sádrokartonové vestavby, bytová jádra, drobné stavební práce, elektroinstalace, ústřední topení, rozvody vody, kanalizace; technicko-inženýrská a zprostředkovatelská činnost

POSTAV České Budějovice

Projektová činnost, inženýrská činnost, stavební poradenství, zprostředkovatelská činnost

Pražská vodohospodářská společnost a.s. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě; provádění posudkové činnosti ve vodním hospodářství; zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví

PRENATELIÉR, spol. s r.o. Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě; zprostředkování inženýrské činnosti

PROFA - Ing. Jiří Faltys Svitavy

Projektová a inženýrská činnost: projekce - pozemní stavby, TZB, požární ochrana; geodetické práce; stavební a obchodní činnost; obchodní, odborná a zprostředkovatelská činnost pro bednění PERI (SRN), počítačové návrhy bednění

PROJEKCE - Koutecký Rakovník

Investorská a projektová činnost ve výstavbě

Projektová, stavební a znalecká kancelář - Ing. Jan Jelínek Písek

Projektová, inženýrská a soudně-znalecká činnost, zprostředkování realizace staveb, konzultace

PROJKA - projektová a inženýrská kancelář, spol. s r.o. Písek

Projektová činnost v investiční výstavbě; zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví; provádění staveb; znalecké posudky; rozpočty staveb

P.R.O. SERVIS - Ing. Miroslav Kuneš Plzeň-město

Inženýring, projekce a realizace pozemních staveb, inženýrských sítí, poradenská, zprostředkovatelská a obchodní činnost

PRO UNIE, spol. s r.o. Ostrava-město

Projektová činnost v oboru požární bezpečnosti staveb, telekomunikací, technologické zařízení staveb, statické výpočty, projektování EPS, EZS; poradenská činnost v uvedených oborech; soudní znalec; zprostředkování dodávky protipožárních systémů (ucpávky VZT, kabelové kanály, kolektory, stavební spáry, protipožární nátěry), požárních uzávěrů, elektronických systémů na klíč

PROZKA - Ing. Zdeněk Doubek Znojmo

Projektová a stavební činnost; znalecká činnost v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí; stavebnictví, zprostředkovatelská činnost - prodej a koupě nemovitostí

Průmyslové stavitelství Brno, a.s. - v insolvenčním řízení Brno-město

Inženýrsko-dodavatelská organizace zabezpečující realizaci staveb zejm. v ČR, Rusku a Kazachstánu; provádění staveb, jejich změn a odstraňování; projektová činnost ve výstavbě; nakládání s nebezpečnými odpady; realitní činnost; pronájem movitých věcí; ubytovací služby; činnost technických poradců ve stavebnictví; činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců; zprostředkování služeb; specializovaný maloobchod; zprostředkování obchodu

RAK CZ, a.s. Praha

Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí, správa nemovitostí; poradenská a konzultační činnost

R&Radil s.r.o. Bruntál

Oceňování nemovitého majetku, pronájem nebytových prostor a služby související; zprostředkovatelská činnost; maloobchodní prodej

RATIO, spol. s r.o. Děčín

Nákup - prodej - dovoz - vývoz - zprostředkovatelská činnost: ruční nářadí, mechanizované ruční nářadí, dřevoobráběcí a klempířské stroje; služby v oblasti třídění a balení zboží; půjčovna nářadí

RD STYL, a.s. Ostrava-město

Komplexní služby v oblasti výstavby rodinných domků po celé ČR - od vyhledání pozemku až po zapsání stavby do katastru nemovití, vypracování kupní smlouvy, nabídka 4 typových řad RD nebo vypracování projektu vč. přípojek, stavba na klíč do šesti měsíců, finanční poradenství

REALIS, spol. s r.o. - realitní a developerská společnost Praha

Nákup nemovitostí za účelem jejich zhodnocení a prodej; nákup pozemků, výstavba inženýrských sítí a následný prodej jako stavební pozemky; zprostředkovatelská činnost; nájmy a prodeje bytů a ostatních nemovitostí

Realitní kancelář Luděk Vencl Benešov

Zprostředkování koupě, prodeje, pronájmu všech druhů nemovitostí a služby související, cca 25 obchodních zastoupení v celé ČR

REALITY - STAVBY - Josef Mára Teplice

Služby, zprostředkovatelská služba, posouzení staveb, projektování, realizace staveb, tržní ocenění majetku

REALS - realitní kancelář Praha

Komplexní služby spojené s koupí, prodejem, pronájmen a převodem všech druhů nemovitostí; znalecké posudky i v cenách; předprodejní a poradenský servis; zprostředkovatelská činnost

ReMeT Horní Heřmanice Ústí nad Orlicí

Projektování a montáž měřicí a regulační techniky vč. zprostředkování dodávky materiálu, servisních a fakturačních služeb; vodoinstalace, vytápění, izolace potrubí a bojlerů, pokládání vodovodů; ekologické poradenství; EKIS B

RIA REALITY a.s. Liberec

Zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí; prodej a koupě nemovitostí; správa nemovitostí, odborné posouzení technického stavu nemovitostí; inženýrská činnost, znalecké posudky, tržní ocenění nemovitostí

R - KANCELÁŘ Rychnov nad Kněžnou

Služby ve stavebnictví (stavební dozor, poradenská a zprostředkovatelská činnost), stanovení cen nemovitostí; znalecké posudky na stavby obytné a odhady nemovitostí

ROAL CHEMICAL - ČR Přerov

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, služeb, stavebnictví; sanace objektů

Ro & Li - INTERIER, Libor Němeček Rokycany

Návrhy a realizace interiérů - vybavení kanceláří (skříně, kontejnery, židle, doplňky); zprostředkování prodeje, koupě a pronájmů nemovitostí

RUIN INVEST, a.s. Praha

Stavební manažerská firma, rekonstrukce a novostavby; výroba a montáž atypických točitých schodišť z litiny, hliníku, kovu; výroa a montáž interiérových skleněných stěn, dveří apod.

Růžička, Rudolf Růžička - Stavební kancelář Teplice

Projektování v oboru pozemní stavby; inženýrská činnost; zprostředkovatelská činnost ve stavební výrobě; protiradonová problematika

Řezanina, Milan Řezanina - MAGNUS Ostrava-město

Opravy ručního zvedacího zařízení a hydrauliky, opravy stavebních vrátků a elektrických kladkostrojů; inženýrská a zprostředkovatelská činnost; obchodní a zprostředkovatelské služby

SAFEMID s.r.o. Mladá Boleslav

Obchodní a zprostředkovatelská činnost; výroba a opravy zvedacích a manipulačních zařízení

SAFIN INVEST s.r.o. Praha

Inkaso, správa a odkup pohledávek, zprostředkování prodeje či nákupu pohledávky; ekonomické zápočty, řešení závazků po lhůtě splatnosti

SAJ, spol. s r.o. Brno-město

Provádění průmyslových, občanských a bytových staveb; obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost. Akreditovaná firma (odborný dodavatel) dotačního programu Zelená úsporám.

SAWY consulting a.s. Praha

Inženýrská činnost ve stavebnictví, řízení projektů (realizací developerských projektů od investičního záměru až po realizaci a předání díla uživateli); konzultační činnost; stavební práce; demoliční práce a zemní práce; pronájem věcí movitých a motorových vozidel

SBA Consulting s.r.o. Karlovy Vary

Montáž, zprostředkovatelská činnost, plánování, poradenství a dodávka čistíren odpadních vod, odlučovačů ropných látek, lapačů tuku, kalových jímek

SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků Praha

Zprostředkování informačních služeb v oblasti přípravy a realizace dodávek investičního zboží pro tuzemskou investiční výstavbu a vývoz

SEDYC s.r.o. Plzeň-město

Zprostředkování obchodu a služeb; činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky; investorká a inženýrská činnost; obchodní činnost

SENZOR BOHEMIA, spol. s r.o. Brno-město

Velkoobchod, specializovaný maloobchod, zprostředkovámí obchodu a zprostředkování služeb, záruční a pozáruční servis v oblasti automatického sanitárního zařízení a snímačů pro průmyslovou automatizaci

SIG Czech, s.r.o. Plzeň-město

Obchodní firma - sádrokartonový systém RIGIPS, podhledy z minerálních vláken OWA, hliníkové zavěšené podhledy CONTER, mobilní příčky, osvětlovací systém pro zavěšené podhledy CONTER, systém dvojitých podlah UNIFLAIR (výhradní zástupce), vnitřní a fasádní barvy BEK, silikátový zateplovací systém BEK, hliníkové fasády CONTER; zprostředkování kompletních subdodávek (zajištění montáže)

Simply s.r.o. Praha

Zprostředkovatelská činnost v oblasti pojišťovnictví, reklamní činnost a marketing, realitní činnost, činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, pořádání odborných kurzů, školení apod., správa a údržba nemovitostí

SKORPIONS s.r.o. Teplice

Obchodní činnost; zprostředkování exportu do Ruska: solární kolektory a systémy

Slavík, Ing. arch. Tomáš Slavík Ústí nad Orlicí

Architektonické studie a projekty pozemních staveb (povolení a ohlášení staveb, rodinné domy a rekonstrukce staveb); autorský a technický dozor; zprostředkovatelská a poradenská činnost

SOLAR DYNAMICS Liberec - Ing. Jaroslav Peterka, CSc. Liberec

Projektová činnost v investiční výstavbě (projekty a zprostředkování solárních systémů pro přípravu TUV, přitápění a ohřev bazénů)

SOMOS - REAL NÁCHOD Náchod

Komplexní služby při zprostředkování prodeje nemovitostí

SPEKTRA, spol. s r.o. Beroun

Konzultační a inženýrská činnost, předprojektová příprava, projektování staveb vč. jejich částí ve všech profesích, provádění průmyslových, občanských a inženýrských staveb vč. rekonstrukcí na klíč; kopírovací a planografické služby; výroba stavebních dílů; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vč. zprostředkování

SPOJPROJEKT PRAHA, a.s. Praha

Projektování pozemních staveb, projektování v oboru telekomunikací a radiokomunikací; obstarávání územních rozhodnutí a stavebních povolení; zeměměřičské práce; reprografické práce

SPOLINVESTMENT, spol. s r.o. Ústí nad Labem

Komplexní investorsko-inženýrský servis; zprostředkovatelská a obstaravatelská činnost ve stavebnictví; projektová činnost; realitní činnost

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Zlín

Koupě a prodej stavebních polotovarů z pryžového granulátu spojená s pokládkou sportovních povrchů; zprostředkovatelská činnost

SPORTPROJEKTA, spol. s r.o. Brno-město

Projektová činnost v investiční výstavbě; provádění bytových a občanských staveb; činnost organizačních a ekonomických poradců ve stavebnictví; zprostředkovatelská činnost

S.S.K., a.s. Frýdek-Místek

Obchodní činnost; zprostředkovatelská činnost; ekonomické poradenství; automatizované zpracování dat

STADOS, spol. s r.o., stavby - doprava - služby Nymburk

Komplexní dodávky pozemních staveb; doprava; obchodní a zprostředkovatelská činnost - dodávky čistých chemikálií na bázi celulózy (výrobky fy AQUALON a HERCULES); projekty

STAFFLINE s.r.o. Praha

Zprostředkování práce v zahraničí

STAPKO - Karel Kliner, stavební projekty Praha

Projektová činnost v investiční výstavbě a zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví

STAP - stavební a projektová firma Praha

Projektová stavební a inženýrská činnost - pozemní, dopravní a inženýrské stavby, speciální zdravotnické vč. dodávky speciálních zdravotnických zařízení; konzultační činnost, komplexní přípravná a projektová činnost vč. zajištění stavebního povolení a dodavatele

STAR projekt - Ing. Václav Chvojka Beroun

Projektování v oboru architektura a pozemní stavby; inženýrská činnost; zprostředkovatelská a poradenská služba v oblasti stavebnictví; zajištění dodávky stavby

Stavební a inženýrská společnost SPS, s.r.o. Praha

Inženýrsko-technická činnost ve stavebnictví, zprostředkování ve stavebnictví, obstaravatelská činnost v oblasti investic, průmyslu, obchodu a služeb, poradenská a konzultační činnost mezi veřejností, sdělovacími prostředky a podnikatelsko-obchodními subjekty, vydavatelství a nakladatelství, organizační zajištění výstav a veletrhů, propagační činnost

Stavební a obchodní firma Csesznok Most

Novostavby v oblasti občanské, průmyslové i inženýrské; kompletní rekonstrukce budov a stavebních celků; běžné opravy stavebního charakteru; zprostředkovatelská a obchodní činnost

Stavitelství Konsorcium Brno Brno-město

Inženýrská a projekční činnost, dodávka staveb, zprostředkování

STAVOKOMPLEX Chrášťany, spol. s r.o. Praha-západ

Tepelné izolace fasád; provádění bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb; montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení; zprostředkovatelská a obchodní činnost; projektová činnost v investiční výstavbě

STAZ - Stanislav Tichý Praha

Zprostředkování stavebních prací - shromaždování a zpracovávání hloubkových informací o dodavatelských stavebních subjektech a poskytování těchto zájemcům o stavební práce za účelem jejich zkontaktování a následného uzavření smlouvy o dodávce prací; organizace zadávání obchodních soutěží (zák. 199,Sb.); poskytování specifických informací o dodavatelských a investorských subjektech

STĚNIČKA Praha

Hodnocení, znalecká a diagnostická činnost v oboru snižování hluku a vibrací, stavební akustika, autorizovaná měření; zprostředkování dodávek akustických materiálů, stěn a fasád; realizace stavebních úprav i celků

Strojintex IDP, a.s. Liberec

Inženýrsko-dodavatelská organizace - zajištění kompletních služeb pro investory, zpracování nabídek, jejich vyhodnocování, vypracování, zadání a projekt ve smyslu stavebního zákona, návazné zpracování realizační dokumentace, zajištění díla komplexní dodavatelskou činností, zaškolení, technická pomoc

STUDIO SUGEST 2 - ing. arch. Luděk Kamiš České Budějovice

Architektura, interiér, reklamní design a investorsko-inženýrská činnost, urbanismus, projektová činnost

SYNER, s.r.o. Liberec

Stavebně-montážní práce HSV, rekonstrukce a adaptace, zemní práce, obchodní a zprostředkovatelská činnost, stavby na klíč

Šefl, František Šefl Plzeň-jih

Zprostředkování obchodu a služeb v oborech: lité průmyslové podlahy (metylakrylát, epoxid, vulkem v tl. 0,5 až 8 mm, plastbetony v tl. 8 až 16 mm bez dilatace, armované podlahové betony v tl. 80 až 250 mm s plastovou úpravou do 4 mm) a ocelové stavby ASTRON (výška do 12 m, šířka do 72 m, modul 6 m)

Tázlar, Petr Tázlar Mělník

Stavební poradenství: tvorba rozpočtů, příprava staveb, inženýring, zprostředkování obchodu ve stavebnicví

TEGAMO Praha Praha

Výroba garnýží, konzolí; montáže žaluzií, vertikálních žaluzií; obchodní a zprostředkovatelská činnost

Technická správa komunikací hl. m. Prahy Praha

Správa majetku, opravy komunikací, zajišťování úklidových prací

TERNI Jihlava CZ spol. s r.o. Jihlava

Obchodní činnost; zprostředkovatelská činnost; zemní práce

THORN ELECTRIC a.s. Plzeň-město

Prodej, zprostředkování služeb; reklamní činnost a marketing

Tiscali Czech Republic, a.s. Praha

Poskytování telekomunikačních služeb; poskytování software; zprostředkovatelská činnost

Tocháček spol. s r.o. Brno-město

Zprostředkovatelská činnost; pronájem movitých věcí; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; silniční nákladní motorová doprava; provádění staveb vč. jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; zámečnictví

TRIGNIS, spol. s r.o. Brno-město

Projekční, dodavatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti občanské a bytové výstavby; interiéry na klíč

Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o. Praha

Projekční, zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti požární detekce a ochrany; montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení; projektování, instalace a opravy elektrických zařízení

UNION INVEST, spol. s r.o. Karviná

Investorsko-inženýrská, realitní a zprostředkovatelská činnost ve výstavbě; stavební povolení, stavební dozor

UNITECH Praha

Dovoz antikorozního hydroizolačního systému SERVIWRAP pro ochranu plynovodů a jiných produktovodů a podzemních nádrží nebo jejich částí - výrobky fy GRACE CONSTRUCTION PRODUCTS (Velká Británie); zprostředkování montážních prací

UNIVERSAL Trading Service, spol. s r.o. Praha

Poradenská a zprostředkovatelská činnost; prodej hygienického zařízení Hygos (dávkovače mýdla, podavače papírových ručníků, osvěžovače vzduchu atd.)

VANKOL, v.o.s. Praha

Zprostředkovatelská a poradenská činnost, právní služby v oblasti restaurování a obnovy kulturních památek

VERI Praha Praha

Projektová, investorská a zprostředkovatelská kancelář - projektová a inženýrská činnost, zejména stavby obchodu a cestovního ruchu, statika, havarijní stavy, zemní vlhkost, dřevokazné organizmy vč. znaleckých posudků

Via Optime, v.o.s. Plzeň-město

Služby investorům - poradenství, marketing - průzkumy trhu; zprostředkovatelská, inženýrská a realitní činnost; poradenství při tvorbě a financování podnikatelských záměrů a jejich realizaci; personální management

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. Hradec Králové

Projektová činnost ve vodohospodářské investiční výstavbě - provádění vodohospodářsko-inženýrských staveb; činnost organizačních a ekonomických poradců; zprostředkování služeb; koupě zboží za účelem prodeje a prodej

VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. České Budějovice

Propagační a reklamní činnost; vydavatelství a nakladatelství; polygrafická výroba; ekonomické poradenství; zprostředkovatelská činnost

VPÚ DECO Plzeň, a.s. Plzeň-město

Projektování staveb; inženýrská činnost; provádění bytových, občanských a průmyslových staveb

Zahradní čtvrť, a.s. Praha

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; realitní činnost; přípravné práce pro stavby; zprostředkování obchodu a služeb

Zajíc, Ing. František Zajíc Pelhřimov

Projektování v investiční výstavbě - pozemní stavby; inženýrská činnost; technický dozor; obstaravatelská činnost na základě mandátní smlouvy; odhady nemovitostí; kupní, darovací a zástavní smlouvy týkající se nemovitostí; stavební spoření

ZAVOS s.r.o. Praha

Inženýrská, poradenská a zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví; správa nemovitostí; ekonomické poradenství

Zemědělsko-potravinářské projekty, a.s. Ostrava-město

Projektová a inženýrská činnost v investiční výstavbě; zprostředkování prací a služeb

ZETES Plzeň, a.s. Plzeň-město

Inženýrská činnost ve výstavbě; zprostředkování obchodu a služeb; ekonomické služby a poradenství; činnost organizačních a ekonomických poradců; koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

ŽS REAL, a.s. Brno-město

Projektová činnost ve výstavbě; zprostředkovatelská činnost; poradenská činnost v oblasti bydlení a realit; realitní činnost - nákup a prodej nemovitostí; správa nemovitostí