REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Administrativní budova jako ideální příklad městského zemědělství

Nezaměnitelný a nepřehlédnutelný vzhled stavby, požadavek na urychlenou konstrukci a přitom zachování minimálních nákladů. Můžeme tedy říci, že trojice připomínek zadavatele stavby administrativní budovy nijak nevybočuje z průměrné „originality“ všech ostatních. S takto rozdanými kartami ale vietnamské studio H&P Architects rozehrálo nevšední partii. Výsledkem je objekt, který skutečně v hlavním městě provincie Ha Tinh nepřehlédnete.

Na vysvětlenou ale musíme podotknout, že přání zadavatele vycházela z logiky věci. Administrativní budova SRDP-IWMC v Ha Tinh je totiž sídlem organizací, které rozvoj regionu a udržitelné principy svou prací přímo reprezentují. A bylo by přeci jen podivné, kdyby Středisko udržitelného ekonomického rozvoje venkova (Sustainable Rural Development for the Poor ,SRDP), integrální součást IFAD, které se soustředí na aktivní pomoc chudým obyvatelům rurálních oblastí, sídlilo v monumentálním mramorovém mauzoleu. A přesně tak by vešlo v platnost úsloví o kovářově kobyle, kdyby organizační centrum IWMC (projektu na hospodárný management vodních zdrojů/klimatických změn v městském a zemědělském prostředí) pracovalo z budovy, jejíž ekologická bilance je žalostná.

Klimatické změny představují zásadní globální problém, který intenzivně pociťují stejnou měrou lidé na venkově i ve městech. V Ha Tinh je regionálním problémem rychlá urbanizace, a nevyváženost stávajícího modelu spotřeby s úbytkem obdělávané zemědělské plochy. I proto je budova SRDP-IWMC v Ha Tinh všestranně energeticky efektivní, zacílená na lokální klima. Náklady byly – vzhledem k rozsahu stavebních prací – relativně nízké, přesáhly jen minimálně cenu 500 000 dolarů. Celkové náklady byly sníženy například tím, že byl v maximální možné míře využit původní nábytek. Součástí této provozní recyklace byl i remanufacturing, tedy vybavení interiérů znovu-oživeným (opraveným smontovaným) nábytkem a kancelářskou technikou.

Betonové květníky jako vnější fasáda

H&P Architects do vlastního návrhu budovy zahrnuli syntézu originální myšlenky „Sedentární kultivace“, jako praktického modelu udržitelného zemědělského hospodaření v urbánním prostředí, a přesně dodrželi i zmíněná tři přání zadavatelů, jež je nyní skutečně ikonickým ztělesněním udržitelných principů. Poměrně fádní jednolitý blok třípatrové budovy má východo-západní orientaci, a nejvýraznější strukturou na jeho povrchu je překrytí horních dvou pater pravidelnou mřížkou květníků. Tato struktura se skládá z betonových bloků (400×400 mm), uspořádaných vertikálně, čímž vytváří vnější předsazenou fasádu. Je hustě osazena zelenými rostlinami (sedentární, na budově přisedlá kultivace vegetace), a v podstatě tak může tato budova produkovat takové množství výpěstků, jako pole o stejné ploše.

Přírodní bariéra proti nepříznivému klimatu

Důmyslný systém rozvodu vody je veden kloubovými napojeními v rozích květníků. Přítomnost zeleně minimalizuje negativní dopad městského klimatu na vnitřní prostředí v budově. Interiér tedy nemá problém s pronikajícím vnějším hlukem, znečištěným ovzduším, přehříváním, nebo jak je v dané oblasti časté, s tajfuny. Osazení obvodových stěn zelenými květníky navíc lokálně eliminuje efekt tepelných ostrovů. Z uživatelského hlediska pak vytváří květníky harmonické a příjemné pracovní prostředí, přičemž k pracovní rutině patří i relaxace zaměstnanců, kteří si zde sami pěstují zeleninu pro vlastní spotřebu.

I to je jeden ze zajímavých postřehů H&P Architects: nikdo totiž nemůže říct, že by si úředníci zabývající se otázkami zemědělského venkova neumazali ruce od hlíny. Projekt navíc velmi adresně zasahuje do řešení otázky městského zemědělství (tj. při stávajícím růstu lidské populace dlouhodobá neudržitelnost přeplněných městských center, jež se stávají majoritními konzumenty potravin, aniž by jakkoliv přispívali k jejich produkci). Výsledná syntéza mezi zemědělstvím a architekturou vytváří základ nové osy udržitelného rozvoje měst. Za bariérou betonové mozaiky květníků se nachází vnější koridor, na který navazuje vlastní stěna ze zesíleného skla. Ty umožňují maximální prostup přirozeného světla do objektu.

Střízlivý tvůrčí prostor

Budovu SRDP-IWMC na ulici Vo Liem Son v Ha Tinh určitě nepřehlédnete, i když se nachází v čtvrti plné administrativních a vládních budov. Ale jak to vypadá uvnitř? Z parkoviště (z jižní strany pro automobily, kapacita 4 parkovací místa, ze severní strany pro motocykly) je možné zamířit jen do hlavního vstupu v přízemí, ve kterém narazíme na prostorný vstupní vestibul, a na něj prostorově napojené kanceláře účetního oddělení, oddělený archiv a technické zázemí kanceláří včetně skladů, a místnost určenou k odpočinku, sloužící jako zázemí personálu (šatny, převlékárny, toalety). Přízemí je poněkud tmavé, stín poskytují terasovitě vyvýšené živé ploty, které odhlučňují provoz z ulice.

V dvou dalších patrech narazíme na celkem pět open-office kanceláří (cca 120 pracovních míst), oddělené kanceláře náměstka ředitele a ředitele, dvě zasedačky a poradní sál. Každé patro má vlastní toalety. Obě patra také disponují vstupy na vnější ochoz, kterým vede i provozní koridor pro rozvod závlahy a energie. V prvním patře se nachází velkých přednáškový/prezentační sál (90 míst). Střecha je mírně zkosená, dvouvrstvá (umožňuje, stejně jako v předchozích patrech, profukování vzduchu), vybavená vodoměrným systémem. Voda je využívána v uzavřeném okruhu k zálivce vegetace. Interiér působí poněkud strohým dojmem, ale to podstatné se tu odehrává v hlavách zaměstnanců.

Parametry budovy

Název projektu: SRDP-IWMC Ha Tinh Office
Typ projektu: Administrativní/kancelářská budova
Architektonické studio: H&P Architects
Lokalizace: Ha Tinh, provincie Ha Tinh
Vedoucí architekti: Doan Thanh Ha, Tran Ngoc Phuong
Zahájení projektu: květen 2014
Dokončení: říjen 2014
Projektový tým: Nguyen Minh Duc, Nguyen Hai Hue, Ho Manh Cuong, Nguyen Van Thinh
Celková plocha: 2133 m²
Zastavěná plocha: 551,5 m²
Celková užitná plocha podlaží: 1307 m²
Náklady: 500 000 $

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zelené mrakodrapy pro zelenou budoucnost

Zelené mrakodrapy pro zelenou budoucnost

Nová generace zelených mrakodrapů může významným způsobem pozměnit to, jak bojujeme se změnami klimatu. Celý stavební koncept představuje ve své práci „Eco-Towers: Udržitelná města v mracích“ ...

Kanceláře připomínající dětské hřiště

Kanceláře připomínající dětské hřiště

Nejen ve známém Google umí vytvořit zajímavé a inspirativní pracovní prostředí, které na první pohled připomíná spíše dětské hřiště. V dnešním příspěvku ke článkům o světové moderní architektuře ...

Bytový dům SACRE COEUR v Praze

Bytový dům SACRE COEUR v Praze

Stavební pozemek nepravidelného tvaru sousedí z východní strany s bývalým klášterem sv. Gabriela, severní strana je vymezena městskou vilovou zástavbou Na Hřebenkách. Západní stranu tvoří dva štíty ...

Největší zelená střecha severu na dynamické struktuře

Největší zelená střecha severu na dynamické struktuře

Dynamická struktura budovy, podpořená 87 zlomy, tvarovanými svahy a výstupky, největší zelená střecha v severských zemích (3000 metrů čtverečních), těsné sousedství s historickou ruinou starého ...

Vypěstujte si rajčata na střeše

Vypěstujte si rajčata na střeše

Sídla s největší koncentrací obyvatel produkují na jednotku plochy méně potravin, než kolik jejich obyvatelé spotřebovávají. Není to žádný nevysvětlitelný paradox, je prostě zjevné, že prostor je v ...

Teheránský víceúrovňový most spojuje lidi i parky

Teheránský víceúrovňový most spojuje lidi i parky

Rozvoj architektury v blízkovýchodních zemích povšechně stojí stranou zájmu světových médií. Přesto práce zdejších profesionálů umí překvapit, a nemusí se přitom jednat jen o zásadní (až ...

REKLAMA