REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa na ESTAV.cz!

Bytový dům SACRE COEUR v Praze

Stavební pozemek nepravidelného tvaru sousedí z východní strany s bývalým klášterem sv. Gabriela, severní strana je vymezena městskou vilovou zástavbou Na Hřebenkách. Západní stranu tvoří dva štíty sousedních domů s otevřeným zeleným vnitroblokem. Pozemek má značný výškový rozdíl jižní a severní části (cca 15 m).

Architektonické a urbanistické začlenění vychází z myšlenky na dokončení bloku zástavbou proluky v původní uliční stopě při celkové revitalizaci místa. S ohledem na možnosti založení spodní stavby byla zvolena zástavba jedním objektem, který konstrukčně umožňuje realizovat zástavbu v původním blokovém schématu.

Hlavní pohledovou dominantou objektu je nároží ulic Holečkova – Švédská. Prostor parteru je zde ponechán volný s průhledem do vnitrobloku a je využit pro přechod ortogonálního železobetonového konstrukčního rastru nadzemních částí na piloty respektující šikmý směr tunelů. Korunní římsa objektu navazuje na dvě výškové úrovně ulic, které vyrovnává šikmá atika kopírující terén na východní straně Švédské ulice. S obdobným prvkem pracuje ustoupené podlaží na severní straně Švédské ulice.

Velká hmota (zejména u východní fasády) je rozdělena třemi zářezy pro lodžie drobným měřítkem okenních otvorů, balkony, arkýři a povrchem z lícového zdiva holandského typu. Vnitroblok je racionálně členěn okenními otvory, balkony a lodžiemi bytů, které se prořezávají do kontaktního zateplovacího systému. Vnitřní prostor objektu je tvořen pěti komunikačními jádry se třemi vstupy z ulice Švédské a jedním vjezdem do společného parkoviště ve třech podlažích.

Z ulice Holečkovy je doplněn vstup do nebytového prostoru a garáží na úrovni 2. PP. Objekt má 2 podzemní a 8 nadzemních podlaží. Objekt je čistě obytný (103 bytových jednotek od 1+kk po 5+kk) s malým podílem nebytových prostor – ateliérů situovaných v parteru ulice Holečkově a na severní straně v ulici Švédské. Ve dvou podzemních a částečně jednom nadzemním podlaží jsou situovány garáže pro budoucí obyvatele nebo nájemce objektu. Dům byl realizován v roce 2009.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Hotel na konci světa

Hotel na konci světa

Hotel na ostrově Fogo má velice netradičního investora – kanadskou charitativní organizaci Shorefast. Ta hotel nechala zbudovat jako odkaz k unikátní kultuře a hospodářství velmi odlehlé lokality – ...

O evropskou cenu za architekturu bojuje již jen 5 staveb

O evropskou cenu za architekturu bojuje již jen 5 staveb

Nadace Mies van der Rohe dnes v Londýně sdělila finalisty prestižní Evropské ceny za architekturu. Z jedenácti českých nominovaných staveb se do užšího výběru bohužel nedostala ani jedna z nich. Ve ...

Nový ekologický polyfunkční komplex DORN v Brně

Nový ekologický polyfunkční komplex DORN v Brně

Nová dvanáctipodlažní administrativní kancelářská budova nabízející téměř 8500 m² pronajímatelné plochy roste v atraktivní lokalitě v centru Brna mezi ulicemi Plotní a Dornych. Tento ...

REKLAMA
REKLAMA