REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Z šedivé kostky vytvořili architekti dynamickou budovu pro umělce

Jak může být typově uniformní a s desítkami jiných snadno zaměnitelná budova transformována v něco originálního a nepřehlédnutelného? Je vůbec možné na stávající konvenční a z norem průměrnosti ničím nevybíhající tvar „nalepit“ novou vnější strukturu, která promění celý kontext v něco mimořádného? Přesně před takovou otázku byl postaven tým architektů ze studia Ministry of Design (MOD).

Jejich singapurský projekt z roku 2014, pojmenovaný prostě „100PP“ dokazuje, že si studio svůj lehce neskromný název nejspíš zaslouží. V téměř šestimilionovém Singapuru si totiž budovu 100PP s jinými rozhodně nespletete. Návrh plně odráží přání zadavatele projektu, společnosti CEL Development: vytvořit ve fádní zástavbě objekt, který by už svým vzhledem odpovídal identitě korporace, a mohl být jasně identifikován se značkou a smyslem společnosti. Kdybychom měli popsat přání klienta dvěma slovy, nejspíše by se hodilo asi „kreativní epicentrum“. Samotný výběr lokality, který učinil zadavatel, pak podléhal aktuálním trendům v Singapuru.

100PP: Zkratka nebo adresa?

Obojí. Název budovy odráží její adresu (objekt stojí na třídě Pasir Panjang, číslo popisné 100), takže je zkratka současně informativní i popisná. Co víc, má v každém evokovat „energické a moderní“ pracovní prostředí. Ostatně, je tu i číslovka „100“, která symbolizuje perfekcionalismus, maximum a komplexnost.

Administrativními centry přeplněný střed metropole je prý nyní opouštěn kreativci a návrháři, kteří se „v celých migračních vlnách“ přesouvají do okrajových částí města. Tam, kde se dříve nacházely menší neintenzivní průmyslové zóny, námořní sklady a doky, dnes vyrůstají díky rekonstrukcím a přestavbám prostorově i funkčně zajímavější objekty, než v přehuštěném centru. Středu města dominuje po všech stránkách úsek administrativy, je to území „bílých límečků, kravat a černých sak“. Jako takové už tedy neodpovídá požadavkům na sídlo společnosti, která staví svou pověst na alternativě, inovativním přístupu a nápaditosti. Jenže i na „předměstí“ potřebuje CEL Development vyniknout.

Foto : Ministry of Design

Po funkční stránce bývalá skladiště a uniformní bloky budov na předměstí disponují rozhodně větší plochou podlaží, vyššími stropy a je zde možné tvořit něco nového od samého začátku, než v centru. Pokud k tomu nechybí originální nápad. A studiu MOD zdá se rozhodně nechyběl. Těží ze základních a charakteristických rysů původní budovy, dobře je definuje v kontextu ostatních komerčních a administrativních budov v regionu, a do finální podoby promítají několik klíčových architektonických gest. Samotná idea designérů a architektů je postavena na třech hlavních (prostorově a funkčně provázaných) pilířích, jež vychází z okolních podmínek a reliéfu.

Ze záporů udělat klady

MOD za prvé vyhodnotil rušivý efekt frekventované dopravní tepny v těsném sousedství, a rozhodl se ho odrušit. „Tam kde jsou zápory, je třeba hledat klady,“ zní jedno z hesel architektů MOD. Pozitivem je v tomto případě blízkost pobřeží a moře. Proto se rozhodli původní krychlovou strukturu budovy rozrušit terasami a sérií balkónů, které posouvají těžiště budovy od „nepříjemné“ dálnice k „příjemnému“ pobřeží. Tento krok byl pro samotný návrh projektu 100PP nejpodstatnější. Vytvořila se tak ona poptávaná „nezaměnitelná“ silueta celé budovy, a zároveň se tak podařilo otevřít celou stavbu přirozenému světlu a získat v konečném důsledku ještě více prostoru.

Druhým pilířem je vytvořit dojem „dynamického jevu“, na kterém si zadavatel projektu tolik zakládal. I tady pomohlo vertikální a horizontální posunutí jednotlivých pater. Budova totiž působí dojmem, že není jednolitým statickým blokem, jako spíše pozvolna budovanou a proměňující se strukturou. Vzniká tak unikátní profil celého panoramatu, a tento charakteristický rys je ještě více umocněn při pohledu na budovu vůči obloze. A pochopitelně, do třetice je tu provedení vnější fasády, které se ani nesnaží předstírat souvislost obepínající plochy. Naopak, fasáda je složena z několika zcela odlišných prvků, které spolu „drží“ jen esteticky.

Foto : Ministry of Design

Kreativní zacházení se světlem a šedí

Okna, balkóny, klimatizace, římsy a terasy, to vše dohromady je vlastně systém pruhů vytvořených z různých materiálů. Rozdíl mezi chaotickou změtí a uměním je někdy velmi neostrý, ale MOD se prostě umí pohybovat na té správné straně. Výsledek prostě vypadá dobře. Jednotlivé pruhy totiž definují prostor a vytváří vizuální dojem pohybu zachyceného napříč vertikálou budovy, zdůrazňují optický posun a fyzickou strukturu. Paleta užitých barev na fasádě se přitom skládá jen z odstupňované šedi. Nejedná se ale o náhodné generování barevných tónů, i zde je hlubší smysl. Barevné ladění totiž odpovídá odstupňování kontrastu okolí. Přezářená a na umělá světla bohatá ulice je doplněna intenzivní šedí, která se zvolna zjemňuje a rozplývá, tak jak se vyšší patra budovy dotýkají oblohy. Ve vyšších patrech už budova přebírá opačnou stranu kontrastu pozadí, a doplňuje tak nerušivým způsobem zář noční oblohy.

Vnější fasáda si vzhledem k oddělenému charakteru jednotlivých pětimetrových bloků pater vyžádala silný podpůrný systém vertikálních výztuh. Ty nakonec nepředstavují překážku, ale spíše doplňují estetický dojem z kompozitní zdi. Základem fasády se staly duté betonové bloky, dosazené do ocelového rámu a výplně z leštěného vápence. Různě široké pruhy výplně pak „generují horizontální pohyb a vizuálně zdůrazňují posun a překryv jednotlivých svazků“.

100PP není jen obálkou bez obsahu. Interiér je oslavou stylizované industriální estetiky, ve které hraje prim práce s umělým osvětlením. Tak jako je budova proměnlivá zvenčí, je dynamická i zevnitř. Prakticky každé podlaží je charakterizováno jiným převládajícím vzorem (narazíme na prvky environmentální i grafické), které stylizují každý úsek. Mezi zásadní části interiéru, na jejichž návrhu se studio MOD podílelo, patří vstupní lobby a prostor teras s výhledem na moře. Díky těmto prvkům je celá 100PP hybridním prostorem, který je dynamický navenek i zevnitř.

Foto : Ministry of Design

Kdo jsou MOD?

Studio Ministry of Design se svým klientům představuje poněkud nezvyklou početní vizitkou, kterou bude dobré zmínit i zde. Od roku 2004, kdy bylo studio založeno, zahrnuje jejich dosavadní práce návrh projektů o celkové ploše 4 893 689 metrů čtverečních, přičemž jejich plochou největší dílo zabralo 702 600 metrů čtverečních a 60 pak nejmenší. Z celkem 110 návrhů projektů bylo dosud realizováno 85, a získali za ně dohromady 82 architektonických ocenění. Mezinárodní designérský tým pochází z pěti zemí, a své pobočky má v osmi.

Plánování 100PP ve třech krocích

  • Zvážit koncept dosavadního využití prostoru a v tvořeném návrhu zohlednit tvar a masu okolních existujících budov, vyzvednout klady a zápory lokality (dálnice vedoucí po západním pobřeží vs. moře a přístav na druhé straně).
  • Zapracovat omezení do vznikajícího projektu: odstínit dálnici a maximalizovat užitnou plochu budovy, výrazně zesílit přízemí a celý objekt tak „vyzvednout“ do vzduchu, rozpracovat projekt do podoby výrazné oddělených pater (s výškou pěti metrů na podlaží).
  • Posunout jednotlivá patra do strany, vytvořit koncept „nezaměnitelnosti“. Začlenit vzdušné a prostorné římsy, zajistit optimální rozmístění oken kvůli prostupu přirozeného světla. Dosazení dynamických prvků fasády, jednotlivých „pruhů“.

I návrh klimatizace ovlivňuje vzhled budovy

U průmyslově designovaných administrativních budov je běžné, že si každé oddělení, patro nebo dokonce každý jednotlivý pronajímatel osobně spravuje systém klimatizace. V praxi tak může dojít k situaci, kdy je budova zvenčí doslova obsypána nevzhlednými krabicemi klimatizace. Výsledek v podobě různě větraných a přetopených pater, výkyvů ve spotřebě energie a narušení stěn kondenzovanou vlhkostí je pak nasnadě. MOD se chtěli této situaci vyhnout, a proto zvolili unifikovaný model pro instalaci klimatizací, které mohou být osazeny pro každé patro separátně, a přitom nejdou vidět. Slouží k tomu široké hliníkové přepažení po obvodu fasády (s hloubkou jednoho metru), kam může být klimatizace podle potřeby osazena. Bradavice krabic klimatizací tak na fasádě 100PP nevyrazí.

Foto : Ministry of Design

Atributy udržitelného pracovního prostředí

100PP vyniká nízkým poměrem zasklených ploch, proto je zde nižší prostupnost tepla do interiéru. Vnější fasáda z dutých betonových bloků také teplo pomaleji absorbuje, dutiny slouží jako vzduchový polštář. Tepelné výkyvy mezi dnem a nocí jsou tak výrazně menší. Obkladové desky jsou vyrobeny z vápencového recyklátu místní provenience (drží certifikát Green Label Singapore), a díky své modulární povaze jejich instalace zabrala méně času a energie. Velikost oken, jejich orientace a prostupnost byla pečlivě proměřena, s důrazem na teplotní provoz budovy. Okna menšího formátu, neotvírající se přímo do velkých místností vyúsťují v menší příjem vnějšího tepla.

Colin Seah, zakladatel MOD, promluvil na WAF (World Architecture Festival) o projektu 100PP:

„Je to prostě současný fenomén, že se kreativci a designéři začínají stahovat do těchto svým způsobem lehce průmyslových zón, a developeři na tento vývoj příznivě reagují. Jsou tu nižší nájmy, lepší prostory. Takže tu máte spoustu znovuosídlených budov, které vypadají jako obyčejná desetipatrová skladiště, a na vás je, vyrobit z nich něco zajímavého a chytlavého. Takový je i případ osmipatrové budovy 100PP. Když jsme začali, byla to prakticky obyčejná krabice. Nejtěžší bylo přesvědčit našeho klienta, aby investoval do vnějšího designu budovy. V konečném důsledku se to ukázalo jako nejlepší řešení, protože nakonec nemusel platit za prostor navíc, a přitom jej asi 10 % získal. Jednotlivá patra mají sloužit grafikům, návrhářům textilu a animačnímu studiu, musí tu být tedy dostatek prostoru. S pětimetrovou výškou stropů to ale jde. Bavilo nás to, protože jsme dávali dohromady projekt pro lidi, kteří přemýšlí podobně jako my. Od projektu jsme očekávali hlavně to, aby si každý návštěvník prošel dvěma procesy. Fázi údivu, když budovu poprvé vidí a vstupuje do jejích útrob, a pocit uvědomění si sílu prožitku, když se ze střešní zahrady v nejsvrchnějším patře podívá dolů, a vidí čeho je součástí.

 ÚDAJE O PROJEKTU:

Název projektu: 100PP
Typ projektu: Komplexní přestavba budovy
Architektonické studio: Ministry of Design (MOD)
Lokalizace: Singapur, Singapur
Vedoucí architekt: Colin Seah
Zahájení stavebních prací : 2012
Rok dokončení: červen 2014
Projektový tým : David Tan, Jeremiah Abueva, Zsombor Baktay, Don Castaneda, Charissa Ho, Norberto Olegario, Ruth Chong, Arnel Anoneuvo
Strukturální design: Architect AC Consortium Pte Ltd
Dodavatel stavby: CES Building and Construction Pte Ltd
Zadavatel projektu: CEL Development Pte Ltd
Inženýrské práce: C&S Engineers Partnership, M&E HPX Consulting
Stavební dozor: Davis Langdon & Seah
Krajinářské práce: Greenscape Pte Ltd

PARAMETRIZACE:

Měřítko/rozsah: 5035 m2
Využitelná plocha podlaží: 12 600 m2
Počet podlaží : 8+1 (+ střešní zahrada)

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Rockové muzeum v dánském Roskilde srší energií

Rockové muzeum v dánském Roskilde srší energií

„Je to prostor sršící energií, rytmem, názorem," říká Jacob van Rijs, zakladatel architektonického studia MVRDV. „Je to prostě pořádná rocková pecka puštěná naplno." O čem je řeč? O novém realizovaném projektu dánských a holandských architektů, muzeu rockové hudby v dánském Roskilde.

Le Twist: Když se architektům omezení stanou inspirací

Le Twist: Když se architektům omezení stanou inspirací

Místní vyhlášky, nejrůznější omezení a zákonná opatření obvykle práci architektů příliš neprospívají. Případ z francouzského Montpellier je ale čestnou výjimkou. Když bylo v roce 2013 architektonické studio Urban Agency požádáno úřadem, aby s ohledem na stávající zástavbu přehodnotilo předkládaný projekt, přinesli…

Rozsáhlá revitalizace změnila administativní komplex k nepoznání

Rozsáhlá revitalizace změnila administativní komplex k nepoznání

Praktických příkladů o kovářově kobyle, jež chodí bosa, bychom už na našich stránkách nalezli vícero. Budova IGN a Météo France Geosciences v Saint – Mandé by ještě loni byla přesně takovým případem. Provázaný areál dvou budov, spadající pod francouzské Ministerstvo ekologie, udržitelného rozvoje, dopravy a bydlení…

Domov důchodců a dětské jesle v působivé budově

Domov důchodců a dětské jesle v působivé budově

Integrace stárnoucí populace? „Je to problém, se kterým se musí vypořádat všechna lidská sídla,“ soudí architekti z francouzského studia AZC (Atelier Zündel Cristea). Pokud má totiž moderní architektura skutečně sloužit lidem, nemůže být zaměřena jen na jednu demografickou skupinu.

Administrativní budova jako ideální příklad městského zemědělství

Administrativní budova jako ideální příklad městského zemědělství

Nezaměnitelný a nepřehlédnutelný vzhled stavby, požadavek na urychlenou konstrukci a přitom zachování minimálních nákladů. Můžeme tedy říci, že trojice připomínek zadavatele stavby administrativní budovy nijak nevybočuje z průměrné „originality“ všech ostatních. S takto rozdanými kartami ale vietnamské studio H&P…

"Roztržený" komplex budov na rozhraní pařížských čtvrtí

"Roztržený" komplex budov na rozhraní pařížských čtvrtí

Paříž, město na řece Seině s dvěma miliony obyvatel, má mnoho tváří. Na ploše 110 kilometrů čtverečních rozlohy intravilánu narazíme hned na několik lokalit, které svou specifickou architekturou a uspořádáním zdaleka nepřipomínají turistické a historické centrum.

Fasáda Majunga tower má estetickou i ekologickou funkci

Fasáda Majunga tower má estetickou i ekologickou funkci

Pařížská La Défense je nejen „Novým městem metropole na Seině“, ale současně také největší komerční čtvrtí v Evropě. Po celé Île-de-France, od Courbevoie přes části Puteaux a Nanterre, se na ploše 560 hektarů koncentruje neuvěřitelný shluk moderních mrakodrapů. Asymetrická Majunga Tower přináší do sterility La…

REKLAMA