Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Domov důchodců a dětské jesle v působivé budově

Integrace stárnoucí populace? „Je to problém, se kterým se musí vypořádat všechna lidská sídla,“ soudí architekti z francouzského studia AZC (Atelier Zündel Cristea). Pokud má totiž moderní architektura skutečně sloužit lidem, nemůže být zaměřena jen na jednu demografickou skupinu.

Příliš krátká doba na překonání silničního přechodu, vysoké a strmé obrubníky chodníků, všudypřítomné schody, nepřítomnost laviček a odpočinkových míst. Stačí, když se náš život trochu zpomalí, a začneme i my vnímat, že města kolem nás jsou jen zřídkakdy uzpůsobeny starším občanům.

Proto se AZC v rámci svého realizovaného projektu na výstavbu Domova s pečovatelskou službou soustředili na velmi specifické pojetí práce. Za prvé se snažili už od samého počátku v rámci existující městské zástavby vybudovat prostor maximálně přístupný zranitelné populaci starších občanů, a za druhé se pak snažili o jeho maximální integraci.

Mladí i staří potřebují smysluplnou architekturu

Adaptace prostoru na podmínky klidného a pomalejšího života nebyla. Evropské metropole, Paříž nevyjímaje, žijí jiným, uspěchanějším tempem. „Nebylo to jen o projektu realizovaném in-situ, ale o celém problému urbanismu,“ říká vedoucí architekt Grégoire Zündel. Pracovalo se proto nejen s jednotlivými proporcemi budov, ale i okolitým terénem, s celkovou atmosférou. „Snažili jsme se o vytvoření velkorysého, ale přitom nikoliv nadbytečného prostoru. Důraz jsme kladli na funkci budovy, i samotné kvality života jeho obyvatel.“

Výsledkem je moderní zařízení, které do města přirozeně zapadá, ačkoliv tu vlastně stojí teprve rok. Projekt zahrnuje reorganizaci prostoru na několika úrovních, zpřístupnění areálu a jeho navázání na komunikace. A pochopitelně, vyrostla zde i šestipatrová budova, která je jakoby rozdělena na půl, čímž se velká část prostoru otevřela terasám a dennímu světlu. Uvnitř je jak dům s pečovatelskou službou, tak objekt dětských jeslí. Stáří a mládí se tak potkává na jednom místě. „Pohled na děti dodává starým lidem energii, a děti se zase učí úctě a většímu pochopení.“

Foto: Sergio Grazia
Foto: Sergio Grazia

V de Bon Secours se pečuje už 140 let

Historie stavební parcely je poměrně zajímavá. Celý shluk budov Notre-Dame de Bon Secours, situovaný ve 14. arrondissementu na křížení ulic Rue des Plantes a Rue Giordano, zabírá téměř tři hektary. První budovy zde vznikaly, tehdy ještě na předměstí a okraji velkého města, v roce 1875. Vystavěna zde byla malá klášterní kaple a hospic, určený částečně městské chudině, částečně pak veteránům. K hospicu byla po několika letech přibudována další křídla s nemocnicí, která na svou dobu vynikala velmi moderní a kvalitní péčí o pacienty.

Podle podobného plánu pak vznikaly další pavilony, které se ve dvou osách rozrůstaly podél centrální budovy. Vznikal tak i dělený prostor s jednotlivými zahradami. V roce 1985 došlo v rámci rekonstrukcí a přestavby k řadě demolic, jež narušily původní uzavřený segment areálu. Část oddělení byla přesunuta do nedaleké nemocnice Sv. Josefa, a bývalý hospic s nemocnicí byl připraven na svou novou dráhu, úlohu komunitního domova s pečovatelským centrem.

„Transformace budov Notre-Dame de Bon Secours odráží ve své podobě vývoj lékařské péče,“ říká další z vedoucích architektů, Irina Cristea. „Zatímco na konci devatenáctého století se kladl důraz u lazaretů a nemocnic na lineární povahu objektů, dnes je preferován spíše model širokých a otevřených prostor.“

Foto: Sergio Grazia

První fáze hotová

Demolice starších budov (zejména provozně zastaralého areálu porodnice) odstartovala doslova novou éru využití celého prostoru. V rámci první fáze (nyní dokončené) byla vybudován nový centrální objekt, na rozhraní Rue Giordano a Rue Bruno. Ten uvnitř hostí domov důchodců s pečovatelskou službou, s kapacitou 98 lůžek, a jesle pro 64 dětí (v části objektu nazývané zámeček).

Další připravované přístavby a rekonstrukce mají v druhé fázi překrýt 14 000 metrů čtverečních dalšími komunitními budovami, zaměřenými na péči o starší i nejmladší obyvatele města. Zmíněná druhá fáze má být započata na kraji roku 2017, a má zahrnovat výstavbu pečovatelského centra pro tělesně postižené.

„Práce na projektu zahrnovaly především důkladné řešení celého prostoru, jeho organizaci, ještě před zahájením vlastních prací,“ říká designérka Elena Melzoba, která byla odpovědná za krajinářské studie. „Klíčové bylo uchopit napojení areálu na okolní komunikace tak, aby se stal přístupným a přitom vnitřně uspořádaným.”

Vznikl tak hlavní vstup, vedený z Rue des Plantes, a ještě jeden, boční, situovaný na Rue Giordano Bruno. „Mezi těmito dvěma body pak byla promyšlena nová koncepce oddělené dopravní infrastruktury pro pěší, cyklistiky a kolové způsoby dopravy. Toto oddělení bylo nezbytné, aby se zvýšila bezpečnost. Počítá se tu s tím, že rezidenti jsou lidé se sníženou mobilitou.”

Podél dvou hlavních os areálů vznikly široké předěly zeleně, a ve východo-západním směru pak přibyla nová velká parková zahrada. Ta je napojena i na areál jeslí, aby si děti mohly hrát na čerstvém vzduchu.

Foto: Sergio Grazia

Pohodlí, bezpečnost a komfort

AZC navrhlo šestipatrovou budovu napojenou na „zámeček“. Široce koncipovaná patra obklopují dvě malá centrální nádvoří. Tím je do značné míry narušen tradiční koncept uzavřeného bloku nebo sterilní podoby hranaté krychle nemocnice. Výsledek pak působí o poznání více „lidsky“. Přízemí je charakterizováno vstupním lobby, otevřenými prostory s posezením, a také zmíněnými jeslemi. Jednotlivé účelové bloky jsou rovnoměrně rozmístěni podél obvodu budovy.

Takové uspořádání umožňuje obyvatelům nacházet klid uvnitř vlastního objektu, a přitom nejsou omezeni k pohledu či cestě do světa venku. Důraz je zde kladen na komfort, pohodlí a bezpečnost. Počínaje třetím patrem se mění i půdorysná plocha, méně zastavěné plochy ale otevírá prostor terasám, a umocňuje prostup přirozeného světla.

Balkóny, terasy a částečně zastřešené lodžie jsou přítomny i na prvních dvou patrech. Orientovány jsou především ve směru parku nad jeslemi. V každém patře je umístěno 12 až 14 lůžek, takže zde zbývá dostatek prostoru pro život a aktivity obyvatel. Každá obytná jednotka přitom disponuje vlastní kuchyňkou, a dále společným vstupem do společenské místnosti, jídelny a obývací místnosti s posezením u terasy.

Pokud odhlédneme od vnitřního uspořádání, můžeme se ještě podívat na samotnou konstrukci budovy. Jejím základem jsou nosné betonové pilíře a podlaží z betonových desek, budované na samonosných jednotkách. Vrchní patro je navíc vedeno ve dřevě (v konstrukci i v obkladech). Budova je vybavena systémem externí izolace, AHU ventilace a nízko-energetickým osvětlením.

Energii na provoz budovy zajišťuje částečně místní síť (vyhřívaná parovodem) a systémem HelioPAC, a dále solárním systémem pro ohřev vody. Zapracování těchto prvků a inovativní způsob výstavby zajistili Domovu důchodců s pečovatelskou certifikace udržitelnosti, BBC Effinergie a H&E Ehpad.

PARAMETRIZACE:

Název projektu: Notre-Dame de Bon Secours
Typ projektu: Domov důchodců s pečovatelskou službou
Lokalizace: Rue des Plantes 68, Paříž
Architektonické studio: Atelier Zündel Cristea
Klient: Résidences sociales de France (RSF)
Provozovatel: Association Notre-Dame de Bon Secours
Vedoucí projektu: Grégoire Zündel & Irina Cristea
Projektový tým: Nicolas Souchko & Mario Russo, Elena Melzoba, Célia Horn, Alberto Gatti
Krajinné návrhy, zeleň: Atelier Villes et Paysages
Inženýring stavby: Igrec Ingénierie
Fasáda: VS-A
Akustika: Acoustique & Conseil
Počet pokojů s ubytováním a péčí pro důchodce 98
Počet lůžek s přímou ošetřovatelskou péčí 66
Jesle kapacita +/- 64
Dětské denní centrum 44
Zahájení projektu leden 2009
Zpracování designu, studie využití prostoru 18 měsíců
Zahájení stavebních prací červen 2012
Dokončení první fáze: listopad 2014
Předpokládané zahájení druhé fáze 2017
Rozloha stavební parcely: 29 000 m²
Omezení projektu: Stavební podmínky města, urbánní plánování
Ochrana městské zeleně, klimatická omezení
Využitá (zastavěná plocha): 8460 m²
Náklady: přibližně 28,6 milionů eur

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Budova co srostla s terénem, rozdíl mezi exteriérem a interiérem nedělá

Budova co srostla s terénem, rozdíl mezi exteriérem a interiérem nedělá

Komunitní centrum v Chonqingu je situované na úpatí strmých kopců a hor vymezujících ozeleněný prostor „příměstského“ parku Taoyuan a městkou metropoli. Proto si před vlastním zpracováním návrhu museli projektanti z pekingského studia Vector Architects položit zásadní otázku: Jak naložit s topografií terénu?…

Z šedivé kostky vytvořili architekti dynamickou budovu pro umělce

Z šedivé kostky vytvořili architekti dynamickou budovu pro umělce

Jak může být typově uniformní a s desítkami jiných snadno zaměnitelná budova transformována v něco originálního a nepřehlédnutelného? Je vůbec možné na stávající konvenční a z norem průměrnosti ničím nevybíhající tvar „nalepit“ novou vnější strukturu, která promění celý kontext v něco mimořádného? Přesně před takovou…

Rehabilitační centrum v Arnhemu se vznáší nad zemí

Rehabilitační centrum v Arnhemu se vznáší nad zemí

Rehabilitačních center je v Holandsku celkem devět. Groot Klimmendaal, stojící od roku 2011 ve východo-nizozemském Arnhemu, je ale originál. A není to jen proto, že je zde současně poskytována kombinovaná péče dětským i dospělým pacientům, s dočasně narušeným či trvale poškozeným zdravím.

Maják ve světě tmy - architektura pro nevidomé

Maják ve světě tmy - architektura pro nevidomé

Dnešní stavbu si můžeme dovolit zahájit malým kvízem: která evropská země disponuje jedním z nejvíce propracovaných systémů péče o zrakově postižené a nevidomé? Správnou a pro někoho možná trochu nečekanou odpovědí je Maďarsko.

Dánské krematorium s inovativním přístupem k poslednímu rozloučení

Dánské krematorium s inovativním přístupem k poslednímu rozloučení

Existují místa, jejichž blízkost nikterak rádi nevyhledáváme. Do této kategorie bezpochyby patří i smuteční síně a krematoria doprovázející hřbitovy. Tam skutečně zavítáme většinou jen tehdy, pokud opravdu musíme. Snad právě proto je citlivé zpracování projektu areálu pro architekty takovou výzvou. A dánští Henning…

Základní škola Karla Malicha v pasivním energetickém standardu

Základní škola Karla Malicha v pasivním energetickém standardu

Základní umělecká škola v energeticky pasivním standardu má deset učeben a komorní koncertní sál pro hudební obory, taneční sál, dvě učebny pro výtvarnou výchovu a v přízemí velký víceúčelový sál. Vstupní prostory, schodiště a foyer zdobí plastika od Karla Malicha. Další plastika od tohoto umělce je zavěšena na…

Školka a dětské denní centrum Chrysalis

Školka a dětské denní centrum Chrysalis

„Takové denní pečovatelské centrum pro děti tu ještě nebylo!“, honosí se dnes aucklandské vzdělávací zařízení Chrysalis. Jeho zakladatelé, manželé Singhovi si mezi své hlavní cíle si vytýčili posunout aspirace na vyšší vzdělání každého mladého Novozélanďana. A to prosím bez ohledu na to, že zdejším „klientům“ často…

Dostavba Anežského kláštera dle představ studentů architektury

Dostavba Anežského kláštera dle představ studentů architektury

Dvacátý ročník mezinárodní studentské architektonické soutěže pořádané společností Xella řešila území okolo Anežského kláštera na Starém Městě v Praze. Úkolem studentů bylo navrhnout do daného prostoru „dům a poutní místo“. Mimo hlavních cen udělovala i redakce portálů TZB-info.cz a ESTAV.cz jako mediální partner…

Moderní kostely s podpisem českých tvůrců

Moderní kostely s podpisem českých tvůrců

Moderní stavby pro duchovní účely vynikají svoji jednoduchostí, skrytou symbolikou, citovým působením. Architekt má možnost si pohrát s volným prostorem, působením světla, zvukových vjemů... Zajímavé a obdivuhodné sakrální stavby vyrostly i u nás. Podívejme se, jak si takovým zadáním poradili čeští architekti, třeba…