Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Dánské krematorium s inovativním přístupem k poslednímu rozloučení

Existují místa, jejichž blízkost nikterak rádi nevyhledáváme. Do této kategorie bezpochyby patří i smuteční síně a krematoria doprovázející hřbitovy. Tam skutečně zavítáme většinou jen tehdy, pokud opravdu musíme. Snad právě proto je citlivé zpracování projektu areálu pro architekty takovou výzvou. A dánští Henning Larsen se s návrhem krematoria v Ringstedu zhostili skutečně se ctí.

Realizovaný projekt krematoria v Ringstedu rozhodně nebyl jednoduchou záležitostí. Jako u všech objektů pietního charakteru je zde zapotřebí sladit složky provozní s celkovým smutečním dojmem. Jednou věcí je tedy splnit nezbytné technické zázemí žároviště, tradičně umožňující realizovat celý proces žehu odehrávající se mimo zraky pozůstalých, a současně ponechat dostatek pietního prostoru pro obřadní síň a rozloučení pozůstalých se zemřelým. Může se to zdát banální, ale lidé si jen málo uvědomují, jak komplikované je zázemí tohoto zařízení. Určitě ne jen klasická kotelna s velko-kapacitní pecí.

Krematorium v Ringstedu je ke všemu od podobných zařízení trochu odlišné. Základádá si na své univerzálnosti, a obsluhu klientů bez ohledu na jejich vyznání. Je navrženo s respektem vůči kremačnímu procesu. Zatímco ve většině pohřebních síní vybavených žárovištěm zastává centrální úlohu vnitřní kaple (a kremační proces je spíše odsunut do zázemí), zde rodina a pozůstalí - pokud tedy chtějí - doprovází zesnulého v rakvi na poslední cestu po celou dobu.

Jak to vypadá v praxi? Rakev je nejprve nesena na katafalk ve smuteční místnosti. Zde se mohou příbuzní a truchlící rozloučit, projevit smutek či vzdát hold zesnulému. Pak už záleží na jejich volbě, jestli se spolu s rakví vydají dál, nebo se tu jejich cesty navždy rozchází.

V druhém případě se pak vydají do „pozorovatelny“, podlouhlé místnosti se smuteční výzdobou, kde je možné sledovat přes zasklení celý proces kremace ve vlastní spalovně. Prostor spalovny a vlastní žároviště je tomuto účelu uzpůsobeno. Místnost (dvanáct metrů široká) je podél celé stěny otevřena dennímu světlu (ze západu i východu, s dřevěným obložením), které proudí dovnitř a dokresluje charakter místa, kde pomíjivé tělo končí a mění se v prach.

Architektonické studie Henning Larsen ale nemyslelo jen na komfort nebožtíků a pozůstalých. Velmi pečlivě propracovalo design interiéru i pro zaměstnance. Spalovna je plně klimatizována, čerstvý vzduch zajišťuje zdravé pracovní prostředí. Stěny jsou velmi vkusně osazeny cihlovými obklady, podlaha je z hrubozrnné hlazené žuly. Důraz je tu kladen i na práci s přirozeným světlem, přičemž barevné tóny ostění a zvlněného stropu s hrou světel přímo počítají.

Krematoria patří mezi objekty, u kterých se musí počítat i s optimálním zasazením do okolního terénu. To v Ringstedu je situováno v příměstské parkové zóně (historické parkové jádro Kærup Gods), na kterou navazují vlastní prostory pietního charakteru (pomníky) a hřbitov s rozlohou 50 000 metrů čtverečních. Samo krematorium (s rozlohou 2 700 metrů čtverečních) je budováno s maximálním ohledem na přístupnost. Obřadní i smuteční síň, spalovna, tyto všechny místnosti jsou situovány do přízemí, aby byly bezbariérově dosažitelné.

Krematorium v Ringstedu naplňuje bezezbytku všechny potřebné standardy pro přečištění a zamezení úniku těkavých plynů i emisních spalin, a svou kapacitou nahrazuje osm zastaralých a technicky již nevyhovujících krematorií v regionu. Podle architektů z Henning Larsen byl celý projekt zacílen na flexibilitu provozu, pokročilou úroveň obslužnosti, a pochopitelně ohled na pietní charakter i ne-duchovních prostor.

Technické parametry budovy

Název projektu: Communal Crematorium
Architektonické studio: Henning Larsen Architects
Lokalizace: Ringsted, Dánsko
Klient: Crematorium Zealand&Lolland-Falster
Rok výstavby: 2012-2013
Krajinný architekt: Brigitte Fink
Dodavatel stavby: Damgaard Consulting Engineers, Elindco
Rozloha: 2 700 m²

Inovativnost výrobních a jiných procesů nebere konce, a nevyhýbá se ani kremačním zařízením. Dánské krematorium v Ringstedu je toho příkladem. Všech pět zdejších pecí je totiž možné ovládat na dálku, pomocí speciální mobilní aplikace Opto22groov. Tu vyhotovil spolu se zakázkou sám výrobce pecí, společnost Mulder-Hardenberg Group. Součástí těchto pecí i jsou speciální infračervené snímače, které umožňují na dálku kontrolovat teplotu uvnitř pece, a plně automatizovat celý žeh.

Pokud s vámi nehnuly ani kremace řízené chytrým telefonem, dánská další „novinka“ z roku 2008 s vámi jistě zamává. Krematorium v Ringstedu sice nebylo první, které s poněkud kontroverzním nápadem přišlo, ale byla zde úspěšně (stejně jako v osmi dalších krematoriích v Dánsku) realizována. O čem je řeč? Krematoria produkují skutečně velké množství odpadního tepla a také hektolitry horké vody, v rámci filtračního procesu. Proto se spořiví Dánové rozhodli využít nabízené možnosti, a začít s odpadním teplem „z nebožtíků“ vyhřívat domy v nedaleké čtvrti.

Prvotní vlna odporu vůči znesvěcení pohřební instituce však byla záhy vystřídána nadšením. Krematorium v Ringstedu je schopno vytápět přidruženým provozem až 600 domácností, kterým tak šetří až 15 000 dolarů z poplatků za energie. V Rinsgtedu tak předprodejem odpadní energie šetří až 40 % provozních nákladů. Naposled se v Dánsku proti této praxi demonstrovalo v roce 2012, ale už o rok později obdržela dánská krematoria ocenění Green Apple Environment za mimořádně přínosnou technickou inovaci. V současnosti o povolení k výtopu domů v okolí žádá dalších 31 dánských krematorií.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Radek Úlehla/coatman

Zrcadlová fasáda Věčných lovišť umožní nahlédnout do minulosti

Areál protivzdušné obrany Drnov byl vybudován pro ochranu hlavního města Prahy. Od města je vzdálený asi hodinu cesty autem. Oblast je dnes navštěvována širokou veřejností, neboť hlavní bunkr slouží jako vojenské muzeum. Kolem rozsáhlého podzemního objektu je rozmístěno i několik menších servisních bunkrů pro mobilní…

Komunitní kostel v Knarviku nenuceně vyrůstá z okolní krajiny, kterou respektuje a doplňuje. Zdroj: Tomáš Kovařík

Severská architektura: Stavby v přírodě, příroda ve stavbách

Severské země patří mezi průkopníky v oblasti udržitelné architektury. Využívání lokálních zdrojů, přírodních materiálů, ale i odvaha experimentovat spojuje architekty ze severských zemí. V rámci cyklu přednášek Severská cesta, který připravil spolek KRUH, se českým posluchačům představilo norské architektonické…

Galerie Mu Xin: Betonové kvádry na vodě

Galerie Mu Xin: Betonové kvádry na vodě

Pověst všestranného čínského umělce jménem Mu Xin do Čech zatím nedorazila. To nic nemění na tom, že tato "komplexní a inspirující" malířská, básnířská a spisovatelská figura znamená pro současné umění v Číně velmi mnoho. Bezezbytku se to odráží i v galerii názvem i stylem zasvěcené jeho odkazu, kterou projektovalo…

Domov důchodců a dětské jesle v působivé budově

Domov důchodců a dětské jesle v působivé budově

Integrace stárnoucí populace? „Je to problém, se kterým se musí vypořádat všechna lidská sídla,“ soudí architekti z francouzského studia AZC (Atelier Zündel Cristea). Pokud má totiž moderní architektura skutečně sloužit lidem, nemůže být zaměřena jen na jednu demografickou skupinu.

Yotoco – univerzální hudební škola, komunitní centrum i úkryt před katastrofou

Yotoco – univerzální hudební škola, komunitní centrum i úkryt před katastrofou

Návrh univerzálního prototypu veřejné hudební školy upevňuje muzikální tradici Kolumbijců. Co Čech to muzikant? Trefné heslo, které bohužel od dob mládí našich dědů a babiček pozbylo svou platnost. Času Kubelíků a Suků už pravděpodobně odzvonilo, protože o svůj muzikální dorost nepečujeme s takovou pílí, jako…

Nemocnice El Carmen de Maipu  - terén architektům nebyl překážkou

Nemocnice El Carmen de Maipu - terén architektům nebyl překážkou

Nemocnice El Carmen de Maipu, stojící v srdci pětimilionové aglomerace Santiaga de Chile by se pravděpodobně nelišila od jiných podobných mamutích hospitalizačních komplexů po celém světě. Se zastavěnou využitelnou plochou přesahující 70 000 metrů čtverečních, jedenácti operačními sály, 125 ordinacemi a personálem…

Největší zelená střecha severu na dynamické struktuře

Největší zelená střecha severu na dynamické struktuře

Dynamická struktura budovy, podpořená 87 zlomy, tvarovanými svahy a výstupky, největší zelená střecha v severských zemích (3000 metrů čtverečních), těsné sousedství s historickou ruinou starého hradu, a k tomu čtyři patra plná zábavy pro děti. Není to až příliš? Takový povšechný popis vyvolává dojem, že Zeimuls v…