REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Severská architektura: Stavby v přírodě, příroda ve stavbách

Severské země patří mezi průkopníky v oblasti udržitelné architektury. Využívání lokálních zdrojů, přírodních materiálů, ale i odvaha experimentovat spojuje architekty ze severských zemí. V rámci cyklu přednášek Severská cesta, který připravil spolek KRUH, se českým posluchačům představilo norské architektonické studio Reiulf Ramstad Arkitekter. Tentokrát ovšem nejen v náhradním podzimním termínu, ale také v netradičním formátu v podobě online přenosu přímo z atelieru v srdci Osla.

V podzimní části letošního cyklu navazuje spolek KRUH na předchozí přednášky z jara, na kterých vystoupila studia zohledňující ve své práci udržitelný přístup k architektuře. „Ze Severských zemí si vybíráme zajímavé přístupy, které by mohly být aplikovány i v našem prostředí. Chceme ukázat současný přístup k architektuře ve Skandinávii a vztah architektů k naší planetě. Severské země patří mezi nejodpovědnější ve spojitosti k životnímu prostředí, a to se odráží i v jejich postoji k architektuře,“ dodává k tématu cyklu Marcela Steinbachová.

Pokora k místu, principy z přírody

K takovým příkladům patří norské studio Reiulf Ramstad Arkitekter se sídlem v Oslu. Tento oceňovaný ateliér se věnuje především krajinné architektuře. Ve svých realizacích často používá přírodní a biomimetické materiály (biomimetika zkoumá konstrukční řešení v přírodě u živých organismů, snaží se je napodobit a využít k vývoji nových technických řešení) a jejich práce se vyznačuje citlivým přístupem k okolí.

Monolitická železobetonová stavba je velmi elegantně posazena nad poklidně plynoucí vodní hladinu. Zdroj: Tomáš Kovařík

Základními principy, které se v tvorbě atelieru opakují, jsou kromě vztahu k danému místu, lidské měřítko, prolnutí s okolním prostředím, respekt k přírodě a přírodním podmínkám, důraz na detail, kontrasty materiálů a v neposlední řadě také udržitelnost staveb. Udržitelnou stavbu v tomto severském pojetí ovšem netvoří jen použití nejmodernějších stavebních postupů a materiálů, ale především filosofie, ze které stavba vychází. Taková stavba pak respektuje své umístění, lokální tradice a hodnoty, místní materiály, způsob života. Zosobňuje v sobě celkový dojem z daného místa.

Místní materiály zase přirozeně korespondují s ryzí přírodou a v případě národních turistických tras se mnohdy stávají i její neoddělitelnou součástí. Dřevo, surová ocel, kámen, beton a sklo tak hrají hlavní roli v tvorbě studia Reiulf Ramstad Arkitekter.

Chemin des Carrières umožňuje návštěvníkům objevit rozdílné způsoby vnímální krajiny v místech, kudy se kdysi proháněla železnice. Zdroj: Kruh, z.s.

Národní turistická trasa: Když architektura doprovází přírodu

Kancelář získala mezinárodní pozornost v roce 2012, kdy vyhrála soutěž na Trollstigen – projekt národní turistické cesty, která patří k nejnavštěvovanějším místům Norska. Architektům se zde podařilo ohleduplně začlenit současnou architekturu do dramatické norské přírody. Cílem projektu bylo vytvořit pro návštěvníky zážitek v podobě cesty krajinou, která protíná důležité elementy norské krajiny, jako jsou skály nebo voda. Rozdílný zážitek pocítí návštěvníci také v létě a v zimě, kdy budova návštěvnického centra doslova zmizí pod vrstvou sněhu a stává se integrální součástí krajiny. Jak poukázala Tjasa Mavric, která přijala pozvání spolku KRUH představit českým posluchačům vybrané práce, voda je důležitým prvkem nejen v projektu na Trollstigen, ale obecně v severské architektuře. Projevuje se respektem k tomuto životadárnému živlu a citlivým začleněním do projektů.

Národní turistická trasa na Trollstigen patří k těm známější z dvacítky představených projektů studia. Posluchači tak mohli nahlédnout pod pokličku i méně známým realizacím z oblasti bytové, komerční či další drobné výstavby, ale i projektům či master plánům, které jsou takzvaně na papíře.

Forma kostela a komunitního centra v Knarviku vychází z lidových kostelů. Dominantní materiál je dřevo, které v průběhu let získává přirozenou patinu. Zdroj: Kruh, z.s.

Jedním takovým je například Region City v Göteborgu ve Švédsku, který je masivní studií na využití přehlížené městské části a projekt její transformace v polyfunkční soubor budov a veřejných prostorů, které v sobě skloubí volný čas, bydlení, obchod a kancelářské prostory dostupné skrze stávající zanedbaný autobusový a vlakový terminál.

Naopak velmi nenápadnou, ale o to ve svém minimalismu působivější realizací je Národní turistická cesta Selvika. Drobný železobetonový objekt, který se stává součástí krajiny na severu Norska, zdůrazňuje význam okamžiku a vytváří silný zážitek i z něčeho tak obyčejného, jako je sestup ze silnice k pobřeží. Tento moment se snaží ozvláštnit a uchovat jej tak v paměti návštěvníka.

Národní turistická cesta Trollstigen, kterou si studio v roce 2012 získalo zaslouženou pozornost. Návštěvnické centrum propojené pěší trasou s vyhlídkou do údolí, to celé citlivě zasazené do dramatické horské krajiny. Zdroj: Kruh, z.s.

Podobný princip můžeme najít i ve Francii, v realizaci Chemin des Carrières, kde se soubor drobných staveb a prvků stává součástí krajiny, umožňuje návštěvníkovi odhalit charakter okolní krajiny z nové perspektivy a vytvářet zcela nový zážitek. Zde za využití korodující oceli odkazující k bývalé železniční trati, která tudy procházela.

Globální principy a lokální specifika

Autoři takto působí po celém světě a ve svých stavbách se neomezují jen na lokální styl tvorby, ale kombinují globální principy s lokálními specifiky dané kultury, čímž ve své tvorbě hledají zcela nový přístup k architektuře.

Důležitým prvkem je na Trollstigen a v celé Skandinávii prvek vody. Zde stavba komunikuje s vodní plochou především prosklenou plochou, která se stává nedílnou součástí interiéru. Zdroj: Kruh, z.s.

Tyto a mnoho dalších projektů posluchači během jeden a půlhodinové prezentace shlédli živě a nadále mohou ze záznamu na Facebooku spolku KRUH. Další projekty si můžete prohlédnout v galerii fotografií nebo na internetových stránkách Reiulf Ramstad Arkitekter. Nyní již nezbývá než se těšit na další pokračování seriálu Severská cesta a doufat snad jen v kvalitnější přenos z dalekého severu, který ovšem není v režii organizátorů ani přednášejících hostů. Přednáška norského studia Haugen/Zohar Arkitekter je naplánována na 5. 11. 2020.

Tomáš Kovařík

Ztotožňuje se s citátem H. Holleina „všechno je architektura“. Možná proto, navzdory ekonomickému vzdělání, má k architektuře blízko, často ve spojitosti s fotografováním, které ho naučilo rozhlížet se kolem sebe. Tyto dvě záliby daly v roce 2018 vzniknout výstavě fotografií zobrazující významné stavby z let 1948 až 1989. Středobodem jeho zájmu jsou stavby ve stylu brutalismu, technicismu, konstruktivismu a funkcionalismu. Zajímá ho problematika brownfields a skandinávská architektura, za kterou také rád cestuje.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Foto: Fritz Hansen A/S, Allerød, Denmark

Nadčasový Arne Jacobsen: od designu k hygge

Dánsko sehrálo ve vývoji moderní architektury a designu významnou roli. Excelují zde taková jména jako Kaare Klint, Hans Wegner či Borge Mogensen. Arne Jacobsen je však veřejnosti nejznámější. Citují ho dokonce i propagátoři stylu hygge, který je nyní v Dánsku velmi populární.

Foto: Niels Nygaard

Elegantní lovecká chata v Dánsku souzní s přírodou stejně jako tamní lovci

Myslivna s parožím na průčelí, hostinský sál obložený vycpanými trofejemi anebo zámecká chodba z Konopiště? Pod tím, jak asi může vypadat sídlo loveckého svazu, si každý nejspíš představí něco jiného. Chýše lovců s těmito představami silně rezonuje, ale podává je odlišně. V Dánsku totiž platí, že lov je nedílnou…

Foto: Ronald Tilleman

Budova na ostrově si vystačí s energií z vlastního odpadu

Po osmi měsících důkladných renovací se letos v létě znovu otevřelo návštěvníkům muzeum, přináležející k proslulému národnímu parku Biesbosch v Nizozemí. Jen po málokteré renovaci se dá říct, že by i jinak pravidelní návštěvníci měli problém výsledek úprav poznat. Tady se ale ocitli v dočista novém světě a na novém…

Dánské krematorium s inovativním přístupem k poslednímu rozloučení

Dánské krematorium s inovativním přístupem k poslednímu rozloučení

Existují místa, jejichž blízkost nikterak rádi nevyhledáváme. Do této kategorie bezpochyby patří i smuteční síně a krematoria doprovázející hřbitovy. Tam skutečně zavítáme většinou jen tehdy, pokud opravdu musíme. Snad právě proto je citlivé zpracování projektu areálu pro architekty takovou výzvou. A dánští Henning…

REKLAMA